rpt bm tingkatan 2

of 27 /27
MINGGU TAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARAN / CADANGAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN NILAI BBM / CATATAN 1 - 2 PELAJAR CEMERLANG Pengenalan Kertas PMR Kertas 1 Soalan Aneka Pilihan Kertas 2 Karangan B/C - pemarkahan - teknik & kaedah - Jumlah perkataan - bentuk karangan format/ tidak berformat Ringkasan Tatabahasa Komsas /Novel - pemarkahan Pemahaman Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. berbual dengan rakan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai. 2. memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang isu yang diperkatakan. 3. menggunakan ungkapan yang bertatasusila 4. mengenal pelbagai jenis kata dan menggunakannya dalam binaan ayat yang mudah 5. mengenalpasti dan menyenaraikan golongan kata nama daripada petikan. 6. menjana idea dan menyusun idea dalam karangan lima perenggan Cadangan Pentaksiran B1 DL1 E1 Interpersonal : 1.1 Aras 1 (ii) 1.2 Aras 1 (iii) 1.3 Aras 1 (iv) 3.4 Aras 2 (ii) Maklumat : 7.1 Aras 1(i) 7.3 Aras 1 (iv) Estetik : 10.1 Aras 1 (i) KBT: Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK : -menghubung kait -menjelaskan -membanding beza -menjana idea Bersopan Santun Yakin diri Hormat- menghormat i Berdikari Berhemah tinggi Jaya diri Buku teks Bahan Latihan Catatan 1.Menyediaka n dan mengemaski ni - Fail perkembang an Murid - Fail Showcase - Fail portfolio guru 1

Author: leza-ahmad-yusop

Post on 16-Apr-2015

185 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rpt bahasa melayu tingkatan 2 diskriptor

TRANSCRIPT

MINGG U

TAJUK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / CADANGAN PENTAKSIRAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. berbual dengan rakan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai. 2. memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang isu yang diperkatakan. 3. menggunakan ungkapan yang bertatasusila 4. mengenal pelbagai jenis kata dan menggunakannya dalam binaan ayat yang mudah 5. mengenalpasti dan menyenaraikan golongan kata nama daripada petikan. 6. menjana idea dan menyusun idea dalam karangan lima perenggan

KEMAHIRAN

NILAI

BBM / CATATAN

1-2

PELAJAR CEMERLANG Pengenalan Kertas PMR Kertas 1 Soalan Aneka Pilihan Kertas 2 Karangan B/C - pemarkahan teknik & kaedah Jumlah perkataan - bentuk karangan format/ tidak berformat Ringkasan Tatabahasa Komsas /Novel -

Interpersonal : 1.1 Aras 1 (ii) 1.2 Aras 1 (iii) 1.3 Aras 1 (iv) 3.4 Aras 2 (ii) Maklumat : 7.1 Aras 1(i) 7.3 Aras 1 (iv) Estetik : 10.1 Aras 1 (i) KBT: Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK : -menghubung kait -menjelaskan -membanding beza -menjana idea

Bersopan Santun Yakin diri

Buku teks Bahan Latihan Catatan

Hormatmenghorma ti Berdikari Berhemah tinggi Jaya diri

1. Menyedi akan dan mengemaski ni Fail perkembang an Murid

- Fail Showcase - Fail portfolio guru

1

pemarkahan Cadangan Pentaksiran Pemahaman Pelajar Cemerlang Lisan Lakonan Morfologi -Golongan Kata Nama Sintaksis -Ayat Mudah Subjek predikat Penulisan Karangan Keperihalan - Pelajar Cemerlang Komsas -Pengenalan Novel -Antologi Gema Sepi Gadis Genius 3-4 MERENTAS DESA/ SAHABAT REMAJA Pemahaman Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menguasai kecekapan Interpersonal : 1.4 Aras 1 (iv) 1.4 Aras 2 (ii) Baik hati Berbudi Buku teks Bahan Latihan 2 B1 DL1 E1 (Berbual tentang isu semasa dengan ayat yang dapat difahami)

-Merentas Desa Morfologi -Kata Ganti Nama Sintaksis Pola Ayat FN + FN

berbahasa 2. menyatakan maksud perkataan mengikut konteks 3. bersoaljawab dengan rakan tentang sesuatu perkara

1.5 1.5 1.6 3.4

Aras Aras Aras Aras

1 2 3 2

(v) (i) (i) (ii)

Yakin Diri Menghargai masa Cekap

Buku kerja Teks Komsas

Maklumat : 7.2 Aras 1(ii) 7.3 Aras 2 (i) Estetik : 10.2 Aras 1 (iii) 10.1 Aras 1 (ii) KBT: Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai -Kinestetik KBKK : -mengenalpasti -menyenarai -membandingbeza -menganalisis -membuat urutan

4. melengkapkan tempat Peribahasa kosong dengan perkataan Simpulan Bahasa yang sesuai Penulisan Karangan Berpandu Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Biodata Pengarang -Sinopsis Novel -Tema dan Persoalan -Watak dan perwatakan 5.mengenal pelbagai jenis kata dan menggunakannya dalam binaan ayat yang mudah 6.menyusun peristiwa mengikut urutan cerita 7. menjana ide yang kritis berpandukan gambar 8.menulis ringkasan sepanjang 80 patah perkataan dengan 6-8 isi penting. 9. menyatakan maksud simpulan bahasa dan membina ayat yang menepati maksud 10. menghuraikan biodata pengarang dan menulis

3

sinopsis Cadangan Pentaksiran B1 DB1 E1 (Membaca ayat dalam perenggan daripada sesuatu sumber dengan sebutan dan intonasi yang sesuai) B1 DT1 E1 (Menulis ayat-ayat yang mengandungi subjek dan predikat) 5 MAKANAN DAN KESIHATAN/ NIKMAT KEMERDEKAAN Pemahaman - petikan umum Morfologi -Golongan Kata Kerja -Perumpamaan Sintaksis -Pola Ayat FN + FK Penulisan -Karangan Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menyatakan isi-isi penting daripada petikan bahan yang yang dibaca 2.menyenaraikan golongan kata kerja daripada petikan 3. m embina ayat yang gramatis mengikut pola 4. melengkapkan petikan dengan menggunakan kata kerja yang tepat 5. menjana idea berpandukan gambar. Interpersonal : 1.6 Aras 2 (ii) 1.6 Aras 3 (i) Maklumat : 7.3 Aras 1 (iii) 9.1 Aras 1 (i) Estetik : 10.1 Aras 1 (iii) 12.1 Aras 1 (i) KBT: Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual 4 Kesyukuran Kerajinan Berusaha Kerjasama Keberanian Buku teks Bahan Latihan Novel Dan Antologi Sastera

Berformat Surat Tidak Rasmi -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Novel Erti Sebuah Pengorbanan - Latar -Gaya Bahasa

6. membina ayat gramatis untuk menjawab tiga soalan pemahaman 7. membaca dan menyenaraikan 8 isi penting daripada petikan 8. membincangkan tema dan persoalan serta watak dan perwatakan daripada novel yang dikaji 10. menyatakan maksud perumpamaan Cadangan Pentaksiran B2 DL1 E1 (Memberikan respons tentang perkara yang didengar secara spontan. )

KBKK : -menjana idea -membandingbeza -menerangkan sebab -membuat kesimpulan

6

KASIH SAYANG Pemahaman -Petikan Morfologi -Kata Kerja Transitif -kata Kerja tak Transitif Sintaksis

Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. mengemukakan fakta daripada teks 2. mengenalpasti isi-isi penting 3. menyatakan maksud tersirat daripada teks

Interpersonal : 2.1 Aras 1 (i) 2.2 Aras 2 (ii) 2.3 Aras 3 (iii) Maklumat : 7.5 Aras 1(v) 7.6 Aras 2 (i) Estetik : 10.4 Aras 1 (v)

Berdikari Prihatin dan ehsan Kebersihan diri dan mental Bersyukur

Buku teks Buku Kerja Bahan Latihan

Catatan 5

-Ayat Majmuk Penulisan -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Erti Sebuah Pengorbanan -Plot -Nilai dan pengajaran

4 . membezakan kata kerja transitif ddengan kata kerja tak transitif 5. membina ayat majmuk yang gramatis 6. menulis surat tidak rasmi sepanjang 180 patah perkataan dan mengikut format yang betul 7. menyatakan makna frasa dan menjawab soalan pemahaman 8. menceritakan peristiwa berdasarkan plot dan menghuraikan aspek latar novel 9. membincangkan aspek nilai dan pengajaran daripada novel yang dikaji. Cadangan Pentaksiran B2 DL1 E1 (Memberikan respons tentang perkara yang didengar secara spontan. )

12.1 Aras 1 (iv) KBT: Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar KBKK : -mengenalpasti -menghurai -menyenarai menghubungka it -meramal -menjana idea -menganalisis

Memasukkan dan mengemaskini markah ke dalam sistem SPPPBS

7

Industri Sukan di Malaysia Pemahaman

Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menjawab soalan

Interpersonal : 2.4 Aras 1 (iv) 2.4 Aras 3 (i)

Patriotisme Taat setia

Buku teks Bahan Latihan 6

- soalan pemahaman Morfologi -Kata Ganda -Kata Adjektif Sintaksis Ayat Penyata Penulisan -Karangan Berpandu Komsas Cerpen Anak Penggunting Rambut

pemahaman dengan lancar 2. mengemukakan alasan untuk mempertahankan pendapat 3. mengenal pasti isi-isi penting 4. menggandakan perkataan mengikut jenis kata ganda 5. menyatakan jenis kata adjektif dan melengkapkan petikan dengan kata adjektif yang betul 6. menulis karangan berpandukan gambar sepanjang 120 patah perkataan 7. menceritakan sinopsis cerpen 8. membincangkan tema, persoalan dan aspek komsas dalam cerpen yang dikaji Cadangan Pentaksiran B2 DB1 E1 (Memberikan maksud rangkai kata yang sesuai mengikut konteks. Maklumat : 7.7 Aras 3 (i) 8.2 Aras 1 (i) Estetik : 10 5 Aras 1(iv) 10.5 Aras 2 (iii) KBT: Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar Kontekstual KBKK : -menghubung kait -menilai -menganalogi -menganalisis

Keadilan Kesyukuran Toleransi Bekerjasam a

Buku Kerja Kamus Gambar Antologi

Catatan Memasukkan dan mengemaskini markah ke dalam sistem SPPPBS

8

11/2/2013

CUTI TAHUN BARU CINA 7

9 - 10

Pemahaman - Tanpa Vektor Hidup Sihat Morfologi -Kata Tugas -Kata Hubung Sintaksis Ayat Majmuk Penulisan - Ringkasan dan Soalan Pemahaman

Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. membincangkan peristiwa menarik dalam cerpen 2.mengembangkan maklumat mengikut susunan 3. menyatakan idea secara spontan 4. menggunakan kata hubung gabungan, pancangan dan relatif dalam ayat

Interpersonal : 2.5 Aras 3 (i) 4.1 Aras 1 (i) Maklumat : 8.1 Aras 1 (i) Estetik : 12.1 Aras 1 (i) 10.6 Aras 1 (vii) KBT: Kecerdasan Pelbagai

Kasih sayang Hormatmenghorma ti Prihatin Berdikari Yakin diri Berbudi bahasa

Buku teks Bahan Latihan Antologi

Komsas -Puisi Tradisional Pantun Dua Kerat Pantun Empat Kerat

5. melafazkan pantun dengan sebutan dan rima yang betul KBKK : dan menarik -mengenalpasti -membuat 6. mencatatkan isi-isi penting inferens -membanding7. membincangkan aspek beza komsas pantun dan -menghuraikan menjawab soalan maklumat pemahaman 8. membincangkan maksud, gaya bahasa serta nilai pengajaran daripada pantun 9. menulis ringkasan dan menjawab soalan 8

pemahaman dalam binaan ayat yang gramatis Cadangan Pentaksiran B2 DT1 E1 Mengenal pasti pelbagai jenis ayat. (Ayat penyata, Ayat tanya, Ayat seru, Ayat perintah) B2 DT1 E2 Menulis pelbagai jenis ayat dengan betul. 11 - 12 Pemahaman -Keunikan Seni Warisan/ Mengeratkan Persaudaraan Morfologi -Kata Praklausa Sintaksis -Ragam Ayat -Ayat Seruan -Ayat Tanya Penulisan -Karangan Berita -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. mengubah suai maklumat 2. memberikan komen dengan spontan 3. menyatakan perasaan orang lain melalui memek muka 4. mengenalpasti perbezaan penggunaan kata praklausa dalam binaan ayat 5.menulis karangan berita dalam format yang betul 6. menyenaraikan isi-isi Interpersonal : 3.1 Aras 1 (i) 3.1 Aras 2 (i) Maklumat : 8.3 Aras 1 (iii) 8.4 Aras 1 (iv) Estetik : 12.3 Aras 1 (iii) 10.6 Aras 3 (ii) KBT: Kecerdasan Pelbagai KBKK : -mengenalpasti -membandingPatriotik Bertimbang rasa Ikhlas Bijaksana Kegigihan Kesyukuran Catatan Memasukkan dan mengemaskini markah ke 9 Buku teks Bahan Latihan Petikan Berita Akhbar Antologi Gema Sepi Gadis Genius

Komsas Prosa Tradisional -Raja Muda 7. menjawab tiga soalan -Hikayat Opu pemahaman dalam binaan Daeng ayat yang gramatis Menambun 8. membincangkan dan menghuraikan aspek komsas tema dan persoalan, watak dan perwatakan, latar serta gaya bahasa prosa tradisional. Cadangan Pentaksiran B3 DL1 E1 Mengemukakan pendapat berdasarkan tajuk yang diberikan. B3 DL1 E2 Bersoal jawab tentang sesuatu perkara berdasarkan tajuk yang diberikan 13 23/3/201331/3/2013 Yang Indah Itu Bahasa / Angkatan Tentera di Persada CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. mengenal pasti golongan dan subgolongan kata

penting dan menulis ringkasan sepanjang 80 patah perkataan.

beza menyelesaikan masalah -menilai -menganalisa

dalam sistem SPPPBS

14 - 15

Interpersonal : 3.2 Aras 2 (ii) 2.1 Aras 1 (i) 2.2 Aras 1 (iii)

Buku teks Tolongmenolong Jayadiri Bahan Latihan Keratan 10

Antarabangsa Pemahaman - Petikan Morfologi -Kata Bantu -Kata Penguat Peribahasa -Bidalan Penulisan -Karangan Berpandu -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Puisi ModenSajak -Persahabatan -Hari Guru 2.menggunakan kata bantu dengan betul dalam ayat yang gramatis 3. mengenali tiga jenis kata penguat dan perbezaan penggunaan dalam ayat 4. menerangkan maksud bidalan dan melengkapkan ayat dengan bidalan yang sesuai. 5. Membuat kesimpulan tentang sesuatu maklumat 6. membincangkan maksud, tema persoalan, gaya bahasa serta nilai pengajaran sajak 79. menjawab soalan pemahaman berdasarkan sajak yang dikaji 8..menghurai aspek menarik dalam karya 9. menulis karangan berpandu dalam 5 pemerengganan yang betul 10. menulis ringkasan yang mempunyai lebih daripada lima isi penting sepanjang 80 patah perkataan. Maklumat : 8.5 Aras 1 (v) 8.6 Aras 2 (i) 9.1 Aras 1 (i) Estetik : 11.1 Aras 1 (i) 12.2 Aras1 (i) 12.2 Aras 1 (iii) KBT: Kajian Masa Depan Konstruktivism e Kontekstual KBKK : -mengkonsepsi menyelesaikan masalah - membuat keputusan Kebersihan mental Bekerjasam a Berwaspada Setia kawan Kebersihan Alam Sekitar

Akhbar Buku Kerja

11

Cadangan Pentaksiran B3 DL1 E1 Mengemukakan pendapat berdasarkan tajuk yang diberikan. B3 DL1 E2 Bersoal jawab tentang sesuatu perkara berdasarkan tajuk yang diberikan.

16 - 17

Indahnya Negaraku Pemahaman - Petikan - Dialog Morfologi - Ejaan dan tanda bacaan -Pembentukan kata kerja Sintaksis -Ayat Aktif -Ayat pasif Penulisan -Karangan Cereka - Ringkasan dan

Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menjelaskan sesuatu pernyataan 2.mengenal pasti kesalahan ejaan dan tanda bacaan. 3.menukarkan ayat aktif menjadi ayat pasif 4.menjana idea menghasilkan karangan cereka yang berkesan 5. menyatakan cirri-ciri syair dan menerangkan maksud syair

Interpersonal : 1.2 Aras 1 (ii) Maklumat : 9.1 Aras 1 (i) 9.4 Aras 3 (ii0 Estetik : 12.6 Aras 1 (vii) 10.5 Aras 1 (iv) 10.5 Aras 1 (vi) KBT: Kecerdasan Pelbagai

Bangga Keyakinan Bersyukur

Buku teks Bahan Latihan Buku Kerja

Menghargai Warisan bangsa

Antologi Gema Sepi Gadis Genius

12

Soalan Pemahaman Komsas Puisi Tradisional -Syair Nasihat -Syari Perang Saudara di Pahang

6.menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan syair yang dikaji

Pembelajaran Kontekstual

KBKK : 7. mengesan lapan isi penting -menjana idea daripada petikan dan -menyenarai menjawab soalan -menganalisis pemahaman -mencirikan 8.membanding beza kata kerja tunggal dan kata kerja terbitan 9. membincangkan aspek komsas syair yang dikaji Cadangan Pentaksiran B3 DB1 E1 Menyatakan maksud tersurat yang betul daripada bahan yang dibaca. B3 DB1 E2 Menyatakan maksud tersirat yang sesuai daripada bahan yang dibaca.

18 - 19

Sarawak Bumi Kenyalang Pemahaman Dialog/

Di akhir pelajaran, murid dapat: 1.meminda maklumat yang diberi

Interpersonal : 4.1 Aras 1 (i) 4.2 Aras 2 (i)

Persahabata Buku teks n Bahan Latihan Baik Hati Buku kerja Taat Setia 13

Morfologi - Kata Sendi Nama -Penjodoh Bilangan Sintaksis Ayat Tanya

2. membuat pilihan dalam sesuatu perkara 3. Menggunakan kata sendi nama yang betul dalam ayat 4. menulis ringkasan dan soalan pemahaman dalam binaan ayat yang gramatis

Maklumat : 9.2 Aras 2 (i) 8.7 Aras 2 (ii) Estetik : 10.0 Aras 1 (i) 10.3 Aras 1 (v) 12.6 Aras 3 (iii) 12.1 Aras 1 (i) 12.1 Aras 1 (ii) KBT: Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar

Semangat Patriotik Toleransi Bertanggun gjawab Kerjasama

Lembaran latihan

5. menceritakan semula dan Penulisan memberikan maksud secara -- Ringkasan dan keseluruhan. Soalan Pemahaman 6.mengesan kata kunci dalam teks dan Komsas -Drama 7.membuat pertimbangan Hemodialisis dalam sesuatu perkara 8. melakonkan drama dan menjawab soalan pemahaman 9.membincangkan aspek menarik yang terdapat dalam drama yang dikaji 10. mengenalpasti kesalahan kata sendi dalam ayat 11. mengisi tempat kosong dengan penjodoh bilangan yang betul Cadangan Pentaksiran

KBKK : -menyelesaikan masalah -mengenalpasti -membanding beza -menjana idea -meramal

14

B3 DT1 E1 Menulis ayat topik yang sesuai. B3 DT1 E2 Menulis ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang lengkap. 20 - 21 Teknologi Binaan Pemahaman Dialog Morfologi - Pembentukan Kata Nama Sintaksis Ayat Songsang Penulisan - Karangan Berpandu Komsas Cerpen-Capa Rengat -Dendam Di akhir pelajaran, murid dapat: 1.menyatakan sesuatu pendapat tentang sesuatu perkara dengan ayat yang gramatis Interpersonal : 5.1 Aras 1 (I) 5.2 Aras 1 (ii) 5.3 Aras 2 (i) 2.1 Aras 1 (iii) Semangat Patriotik Setiakawan Buku Kerja Bersyukur Bangga 2. menentukan isi-isi penting Maklumat : dan memilih diksi yang sesuai 9.1 Aras 1 (i) 9.2 Aras 1 (ii) 3.membina ayat dengan perkataan yang diberi Estetik : 10.4 Aras 1 4. melakonkan drama dengan (ii) sebutan dan intonasi suara yang jelas dan lancar KBT: 5. menyatakan isi-isi Kecerdasan karangan berpandukan Pelbagai gambar KBKK : 6. menulis karangan -meramal sepanjang tidak lebih 120 -mengesan patah perkataan -merumuskan Bermuafaka t Petikan Majalah Buku Sejarah Catatan Memasukkan dan mengemaskini markah ke dalam sistem SPPPBS Buku teks Bahan Latihan

15

berpandukan gambar 7.membincangkan aspek komsas yang menarik yang terdapat dalam drama yang dilakonkan 8.menjawab soalan berpandukan petikan drama. Cadangan Pentaksiran B4 DL1 E1 Memberikan pandangan yang rasional dalam perbincangan. B4 DL1 E2 Menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai semasa berbincang 22 - 23 25/5/2013 9/6/2013 Zaman Kegemilangan Melaka Pemahaman Peristiwa Bersejarah Morfologi -Kata Nama CUTI PERTENGAHAN TAHUN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1.menjawab soalan dengan betul 2.mengenalpasti kata majmuk dalam petikan 3.menyatakan penjodoh bilangan yang sesuai dan

maklumat

24 - 25

Interpersonal : 2.1 Aras 1 (i) 2.2 Aras 1 (ii) Maklumat : 9.4 Aras 3 (iV) Estetik :

Buku teks Kesyukuran Bahan Latihan Patriotisme Buku Kerja Berdikari Bertolak ansur Bijaksana 16 Antologi Gema Sepi gadis Genius

Majmuk -Penjodoh Bilangan Sintaksis Ayat Majmuk Penulisan - Pidato/Ucapan - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Puisi Moden Sajak -Burung-burung Pagi -Ketenangan

melengkapkan petikan dengan penjodoh bilangan yang betul. 4. mendraf kerangka karangan pidato 5. menyampaikan pidato/ucapan dengan gaya dan intonasi yang betul 6.menentukan isi-isi penting 7. membandingkan aspek komsas sajak iaitu tema dan persoalan, nada dan maksud sajak 8. menjawab soalan pemahaman dariipada sajak yang dikaji 9. Menulis ringkasan yang mempunyai tujuh isi penting tidak melebihi 80 patah perkataan Cadangan Pentaksiran B4 DL1 E1 Memberikan pandangan yang rasional dalam perbincangan. B4 DL1 E2 Menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang

10.1 Aras 1 (i) 10.5 Aras 1 (v) KBT: Kajian Masa Depan Kecerdasan pelbagai KBKK : -mencirikan -menganalis dan meramal

Kegiihan

17

sesuai semasa berbincang 26 - 27 Herba Malaysia Pemahaman - wawancara Morfologi -Kata Nama Ganda -Ejaan dan tanda bacaan Peribahasa Sintaksis -Ayat Mudah Penulisan - Karangan Dalog/Wawancar a -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Drama-Inflakasta -Di sini Bakti Bersemadi Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. mengenal pasti dan menyusun isi-isi penting 2.meringkaskan teks dengan ayat-ayat yang gramatis 3.membina soalan untuk wawancara 4. menghasilkan penulis wawancara dengan ayat yang betul 5.memberikan komen yang membina 6. mengesan kesilapan ejaan dan tanda bacaan 7.membuat pembentangan kumpulan tentang aspek gaya bahasa serta nilai dan pengajaran sajak yang dikaji 8.menjawab enam soalan pemahaman berpandukan sajak yang dikaji Cadangan Pentaksiran 18 Interpersonal : 6.2 Aras 2 (i) 6.2 Aras 2 (ii) 6.3 Aras 3 (i) Maklumat : 9.3 Aras 2 (i) 9.3 Aras 3 (i) Hormatmenghorma ti Semangat Patriotik Bertanggun gjawab Buku teks Bahan Latihan Buku kerja

Estetik : Kebanggaan 10.4 Aras 1 (iv) 12.6 Aras 1 (vii)

KBT: Kajian Masa Depan Pembelajaran Kontekstual KBKK : -mencirikan menghubungka it -menyelesaikan masalah -menjelaskan

B4 DB1 E1 Menukarkan maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan yang dibaca kepada bentuk grafik atau sebaliknya dengan lengkap. B4 DT1 E1 Menghasilkan penulisan yang lengkap menggunakan penanda wacana yang sesuai. 28 - 29 Sungai Khazanah Berharga Pemahaman -laporan Morfologi -Kata Tugas Sintaksis -Laras Bahasa Penulisan - Karangan Laporan - Ringkasan Komsas Cerpen - Maaf Kupinta - Gema Sepi Gadis Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menegaskan hujah beserta alasan 2. mengenal pasti diksi dalam pelbagai laras 3. menggunakan kata tugas yang betul dalam ayat 4. mengemaskini maklumat 5. menulis karangan laporan dalam format yang betul Estetik : 10.5 Aras 1 (vii) 12.1 Aras 1 (v) 11.3 Aras 2 (i) 11.3 Aras 3 (i) Interpersonal : 3.3 Aras 2 (iii) 3.4 Aras 3 (i) 2.2 Aras 3 (ii) Maklumat : 8.6 Aras 2 (i) 9.1 Aras 1 (i) Yakin diri Kerjasama Rasional Ketekunan Bertimbang rasa Toleransi Keikhlasan Perpaduan Buku teks Bahan Latihan Antologi GSGG Gambar Rangsangan

6.menulis ringkasan dengan tujuh isi penting sepanjang 80 patah perkataan KBT: Pembelajaran 7.menyatakan maksud frasa Masteri yang betul berpandukan teks Kemahiran BCB 19

Genius 8. menceritakan snopsis cerpen yang dikaji 9. menjawab enam soalan pemahaman berpandukan petikan cerpen yang dikaji 10. membincangkan aspek komsas cerpen yang dikaji Cadangan Pentaksiran B5 DL1 E1 Mengukuhkan pendapat dengan memberikan alasan yang munasabah. B5 DL1 E2 Menggunakan gaya pengucapan yang bertatasusila dalam perbincangan. 30 Industri Pembuatan Bot dan Perahu Pemahaman -gambar Morfologi Pembentukan Kata Adjektif Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. membuat kesimpulan tentang sesuatu bahan 2. mengemukakan soalan berpandukan gambar 3. menjawab soalan dalam binaan ayat yang gramatis Interpersonal : 1.4 Aras 1 (iv) 1.5 Aras 1 (v) 1.5 Aras 2 (i) Maklumat : 9.3 Aras 1 (iii) 8.3 Aras 1 (ii) 7.1 Aras 1 (i) Kerajinan Kesabaran Yakin diri Bekerjasam a Berdikari 20 Buku teks Bahan Latihan Gambar Antologi GSGG KBKK : -menjana idea -menganalisis -menjelaskan -mengenalpasti -membuat kesimpulan

Sintaksis -Ayat songsang Penulisan - Karangan Berpandu - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Prosa Tradisional -Hikayat Inderaputera -Hikayat Anggun Che Tunggal

4.mengemukakan pendapat yang bernas 5.menggunakan imbuhan yang betul untuk membentuk kata adjektif

Estetik : 10.5 Aras 10.5 Aras 12.4 Aras 12.5 Aras

1 2 1 2

(vii) (ii) (v) (ii)

KBT: 6. menulis ringkasan dengan Belajar Cara tujuh isi penting sepanjang 80 Belajar patah kata. Pembelajaran Masteri 7. menceritakan sinopsis dan aspek komsas prosa KBKK : tradisional -merumuskan --mengesan 8. menjawab soalan -menyatakan pemahaman berpandukan pendapat prosa yang dikaji -membanding beza 9. mengenalpasti binaan ayat -mencirikan songsang dan mengesan ayat-ayat songsang dalam petikan 10. menjana idea berpandukan gambar Cadangan Pentaksiran B5 DB 1 E1 Menyatakan maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan yang dibaca. B5 DB 1 E2 21

Menghubungkaitkan maklumat tersirat daripada bahan yang dibaca dengan pelbagai bahan bacaan lain. 31 - 32 Bintang di Lautan Pemahaman - rencana Morfologi Pembentukan Perkataan baharu -Imbuhan Pinjaman Sintaksis -Ayat Tanya Penulisan - Karangan Rencana - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Puisi Moden - Sajak Laut -Warkah Kepada Generasi Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. memberikan makna kata dan rangkai kata 2. menulis karangan rencana dalam binaan ayat yang gramatis 3. menerangkan hasrat tentang sesuatu perkara dalam binaan ayat yang gramatis 4.menjelaskan tujuan sesuatu tindakan 5. meringkaskan teks dengan ayat yang betul 6.menggunakan imbuhan pinjaman yang betul bagi membentuk perkataan baru 7.menyatakan nada bagi sajak yang dikaji 8. membina kerangka karangan dan menghasilkan penulisan yang berkesan 22 Interpersonal : 1.6 Aras 2 (ii) 1.6 Aras 3 (i) Maklumat : 9.1 Aras 1 (i) 7.1 Aras 3 (i) 7.2 Aras 1 (ii) Estetik : 10.4 Aras 1 (v) 12.2 Aras 1 (iii) 12.4 Aras 1 (v) KBT: Belajar Cara Belajar Pembelajaran Masteri KBKK : -membuat keputusan -mengolah -menyusun Keaslian Kebanggaa n Kesyukuran Kerajinan Memasukkan dan mengemaskini markah ke dalam sistem SPPPBS Buku teks Bahan Latihan Catatan

9. membicangkan gaya bahasa serta nilai pengajaran daripada sajak yang dikaji Cadangan Pentaksiran B5 DT1 E1 Menghasilkan karya kreatif yang lengkap dengan gaya penulisan yang menarik. B5 DT1 E2 Menghasilkan karya bukan kreatif yang lengkap dengan gaya penulisan yang menarik 33 7/8/2013 18/8/2013 Meniti Alaf Siber Pemahaman Perbincangan Morfologi Jenis-jenis frasa Sintaksis Membina ayat (Laras klasik/moden) CUTI PENGGAL KEDUA

34 - 35

Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. membaca teks dengan nada, sebutan dan intonasi yang betul 2. mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut 3.mengemukakan idea utama dalam teks 4. mengenalpasti isi-isi dalam

Interpersonal : 2.1 Aras 1 (i) 2.2 Aras 1 (ii) Maklumat : 7.3 Aras 1 (iii) 9.1 Aras 1 (i) Estetik : 12.4 Aras 2 (i) 12.4 Aras 3 (i)

Patriotik Banggsa Bersyukur Bekerjasam a Gigih Berusaha

Buku teks Bahan Latihan Buku teks Sejarah Gambar

23

Ayat Aktif Ayat pasif Penulisan -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Cerpen Warkah daripada Ibu

teks 5. mengenalpasti jenis-jenis frasa dan membina frasa mengikut jenis 6. membina ayat pasif daripada ayat aktif 7. membanding beza laras bahasa klasik dan moden 8.menceritakan sinopsis cerpen mengikut urutan plot yang betul 9.menjawab soalan pemahaman berpandukan cerpen yang dikaji 10. Menjawab tiga soalan struktur dalam binaan ayat yang gramatis Cadangan Pentaksiran B6 DL1 E1 Menilai pelbagai pendapat yang dikemukakan secara rasional .

KBT: -Belajar Cara Belajar -Pembelajaran Masteri -Kecerdasan Pelbagai KBKK : -menyusun -menerangkan -membuat perbandingan -menyelesaikan masalah

36 - 37

Angkasa Raya Pemahaman - petikan

Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. membaca sesuatu petikan

Interpersonal : 2.3 Aras 1 (iii) 2.4 Aras 1 (iv)

Buku teks Yakin diri Bahan Latihan Kepercayaa 24

dengan pantas Peribahasa - Simpulan Bahasa Sintaksis -Ayat Inti /Ayat Dasar Kesalahan Bahasa Penulisan - Karangan Cereka -Ringksan dan Soalan Pemahaman 2.menyatakan maksud yang tersirat 3. memberikan pendapat dengan hujah yang munasabah 4. mengutarakan fakta penting dalam petikan 5. mengolah ayat dengan betul dalam penulisan ringkasan Maklumat : 7.4 Aras 1 (iv) 7.5 Aras 1 (iv) Estetik : 12.4 Aras 2 (i) KBT: Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar

n kepada tuhan Hormatmenghorma ti Kegigihan

Keratan Akhbar Bahan edaran

6.mengesan kesilapan bahasa dalam ayat KBKK : -menghurai 7. menerangkan alasan bagi -menerangkan setiap kesilapan yang alasan Komsas dikenalpasti -membuat -Puisi Tradisional inferen Pantun Empat 8. menghuraikan aspek dan -menyusun Kerat maksud istilah komsas Syair Mendapat Gemala Geliga 9. menceritakan biodata pengarang 10. menjawab lima soalan pemahaman berdasarkan teks komsas. Cadangan Pentaksiran B6 DB1 E1 25

Merumuskan maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca. B6 DB1 E2 Menilai bahan yang dibaca dengan memberikan alasan yang dapat diterima. 38 - 39 Salam Perpisahan Pemahaman -Petikan Teks Peribahasa - Simpulan Bahasa Sintaksis -Pilihan kata yang tepat -Mengesan Kesalahan -Kata Banyak Makna -Ayat yang betul -Ayat Hampir sama maksud Penulisan - Karangan Berpandu -Ringksan dan Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menjawab tiga soalan pemahaman dalam binaan ayat yang gramatis 2.menyatakan maksud yang tersirat 3. memberikan pendapat dengan hujah yang munasabah 4. mengutarakan fakta penting dalam petikan 5. mengolah ayat dengan betul dalam penulisan ringkasan Interpersonal : 2.3 Aras 1 (iii) 2.4 Aras 1 (iv) Maklumat : 7.4 Aras 1 (iv) 7.5 Aras 1 (iv) Estetik : 12.4 Aras 2 (i) KBT: Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar Buku teks Yakin diri Bahan Latihan Kepercayaa n kepada tuhan Hormatmenghorma ti Kegigihan Keratan Akhbar Bahan edaran Modul Kertas peperiksaan

6.mengesan kesilapan bahasa KBKK : dalam ayat -menghurai -menerangkan 7. menerangkan alasan bagi alasan setiap kesilapan yang -membuat 26

Soalan Pemahaman Komsas -Ulangkaji Novel

dikenalpasti 8. menghuraikan aspek dan maksud istilah komsas 9. menjana idea yang bernas berpandukan gambar 10. menjawab lima soalan pemahaman berdasarkan teks komsas.

inferen -menyusun

Cadangan Pentaksiran B6 DT1 E1 Menyunting kesalahan kata dan ayat dalam sesebuah karya. B6 DT1 E2 Memurnikan sesebuah karya sehingga boleh dijadikan contoh. 40 - 42 1. Permainan Bahasa - Simpulan bahasa Lukis dan Teka - Bina Kosa kata - Teka Silangkata - Golongan Di akhir pelajaran, murid dapat 1. mengaplikasikan pengetahuan yang sedia ada melalui permainan. 2. mempelajari bahasa dalam bentuk permainan 27 Kecerdasan Pelbagai Kerajinan Yakin Diri Berusaha

Kata Nama Kemaskini fail perkembangan murid. Kemaskini fail Showcase. Memasukkan dan mengemaskini markah ke dalam sistem SPPPBS 43 - 46 1. Permainan Bahasa - Simpulan bahasa Lukis dan Teka - Bina Kosa kata - Teka Silangkata - Golongan Kata Nama Kemaskini fail perkembangan murid. Kemaskini fail Showcase.

3. menguji pengetahuan sedia ada

Di akhir pelajaran, murid dapat 1. mengaplikasikan pengetahuan yang sedia ada melalui permainan. 2. mempelajari bahasa dalam bentuk permainan 3. menguji pengetahuan sedia ada

Kecerdasan Pelbagai

Kerajinan Yakin Diri Berusaha

28

Memasukkan dan mengemaskini markah ke dalam sistem SPPPBS 16/11/2013 1/1/2014 CUTI AKHIR TAHUN

Disediakan oleh : Disahkan oleh : .. Cik Lezawati binti Ahmad Yusop Puan Zanarihati binti Muhid Guru Kanan Bahasa

Disemak oleh : .. En Zainol Aman b Ghazali Ketua Panitia Bahasa

29