rpt bm tingkatan 2

Click here to load reader

Post on 16-Apr-2015

171 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rpt bahasa melayu tingkatan 2 diskriptor

TRANSCRIPT

MINGG U

TAJUK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / CADANGAN PENTAKSIRAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. berbual dengan rakan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai. 2. memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang isu yang diperkatakan. 3. menggunakan ungkapan yang bertatasusila 4. mengenal pelbagai jenis kata dan menggunakannya dalam binaan ayat yang mudah 5. mengenalpasti dan menyenaraikan golongan kata nama daripada petikan. 6. menjana idea dan menyusun idea dalam karangan lima perenggan

KEMAHIRAN

NILAI

BBM / CATATAN

1-2

PELAJAR CEMERLANG Pengenalan Kertas PMR Kertas 1 Soalan Aneka Pilihan Kertas 2 Karangan B/C - pemarkahan teknik & kaedah Jumlah perkataan - bentuk karangan format/ tidak berformat Ringkasan Tatabahasa Komsas /Novel -

Interpersonal : 1.1 Aras 1 (ii) 1.2 Aras 1 (iii) 1.3 Aras 1 (iv) 3.4 Aras 2 (ii) Maklumat : 7.1 Aras 1(i) 7.3 Aras 1 (iv) Estetik : 10.1 Aras 1 (i) KBT: Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai KBKK : -menghubung kait -menjelaskan -membanding beza -menjana idea

Bersopan Santun Yakin diri

Buku teks Bahan Latihan Catatan

Hormatmenghorma ti Berdikari Berhemah tinggi Jaya diri

1. Menyedi akan dan mengemaski ni Fail perkembang an Murid

- Fail Showcase - Fail portfolio guru

1

pemarkahan Cadangan Pentaksiran Pemahaman Pelajar Cemerlang Lisan Lakonan Morfologi -Golongan Kata Nama Sintaksis -Ayat Mudah Subjek predikat Penulisan Karangan Keperihalan - Pelajar Cemerlang Komsas -Pengenalan Novel -Antologi Gema Sepi Gadis Genius 3-4 MERENTAS DESA/ SAHABAT REMAJA Pemahaman Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menguasai kecekapan Interpersonal : 1.4 Aras 1 (iv) 1.4 Aras 2 (ii) Baik hati Berbudi Buku teks Bahan Latihan 2 B1 DL1 E1 (Berbual tentang isu semasa dengan ayat yang dapat difahami)

-Merentas Desa Morfologi -Kata Ganti Nama Sintaksis Pola Ayat FN + FN

berbahasa 2. menyatakan maksud perkataan mengikut konteks 3. bersoaljawab dengan rakan tentang sesuatu perkara

1.5 1.5 1.6 3.4

Aras Aras Aras Aras

1 2 3 2

(v) (i) (i) (ii)

Yakin Diri Menghargai masa Cekap

Buku kerja Teks Komsas

Maklumat : 7.2 Aras 1(ii) 7.3 Aras 2 (i) Estetik : 10.2 Aras 1 (iii) 10.1 Aras 1 (ii) KBT: Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai -Kinestetik KBKK : -mengenalpasti -menyenarai -membandingbeza -menganalisis -membuat urutan

4. melengkapkan tempat Peribahasa kosong dengan perkataan Simpulan Bahasa yang sesuai Penulisan Karangan Berpandu Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Biodata Pengarang -Sinopsis Novel -Tema dan Persoalan -Watak dan perwatakan 5.mengenal pelbagai jenis kata dan menggunakannya dalam binaan ayat yang mudah 6.menyusun peristiwa mengikut urutan cerita 7. menjana ide yang kritis berpandukan gambar 8.menulis ringkasan sepanjang 80 patah perkataan dengan 6-8 isi penting. 9. menyatakan maksud simpulan bahasa dan membina ayat yang menepati maksud 10. menghuraikan biodata pengarang dan menulis

3

sinopsis Cadangan Pentaksiran B1 DB1 E1 (Membaca ayat dalam perenggan daripada sesuatu sumber dengan sebutan dan intonasi yang sesuai) B1 DT1 E1 (Menulis ayat-ayat yang mengandungi subjek dan predikat) 5 MAKANAN DAN KESIHATAN/ NIKMAT KEMERDEKAAN Pemahaman - petikan umum Morfologi -Golongan Kata Kerja -Perumpamaan Sintaksis -Pola Ayat FN + FK Penulisan -Karangan Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menyatakan isi-isi penting daripada petikan bahan yang yang dibaca 2.menyenaraikan golongan kata kerja daripada petikan 3. m embina ayat yang gramatis mengikut pola 4. melengkapkan petikan dengan menggunakan kata kerja yang tepat 5. menjana idea berpandukan gambar. Interpersonal : 1.6 Aras 2 (ii) 1.6 Aras 3 (i) Maklumat : 7.3 Aras 1 (iii) 9.1 Aras 1 (i) Estetik : 10.1 Aras 1 (iii) 12.1 Aras 1 (i) KBT: Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual 4 Kesyukuran Kerajinan Berusaha Kerjasama Keberanian Buku teks Bahan Latihan Novel Dan Antologi Sastera

Berformat Surat Tidak Rasmi -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Novel Erti Sebuah Pengorbanan - Latar -Gaya Bahasa

6. membina ayat gramatis untuk menjawab tiga soalan pemahaman 7. membaca dan menyenaraikan 8 isi penting daripada petikan 8. membincangkan tema dan persoalan serta watak dan perwatakan daripada novel yang dikaji 10. menyatakan maksud perumpamaan Cadangan Pentaksiran B2 DL1 E1 (Memberikan respons tentang perkara yang didengar secara spontan. )

KBKK : -menjana idea -membandingbeza -menerangkan sebab -membuat kesimpulan

6

KASIH SAYANG Pemahaman -Petikan Morfologi -Kata Kerja Transitif -kata Kerja tak Transitif Sintaksis

Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. mengemukakan fakta daripada teks 2. mengenalpasti isi-isi penting 3. menyatakan maksud tersirat daripada teks

Interpersonal : 2.1 Aras 1 (i) 2.2 Aras 2 (ii) 2.3 Aras 3 (iii) Maklumat : 7.5 Aras 1(v) 7.6 Aras 2 (i) Estetik : 10.4 Aras 1 (v)

Berdikari Prihatin dan ehsan Kebersihan diri dan mental Bersyukur

Buku teks Buku Kerja Bahan Latihan

Catatan 5

-Ayat Majmuk Penulisan -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Erti Sebuah Pengorbanan -Plot -Nilai dan pengajaran

4 . membezakan kata kerja transitif ddengan kata kerja tak transitif 5. membina ayat majmuk yang gramatis 6. menulis surat tidak rasmi sepanjang 180 patah perkataan dan mengikut format yang betul 7. menyatakan makna frasa dan menjawab soalan pemahaman 8. menceritakan peristiwa berdasarkan plot dan menghuraikan aspek latar novel 9. membincangkan aspek nilai dan pengajaran daripada novel yang dikaji. Cadangan Pentaksiran B2 DL1 E1 (Memberikan respons tentang perkara yang didengar secara spontan. )

12.1 Aras 1 (iv) KBT: Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar KBKK : -mengenalpasti -menghurai -menyenarai menghubungka it -meramal -menjana idea -menganalisis

Memasukkan dan mengemaskini markah ke dalam sistem SPPPBS

7

Industri Sukan di Malaysia Pemahaman

Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menjawab soalan

Interpersonal : 2.4 Aras 1 (iv) 2.4 Aras 3 (i)

Patriotisme Taat setia

Buku teks Bahan Latihan 6

- soalan pemahaman Morfologi -Kata Ganda -Kata Adjektif Sintaksis Ayat Penyata Penulisan -Karangan Berpandu Komsas Cerpen Anak Penggunting Rambut

pemahaman dengan lancar 2. mengemukakan alasan untuk mempertahankan pendapat 3. mengenal pasti isi-isi penting 4. menggandakan perkataan mengikut jenis kata ganda 5. menyatakan jenis kata adjektif dan melengkapkan petikan dengan kata adjektif yang betul 6. menulis karangan berpandukan gambar sepanjang 120 patah perkataan 7. menceritakan sinopsis cerpen 8. membincangkan tema, persoalan dan aspek komsas dalam cerpen yang dikaji Cadangan Pentaksiran B2 DB1 E1 (Memberikan maksud rangkai kata yang sesuai mengikut konteks. Maklumat : 7.7 Aras 3 (i) 8.2 Aras 1 (i) Estetik : 10 5 Aras 1(iv) 10.5 Aras 2 (iii) KBT: Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar Kontekstual KBKK : -menghubung kait -menilai -menganalogi -menganalisis

Keadilan Kesyukuran Toleransi Bekerjasam a

Buku Kerja Kamus Gambar Antologi

Catatan Memasukkan dan mengemaskini markah ke dalam sistem SPPPBS

8

11/2/2013

CUTI TAHUN BARU CINA 7

9 - 10

Pemahaman - Tanpa Vektor Hidup Sihat Morfologi -Kata Tugas -Kata Hubung Sintaksis Ayat Majmuk Penulisan - Ringkasan dan Soalan Pemahaman

Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. membincangkan peristiwa menarik dalam cerpen 2.mengembangkan maklumat mengikut susunan 3. menyatakan idea secara spontan 4. menggunakan kata hubung gabungan, pancangan dan relatif dalam ayat

Interpersonal : 2.5 Aras 3 (i) 4.1 Aras 1 (i) Maklumat : 8.1 Aras 1 (i) Estetik : 12.1 Aras 1 (i) 10.6 Aras 1 (vii) KBT: Kecerdasan Pelbagai

Kasih sayang Hormatmenghorma ti Prihatin Berdikari Yakin diri Berbudi bahasa

Buku teks Bahan Latihan Antologi

Komsas -Puisi Tradisional Pantun Dua Kerat Pantun Empat Kerat

5. melafazkan pantun dengan sebutan dan rima yang betul KBKK : dan menarik -mengenalpasti -membuat 6. mencatatkan isi-isi penting inferens -membanding7. membincangkan aspek beza komsas pantun dan -menghuraikan menjawab soalan maklumat pemahaman 8. membincangkan maksud, gaya bahasa serta nilai pengajaran daripada pantun 9. menulis ringkasan dan menjawab soalan 8

pemahaman dalam binaan ayat yang gramatis Cadangan Pentaksiran B2 DT1 E1 Mengenal pasti pelbagai jenis ayat. (Ayat penyata, Ayat tanya, Ayat seru, Ayat perintah) B2 DT1 E2 Menulis pelbagai jenis ayat dengan betul. 11 - 12 Pemahaman -Keunikan Seni Warisan/ Mengeratkan Persaudaraan Morfologi -Kata Praklausa Sintaksis -Ragam Ayat -Ayat Seruan -Ayat Tanya Penulisan -Karangan Berita -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. mengubah suai maklumat 2. memberikan komen dengan spontan 3. menyatakan perasaan orang lain melalui memek muka 4. mengenalpasti perbezaan penggunaan kata praklausa dalam binaan ayat 5.menulis karangan berita dalam format yang betul 6. menyenaraikan isi-isi Interpersonal : 3.1 Aras 1 (i) 3.1 Aras 2 (i) Maklumat : 8.3 Aras 1 (iii) 8.4 Aras 1 (iv) Estetik : 12.3 Aras 1 (iii) 10.6 Aras 3 (ii) KBT: Kecerdasan Pelbagai KBKK : -mengenalpasti -membandingPatriotik Bertimbang rasa Ikhlas Bijaksana Kegigihan Kesyukuran Catatan Memasukkan dan mengemaskini markah ke 9 Buku teks Bahan Latihan Petikan Berita Akhbar Antologi Gema Sepi Gadis Genius

Komsas Prosa Tradisional -Raja Muda 7. menjawab tiga soalan -Hikayat Opu pemahaman dalam binaan Daeng ayat yang gramatis Menambun 8. membincangkan dan menghuraikan aspek komsas tema dan persoalan, watak dan perwatakan, latar serta gaya bahasa prosa tradisional. Cadangan Pentaksiran B3 DL1 E1 Mengemukakan pendapat berdasarkan tajuk yang diberikan. B3 DL1 E2 Bersoal jawab tentang sesuatu perk