rpt sains tingkatan 3

Click here to load reader

Post on 13-Apr-2017

216 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TEMA:PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN :1. RESPIRASIMINGGUObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

11.1

Menganalisa mekanisma pernafasan manusia.Memerhatikan model atau perisian komputer untuk mengenalpasti struktur sistem respirasi manusia yang terdiri daripada rongga hidung, trakea, bronkus paru-paru, tulang rusuk, diafragma dan otot interkosta.

Mengkaji model paru-paru bagi mengenal pasti bronkus, bronkiol dan alveolus.

Membina model sistem respirasi manusia yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara tekanan udara dalam rongga toraks dengan proses tarikan dan hembusan nafas.

Membincangkan mekanisma pernafasan.Murid boleh:

mengenal pasti struktur sistem respirasi manusia. mengenal pasti struktur paru- paru. memerihalkan proses menarik dan menghembus nafas. menghubung kait perubahan tekanan udara dalam rongga

toraks dengan tarikan dan

hembusan nafas. memerihalkan mekanisma pernafasan.B2D1E1 melabel struktur sistem respirasi dan struktur peparu manusia (18.1)

B6D1E1membina model sistem respirasi manusia untuk menunjukkan proses tarikan dan hembusan nafas (18.1)B3D1E1menerangkan mekanisme pernafasan (18.1)

ObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

2

1.2

Memahami pengangkutan oksigen dalam badan manusia.Menayangkan video atau perisian komputer dan mengumpul maklumat serta mentafsir data tentang perkara berikut:

a) Resapan oksigen daripada alveoli ke dalam kapilari darah dan daripada kapilari darah ke dalam sel.

b) Pengangkutan oksigen oleh sel

darah merah dalam bentuk oksihemoglobin.Murid boleh:

memerihalkan resapan oksigen daripada alveoli ke dalam kapilari darah. memerihalkan pengangkutan oksigen oleh darah. memerihalkan resapan oksigen daripada kapilari darah ke

dalam sel.B3D2E1 menghuraikan proses resapan dan pengangkutan oksigen oleh darah dari peparu ke sel badan(18.2).

ObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

21.3

Menyedari kepentingan sistem respirasi yang sihat.Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut:

a) Bahan yang memudaratkan system respirasi seperti nikotin

dan tar (daripada asap rokok),

sulfur dioksida (daripada kilang), dan karbon monoksida (daripada asap kenderaan) serta jerebu.

b) Kesan pelbagai bahan yang memudaratkan sistem respirasi seperti toksin dan karsinogen.

c)Pelbagai penyakit sistem respirasi.Menjalankan aktiviti untuk menunjukan kesan merokok kepada paru-paru.

Mengadakan atau membuat lawatan ke pameran tentang kesan merokok dan pelbagai penyakit yang berkaitan dengan paru-paru.

Sumbangsaran pelbagai ide tentang cara untuk menperbaiki kualiti udara dan mengamalkannya.Murid boleh:

menyenaraikan pelbagai bahan yang memudaratkan sistem respirasi. menerangkan kesan bahan cemar kepada sistem respirasi. menyenaraikan pelbagai penyakit yang mempengaruhi

sistem respirasi. mempraktikkan amalan baik untuk meningkatkan kualiti udara.B1D1E1

menamakan pelbagai bahan dan penyakit yang memudaratkan sistem respirasi (18.3)B3D3E1 menjelaskan kesan bahan cemar kepada sistem respirasi (18.3)B6D2E1Pembentangan hasil buku skrap dalam pelbagai bentuk persembahan bertajuk Kepentingan sistem respirasi yang sihat: Bahan cemar udara pelbagai penyakit yang berkaitan dengan sistem respirasi Cara untuk memperbaiki kualiti udara Amalan mengekalkan udara yang bersih.

(18.3)

BIDANG PEMBELAJARAN :2. PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTANObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

32.1

Memahami sistem pengangkutan dalam manusia.Memerhati dan mengkaji model, perisian komputer atau video tentang struktur jantung dan jenis salur darah (seperti: arteri, vena dan kapilari) dalam sistem peredaran darah.

Mengkaji satu spesimen hidup jantung untuk mengenal pasti strukturnya.

Membincangkan perkara berikut:

a) fungsi jantung.

b) ciri salur darah dan fungsinya.

Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membezakan darah beroksigen dengan darah terdeoksigen.

Menjalankan simulasi pengaliran darah dalam sistem peredaran.

Membincangkan peranan sistem peredaran darah dalam pengangkutan bahan.

Menjemput pegawai perubatan untuk memberi ceramah tentang Menjaga Kesihatan Jantung Anda.Murid boleh:

memerihalkan sistem peredaran sebagai satu sistem saluran yang mempunyai satu pam dan berinjap untuk memastikan pengaliran darah dalam satu arah. menyatakan fungsi jantung. mengenal pasti struktur jantung manusia. membanding dan membezakan struktur arteri, vena dan kapilari.

menghubungkaitkan ciri salur darah dengan fungsinya. membanding dan membezakan darah beroksigen dengan darah

terdeoksigen.

B2D2E1melabel struktur jantung manusia (19.1)B4D2E1memerhati dan mengenalpasti struktur jantung menggunakan model atau spesimen hidup (19.1)

B4D2E2membandingkan antara darah beroksigen dengan darah terdeoksigen melalui aktiviti (19.1)

B3D4E1Menerangkan: sistem peredaran darah manusia, peranannya dalam pengangkutan bahan dan kepentingan mengekalkan jantung yang sihat (19.1)

ObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

3

2.2

Menganalisa darah manusia.Menjemput seorang pegawai perubatan untuk memberi ceramah mengenai:

a) komponen darah iaitu plasma

darah, sel darah merah, sel darah putih, platlet dan fungsinya.

b) Kumpulan darah iaitu A, B, AB

and O.

c) Kesesuaian antara kumpulan darah penderma dengan penerima.

d) Kepentingan menderma darah. e) Penyimpanan dan

pengendalian darah yang didermakan. mengilustrasikan laluan aliran darah dalam sistem peredaran.

memerihalkan peranan sistem peredaran darah dalam

pengangkutan bahan. menerangkan kepentingan mengekalkan jantung yang sihat.Murid boleh:

menyatakan komponen darah dan fungsinya. menyatakan kumpulan darah. memadankan kumpulan darah penderma kepada penerima. mewajarkan kepentingan menderma darah. memerihalkan bagaimana darah yang didermakan disimpan dan dikendalikan.

.B6D3E1Pembentangan hasil penulisan artikel dalam pelbagai bentuk persembahan mengenai: (19.2)

komponen darah dan fungsinya.

kumpulan darah

kumpulan darah penderma kepada penerima.

kepentingan menderma darah

pengendalian dan penyimpanan darah

ObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

4

2.3

Menganalisa sistem pengangkutan dalam tumbuhan.Memerhatikan tumbuhan yang layu dan membincangkan bagaimana ia berlaku.

Mengkaji epidermis sehelai daun di bawah mikroskop untuk mengenal pasti stomata dan membincangkan fungsinya.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi.

Murid boleh:

memerihalkan bagaimana tumbuhan menjadi layu.memerihalkan fungsi stomata.memerihalkan transpirasi.memerihalkan peranan transpirasi.mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi.

B4D3E1mengenal pasti stomata dan fungsinya serta mengaitkan dengan kelayuaan tumbuhan melalui aktiviti(19.3)

B3D5E2menerangkan transpirasi dan peranannya (19.3)B5D1E1menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi melalui eksperimen (19.3)

ObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut:

a) Pengangkutan bahan makanan yang disintesiskan melalui floem.

b) Pengangkutan air dari akar ke daun melalui xilem.

Mengkaji keratan rentas akar, batang dan daun untuk mengesan lokasi xilem dan floem.

Membincangkan peranan transpirasi dalam pengangkutan air dan mineral.memerihalkan bagaimana faktor ini mempengaruhi kadar transpirasi.mengkaji laluan air di dalam keratan batang menggunakan

pewarna yang sesuai.mengenal pasti lokasi xilem dan floem.memerihalkan fungsi xilem dan floem.B4D3E2memerhati laluan air dan bahan makanan dalam tumbuhan melalui aktiviti (19.3)

B2D3E1melabel lokasi tisu xilem dan floem dalam batang tumbuhan dikotiledon(19.3)B3D5E1menjelaskan fungsi tisu xilem dan floem (19.3)

BIDANG PEMBELAJARAN :3. PERKUMUHANObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

43.1

Memahami perkumuhan manusia.Membincangkan maksud perkumuhan.

Mengkaji model, carta atau memerhati perisian komputer untuk mengenalpasti organ perkumuhan iaitu kulit, paru-paru dan ginjal.

Membincangkan hasil perkumuhan bagi setiap organ perkumuhan seperti air, karbon dioksida, mineral, garam dan urea.

Membincangkan kepentingan perkumuhan.Murid boleh:

menerangkan maksud perkumuhan. mengenal pasti organ perkumuhan manusia. menyatakankan hasil perkumuhan bagi setiap organ perkumuhan. menerangkan kepentingan perkumuhan.B2D4E1mendefinisikan perkumuhan(20.1)

B1D2E1menamakan organ-organ perkumuhan dan hasil perkumuhan manusia bagi setiap organ (20.1)

B3D6E1menjelaskan kepentingan perkumuhan(20.1)

53.2

Menganalisa sistem urinari dalam manusia.Mengkaji model, carta atau memerhati perisian komputer sistem urinari untuk mengenal pasti lokasi ginjal, ureter, pundi kencing dan uretra.Murid boleh:

mengenal pasti lokasi ginjal dan bahagian sistem urinari yang lain.

B2D5E1Melabel struktur sistem urinari manusia(20.2)

ObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil Pe