rpt bm tingkatan 1 2012

Click here to load reader

Post on 02-Jun-2015

8.717 views

Category:

Education

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Perkongsian

TRANSCRIPT

  • 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYUTINGKATAN SATU - 2012MINGGUTAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARAN KEMAHIRAN NILAI BBM Hari Pertama di Sekolah 1-2 MenengahDi akhir pelajaran, murid dapat: Interpersonal : Bersopan SantunBuku teks1.1 Aras 1 (ii) Sesi Berkenalan 1. berbual dengan rakan tentang sesuatu1.2 Aras 1 (iii)Yakin diri Bahan Latihan Pengenalan Sukatandengan menggunakan kata, intonasi dan nada 1.3 Aras 1 (iv) Pelajaran Bahasa Melayu yang sesuai. 3.4 Aras 2 (ii) Hormat-menghormati Tingkatan 1 2. memberikan respons secara lisan dan Maklumat :Berdikari Pemahaman bertulis tentang isu yang diperkatakan.7.1 Aras 1(i) Dialog 7.3 Aras 1 (iv) Berhemah tinggi 3. bertutur dengan fasih dan lancar MorfologiEstetik : -Golongan Kata4. mengenal pelbagai jenis kata dan10.1 Aras 1 (i) -Kata Nama Am menggunakannya dalam binaan ayat yang -Kata Nama Khas mudahKBT:Kecerdasan Pelbagai Sintaksis 5. mengenalpasti dan menyenaraikan -Ayat Mudah golongan kata nama daripada petikan. KBKK : Subjek predikat-mengenalpasti 6. diperkenalkan dengan sukatan pelajaran-mengkategori Penulisan Bahasa Melayu Tingkatan 1-membanding-beza Hari Pertama Di Sekolah-menyenarai Menengah7.diperkenalkan dengan jenis penulisan dan Gambaranringkasan -Pengenalan JenisPenulisan8. mengenali bahan komsas dan -Pengenalan Ringkasan 9. menerangkan maksud aspek dan istilah Komsassastera -Pengenalan TeksNovel Hikmah danAntologi KasutKelopak Jantung - Aspek dan Istilah1

2. MINGGU TAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARAN KEMAHIRAN NILAI BBM Berhemat Semasa3-4BerbelanjaDi akhir pelajaran, murid dapat: Interpersonal :Bersopan SantunBuku teks1.4 Aras 2 (iv) Pemahaman 1. menguasai kecekapan berbahasa 1.4 Aras 2 (ii)Yakin diri Bahan Latihan -Dialog1.5 Aras 3 (ii) 2. menyatakan maksud perkataan mengikut1.6 Aras 3 (i) Hormat-menghormati Buku kerja Morfologi konteks3.4 Aras 2 (ii) -Kata Ganti NamaRasional Diri3. bersoaljawab dengan rakan tentang Maklumat : -Kata ganti Namasesuatu perkara7.2 Aras 1(ii) Tunjuk 7.3 Aras 2 (i) -Penjodoh Bilangan4. melengkapkan tempat kosong dengan perkataan yang sesuaiEstetik : Sintaksis10.2 Aras 1 (iii) -Ayat Mudah 5.mengenal pelbagai jenis kata dan Subjek predikat menggunakannya dalam binaan ayat yangKBT: mudahBelajar Cara Belajar Penulisan -Karangan 6.membina ayat mudah secara lisanKBKK : Pendapat/Surat -mengenalpasti Kiriman Tak Rasmi 7. menghasilkan ayat dan membentuk -mengkategori perenggan karangan -membanding-beza Ringkasan 8. menulis sinopsis dan tema persoalan Komsas -Sinopsis Novel 9, menghuraikan watak dan perwatakan -Tema dan Persoalan -Watak danPerwatakan2 3. MINGGU TAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARANKEMAHIRANNILAI BBM Mutiara Hitam dari5-6SabahDi akhir pelajaran, murid dapat: Interpersonal : KesyukuranBuku teks 2.4 Aras 2 (i) Pemahaman1. mengeluarkan idea bernas dalam2.1 Aras 1 (iii)Kerajinan Bahan Latihan -Surat Tidak Rasmi perbincangan 2.4 Aras 1 (ii) -Dialog Manisnya2.3. Aras 1 (1i)BerusahaNovel Senyumanmu 2. menyatakan isi-isi penting daripada petikan Dan Antologi Sasterabahan yang yang dibaca Maklumat :Kerjasama 7.5 Aras 2(ii) Morfologi3.menyenaraikan golongan kata kerja7.3 Aras 1 (iv) Kebersihan mental -Golongan Kata Kerja daripada petikan 9.1 Aras 1 (i)dan fizikan -Perumpamaan4. melengkapkan petikan dengan Estetik : Sintaksismenggunakan kata kerja yang tepat10.4 Aras 3 1 (i) -Jenis-jenis ayat 12.1 Aras 1 (i)5. menulis karangan surat tidak rasmi Penulisansepanjang 180 patah perkataan. KBT: -Karangan Surat Kecerdasan Tidak Rasmi/ 6. membina ayat gramatis untuk menjawabPelbagai Pengalaman tiga soalan pemahamanPembelajaran Masteri -Ringkasan dan 7. menaakul isi penting daripada petikanSoalan Pemahaman KBKK :8. mengenali bahan komsas dan-mengenalpasti Komsas-mengkategori - Plot-membanding-beza - Teknik Plot10. menyatakan maksud perumpamaan-menjana idea - Latar - Gaya Bahasa 3 4. MINGGU TAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARAN KEMAHIRAN NILAI BBM Manisnya Di akhir pelajaran, murid dapat:7-8Senyumanmu Interpersonal : Jaya DiriBuku teks1. berbincang dengan rakan tentang sesuatu3.3 Aras 2 (ii) Pemahamanperkara dengan menggunakan ragam bahasa 3.2 Aras 1 (ii) Yakin diri Buku Kerja -Rencana umum3.1 Aras 1 (i)KetekunanGambar Rangsangan Morfologi2. menyatakan laras bahasa sesuatu bahan Karangan -Kata Adjektif bagi memperoleh maklumatMaklumat :Hormat-7.1 Aras 3(iii) menghormatiBahan Latihan Sintaksis3. mengecam ayat tunggal dalam karya8,1 Aras 1 (i) -Ayat Tunggalbukan sastera 8.2 Aras 1 (ii) Patriotik -Ayat Topik dan ayat 8.5 Arasa 2 (ii) huraian4 . mengenal pasti maklumat yang diperlukan KeinsafanEstetik : Penulisan5. menyusun dan mentafsir maklumat11.1 Aras 1 (i) Teliti -Karangan11.2 Aras 2 (ii) Berpandu/Ceramah 6. menulis karangan berpandukan gambarRasionalsepanjang 120 patah perkataan KBT: -Ringkasan dan Kajian Masa DepanSoalan Pemahaman7. melengkapkan petikan dengan kata adjektifBelajar Carayang tepatBelajar Komsas - Nilai8. menulis ringkasan dengan 8 isi sepanjang KBKK : -Pengajaran80 patah perkataan-mengenalpasti-menghurai-menyenarai-menghubungkait-meramal-menjana idea 9 & 103 - 10 Mac 2012UJIAN 111 11 18 MacCUTI PERTENGAHAN PENGGAL4 5. MINGGUTAJUKOBJEKTIF PEMBELAJARAN KEMAHIRAN NILAIBBM 12Komputer dalam Di akhir pelajaran, murid dapat:Interpersonal : PatriotismeBuku teks Kehidupan3.4 Aras 3 (iii)1. menyusun maklumat secara koheren untuk Berani Bahan Latihan Pemahamantujuan mengarangMaklumat : -Laporan 8.3 Aras 1 (iii)Keadilan Buku Kerja2. membuat perbandingan antara laras8.3 Aras 2 (i) Morfologibahasa cerita dan laporan 8.4 Aras 2 (ii) Kesyukuran -Kata Hubung -Peribahasa3. menulis karangan laporan Estetik :11.3 Aras 3 (ii) Penulisan4. membina ayat-ayat yang gramatis dengan -Karangan Laporanmenggunakan kata hubung yang sesuai KBT:Kajian Masa Depan Komsas 5. melengkapkan petikan dengan peribahasa Belajar Cara Cerpen 1 Kasutyang tepat. Belajar Kelopak Jantung - Tema & Persoalan 6. membincangkan aspek komsas prosa/puisi KBKK : - Latar-mengenalpasti - Watak &7. menyatakan tema dan menyenaraikan-mengkategori Perwatakan persoalan -membanding-beza-meramal Puisi Tradisional8. menghuraikan watak dan perwatakan-menghubungkait Pantun 2 Kerat - Maksud 9. membezakan latar masa, tempat dan - Nilai & Pengajaran masyarakat10. menjawab soalan pemahamanberpandukan cerpen yang dikaji5 6. MINGGUTAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARAN KEMAHIRAN NILAIBBM 13 - 14 RemajaDi akhir pelajaran, murid dapat:Interpersonal : Kusyukuran Buku teks Berwawasan2.5 Aras 2 (ii) Pemahaman 1. melafazkan pantun dengan sebutan dan 4.1 Aras 1 (i)Kebanggaan Bahan Latihan - Puisi Ibu Negararima yang betul dan menarik MalaysiaPatriotikBrosur dan 2. menulis pantun dengan bahasa yang indahMaklumat : risalah Morfologi dan menarik 8.5 Aras 1 (i) pelancongan -Kata Seru -kata Tanya 3. mentafsir maklumat untuk membuat Estetik : -Kata Perintahinferens12.1 Aras 1 (i) -Bidalan12.5 Aras 1 (iii) 4.melengkapkan petikan dengan perkataan Penulisan yang betulKBT: Karangan Pendapat Kecerdasan 5. menyatakan maksud bidalanPelbagai - Ringkasan dan Soalan Pemahaman6. mengenalpasti dan menyatakan isi-isi KBKK : penting -mengenalpasti Komsas-membuat inferens Cerpen 2 Tempang7. membincangkan aspek komsas pantun dan-membanding-beza - Tema & persoalanmenjawab soalan pemahaman -menghuraikan - Watak & maklumat Perwatakan8. menulis ringkasan dan menjawab soalan -Nilai & Pengajaran pemahaman dalam binaan ayat yang gramatis Puisi Tradisional 2 - Pantun Empat Kerat (Agama, Berjimat Cermat & Teka-teki) - Maksud - Nilai & pengajaran 6 7. MINGGU TAJUKOBJEKTIF PEMBELAJARAN KEMAHIRAN NILAIBBM Di akhir pelajaran, murid dapat:14 - 15 Wira BangsaInterpersonal : Jaya DiriBuku teks 1. berbincang dengan rakan tentang sesuatu3.3 Aras 2 (ii)Pemahamanperkara dengan menggunakan ragam bahasa 3.2 Aras 1 (ii) Yakin diri Buku Kerja-Rencana umum3.1 Aras 1 (i) KetekunanGambarMorfologi2. menyatakan laras bahasa sesuatu bahan Rangsangan-Kata Adjektif bagi memperoleh maklumatMaklumat :Hormat-Karangan-7.1 Aras 3(iii) menghormati 3. mengecam ayat tunggal dalam karya8,1 Aras 1 (i) Bahan Latihan bukan sastera 8.2 Aras 1 (ii) PatriotikSintaksis8.5 Arasa 2 (ii)-Ayat Tunggal4 . mengenal pasti maklumat yang diperlukan Keinsafan-Ayat Topik dan ayat Estetik :huraian5. menyusun dan mentafsir maklumat11.1 Aras 1 (i) Teliti 11.2 Aras 2 (ii)Penulisan6. menulis karangan berpandukan gambarRasional-Karangan Berpandu sepanjang 120 patah perkataan KBT: Kajian Masa Depan-Ringkasan dan 7. melengkapkan petikan dengan kata adjektifBelajar CaraSoalan Pemahaman yang tepatBelajarKomsas 8. menulis ringkasan dengan 8 isi sepanjang KBKK :Prosa Tradisional 1- 80 patah perkataan-mengenalpastiTajul Muluk -menghurai- Persoalan9. menghuraikan persoalan karya prosa/puisi -menyenarai- Watak &-menghubungkaitPerwatakan 10. menghuraikan watak dan perwatakan -meramal- Nilai & Pengajaran -menjana idea 11. menganalisis nilai & pengajaran karyaSajak 1- Kian Kita prosa /puisiLupa-Maksud-Gaya bahasa- Nilai & Pengajaran 7 8. MINGGUTAJUKOBJEKTIF PEMBELAJARAN KEMAHIRAN NILAIBBM 16 - 17 PemahamanDi akhir pelajaran, murid dapat:Interpersonal : Kusyukuran Buku teks - Puisi Ibu Negara 2.5 Aras 2 (ii) Malaysia 1. melafazkan pantun dengan sebutan dan 4.1 Aras 1 (i)Kebanggaan Bahan Latihanrima yang betul dan menarik MorfologiPatriotikBrosur dan -Kata Seru 2. menulis pantun dengan bahasa yang indahMaklumat : risalah -kata Tanyadan menarik 8.5 Aras 1 (i) pelancongan -Kata Perintah -Bidalan 3. mentafsir maklumat untuk membuat Estetik :inferens12.1 Aras 1 (i) Penulisan12.5 Aras 1 (iii) - Ringkasan dan4.melengkapkan petikan dengan perkataan Soalan Pemahaman yang betulKBT:Kecerdasan Komsas 5. menyatakan maksud bidalanPelbagai Drama 1- Surat Untuk Ina6. mengenalpasti dan menyatakan isi-isi KBKK : - Tema & Persoalan penting -mengenalpasti - Gaya Bahasa-membuat inferens - Latar7. menulis ringkasan dan menjawab soalan-membanding-bezapemahaman dalam binaan ayat yang gramatis -menghuraikan Sajak 2- maklumat Lebah dan Madu 8. membincangkan aspek komsas (drama) - maksud dan menjawab soalan pemahaman - bentuk - gaya bahasa9. menganalisis karya puisi - nilai & pengajaran8 9. MINGGU TAJUKOBJEKTIF PEMBELAJARANKEMAHIRAN NILAI BBM18 - 19 Indahnya BumiDi akhir pelajaran, murid dapat: Interpersonal : Berhemah tinggi Buku teksKenyalang 4.2 Aras 2 (i) 1. membuktikan sesuatu perkara bagi4,2 Aras 3 (i)PrihatinBahan LatihanPemahamanmeyakinkan sesuatu pihak-Dialog Indahnya Maklumat :KemesraanBumi Kenyalang 2. menyemak, menerima datau menolak8.1 Aras 2 (i) maklumat 7.3 Aras 1 (iv)Morfologi3. menulis ayat topik dan ayat huraian dalam Estetik :-Kata Penguatkarangan 12.3 Aras 1 (iii)Sintaksis4. menulis karangan fakta sepanjang 180KBT:-Ayat Tanyapatah perkataanKecerdasanPelbagaiPenulisan5. menghuraikan maksud serta nilai-Karangan Faktapengajaran daripada pantun KBKK :-Ringkasan-mengenalpasti 6.mengesan ayat-ayat topik daripada petikan-membanding-bezaKomsas-menyelesaikanCerpen 3-7. membuat perbandingan penggunaan katamasalahTukang Lamapenguat dalam ayat- Watak &Perwatakan 8. membincangkan maksud, tema dan- Latarpersoalan , latar, watak & perwatakan- Sudut Pandangan 9. menyatakan unsur bunyi dalam puisiPuisiTradisional 5-Syair Wasiat 10. menganalisa nilai dan persoalanAyahanda SitiZawiyah11. menjawab soalan pemahaman- maksud berdasarkan pantun- nilai & pengajaran20 - 21 14 25 MEI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN22 27 MEI 2 JUNCUTI PERTENGAHAN PENGGAL9 10. MINGGU TAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARANKEMAHIRANNILAIBBM Lima Langkawi23 PemahamanDi akhir pelajaran, murid dapat: Interpersonal : Buku teks -Rencana5.1 Aras 1 (i)Keberanian LIMA Langkawi1.merayu untuk memenuhi sesuatu tujuan Bahan Latihan Kebanggaan2.menerima atau menolak sesuatu maklumat Maklumat :Keratan Akhbar Morfologidengan alasan yang sesuai8.7 Aras 3 (ii) Kesyukuran - Kata Penegas8.8 Aras 3 (ii) Buku Kerja -Kata Pemeri 3.menulis karangan fakta yang koheren -Kata Nafi -Bidalan 4. menyusun isi yang koheren Estetik : 12.4 Aras 1 (i)5. membina ayat menggunakan kata pemeri Penulisan -Karangan Berpandu 6. melengkapkan teks dengan kata penegas, -Ringkasan dan pemeri atau kata nafi yang sesuaiKBT: Soalan PemahamanKajian Masa Depan7. menyatakan maksud bidalan KBKK : Komsas 8. menulis karangan berpandu sepanjang 120 -meramal Drama 2- patah perkataan-menghubungkait Arah ke Mana-mentafsir - persoalan9. menjawab soalan pemahaman berdasarkan - gaya bahasadrama yang dikaji - latar - nilai & pengajaran 10.menghurai aspek menarik dalam karya11. mengesan persamaan dan perbezaanaspek yang terdapat dalam cerpen dan drama10 11. MINGGUTAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARANKEMAHIRAN NILAI BBM24 Sukan Memanah Di akhir pelajaran, murid dapat: Interpersonal :Kerajinan Buku teks5.2 Aras 1 (i) Pemahaman 1.menggunakan kata, istilah, rangkai kata , Patriotisme Bahan Latihan - Perbualan Sukan peribahasa yang tepat dan indah semasa Memanah menyampaikan maklumatMaklumat : Kesukanan Keratan Berita9.1 Aras 1 (i) Sukan 2. menyusun isi karangan dengan cara Morfologi koheren Ketekunan Buku Kerja - Kata Sendi NamaEstetik : -Simpulan Bahasa3. menulis karangan rencana sepanjang 18012.4 Aras 2 (i)Kesabaran patah perkataan12.4 Aras 2 (ii) Sintaksis12.4 Aras 3 (i)Kegigihan -Ayat Tunggal 4. menjana idea penulisan rencanaKBT: Penulisan 5. mengenalpasti ayat tunggal daripada Kecerdasan -Karangan Rencana petikanPelbagai - RingkasanPembelajaran 6. menyenarai isi penting dalam bentuk grafikKontekstual Komsas Puisi Tradisional 6 - 7.membincangkan maksud, tema persoalan KBKK : Syair Kemangkatan serta gaya bahasa syair-menjana idea - maksud -menyenarai - nilai & pengajaran8. menjawab soalan pemahaman -menganalisis berpandukan syair-menyusun atur Prosa Tradisional 2- Hikayat Marakarma - persoalan - watak - nilai & pengajaran 11 12. MINGGUTAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARANKEMAHIRAN NILAIBBM25 Pahlawan PerkasaDi akhir pelajaran, murid dapat: Interpersonal : Keberanian Buku teks5.3 Aras 3 (i) Pemahaman 1.merayu dengan strategi untuk mendapatkan Yakin diri Bahan Latihan -Petikan Prosa Klasik sesuatuMaklumat :Ketelitian Buku kerja Morfologi 2. menentukan kesesuaian format untuk9.2 Aras 2 (i) - Kata Arah menyampaikan maklumatKesabaranLembaran latihan - Kata BilanganEstetik : - Bidalan 3.menyatakan bentuk dan nada puisi 10.3 Aras 1 (v) Rasional berdasarkan tajuk yang diberikan 12.6 Aras 3 (iii) Sintaksis 4. mengesan kesalahan yang terdapat dalamKBT: - Mengesanayat-ayatKajian Masa Depan kesalahan dalam ayat 5. membina ayat berdasarkan gambar tunggal dan perkataan yang diberikan menunjukkan Penulisan arah KBKK : -Karangan Cerita -menyelesaikan - Ringkasan dan 6. mengisi tempat kosong dengan kata masalah Soalan Pemahamanbilangan yang sesuai -mengenalpasti-membanding beza Komsas7. melakonkan drama dengan intonasi dan -Drama 3sebutan yang jelasMendung Hitam Beralih Jua 8. membincangkan dan membandingkan latar, gaya bahasa serta nilai dan pengajaran drama 9. menjana idea bagi menghasilkan karangan cerita 10. menjawab soalan pemahaman 12 13. MINGGUTAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARAN KEMAHIRANNILAIBBM26 Internet Jaringan Di akhir pelajaran, murid dapat:Interpersonal :Bersopan SantunBuku teks Maklumat6.1 Aras 1 (i) 1.menggunakan sebutan, intonasi, yang 6.1 Aras 1 (ii) Bahan Latihan Pemahaman sesuai untuk mendapatkan sesuatu6.1 Aras 1 (iii) Hormat- - Internet Jaringan perkhidmatan6.1 Aras 1 (iv)menghormatiBuku Kerja Maklumat 2. menentukan format penulisan untuk Kebersihan fizikal menyampaikan maklumat Maklumat : dan metal Morfologi 9.2 Aras 2 (ii) - Kata Pascakata3. menceritakan perkara menarik yang Kerajinan terdapat dalam satu karya sastera Estetik : Penulisan 4. menulis karangan berpandukan gambar10.1 Aras 1 (i) - Karangan Berpandu/Karangan 5. berbincang dalam kumpulan dan membuat Perbahasanperbandingan aspek komsasKBT:Kecerdasan 6. menggunakan kata pascakata dalam binaan Pelbagai Komsasayat yang sesuai Cerpen 4- YuranKBKK : -Tema-meramal -Watak -mengesan -Gaya Bahasa -merumuskan -Latar maklumat -Nilai dan Pengajaran13 14. MINGGU TAJUKOBJEKTIF PEMBELAJARANKEMAHIRAN NILAIBBM27 Taman Negara Mulu Di akhir pelajaran, murid dapat: Interpersonal : Kasih Sayang Buku teks2.1 Aras 1 (i) Pemahaman 1. menyatakan permintaan untuk 2.2 Aras 1 (ii) Kesyukuran Bahan Latihan - Surat Rasmi mendapatkan perkhidmatan - Dialog PatriotismeBuku Kerja 2 menyediakan kerangka surat rasmi Maklumat :9.4 Aras 3 (iV) Berdikari Morfologi 3. menyediakan hujah dan alasan untuk - Kata Bantudisampaikan - Kata Ganda Estetik : - Kata Majmuk 4.menulis surat kiriman rasmi mengikut format10.1 Aras 1 (i) yang betul 10.5 Aras 1 (v) Penulisan 5.menyenaraikan tujuh isi petikan ringkasan - Surat Rasmi/ KBT: - Karangan Berpandu 6. membincangkan perbandingan aspekKajian Masa Depan - Ringkasan dan komsas sajak Kecerdasan Soalan Pemahaman pelbagai 7. menjawab soalan pemahaman berdasarkan Komsassajak Hari Akhir KBKK : Persekolahan8. melengkapkan teks dengan kata bantu -mencirikan -tema dan persoalan yang sesuai-menganalis dan -nadameramal -maksud 9.membuat perbandingan antara kata ganda dan kata majmuk 10. membina ayat menggunakan kata ganda dan kata majmuk 14 15. MINGGUTAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARANKEMAHIRAN NILAIBBM 28Belia Harapan Di akhir pelajaran, murid dapat: Interpersonal : BerdikariBuku teks Negara 6.2 Aras 2 (ii) 1. menggunakan ayat yang betul untuk Kasih sayang Bahan Latihan Pemahaman mendapatkan perkhidmatan Maklumat : - Cerita 7.3 Aras 1 (v) Buku kerja - Perbualan 2. mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjutEstetik :10.4 Aras 2 (iii) 3. menyatakan gaya bahasa sesuatu karya Morfologi sastera - Imbuhan -awalanKBT: - apitan, 4. mengemukakan soalan bagi mendapatkanKajian Masa Depan akhiran,sisipan penerangan Pembelajaran -imbuhan pinjamanKontekstual 5.menjana idea bagi menulis karangan keperihalan sepanjang 180 patah perkataan PenulisanKBKK : - Karangan6.menceritakan perkara menarik dalam karya -mencirikan Keperihalan-meramal -karangan Berpandu7.membincangkan aspek plot dan gaya-menyelesaikan bahasa serta nilai pengajaran prosamasalah Komsas Prosa Tradisional 8. menjawab soalan pemahaman berdasarkan Budi Seorang Bapa petikan prosa Angkat -plot -nilai & pengajaran 15 16. MINGGUTAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARANKEMAHIRAN NILAI BBM 29Pengmbaraan Misteri Di akhir pelajaran, murid dapat: Interpersonal : Yakin diri Buku teks1.3 Aras 1 (iii) Pemahaman 1. menerangkan maksud puisi1.2 Aras 1 (iii)KerjasamaBahan Latihan2.2 Aras 3 (ii) - Rencana 2. menerangkan yang tersurat dan tersiratRasional AntologiMaklumat : 3. melafazkan puisi dengan intonasi dan7.1 Aras 1 (i)Ketekunan Sintaksis sebutan yang jelas 7.5 Aras 1 (iv) -Pola Ayat 91.1 Aras 1 (i) -Binaan Frasa 4. menjelaskan gaya bahasa yang digunakan -Ayat Tunggal dalam puisiEstetik : 5. mengenalpasti empat binaan frasa10.5 Aras 1 (vii) Penulisan12.1 Aras 1 (v) - Karangan Fakta6. membina ayat-ayat yang menunjukkan - Ringkasan dan perbezaan binaan frasa soalan pemahaman 7.membina ayat ayat yang membentuk pola KBT: Komsasayat dasar Pembelajaran Sajak 4 - Jangan Masteri -Gaya Bahasa8. menjana idea bagi menghasilkan penulisan -Unsur Bunyifakta -Nilai dan PengajaranKBKK : 9. menganalisis gaya bahasa yang digunakan -menjana idea dalam sajak-menganalisis-menjelaskan 10. menjelaskan nilai dan pengajaran -mengenalpasti-membanding-beza30 22-28 JULAI UJIAN 2 16 17. MINGGU TAJUKOBJEKTIF PEMBELAJARANKEMAHIRANNILAIBBM 31-32 Pulau Percutian/Di akhir pelajaran, murid dapat: Interpersonal :KerajinanBuku teks Alam Warisan Kita1.4 Aras 1 (vi) 1. mengesan dan mengumpul maklumat 2.5 Aras 2 (i) KesabaranBahan Latihan Pemahaman penting daripada petikan rencana yang dibaca - RencanaMaklumat : Yakin diri Gambar - Perbualan 2. menjawab soalan pemahaman secara lisan7.2 Aras 1 (ii)7.1 Aras 1 (iv)Bekerjasama 3.menyenaraikan ayat tunggal daripada petikan Kebanggaan MorfologiEstetik : - Penjodoh Bilangan 4. menyatakan pendapat berpandukan 10.6 Aras 3 (ii) - Kata Tanyagambar 12.4 Aras 1 (v) 5. membina ayat tanya yang gramatis Sintaksis -Ayat Tanya 6. mengecam kata dan istilah dan membina KBT: -Ayat Tunggal ayat daripadanya Belajar CaraBelajar 7. membincangkan binaan plot Penulisan - Karangan Berpandu 8. menyenaraikan latar tempat dan - Ringkasan dan menghubungkaikan dengan latar masa dan KBKK : Soalan Pemahamanperistiwa yang berlaku -menyenarai-menghubungkait Komsas9. menghasilkan penulisan lima perenggan -mengesan Cerpen 5- Traumasepanjang 120 patah perkataan dengan -menyatakan Embah berpandukan gambar.pendapat - latar - plot10. menulis ringkasan dengan tujuh isi penting - nilai sepanjang 80 patah kata. 17 18. MINGGUTAJUKOBJEKTIF PEMBELAJARANKEMAHIRANNILAIBBM33 & 35 Belian Kayu Di akhir pelajaran, murid dapat: Interpersonal :KerajinanBuku teksBernilai/ Jalapang 1.4 Aras 1 (vi)Padi Kita 1. mengesan dan mengumpul maklumat 2.5 Aras 2 (i) KesabaranBahan Latihanpenting daripada petikan rencana yang dibacaPemahamanMaklumat : Yakin diri Gambar- Rencana 2. menjawab soalan pemahaman secara lisan7.2 Aras 1 (ii)- Perbualan7.1 Aras 1 (iv)Bekerjasama3.menyenaraikan ayat tunggal daripadapetikan Kebanggaan Estetik :Morfologi 4. menyatakan pendapat berpandukan 10.6 Aras 3 (ii)- Penjodoh Bilangan gambar 12.4 Aras 1 (v)- Kata Tanya5. membina ayat tanya yang gramatisSintaksis 6. mengecam kata dan istilah dan membina KBT:-Ayat Tanya ayat daripadanya Belajar Cara-Ayat TunggalBelajar7. membincangkan teknik plot plotPenulisan 8. menyenaraikan latar tempat dan- Karangan Berpandu menghubungkaikan dengan latar masa dan KBKK :- Ringkasan dan peristiwa yang berlaku -menyenaraiSoalan Pemahaman -menghubungkait9. menghasilkan penulisan lima perenggan -mengesanKomsassepanjang 120 patah perkataan dengan -menyatakanCerpen 6- Sepucuk berpandukan gambar.pendapatSurat DaripadaKawan 10. menulis ringkasan dengan tujuh isi penting- tema & persoalansepanjang 80 patah kata.- teknik plot- watak- nilai18 19. 34 19-25 OGOS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2MINGGUTAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARANKEMAHIRAN NILAIBBM36 Sumber Mineral /Di akhir pelajaran, murid dapat: Interpersonal :KeaslianBuku teks Tukang Emas4.1 Aras 1 (i) 1. menyatakan pendapat yang bernas 3,4 Aras 1 (ii)KebanggaanBahan Latihan Pemahaman dengan penggunaan kata yang betul - PendapatKesyukuran 2. membuat perbandingan laras bahasa MorfologiMaklumat : Kerajinan - Laras Bahasa3. mengolah maklumat mengikut urutan dan 9.1 Aras 1 (i) pemerengganan yang betul 7.1 Aras 3 (i) Sintaksis 4. membina ayat-ayat pasif daripada ayat aktif -Ayat Aktif -Ayat Pasif 5. menaakul maklumat daripada gambar dan Estetik :11.1 Aras 1 (i) 6.menyusun isi karangan dalam11.1 Aras 1 (ii) Penulisan pemerengganan yang kemas. - Karangan Berpandu - Ringkasan dan 7. membincangkan aspek gaya bahasa KBT: Soalan Pemahamanbeserta contoh yang sesuai.Belajar CaraBelajar Komsas8. menyenaraikan nilai dan pengajaran serta Sajak Diari Lamabukti yang bersesuaian Asap KBKK : - maksud9. membaca petikan dengan intonasi dan -menaakul -gaya bahasasebutan yang jelas -mengolah -nilai & pengajaran-menyusun 19 20. MINGGUTAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARAN KEMAHIRANNILAIBBM 37-38 Sastera Tradisional Di akhir pelajaran, murid dapat:Interpersonal :PatriotikBuku teks Warisan Bangsa/ 5.1 Aras 1 (i) Jasamu Dalam1. menerangkan maksud tersurat dan tersiratKetabahanBahan Latihan Ingatan daripada petikan Maklumat : KetekunanKeratan Akhbar Pemahaman 2. berbincang dan berhujah tentang tajuk yang 9.1 Aras 1 (i) - Rencana diberikan 7.5 Aras 1 (v) Rasional -Perbualan 3. membina ayat songsang daripada ayat Morfologi tunggal susunan biasa - Kata Seru Estetik : - Peribahasa4. menulis karangan keperihalan 11.1 Aras 1 (i) berpandukan rangka cerita yang diberikan11.2 Aras 1 (ii) 12.1 Aras 1 (iv) Sintaksis 5. berbincang dalam kumpulan tentang isi -Ayat Seruankarangan -Ayat songsangKBT: 6. menjawab soalan pemahaman ringkasanBelajar Cara dalam binaan ayat yang gramatis Belajar Penulisan 7. melengkapkan dialog dengan kata seru - Karanganyang tepat Keperihalan KBKK : -Ringkasan dan8. membuat perbandingan gaya bahasa dan -menjana idea Soalan Pemahamanunsur bunyi sajak -menerangkan -membuat Komsasperbandingan Latihan/Ulangkaji20 21. MINGGU TAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARAN KEMAHIRAN NILAI BBM39 Parlimen NegaraDi akhir pelajaran, murid dapat:Interpersonal :KetekunanBuku teks Kita / Angkasa 3.3 Aras 1 (ii) Lepas1. mengemukakan idea yang bernas dalam5.2 Aras 1 (ii)Kasih sayang Bahan Latihanperbincangan Pemahaman Cinta Akan Tanah Gambar - Laporan2. membina ayat-ayat majmuk yang gramatis Maklumat : airPemimpin7.1 Aras 1 (i)3.membuat inferens berpandukan gambar 7.1 Aras 1 (iii) KegigihanKeratan Akhbar Morfologipemimpin - Kata HubungEstetik :Kerjasaama - Kata-kata Hikmat 4. menyatakan maksud kata-kata hikmat 11.1 Aras 1 (i) Perpaduan5. menukarkan maksud puisi dalam bentuk Sintaksisprosa moden KBT: kebanggaan -Ayat Majmuk Pembelajaran6.mengesan kesilapan kata dalam ayatMasteriBelajar Cara Penulisan7. menerangkan alasan bagi setiap kesilapan Belajar - Karangan Berpanduyang dikenalpasti8. menghuraikan aspek dan maksud istilahKBKK : Komsas komsas-menghurai -Ulangkaji Aspek dan -menerangkan Istilah9. menceritakan biodata pengarang alasan -Biodata Pengarang -membuat inferen -Soalan Pemahaman10. menjawab lima soalan pemahaman-menyusun Petikanberdasarkan teks komsas. 21 22. MINGGU TAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARAN KEMAHIRAN NILAI BBM 40-42 Cuti Akhir Tahun Di akhir pelajaran, murid dapat:Interpersonal :KetekunanBuku teks3.3 Aras 1 (ii) Tatabahasa 1. mengemukakan idea yang bernas dalam5.2 Aras 1 (ii)Kasih sayang Bahan Latihan Ulangkajiperbincangan Cinta Akan Tanah Gambar Penulisan2. membina ayat-ayat majmuk yang gramatis Maklumat : airPemimpin7.1 Aras 1 (i) - Karangan Berpandu3.membuat inferens berpandukan gambar 7.1 Aras 1 (iii) KegigihanKeratan AkhbarpemimpinEstetik :Kerjasaama Komsas 4. menyatakan maksud kata-kata hikmat 11.1 Aras 1 (i) -Ulangkaji Aspek danPerpaduan Istilah5. menukarkan maksud puisi dalam bentuk -Latihan prosa moden KBT: kebanggaanPembelajaran6.mengesan kesilapan kata dalam ayatMasteriBelajar Cara7. menerangkan alasan bagi setiap kesilapan Belajaryang dikenalpasti8. menghuraikan aspek dan maksud istilahKBKK :komsas-menghurai-menerangkan9. menceritakan biodata pengarang alasan-membuat inferen10. menjawab lima soalan pemahaman-menyusunberdasarkan teks komsas. 43-44 21 OKT 3 NOVPEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 22 23. MINGGU TAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARAN KEMAHIRANNILAIBBM45Perbincangan SkemaDi akhir pelajaran, murid akan dapat : Belajar Cara KerajinanKertasJawapan - Peperiksaan AkhirBelajar PeperiksaanTahun 1. mengenalpasti jawapan yang betul Ketelitiani. Kertas Satu2. menerangkan alasan bagi setiap- Tatabahasakesilapan- Pemahaman - PetikanKomsas3. membuat pembetulan bagi kesilapanii. Kertas Dua- Ringkasan- Soalan Struktur- Karangan Berpandu- Karangan 180 pp- Novel HikmahCUTI AKHIR TAHUNDisediakan oleh :Disemak oleh : Disahkan oleh :.... 23