rpt sains tingkatan 5

Click here to load reader

Post on 01-Jun-2018

232 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 Rpt Sains Tingkatan 5

  1/40

  MINGG

  U

  WAKTU OBJEKTIF

  PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

  1.1

  Memahami

  pengelasan

  mikroorganisma

  Memerhati slaid yang disediakan

  atau melihat carta pelbagai jenis

  mikroorganisma:

  (a) menyenaraikan ciri-ciri

  pelbagai jenis

  mikroorganisma,

  (b) mengelaskan mikroorganisma

  mengikut kumpulan iaitu

  bakteria, fungi, protozoa, irus

  dan alga berdasarkan ciri- ciri

  seperti saiz, bentuk atau ciri-ciri

  lain.

  Murid dapat :

  menyenaraikan ciri-ciri

  pelbagai jenis

  mikroorganisma,

  mengelaskan pelbagai

  kumpulan mikroorganisma

  kepada bakteria, fungi,

  protozoa, irus dan alga,

  memerihalkan ciri-ciri bagi

  setiap kumpulan

  mikroorganisma.

  Menonton tayangan ideo atau

  simulasi komputer dan

  membincangkan tentang perkara

  yang berikut:

  (a) pelbagai kumpulan

  mikroorganisma .!ontoh:

  bakteria, fungi, protozoa, irus

  dan alga,

  (b) ciri-ciri setiap kumpulan

  mikroorganisma berdasarkan

  rupabentuk, saiz, cara

  pembiakan, nutrisi dan

  habitat.

  1."

  Mensintesis idea

  tentang faktor yang

  mempengaruhi

  pertumbuhan

  mikroorganisma

  Murid dapat:

  mengenalpasti faktor yang

  mempengaruhi pertumbuhan

  mikroorganisma,

  merancang eksperimen untuk

  mengkaji kesan nutrien ke

  atas pertumbuhan

  mikroorganisma,

  merancang eksperiman untuk

  mengkaji kesan kelembapan

  Memerhatikan spesimen seperti

  roti segar, roti berkulat, susu

  segar dan susu basi. #emudian

  membincangkan perkara berikut:

  a) mengapa roti dan susu

  menjadi rosak,b) faktor-faktor yang

  mempengaruhi pertumbuhan

  mikroorganisma.

  Merancang dan menjalankan

  TEMA : MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP

  BIDANG PEMBELAJARAN : 1. MIKROORGANISMA DAN KESANNYA KE ATAS BENDA HIDUP

 • 8/9/2019 Rpt Sains Tingkatan 5

  2/40

  ke atas pertumbuhan

  mikroorganisma,

  merancang eksperimen untuk

  mengkaji kesan cahaya ke

  atas pertumbuhan

  mikroorganisma,

  merancang eksperimen untuk

  mengkaji kesan suhu ke atas

  pertumbuhan

  mikroorganisma,

  merancang eksperimen untuk

  mengkaji kesan p$ ke atas

  pertumbuhan

  mikroorganisma,

  menerangkan bagaimana

  setiap faktor tersebut

  mempengaruhi pertumbuhan

  mikroorganisma.

  eksperimen untuk mengkaji

  bagaimana faktor-faktor berikut

  mempengaruhi pertumbuhan

  mikroorganisma:

  a) nutrisi,

  b) kelembapan,

  c) cahaya,

  d) suhu,

  e) nilai p$.

  Membincangkan bagaimana

  setiap faktor tersebut

  mempengaruhi pertumbuhan

  mikroorganisma.

  1.%

  Mengaplikasi

  pengetahuan

  tentang

  mikroorganisma

  berfaedah

  Murid dapat:

  menyatakan contoh

  kegunaan mikroorganisma,

  menerangkan dengan contoh

  peranan dan kegunaan

  mikroorganisma, mencadangkan potensi

  kegunaan mikroorganisma

  dalam pelbagai bidang.

  Menonton tayangan ideo atau

  simulasi komputer dan

  membincangkan kegunaan dan

  peranan mikroorganisma:

  a) pencernaan makanan,

  b) pereputan,

  c) bidang perubatan, pertanian

  dan perindustrian.

  Menjalankan aktiiti berkaitan

  kegunaan dan peranan

 • 8/9/2019 Rpt Sains Tingkatan 5

  3/40

  mikroorganisma dalam

  pembuatan roti dan dadih.

  Mela&at kilang-kilang untuk

  mengkaji bagaimana

  mikroorganisma digunakan untuk

  menghasilkan makanan atau

  produk perindustrian yang lain.

  Mengumpul maklumat daripada

  majalah, buku dan internet dan

  membincangkan potensi

  kegunaan mikroorganisma dalam

  pelbagai bidang.

  1.'

  Menganalisa kesanmikroorganisma

  berbahaya kepada

  manusia

  Murid dapat:

  menyatakan kesanmikroorganisma berbahaya

  ke atas manusia,

  menghubungkaitkan jenis

  mikroorganisma dengan

  penyakit,

  memerihalkan simptom

  utama penyakit yang

  disebabkan oleh

  microorganisma,

  memerihalkan pelbagai cara

  bagaimana mikroorganisma

  boleh menyebabkan

  jangkitan.

  Memerhati spesimen, model atau

  carta tentang pereputan gigi danmembincangkan bagaimana

  mikroorganisma menyebabkan

  proses pereputan.

  Mengumpul maklumat daripada

  akhbar, buku, majalah dan

  internet atau menemuramah

  pakar perubatan dan

  membincangkan lain-lain kesan

  berbahaya mikroorganisma keatas manusia seperti

  menyebabkan keracunan

  makanan dan penyakit-penyakit

  lain.

 • 8/9/2019 Rpt Sains Tingkatan 5

  4/40

  Membuat folio atau buku skrap

  tentang kumpulan

  mikroorganisma yang

  menyebabkan penyakit-penyakit

  yang berikut dan simptom-simptom

  utamanya:

  (a) tuberkulosis, kolera dan

  pelbagai penyakit kelamin

  seperti gonorea dan sifilisdisebabkan

  oleh bacteria,

  (b) selesema, demam denggi,

  hepatitis dan indrom #urang

  aya *ahan +enyakit()-

  disebabkan oleh irus,

  (c) panau dan kurap- disebabkan

  oleh kulat,(d) malaria disebabkan oleh

  protozoa.

  Menonton tayangan ideo atau

  simulasi komputer dan

  membincangkan pelbagai cara

  jangkitan penyakit yang

  disebabkan oleh mikroorganisma

  iaitu melalui udara, air, makanan,

  sentuhan dan ektor.1./

  Menganalisa caracara

  mencegah

  jangkitan penyakit

  yang disebabkan

  Murid dapat:

  menyenaraikan langkahlangkah

  untuk mencegah

  jangkitan,

  menghubungkaitkan ka&alan

  Mengumpul maklumat dari buku,

  akhbar, majalah, internet ataupun

  mela&at institusi seperti nstitut

  +enyelidikan +erubatan (M0)

  dan +usat #a&alan ektor.

 • 8/9/2019 Rpt Sains Tingkatan 5

  5/40

  mikroorganisma ektor dengan tabiat dan

  kitaran hidup ektor,

  menerangkan dengan contoh

  pelbagai kaedah pensterilan,

  menyatakan maksud

  keimunan,

  menyatakan contoh jenis

  keimunan,

  membandingkan dan

  membezakan pelbagai jenis

  keimunan,

  menyatakan kepentingan

  imunit

  Membincangkan langkah-langkah

  pencegahan jangkitan seperti

  penga&alan ektor, pensterilan

  dan imunisasi.

  Menjalankan aktiiti-aktiiti

  seperti berikut:

  (a) melukis kitaran hidup ektor

  seperti nyamuk dan lalat,

  (b) memerihalkan tabiat ektor,

  (c) menghubungkaitkan kitaran

  hidup dan tabiat ektor

  dengan penga&alan dan

  pencegahan jangkitan

  penyakit.Membincangkan pelbagai kaedah

  pensterilan seperti berikut:

  (a) penggunaan haba iaitu

  melalui pendidihan dan

  autoklaf,

  (b) penggunaan bahan kimia iaitu

  antiseptik dan disinfektan,

  (c) penggunaan sinaran iaitu

  sinaran gama dan sinaran

  ultra ungu.

  Menonton tayangan ideo atau

  simulasi komputer dan

  membincangkan perkara yang

  berikut:

 • 8/9/2019 Rpt Sains Tingkatan 5

  6/40

  (a) maksud keimunan,

  (b) jenis keimunan dan contohcontohnya,

  (c) kepentingan keimunan.

  Menjalankan aktiiti untuk

  membandingkan jenis keimunan.

  Mempersembahkan persamaan

  dan perbezaan dalam bentuk

  paparan grafik.

  1.2

  Memahami cara

  mera&at penyakit

  yang disebabkan

  oleh

  mikroorganisma

  Murid dapat:

  menyatakan langkah-langkah

  untuk mera&at penyakit yang

  disebabkan oleh

  mikroorganisma,

  menyatakan kesan antibiotik

  ke atas mikroorganisma,

  memerihalkan bahaya

  penggunaan ubat-ubatan

  tanpa penga&asan dan

  preskripsi doktor.

  Membincangkan cara mera&at

  penyakit yang disebabkan oleh

  mikroorganisma seperti

  penggunaan antibiotik dan

  antifungi

  Menjalankan eksperimen

  mengkaji kesan antibiotik ke atasbakteria.

  Membincangkan kesan antibiotik

  ke atas bakteria.

  Menjemput pega&ai perubatan

  untuk memberi ceramah tentang

  pengambilan ubat tanpa

  preskripsi dan nasihat pega&ai

  perubatan.

  1.3Menyedari

  ke&ujudan

  mikroorganisma

  yang dapat

  memberikan kesan

  Murid dapat: memerihalkan peranan dan

  kesan mikroorganisma

  kepada manusia dan

  keseimbangan alam.

  Membincangkan kesanmikroorganisma terhadap :

  (a) kehidupan manusia,

  (b) keseimbangan alam sekitar.

 • 8/9/2019 Rpt Sains Tingkatan 5

  7/40

  yang mendalam ke

  atas kehidupan

  manusia dan

  keseimbangan

  alam

  TEMA : PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN : 1. NUTRISI DAN PENGELUARAN MAKANAN

  MINGG

  U

  WAKTU OBJEKTIF

  PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

  1.1

  Menilai

  kepentingan

  mengambil

  Murid dapat :

  mengenalpasti nilai kalori

  untuk kelas makanan

  yang berlainan,

  Menjalankan aktiiti menentukan

  perkara berikut :

  (a) nilai kalori bagi kelas makanan

  yang berbeza seperti protein,

 • 8/9/2019 Rpt Sains Tingkatan 5

  8/40

  makanan bernutrisi

  dan mengamalkan

  tabiat pemakanan

  yang sihat

  menganggarkan nilai kalori

  untuk makanan yang

  dimakan,

  menerangkan faktor yang

  mempengaruhi keperluan

  kalori indiidu,

  menghubungkaitkan

  masalah kesihatan dengan

  amalan pengambilan

  nu