rpt sains tingkatan 2_2015

Click here to load reader

Post on 09-Nov-2015

251 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rancangan pengajaran tahunan

TRANSCRIPT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN DUA 2014SMA AL-MAHMUDI, KG. AWAH

BILMINGGUOBJEKTIFCADANGAN AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANEVIDENS PENTAKSIRAN

BAB 1 : DUNIA MELALUI ORGAN DERIA

11-22-3 Jan

6-10 Jan

1.1 Memahami organ deria dan fungsinya.Menjalankan aktiviti untuk

menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan.

Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan.1.1.1

Mengenal pasti dan mengaitkan

organ deria dengan rangsangannya.

1.1.2

Menyatakan laluan daripada

rangsangan kepada gerak

balas:

Rangsangan Organ deria

Saraf Otak Saraf

Gerak balas.

B4D1E1

Menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsanganya melalui aktiviti

2313-17 Jan

1.2 Memahamideria sentuhan.Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut:

a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.

b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan.Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut:a) menerima suntikan.b) menggunakan Braille.1.2.1

Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.

1.2.2

Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-beza tekanan, haba, sakit.1.2.3

Membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadaprangsangan.B4D2E1 Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui aktiviti

B3D1E1 Melabel struktur kulit , menerangkan fungsi reseptor, menyusun laluan daripada rangsangan kepada gerak balas serta menjelaskan kepekaan kulit ketika menerima suntikan dan menggunakan Braille

34

20-24 Jan

1.3Memahami deria bau.

Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta, perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

1.3.1

Mengenal pasti struktur hidung.

1.3.2

Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.B4D3E1Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam struktur

hidung, kawasan pada lidah yang bergerak balas

terhadap rasa yang berbeza dan kaitan antara deria rasa

dengan deria bau melalui aktiviti

1.4Memahami deria rasa.

Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balasterhadap rasa yang berbeza

Menjalankan aktiviti untukmenghubungkaitkan deria rasadengan deria bau.

1.4.1

Mengenal pasti kawasanberbeza pada lidah yangbergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza.1.4.2

Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

B4D3E1 Melabel struktur hidung, menentukan kedudukan sel deria bau,menentukan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza dan menghubungkait deria rasa dengan deria bau melalui aktiviti

45

27-31 Jan

1.5Memahami deriapendengaran.

Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia.

Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia.

Membincangkan mekanismependengaran.

1.5.1

Mengenal pasti struktur telinga manusia.

1.5.2

Menyatakan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia.

1.5.3

Memerihalkan bagaimana kita mendengar.

B3D2E1 Melabel struktur telinga manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan mekanisme pendengaran

56

3-7 Feb

1.6Memahami deria penglihatan

Memeriksa mata lembu atau model mata manusia.

Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata.

Membincangkan bagaimana kitamelihat.

1.6.1

Mengenal pasti struktur mata manusia.

1.6.2

Menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata.

1.6.3

Memerihalkan bagaimana kita melihat

B3D3E1 Melabel struktur mata manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan bagaimana manusia boleh melihat

67

10-14 Feb

1.7Memahami cahaya danpenglihatan.Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:a) pantulan cahaya.b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan.

Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dansumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya.

Menjalankan aktiviti untuk

menunjukkan rabun jauh dan

rabun dekat serta cara

membetulkanannya.

Membincangkan maksud

astigmatisme dan cara

membetulkannya.

Menjalankan aktiviti untuk

mengkaji:

a) ilusi optik.

b) titik buta.

Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan.

Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria

penglihatan.

1.7.1

Memerihalkan sifat-sifat cahaya

(iaitu: pantulan dan pembiasan).

1.7.2

Menyatakan pelbagai jenis

kecacatan penglihatan.

1.7.3

Menerangkan cara pembetulan

kecacatan penglihatan.

.1.7.4

Menyatakan dan member contoh

had deria penglihatan

1.7.5

Mengaitkan penglihatan

stereoskopik dan monokular

dengan kemandirian haiwan.

.

1.7.6

Mengenal pasti alat-alat yang

sesuai untuk mengatasi had

deria penglihatan

B4D4E1 Menentukan pantulan dan pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan melalui aktiviti

B1D1E1 Menamakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan B4D5E1 Menunjukkan rabun jauh, rabun dekat ,cara membetulkannya dan mengenalpasti ilusi optik dan titik buta melalui aktiviti

B6D1E1

Membentangkan penghasilan buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran

B3D4E1 Menjelaskan penglihatan stereoskopik dan monokular serta mengaitkan dengan kemandirian haiwan

B6D1E1Membentangkan penghasilan buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran

78

17- 21 Feb

1.8Memahami bunyi danpendengaranMenjalankan aktiviti untuk

mengkaji:

a) penghasilan bunyi.

b) keperluan medium untuk

pemindahan bunyi.

c) pantulan dan penyerapan

bunyi.

Mengumpulkan maklumat tentang:

a) kecacatan pendengaran.

b) cara pembetulan kecacatan

pendengaran.

Membincangkan had pendengaran dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran.

Menjalankan aktiviti untuk

mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.1.8.1

Memerihalkan sifat bunyi

1.8.2

Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi

1.8.3

Menerangkan kecacatan pendengaran

1.8.4

Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran

1.8.5

Menyatakan had pendengaran

1.8.6

Menyatakan alat yang

digunakan untuk mengatasi had pendengaran

1.8.7

Menerangkan pendengaran stereofonik

B4D6E1 Menghubungkait penghasilan , keperluan medium untuk pemindahan, pantulan dan penyerapan bunyi melalui aktiviti

B3D5E1 Menjelaskan kecacatan pendengaran dan cara pembetulannya

B6D1E1 Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran

B4D6E2 Menghubungkait pendengara stereofonik yang diperlukan dengan arah bunyi melalui aktiviti

8924-28 Feb

1.9 Memahami rangsangandan gerak balas tumbuhan

Menjalankan eksperimen untuk

mengkaji dan mengenal pasti:

a) rangsangan-rangsangan yang

dikesan oleh tumbuhan.

b) bahagian-bahagian tumbuhan

yang peka terhadap

rangsangan yang tertentu.

Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan

penting untuk kemandirian tumbuhan.1.9.1

Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan.

1.9.2

Mengenal pasti bahagiantumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.

1.9.3

Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengankemandiriannya.B5D1E1 Menjelaskan rangsangan dengan gerak balas tumbuhan melalui eksperimen

B3D6E1 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya

BAB 2 : NUTRISI

910

3-7 Mac

2.1Menganalisa

kelas-kelas

makanan.

Membincangkan kelas makanan

iaitu karbohidrat, protein, lemak,

vitamin, mineral, pelawas dan air

serta menyatakan fungsinya.

Menjalankan aktiviti untuk

menguji kanji (larutan iodin),

glukosa (larutan Benedict),

protein (bahan uji Millon) dan

lemak (ujian alkohol-emulsi).2.1.1

Menerangkan melalui contoh kelas makanan.

2.1.2

Menyatakan fungsi setiap kelas makanan.2.1.3

Menguji kanji, glukosa, protein dan lemak. B3D7E1

Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan

B4D7E1

Menentukan kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak melalui aktiviti

101110-14 Mac

2.2Menilai kepentingan gizi seimbang.Membincangkan:

a) apa maksud diet seimbang.

b) faktor yang menentukan gizi

seimbang seseorang: umur, saiz, jantina, pekerjaan, iklim, keadaan kesihatan.

Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan.

Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan.

Merancang gizi seimbang untuk

satu hari (sarapan, makan tengahari dan makan malam).2.2.1

Menyatakan maksud giziseimbang.

2.2.2

Menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang g