rpt sains tingkatan 1( dengan i-think)

Click here to load reader

Post on 28-Nov-2015

198 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rpt form 1

TRANSCRIPT

TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS

BIDANG PEMBELAJARAN : 1. PENGENALAN KEPADA SAINS

MINGGU/

TARIKHOBJEKTIF PEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARANPETA PEMIKIRANINSTRUMEN PBSCADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1- 2

2/1/2013 hingga

11/1/20131.1

Memahami sains sebagai sebahagian daripada kehidupan seharian.Pelajar dapat :

Menyenaraikan apa yang dilihat disekeliling pelajar yang berkaitan dengan sains

Menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan seharian

Menamakan kerjaya yang berkaitan dalam bidang sains seperti:guru sains,doktor ,jurutera

B2D1E1

Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains

B1D1E1

Menyenaraikan kerjaya dalam bidang sainsMemerihalkan dengan contoh

fenomena semula jadi yang murid

boleh lihat di sekeliling mereka:

a) tumbesaran manusia daripada

bayi hingga dewasa

b) kejatuhan bola ke tanah

c) pencairan ais

Membincangkan kegunaan dan

kelebihan sains dalam kehidupan

harian.

Menghadiri ceramah mengenai

kerjaya dalam sains.

3

14/1/2013

hingga 18/1/20131.2

Memahami langkah-langkah dalam penyiasatan saintifikPelajar dapat :

Menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen

Menjalankan penyiasatan saintifikB3D1E1

Menyusun langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik mengikut urutan

B4D2E1

Mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa melalui penyiasatan saintifik

Menjalankan penyiasatan

saintifik/eksperimen, contoh:

mengkaji faktor yang mempengaruhi

bilangan ayunan bandul ringkas

dalam satu jangka masaMurid akan:

a) menentukan apa yang akan

dikaji (mengenal pasti masalah)

b) membuat tekaan yang bijak

(membina satu hipotesis),

c) merancang bagaimana untuk

menguji hipotesis (merancang

eksperimen) mengenal pasti

pemboleh ubah, menentukan radas

dan bahan yang diperlukan,

menentukan prosedur

menjalankan eksperimen,

kaedah mengumpul dan

menganalisa data.

d) menjalankan eksperimen,

e) menulis apa yang diperhatikan

(mengumpul data),

f) mencari makna daripada apa

yang diperhatikan (menganalisa

dan mentafsir data),

g) membuat keputusan sama ada

hipotesis adalah benar (membuat

kesimpulan),

h) menulis laporan hasil penyiasatan

(melapor).

Murid boleh diminta untuk

melaporkan hasil penyiasatan

mereka kepada kelas. Mereka harus

menekankan langkah yang telah

diambil, apa yang diubah, apa yang

dikekalkan dan apa yang diukur.

4

21/1/2012 hingga

25/1/20131.3

Mengetahui kuantiti fizik dan unit masing-masingPelajar dapat :

Menyatakan kuantiti fizik: panjang, jisim, masa, suhu dan kuantiti elektrik

Menyatakan unit SI dan simbol-simbol berkaitan kuantiti fizik

Menyatakan simbol-simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan

Mengenal pasti dan menggunakan nilai imbuhan yang sesuai bagi ukuran panjang dan jisimB3D2E1

Menyenaraikan lima kuantiti fizik

B3D2E2

Menulis unit S.I. dan simbolnya

B3D2E3

Menentukan nilai imbuhan dan simbol bagi unit panjang

B3D2E4

Menentukan nilai imbuhan dan simbol bagi jisim sesuatu objek

Mengenal pasti kuantiti fizik

(panjang, jisim, masa, suhu dan

arus elektrik), nilai dan unit

sebagaimana tertera pada

maklumat produk.

Mencari perkataan imbuhan yang

digunakan dalam pengukuran

seperti kilo-, senti-, dan mili-.

Mencari simbol yang digunakan

dalam unit pengukuran.

Mencari nilai bagi setiap imbuhan

5-6

28/1/2013 hingga 8/2/20131.4

Mengetahui kegunaan alat-alat pengukuranPelajar dapat :

Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran panjang dalam konteks experimen.

Membuat anggaran luas permukaan objek sekata dan objek tidak sekata menggunakan kertas graf dalam konteks experimen

Memilih alat yang betul dan mengukur isipadu cecair dalam konteks experimen.

Memilih alat yang betul untuk mengukur suhu badan dan suhu cecair.

Menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air dalam konteks experiment.B3D3E1

Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran panjang

B4D3E2

Membuat anggaran luas permukaan bentuk tidak sekata menggunakan kertas graf

B4D3E1

Mengira luas permukaan bentuk sekata

B3D3E2

Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran isipadu cecair

B3D3E3

Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu badan

B3D3E4

Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu cecair

B4D4E1

Menentukan isi padu pepejal menggunakan kaedah sesaran airMengukur panjang garis lurus, garis

lengkung dan diameter objek

menggunakan pembaris, benang

dan angkup.

Menganggar luas bentuk sekata dan

tidak sekata menggunakan kertas

graf.

Mengukur isipadu cecair

menggunakan silinder penyukat,

pipet dan buret.

Mengukur suhu badan dan suhu air.

Membincangkan pemilihan alat yang

sesuai apabila membuat ukuran.

Mengaplikasikan kemahiran

mengukur dalam konteks

menjalankan eksperimen.

Menentukan isipadu pepejal sekata

dan tidak sekata menggunakan

kaedah sesaran air.

7

11/2/2013- 15/2/2013CUTI TAHUN BARU CINA

8

18/2/2013

hingga 22/2/2013

1.5

Mengetahui konsep jisimPelajar dapat :

Menenentukan berat suatu objek.

Menerangkan konsep berat

Menerangkan konsep jisim

Menentukan jisim suatu objek

Menerangkan perbezaan di antara jisim dan berat

Mengaplikasikan konsep jisim dan berat dalam kehidupan seharian.B4D5E1

Menerangkan perbezaan antara konsep jisim dan berat melalui aktiviti

B3D3E5

Mengukur dan mencatat nilai jisim dan berat bagi sesuatu objek menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas-Menentukan berat pelbagai objek

menggunakan neraca spring.

-Membincangkan berat sebagai

tarikan Bumi (daya graviti) ke atas

objek.

-Membincangkan jisim sebagai

kuantiti jirim.

-Menentukan jisim pelbagai objek

dengan menggunakan neraca

alur/tuas.

-Membincangkan perbezaan antara

jisim dengan berat.

-Mengaplikasikan kemahiran

menggunakan neraca spring dan

neraca alur/tuas dalam konteks

menjalankan eksperimen.

9

25/2/2013 hingga

1/3/20131.6

Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan seharianPelajar dapat :

Memberikan contoh masalah yang mungkin timbul jika sekiranya unit piawai tidak digunakan.B4D1E1

Menjelaskan tentang kepentingan sains dalam kehidupan seharian

B6D1E1

Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk komunikasi

-Membincangkan pelbagai unit

pengukuran seperti unit untuk

panjang (kaki, ela, rantai, batu,

meter, kilometer), unit untuk berat

(paun, auns, kati, tahil, gram,

kilogram)

-Melakonkan sketsa untuk

menunjukkan masalah yang berlaku

apabila tidak menggunakan unit

piawai seperti ketika membeli

barang di pasar.

-Membincangkan kebaikan dan

keburukan apabila menggunakan

unit pengukuran yang tidak sama.

TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN

BIDANG PEMBELAJARAN : 2. SEL SEBAGAI UNIT KEHIDUPAN

10 11

4/3/2013

hingga

15/3/20131.1

Memahami selPelajar dapat :

Mengenalpasti sel sebagai unit asas kehidupan

Menyediakan slaid mengikut prosedur yang betul.

Menggunakan mikroskop dengan prosedur betul

Mengenalpasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan

Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.

Melabelkan struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.

Menyatakan fungsi setiap struktur sel

Menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dan sel tumbuhanB1D2E1

Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan

B4D6E1

Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang mengikut prosedur yang betul

B4D6E2

Menggunakan mikroskop dengan prosedur yang betul

B5D1E1

Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan , menyatakan fungsi setiap struktur sel serta menjelaskan persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua sel

Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenalpasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut.

Menyediakan slaid sel pipi dan sel

bawang.

Memerhati struktur umum sel pipi

dan sel bawang di bawah

mikroskop menggunakan prosedur

yang betul.

Melukis dan melabel pelbagai

struktur sel haiwan dan sel

tumbuhan.

Membandingkan sel haiwan dan

sel tumbuhan.

Mengumpul maklumat mengenai

struktur sel dan membincangkan

fungsinya.

12

18/3/2013 22/3/2013UJIAN 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

23/3/2013 HINGGA 31/3/2012

13

1/4/2013 hingga 5/4/2013

1.2

Memahami organisma unisel dan organisma multiselPelajar dapat :

Menyatak