rpt sains tingkatan 2_2013

Click here to load reader

Post on 05-Dec-2014

369 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

www.sagadbl.com irwan@2013

blog cikgu

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN DUA 2013BU L MIN 1OBJEKTIF 8.1 Memahami organ deria dan fungsinya. CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. 8.1.1 Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. 8.1.2 Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas. 8.2.1 Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. 8.2.2 Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-beza tekanan, haba, sakit. 8.2.3 Membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. B4D1E1 Menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsanganya melalui aktiviti B3D1E1

JAN

2

8.2 Memahami deria sentuhan.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille.

B4D2E1 Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui aktiviti B3D1E1 Melabel struktur kulit , menerangkan fungsi reseptor, menyusun laluan daripada rangsangan kepada gerak balas serta menjelaskan kepekaan kulit ketika menerima suntikan dan menggunakan Braille B4D3E1

3

8.3 Memahami deria bau.

Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta, perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

8.3.1 Mengenal pasti struktur hidung. 8.3.2 Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.

1

www.sagadbl.com irwan@2013

blog cikguMenjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. 8.4.1 Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza. 8.4.2 Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

4

8.4 Memahami deria rasa.

B4D3E1Melabel struktur hidung, menentukan kedudukan sel deria bau,menentukan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza dan menghubungkait deria rasa dengan deria bau melalui aktiviti

5

8.5 Memahami deria pendengaran.

Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia. Membincangkan mekanisme pendengaran.

8.5.1 Mengenal pasti struktur telinga manusia. 8.5.2 Menyatakan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia. 8.5.3 Memerihalkan bagaimana kita mendengar.

B3D2E1Melabel struktur telinga manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan mekanisme pendengaran

6

8.6 Memahami deria penglihatan

Memeriksa mata lembu atau model mata manusia. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata.

8.6.1 Mengenal pasti struktur mata manusia. 8.6.2 Menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata. 8.6.3 Memerihalkan bagaimana kita melihat

B3D3E1Melabel struktur mata manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan bagaimana manusia boleh melihat

FEB

Membincangkan bagaimana kita melihat.

2

www.sagadbl.com irwan@2013

blog cikguMenjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik. b) titik buta. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan. 8.7.1 Memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan). 8.7.2 Menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan. 8.7.3 Menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan. B4D4E1 Menentukan pantulan dan pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan melalui aktiviti B1D1E1 Menamakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan B4D5E1 Menunjukkan rabun jauh, rabun dekat ,cara membetulkannya dan mengenalpasti ilusi optik dan titik buta melalui aktiviti B6D1E1 B3D4E1 Menjelaskan penglihatan stereoskopik dan monokular serta mengaitkan dengan kemandirian haiwan

7

8.7 Memahami cahaya dan penglihatan.

.8.7.4 Menyatakan dan member contoh had deria penglihatan 8.7.5 Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. . 8.7.6 Mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan

B6D1E1

3

www.sagadbl.com irwan@2013

blog cikgu

88.8 Memahami bunyi dan pendengaran Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. c) pantulan dan penyerapan bunyi. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. b) cara pembetulan kecacatan pendengaran. 8.8.1 Memerihalkan sifat bunyi 8.8.2 Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi 8.8.3 Menerangkan kecacatan pendengaran 8.8.4 Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran 8.8.5 Menyatakan had pendengaran 8.8.6 Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran 8.8.7 Menerangkan pendengaran stereofonik B3D5E1 Menjelaskan kecacatan pendengaran dan cara pembetulannya B6D1E1 Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran B4D6E1 Menghubungkait penghasilan , keperluan medium untuk pemindahan, pantulan dan penyerapan bunyi melalui aktiviti

Membincangkan had pendengaran dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.

B4D6E2 Menghubungkait pendengaran stereofonik yang diperlukan dengan arah bunyi melalui aktiviti

9

8.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang

8.9.1 Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas

B5D1E1 Menjelaskan rangsangan dengan gerak balas tumbuhan

4

www.sagadbl.com irwan@2013dikesan oleh tumbuhan. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. tumbuhan. 8.9.2 Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu. 8.9.3 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya. 9.1.1 Menerangkan melalui contoh kelas makanan. 9.1.2 Menyatakan fungsi setiap kelas makanan. 9.1.3 Menguji kanji, glukosa, protein dan lemak. 9.1.1 Menerangkan melalui contoh kelas makanan. 9.1.2 Menyatakan fungsi setiap kelas makanan. 9.1.3 Menguji kanji, glukosa, protein dan lemak. 9.2.1 Menyatakan maksud gizi seimbang.

blog cikgumelalui eksperimen

Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan penting untuk kemandirian tumbuhan.

B3D6E1 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya B3D7E1 Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan B4D7E1 Menentukan kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak melalui aktiviti B3D7E1 Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan B4D7E1 Menentukan kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak melalui aktiviti

10

9.1 Menganalisa kelas-kelas makanan.

Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin), glukosa (larutan Benedict), protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi).

MA C

11

9.1 Menganalisa kelas-kelas makanan.

Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin), glukosa (larutan Benedict), protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi).

12

9.2 Menilai kepentingan gizi seimbang.

Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur, saiz, jantina,

B2D1E1 Memberi maksud gizi seimbang

5

www.sagadbl.com irwan@2013pekerjaan, iklim, keadaan kesihatan. Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan, makan tengahari dan makan malam). 9.2.2 Menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. 9.2.3 Menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. 9.2.4 Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak. 9.2.5 Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. 9.2.6 Merancang satu gizi seimbang.

blog cikguB3D7E3 Menjelaskan faktor-faktor yang menentukan gizi seimbang dan bagaimana faktor ini memberi kesan kepada gizi seimbang B3D7E2 Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak pada pembungkus makanan dan membuat anggaran jumlah kalori bagi setiap hidangan B6D2E1

CUT I PER TEN GA HA N PEN GG AL 1 ( 23 /3 31/ 3) 9 HA

9.3 Memahami sistem pencernaan manusia.

Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserapoleh badan. Mengenal pasti ba