rpt sains tingkatan 2_2013

of 30 /30
www.sagadbl.com blog cikgu [email protected] RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN DUA 2013 BUL MIN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN JAN 1 8.1 Memahami organ deria dan fungsinya. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. 8.1.1 Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. 8.1.2 Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas. B4D1E1 Menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsanganya melalui aktiviti B3D1E1 2 8.2 Memahami deria sentuhan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. 8.2.1 Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. 8.2.2 Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-beza tekanan, haba, sakit. B4D2E1 Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui aktiviti B3D1E1 Melabel struktur kulit , menerangkan fungsi reseptor, 1

Author: ateh-azirah

Post on 05-Dec-2014

392 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

www.sagadbl.com [email protected]

blog cikgu

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN DUA 2013BU L MIN 1OBJEKTIF 8.1 Memahami organ deria dan fungsinya. CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. 8.1.1 Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. 8.1.2 Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas. 8.2.1 Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. 8.2.2 Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-beza tekanan, haba, sakit. 8.2.3 Membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. B4D1E1 Menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsanganya melalui aktiviti B3D1E1

JAN

2

8.2 Memahami deria sentuhan.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille.

B4D2E1 Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui aktiviti B3D1E1 Melabel struktur kulit , menerangkan fungsi reseptor, menyusun laluan daripada rangsangan kepada gerak balas serta menjelaskan kepekaan kulit ketika menerima suntikan dan menggunakan Braille B4D3E1

3

8.3 Memahami deria bau.

Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta, perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

8.3.1 Mengenal pasti struktur hidung. 8.3.2 Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.

1

www.sagadbl.com [email protected]

blog cikguMenjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. 8.4.1 Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza. 8.4.2 Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

4

8.4 Memahami deria rasa.

B4D3E1Melabel struktur hidung, menentukan kedudukan sel deria bau,menentukan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza dan menghubungkait deria rasa dengan deria bau melalui aktiviti

5

8.5 Memahami deria pendengaran.

Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia. Membincangkan mekanisme pendengaran.

8.5.1 Mengenal pasti struktur telinga manusia. 8.5.2 Menyatakan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia. 8.5.3 Memerihalkan bagaimana kita mendengar.

B3D2E1Melabel struktur telinga manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan mekanisme pendengaran

6

8.6 Memahami deria penglihatan

Memeriksa mata lembu atau model mata manusia. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata.

8.6.1 Mengenal pasti struktur mata manusia. 8.6.2 Menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata. 8.6.3 Memerihalkan bagaimana kita melihat

B3D3E1Melabel struktur mata manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan bagaimana manusia boleh melihat

FEB

Membincangkan bagaimana kita melihat.

2

www.sagadbl.com [email protected]

blog cikguMenjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik. b) titik buta. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan. 8.7.1 Memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan). 8.7.2 Menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan. 8.7.3 Menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan. B4D4E1 Menentukan pantulan dan pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan melalui aktiviti B1D1E1 Menamakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan B4D5E1 Menunjukkan rabun jauh, rabun dekat ,cara membetulkannya dan mengenalpasti ilusi optik dan titik buta melalui aktiviti B6D1E1 B3D4E1 Menjelaskan penglihatan stereoskopik dan monokular serta mengaitkan dengan kemandirian haiwan

7

8.7 Memahami cahaya dan penglihatan.

.8.7.4 Menyatakan dan member contoh had deria penglihatan 8.7.5 Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. . 8.7.6 Mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan

B6D1E1

3

www.sagadbl.com [email protected]

blog cikgu

88.8 Memahami bunyi dan pendengaran Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. c) pantulan dan penyerapan bunyi. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. b) cara pembetulan kecacatan pendengaran. 8.8.1 Memerihalkan sifat bunyi 8.8.2 Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi 8.8.3 Menerangkan kecacatan pendengaran 8.8.4 Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran 8.8.5 Menyatakan had pendengaran 8.8.6 Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran 8.8.7 Menerangkan pendengaran stereofonik B3D5E1 Menjelaskan kecacatan pendengaran dan cara pembetulannya B6D1E1 Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran B4D6E1 Menghubungkait penghasilan , keperluan medium untuk pemindahan, pantulan dan penyerapan bunyi melalui aktiviti

Membincangkan had pendengaran dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.

B4D6E2 Menghubungkait pendengaran stereofonik yang diperlukan dengan arah bunyi melalui aktiviti

9

8.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang

8.9.1 Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas

B5D1E1 Menjelaskan rangsangan dengan gerak balas tumbuhan

4

www.sagadbl.com [email protected] oleh tumbuhan. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. tumbuhan. 8.9.2 Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu. 8.9.3 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya. 9.1.1 Menerangkan melalui contoh kelas makanan. 9.1.2 Menyatakan fungsi setiap kelas makanan. 9.1.3 Menguji kanji, glukosa, protein dan lemak. 9.1.1 Menerangkan melalui contoh kelas makanan. 9.1.2 Menyatakan fungsi setiap kelas makanan. 9.1.3 Menguji kanji, glukosa, protein dan lemak. 9.2.1 Menyatakan maksud gizi seimbang.

blog cikgumelalui eksperimen

Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan penting untuk kemandirian tumbuhan.

B3D6E1 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya B3D7E1 Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan B4D7E1 Menentukan kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak melalui aktiviti B3D7E1 Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan B4D7E1 Menentukan kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak melalui aktiviti

10

9.1 Menganalisa kelas-kelas makanan.

Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin), glukosa (larutan Benedict), protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi).

MA C

11

9.1 Menganalisa kelas-kelas makanan.

Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin), glukosa (larutan Benedict), protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi).

12

9.2 Menilai kepentingan gizi seimbang.

Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur, saiz, jantina,

B2D1E1 Memberi maksud gizi seimbang

5

www.sagadbl.com [email protected], iklim, keadaan kesihatan. Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan, makan tengahari dan makan malam). 9.2.2 Menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. 9.2.3 Menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. 9.2.4 Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak. 9.2.5 Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. 9.2.6 Merancang satu gizi seimbang.

blog cikguB3D7E3 Menjelaskan faktor-faktor yang menentukan gizi seimbang dan bagaimana faktor ini memberi kesan kepada gizi seimbang B3D7E2 Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak pada pembungkus makanan dan membuat anggaran jumlah kalori bagi setiap hidangan B6D2E1

CUT I PER TEN GA HA N PEN GG AL 1 ( 23 /3 31/ 3) 9 HA

9.3 Memahami sistem pencernaan manusia.

Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserapoleh badan. Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/ carta/CD ROM

9.3.1 Menerangkan maksud pencernaan. 9.3.2 Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan. 9.3.3 Memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan. 9.3.4 Menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan. 9.3.5 Memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan.

B2D2E1 Memberi maksud pencernaan B3D8E1

B3D8E2 B3D8E1 Melabel dan menerangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan B3D8E2 Menerangkan proses penguraian molekul makanan, alirannya dalam sistem

6

www.sagadbl.com [email protected]

blog cikgu9.3.6 Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat, protein dan lemak. pencernaan dan menyenaraikan hasil pencernaan bagi karbohidrat, protein dan lemak

RI[C UTI TER ANC ANG ] 13 9.4 APR IL

Memahami proses penyerapan makanan tercerna.

Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil. Menjalankan eksperimen untuk Menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking.

.9.4.1 Menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan 9.4.2 Membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking. 9.5.1 Menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar. 9.5.2 Menerangkan penyahtinjaan. 9.5.3 Mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan.

B3D8E3 B5D2E1 Menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub visking melalui eksperimen B3D8E3 Menjelaskan proses penyerapan hasil pencernaan, proses penyerapan semula air dan penyahtinjaan serta mengaitkan amalan pemakanan dengan masalah penyahtinjaan

14

9.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan

Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan. Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit.

15

9.6 Mempraktikkan amalan Pemakanan yang sihat.

Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat. Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana). b) pengagihan makanan kepada yang kurang

9.6.1 Mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat. 9.6.2 Mempraktikkan amalan pemakanan yang betul. . 9.6.3 Mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.

B6D2E1 Pembentangan hasil penulisan makanan dan amalan pemakanan dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan: kepentingan makan makanan berkhasiat mempraktikkan amalan pemakanan yang betul merancang satu gizi seimbang mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/ memerlukan

7

www.sagadbl.com [email protected] baik/memerlukan. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama 9.6.4 Mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.

blog cikgu mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan

kepercayaan agama

1610.1 Memahami kepelbagaian organism hidup dan pengelasannya Membincangkan kepelbagaian ciri umum organisma hidup Mengumpul dan mengelaskan pelbagai tumbuhan dan haiwan berdasarkan ciri sepunya. - Haiwan: Invertebrata, vertebrata, mamalia, ikan, burung, amfibia, reptilia. - Tumbuhan: Tumbuhan berbunga, tumbuhan tidak berbunga, monokotiledon, dikotiledon. - Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas. 10.1.1 Menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat. 10.1.2 Mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya. 10.1.3 Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya. 10.1.4 Menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran. 11.1.1 Menyatakan maksud spesis, populasi dan komuniti. 11.1.2 Menyatakan maksud habitat dan ekosistem. 11.1.3 Mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem. 11.1.4 Menerangkan melalui contoh saling bersandaran antara B4D8E1 B2D3E1 Memberi maksud spesies, populasi, komuniti, habitat dan ekosistem B3D9E1 Mengelaskan kepelbagaian haiwan dan tumbuhan serta menjelaskan kepentingan kepelbagaian organisma kepada persekitaran

MEI

17

11.1 Menganalisa Saling bersandaran antara organisma hidup

Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis, habitat, populasi, komuniti dalam suatu ekosistem. Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.

8

www.sagadbl.com [email protected] hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. 11.2.1 Menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup. 11.2.2 Menerangkan dengan contoh interaksi antara organism hidup. 11.2.3 Mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. 11.2.4 Menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu HASIL PEMBELAJARAN

blog cikgu

18

11.2 Menilai interaksi antara organism hidup.

Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. b) simbiosis: komensalisme, mutualisme, parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung, alga dan kulat, cacing pita dan manusia). b) persaingan. Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran.

B3D10E1 Menjelaskan pelbagai interaksi di antara organisma hidup , membina siratan makanan dan aliran tenaga dalam siratan makanan B4D8E1 Menghubungkait spesis, habitat, populasi, komuniti dengan saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran dalam mewujudkan ekosistem yang seimbang melalui kajian lapangan B6D3E1 EVIDENS PENTAKSIRAN

19 20

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

11.3 Mensintesis siratan makanan.

Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar, pengguna, pengurai dan piramid nombor. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid

11.3.1 Menerangkan maksud pengeluar, pengguna dan pengurai. 11.3.2 Menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan. 11.3.3 Mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai dalam siratan makanan. 11.3.4 Membina piramid nombor

B2D4E1 Memberi maksud pengeluar, pengguna dan pengurai dalam siratan makanan B3D10E1 Menjelaskan pelbagai interaksi di antara organisma hidup , membina siratan makanan dan aliran tenaga dalam siratan makanan B3D10E2 Mengaitkan piramid nombor yang dibina dengan aliran tenaga serta meramalkan apa

9

www.sagadbl.com [email protected] Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. daripada rantai makanan. 11.3.5 Mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga. 11.3.6 Meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.

blog cikguyang akan berlaku jika ketiadaan satu komponen

JUN

CUT 11.4 Menganalisa I fotosintesis PER TEN GA HA N TAH UN ( 25 /5 09/ 6) 16 HA RI [CU TI TER ANC ANG ] 21

Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis. Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida, air, cahaya dan klorofil).

11.4.1 Menyatakan maksud fotosintesis. 11.4.2 Menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis.

B5D3E1 Menerangkan maksud fotosintesis dan menentukan faktor-faktor yang diperlukan untuk fotosintesis melalui eksperimen

Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.

11.4.3 Menyatakan hasil fotosintesis. 11.4.4

B5D3E1 Menerangkan maksud fotosintesis dan menentukan faktor-faktor yang diperlukan

10

www.sagadbl.com [email protected] kitar karbon dan kitar oksigen. Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. 11.4.5 Menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.

blog cikguuntuk fotosintesis melalui eksperimen B3D11E1 Menjelaskan peranan fotosintesis, kitar karbon dan kitar oksigen dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang B6D3E1 Menjalankan satu forum dari bahan penulisan berkaitan: Kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran Menjelaskan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian Menghuraikan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem seimbang

22 23

OBJEKTIF 11.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup. Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanah lembap, hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk

11.5.1 Menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. 11.5.2 Menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup.

B3D12E1 Menjelaskan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan serta menyatakan langkah-langkah untuk memulihara dan memelihara organisma hidup

11

www.sagadbl.com [email protected] pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan main peranan yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. 11.5.3 Mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. 11.5.4 Menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup.

blog cikgu

B6D3E1

24 JUL AI

11.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi.

Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut: takat beku air, takat didih air. Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.

11.6.1 Menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi. 11.6.2 Memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran 11.6.3 ewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil, produktif dan seimbang

B6D3E1

25

12.1 Menganalisa ciri fizikal air.

12.1.1 Menyatakan maksud takat beku air. 12.1.2 Menyatakan maksud takat didih air. 12.1.3 Memerihalkan ciri fizikal air. 12.1.4 Menerangkan melalui contoh

B4D9E1 Menentukan takat beku dan takat didih air berdasarkan Teori Kinetik serta menentukan kesan bendasing melalui aktiviti

12

www.sagadbl.com [email protected] bendasing ke atas ciri fizikal air.

blog cikgu

26

12.2 Menganalisa komposisi air.

Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul air.

12.2.1 Menentukan komposisi air. 12.2.2 Menguji kehadiran hidrogen dan oksigen. 12.3.1 Menerangkan maksud penyejatan.

B4D10E1 Menentukan komposisi air melalui elektrolisis serta menguji kehadiran hidrogen dan oksigen melalui aktiviti

27

12.3 Menganalisa proses penyejatan air.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan, suhu persekitaran, luas permukaan dan pergerakan udara.

B2D5E1 Memberi maksud penyejatan

OG OS

28 29

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan.

12.3.2 Menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik. 12.3.3 Membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan. 12.3.4 Memerihalkan aplikasi

B5D4E1 Membuktikan kelembapan, suhu persekitaran, luas permukaan dan pergerakan udara mempengaruhi penyejatan melalui eksperimen B3D13E1 Membanding beza antara penyejatan dengan pendidihan serta memberi contoh aplikasi penyejatan air dalam

Mengumpul maklumat tentang

13

www.sagadbl.com [email protected] penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian, pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan. penyejatan air dalam kehidupan harian.

blog cikgukehidupan harian

CUT 12.4 Menganalisa larutan dan I keterlarutan. PER TEN GA HA N PEN GG AL 2 ( 07 /8 18/ 8) 12 HA RI OBJEKTIF 30 31

Membincangkan perbezaan antara zat terlarut, pelarut dan larutan. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai.

12.4.1 Menerangkan maksud zat terlarut, pelarut dan larutan. 12.4.2 Membanding dan membezakan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. 12.4.3 Menerangkan maksud bahan terampai. 12.4.4 Menerangkan maksud keterlarutan.

B2D6E1

B4D11E1

B2D6E1 Memberi maksud zat terlarut, pelarut, larutan dan bahan terampai

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi KETERLARUTAN zat terlarut jenis pelarut, jenis zat terlarut, suhu pelarut. Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan: suhu pelarut,

12.4.5 Menerangkan faktor yang mempengaruhi KETERLARUTAN zat terlarut di dalam air. 12.4.6 Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan. 12.4.7 Memberi contoh kegunaan

B5D5E1 Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarut melalui eksperimen B3D14E1 Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dan kegunaan pelarut organik dalam kehidupan seharian

14

www.sagadbl.com [email protected] kadar kacauan, saiz zat terlarut. pelarut organik di dalam kehidupan harian.

blog cikgu

Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian. Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian.

32

12.5 Menganalisa asid dan alkali.

SEP T

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: sifat asid dari aspek nilai pH, rasa, sifat mengkakis, kesan ke atas kertas litmus, tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink. sifat alkali dari aspek nilai pH, rasa, mengkakis, kesan ke atas kertas litmus. Menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali.

12.5.1 Mengenal pasti sifat asid. 12.5.2 Mengenal pasti sifat alkali. B4D12E1 12.5.3 Menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. 12.5.4 Menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali. 12.5.5 Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian.

33

Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian. Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri. Membincangkan maksud peneutralan.

12.5.6 Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. 12.5.7 Menerangkan maksud peneutralan. 12.5.8

B4D12E1Menentukan bahan yang bersifat asid dan alkali melalui aktiviti

B3D15E1Menerangkan maksud peneutralan melalui persamaan perkataan serta contoh aplikasi peneutralan dalam

15

www.sagadbl.com [email protected] aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama. Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi, dan meneutralkan sengatan serangga). Menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan. 12.5.9 Menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian.

blog cikgukehidupan seharian

34

12.6 Menganalisa kaedah pembersihan air.

Membuat lawatan ke loji pembersihan air. Sumbangsaran tentang yang berikut: sumber air semula jadi. sebab pembersihan air. Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan,pengklorinan dan penyulingan.

12.6.1 Menyenaraikan sumber air semula jadi.

B1D2E1 Menamakan sumber air semulajadi dan bahan cemar air B3D16E1

12.6.2 Menyatakan sebab pembersihan air. 12.6.3 Memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air.

B4D13E1 Menerangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air melalui aktiviti

35

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedahpembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan. Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

12.6.4 Membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

B3D16E1Menerangkan kepentingan pembersihan air dan kaedah pembersihannya serta kebaikan dan keburukan sesuatu kaedah

OKT

36

12.7 Menganalisa sistem bekalan air.

Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air.

12.7.1 Memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi. 12.7.2

B3D16E2 Menjelaskan bagaimana sistem bekalan air berfungsi dan cara penjimatan air

16

www.sagadbl.com [email protected] cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah. Menerangkan cara untuk menjimatkan air.

blog cikgu

37 38

OBJEKTIF 12.8 Memahami pemeliharaan kualiti air.

CADANGAN AKTIVITI Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi: bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif. bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan. bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak. pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan. Tumpahan daripada kapal minyak. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. Membincangkan cara memulihara dan

HASIL PEMBELAJARAN 12.8.1 Memberi contoh bahan cemar air. 12.8.2 Menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. 12.8.3 Menerangkan cara mengawal pencemaran air. 12.8.4 Menerangkan cara memelihara air dan kualitinya

EVIDENS PENTAKSIRAN B3D16E3 Menjelaskan kesan pencemaran,cara mengawal pencemaran serta cara memelihara kualiti air

B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk ersembahan berkaitan: pencemaran air pengawalan pembersihan cara penjimatan penggunaannya

17

www.sagadbl.com [email protected] air dan kualitinya. Menjalankan kempen Cintai Sungai Kita.

blog cikgu

39

13.1 Memahami tekanan udara.

Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu.

13.1.1 Menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik. 13.1.2 Menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara.

B4D14E1 Menghubungkait pergerakan zarah udara dengan Teori Kinetik gas, menunjukkan udara mengenakan tekanan dan menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara seperti isipadu atau suhu melalui aktiviti

40

13.2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian.

Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman. Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.

13.2.1 Menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara.

13.2.2 Menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara. 13.2.3 Menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.

B3D17E1 Menyatakan prinsip aplikasi tekanan udara dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman serta menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi

NO

41

14.5 Mengaplikasi

Menjalankan aktiviti untuk

14.5.1

B4D16E1

18

www.sagadbl.com [email protected] menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) Menyatakan maksud kuasa. 14.5.2 Menyatakan unit untuk kuasa. 14.5.3 menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan.

blog cikguMenentukan kerja dilakukan dan kuasa dengan menggunakan rumus melalui aktiviti

V

42

14.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan 15.1 Memahami sistem sokongan dalam haiwan.

Mereka satu aktiviti contoh melukis poster, melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya. Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat dan akuatik. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. Menjalankan perbincangan tentang yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik

14.6.1 Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud.

15.1.1 Menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata. 15.1.2 Membanding dan membezakan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata 15.1.3 Membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. 15.2.1 Menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. 15.2.2 Mengelaskan tumbuhan

B3D20E1 Menjelaskan pelbagai sistem sokongan haiwan , membanding beza sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik serta sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik

15.2 Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan.

Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya

B4D17E1 Menerangkan pelbagai sistem sokongan tumbuhan dan membuat pengelasan melalui kerja lapangan

19

www.sagadbl.com [email protected] sistem sokongannya. 16.1 Memahami bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan.

blog cikgu

Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi. b) luas tapak. Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan.

16.1.1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. 16.1.2 Menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek. 16.1.3 Menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek.

B4D18E1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata serta menunjukkan bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek melalui aktiviti

B3D21E1 Menyatakan hubungan antara pusat graviti dengan kestabilan objek

16.2 Menghargai kepentingan kestabilan.

Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasi konsep kestabilan.

16.2.1 Mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka. 16.2.2 Menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan. 17.1.1 Menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas. 17.1.2 Menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas. 17.1.3

B6D5E1 Membuat projek atau permainan yang mengaplikasikan konsep kestabilan

17.1 Menganalisa tuas.

Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas. Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip tuas. Mengenal pasti beban, daya dan

B1D4E1 Menamakan objek yang menggunakan prinsip tuas B3D22E1

20

www.sagadbl.com [email protected], dan seterusnya mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama, kedua dan ketiga. Membincangkan bagaimana manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) 17.2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja. Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas. 17.2.1 Mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas 17.1.6 Menyelesaikan masalah berkaitan tuas. Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum dalam tuas. 17.1.4 Mengelaskan tuas. 17.1.5 Menerangkan maksud momen daya.

blog cikgu

B4D19E1 Menghubungkait momen daya dengan daya dan jarak melalui aktiviti B3D22E1 Menjelaskan peranan tuas, menentukan kedudukan beban, daya dan fulkrum, membuat pengelasan tuas dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas

B6D6E1 Membina model yang menggunakan prinsip tuas

21

www.sagadbl.com [email protected]

blog cikgu

22