rpt sains tingkatan 3 pemetaan dsp

Click here to load reader

Post on 12-Nov-2014

17.471 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPT Sains Tingkatan 3 Pemetaan DSP tanpa tarikh

TRANSCRIPT

  • 1. LAMPIRAN 2 TEMA:BIDANG PEMBELAJARAN : MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 1.1 Menganalisa mekanisma pernafasan manusia.PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP 1. RESPIRASI Cadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranMemerhatikan model atau perisian Murid boleh: komputer untuk mengenalpasti struktur sistem respirasi manusia mengenal pasti struktur sistem yang terdiri daripada rongga respirasi manusia. hidung, trakea, bronkus paru-paru, tulang rusuk, diafragma dan otot mengenal pasti struktur paruinterkosta. paru. Mengkaji model paru-paru bagi mengenal pasti bronkus, bronkiol dan alveolus.Evidens PentaksiranB2D1E1 melabel struktur sistem respirasi dan struktur peparu manusia (18.1) memerihalkan proses menarik dan menghembus nafas. menghubung kait perubahan tekanan udara dalam rongga toraks dengan tarikan dan hembusan nafas.Membincangkan mekanisma pernafasan.1B6D1E1 membina model sistem respirasi manusia untuk menunjukkan proses tarikan dan hembusan nafas (18.1) memerihalkan mekanisma pernafasan.Membina model sistem respirasi manusia yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara tekanan udara dalam rongga toraks dengan proses tarikan dan hembusan nafas.B3D1E1 menerangkan mekanisme pernafasan (18.1)

2. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 1.2 Memahami pengangkutan oksigen dalam badan manusia.Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menayangkan video atau perisian komputer dan mengumpul maklumat serta mentafsir data tentang perkara berikut:Hasil PembelajaranEvidens PentaksiranMurid boleh:a) Resapan oksigen daripada alveoli ke dalam kapilari darah dan daripada kapilari darah ke dalam sel. b) Pengangkutan oksigen oleh sel darah merah dalam bentuk oksihemoglobin.2 memerihalkan resapan oksigen daripada alveoli ke dalam B3D2E1 kapilari darah. menghuraikan proses resapan dan memerihalkan pengangkutan oksigen oleh darah. memerihalkan resapan oksigen daripada kapilari darah ke dalam sel.pengangkutan oksigen oleh darah dari peparu ke sel badan(18.2). 3. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 1.3 Menyedari kepentingan sistem respirasi yang sihat.Cadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranMengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut: a) Bahan yang memudaratkan system respirasi seperti nikotin dan tar (daripada asap rokok), sulfur dioksida (daripada kilang), dan karbon monoksida (daripada asap kenderaan) serta jerebu. b) Kesan pelbagai bahan yang memudaratkan sistem respirasi seperti toksin dan karsinogen. c) Pelbagai penyakit sistem respirasi.Murid boleh:Menjalankan aktiviti untuk menunjukan kesan merokok kepada paru-paru. mempraktikkan amalan baik untuk meningkatkan kualiti udara.Evidens PentaksiranMengadakan atau membuat lawatan ke pameran tentang kesan merokok dan pelbagai penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. Sumbangsaran pelbagai ide tentang cara untuk menperbaiki kualiti udara dan mengamalkannya.3 menyenaraikan pelbagai bahan yang memudaratkan sistem respirasi.B1D1E1 menamakan pelbagai bahan dan penyakit yang memudaratkan sistem respirasi (18.3) menerangkan kesan bahan B3D3E1 cemar kepada sistem respirasi. menjelaskan kesan bahan cemar kepada sistem respirasi (18.3) menyenaraikan pelbagai penyakit yang mempengaruhi sistem respirasi.B6D2E1 Pembentangan hasil buku skrap dalam pelbagai bentuk persembahan bertajuk Kepentingan sistem respirasi yang sihat: Bahan cemar udara pelbagai penyakit yang berkaitan dengan sistem respirasi Cara untuk memperbaiki kualiti udara Amalan mengekalkan udara yang bersih. (18.3) 4. BIDANG PEMBELAJARAN : MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 2.1 Memahami sistem pengangkutan dalam manusia.2. PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTAN Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerhati dan mengkaji model, perisian komputer atau video tentang struktur jantung dan jenis salur darah (seperti: arteri, vena dan kapilari) dalam sistem peredaran darah. Mengkaji satu spesimen hidup jantung untuk mengenal pasti strukturnya.Evidens PentaksiranHasil Pembelajaran Murid boleh: memerihalkan sistem peredaran sebagai satu sistem saluran yang mempunyai satu pam dan berinjap untuk memastikan pengaliran darah dalam satu B2D2E1 arah. melabel struktur jantung manusia menyatakan fungsi jantung. (19.1)Membincangkan perkara berikut: a) fungsi jantung. b) ciri salur darah dan fungsinya. mengenal pasti struktur jantung manusia.B4D2E1 memerhati dan mengenalpasti struktur jantung menggunakan model atau spesimen hidup (19.1)Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membezakan darah beroksigen dengan darah terdeoksigen. membanding dan membezakan struktur arteri, vena dan kapilari. menghubungkaitkan ciri salur darah dengan fungsinya.B4D2E2 membandingkan antara darah beroksigen dengan darah terdeoksigen melalui aktiviti (19.1)Menjalankan simulasi pengaliran darah dalam sistem peredaran. membanding dan membezakan B3D4E1 darah beroksigen dengan darah Menerangkan: sistem peredaran darah terdeoksigen.Membincangkan peranan sistem peredaran darah dalam pengangkutan bahan.Menjemput pegawai perubatan untuk memberi ceramah tentang Menjaga Kesihatan Jantung Anda.4manusia, peranannya dalam pengangkutan bahan dan kepentingan mengekalkan jantung yang sihat (19.1) 5. Objektif PembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran mengilustrasikan laluan aliran darah dalam sistem peredaran. memerihalkan peranan sistem peredaran darah dalam pengangkutan bahan. menerangkan kepentingan mengekalkan jantung yang sihat. 2.2 Menganalisa darah manusia.Menjemput seorang pegawai perubatan untuk memberi ceramah mengenai: a) komponen darah iaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, platlet dan fungsinya. b) Kumpulan darah iaitu A, B, AB and O. c) Kesesuaian antara kumpulan darah penderma dengan penerima. d) Kepentingan menderma darah. e) Penyimpanan dan pengendalian darah yang didermakan.5Murid boleh: menyatakan komponen darah dan fungsinya. menyatakan kumpulan darah. memadankan kumpulan darah penderma kepada penerima. mewajarkan kepentingan menderma darah. memerihalkan bagaimana darah yang didermakan disimpan dan dikendalikan. .B6D3E1 Pembentangan hasil penulisan artikel dalam pelbagai bentuk persembahan mengenai: (19.2) komponen darah dan fungsinya. kumpulan darah kumpulan darah penderma kepada penerima. kepentingan menderma darah pengendalian dan penyimpanan darah 6. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 2.3 Menganalisa sistem pengangkutan dalam tumbuhan.Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memerhatikan tumbuhan yang layu dan membincangkan bagaimana ia berlaku.Hasil PembelajaranEvidens PentaksiranMurid boleh: memerihalkan peranan transpirasi.6memerihalkan transpirasi.Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi.memerihalkan fungsi stomata.Mengkaji epidermis sehelai daun di bawah mikroskop untuk mengenal pasti stomata dan membincangkan fungsinya.memerihalkan bagaimana tumbuhan menjadi layu.mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi.B4D3E1 mengenal pasti stomata dan fungsinya serta mengaitkan dengan kelayuaan tumbuhan melalui aktiviti(19.3)B3D5E2 menerangkan transpirasi dan peranannya (19.3)B5D1E1 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi melalui eksperimen (19.3) 7. MINGGU PdPObjektif PembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranEvidens PentaksiranHasil PembelajaranMengkaji keratan rentas akar, batang dan daun untuk mengesan lokasi xilem dan floem.memerihalkan bagaimana faktor ini mempengaruhi kadar transpirasi.Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a) Pengangkutan bahan makanan yang disintesiskan melalui floem. b) Pengangkutan air dari akar ke daun melalui xilem.mengkaji laluan air di dalam keratan batang menggunakan pewarna yang sesuai.mengenal pasti lokasi xilem dan B2D3E1 melabel lokasi tisu xilem dan floem floem.B4D3E2 memerhati laluan air dan bahan makanan dalam tumbuhan melalui aktiviti (19.3)dalam batang tumbuhan dikotiledon(19.3)Membincangkan peranan transpirasi dalam pengangkutan air dan mineral. 7B3D5E1memerihalkan fungsi xilem dan menjelaskan fungsi tisu xilem dan floem (19.3) floem. 8. BIDANG PEMBELAJARAN : MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 3.1 Memahami perkumuhan manusia.3. PERKUMUHAN Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan maksud perkumuhan.Hasil Pembelajaran Murid boleh: menerangkan maksud perkumuhan.Mengkaji model, carta atau memerhati perisian komputer untuk mengenalpasti organ perkumuhan iaitu kulit, paru-paru dan ginjal. mengenal pasti organ perkumuhan manusia. Membincangkan hasil perkumuhan bagi setiap organ perkumuhan seperti air, karbon dioksida, mineral, garam dan urea. Membincangkan kepentingan perkumuhan. 3.2 Menganalisa sistem urinari dalam manusia.Evidens PentaksiranMengkaji model, carta atau memerhati perisian komputer sistem urinari untuk mengenal pasti lokasi ginjal, ureter, pundi kencing dan uretra.menyatakankan hasil perkumuhan bagi setiap organ perkumuhan. menerangkan kepentingan perkumuhan.B2D4E1 mendefinisikan perkumuhan(20.1) B1D2E1 menamakan organ-organ perkumuhan dan hasil perkumuhan manusia bagi setiap organ (20.1)B3D6E1 menjelaskan kepentingan perkumuhan(20.1)Murid boleh: mengenal pasti lokasi ginjal dan B2D5E1 bahagian sistem urinari yang Melabel struktur sistem urinari manusia(20.2) lain.8 9. MINGGU PdPObjektif PembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran memerihalkan bentuk ginjal,Mengumpul dan mentafsir data tentang fungsi ginjal.Evidens Pentaksiran B4D4E1 memerhati bentuk, struktur, fungsi ginjal menggunakan model atau perisian komputer (20.2) mengenal pasti struktur ginjal. Mengkaji spesimen hidup ginjal untuk: memerihalkan fungsi ginjal. a) memerihalkan bentuk ginjal. b) mengenalpasti komponen ginjal B3D6E2 iaitu korteks, medula dan pelvis. menerangkan kepentingan untuk menerangkan kepentingan mengekalkan kesihatan ginjal (20.2) mengekalkan kesihatan ginjal. Membincangkan perkara berikut: a) Kepentingan ginjal. b) Kehidupan dengan ginjal yang rosak. 3.3 Menganalisa perkumuhan dalam tumbuhan.Mengumpul dan mentafsir data Murid boleh: berikut: a) Cara tumbuhan menyingkirkan memerihalkan cara tumbuhan hasil perkumuhan. menyingkirkan hasil b) Hasil perkumuhan tumbuhan perkumuhan. ialah karbon dioksida, air dan hasil perkumuhan yang kompleks. mengenal pasti hasil perkumuhan tumbuhan.9B3D6E3 menerangkan cara-cara bagaimana tumbuhan menyingkirkan hasil perkumuhan(20.3) B1D2E1 menamakan organ-organ perkumuhan dan hasil perkumuhan manusia bagi setiap organ (20.1) 10. BIDANG PEMBELAJARAN :4. PEMBIAKAN10 11. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 4.1 Memahami pembiakan seks dan aseks.Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan perkara berikut: a) Kepentingan dan jenis pembiakan. b) Persamaan dan perbezaan antara pembiakan seks dengan aseksHasil Pembelajaran Murid boleh: Menggunakan carta, gambar rajah, video atau perisian komputer untuk mengkaji perkara berikut: a) Persenyawaan. b) Persenyawaan dalam dan luar. c) Pelbagai cara pembiakan aseks iaitu belahan dedua, penunasan, pembentukan spora dan pembiakan vegetatif serta penjanaan semula. Membincang dan mengelaskan haiwan dan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya.MINGGU PdPObjektif PembelajaranEvidens PentaksiranCadangan Aktiviti Pembelajaran11menyatakan kepentingan pembiakan. membanding dan membezakan pembiakan seks dengan aseks.B3D7E1 menjelaskan kepentingan pembiakan dan membandingkan antara pembiakan seks dengan pembiakan aseks (21.1)menyatakan jenis pembiakan.B1D3E1 menamakan jenis-jenis pembiakan (21.1)menyatakan maksud persenyawaan.B2D6E1 mendefinisikan persenyawaan(21.1)memerihalkan persenyawaan dalam dan luar. mengelaskan haiwan dan tumbuhan mengikut cara pembiakannya.Hasil PembelajaranB3D7E3 Menerangkan persenyawaan dalam dan persenyawaan luar(21.1)B3D7E2 mengelaskan haiwan dan tumbuhan mengikut cara pembiakan aseks (21.1)Evidens Pentaksiran 12. 4.2 Menganalisa sistem pembiakan lelaki.Mengenal pasti bahagian sistem pembiakan lelaki dengan menggunakan carta, model, video atau perisian komputer: a) Organ seks iaitu testis dan zakar. b) Bahagian lain yang berkaitan iaitu skrotum, uretra, salur sperma dan kelenjar prostat. Membincangkan perkara berikut: a) Fungsi setiap bahagian sistem pembiakan lelaki. b) Peranan sperma dalam pembiakan. c) Perubahan fizikal, fisiologi dan emosi lelaki semasa baligh.12Murid boleh: B1D3E2 menamakan bahagian-bahagian sistem pembiakan lelaki dan wanita (21.2 & 21.3)mengenal pasti bahagian sistem pembiakan lelaki.memerihalkan fungsi setiap menjelaskan fungsi bahagian-bahagian bahagian sistem pembiakan sistem pembiakan lelaki (21.2) lelaki.menyatakan peranan sperma B3D8E2 dalam pembiakan.B3D8E1memerihalkan perubahan yang berlaku pada lelaki semasa baligh.menerangkan peranan sperma dalam pembiakan dan perubahan yang berlaku pada lelaki semasa baligh (21.2) 13. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 4.3 Menganalisa sistem pembiakan wanita.Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengenal pasti bahagian sistem pembiakan wanita dengan menggunakan carta, model, video atau perisian komputer: a) Organ seks iaitu ovari dan uterus. b) Bahagian lain yang berkaitan iaitu salur falopia, faraj dan serviks. Membincangkan perkara berikut: a) Fungsi setiap bahagian sistem pembiakan wanita. b) Peranan ovum dalam pembiakan. c) Perubahan fizikal, psikologi dan emosi wanita semasa baligh. Menjalankan simulasi untuk menunjukkan perbezaan antara gamet lelaki dengan wanita berdasarkan saiz, bilangan dan pergerakan.13Hasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti bahagian sistem pembiakan wanita.memerihalkan fungsi setiap bahagian sistem pembiakan wanita.Evidens Pentaksiran B1D3E2 menamakan bahagian-bahagian sistem pembiakan lelaki dan wanita (21.2 & 21.3)menyatakan peranan ovum dalam pembiakan.B3D8E3 menerangkan fungsi bahagianbahagian sistem pembiakan wanita (21.3)B3D8E4 menerangkan peranan ovum dalam pembiakan dan perubahan yang memerihalkan perubahan yang berlaku pada wanita semasa baligh berlaku pada wanita semasa (21.3)baligh.membanding dan membezakan antara gamet lelaki dengan wanita berdasarkan saiz, bilangan dan pergerakan.B3D8E5 membandingkan antara gamet lelaki dengan gamet wanita berdasarkan saiz, bilangan dan pergerakan (21.3) 14. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 4.4 Menganalisa kitar haid.Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan perkara berikut: a) Haid dan kitar haid. b) Perubahan dinding uterus semasa kitar haid. c) Hubungan antara fasa subur dalam kitar haid dengan persenyawaaan. d) Kepentingan menjaga kebersihan diri semasa haid.Hasil PembelajaranEvidens PentaksiranMurid boleh: memerihalkan maksud haid. memerihalkan maksud kitar haid.B2D7E1 mendefinisikan haid(21.4) B3D9E1 menjelaskan kitar haid (21.4) memerihalkan perubahan dinding uterus semasa kitar haid.B3D9E2 menerangkan perubahan dinding uterus semasa kitar haid dan menghubungkait antara fasa subur dengan menghubungkait fasa subur kitar persenyawaan (21.4)haid dengan persenyawaan.B3D9E3 menerangkan kepentingan menjaga kebersihan diri semasa menerangkan kepentingan menjaga kebersihan diri semasa haid (21.4) haid.4.5 Menganalisa persenyawaan dan kehamilan.Membincangkan perkara berikut dengan menggunakan gambar rajah, carta, model, video atau perisian komputer: a) Lokasi penempelan embrio. b) Perkembangan zigot kepada embrio seterusnya menjadi fetus hingga kelahiranMurid boleh: memerihalkan persenyawaan dalam manusia. mengenal pasti lokasi penempelan embrio. memerihalkan perkembangan zigot kepada embrio seterusnya menjadi fetus hingga kelahiran. .14B3D10E1 menjelaskan persenyawaan dalam manusia, menentukan lokasi penempelan embrio dan perkembangan zigot kepada embrio menjadi fetus sehingga kelahiran(21.5) 15. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 4.6 Memahami kepentingan penjagaan pra natal.Cadangan Aktiviti PembelajaranEvidens PentaksiranHasil PembelajaranMengaturkan pameran atau Murid boleh: persembahan multimedia tentang perkara berikut: menghubungkait kepentingan a) Kepentingan pengambilan pengambilan makanan yang makanan yang berkhasiat berkhasiat kepada kesihatan semasa kehamilan. ibu dan fetus semasa b) Kesan merokok dan kehamilan. pengambilan bahan tertentu seperti dadah dan alkohol ke menerangkan pentingnya atas embrio dan fetus. mengelak daripada mengambil bahan yang boleh memudaratkan fetus.15B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan mengenai: kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat kepada kesihatan ibu dan fetus semasa kehamilan kesan rokok terhadap fetus kepentingan mengelak daripada mengambil bahan yang boleh memudaratkan fetus (21.6) 16. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 4.7 Menilai kepentingan penyelidikan dalam pembiakan manusia.Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul dan mentafsir data berikut: a) Maksud kemandulan. b) Cara mengatasi kemandulan iaitu nutrisi, rawatan hormon, pembedahan, persenyawaan in vitro (IVF). c) Kawalan kehamilan iaitu kaedah ritma, penggunaan kondom, pil perancang keluarga, intra-uterine contraceptive device (IUCD), spermisid, vasektomi dan ligasi.Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyatakan maksud kemandulan.memerihalkan cara mengatasi B3D10E2 kemandulan. menjelaskan cara-cara mengatasiMembincangkan kepentingan penyelidikan pembiakan manusia.16memerihalkan kaedah kawalan kehamilan.membahaskan salah guna kawalan kehamilan dan kesannya kepada masyarakat.Membahaskan isu kawalan kehamilan dan kesannya pada masyarakat.Evidens Pentaksiranmenerangkan kepentingan penyelidikan pembiakan manusia.kemandulan dan kaedah-kaedah kawalan kehamilan (21.7)B6D5E1 Memberi ceramah atau membahaskan mengenai: kaedah kawalan kehamilan salah guna kawalan kehamilan kebaikan dan keburukan kawalan kehamilan kepada masyarakat. Kepentingan penyelidikan pembiakan manusia (21.7) 17. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 4.8 Menganalisa sistem pembiakan seks tumbuhan berbunga.Cadangan Aktiviti Pembelajaran Meneliti bunga untuk mengenal pasti bahagian berikut: a) Ranggi dan sepal. b) Bahagian jantan iaitu stamen yang terdiri daripada filamen, anter dan butir debunga. c) Bahagian betina iaitu pistil yang terdiri daripada stigma, stil, ovari dan ovul.Hasil PembelajaranEvidens PentaksiranMurid boleh: mengenal pasti bahagian berlainan pada bunga. mengenal pasti bahagian pembiakan jantan dan betina bunga.B4D5E1 mengenal pasti bahagian-bahagian bunga, bahagian pembiakan jantan, bahagian pembiakan betina, butir debunga dan ovul melalui aktiviti (21.8) mengenal pasti gamet jantan dan betina.Menggunakan mikroskop atau kanta tangan untuk memerhati berikut: a) Keratan rentas dan keratan melintang ovari untuk mengenal pasti ovul. b) Butir debunga. memerihalkan fungsi bahagian pembiakan jantan dan betina bunga dalam pembiakan seks.Membincangkan fungsi berikut: a) Bunga dalam pembiakan. b) Bahagian pembiakan jantan bunga. c) Bahagian pembiakan betina bunga.17B3D11E1 menerangkan fungsi bahagian-bahagian pembiakan jantan dalam pembiakan seks tumbuhan berbunga(21.8) B3D11E2 menerangkan fungsi bahagian-bahagian pembiakan betina dalam pembiakan seks tumbuhan berbunga(21.8) 18. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 4.9 Menganalisa pendebungaan.Cadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranMembincangkan perkara berikut dengan menggunakan carta, model, video atau perisian komputer: a) Pendebungaan. b) Jenis pendebungaan. c) Persamaan dan perbezaan antara pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk. d) Kelebihan pendebungaan kacuk. e) Kegunaan pendebungaan kacuk dalam pertanian. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis bunga dan mengenal pasti agen pendebungaannya.Murid boleh: memerihalkan maksud pendebungaan.B2D8E1 mendefinisikan pendebungaan(21.9)menghubungkait ciri bunga dengan agen pendebungaannya.B5D2E1 menganalisis pelbagai jenis bunga dan agen pendebungaannya melalui kerja lapangan (21.9)menyatakan jenis pendebungaan. 18Evidens PentaksiranB1D4E1 menamakan jenis-jenis pendebungaan (21.9) membanding dan membezakan B3D12E1 membandingkan antara pendebungaan antara pendebungaan sendiri sendiri dengan pendebungaan kacuk dengan pendebungaan kacuk. (21.9)menerangkan kelebihan B3D12E2 pendebungaan kacuk. menerangkan kelebihan pendebungaan kacuk (21.9) menerangkan melalui contoh kegunaan pendebungaan kacuk dalam pertanian. 19. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 4.10 Memahami perkembangan buah dan biji benih pada tumbuhan.Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menggunakan mikroskop untuk memerhati perkembangan salur butir debunga dalam larutan sukrosa pada peratusan yang berbeza (5% - 10%).Hasil PembelajaranEvidens PentaksiranMurid boleh: 19memerihalkan persenyawaan dalam tumbuhan.Membincangkan perkara berikut: a) Tempat berlakunya persenyawaan dalam bunga. b) Persenyawaan pada tumbuhan. c) Pembentukan buah dan biji benih.B4D5E2 memerhati perkembangan tiub debunga dalam larutan sukrosa pada peratusan yang berbeza (5% dan 10%) melalui aktiviti (21.10)Melukis gambar rajah berserta nota penerangannya mengenai perkara berikut: a) Proses persenyawaan pada tumbuhan. b) Pembentukan buah dan biji benih.mengenal pasti lokasi di mana berlakunya persenyawaan dalam bunga.memerihalkan pembentukan buah dan biji benih.B3D13E1 menghuraikan persenyawaan dalam tumbuhan sehingga pembentukan buah dan biji benih (21.10) 20. MINGGU PdPObjektif PembelajaranCadangan Aktiviti Pembelajaran4.11 Mensintesis konsep percambahan biji benih.Membelah biji benih secara memanjang dan mengenal pasti strukturnya dengan menggunakan kanta tangan atau mikroskop.Evidens PentaksiranHasil Pembelajaran Murid boleh: mengenal pasti struktur biji benih.Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut: a) Fungsi pelbagai bahagian biji benih iaitu embrio (radikal, plumul dan kotiledon) dan testa yang dilindungi perikarpa (kulit buah). b) Perubahan fizikal biji benih berdasarkan pembentukan radikal, plumul dan kotiledon. Menjalankan perbincangan dalam kumpulan kecil untuk: a) mengenal pasti pemboleh ubah yang berkaitan dengan percambahan biji benih. b) membina hipotesis mengenai keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. Merekabentuk dan menjalankan eksperimen bagi menentukan keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. menerangkan fungsi bahagian biji benih yang berbeza. memerihalkan perubahan fizikal biji benih semasa percambahan. membuat hipotesis tentang keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih.B5D4E1 merekabentuk eksperimen menentukan keadaan yang diperlukan untuk mengkaji keadaan yang untuk percambahan biji benih melalui diperlukan untuk percambahan eksperimen (21.11) biji benih. menjalankan eksperimen untuk mengkaji keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. membuat kesimpulan tentang keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih.20B4D5E3 memerhati struktur biji benih dan mengaitkan dengan fungsi melalui aktiviti (21.11) 21. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 4.12 Mengaplikasi pembiakan vegetatif dalam tumbuhan berbunga.Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan kajian pembiakan vegetatif pelbagai tumbuhan di tapak semaian untuk mengenal pasti jenis pembiakan vegetatif.Hasil PembelajaranEvidens PentaksiranMurid boleh: menerangkan melalui contoh maksud pembiakan vegetatif.Membincangkan maksud pembiakan vegetatif.Membincangkan aplikasi penyelidikan pembiakan vegetatif yang dijalankan dalam pertanian.menyatakan bahagian tumbuhan yang boleh membiak secara vegetatif.mengelaskan tumbuhan berbunga berdasarkan bahagian yang boleh membiak secara vegetatif.memerihalkan aplikasi B5D3E1 penyelidikan pembiakan menganalisis pembiakan vegetatif vegetatif yang dijalankan dalam melalui kerja lapangan (21.12) pertanian.21B3D14E1 mengelaskan tumbuhan berbunga berdasarkan bahagian yang boleh membiak secara vegetatif(21.12) 22. BIDANG PEMBELAJARAN : MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 5.1 Menganalisa pola pertumbuhan manusia.5. PERTUMBUHAN Cadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens PentaksiranMembincangkan perkara berikut:Murid boleh:a) Ciri yang digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan seperti tinggi dan berat. b) Maksud pertumbuhan. c) Pola pertumbuhan bagi lelaki dan wanita. d) Kesan pengambilan nutrisi kepada perkembangan fizikal dan kesejahteraan mental kanak-kanak.memerihalkan maksud pertumbuhan.B2D9E1 mendefinisikan pertumbuhan(22.1)mengenal pasti ciri yang digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan.B3D15E1 menjelaskan ciri-ciri yang digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan(22.1)menganalisa lengkuk B4D6E1 pertumbuhan lelaki dan wanita. mentafsir lengkuk pertumbuhan lelakiMenjalankan aktiviti untuk mentafsir lengkuk pertumbuhan lelaki dan wanita daripada bayi ke alam dewasa.22dan wanita sejak bayi ke alam dewasa membanding dan membezakan melalui aktiviti(22.1)lengkuk pertumbuhan lelaki dengan wanita. memerihalkan kesan pengambilan nutrisi ke atas pertumbuhan kanak-kanak.B3D15E2 menerangkan kesan kekurangan pengambilan nutrisi ke atas pertumbuhan kanak-kanak(22.1) 23. TEMA:BIDANG PEMBELAJARAN : MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 1.1 Menganalisa kepelbagaian mineral dalam kerak Bumi.JIRIM DALAM ALAM 1. TANAH DAN SUMBERNYA Cadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranMembincangkan maksud mineral.Murid boleh:Mengumpul dan mentafsir data mengenai pelbagai jenis mineral yang wujud di dalam kerak Bumi: a) Unsur semula jadi iaitu emas dan perak, b) Sebatian semula jadi iaitu oksida, karbonat, sulfida dan silikat. memerihalkan maksud mineral.Evidens Pentaksiran menerangkan melalui contoh mineral yang wujud dalam bentuk unsur semula jadi atau sebatian semula jadi.B2D10E1 Mendefinisikan mineral(23.1) B3D16E1 menerangkan dengan contoh mineral yang wujud dalam bentuk unsur semula jadi dan sebatian semula jadi(23.1) mengenal pasti unsur dalam sebatian semula jadi.Membincang dan mengenal pasti unsur dalam beberapa sebatian semula jadi. memerihalkan sifat mineral.Menjalankan aktiviti untuk mempelajari perkara berikut: a) Kekerasan mineral. b) Kelarutan mineral dalam air. c) Kesan haba ke atas beberapa karbonat, oksida dan sulfida logam. menulis persamaan dalam perkataan untuk menunjukkan kesan haba ke atas mineral.23B4D7E1 memerhati sifat-sifat mineral dan menulis persamaan dalam perkataan untuk menunjukkan kesan haba ke atas mineral melalui aktiviti(23.1) 24. MINGGU PdPObjektif PembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran1.2 Memahami tindak balas antara logam dengan bukan logam.Menjalankan sumbangsaran dan membincangkan perkara berikut: a) contoh logam. b) contoh bukan logam.1.3 Memahami sebatian silikon.Mengumpul dan mentafsir data tentang sebatian silikon yang wujud dalam bentuk silika dan silikat.Murid boleh:Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifat silika dan silikat seperti berikut: a) Kelarutan dalam air. b) Tindak balas dengan asid hidroklorik. c) Kesan haba.Evidens PentaksiranMurid boleh: menyatakan contoh silica.Menjalankan aktiviti untuk mengkaji tindak balas antara beberapa logam iaitu magnesium, aluminium, zink dan besi dengan bukan logam berikut: a) oksigen. b) sulfur. menyatakan contoh logam dan bukan logam. memerihalkan tindak balas antara logan dan bukan logam. menulis persamaan dalam perkataan bagi menunjukkan tindak balas antara logam dengan bukan logam. menyatakan logam bertindak balas dengan bukan logam pada kadar yang berbeza. menyatakan pelbagai bentuk sebatian silikon.B4D8E1 memerhati tindak balas antara beberapa logam iaitu magnesium, aluminium, zink dan besi dengan bukan logam melalui aktiviti(23.2)B1D5E1 Menamakan pelbagai bentuk sebatian silikon dan memberi contoh (23.3) menyatakan contoh silikat. menghubungkait sifat sebatian silikon dengan kestabilannya.Mengadakan lawatan ke kilang untuk mempelajari proses pembuatan kaca, seramik, cip elektronik dan gentian optik.B4D9E1 memerhati sifat silika dan silikat melalui aktiviti(23.3) menerangkan melalui contoh B3D17E1 kegunaan sebatian silikon dalam menjelaskan kegunaan sebatian silikon dalam kehidupan seharian(23.3) kehidupan harian.Membincangkan kegunaan sebatian silikon dalam kehidupan harian.24 25. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 1.4 Menganalisa sebatian kalsium.Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul dan mentafsir data tentang kalsium karbonat.Hasil PembelajaranEvidens PentaksiranMurid boleh: menyatakan unsur dalam kalsium karbonat.Menjalankan aktiviti untuk mengkaji berikut: a) Sifat kalsium karbonat berdasarkan tindak balasnya dengan asid, kelarutannya dalam air dan kesan haba. b) Pembentukan kalsium oksida (kapur tohor) dan kalsium hidroksida (kapur mati).B1D6E1 menamakan unsur dalam kalsium karbonat dan pelbagai contoh (23.4) mengenal pasti pelbagai bentuk kalsium karbonat. memerihalkan sifat kalsium karbonat. menulis persamaan dalam perkataan bagi tindak balas kalsium karbonat.Membincangkan perkara berikut: a) Penggunaan sebatian kalsium iaitu kalsium karbonat, kalsium oksida dan kalsium hidroksida. b) Sifat sebatian kalsium dengan merujuk kepada kegunaannya.B5D5E1 meneliti sifat-sifat kalsium karbonat berdasarkan tindak balasnya dengan asid, kelarutannya dalam air dan kesan haba melalui eksperimen(23.4) memerihalkan pembentukan kalsium oksida dan kalsium hidroksida. menghubungkait sifat sebatian kalsium dengan kegunaannya.25B3D17E2 menjelaskan kegunaan sebatian kalsium karbonat, kalsium oksida, kalsium hidroksida. dan mengaitkan sifat-sifat sebatian kalsium dengan kegunaannya(23.4) 26. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 1.5 Menganalisa sumber bahan api semula jadi dan kepentingannyaCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranMelayari laman sesawang atau membuat lawatan ke PETROSAINS, Pusat Sains Negara atau logi penapisan minyak untuk mengumpul maklumat mengenai pembentukan sumber bahan api semula jadi di Malaysia.Evidens PentaksiranMurid boleh: menyenaraikan sumber bahan api semula jadi.B1D7E1 menamakan pelbagai sumber bahan api semula jadi (23.5)menerangkan pembentukan sumber bahan api semula jadi.B3D18E1 menjelaskan pembentukan sumber bahan api semula jadi(23.5)Menjalankan aktiviti untuk mengkaji penyulingan berperingkat petroleum.memerihalkan penyulingan berperingkat petroleum.B4D10E1 memerhati hasil-hasil penyulingan berperingkat petroleum melalui aktiviti(23.5)memerihalkan sifat pelbagai pecahan daripada penyulingan berperingkat petroleum. memerihalkan kegunaan pelbagai pecahan petroleum. menerangkan sumbangan petroleum dan industri gas asli kepada pembangunan ekonomi negara. menjanakan ide tentang cara penggunaan secara cekap sumber bahan api semula jadi.B6D6E1 Membuat pembentangan risalah yang dihasilkan mengenai:(23.5) PETROSAINS/ Planetarium/ Pusat Sains Negara/ Logi Penapisan Minyak atau Membuat pembentangan risalah yang dihasilkan mengenai:(23.5) Sifat dan kegunaan pelbagai pecahan petroleum. Sumbangan petroleum dan gas asli kepada pembangunan ekonomi negara; dan Penggunaan yang cekap petroleum dan sumber bahan api semula jadi yang lainMembincangkan perkara berikut: a) Sifat dan kegunaan pelbagai pecahan petroleum. b) Sumbangan petroleum dan gas asli kepada pembangunan ekonomi negara. c) Penggunaan yang cekap petroleum dan sumber bahan api semula jadi yang lain.26 27. TEMA:BIDANG PEMBELAJARAN : MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 1.1 Memahami elektrostatikTENAGA DALAM KEHIDUPAN 1. KEELEKTRIKAN Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti berikut: a) Menghasilkan cas elektrik statik dalam bahan melalui geseran. b) Mengesan cas elektrik statik menggunakan elektroskop. c) Memerhati apa yang berlaku apabila dua objek yang sama atau berlainan cas diletakkan berdekatan dan membuat kesimpulan mengenai cas elektrostatik. Membincangkan perkara berikut: a) Maksud elektrostatik. b) Jenis cas elektrik statik. c) Sifat cas elektrik statik. d) Contoh bahan yang mudah dicas iaitu asetat dan politena. e) Fenomena harian yang berkaitan dengan cas elektrik statik seperti kilat. f) Langkah keselamatan yang perlu diambil semasa mengendalikan cas elektrik seperti penggunaan pengalir kilat.27Hasil PembelajaranEvidens PentaksiranMurid boleh: memerihalkan maksud elektostatik.B2D11E1 mendefinisikan elektrostatik(24.1)menyatakan jenis cas elektrik statik.B3D19E1 menjelaskan jenis cas dan sifat-sifat elektrostatik (24.1)menyatakan sifat cas elektrik statik.B4D11E1 memerhati sifat-sifat cas elektrostatik melalui aktiviti(24.1)memerihalkan bagaimana cas elektrik statik dihasilkan dalam bahan tertentu.memerihalkan cara mengesan cas elektrik statik.memerihalkan fenomena harian yang disebabkan oleh cas elektrik statik.menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil semasa pengendalian cas elektrik.B3D19E2 menerangkan fenomena harian yang berkaitan dengan cas elektrik statik dan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa mengendalikan cas elektrik(24.1) 28. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 1.2 Memahami keelektrikanCadangan Aktiviti Pembelajaran Mengumpul dan mentafsir data mengenai sumber tenaga elektrik yang digunakan dalam kehidupan harianHasil Pembelajaran Murid boleh: Menjalankan aktiviti untuk memerhati pengaliran arus elektrik menggunakan janakuasa Van de Graff dan galvanometermemberikan contoh sumber tenaga elektrik dalam kehidupan harian. menyatakan maksud keelektrikan.Evidens Pentaksiran B4D12E1 mengesan pengaliran arus elektrik menggunakan jana kuasa Van de Graff dan galvanometer melalui aktiviti(24.2)Membincangkan perkara berikut: a) Keelektrikan. b) Arus elektrik. c) Voltan. d) Rintangan. e) Arah arus dan pengaliran elektron dalam litar elektrik. 1.3 Mengaplikasi kefahaman cara mengukur keelektrikan menyatakan maksud voltan. menyatakan maksud rintangan.B2D12E1 Mendefinisikan; tenaga elektrik, arus elektrik, voltan dan rintangan(24.2)memerihalkan arah arus dan pengaliran elektron dalam litar elektrik.B3D20E1 menjelaskan arah pengaliran arus elektrik dan elektron dalam litar elektrik(24.1)Mengumpul maklumat dan menjalankan persembahan multimedia mengenai penemuan unit bagi: a) arus iaitu ampere. b) voltan iaitu volt. c) rintangan iaitu ohm.Murid boleh:Memeriksa alat dan membincangkan kegunaanya dalam pengukuran: a) Arus. b) Voltan. Membina litar elektrik serta mengukur arus dan voltannya.28 mengenal pasti alat pengukur arus. mengenal pasti alat pengukur voltan. menyatakan unit arus. menyatakan unit voltan. menyatakan unit rintangan. mengukur arus dalam litar elektrik. mengukur voltan dalam litar elektrik.B1D8E1 menamakan alat pengukur bagi arus dan voltan serta unitnya (24.3)B4D12E2 membina litar elektrik serta mengukur arus dan voltannya melalui aktiviti(24.3) 29. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 1.4 Mensintesis hubungan antara arus, voltan dan rintangan.Cadangan Aktiviti Pembelajaran Merekabentuk dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji perkara berikut: a) Kesan perubahan rintangan ke atas arus. b) Kesan perubahan voltan ke atas arus.Hasil PembelajaranEvidens PentaksiranMurid boleh:menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara rintangan dan arus.memerihalkan kesan perubahan rintangan ke atas arus.B5D6E1 Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kesan perubahan rintangan ke atas arusmerekabentuk eksperimen untuk mengkaji hubungan antara voltan dan arus.B5D6E2 Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kesan perubahan voltan ke atas arus(24.4)menjalankan eksperiman untuk mengkaji hubungan antara voltan dan arus.memerihalkan kesan perubahan voltan ke atas arus.29merekabentuk eksperiman untuk mengkaji hubungan antara rintangan dan arus.Membincangkan perkara berikut: a) Hubungan antara voltan, arus dan rintangan. b) Hukum Ohm.menyatakan Hukum Ohm. 30. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 1.5 Mensintesis konsep litar selari dan litar bersiriCadangan Aktiviti Pembelajaran Memadankan simbol pada litar elektrik dengan komponennya.Evidens PentaksiranMurid boleh:Melukis gambarajah dan membina litar berikut: a) Litar yang lengkap. b) Litar bersiri. c) Litar selari. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara litar bersiri dan litar selari dengan ilustrasi.1.6 Menganalisa arus, voltan dan rintangan dalam satu litar bersiriHasil Pembelajaran mengenal pasti komponen litar elektrik dan simbolnya. melukiskan satu gambar rajah litar yang lengkap. membinakan satu litar yang lengkap. membinakan satu litar bersiri. membinakan satu litar selari. membanding dan membezakan susunan komponen dalam litar bersiri dengan litar selari.B2D13E1 memadankan simbol-simbol pada litar elektrik dengan komponennya(24.5)B3D21E1 mengilustrasi litar bersiri dan litar selari(24.5)Menjalankan aktiviti untuk mengkaji Murid boleh: arus, voltan dan rintangan dalam satu memerihalkan pengaliran arus litar bersiri. melalui komponen dalam litar bersiri. Membincangkan kelebihan dan memerihalkan voltan yang kelemahan litar bersiri. merentasi komponen dalam litar bersiri. memerihalkan rintangan dalam litar bersiri. B3D21E2 menerangkan kelebihan dan menerangkan kelebihan dan kelemahan litar bersiri.kelemahan litar bersiri (24.6)30 31. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 1.7 Menganalisa arus, voltan dan rintangan dalam satu litar selari.Cadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens PentaksiranMenjalankan aktiviti untuk mengkaji Murid boleh: arus, voltan dan rintangan dalam satu litar selari. memerihalkan pengaliran arus melalui komponen dalam litar Membincangkan perkara berikut: selari. a) Kelebihan dan kelemahan litar selari. memerihalkan voltan yang b) Persamaan dan perbezaan antara merentasi komponen dalam litar bersiri dengan litar selari litar selari. berdasarkan arus, voltan dan rintangan. memerihalkan rintangan dalam litar selari.B3D21E3 menerangkan kelebihan dan kelemahan litar selari(24.7)31menerangkan kelebihan dan kelemahan litar selari.membanding dan membezakan antara litar bersiri dengan litar selari berdasarkan arus, voltan dan rintanganB3D21E4 membandingkan litar bersiri dengan litar selari berdasarkan arus, voltan dan rintangan (24.6 & 24.7) 32. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 1.8 Memahami kemagnetan.Cadangan Aktiviti PembelajaranMenjalankan aktiviti berikut: Murid boleh: a) Menggunakan serbuk besi untuk mengkaji medan magnet satu memerihalkan maksud magnet bar. medan magnet. b) Menggunakan kompas untuk menghubungkaitkan garisan menunjukan arah medan magnet. medan magnet dengan kekuatan medan magnet. Membincangkan perkara berikut: menerangkan kegunaan a) Medan magnet. magnet dalam kompas. b) Hubungkait antara garisan medan magnet dan kekuatan melukiskan medan magnet medan magnet. satu magnet bar. Mengkaji dan membincangkan kegunaan magnet dalam kompas.1.9 Memahami keelektro magnetan.Hasil Pembelajaranmelukiskan arah medan magnet.Menjalankan aktiviti untuk mengkaji Murid boleh: medan magnet yang terhasil oleh arus elektrik yang mengalir melalui wayar menghubungkaitkan arus lurus. elektrik yang mengalir melalui konduktor dengan Membincangkan maksud: kemagnetan. a) Keelektromagnetan. b) Elektromagnet. memerihalkan maksud elektromagnet.32Evidens PentaksiranB3D22E1 Menerangkan: medan magnet, hubungan antara garisan medan magnet dengan kekuatan medan magnet; dan kegunaan magnet dalam kompas(24.8) B4D13E1 memerhati medan magnet melalui aktiviti(24.8)B4D13E2 memerhati medan magnet yang terhasil oleh arus elektrik yang mengalir melalui wayar lurus melalui aktiviti(24.8) B2D14E1 Mendefinisikan; keelektromagnetan dan elektromagnet(24.9) 33. BIDANG PEMBELAJARAN : MINGGU PdP2. PENJANAAN ELEKTRIKObjektif PembelajaranCadangan Aktiviti Pembelajaran2.1 Memahami penjanaan tenaga elektrik.Meneroka laman sesawang atau mengadakan lawatan ke stesen jana kuasa untuk mengumpul dan mentafsir data berikut: a) Pelbagai jenis generator iaitu termal, hidroelektrik,disel, nuklear dan turbin gas. b) Penjanaan tenaga elektrik dalam pelbagai jenis stesen jana kuasa. c) Sumber tenaga alternatif, contoh: tenaga solar dan biojisim.Hasil Pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis generator.Menjalankan aktiviti tentang penggunaan tenaga solar menggunakan alat seperti kotak solar atau sel solar (sel fotovolta).33B1D9E1 menamakan pelbagai jenis generator dan sumber tenaga altenatif (25.1) memerihalkan penjanaan tenaga elektrik daripada pelbagai jenis stesen jana kuasa. membanding dan membezakan penjanaan tenaga elektrik antara pelbagai jenis stesen jana kuasa. memberi contoh sumber tenaga altenatif.Membincangkan persamaan dan perbezaan dalam penjanaan tenaga elektrik pelbagai jenis stesen jana kuasa.Evidens PentaksiranB3D23E1 membandingkan penjanaan tenaga elektrik oleh pelbagai jenis stesen jana kuasa(25.1) 34. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 2.2 Memahami transfomer.Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membina sebuah transfomer ringkas dan mengkaji struktur fizikalnya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan fungsi transfomer ringkas. Mengumpul dan mentafsir data mengenai prinsip kerja transfomer injak naik dan transfomer injak turun.2.3 Menganalisa penghantaran elektrik dan sistem pengagihan.Hasil PembelajaranEvidens PentaksiranMurid boleh: mengenal pasti pelbagai bahagian transfomer. memerihalkan bagaimana transfomer berkerja. membanding dan membezakan transfomer injak naik dengan transfomer injak turun. memerihalkan peranan transfomer dalam penghantaran dan pengagihan elektrik.Membincangkan transfomer injak naik dan injak turun dari aspek: a) Persamaan dan perbezaan. b) Kegunaan dalam penghantaran dan Memerhati model atau carta dan Murid boleh: membincangkan sistem menyusun mengikut penghantaran dan pengagihan urutan komponen dalam elektrik termasuk Rangkaian Grid sistem penghantaran dan Nasional, stesen transformer, pengagihan elektrik. lapangan suis, pencawang masuk utama dan pencawang bahagian. memerihalkan fungsi komponen sistem penghantaran dan pengagihan elektrik. Mengumpul dan mentafsir memerihalkan bagaimana data tentang Rangkaian Grid tenaga elektrik dihantar dan Nasional Malaysia. diagihkan dari stesen jana kuasa kepada pengguna.34B2D15E1 melabel bahagian-bahagian transformer(25.2)B3D23E2 membandingkan antara transfomer injak naik dengan transfomer injak turun(25.2)B3D23E3 menerangkan bagaimana tenaga elektrik dihantar dan diagihkan dari stesen jana kuasa kepada pengguna(25.3) 35. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 2.4 Memahami bekalan elektrik dan sistem pendawaian di rumah.Cadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens PentaksiranMengumpul dan mentafsir data Murid boleh: mengenai bekalan tenaga elektrik di rumah. menyatakan nilai voltan utama. Mengkaji dan membincangkan perkara berikut: a) Sistem pendawaian elektrik di rumah termasuk kotak fius, suis utama, pemutus litar, wayar hidup, wayar neutral, wayar bumi dan meter elektrik. b) Kod warna antarabangsa. Menjalankan aktiviti untuk: a) mengkaji struktur dan reka bentuk plug 3 pin, b) melengkapkan pendawaian plug 3-pin.menyatakan jenis arus elektrik.mengenal pasti jenis arus elektrik yang dibekalkan ke rumah.menyatakan jenis pendawaian elektrik.mengenal pasti pelbagai bahagian sistem pendawaian elektrik.memerihalkan fungsi pelbagai bahagian sistem pendawaian elektrik.memerihalkan pendawaian plug 3-pin.35B3D24E1 menerangkan fungsi bahagian-bahagian sistem pendawaian elektrik dan pendawaian plug 3-pin(25.4) 36. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 2.5 Menganalisa kos penggunaan tenaga elektrik.Cadangan Aktiviti Pembelajaran Memeriksa pelbagai peralatan elektik rumah untuk mengumpul dan mentafsir data tentang kuasa, voltan dan kadar arus. Mengira jumlah pengaliran arus yang mengalir melalui peralatan elektrik di rumah. Membincangkan hubung kait antara penggunaan tenaga elektrik, kuasa dan masa. Menjalankan audit penggunaan tenaga elektrik di rumah untuk mengenal pasti kos penggunaan tenaga elektrik dalam sebulan.2.6 Memahami fungsi fius dan wayar bumi.Membincangkan perkara berikut: a) Jenis fius. b) Nilai fius. c) Fungsi fius dalam sistem pendawaian elektrik. d) Peranan dawai bumi dalam sistem pendawaian elektrik. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji kejadian litar pintas. Menjalankan aktiviti untuk menentukan nilai fius yang sesuai bagi peralatan elektrik yang berbeza.Hasil PembelajaranEvidens PentaksiranMurid boleh: menyatakan kadar kuasa dan voltan peralatan elektrik di rumah. mengirakan jumlah arus yang mengalir melalui peralatan elektrik. mengingatkan kembali hubungan antara penggunaan tenaga elektrik, kuasa dan masa. menyelesaikan masalah dengan mengira kos penggunaan elektrik.B3D25E1 menyelesaikan masalah dalam kos penggunaan elektrik(25.5)Murid boleh: mengenal pasti pelbagai jenis fius. menyatakan nilai fius. memerihalkan fungsi fius dalam sistem pendawaian elektrik. menentukan nilai fius yang sesuai bagi peralatan elektrik.B4D14E2 memerhati kejadian litar pintas melalui aktivitiB4D14E1 menentukan nilai fius yang sesuai bagi peralatan elektrik yang berbeza melalui memerihalkan peranan dawai bumi aktivitidalam sistem pendawaian elektrik36 37. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 2.7 Menilai kepentingan langkah berjaga-jaga dalam penggunaan elektrik.Cadangan Aktiviti PembelajaranEvidens PentaksiranHasil PembelajaranMengumpul dan mentafsir data Murid boleh: tentang perkara berikut: a) Punca kemalangan elektrik. menyatakan langkah keselamatan B6D8E1 Memberi ceramah mengenai: b) Langkah yang perlu diambil yang perlu diambil apabila (25.7 & 25.8) sekiranya berlaku kemalangan menggunakan elektrik. langkah keselamatan yang elektrik. perlu diambil apabila c) Ciri keselamatan di rumah memerihalkan langkah yang perlu menggunakan elektrik. untuk mengelak berlakunya diambil apabila berlakunya memerihal langkah yang perlu kemalangan elektrik. kemalangan yang melibatkan diambil apabila berlakunya elektrik, kemalangan yang melibatkan Membincangkan keperluan elektrik, langkah berjaga-jaga dalam mewajarkan keperluan adanya mewajarkan keperluan adanya penggunaan elektrik. langkah-langkah keselamatan langkah keselamatan dan ciri dan ciri-ciri keselamatan di keselamatan di rumah bagi rumah bagi mengelakkan mengelakkan kemalangan elektrik. kemalangan elektrikatau (sila lihat unit seterusnya)37 38. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 2.8 Menilai kepentingan memulihara elektrik.Cadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranMengumpul dan mentafsir data tentang aktiviti yang menyebabkan pembaziran elektrik.Evidens PentaksiranMurid boleh: mengenal pasti aktiviti yang menyebabkan pembaziran elektrik.Membincangkan cara memulihara elektrik. memerihalkan cara memulihara elektrik. Menjalankan projek tentang kecekapan tenaga. mewajarkan keperluan memulihara elektrik.Membincang dan mewajarkan keperluan memulihara elektrik. meramalkan masalah yang akan dihadapi oleh negara jika berlakunya kekurangan elektrik.Menjalankan sumbangsaran mengenai masalah yang akan dihadapi oleh negara jika berlakunya kekurangan elektrik.38Memberi ceramah mengenai: Aktiviti yang menyebabkan pembaziran elektrik. Memerihal cara memulihara elektrik. Mewajarkan keperluan memulihara elektrik. meramal masalah yang akan dihadapi oleh negara jika berlakunya kekurangan elektrik. 39. TEMA:BIDANG PEMBELAJARAN : MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 1.1 Menganalisa MatahariASTRONOMI DAN PENEROKAAN ANGKASA LEPAS 1. BINTANG DAN GALAKSI Cadangan Aktiviti PembelajaranEvidens PentaksiranHasil PembelajaranMengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut: a) Ciri Matahari iaitu saiz, jisim, ketumpatan relatif dengan Bumi dan suhu permukaan. b) Struktur Matahari iaitu korona, kromosfera dan fotosfera. c) Fenomena yang berlaku di permukaan Matahari iaitu prominen, nyala suria and tompok matahari. d) Kesan fenomena di permukaan Matahari ke atas Bumi. e) Penjanaan tenaga oleh Matahari.39Murid boleh: memerihalkan ciri Matahari. mengenal pasti struktur Matahari. B2D16E1melabel struktur Matahari(26.1) mengenal pasti fenomena yang berlaku di permukaan Matahari.B1D10E1 menamakan pelbagai fenomena yang berlaku di permukaan Matahari(26.1) menerangkan kesan fenomena di B3D26E1 permukaan Matahari ke atas menjelaskan kesan fenomena di Bumi. menyatakan bagaimana tenaga dijanakan oleh Matahari.permukaan Matahari ke atas Bumi dan bagaimana tenaga dijanakan oleh Matahari(26.1) 40. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 1.2 Memahami bintang dan galaksi dalam alam semesta.Cadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranMembincangkan perkara berikut: a) Definisi bintang. b) Matahari sebagai bintang.Murid boleh:Melawat Planetarium Negara atau Pusat Sains Negara untuk mengumpul dan mentafsir data tentang berikut: a) Bintang cerah seperti Sirius dan Rigel. b) Matahari sebagai satu bintang. c) Pelbagai jenis bintang berdasarkan suhu, saiz dan kecerahan. d) Pembentukan bintang. e) Kematian bintang yang meninggalkan kerdil putih, bintang neutron dan lohong hitam. f) Jenis galaksi iaitu elips, berpilin dan tidak seragam. g) Galaksi Bima Sakti. h) Alam semesta.Evidens Pentaksiran mengenal pasti Matahari sebagai suatu bintang. mendefinisikan bintang. mengenal pasti bintang-bintang cerah di langit. membanding dan membezakan bintang berdasarkan kepada ciri tertentu. memerihalkan pembentukan bintang. memerihalkan kematian bintang. menyatakan jenis galaksi. memerihalkan Galaksi Bima Sakti.Mengambil bahagian dalam aktiviti memerhati bintang. Menonton perisian komputer atau video untuk mengumpul maklumat mengenai topik dalam objektif pembelajaran ini40 memerihalkan alam semesta. menyatakan kedudukan Sistem Suria dalam alam semesta.B2D17E1 mendefinisikan bintang(26.2)B3D26E2 mengenal pasti Matahari adalah bintang dan membandingkan bintang berdasarkan ciri-ciri tertentu(26.2)B3D26E3 Menjelaskan: pembentukan bintang dan kematian bintang, Galaksi Bima Sakti; dan alam semesta dan kedudukan Sistem Suria dalam alam semesta(26.2) B1D11E1 menamakan pelbagai bentuk galaksi(26.2) B3D26E3 Menjelaskan: pembentukan bintang dan kematian bintang, Galaksi Bima Sakti; dan alam semesta dan kedudukan Sistem Suria dalam alam semesta(26.2) 41. MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 1.3 Mensyukuri kewujudan alam semesta sebagai anugerah Tuhan.Cadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranMenulis sajak or Haiku tentang keunikan, ketertiban, keindahan dan keharmonian alam semesta sebagai satu tanda keagungan Tuhan.Evidens PentaksiranMurid boleh: menghargai keunikan, ketertiban, keindahan dan keharmonian alam semesta sebagai satu tanda keagungan Tuhan.Membincangkan perkara berikut: a) Keluasan alam semesta. b) Semua yang wujud di alam semesta adalah tidak kekal. c) Kepentingan Matahari dan Bulan kepada hidupan di Bumi. memerihalkan luasnya alam semesta berbanding Bumi. menerangkan kepentingan Matahari dan Bulan kepada hidupan di Bumi. menyatakan semua yang wujud di alam semesta adalah tidak kekal.41B6D9E1 Membuat pembentangan hasil penulisan kreatif (sajak/ syair/ puisi/ pantun /lirik lagu/lirik nasyid/ dll ) mengenai: keunikan, ketertiban, keindahan dan keharmonian alam semesta sebagai satu tanda keagungan Tuhan (27.1)B3D27E1 menerangkan keluasan alam semesta berbanding Bumi dan kepentingan Matahari dan Bulan kepada hidupan di Bumi(26.3) 42. BIDANG PEMBELAJARAN : MINGGU PdPObjektif Pembelajaran 2.1 Memahami perkembangan dalam bidang astronomi dan penerokaan angkasa lepas.2. PENEROKAAN ANGKASA LEPAS Cadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranMelayari internet, mengadakan Murid boleh: lawatan ke Planetarium atau Pusat Sains Negara untuk mengumpul memerihalkan perkembangan dan mentafsir data tentang berikut: dalam bidang astronomi. a) Perkembangan dalam bidang astronomi. memerihalkan pembangunan b) Aplikasi teknologi berkaitan dalam penerokaan angkasa penerokaan angkasa lepas dan lepas. astronomi, contohnya remote sensing. menerangkan dengan contoh c) Perkembangan dalam aplikasi teknologi yang penerokaan angkasa lepas, berkaitan penerokaan angkasa contohnya pelancaran roket, lepas dan astronomi. satelit, prob termasuk pendaratan manusia di mewajarkan keperluan permukaan Bulan. meneruskan penerokaan angkasa lepas.Membahaskan mengenai keperluan untuk meneruskan penerokaan angkasa lepas. Menjalankan persembahan multimedia tentang pembangunan dalam bidang astronomi dan penerokaan angkasa lepas.42Evidens PentaksiranB3D28E1 menerangkan perkembangan dalam bidang astronomi dan pembangunan dalam penerokaan angkasa lepas(27.1)B3D28E2 menerangkan dengan contoh aplikasi teknologi yang berkaitan penerokaan angkasa lepas dan astronomi(27.1) B3D28E3 mewajarkan keperluan meneruskan penerokaan angkasa lepas(27.1)