rpt 2015 sains tingkatan 3

Click here to load reader

Post on 18-Jul-2015

6.211 views

Category:

Education

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3 2015

TEMA:PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN :1. RESPIRASIMINGGUPdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 1

(05/01/15- 09/01/15)CUTI PENANGGUHAN SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2015 AKIBAT BANJIR

Minggu 2

(12/01/15- 16/01/15)1.1

Menganalisa mekanisma pernafasan manusia.Memerhatikan model atau perisian komputer untuk mengenalpasti struktur sistem respirasi manusia yang terdiri daripada rongga hidung, trakea, bronkus paru-paru, tulang rusuk, diafragma dan otot interkosta.

Mengkaji model paru-paru bagi mengenal pasti bronkus, bronkiol dan alveolus.

Membina model sistem respirasi manusia yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara tekanan udara dalam rongga toraks dengan proses tarikan dan hembusan nafas.

Membincangkan mekanisma pernafasan.Murid boleh:

mengenal pasti struktur sistem respirasi manusia. mengenal pasti struktur paru- paru. memerihalkan proses menarik dan menghembus nafas. menghubung kait perubahan tekanan udara dalam rongga

toraks dengan tarikan dan

hembusan nafas. memerihalkan mekanisma pernafasan.B2menyatakan dengan betul:

struktur sistem respirasi, B2menyatakan dengan betul:

struktur peparu,

B3mengaplikasi pengetahuan saintifik secara meluas tentang:mekanisme pernafasan

B6mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan mengenai sistem respirasi manusia secara kreatif, inovatif dan lengkap

B3D1E1menerangkan mekanisme pernafasan (18.1)

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 2

(12/01/15- 16/01/15)

1.2

Memahami pengangkutan oksigen dalam badan manusia.Menayangkan video atau perisian komputer dan mengumpul maklumat serta mentafsir data tentang perkara berikut:

a) Resapan oksigen daripada alveoli ke dalam kapilari darah dan daripada kapilari darah ke dalam sel.

b) Pengangkutan oksigen oleh sel

darah merah dalam bentuk oksihemoglobin.Murid boleh:

memerihalkan resapan oksigen daripada alveoli ke dalam kapilari darah. memerihalkan pengangkutan oksigen oleh darah. memerihalkan resapan oksigen daripada kapilari darah ke

dalam sel.

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 3(19/01/15- 23/01/15)

1.3

Menyedari kepentingan sistem respirasi yang sihat.Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut:

a) Bahan yang memudaratkan system respirasi seperti nikotin

dan tar (daripada asap rokok),

sulfur dioksida (daripada kilang), dan karbon monoksida (daripada asap kenderaan) serta jerebu.

b) Kesan pelbagai bahan yang memudaratkan sistem respirasi seperti toksin dan karsinogen.

c)Pelbagai penyakit sistem respirasi.Menjalankan aktiviti untuk menunjukan kesan merokok kepada paru-paru.

Mengadakan atau membuat lawatan ke pameran tentang kesan merokok dan pelbagai penyakit yang berkaitan dengan paru-paru.

Sumbangsaran pelbagai idea tentang cara untuk menperbaiki kualiti udara dan mengamalkannya.Murid boleh:

menyenaraikan pelbagai bahan yang memudaratkan sistem respirasi. menerangkan kesan bahan cemar kepada sistem respirasi. menyenaraikan pelbagai penyakit yang mempengaruhi

sistem respirasi. mempraktikkan amalan baik untuk meningkatkan kualiti udara.B3mengaplikasi pengetahuan saintifik secara meluas tentang:kesan bahan cemar kepada sistem respirasi,

B1menyatakan dengan betul:

pelbagai bahan dan penyakit yang memudaratkan sistem respirasi,

BIDANG PEMBELAJARAN :2. PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTANMINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 3(19/01/15- 23/01/15)

2.1

Memahami sistem pengangkutan dalam manusia.Memerhati dan mengkaji model, perisian komputer atau video tentang struktur jantung dan jenis salur darah (seperti: arteri, vena dan kapilari) dalam sistem peredaran darah.

Mengkaji satu spesimen hidup jantung untuk mengenal pasti strukturnya.

Membincangkan perkara berikut:

a) fungsi jantung.

b) ciri salur darah dan fungsinya.

Menjalankan aktiviti untuk membanding dan membezakan darah beroksigen dengan darah terdeoksigen.

Menjalankan simulasi pengaliran darah dalam sistem peredaran.

Membincangkan peranan sistem peredaran darah dalam pengangkutan bahan.

Menjemput pegawai perubatan untuk memberi ceramah tentang Menjaga Kesihatan Jantung Anda.Murid boleh:

memerihalkan sistem peredaran sebagai satu sistem saluran yang mempunyai satu pam dan berinjap untuk memastikan pengaliran darah dalam satu arah. menyatakan fungsi jantung. mengenal pasti struktur jantung manusia. membanding dan membezakan struktur arteri, vena dan kapilari.

menghubungkaitkan ciri salur darah dengan fungsinya. membanding dan membezakan darah beroksigen dengan darah

terdeoksigen.

B3mengaplikasi pengetahuan saintifik secara meluas tentang:sistem peredaran darah,

B2menerangkan dengan jelas:

struktur sistem jantungB4menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan untuk mengkaji:

struktur dan fungsi jantung,B4menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan untuk mengkaji:

darah beroksigen dengan darah terdeoksigen

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 4(26/01/15- 30/01/15)

2.2

Menganalisa darah manusia.Menjemput seorang pegawai perubatan untuk memberi ceramah mengenai:

a) komponen darah iaitu plasma

darah, sel darah merah, sel darah putih, platlet dan fungsinya.

b) Kumpulan darah iaitu A, B, AB

and O.

c) Kesesuaian antara kumpulan darah penderma dengan penerima.

d) Kepentingan menderma darah. e) Penyimpanan dan

pengendalian darah yang didermakan. mengilustrasikan laluan aliran darah dalam sistem peredaran.

memerihalkan peranan sistem peredaran darah dalam

pengangkutan bahan. menerangkan kepentingan mengekalkan jantung yang sihat.Murid boleh:

menyatakan komponen darah dan fungsinya. menyatakan kumpulan darah. memadankan kumpulan darah penderma kepada penerima. mewajarkan kepentingan menderma darah. memerihalkan bagaimana darah yang didermakan disimpan dan dikendalikan.

.

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 4(26/01/15- 30/01/15)

2.3

Menganalisa sistem pengangkutan dalam tumbuhan.Memerhatikan tumbuhan yang layu dan membincangkan bagaimana ia berlaku.

Mengkaji epidermis sehelai daun di bawah mikroskop untuk mengenal pasti stomata dan membincangkan fungsinya.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi.

Murid boleh:

memerihalkan bagaimana tumbuhan menjadi layu.memerihalkan fungsi stomata.memerihalkan transpirasi.memerihalkan peranan transpirasi.mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. memerihalkan bagaimana

faktor ini mempengaruhi kadar transpirasi.

B4menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji:

struktur dan fungsi stomataB4menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji: transpirasi dengan kelayuan tumbuhanB5menilai pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dengan menggunakan prosedur yang betul dan bersistematik untuk menyiasat: faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 4(26/01/15- 30/01/15)

2.3

Menganalisa sistem pengangkutan dalam tumbuhan.Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut:

a) Pengangkutan bahan makanan yang disintesiskan melalui floem.

b) Pengangkutan air dari akar ke daun melalui xilem.

Mengkaji keratan rentas akar, batang dan daun untuk mengesan lokasi xilem dan floem.

Membincangkan peranan transpirasi dalam pengangkutan air dan mineral.

mengkaji laluan air di dalam keratan batang menggunakan

pewarna yang sesuai.mengenal pasti lokasi xilem dan floem.memerihalkan fungsi xilem dan floem.B4menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji:

sistem pengangkutan tumbuhan

BIDANG PEMBELAJARAN :3. PERKUMUHANMINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 5(02/02/15- 06/02/15)3.1

Memahami perkumuhan manusia.

Membincangkan maksud perkumuhan.

Mengkaji model, carta atau memerhati perisian komputer untuk mengenalpasti organ perkumuhan iaitu kulit, paru-paru dan ginjal.

Membincangkan hasil perkumuhan bagi setiap organ perkumuhan seperti air, karbon dioksida, mineral, garam dan urea.

Membincangkan kepentingan perkumuhan.

Murid boleh:

menerangkan maksud perkumuhan. mengenal pasti organ perkumuhan manusia. menyatakankan hasil perkumuhan bagi setiap organ perkumuhan. menerangkan kepentingan perkumuhan.

B2menerangkan dengan jelas:

maksud perkumuhan, B1menyatakan dengan betul:

organ-organ perkumuhan

B1menyatakan dengan betul:

hasil perkumuhan manusia bagi setiap organ, B3mengaplikasi pengetahuan saintifik secara meluas tentang:kepentingan perkumuhan menjelaskan kepentingan perkumuhan(20.1)

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 5(02/02/15- 06/02/15) 3.2

Menganalisa

sistem urinari dalam manusia.Mengkaji model, carta atau memerhati perisian komputer sistem urinari untuk mengenal pasti lokasi ginjal, ureter, pundi kencing dan uretra.Mengumpul dan mentafsir data tentang fungsi ginjal.

Mengkaji spesimen hidup ginjal untuk:

a) memerihalkan bentuk ginjal.

b) mengenalpasti komponen ginjal iaitu korteks, medula dan pelvis.

Membincangkan perkara berikut:

a) Kepentingan ginjal.

b) Kehidupan dengan ginjal yang rosak.Murid boleh:

mengenal pasti lokasi ginjal dan bahagian sistem urinari yang lain. memerihalkan bentuk ginjal, mengenal pasti struktur ginjal. memerihalkan fungsi ginjal. menerangkan kepentingan untuk mengekalkan kesihatan ginjal.B2menerangkan dengan jelas:

struktur sistem sistem urinari manusia, B4menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan untuk mengkaji:

struktur dan fungsi ginjal,

Minggu 5(03/02/15)CUTI THAIPUSAM

Minggu 6(09/02/15- 13/02/15)3.3

Menganalisa perkumuhan dalam tumbuhan.Mengumpul dan mentafsir data berikut:

a) Cara tumbuhan menyingkirkan hasil perkumuhan.

b) Hasil perkumuhan tumbuhan

ialah karbon dioksida, air dan hasil perkumuhan yang kompleks.Murid boleh:

memerihalkan cara tumbuhan menyingkirkan hasil perkumuhan.mengenal pasti hasil perkumuhan tumbuhan.

BIDANG PEMBELAJARAN :4. PEMBIAKANMINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 6(09/02/15- 13/02/15)4.1

Memahami pembiakan seks dan aseks.Membincangkan perkara berikut:

a) Kepentingan dan jenis pembiakan.

b) Persamaan dan perbezaan antara pembiakan seks

dengan aseks

Menggunakan carta, gambar rajah, video atau perisian komputer untuk mengkaji perkara berikut:

a) Persenyawaan.

b) Persenyawaan dalam dan luar. c) Pelbagai cara pembiakan

aseks iaitu belahan dedua, penunasan, pembentukan spora dan pembiakan vegetatif serta penjanaan semula.

Membincang dan mengelaskan haiwan dan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya.Murid boleh:

menyatakan kepentingan pembiakan.membanding dan membezakan pembiakan seks dengan aseks.menyatakan jenis pembiakan.menyatakan maksud persenyawaan.memerihalkan persenyawaan dalam dan

luar.mengelaskan haiwan dan tumbuhan mengikut cara pembiakannya.B3

mengaplikasi pengetahuan saintifik secara meluas tentang:kepentingan pembiakan dalam manusia dan tumbuhanB3

mengaplikasi pengetahuan saintifik secara meluas tentang: jenis-jenis pembiakan

B2menerangkan dengan jelas: maksud persenyawaan,

B3

mengaplikasi pengetahuan saintifik secara meluas tentang: jenis-jenis persenyawaan,

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 7(16/02/15- 20/02/15)4.2

Menganalisa sistem pembiakan lelaki.Mengenal pasti bahagian sistem pembiakan lelaki dengan menggunakan carta, model, video atau perisian komputer:

a) Organ seks iaitu testis dan zakar.

b) Bahagian lain yang berkaitan

iaitu skrotum, uretra, salur sperma dan kelenjar prostat.

Membincangkan perkara berikut:

a) Fungsi setiap bahagian sistem pembiakan lelaki.

b) Peranan sperma dalam

pembiakan.

c) Perubahan fizikal, fisiologi dan emosi lelaki semasa baligh.Murid boleh:

mengenal pasti bahagian sistem pembiakan lelaki. memerihalkan fungsi setiap bahagian sistem pembiakan lelaki.menyatakan peranan sperma dalam pembiakan.memerihalkan perubahan yang berlaku pada lelaki

semasa baligh.B1

menyatakan dengan betul:

bahagian-bahagian sistem pembiakan lelaki

Minggu 7(18/02/15-19/02/2015)

CUTI PERISTIWA 1

CUTI TAHUN BARU CINA

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 8(23/02/15- 27/02/15)4.3

Menganalisa sistem pembiakan wanita.Mengenal pasti bahagian sistem pembiakan wanita dengan menggunakan carta, model, video atau perisian komputer:

a) Organ seks iaitu ovari dan uterus.

b) Bahagian lain yang berkaitan iaitu salur falopia, faraj dan serviks.

Membincangkan perkara berikut:

a) Fungsi setiap bahagian sistem pembiakan wanita.

b) Peranan ovum dalam

pembiakan.

c) Perubahan fizikal, psikologi dan emosi wanita semasa baligh.

Menjalankan simulasi untuk menunjukkan perbezaan antara gamet lelaki dengan wanita berdasarkan saiz, bilangan dan pergerakan.Murid boleh:

mengenal pasti bahagian sistem pembiakan wanita.memerihalkan fungsi setiap bahagian sistem pembiakan wanita.menyatakan peranan ovum dalam pembiakan.memerihalkan perubahan yang berlaku pada wanita semasa

baligh.membanding dan membezakan antara gamet lelaki dengan wanita berdasarkan saiz, bilangan dan pergerakan.B1

menyatakan dengan betul:

bahagian-bahagian sistem pembiakan wanita

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 8(23/02/15- 27/02/15)4.4

Menganalisa kitar haid.Membincangkan perkara berikut:

a)Haid dan kitar haid.

b)Perubahan dinding uterus semasa kitar haid.

c)Hubungan antara fasa subur dalam kitar haid dengan

persenyawaaan.

d)Kepentingan menjaga kebersihan diri semasa haid.Murid boleh:

memerihalkan maksud haid. memerihalkan maksud kitar haid. memerihalkan perubahan dinding uterus semasa kitar

haid. menghubungkait fasa subur kitar haid dengan persenyawaan. menerangkan kepentingan menjaga kebersihan diri semasa

haid.B2

menerangkan dengan jelas: maksud haid

Minggu 8

(23/02/15-24/02/2015)CUTI GANTI 1 & 2

CUTI TAHUN BARU CINA

Minggu 9(02/03/15- 06/03/15)4.5

Menganalisa persenyawaan dan kehamilan.Membincangkan perkara berikut dengan menggunakan gambar rajah, carta, model, video atau perisian komputer:

a) Lokasi penempelan embrio. b) Perkembangan zigot kepada

embrio seterusnya menjadi

fetus hingga kelahiranMurid boleh:

memerihalkan persenyawaan dalam manusia. mengenal pasti lokasi penempelan embrio. memerihalkan perkembangan zigot kepada embrio seterusnya

menjadi fetus hingga kelahiran.

.

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan AktivitiPembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 9(02/03/15- 06/03/15)4.6

Memahami kepentingan penjagaan pra natal.Mengaturkan pameran atau persembahan multimedia tentang perkara berikut:

a) Kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat semasa kehamilan.

b) Kesan merokok dan

pengambilan bahan tertentu seperti dadah dan alkohol ke atas embrio dan fetus.Murid boleh:

menghubungkait kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat kepada kesihatan ibu dan fetus semasa kehamilan.menerangkan pentingnya mengelak daripada mengambil bahan yang boleh memudaratkan fetus.

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 10(09/03/15- 13/03/15)4.7

Menilai kepentingan penyelidikan dalam pembiakan manusia.Mengumpul dan mentafsir data berikut:

a) Maksud kemandulan.

b) Cara mengatasi kemandulan iaitu nutrisi, rawatan hormon, pembedahan, persenyawaan

in vitro (IVF).

c) Kawalan kehamilan iaitu kaedah ritma, penggunaan kondom, pil perancang keluarga, intra-uterine contraceptive device (IUCD), spermisid, vasektomi dan ligasi.

Membahaskan isu kawalan kehamilan dan kesannya pada masyarakat.

Membincangkan kepentingan penyelidikan pembiakan manusia.Murid boleh:

menyatakan maksud kemandulan.memerihalkan cara mengatasi kemandulan.memerihalkan kaedah kawalan kehamilan.membahaskan salah guna kawalan kehamilan dan kesannya kepada

masyarakat.menerangkan kepentingan penyelidikan pembiakan manusia.

(16/03/15- 20/03/15)CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 11(23/03/15- 27/03/15)4.8

Menganalisa sistem pembiakan seks tumbuhan berbunga.Meneliti bunga untuk mengenal pasti bahagian berikut:

a) Ranggi dan sepal.

b) Bahagian jantan iaitu stamen yang terdiri daripada filamen, anter dan butir debunga.

c) Bahagian betina iaitu pistil yang terdiri daripada stigma, stil, ovari dan ovul.

Menggunakan mikroskop atau kanta tangan untuk memerhati berikut:

a) Keratan rentas dan keratan melintang ovari untuk mengenal pasti ovul.

b) Butir debunga.

Membincangkan fungsi berikut:

a) Bunga dalam pembiakan.

b)Bahagian pembiakan jantan bunga.

c)Bahagian pembiakan betina bunga.Murid boleh:

mengenal pasti bahagian berlainan pada bunga. mengenal pasti bahagian pembiakan jantan dan betina bunga. mengenal pasti gamet jantan dan betina. memerihalkan fungsi bahagian pembiakan jantan dan betina bunga dalam pembiakan seks.B4menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan untuk mengkaji:

struktur dan fungsi bahagian pembiakan seks tumbuhan

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan AktivitiPembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 11(23/03/15- 27/03/15)4.9

Menganalisa pendebungaan.Membincangkan perkara berikut dengan menggunakan carta, model, video atau perisian komputer:

a)Pendebungaan.

b)Jenis pendebungaan.

c)Persamaan dan perbezaan antara pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk.

d)Kelebihan pendebungaan

kacuk.

e)Kegunaan pendebungaan kacuk dalam pertanian.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis bunga dan mengenal pasti agen pendebungaannya.Murid boleh:

memerihalkan maksud pendebungaan.menghubungkait ciri bunga dengan agen pendebungaannya.menyatakan jenis pendebungaan.membanding dan membezakan antara pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk.menerangkan kelebihan pendebungaan kacuk.menerangkan melalui contoh kegunaan pendebungaan kacuk

dalam pertanian.B4menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji:

pelbagai jenis bunga dan agen pendebungaanB3

mengaplikasi pengetahuan saintifik secara meluas tentang: jenis-jenis pendebungaanB5D2E1menganalisis pelbagai jenis bunga dan agen pendebungaannya melalui kerja lapangan (21.9)

B1D4E1menamakan jenis-jenis pendebungaan (21.9)

B3D12E1membandingkan antara pendebungaan sendiri dengan pendebungaan kacuk (21.9)

B3D12E2menerangkan kelebihan pendebungaan kacuk (21.9)

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 12(30/03/15- 03/04/15)4.10

Memahami perkembangan buah dan biji benih pada tumbuhan.Menggunakan mikroskop untuk memerhati perkembangan salur butir debunga dalam larutan sukrosa pada peratusan yang berbeza (5% - 10%).Melukis gambar rajah berserta nota penerangannya mengenai perkara berikut:

a) Proses persenyawaan pada tumbuhan.

b) Pembentukan buah dan biji benih.

Membincangkan perkara berikut:

a) Tempat berlakunya persenyawaan dalam bunga.

b) Persenyawaan pada tumbuhan.

c) Pembentukan buah dan biji benih.Murid boleh:

mengenal pasti lokasi di mana berlakunya persenyawaan dalam bunga.memerihalkan persenyawaan dalam tumbuhan. memerihalkan pembentukan

buah dan biji benih.B4menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji:

perkembangan tiub debunga dalam larutan sukrosaB4menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan untuk mengkaji:

struktur dan fungsi biji benih,

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 12(30/03/15- 03/04/15)Minggu 13(06/04/15- 10/04/15)4.11

Mensintesis konsep percambahan biji benih.Membelah biji benih secara memanjang dan mengenal pasti strukturnya dengan

menggunakan kanta tangan atau

mikroskop.

Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut:

a) Fungsi pelbagai bahagian biji benih iaitu embrio (radikal, plumul dan kotiledon) dan

testa yang dilindungi perikarpa

(kulit buah).

b) Perubahan fizikal biji benih berdasarkan pembentukan radikal, plumul dan kotiledon.

Menjalankan perbincangan dalam kumpulan kecil untuk:

a) mengenal pasti pemboleh ubah yang berkaitan dengan percambahan biji benih.

b) membina hipotesis mengenai keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih.Merekabentuk dan menjalankan eksperimen bagi menentukan keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih.Murid boleh:

mengenal pasti struktur biji benih. menerangkan fungsi bahagian biji benih yang berbeza. memerihalkan perubahan fizikal biji benih semasa

percambahan. membuat hipotesis tentang keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. merekabentuk eksperimen untuk mengkaji keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. menjalankan eksperimen untuk mengkaji keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. membuat kesimpulan tentang keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih.B5menilai pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dengan menggunakan prosedur yang betul dan bersistematik untuk menyiasat: keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 13(06/04/15- 10/04/15)4.12

Mengaplikasi

pembiakan vegetatif dalam tumbuhan berbunga.Menjalankan kajian pembiakan vegetatif pelbagai tumbuhan di tapak semaian untuk mengenal pasti jenis pembiakan vegetatif.

Membincangkan maksud pembiakan vegetatif.

Membincangkan aplikasi penyelidikan pembiakan vegetatif yang dijalankan dalam pertanian.Murid boleh:

menerangkan melalui contoh maksud pembiakan vegetatif.menyatakan bahagian tumbuhan yang boleh membiak secara vegetatif.mengelaskan tumbuhan berbunga berdasarkan bahagian yang boleh membiak secara vegetatif.memerihalkan aplikasi penyelidikan pembiakan vegetatif yang dijalankan dalam pertanian.B4menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji:

pembiakan vegetatif tumbuhan berbunga

BIDANG PEMBELAJARAN :5. PERTUMBUHANMINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 14(13/04/15- 17/04/15)5.1

Menganalisa pola pertumbuhan manusia.Membincangkan perkara berikut:

a) Ciri yang digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan seperti tinggi dan berat.

b) Maksud pertumbuhan.

c) Pola pertumbuhan bagi lelaki dan wanita.

d) Kesan pengambilan nutrisi kepada perkembangan fizikal

dan kesejahteraan mental

kanak-kanak.

Menjalankan aktiviti untuk mentafsir lengkuk pertumbuhan lelaki dan wanita daripada bayi ke alam dewasa.Murid boleh:

memerihalkan maksud pertumbuhan.mengenal pasti ciri yang digunakan untuk mengukur

kadar pertumbuhan.menganalisa lengkuk pertumbuhan lelaki dan wanita.membanding dan membezakan lengkuk pertumbuhan lelaki

dengan wanita.memerihalkan kesan pengambilan nutrisi ke atas pertumbuhan kanak-kanak.B2

menerangkan dengan jelas: maksud pertumbuhan

B3

mengaplikasi pengetahuan saintifik secara meluas tentang: kadar pertumbuhan dan nutrisi manusia

TEMA:JIRIM DALAM ALAMBIDANG PEMBELAJARAN :1. TANAH DAN SUMBERNYAMINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 14(13/04/15- 17/04/15)1.1

Menganalisa kepelbagaian mineral dalam kerak Bumi.Membincangkan maksud mineral. Mengumpul dan mentafsir data

mengenai pelbagai jenis mineralyang wujud di dalam kerak Bumi:

a) Unsur semula jadi iaitu emas dan perak,

b) Sebatian semula jadi iaitu oksida, karbonat, sulfida dan

silikat.

Membincang dan mengenal pasti unsur dalam beberapa sebatian semula jadi.

Menjalankan aktiviti untuk mempelajari perkara berikut: a) Kekerasan mineral.

b) Kelarutan mineral dalam air.

c) Kesan haba ke atas beberapa

karbonat, oksida dan sulfida logam.Murid boleh:

memerihalkan maksud mineral. menerangkan melalui contoh mineral yang wujud dalam

bentuk unsur semula jadi atau sebatian semula jadi. mengenal pasti unsur dalam sebatian semula jadi. memerihalkan sifat mineral. menulis persamaan dalam perkataan untuk menunjukkan kesan haba ke atas mineral.B2menerangkan kewujudan mineral dalam kerak bumi dengan jelas B3mengaplikasi pengetahuan saintifik secara meluas tentang:

kewujudan mineral dalam bentuk unsur dan sebatian semula jadi

B4menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji sifat-sifat mineral mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 15(20/04/15- 24/04/15)1.2

Memahami

tindak balas antara logam dengan bukan logam.Menjalankan sumbangsaran dan membincangkan perkara berikut: a) contoh logam.

b) contoh bukan logam.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji tindak balas antara beberapa logam iaitu magnesium, aluminium, zink dan besi dengan bukan logam berikut:

a) oksigen. b) sulfur.Murid boleh:

menyatakan contoh logam dan bukan logam.

memerihalkan tindak balas antara logan dan bukan logam.

menulis persamaan dalam perkataan bagi menunjukkan tindak balas antara logam

dengan bukan logam.

menyatakan logam bertindak balas dengan bukan logam pada kadar yang berbeza.B5menilai pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk menyiasat tindak balas antara logam dengan bukan logam mengikut prosedur yang betul dan bersistematik

Minggu 15(20/04/15- 24/04/15)1.3

Memahami sebatian silikon.Mengumpul dan mentafsir data tentang sebatian silikon yang wujud dalam bentuk silika dan silikat.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifat silika dan silikat seperti berikut:

a) Kelarutan dalam air.

b) Tindak balas dengan asid hidroklorik.

c) Kesan haba.

Mengadakan lawatan ke kilang untuk mempelajari proses pembuatan kaca, seramik, cip elektronik dan gentian optik.

Membincangkan kegunaan sebatian silikon dalam kehidupan harian.Murid boleh:

menyatakan pelbagai bentuk sebatian silikon. menyatakan contoh silica. menyatakan contoh silikat. menghubungkait sifat sebatian silikon dengan kestabilannya. menerangkan melalui contoh kegunaan sebatian silikon dalam

kehidupan harian.B1menyatakan pelbagai bentuk sebatian silikon dengan betul

B3

mengaplikasi pengetahuan saintifik secara meluas tentang:

sifat-sifat dan kegunaan sebatian silikon

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 16(27/04/15- 01/05/15)1.4

Menganalisa sebatian kalsium.Mengumpul dan mentafsir data tentang kalsium karbonat.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji berikut:

a) Sifat kalsium karbonat berdasarkan tindak balasnya dengan asid, kelarutannya dalam air dan kesan haba.

b) Pembentukan kalsium oksida (kapur tohor) dan kalsium hidroksida (kapur mati).

Membincangkan perkara berikut: a) Penggunaan sebatian kalsium iaitu kalsium karbonat, kalsium oksida dan kalsium hidroksida.

b) Sifat sebatian kalsium dengan

merujuk kepada kegunaannya.Murid boleh:

menyatakan unsur dalam kalsium karbonat. mengenal pasti pelbagai bentuk kalsium karbonat. memerihalkan sifat kalsium karbonat. menulis persamaan dalam perkataan bagi tindak balas

kalsium karbonat. memerihalkan pembentukan kalsium oksida dan kalsium hidroksida. menghubungkait sifat sebatian kalsium dengan kegunaannya.B1menyatakan pelbagai bentuk kalsium karbonat

B4menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji kalsium karbonat mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan AktivitiPembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 16(27/04/15- 01/05/15)1.5

Menganalisa sumber bahan api semula jadi dan kepentingannyaMelayari laman sesawang atau membuat lawatan ke PETROSAINS, Pusat Sains Negara atau logi penapisan minyak untuk mengumpul maklumat mengenai pembentukan sumber bahan api semula jadi di Malaysia.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji penyulingan berperingkat petroleum.

Membincangkan perkara berikut:

a) Sifat dan kegunaan pelbagai pecahan petroleum.

b) Sumbangan petroleum dan

gas asli kepada pembangunan ekonomi negara.

c) Penggunaan yang cekap petroleum dan sumber bahan api semula jadi yang lain.Murid boleh:

menyenaraikan sumber bahan api semula jadi.menerangkan pembentukan sumber bahan api semula jadi.memerihalkan penyulingan berperingkat petroleum.memerihalkan sifat pelbagai pecahan daripada penyulingan

berperingkat petroleum.memerihalkan kegunaan pelbagai pecahan petroleum.menerangkan sumbangan petroleum dan industri gas asli kepada pembangunan ekonomi

negara.menjanakan idea tentang cara penggunaan secara cekap sumber bahan api semula jadi.B1menyatakan pelbagai bentuk sumber bahan api semula jadi dengan betul

B3mengaplikasi pengetahuan saintifik secara meluas tentang:

pembentukan sumber bahan api semula jadi

B4menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji hasil-hasil penyulingan berperingkat petroleum mengikut prosedur yang betul dengan bimbinganB6mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan mengenai sifat dan kegunaan pelbagai pecahan petroleum, sumbangan petroleum dan gas asli kepada pembangunan ekonomi negara serta penggunaan yang cekap petroleum dan sumber bahan api semula jadi yang lain secara kreatif, inovatif dan lengkap

Minggu 16(01/05/15)CUTI HARI PEKERJA

TEMA:TENAGA DALAM KEHIDUPANBIDANG PEMBELAJARAN :1. KEELEKTRIKANMINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 17(04/05/15- 08/05/15)1.1

Memahami elektrostatikMenjalankan aktiviti berikut:

a) Menghasilkan cas elektrik statik dalam bahan melalui geseran.

b) Mengesan cas elektrik statik menggunakan elektroskop.

c) Memerhati apa yang berlaku

apabila dua objek yang sama atau berlainan cas diletakkan berdekatan dan membuat kesimpulan mengenai cas elektrostatik.

Membincangkan perkara berikut:

a) Maksud elektrostatik.

b) Jenis cas elektrik statik. c) Sifat cas elektrik statik.

d) Contoh bahan yang mudah dicas iaitu asetat dan politena.

e) Fenomena harian yang berkaitandengan cas elektrik statik seperti kilat.

f)Langkah keselamatan yang perlu diambil semasa mengendalikan cas elektrik seperti penggunaan pengalir kilat.Murid boleh:

memerihalkan maksud elektostatik.menyatakan jenis cas elektrik statik.menyatakan sifat cas elektrik statik.memerihalkan bagaimana cas elektrik statik dihasilkan dalam

bahan tertentu.memerihalkan cara mengesan cas elektrik statik.memerihalkan fenomena harian yang disebabkan oleh

cas elektrik statik.menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil semasa pengendalian cas elektrik.B4menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji sifat-sifat cas elektrostatik mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 17(04/05/15- 08/05/15)1.2

Memahami keelektrikanMengumpul dan mentafsir data mengenai sumber tenaga elektrik yang digunakan dalam kehidupan harian

Menjalankan aktiviti untuk memerhati pengaliran arus elektrik menggunakan janakuasa Van de Graff dan galvanometer

Membincangkan perkara berikut:

a) Keelektrikan. b) Arus elektrik. c) Voltan.

d) Rintangan.

e) Arah arus dan pengaliran elektron dalam litar elektrik.Murid boleh:

memberikan contoh sumber tenaga elektrik dalam kehidupan harian.menyatakan maksud keelektrikan.menyatakan maksud voltan.

menyatakan maksud rintangan.memerihalkan arah arus dan pengaliran elektron dalam litar

elektrik.

Minggu 18(11/05/15- 15/05/15)1.3

Mengaplikasi kefahaman cara mengukur keelektrikanMengumpul maklumat dan menjalankan persembahan multimedia mengenai penemuan unit bagi:

a) arus iaitu ampere. b) voltan iaitu volt.

c) rintangan iaitu ohm.

Memeriksa alat dan membincangkan kegunaanya dalam pengukuran:

a) Arus.

b) Voltan.

Membina litar elektrik serta mengukur arus dan voltannya.Murid boleh:

mengenal pasti alat pengukur arus.

mengenal pasti alat pengukur voltan.

menyatakan unit arus.

menyatakan unit voltan.menyatakan unit rintangan.mengukur arus dalam litar elektrik.

mengukur voltan dalam litar elektrik.B1menyatakan alat pengukur, unit bagi arus dan voltan dengan betul

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 18(11/05/15- 15/05/15)1.4

Mensintesis hubungan antara arus, voltan dan rintangan.Merekabentuk dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji perkara berikut:

a) Kesan perubahan rintangan ke

atas arus.

b) Kesan perubahan voltan ke atas arus.

Membincangkan perkara berikut:

a) Hubungan antara voltan, arus dan

rintangan.

b) Hukum Ohm.Murid boleh:

merekabentuk eksperiman untuk mengkaji hubungan antara rintangan dan arus.menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara rintangan dan arus.memerihalkan kesan perubahan rintangan ke atas arus.merekabentuk eksperimen untuk mengkaji hubungan antara voltan dan arus.menjalankan eksperiman untuk mengkaji hubungan antara voltan dan arus.memerihalkan kesan perubahan voltan ke atas arus.menyatakan Hukum Ohm.B2menerangkan arus elektrik, voltan, rintangan dengan jelas

B5menilai pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk menyiasat kesan perubahan rintangan dan voltan ke atas arus mengikut prosedur yang betul dan bersistematik

Minggu 19 (18/05/15- 22/05/15)PENTAKSIRAN PRA SUMATIF

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 20(25/05/15- 29/05/15)1.5

Mensintesis konsep litar selari dan litar bersiriMemadankan simbol pada litar elektrik dengan komponennya.

Melukis gambarajah dan membina litar berikut:

a) Litar yang lengkap. b) Litar bersiri.

c) Litar selari.

Membincangkan persamaan dan perbezaan antara litar bersiri dan litar selari dengan ilustrasi.Murid boleh:

mengenal pasti komponen litar elektrik dan simbolnya.

melukiskan satu gambar rajah litar yang lengkap.

membinakan satu litar yang lengkap.

membinakan satu litar bersiri.membinakan satu litar selari.membanding dan membezakan susunan komponen dalam litar bersiri

dengan litar selari.B4

menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji litar elektrik mengikut prosedur yang betul dengan bimbinganB6mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan mengenai litar bersiri atau litar selari secara kreatif, inovatif dan lengkap

Minggu 20(25/05/15- 29/05/15)1.6

Menganalisa arus, voltan dan rintangan

dalam satu litar bersiriMenjalankan aktiviti untuk mengkaji arus, voltan dan rintangan dalam satu litar bersiri.

Membincangkan kelebihan dan kelemahan litar bersiri.Murid boleh:

memerihalkan pengaliran arus melalui komponen dalam litar bersiri.

memerihalkan voltan yang merentasi komponen dalam

litar bersiri.

memerihalkan rintangan dalam litar bersiri.

menerangkan kelebihan dan kelemahan litar bersiri.

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 20(25/05/15- 29/05/15)1.7

Menganalisa

arus, voltan dan rintangan dalam satu litar selari.Menjalankan aktiviti untuk mengkaji arus, voltan dan rintangan dalam satu litar selari.

Membincangkan perkara berikut:

a) Kelebihan dan kelemahan litar selari.

b) Persamaan dan perbezaan antara

litar bersiri dengan litar selari berdasarkan arus, voltan dan rintangan.Murid boleh:

memerihalkan pengaliran arus melalui komponen dalam litar selari.memerihalkan voltan yang merentasi komponen dalam litar selari.memerihalkan rintangan dalam litar selari.menerangkan kelebihan dan kelemahan litar selari.membanding dan membezakan antara litar bersiri dengan litar selari

berdasarkan arus, voltan dan rintangan

(30/05/15- 14/06/15)

CUTI PENGGAL 1

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 21(15/06/15- 19/06/15)1.8

Memahami kemagnetan.Menjalankan aktiviti berikut:

a) Menggunakan serbuk besi untuk mengkaji medan magnet satu magnet bar.

b) Menggunakan kompas untuk menunjukan arah medan magnet.

Membincangkan perkara berikut:

a) Medan magnet.

b) Hubungkait antara garisan medan magnet dan kekuatan medan magnet.

Mengkaji dan membincangkan kegunaan magnet dalam kompas.Murid boleh:

memerihalkan maksud medan magnet.menghubungkaitkan garisan medan magnet dengan kekuatan medan magnet.menerangkan kegunaan magnet dalam kompas.melukiskan medan magnet satu magnet bar.melukiskan arah medan magnet.

B4

menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji medan magnet, mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan

Minggu 21(15/06/15- 19/06/15)1.9

Memahami keelektro magnetan.Menjalankan aktiviti untuk mengkaji medan magnet yang terhasil oleh arus elektrik yang mengalir melalui wayar lurus.

Membincangkan maksud:

a) Keelektromagnetan. b) Elektromagnet.Murid boleh:

menghubungkaitkan arus elektrik yang mengalir melalui konduktor dengan kemagnetan.memerihalkan maksud elektromagnet.B4

menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji medan elektromagnet mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan

BIDANG PEMBELAJARAN :2. PENJANAAN ELEKTRIKMINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan AktivitiPembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 22(22/06/15- 26/06/15)2.1

Memahami

penjanaan tenaga elektrik.Meneroka laman sesawang atau mengadakan lawatan ke stesen jana kuasa untuk mengumpul dan mentafsir data berikut:

a) Pelbagai jenis generator iaitu

termal, hidroelektrik,disel, nuklear dan turbin gas.

b) Penjanaan tenaga elektrik

dalam pelbagai jenis stesen jana kuasa.

c) Sumber tenaga alternatif, contoh: tenaga solar dan biojisim.

Membincangkan persamaan dan perbezaan dalam penjanaan tenaga elektrik pelbagai jenis stesen jana kuasa.

Menjalankan aktiviti tentang penggunaan tenaga solar menggunakan alat seperti kotak solar atau sel solar (sel fotovolta).Murid boleh:

menyenaraikan pelbagai jenis generator. memerihalkan penjanaan tenaga elektrik daripada pelbagai jenis

stesen jana kuasa. membanding dan membezakan penjanaan tenaga elektrik antara pelbagai jenis stesen jana kuasa. memberi contoh sumber tenaga altenatif.B1menyatakan pelbagai jenis generator serta sumber tenaga altenatif dengan betul

B1menyatakan sumber tenaga altenatif dengan betul

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 22(22/06/15- 26/06/15)2.2

Memahami

transfomer.Membina sebuah transfomer ringkas dan mengkaji struktur fizikalnya.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan fungsi transfomer ringkas.Mengumpul dan mentafsir data mengenai prinsip kerja transfomer injak naik dan transfomer injak turun.

Membincangkan transfomer injak naik dan injak turun dari aspek:

a) Persamaan dan perbezaan.

b) Kegunaan dalam penghantaran dan pengagihan elektrik.Murid boleh:

mengenal pasti pelbagai bahagian transfomer.

memerihalkan bagaimana transfomer berkerja.

membanding dan membezakan transfomer injak naik dengan

transfomer injak turun.

memerihalkan peranan transfomer dalam penghantaran dan pengagihan elektrik.B2

menerangkan bahagian-bahagian transformer dengan jelas

B3mengaplikasi pengetahuan saintifik tentang jenis transformer secara meluas

Minggu 23(29/06/15- 03/07/15)2.3

Menganalisa penghantaran elektrik dan

sistem

pengagihan.Memerhati model atau carta dan membincangkan sistem penghantaran dan pengagihan elektrik termasuk Rangkaian Grid Nasional, stesen transformer, lapangan suis, pencawang masuk utama dan pencawang bahagian.

Mengumpul dan mentafsir data tentang Rangkaian Grid Nasional Malaysia.Murid boleh:

menyusun mengikut urutan komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan elektrik.

memerihalkan fungsi komponen sistem penghantaran dan pengagihan elektrik.

memerihalkan bagaimana tenaga elektrik dihantar dan diagihkan dari

stesen jana kuasa kepada pengguna.B3mengaplikasi pengetahuan saintifik tentang penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik secara meluas

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan AktivitiPembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 23(29/06/15- 03/07/15)2.4

Memahami

bekalan elektrik dan sistem pendawaian di rumah.Mengumpul dan mentafsir data mengenai bekalan tenaga elektrik di rumah.

Mengkaji dan membincangkan perkara berikut:

a) Sistem pendawaian elektrik di rumah termasuk kotak fius, suis utama, pemutus litar, wayar hidup, wayar neutral, wayar bumi dan meter

elektrik.

b) Kod warna antarabangsa.

Menjalankan aktiviti untuk:

a) mengkaji struktur dan reka bentuk plug 3 pin,

b) melengkapkan pendawaian plug 3-pin.Murid boleh:

menyatakan nilai voltan utama.menyatakan jenis arus elektrik.mengenal pasti jenis arus elektrik yang dibekalkan ke rumah.menyatakan jenis pendawaian elektrik.mengenal pasti pelbagai bahagian sistem pendawaian

elektrik.memerihalkan fungsi pelbagai bahagian sistem pendawaian elektrik.memerihalkan pendawaian plug

3-pin.B3mengaplikasi pengetahuan saintifik tentang pendawaian elektrik secara meluas

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 23(29/06/15- 03/07/15)2.5

Menganalisa

kos penggunaan tenaga elektrik.Memeriksa pelbagai peralatan elektik rumah untuk mengumpul dan mentafsir data tentang kuasa, voltan dan kadar arus.

Mengira jumlah pengaliran arus yang mengalir melalui peralatan elektrik di rumah.

Membincangkan hubung kait antara penggunaan tenaga elektrik, kuasa dan masa.

Menjalankan audit penggunaan tenaga elektrik di rumah untuk mengenal pasti kos penggunaan tenaga elektrik dalam sebulan.Murid boleh:

menyatakan kadar kuasa dan voltan peralatan elektrik di rumah. mengirakan jumlah arus yang mengalir melalui peralatan elektrik. mengingatkan kembali hubungan antara penggunaan tenaga elektrik, kuasa dan masa. menyelesaikan masalah dengan mengira kos penggunaan elektrik.B3mengaplikasi pengetahuan saintifik tentang kos penggunaan elektrik secara meluas

Minggu 24(06/07/15- 10/07/15)2.6

Memahami fungsi fius dan wayar bumi.Membincangkan perkara berikut:

a) Jenis fius. b) Nilai fius.

c) Fungsi fius dalam sistem pendawaian elektrik.

d) Peranan dawai bumi dalam sistem pendawaian elektrik.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji kejadian litar pintas.Menjalankan aktiviti untuk menentukan nilai fius yang sesuai bagi peralatan elektrik yang berbeza.Murid boleh:

mengenal pasti pelbagai jenis fius.

menyatakan nilai fius. memerihalkan fungsi fius dalam sistem pendawaian elektrik. menentukan nilai fius yang sesuai bagi peralatan elektrik. memerihalkan peranan dawai bumi dalam sistem pendawaian elektrikB4

menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji dan nilai fius yang sesuai bagi peralatan elektrik yang berbeza mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan AktivitiPembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 24(06/07/15- 10/07/15)2.7

Menilai kepentingan langkah berjaga-jaga dalam penggunaan elektrik.Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut:

a) Punca kemalangan elektrik. b) Langkah yang perlu diambil

sekiranya berlaku kemalangan elektrik.

c) Ciri keselamatan di rumah untuk mengelak berlakunya

kemalangan elektrik.

Membincangkan keperluan langkah berjaga-jaga dalam penggunaan elektrik.Murid boleh:

menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan elektrik. memerihalkan langkah yang perlu diambil apabila berlakunya kemalangan yang melibatkan elektrik, mewajarkan keperluan adanya langkah keselamatan dan ciri keselamatan di rumah bagi mengelakkan kemalangan elektrik.B4

menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji kejadian litar pintas mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan AktivitiPembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 24(06/07/15- 10/07/15)2.8

Menilai

kepentingan memulihara elektrik.Mengumpul dan mentafsir data tentang aktiviti yang menyebabkan pembaziran elektrik.

Membincangkan cara memulihara elektrik.

Menjalankan projek tentang kecekapan tenaga.

Membincang dan mewajarkan keperluan memulihara elektrik.

Menjalankan sumbangsaran mengenai masalah yang akan dihadapi oleh negara jika berlakunya kekurangan elektrik.Murid boleh:

mengenal pasti aktiviti yang menyebabkan pembaziran elektrik.memerihalkan cara memulihara elektrik.mewajarkan keperluan memulihara elektrik.meramalkan masalah yang akan dihadapi oleh negara jika berlakunya kekurangan elektrik.

Minggu 25(13/07/15- 17/07/15)PRA PERCUBAAN PT3

Minggu 26(20/07/15- 24/07/15)CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

TEMA:ASTRONOMI DAN PENEROKAAN ANGKASA LEPASBIDANG PEMBELAJARAN :1. BINTANG DAN GALAKSI

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan AktivitiPembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 27(27/07/15- 31/07/15)1.1

Menganalisa

MatahariMengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut:

a) Ciri Matahari iaitu saiz, jisim, ketumpatan relatif dengan Bumi dan suhu permukaan.

b) Struktur Matahari iaitu korona, kromosfera dan fotosfera.

c) Fenomena yang berlaku di

permukaan Matahari iaitu prominen, nyala suria and tompok matahari.

d) Kesan fenomena di permukaan Matahari ke atas Bumi.

e) Penjanaan tenaga oleh

Matahari.Murid boleh:

memerihalkan ciri Matahari.mengenal pasti struktur Matahari.mengenal pasti fenomena yang berlaku di permukaan Matahari.menerangkan kesan fenomena di permukaan Matahari ke atas

Bumi.menyatakan bagaimana tenaga dijanakan oleh Matahari.

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan AktivitiPembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 28(03/08/15- 07/08/15)1.2

Memahami

bintang dan galaksi dalam alam semesta.Membincangkan perkara berikut:

a) Definisi bintang.

b) Matahari sebagai bintang.

Melawat Planetarium Negara atau Pusat Sains Negara untuk mengumpul dan mentafsir data tentang berikut:

a) Bintang cerah seperti Sirius dan Rigel.

b) Matahari sebagai satu bintang.

c) Pelbagai jenis bintang berdasarkan suhu, saiz dan

kecerahan.

d) Pembentukan bintang. e) Kematian bintang yang

meninggalkan kerdil putih, bintang neutron dan lohong hitam.

f)Jenis galaksi iaitu elips,

berpilin dan tidak seragam. g) Galaksi Bima Sakti.

h) Alam semesta.

Mengambil bahagian dalam aktiviti memerhati bintang.

Menonton perisian komputer atau video untuk mengumpul

maklumat mengenai topik dalam objektif pembelajaran iniMurid boleh:

mendefinisikan bintang.mengenal pasti Matahari sebagai suatu bintang.mengenal pasti bintang-bintang cerah di langit.membanding dan membezakan bintang berdasarkan kepada ciri

tertentu.memerihalkan pembentukan bintang.memerihalkan kematian bintang.menyatakan jenis galaksi.memerihalkan Galaksi BimaSakti.memerihalkan alam semesta.menyatakan kedudukan Sistem

Suria dalam alam semesta.B2

menerangkan struktur Matahari dan bintang dengan jelas

B3mengaplikasi pengetahuan saintifik tentang Matahari, bintang dan galaksi secara meluasB1menyatakan bentuk galaksi dengan betul

MINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan AktivitiPembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 29(10/08/15- 14/08/15)1.3

Mensyukuri kewujudan alam semesta sebagai anugerah Tuhan.Menulis sajak or Haiku tentang keunikan, ketertiban, keindahan dan keharmonian alam semesta sebagai satu tanda keagungan Tuhan.

Membincangkan perkara berikut:

a) Keluasan alam semesta.

b) Semua yang wujud di alam semesta adalah tidak kekal.

c) Kepentingan Matahari dan

Bulan kepada hidupan di

Bumi.Murid boleh:

menghargai keunikan, ketertiban, keindahan dan keharmonian

alam semesta sebagai satu tanda keagungan Tuhan.memerihalkan luasnya alam semesta berbanding Bumi.menerangkan kepentingan Matahari dan Bulan kepada hidupan di Bumi.menyatakan semua yang wujud di alam semesta adalah tidak

kekal.

BIDANG PEMBELAJARAN :2. PENEROKAAN ANGKASA LEPASMINGGU

PdPObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti PembelajaranHasil PembelajaranEvidens Pentaksiran

Minggu 30(17/08/15- 21/08/15)2.1

Memahami perkembangan dalam bidang astronomi dan penerokaan angkasa lepas.Melayari internet, mengadakan lawatan ke Planetarium atau Pusat Sains Negara untuk mengumpul dan mentafsir data tentang berikut: a) Perkembangan dalam bidang

astronomi.

b) Aplikasi teknologi berkaitan

penerokaan angkasa lepas dan astronomi, contohnya remote sensing.c) Perkembangan dalam penerokaan angkasa lepas, contohnya pelancaran roket, satelit, prob termasuk pendaratan manusia di permukaan Bulan.

Membahaskan mengenai keperluan untuk meneruskan penerokaan angkasa lepas.

Menjalankan persembahan multimedia tentang pembangunan dalam bidang astronomi dan penerokaan angkasa lepas.Murid boleh:

memerihalkan perkembangan dalam bidang astronomi.memerihalkan pembangunan dalam penerokaan angkasa lepas.menerangkan dengan contoh aplikasi teknologi yang berkaitan penerokaan angkasa

lepas dan astronomi.mewajarkan keperluan meneruskan penerokaan angkasa lepas.

B3mengaplikasi pengetahuan saintifik tentang perkembangan dalam bidang astronomi dan pembangunan dalam penerokaan angkasa lepas secara meluas

B4menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk menganalisa kegunaan satelit B5menilai pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk membuktikan hubungan antara tekanan dan jarak pelancaran roket mengikut prosedur yang betul dan bersistematik.

B6mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan mengenai kapal angkasa atau satelit atau galaksi atau planet atau sistem suria atau teleskop menggunakan bahan kitar semula secara kreatif, inovatif dan lengkap

Minggu 31(24/08/15- 28/08/15)PERCUBAAN PT3

(31/08/15)CUTI HARI KEBANGSAAN

Minggu 32(01/09/15- 04/09/15)ULANGKAJI/PENAMBAHBAIKAN PENCAPAIAN BAND PENTAKSIRAN SEKOLAH

Minggu 33(07/09/15- 11/09/15)ULANGKAJI/PENAMBAHBAIKAN PENCAPAIAN BAND PENTAKSIRAN SEKOLAH

Minggu 34(14/09/15- 18/09/15)ULANGKAJI/PENAMBAHBAIKAN PENCAPAIAN BAND PENTAKSIRAN SEKOLAH

(19/09/15- 27/09/15)CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

Minggu 35(28/09/15- 02/10/15)ULANGKAJI/PENAMBAHBAIKAN PENCAPAIAN BAND PENTAKSIRAN SEKOLAH

Minggu 36(05/10/15- 09/10/15)ULANGKAJI/PENAMBAHBAIKAN PENCAPAIAN BAND PENTAKSIRAN SEKOLAH

Minggu 37(12/10/15- 16/10/15)PENTAKSIRAN PUSAT (PP)

Minggu 38(19/10/15- 23/10/15)PENAMBAHBAIKAN PENCAPAIAN BAND PENTAKSIRAN SEKOLAH

Minggu 39(26/10/15- 30/10/15)PENAMBAHBAIKAN PENCAPAIAN BAND PENTAKSIRAN SEKOLAH

Minggu 40(02/11/15- 06/11/15)PENAMBAHBAIKAN PENCAPAIAN BAND PENTAKSIRAN SEKOLAH

Minggu 41(09/11/15- 13/11/15)PENAMBAHBAIKAN PENCAPAIAN BAND PENTAKSIRAN SEKOLAH

Minggu 42(16/11/15- 20/11/15)PENAMBAHBAIKAN PENCAPAIAN BAND PENTAKSIRAN SEKOLAH

(21/11/15- 01/0115)

CUTI AKHIR TAHUN

DISEDIAKAN OLEH ;PN. SARAH BINTI IBRAHIM

SMK SEKSYEN 19, SHAH ALAM

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015

SAINS

TINGKATAN 3

SMK SEKSYEN 19,

JALAN GELORA 19/46

40300 SHAH ALAM

DISEDIAKAN OLEH; SARAH IBRAHIM CKSRSM