rpt 2015 sains tingkatan 2

Click here to load reader

Post on 18-Jul-2015

6.310 views

Category:

Education

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

RANCANGAN TAHUNAN [2015] SAINS TINGKATAN 2MINGGU/TARIKHOBJEKTIFAKTIVITIHASIL PEMBELAJARANPANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

105-09.1.2015SESI PERSEKOLAHAN DITUNDA KERANA BENCANA BANJIR

212-16.1.2015BAB 1 DUNIA MELALUI DERIA KITA

1.1Memahamiorgan deriadan fungsinya. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan. (Eksperimen Inkuiri) Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas:Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas.Band 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji hubungan antara organ deria dan rangsangan dengan bimbingan

212-16.1.20151.2Memahamideria sentuhan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut:a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. (Eksperimen Inkuiri) Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut:a) menerima suntikan.b) menggunakan Braille.

Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-beza tekanan, haba, sakit. Membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan.

319-23.1.20151.3Memahami deria bau.

Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta, perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.

Mengenal pasti struktur hidung. Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.

319-23.1.20151.4Memahami deria rasa.

Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza (Eksperimen Inkuiri) Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. (Eksperimen Inkuiri) Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza. Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

426-30.1.2015

1.5Memahami deriapendengaran.

Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia. Menonton simulasi computer Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia dan mekanisme pendengaran.

Mengenal pasti struktur telinga manusia. Menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia. Memerihalkan bagaimana kita mendengar.

Band 2Menerangkan mekanisme pendengaran,

426-30.1.2015

1.6Memahamideria penglihatan

Memeriksa mata lembu atau model mata manusia. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata. Membincangkan bagaimana kita melihat.

Mengenal pasti struktur mata manusia. Menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata. Memerihalkan bagaimana kita melihat.

5

02-06.2.2015

1.7Memahamicahaya danpenglihatan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:a) pantulan cahaya. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan. (Eksperimen Inkuiri) Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:a) ilusi optik.b) titik buta. (Eksperimen Inkuiri) Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan. Memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan). Menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan. Menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan. Menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan. Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monocular dengan kemandirian haiwan. Mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan.

BAND 1Menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan dan pendengaran denganbetul

BAND 2Menerangkan mekanisme penglihatan, kemandirianhaiwan dengan penglihatan stereoskopik dan monokular, ilusi optik, titik buta

Band 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji sifat-sifat cahaya melalui medium yang berbeza, jenis kecacatan mata dan pembetulan dengan bimbingan

609-13.2.20151.8Memahamibunyi danpendengaran Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:a) penghasilan bunyi.b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. c) pantulan dan penyerapan bunyi. (Eksperimen Inkuiri) Mengumpulkan maklumat tentang:a) kecacatan pendengaran b) cara pembetulan kecacatan pendengaran. Membincangkan had pendengaran dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi. (Eksperimen Inkuiri)

Memerihalkan sifat bunyi Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi Menerangkan kecacatan pendengaran Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran Menyatakan had pendengaran Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran Menerangkan pendengaran stereofonik

Band 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji sifat bunyi dengan bimbingan

716-20.2.2015CUTI HARI RAYA CINA

823-27.2.20151.9Memahamirangsangandan gerakbalastumbuhan

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti:a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan.b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. (Eksperimen Tak Terbimbing) Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan penting untuk kemandirian tumbuhan. Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan. Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu. Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya.

Band 5 Mengamal dan menilai maklumat saintifik untuk menyiasat gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan menggunakan prosedur yang betul dan bersistematik

9 & 1002-13.3.2015PEPERIKSAAN AWAL TAHUN

1116-20.3.2015CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

1223-27.3.2015BAB 2 : NUTRISI

2.1Menganalisakelas-kelasmakanan.

Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin), glukosa (larutan Benedict), protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi). (Eksperimen Inkuiri)

Menerangkan melalui contoh kelas makanan. Menyatakan fungsi setiap kelas makanan. Menguji kanji, glukosa, protein dan lemak. Band2 Menerangkan fungsi kelas makanan dengan jelasBand 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak dalam makanan mengikut proseduryang betul dengan bimbingan

1330.3-03.4.20152.2 Menganalisa kelas-kelas makanan Membincangkan:a) apa maksud diet seimbang.b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur, saiz, jantina, pekerjaan, iklim, keadaan kesihatan. Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan, makan tengahari dan makan malam). Menyatakan maksud gizi seimbang. Menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. Menerangkan bagaimana factor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat,protein dan lemak. Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. Merancang satu gizi seimbang.

1406.4-10.4.20152.3Memahamisistem pencernaanmanusia.

Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserapoleh badan. Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/ carta/CD ROM

Menerangkan maksud pencernaan. Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan. Memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan. Menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan. Memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan. Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat, protein dan lemak.

Band 3 Mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai sistem pencernaan, kepentingan penyerapan semula air, dan amalan pemakanan secara meluas

1406.4-10.4.20152.4Memahamiproses penyerapanmakanan tercerna. Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking. (Eksperimen Terbimbing) Menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan. Membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking.

Band 5 Mengamal dan menilai maklumat saintifik untuk menyiasat penyerapan glukosa melalui tiub Visking menggunakan prosedur yang betul dan bersistematik

1513-17.4.20152.5Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan. Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit.

Menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar. Menerangkan penyahtinjaan. Mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan.

1513-17.4.20152.6Mempraktikkanamalan pemakananyang sihat.

Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat. Membincangkan topik berikut:a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana).b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama Mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat. Mempraktikkan amalan pemakanan yang betul. Mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. Mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.

Band 6 Mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan mengenai menu gizi seimbang secara kreatif, inovatif dan lengkap

1620-24.4.2015BAB 3 : BIODIVERSITI

3.1Memahami kepelbagaian organism hidup dan pengelasannya Membincangkan kepelbagaian ciri umum organisma hidup Mengumpul dan mengelaskan pelbagai tumbuhan dan haiwan berdasarkan ciri sepunya.

Menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat. Mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya. Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya. Menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran.Band 1Menyatakan contoh pelbagai komponen dalam biodiversiti dengan betulBand 3Mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai pengelasan kepelbagaian tumbuhan dan haiwan serta kepentingannya kepada persekitaran secara meluas

1620-24.4.2015BAB 4 :SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN

4.1MenganalisaSaling bersandaranantara organisma hidup Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis, habitat, populasi, komuniti dalam suatu ekosistem. Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.

Menyatakan maksud spesis, populasi dan komuniti. Menyatakan maksud habitat dan ekosistem. Mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem. Menerangkan melalui contoh saling bersandaran organism hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.Band 2Menerangkan maksud spesies, komuniti, populasi, habitat, ekosistem, pengeluar, pengguna, dan pengurai dengan jelasBand 4Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji spesies, habitat, populasi, komuniti dengan saling bersandaran antara organism hidup dan persekitaran dalam mewujudan ekosistem yang seimbang mengikutprosedur yang betul dengan bimbingan

1727.4-01.5.20154.2Menilai interaksiantara organismahidup.

Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut:a) mangsa-pemangsa.b) simbiosis: komensalisme, mutualisme, parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung, alga dan kulat, cacing pita dan manusia).c)persaingan. Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran. Menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup. Menerangkan dengan contoh interaksi antara organism hidup. Mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. Menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu.

1727.4-01.5.20154.3Mensintesissiratanmakanan.

Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar, pengguna, pengurai dan piramid nombor. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid nombor. Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.

Menerangkan maksud pengeluar, pengguna dan pengurai. Menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan. Mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai dalam siratan makanan. Membina piramid nombor daripada rantai makanan. Mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga. Meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.Band 3Mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai jenis interaksi antara organisma hidup, rantai makanan, siratan makanan dan pyramid nombor secara meluas

1804.5-08.5.20154.4 Menganalisafotosintesis Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis. Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida, air, cahaya dan klorofil). (Eksperimen Tak Terbimbing) Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen. Menyatakan maksud fotosintesis. Menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis. Menyatakan hasil fotosintesis. Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. Menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.Band 5Mengamal dan menilai maklumat saintifik untuk menyiasat faktor-faktornya yang mempengaruhi proses fotosintesis mengikut prosedur yang betul danbersistematik

1911-15.5.20154.5Menilaikepentinganpemuliharaandanpemeliharaanorganisma hidup.

Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup. Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanahlembap, hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan main peranan yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup. Mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup.Band 2Menerangkan langkah-langkah pemuliharaan dan pemeliharaan dengan jelas

1911-15.5.20154.6Menilaiperananmanusia dalammengekalkankeseimbangansemulajadi. Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni

Menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi. Memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran. mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil, produktif dan seimbang

Band 6 Mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan mengenai kepentinganinteraksi antara organisma hidup dan persekitaran, kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian serta kepentingan proses fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem seimbang secara kreatif, inovatif dan lengkap

20&2118-29.5.2015PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

22-2330.5-12.6.2015CUTI PENGGAL PERTAMA

2415.6-19.6.2015BAB 5 :AIR DAN LARUTAN

5.1Menganalisaciri fizikal air.

Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut:takat beku air,takat didih air. Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. (Eksperimen Inkuiri)

Menyatakan maksud takat beku air. Menyatakan maksud takat didih air. Memerihalkan ciri fizikal air. Menerangkan melalui contohkesan bendasing ke atas ciri fizikal air.Band 1Menyatakan ciri-ciri fizikal air dengan betulBand 4Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji takat beku dan takat didih air serta kesan bendasing ke atas ciri fizikal air, mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan

2415.6-19.6.20155.2Menganalisakomposisi air. Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hydrogen kepada oksigen dalam satu molekul air. (Eksperimen Inkuiri)

Menentukan komposisi air. Menguji kehadiran hidrogen dan oksigen.

Band 4Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji komposisi air melalui elektrolisis mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan

2522-26.6.20155.3Menganalisaprosespenyejatan air. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan, suhu persekitaran, luas permukaan dan pergerakan udara.( Eksperimen Terbimbing) Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan. Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian, pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan. Menerangkan maksud penyejatan. Menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik. Membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan. Memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian.Band 5Mengamal dan menilai maklumat saintifik untuk menyiasat proses penyejatan dan keterlarutan zat terlarut mengikut prosedur yang betul dan bersistematik

2522-26.6.20155.4Menganalisalarutan dankelarutan. Membincangkan perbezaan antara zat terlarut, pelarut dan larutan. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. (Eksperimen Inkuiri) Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. (peta buih berganda) Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai .( Eksperimen Terbimbing)

Menerangkan maksud zat terlarut, pelarut dan larutan. Membanding dan membezakan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Menerangkan maksud bahan terampai. Menerangkan maksud keterlarutan. menerangkan faktor yang mempengaruhikelarutan zat terlarut di dalam air menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan memberi contoh kegunaan pelarut organik didalam kehidupan harian

Band 2Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dan kegunaan pelarut organik dalam kehidupan dengan jelas.Band 4Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji perbezaan antara larutan cair, pekat, tepu, dan bahan terampai mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan

2629.6-03.7.20155.5Menganalisaasid dan alkali. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: sifat asid dari aspek nilai pH, rasa, sifat mengkakis, kesan ke atas kertas litmus tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink. sifat alkali dari aspek nilai pH, rasa, mengkakis, kesan ke atas kertas litmus. (Eksperimen Inkuiri) Menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali. Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian. (Eksperimen Inkuiri) Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri. Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama. (Eksperimen Inkuiri) Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian .

Mengenal pasti sifat asid. Mengenal pasti sifat alkali. Menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. Menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali. Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian. Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. Menerangkan maksud peneutralan. Menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan. Menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian.

Band 4Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji bahan berasid dan beralkali mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan

2706-10.7.20155.6Menganalisakaedahpembersihanair. Membuat lawatan ke loji pembersihan air. Sumbangsaran tentang yang berikut: sumber air semula jadi. sebab pembersihan air. Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan,pengklorinan dan penyulingan.

Menyenaraikan sumber air semula jadi. Menyatakan sebab pembersihan air. Memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air. Membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.Band 3Mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai kaedah pembersihan dan sistem bekalan air secara meluas

2813-15.7.20155.7Menganalisasistem bekalanair. Melawat ke loji pemprosesan airuntuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air. Membincangkan cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah. Memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi. Menerangkan cara untuk menjimatkan air.

2813-15.7.20155.8Memahamipemeliharaankualiti air. Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi: bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif. bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan. bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak. pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan. Tumpahan daripada kapal minyak. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya. Menjalankan kempen Cintai Sungai Kita.

Memberi contoh bahan cemar air. Menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menerangkan cara mengawal pencemaran air. Menerangkan cara memelihara air dan kualitinyaBand 6Mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan mengenai pencemaranalam sekitar secara kreatif, inovatif dan lengkap

28-2916-21.7.2015CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

2922-24.7.2015BAB 6 :TEKANAN UDARA

6.1Memahamitekanan udara. Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas. (Eksperimen Inkuiri) Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan. (Eksperimen Inkuiri) Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu. (Eksperimen Inkuiri) Menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik. Menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara

3027-31.7.20156.2Mengaplikasiprinsiptekanan udaradalamkehidupanharian. Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman. Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.

Menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. Menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara. Menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.Band 4Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji pergerakan zarah udara dan kaitannya dengan tekanan serta aplikasi dalam kehidupan harian mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan

3027-31.7.20156.3Memahamitekanan udara. Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu. Menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik. Menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara

3103-07.8.2015BAB 7: DINAMIK

7.1Memahami daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya. (Eksperimen Inkuiri) Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan bentuk, kedudukan) kelajuan dan arah. (Eksperimen Inkuiri) Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran, daya graviti, daya elektrostatik dan daya magnetik).

Menyatakan daya adalah tolakan atau tarikan. Menerangkan kesan daya. menerangkan pelbagai jenis daya

3103-07.8.20157.2 Memahami pengukuran daya. Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring. Menjalankan aktiviti untuk mengukur magnitud daya

Menyatakan unit untuk daya. Menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi. Mengukur magnitud daya.Band 1Menyatakan unit daya dengan betulBand 2Menerangkan konsep pengukuran daya dengan jelas

3210.8-14.8.20157.3Mengaplikasidaya geseran.

Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran. Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitude bagi daya tersebut. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran. (Eksperimen Terbimbing) Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran. Menjalankan aktiviti cara:a) meningkatkan geseran. b) mengurangkan geseran. (Eksperimen Inkuiri) Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian.

Menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran. Menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran. Menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. Menerangkan cara meningkatkan geseran. Menerangkan cara mengurangkan geseran. Menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian.

Band 5Mengamal dan menilai maklumat saintifik untuk menyiasat kesan permukaan terhadap magnitud daya geseran mengikut prosedur yang betul dan bersistematik

3317-21.8.20157.4 Mengaplikasikan kerja Membincangkan dengan contoh, kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:Kerja (J)= Daya (N) X Jarak (m) Menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan. Menyatakan unit untuk kerja. Menentukan kerja yang dilakukan.Band 4Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji daya, kerja, dan kuasa dengan menggunakan rumus, mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan

3317-21.8.20157.5 Mengaplikasi kuasa Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) Menyatakan maksud kuasa. Menyatakan unit untuk kuasa. menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan.

3317-21.8.20157.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan Mereka satu aktiviti contoh melukis poster, melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya.

Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud.

3424-28.8.2015BAB 8: SOKONGAN DAN GERAKAN

8.1Memahamisistemsokongandalam haiwan. Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai system sokongan bagi:a) haiwan vertebrata darat danakuatik.b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. Menjalankan perbincangan tentang yang berikut:a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik

Menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata. Membanding dan membezakan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata Membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik.

Band 3Mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai sistem sokongan haiwan secara meluasBand 4Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji, sistem sokongan haiwan dan sistem sokongan tumbuhan mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan

3424-28.8.20158.2 MemahamiSystem sokongandalam tumbuhan. Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai system sokongan bagi tumbuhan. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya Menerangkan pelbagai system sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya.

Band 6Mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan mengenai sistem sokongan secara kreatif, inovatif dan lengkap

3501-04.9.2015BAB 9 : KESTABILAN

9.1Memahami bahawapusat gravitimempengaruhikestabilan. Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. (Eksperimen Inkuiri) Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi b) luas tapak. Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan. Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. Menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek. Menghubungkait pusat gravity dengan kestabilan objek.Band 4Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji titik keseimbangan prosedur yang betul dengan bimbinganBand 5Mengamal dan menilai maklumat saintifik untuk menyiasat luas tapak dan kedudukan pusat gravity terhadap kestabilan objek mengikut prosedur yang betul dan bersistematik

3501-04.9.20159.2Menghargaikepentingankestabilan. Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasi konsep kestabilan. (Eksperimen Terbimbing) Mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka. Menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan.

Band 6Mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan mengenai aplikasi konsep kestabilan secara kreatif, inovatif dan lengkap

3607-11.9.2015BAB 10 : MESIN RINGKAS

10.1Menganalisa tuas. Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas. Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip tuas. Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum, dan seterusnya mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama, kedua dan ketiga. Membincangkan bagaimana manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m)

Menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas. Menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas. Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum dalam tuas. Mengelaskan tuas. Menerangkan maksud momen daya. Menyelesaikan masalah berkaitan tuas.Band 1Menyatakan pelbagai objek yang menggunakan prinsip tuas dengan betulBand 2Menerangkan kedudukan beban, daya, dan fulkrum dengan jelasBand 3Mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai pengelasan tuas secara meluasBand 4Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji momen daya mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan

3714-18.9.201510.2Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja. Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas. Mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuasBand 6Mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan mengenai aplikasi mesin ringkas secara kreatif, inovatif dan lengkap

3819-27.9.2015CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

39-4128.9-16.10.2015ULANGKAJI UNTUK PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

4219-23.10.2015PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

43-4626.10-20.11.2015AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN & PERSEDIAAN KE TINGKATAN 3

47-5221.11.2015-03.01.2016CUTI AKHIR TAHUN