rpt sains tingkatan 1 2016

Click here to load reader

Post on 11-Jul-2016

21 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

RPT SAINS TINGKATAN 1 2016

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (2016) SAINS TINGKATAN 1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN, 2016SAINS TINGKATAN 1

2016CHAN MEI PHENGSMK DHARMA, KL

BidangPembelajaran: 1. Pengenalan Kepada Sains

MingguProses Pembelajaran & PengajaranPENTAKSIRAN

Objektif PembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil PembelajaranPPPMI-THINK / KBATNILAI MURNI / PENDEKATAN

104.01.2016 - 08.01.20161.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harianMemerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka :

a) Tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasab) Kejatuhan bola ke tanahc) Penccairan ais

Membincangkan kegunaan & kelebihan sains dalam kehidupan harian

Menghadiri ceramah mengenai kerjaya dalam sains

Murid boleh :

Menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains Menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian Menamakan kerjaya dalam sains seperti :a) Guru sainsb) Doktorc) Juruterad) Saintis alam sekitar

BAND 1 Menyatakan pelbagai fenomena semula jadidengan betul

BAND 1Menyatakan kerjaya dalam Bidangsains dengan betulP. BULATANMenjana IdeMinat & bersifat ingin tahu tentang alam sekelilingMenghargai sumbangan sains & teknologi.Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.Berhemah tinggi & hormat menghormati.INKUIRI SAINS, TEKNOLOGI & MASYARAKAT PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

211.01.2016 - 15.01.20161.2 Memahami langkah-langkah dalam penyiasatan saintifikMenjalankan penyiasatan saintifik / eksperimen, contoh :Mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa.Murid akan :a) Menentukan apa yang akan dikaji (mengenal pasti masalah)b) Membuat tekaan yang bijak (membina satu hipotesis),c) Merancang bagaimana untuk menguji hipotesis (merancang eksperimen) Mengenalpasti pembolehubah, Menentukan prosedur menjalankan eksperimen, kaedah mengumpul & menganalisa data

d) Menjalankan eksperimene) Menulis apa yang diperhatikan (mengumpul data)f) Mencari makna daripada apa yang diperhatikan (menganalisa & mentafsir data)g) Membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar ( membuat kesimpulan)h) Menulis laporan hasil penyiasatan (melapor)

Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil, apa yang dikekalkan & apa yang diukurMurid boleh :

a) Menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik / eksperimenb) Menjalankan satu penyiasatan saintifik

BAND 5 Mengamal & menilaimaklumat saintifik untukmenyiasat faktor yangmempengaruhi ayunanbandul dalam satu jangkamasa mengikut proseduryang betul & bersistematik

P. ALIRMenganalisisMenilaiMenciptaMengkonsepsiJujur & tepat dalam merekod & mengesahkan data. Rajin & tabah.Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri & rakan sertaterhadap alam sekitar INKUIRI KAEDAH PENGAJARAN & PEMBELAJARAN :- Eksperimen

318.01.2016 - 22.01.2016

1.3Mengetahui kuantiti fizik & unitnya

Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang, jisim, masa, suhu & arus elektrik), nilai & unit sebagaimana tertera pada maklumat produk

Mencari perkataan Imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-, senti-, & mili-

Mencari symbol yang digunakan dalam unit pengukuran

Mencari nilai bagi setiap imbuhanMurid boleh :

Menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang, jisim,masa, suhu & arus elektrik Menyatakan unit S.I & symbol yang berpa&an bagi kuantiti fizik Menyatakan symbol & nilai imbuhan bagi unit panjang & jisim : mili-, senti- & kilo- Mengenal pasti & menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang & jisim

BAND 2Menerangkan kuantiti fizik dengan jelas

P. POKOKMenyelesaikan MasalahRajin & tabah.Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri & rakan serta terhadap alam sekitar PEMBELAJARAN MASTERI

4

25.01.2016 - 29.01.2016

1.4Memahami penggunaan alat pengukuranMengukur panjang garis lurus, garis lengkung & diameter objek menggunakan pembaris, benang & angkup

Menganggar luas bentuk sekata & tidak sekata menggunakan kertas graf

Mengukur isipadu cecair menggunakan silinder penyukat, pipet & buret

Menentukan isipadu pepejal sekata & tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air

Mengukur suhu ba& & suhu air

Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran

Mengaplikasikan kemahiran mengukur dalam konteks menjalankan eksperimenMurid boleh :

Memilih alat yang betul & menukur panjang Menganggar luas bentuk sekata & tidak sekata menggunakan kertas graf Memilih alat yang betul & menyukat isipadu cecair Memilih alat yang betul & mengukur suhu ba& serta suhu cecair Menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air

BAND 4Menggunakan pengetahuan saintifik & kemahiran saintifik untuk membuat pengukuran mengikut prosedur yang betul dengan bimbinganP. BUIHP. BUIH BERGANDAMencirikanMembanding & MembezaMengaplikasiMengeksperimenRajin & tabah.Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri & rakan serta terhadap alam sekitar INKUIRI

5

01.02.2016 - 05.02.2016

1.5Memahamikonsep jisim

Menentukan berat pelbagai objek menggunakan neraca spring

Membincangkan berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek

Membincangkan jisim sebagai kuantiti jirim

Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas

Membincangkan perbezaan antara jisim dengan berat

Mengaplikasikan kemahiranmenggunakan neraca spring & neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimenMurid boleh:

Menentukan berat suatuobjek Menerangkan konsep berat Menerangkan konsep jisim Menentukan jisim suatuobjek Menerangkan perbezaanantara jisim dengan berat, Mengaplikasikan penggunaan neraca spring & neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen

BAND 3Mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai konsep berat & jisim secara meluasP. BUIH BERGANDAMembanding & MembezaMenyelesaikan MasalahBerfikiran kritikal dan analitis KONSTRUKTIVISME

5

01.02.2016 - 05.02.20161.6Menyedarikepentinganunit piawaidalamkehidupanharianMembincangkan pelbagai unit pengukuran seperti unit untuk panjang (kaki, ela, rantai, batu, meter, kilometer), unit untuk berat (paun, auns, kati, tahil, gram, kilogram)

Melakonkan sketsa untukmenunjukkan masalah yang berlaku apabila tidak menggunakan unit piawai seperti ketika membeli barang di pasar

Membincangkan kebaikan & keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak samaMurid boleh:

Memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan

BAND 6Mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan mengenai kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian secara kreatif, inovatif & lengkapP. POKOKMensintesisMenilaiSistematik KONSTRUKTIVISME

CUTI TAHUN BARU CINA(8/2 12/2)

Bidang Pembelajaran: 2. Sel sebagai unit kehidupan

MingguProses Pembelajaran & PengajaranProses Pentaksiran

Objektif PembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil PembelajaranPPPM I-THINK / KBATNILAI MURNI / PENDEKATAN

7

15.02.2016 - 19.02.20162.1 MemahamiSel

Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup & mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut

Menyediakan slaid sel pipi & sel bawang

Memerhati struktur umum sel pipi & sel bawang di bawahmikroskop menggunakan prosedur yang betul

Melukis & melabel pelbagaistruktur sel haiwan & seltumbuhan

Membandingkan sel haiwan & sel tumbuhan

Mengumpul maklumat mengenai struktur sel & membincangkan fungsinyaMurid boleh:

Mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan Menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul Menggunakan mikroskopdengan betul Mengenal pasti struktur umum sel haiwan & sel tumbuhan Melukis struktur umum selhaiwan & sel tumbuhan, Melabel struktur umum selhaiwan & sel tumbuhan, Menyatakan fungsi setiapstruktur sel Menyatakan persamaan &perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan

BAND 4Menggunakan pengetahuan saintifik & kemahiran saintifik untuk menyediakan slaid mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan

BAND 3Mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai persamaan & perbezaan struktur serta fungsi bagi sel haiwan & sel tumbuhan secara meluasP. BUIH BERGANDAMengaplikasiMembanding & MembezaMengeksperimenBekerjasamaAdil dan Saksama. INKUIRI

2.2Memahamiorganismaunisel &multiselMengumpul maklumat mengenai organisma unisel & multisel

Menyediakan murid dengan kad gambar, kad nama, kad yang berlabel unisel & multisel

Murid mema&kan kad-kad bagi setiap organisma

Memerhati contoh organismaunisel & multisel di bawahmikroskopMurid boleh:

Menyatakan maksudorganisma unisel & multisel Memberi contoh organismaunisel & multiselBAND 2Menerangkan maksud & contoh organisma unisel & multisel dengan jelas

BAND 5Mengamal & menilai maklumat saintifik untuk mengelaskan organisma unisel & multisel melalui kajian makmal mengikut prosedur yang betul & bersistematikP. BUIH BERGANDAMembanding & MembezaMensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan INKUIRI

UJIAN 1(22/2-26/2)

9

29.02.2016 - 04.03.2016

2.3Memahami selmembentuktisu, organ &sistem dalamba&manusia

Mengumpul maklumat &membincangkan perkara berikut:

a) Jenis sel manusiab) Fungsi pelbagai jenis sel manusia

Menggunakan pengurusan graf