120887547 rpt sains tingkatan 1

Click here to load reader

Post on 27-Dec-2015

71 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

penting

TRANSCRIPT

 • 1

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013

  SAINS

  TINGKATAN SATU

 • 2

  MINGGU OBJEKTIF

  PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK

  KEMAHIRAN PROSES SAINS

  SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI PBS / PEKA

  TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS BIDANG PEMBELAJARAN: 1. PENGENALAN KEPADA SAINS

  1

  2-4/Jan

  1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian.

  Murid boleh:

  menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains,

  menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian,

  menamakan kerjaya dalam sains seperti:

  a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar

  Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian.

  Mencirikan

  Menghubungkait

  Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling Bekerjasama

  B2D1E1

  B4D1E1

  B1D1E1

  2

  7-11/Jan

  1.2 Memahami langkah- langkah dalam penyiasatan saintifik.

  Murid boleh:

  menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen,

  menjalankan satu penyiasatan saintifik.

  Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen, contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil, apa yang diubah, apa yang dikekalkan dan apa yang diukur.

  Mencirikan

  Menghubungkait

  Bekerjasama B3D1E1

  B4D2E1

  (Pendulum)

  3

  14-18/Jan

  1.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.

  Murid boleh:

  menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik,

  menyatakan unit S.I. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik,

  menyatakan simbol dan nilai

  Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik), nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-, senti-, dan mili-. Mencari simbol yang digunakan

  Membuat urutan

  Menghubungkait

  Membuat inferen

  Menjana idea

  Membuat hipotesis

  Memerhatikan

  Membuat inferen

  Mentafsir data

  Mengawal pembolehubah

  Membuat hipotesis

  Mengeksperimen

  berkomunikasi

  Bekerjasama B3D2E1

  B3D2E2

  B3D2E3

 • 3

  imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -, senti- dan kilo-

  mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim.

  dalam unit pengukuran. Mencari nilai bagi setiap imbuhan.

  4

  21-25/Jan

  1.4 Memahami penggunaan alat pengukuran

  Murid boleh:

  memilih alat yang betul dan mengukur panjang,

  menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf,

  memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair,

  memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair,

  menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air.

  Eksperimen:

  1. Memahami kegunaan alat

  pengukuran.

  2. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. Membincangkan pemilihan alat

  yang sesuai apabila membuat

  ukuran.

  Mencirikan

  Menghubungkait

  Membandingkan & membezakan

  Menjana idea

  Membuat inferen

  Menyelesaikan masalah

  Memerhatikan

  Membuat inferen

  Mengukur dan menggunakan nombor

  Bekerjasama B3D3E1

  B4D3E1

  B4D3E2

  B3D3E2

  B3D3E2

  B3D3E4

  B4D4E1

  5

  28/Jan 1/Feb

  1.5 Memahami konsep jisim

  Murid boleh:

  menentukan berat suatu objek,

  menerangkan konsep berat,

  menerangkan konsep jisim,

  menentukan jisim suatu objek,

  menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat,

  mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.

  Eksperimen: 1. Menentukan berat pelbagai objek

  menggunakan neraca spring. 2. Menentukan jisim pelbagai objek

  dengan menggunakan neraca alur/tuas.

  Membincangkan:

  berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek.

  jisim sebagai kuantiti jirim.

  perbezaan antara jisim dengan berat.

  Mencirikan

  Membandingkan & membezakan

  Memerhatikan

  Mengukur dan menggunakan nombor

  Bekerjasama B4D5E1

  B3D3E5

  B6D1E1

  6

  4-8/Feb

  1.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam

  Murid boleh:

  memberi contoh masalah yang

  Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama.

  Menghargai sumbangan sains dan

 • 4

  kehidupan harian mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan.

  teknologi.

  TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN: 1. SEL SEBAGAI UNIT KEHIDUPAN

  7

  11-16/Feb

  8

  18-22/Feb

  1.1 Memahami sel Murid boleh:

  mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan,

  menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul,

  menggunakan mikroskop dengan betul,

  mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan,

  melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan,

  melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan,

  menyatakan fungsi setiap struktur sel,

  menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan.

  Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya.

  Mencirikan

  Membandingkan & membezakan

  Mengumpulkan & mengelaskan

  Memerhatikan

  Mengelaskan

  Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

  B1D2E1

  B4D6E1

  B4D6E2

  B5D1E1

  9

  25/Feb-1/Mac

  1.2 Memahami organisma unisel dan multisel.

  Murid boleh:

  menyatakan maksud organisma unisel dan multisel,

  memberi contoh organisma unisel dan multisel.

  Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. Menyediakan murid dengan kad gambar, kad nama, kad yang berlabel unisel dan multisel. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop.

  Mencirikan

  Membandingkan & membezakan

  Mengumpulkan & mengelaskan

  Membuat inferen

  Memerhatikan

  Mengelaskan

  Membuat inferen

  Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

  B2D2E1 B3D5E1

 • 5

  10

  4-8/Mac

  1.3 Memahami sel membentuk tisu, organ dan sistem dalam badan manusia.

  Murid boleh:

  menamakan pelbagai jenis sel manusia,

  menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia,

  menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel, tisu, organ, sistem dan organisma.

  Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: a) jenis sel manusia b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. Menggunakan pengurusan grafik (seperti tangga hiraki) untuk menunjukkan hiraki organisasi sel:

  sel tisu organ sistem

  organisma

  Mencirikan

  Menghubungkait

  Membandingkan & membezakan

  Menjana idea

  Membuat urutan

  Mengumpulkan & mengelaskan

  Mengelaskan

  Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan

  B1D2E1

  B3D4E1

  B3D6E1

  11

  11-15/Mac

  1.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks.

  Murid boleh:

  menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

  Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

  Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan

  B6D2E1

  TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 1. JIRIM

  12

  18-22/Mac

  1.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang

  Murid boleh:

  menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang,

  menerangkan maksud jirim, menghubungkaitkan benda dan jirim,

  menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai

  jisim dan memenuhi ruang.

  Eksperimen: Menunjukkan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang Membincangkan maksud jirim. Menyenaraikan contoh jirim.

  Menghubungkait

  Menjana idea

  Memerhatikan

  Bersifat objektif

  B2D3E1

  B3D7E1

  B4D7E1

  24-31/Mac Cuti Pertengahan Penggal 1

 • 6

  13

  1-5/April

  1.2 Memahami tiga keadaan jirim.

  Murid boleh:

  menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah

  menyatakan tiga keadaan jirim,

  menyatakan susunan zarah- zarah dalam tiga keadaan jirim,

  menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim.

  Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim, b) tiga keadaan jirim. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah, b) pergerakan zarah-zarah. Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim.

  Menghubungkait

  Menjana idea

  Membandingkan & membezakan

  Memerhatikan

  Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam

  B2D3E1

  B4D8E1

  14

  8-12/April

  1.3 Memahami konsep ketumpatan

  Murid boleh:

  mendefinisikan ketumpatan,

  menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul,

  menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan,

  menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti.

  Mengingat kembali definisi ketumpatan. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak

  sekata, b) pelbagai cecair. Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan.

  Menghubungkait

  Menjana idea

  Membuat urutan

  Memerhatikan

  Berfikiran kritikal dan analitis.

  B3D8E1

  B5D2E1 PEKA

  15

  15-19/April

  1.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian

  Murid boleh:

  memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim,

  memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan,

  menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.

  Mengumpul maklumat dan membincangkan bagaimana: a) manusia menggunakan

  pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair.

  a) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit, pelampung dsb.

  Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan.

  Menghubungkait

  Menjana idea

  Menghargai sumbangan sains dan teknologi

  B6D3E1

 • 7

  TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 2. KEPELBAGAIAN SUMBER DI BUMI

  16

  22-26/April

  2.1 Mengetahui kepelbagaian sumber diBumi

  Murid boleh:

  menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup,

  menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian.

  Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air, udara, tanah, mineral, bahanapi fosil dan benda hidup.

  Menjana idea

  Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

  B2D4E1

  B2D4E2

  17

  29/April 3/Mei

  2.2 Memahami unsur, sebatian dan campuran

  Murid boleh:

  menyatakan maksud unsur, sebatian dan campuran,

  memberi contoh unsur, sebatian dan campuran,

  menyatakan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran,

  membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti,

  mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya,

  memberi contoh logam dan bukan logam,

  mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti.

  Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur, sebatian dan

  campuran, b) maksud logam dan bukan

  logam c) contoh unsur, sebatian,

  campuran, logam dan bukan logam.

  Membanding dan membezakan ciri-ciri unsur, sebatian dan campuran. Eksperimen:

  membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa, kekerasan, kekonduksian haba dan elektrik.

  mengasingkan komponen dalam campuran seperti a) campuran serbuk besi dan

  serbuk sulfur, b) campuran pasir dan garam.

  Mencirikan

  Menghubungkait

  Membuat inferen

  Menjana idea

  Membandingkan & membezakan

  Membuat hipotesis

  Meramalkan

  Memerhatikan

  Membuat inferen

  Meramalkan

  Mentafsir data

  Mengawal pembolehubah

  Membuat hipotesis

  Mengeksperimen

  Berkomunikasi

  B2D5E1

  B2D5E2

  B2D5E3

  B4D9E1

  B5D3E1

  B5D4E1

  18

  6-10/Mei

  2.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia

  Murid boleh:

  Menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia,

  Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air, udara, tanah, mineral, bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia.

  Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

  B6D4E1

 • 8

  menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,

  menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,

  mengamalkan penggunaan, guna semula dan kitar semula bahan.

  Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi. Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok, memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air)

  Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan

  19 13-17/Mei

  Peperiksaan Pertengahan Tahun

  TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 3. UDARA DI SEKELILING KITA

  20

  20-24/Mei

  3.1 Memahami komponen dalam udara

  Murid boleh:

  menyatakan komponen dalam udara,

  menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran,

  menyatakan peratusan nitrogen, oksigen dan karbon dioksida dalam udara,

  menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam

  udara, b) udara mengandungi wap air,

  mikroorganisma dan habuk.

  Mengumpul maklumat mengenai: a) komposisi udara, b) peratusan nitrogen, oksigen dan karbon dioksida dalam udara. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara b) udara mengandungi wap air, mikroorganisma dan habuk.

  Menghubungkait

  Membuat inferen

  Membandingkan & membezakan

  Meramalkan

  Memerhatikan

  Membuat inferen

  Meramalkan

  Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

  B2D6E1

  B3D9E1

  B3D9E2

  B4D10E1

  B4D10E2

  B4D10E3 PEKA

  25/Mei 9/Jun

  Cuti Pertengahan Tahun

  21

  10-14/Jun

  3.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida

  Murid boleh:

  menyenaraikan ciri-ciri oksigen

  Mengumpul maklumat mengenai ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida.

  Menjana idea

  Membandingkan & membezakan

  Memerhatikan

  Minat dan bersifat ingin tahu tentang

  B4D11E1

  B4D11E2

 • 9

  dan karbon dioksida, mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya, memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida.

  Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air, b) tindak balas dengan natrium

  hidroksida, c) kesan ke atas kayu uji berbara

  dan menyala, kertas litmus, air kapur dan penunjuk bikarbonat.

  alam sekeliling.

  22

  17-21/Jun

  3.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi

  Murid boleh:

  menyatakan tenaga, karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi,

  menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi,

  membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia,

  menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi,

  menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.

  Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi, benda hidup: (a) menggunakan oksigen, (b) membebaskan karbon dioksida.

  Mencirikan

  Menghubungkait

  Membuat inferen

  Menjana idea

  Membandingkan & membezakan

  Membuat hipotesis

  Memerhatikan

  Membuat inferen

  Meramalkan

  Mentafsir data

  Mengawal pembolehubah

  Membuat hipotesis

  Mengeksperimen

  Berkomunikasi

  Bekerjasama B5D5E1

  B5D5E2

  23

  24-28/Jun

  3.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran

  Murid boleh:

  menyatakan maksud pembakaran,

  menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran,

  menyenaraikan hasil pembakaran,

  menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran.

  Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran. Menjalankan eksperimen untuk: a) menunjukkan oksigen diperlukan untuk pembakaran, b) mengkaji kesan saiz suatu bekas ke atas jangka masa nyalaan lilin. Menjalankan aktiviti untuk menguji

  Mencirikan

  Menghubungkait

  Membuat inferen

  Menjana idea

  Membandingkan & membezakan

  Membuat hipotesis

  Meramalkan

  Memerhatikan

  Membuat inferen

  Meramalkan

  Mendefinasi secara operasi

  Mentafsir data

  Mengawal pembolehubah

  Membuat

  Bekerjasama B5D6E1

 • 10

  hasil pembakaran arang dan lilin. hipotesis

  Mengeksperimen

  Berkomunikasi

  24

  1-5/Jul

  3.5 Menganalisa kesan pencemaran udara

  Murid boleh:

  menerangkan maksud pencemaran udara,

  menyenaraikan contoh bahan cemar udara,

  menyenaraikan sumber bahan cemar udara,

  memerihalkan kesan pencemaran udara,

  menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara.

  Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) maksud pencemaran udara, b) contoh bahan cemar udara, c) sumber bahan cemar udara, d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar, e) gkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara.

  Menjana idea

  Menghubungkait

  Menghargai keseimbangan alam semula jadi.

  B6D5E1

  25

  8-12/Jul

  3.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih

  Murid boleh:

  memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih,

  mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih,

  mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih.

  Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih, b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok.

  Menghubungkait

  Menjana idea

  Menghargai keseimbangan alam semula jadi.

  TEMA: TENAGA BIDANG PEMBELAJARAN: 1. SUMBER TENAGA

  26

  15-19/Jul

  1.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga

  Murid boleh:

  menyenaraikan pelbagai jenis tenaga,

  menyenaraikan pelbagai sumber tenaga,

  Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama.

  Menghubungkait

  Menjana idea

  Mensistesis

  Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

  B2D7E1

  B2D7E2

  B2D7E3

  B4D12E1

  B4D12E2

 • 11

  mengenal pasti perubahan tenaga,

  mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama,

  mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti.

  Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga

  dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik

  dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan

  27

  22-26/Jul

  1.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui

  Murid boleh:

  mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui,

  mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui

  menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga,

  mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap.

  Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui, b) penggunaan tenaga solar, c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap.

  Mengumpulkan & mengelaskan

  Mengelaskan Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

  B3D10E2

  B3D10E

  B6D6E1

  28

  29/Jul 2/Ogo

  1.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga

  Murid boleh:

  memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga,

  menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.

  Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.

  Menghubungkait

  Menjana idea

  Menghargai keseimbangan alam semula jadi.

  TEMA: TENAGA BIDANG PEMBELAJARAN: 2. HABA

  29

  5-6/Ogo

  2.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga

  Murid boleh:

  menyatakan matahari membebaskan haba,

  menyatakan sumber lain bagi haba,

  Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. b) cara menghasilkan haba, c) haba dan suhu adalah berbeza

  Menjana idea

  Membandingkan & membezakan

  Membuat hipotesis

  Meramalkan

  Memerhatikan

  Membuat inferen

  Meramalkan

  Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

  B4D13E1

  B4D13E2

  B4D13E3

 • 12

  menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga,

  memberi contoh pelbagai kegunaan haba,

  menyatakan maksud suhu, menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu.

  (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan). Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga, b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian, c) maksud suhu, d) perbezaan antara suhu dengan haba.

  Membuat inferen

  Mensistesis

  7-18/Ogos Cuti Pertengahan Penggal 2

  30

  19-23/Ogo

  2.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya

  Murid boleh:

  menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal, cecair dan gas,

  menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi, perolakan dan sinaran),

  menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk,

  memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam,

  menyatakan maksud konduktor haba,

  menyatakan maksud penebat haba,

  menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor danpenebat haba dalam kehidupan harian,

  menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba.

  Eksperimen:

  menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal, cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang, merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat).

  pengaliran haba melalui konduksi, perolakan dan sinaran.

  Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat, bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari, b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk, c) maksud konduktor haba, d) maksud penebat haba, e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian.

  Menjana idea

  Membandingkan & membezakan

  Meramalkan

  Membuat inferen

  Memerhatikan

  Mendefini secara operasi

  Meramalkan

  Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

  B4D14E1

  B4D14E2

  B4D14E3

  B4E14E4

  B4D14E5

  B5D7E1

  31

  2.3 Menganalisa kesan haba ke atas

  Murid boleh:

  Membincangkan: (i) perubahan keadaan jirim dalam

  Menjana idea

  Menghubungkait

  Memerhatikan

  Minat dan bersifat ingin

  B4D15E1

  B4D15E2

 • 13

  26-30/Ogo jirim menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal,

  menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba,

  memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.

  proses fizikal (ii) kesan haba ke atas keadaan

  jirim, (iii) contoh pemerhatian harian yang

  menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.

  Mensistesis

  tahu tentang alam sekeliling.

  B4D15E3

  32

  2-6/Sept

  2.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim

  Murid boleh:

  menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian,

  mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah.

  Membincangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam yang berikut: a) merkuri dalam termometer, b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran, c) ruang pada landasan keretapi, d) penggolek pada jambatan keluli. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah.

  Menjana idea

  Menyelesaikan masalah

  Menghargai sumbangan sains dan teknologi

  B6D7E1

  33

  9-13/Sept

  2.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba dengan lebih baik

  Murid boleh:

  menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat,

  menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat,

  menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.

  Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan yang berikut: a) objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat, b) objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.

  Mencirikan

  Menjana idea

  Membandingkan & membezakan

  Membuat hipotesis

  Meramalkan

  Membuat inferen

  Memerhatikan

  Mentafsir data

  Mengawal pembolehubah

  Membuat hipotesis

  Meramalkan

  Membuat inferen

  Mengeksperimen

  Berkomunikasi

  Bekerjasama B5D8E1

  B5D8E2

  34

  16-20/Sept

  2.6 Menghargai faedah pengaliran haba

  Murid boleh:

  mengamalkan prinsip pengaliran

  Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk

  Menyedari bahawa sains merupakan

 • 14

  haba demi kehidupan yang lebih selesa.

  meningkatkan pengaliran udara. satu daripada cara untuk memahami alam Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan

  35 23-27/Sept

  Peperiksaan Akhir Tahun

  36 30/Sept

  4/Okt Kemaskini PBS

  37 7-11/Okt

  PMR

  38 14-18/Okt

  PMR

  39 21-25/Okt

  Kemaskini PBS

  40 28/Okt

  1/Nov Kemaskini PBS

  41 4-8/Nov

  Kemaskini PBS

  42 11-15/Nov

  Kemaskini PBS

  CUTI AKHIR TAHUN ( 16/11/2012 01/01/2014) 47 HARI Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am = 205 hari / Jumlah Hari Cuti Penggal = 84 hari