rpt sains tingkatan 2 pemetaan dsp

Click here to load reader

Post on 19-Jun-2015

33.072 views

Category:

Education

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPT Sains Tingkatan 2 Pemetaan DSP tanpa tarikh

TRANSCRIPT

  • 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2, 2013 BAB 1 : DUNIA MELALUI DERIA KITA MINGGUOBJEKTIF1 (2/1 4/1)8.1 Memahami organ deria dan fungsinya.CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan.HASIL PEMBELAJARAN 8.1.1 Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya.Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan.2 (7/1 11/1)8.2 Memahami deria sentuhan.8.1.2 Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas.Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut:8.2.1 Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille. 3 (14/1 19/1)8.3 Memahami deria bau.Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta, perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.8.2.2 Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-beza tekanan, haba, sakit. 8.2.3 Membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. 8.3.1 Mengenal pasti struktur hidung. 8.3.2 Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.EVIDENS PENTAKSIRAN B4D1E1 (8.1.1) Menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangannya melalui aktiviti-B3D1E1 (8.2.1) Melabel struktur kulit, menerangkan fungsi reseptor. B4D2E1 (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3) Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui aktivitiB3D1E2 (8.2.3) Menyusun laluan daripada ransangan kepada gerak balas dan menerangkan kepekaan kulit ketika menerima suntikan menggunakan Braille B4D3E1 (8.3.1 , 8.3.2)( & (8.4.1 , 8.4.2) * Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam struktur hidung, kawasan pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza dan kaitan antara deria rasa dengan deria bau melalui aktiviti.1

2. MINGGU4 (21/1 25/1)OBJEKTIF8.4 Memahami deria rasa.CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.8.5 Memahami deria pendengaran.HASIL PEMBELAJARAN 8.4.1 Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza.Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia.8.5.1 Mengenal pasti struktur telinga manusia. 8.5.2 Menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia.Membincangkan mekanisme pendengaran.8.6 Memahami deria penglihatanB4D3E1 (8.4.1 , 8.4.2) * (8.3.1 , 8.3.2) Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam struktur hidung, kawasan pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza dan kaitan antara deria rasa dengan deria bau melalui aktiviti.8.4.2 Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia.5 (29/1 1/2)EVIDENS PENTAKSIRAN8.5.3 Memerihalkan bagaimana kita mendengar.Memeriksa mata lembu atau model mata manusia. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata. Membincangkan bagaimana kita melihat.8.6.1 Mengenal pasti struktur mata manusia. 8.6.2 Menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata.B3D2E1 (8.5.1, 8.5.2, 8.5.3) Melabel struktur telinga manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan mekanisma pendengaran.B3D3E1 (8.6.1, 8.6.2, 8.6.3) Melabel struktur mata manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan bagaimana manusia boleh melihat8.6.3 Memerihalkan bagaimana kita melihat.2 3. MINGGU 67 (4/2 15/2)OBJEKTIF8.7 Memahami cahaya dan penglihatan.CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik. b) titik buta.Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan.HASIL PEMBELAJARANEVIDENS PENTAKSIRAN8.7.1 Memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan).B1D1E1 (8.7.2) Menamakan pelbagai penglihatan.8.7.2 Menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan.B3D4E1 (8.7.5) Menjelaskan penglihatan stereoskopik dan monokular serta mengaitkan dengan kemandirian haiwan.jeniskecacatan8.7.3 Menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan.B4D4E1 (8.7.1, 8.7.2) Menentukan pantulan dan pembiasan cahaya antara dua medium yang berbeza ketumpatan melalui aktiviti.8.7.4 Menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan.B4D5E1 (8.7.2, 8.7.3) Mengenal pasti rabun jauh, rabun dekat dan cara membetulkannya melalui aktiviti.8.7.5 Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan.B4D5E2 (8.7.4) Mengenal pasti ilusi optik dan titik buta melalui aktiviti.8.7.6 Mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan.B6D1E1 (8.7.6 & 8.8.6) * Membentangkan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran.Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan.3 4. MINGGU8 (18/2 22/2)OBJEKTIF8.8 Memahami bunyi dan pendengaranCADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. c) pantulan dan penyerapan bunyi. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. b) cara pembetulan kecacatan pendengaran.HASIL PEMBELAJARANEVIDENS PENTAKSIRAN8.8.1 Memerihalkan sifat bunyiB4D6E1(8.8.1) Menentukan penghasilan dan keperluan medium untuk pemindaan bunyi melalui aktiviti.8.8.2 Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyiB4D6E2 (8.8.2) Menjelaskan pantulan dan penyerapan bunyi melalui aktiviti.8.8.3 Menerangkan kecacatan pendengaranB3D5E1 (8.8.3, 8.8.4) Menjelaskan kecacatan pendengaran dan cara pembetulannya.8.8.4 Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran Membincangkan had pendengaran dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran.Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.8.8.5 Menyatakan had pendengaran-8.8.6 Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaranB6D1E1 (8.7.6 & 8.8.6) * Membentangkan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran.8.8.7 Menerangkan pendengaran stereofonikB4D6E3 (8.8.7) Menjelaskan keperluan pendengaran stereofonik bagi menentukan arah bunyi melalui aktiviti.4 5. MINGGU9 (25/2 1/3)OBJEKTIF8.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhanCADANGAN AKTIVITI Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu.Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan penting untuk kemandirian tumbuhan.HASIL PEMBELAJARANEVIDENS PENTAKSIRAN8.9.1 Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan.B5D1E1 Menjelaskan rangsangan dengan gerak balas tumbuhan melalui eksperimen.8.9.2 Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.-8.9.3 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya.B3D6E1 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandirannya.5 6. BAB 2 : NUTRISI MINGGU10 (4/3 8/3)OBJEKTIF9.1 Menganalisa kelas-kelas makanan.CADANGAN AKTIVITI Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin), glukosa (larutan Benedict), protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi).Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur, saiz, jantina, pekerjaan, iklim, keadaan kesihatan.HASIL PEMBELAJARAN 9.1.1 Menerangkan melalui contoh kelas makanan.-9.1.2 Menyatakan fungsi setiap kelas makanan.B3D7E1 Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan9.1.3 Menguji kanji, glukosa, protein dan lemak.B4D7E1 Menentukan kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak melalui aktiviti.9.2.1 Menyatakan maksud gizi seimbang.B2D1E1 Memberi maksud gizi seimbang9.2.2 Menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang.B3D7E2 (9.2.2, 9.2.3) Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak pada pembungkus makanan dan membuat anggaran jumlah kalori bagi setiap hidangan.Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan.9.2.3 Menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang.Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan.9.2.4 Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak.Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan, makan tengahari dan makan malam).EVIDENS PENTAKSIRANB3D7E3 (9.2.4, 9.2.5) Menjelaskan faktor-faktor yang menentukan gizi seimbang dan bagaimana faktor ini memberi kesan kepada gizi seimbang.9.2.5 Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. 9.2.6 Merancang satu gizi seimbang.-6 7. MINGGU11 (11/3 15/3)OBJEKTIF9.3 Memahami sistem pencernaan manusia.CADANGAN AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANMembincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserapoleh badan.9.3.1 Menerangkan maksud pencernaan.B2D2E1 (9.3.1) Memberi maksud pencernaan9.3.2 Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan.B3D8E1 (9.3.2, 9.3.4) Melabel dan menerangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan9.3.3 Memerihalkan aliran makanan melalui salur penc