rpt bm tingkatan 2 2011

of 54 /54
STANDARD RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN JOHOR 2011 BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 MINGGU & TARIKH FOKUS P&P TEMA MUKA SURAT ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKAN UNIT 1 : PELAJAR CEMERLANG 1-11 MINGGU: 1 TARIKH: 3.1.2011 - 7.1.2011 Ringkasan Pemahaman Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumber dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN: 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.. FOKUS SAMPINGAN: 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran. 7.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberi Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengemukakan soalan dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan. 2. Menggunakan kata Nama dan kata Ganti Nama dalam ayat-ayat. 3. Menyenaraikan 10 kosa kata yang sukar berdasarkan petikan. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengenalpasti isi-isi penting. 2. Membina soalan yang berkaitan dengan petikan. 4. Menuliskan karangan gambaran dengan ayat yang gramatis. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai. Bertandang ke rumah Sabrina 3-4 Tajuk Iringan: Menghormati rakan 5 Karangan (B) Mencapai Kecemerlangan (F) 6 Komsas Sinopsis / Tema / Persoalan Nilam Kraf tangan 3 PLBS CT1 Hobi pada masa lapang 4 CT2 Cara-cara meningkatkan keceriaan kawasan sekolah. 3 CITRA BAHASA (PEMULIHAN) Keceriaan kawasan sekolah mewujudkan iklim pembelajaran yang berkesan. 3 Bahasa MORFOLOGI: 1. Kata Nama 1.1 Kata Nama Am 1.2 Kata Nama Khas 1.3 Kata Ganti Nama 10-11 Peribahasa 1 Sepoi-sepoi bahasa 3 2 Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain 4 3 Ringan tulang berat perut 9 4 Ada udang di sebalik batu 9 5 Besar hati 9 6 Orang berbudi kita 9

Author: ielie

Post on 12-Feb-2015

516 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPT

TRANSCRIPT

STANDARD RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN JOHOR 2011 BAHASA MELAYU TINGKATAN 2MINGGU & TARIKH FOKUS P&P TEMA UNIT 1 : PELAJAR CEMERLANG Tajuk Buku Teks: Bertandang ke rumah Sabrina Tajuk Iringan: Menghormati rakan Karangan (B) Mencapai Kecemerlangan (F) Komsas Nilam PLBS Sinopsis / Tema / Persoalan Kraf tangan CT1 Hobi pada masa lapang CT2 Cara-cara meningkatkan keceriaan kawasan sekolah. Keceriaan kawasan sekolah mewujudkan iklim pembelajaran yang berkesan. MORFOLOGI: 1. Kata Nama 1.1 Kata Nama Am 1.2 Kata Nama Khas 1.3 Kata Ganti Nama 1 Sepoi-sepoi bahasa 2 Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain 3 Ringan tulang berat perut 4 Ada udang di sebalik batu 5 Besar hati 6 Orang berbudi kita berbahasa 7 Buah hati 8 Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya 9 Genggam bara api biar sampai jadi arang 10 Alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lenganMUKA SURAT 1-11

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumber dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN: 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.. FOKUS SAMPINGAN: 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran. 7.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN: 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.6Mengulas karya sastera dari aspek watak, perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. 1.

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: Mengemukakan soalan dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan. 2. Menggunakan kata Nama dan kata Ganti Nama dalam ayat-ayat. 3. Menyenaraikan 10 kosa kata yang sukar berdasarkan petikan. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengenalpasti isi-isi penting. 2. Membina soalan yang berkaitan dengan petikan. 4. Menuliskan karangan gambaran dengan ayat yang gramatis. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengulas tema dan 3 persoalan novel yang dikaji. Aras 2, (ii) Mengemukan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya saster.

TARIKH DISEMPURNAKAN

Ringkasan Pemahaman MINGGU: 1 TARIKH: 3.1.2011 7.1.2011

3-4

5

6 3 4 3

CITRA BAHASA(PEMULIHAN)

3

Bahasa

10-11

Peribahasa

3 4 9 9 9 9 9 9

9 9

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA UNIT 2 : MERENTAS DESA Tajuk Buku Teks:

MUKA SURAT 12-19

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN: 2.1 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN: 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran.keseluruhan, idea utama, isi penting dan releven tentang bahan yang didengar dan ditonton. 7.2 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran , nilai dan pengajaran.

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Bertutur dengan cara yang bertatasusila 2. Mengemukakan 3 soalan mudah berkenaan kata ganti nama. Aras 1 v. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan idea utama yang dapat. 2..Mengulas 5 isi tersurat yang terdapat dalam carta. Aras 1 ii . mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. iv. menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengulas watak dan perwatakan novel yang dikaji. Aras 2, iii. Menghuraikan wtak dan perwatakan dan latar masyarakatr.

TARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU: 2 TARIKH: 10.1.2011 14.1.2011

Ringkasan Pemahaman

15

SEMANTIK: 1. Mencari makna rangkai kata Tajuk Iringan: Membidas hujah Karangan (C) KARANGAN GAMBARAN (H) Komsas Nilam PLBS Watak dan Perwatakan Berbincang tentang tugas (A 2) CT1 Mengemukakan pendapat CT2 Otak yang cerdas datang daripada badan yang sihat. Cerita KATA GANTI NAMA 1. Kata Ganti Nama Tunjuk 2. Kata Ganti Nama Diri 2.1 Kata Ganti Nama Diri Orang 2.2 Kata Ganti Nama Diri Tanya 1 Bawa alamat 2 Singkat akal 3 Perang dingin 4 Baik sangka 5 Langkah bendul 6 Mencolok mata 7 Berbalik hati 8 Membanting tulang 9 Batu loncatan 10 Bidang terjun 11 Tangkap muat 12 Lapang dada 13 Mati kutu 14 Tangkai jering 15 Salah adat 16 Jantung hati 17 Tumbuk rusuk

14 17

13 18 16

CITRA BAHASA(PEMULIHAN)

16

Bahasa

19-20

Peribahasa

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

11.1.2011

CUTI

HARI HOL ALMARHUM SULTAN JOHOR

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA UNIT 3 : SAHABAT REMAJA Tajuk Buku Teks: SURAT: Aktiviti Kelab Sahabat Remaja Tajuk Iringan: Menghormati ibu bapa.

MUKA SURAT 21-28

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. FOKUS SAMPINGAN: 1.2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihal oleh orang lain. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. 9.0 Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu.

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyenaraikan lima kerja berdasarkan perbualan rakan-rakan.. Aras 1 (iv) menyatakan maksud atau kenyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan 2. Menulis format surat kiriman tidak rasmi. 3. Menulis surat kiriman tidak rasmi dengan format yang betul. Aras 1 (ii) menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan. Aras 2 (ii) mengecam format penulisan surat, kad ucapan / pesanan dan cereka. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menulis binaan plot dalam novel yang dikaji Aras 3 ii. Mengenalpasti binaan plot dan penggunaan imbas kembali dalam teks. 1.

TARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU: 3 TARIKH: 17.1.2011 21.1.2011

Ringkasan Pemahaman

21-23

26

Karangan (C) KARANGAN SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI Rakan akrab anda yang tinggal di luar negara telah mengutus surat kepada anda untuk mengetahui maklumat tentang pelancongan akua di negara anda. Balaslah surat tersebut berdasarkan panduan menulis surat pada halaman 21. Komsas Binaan Plot Nilam Kepentingan MyKad PLBS CT1 Koridor Raya Multimedia CT2 Anak-anak yang menghormati ibu bapa akan melahirkan keluarga yang bahagia, masyarakat yang harmoni, dan negara yang aman. Bincangkan. CITRA Langkah-langkah untuk BAHASA memupuk sikap cinta akan (PEMULIHAN) tempat tinggal sendiri dalam kalangan penduduk. Bahasa MORFOLOGI: Kata kerja 1. Kata Kerja Transitif ~ Kata Kerja Transitif Aktif ~ Kata Kerja Transitif Pasif

23

29-31 30

26

FOKUS SAMPINGAN: 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan . 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera.

26

28-29

FOKUS SAMPINGAN: 10.4 Menyatakan jenis, cirri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

CUTI

PERAYAAN THAIPUSAM

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA UNIT 3 : SAHABAT REMAJA Tajuk Buku Teks:

MUKA SURAT 21-28

ISI KANDUNGAN BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. FOKUS SAMPINGAN: 1.2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihal oleh orang lain. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 memproses maklumat untuk keperluan tertentu. 9.0 menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN: 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan . 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN: 10.4 Menyatakan jenis, cirri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyenaraikan lima isi berdasarkan surat kiriman tersebut. 2. Menjawab soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis. Aras 1 iv . Menyatakan maksud atau kenyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan 2. Menulis format dialog. 3. Menulis dialog dengan format yang betul. Aras 1 ii. menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: Menulis gaya bahasa dalam novel yang dikaji Aras 2 ii. Mengenalpasti penggunaan sinkof, dan perulangan, anafora dan epifora 1.

TARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU: 4 TARIKH: 24.1.2011 28.1.2011

Ringkasan Pemahaman

21

Berpandukan isi penting pada halaman 21, tuliskan ringkasan surat tersebut. Tajuk Iringan: Kepentingan MyKad Karangan (C) DIALOG Anda mengajak rakan anda belajar membina laman web. Rakan anda tidak mahu turut serta kerana dia beranggapan aktiviti itu membuang masanya. Jelaskan kepentingan mempelajari caracara pembinaan laman web bagi mengelakkan salah faham rakan anda itu. Berbuallah dengan rakan anda tentang hal ini. Komsas Gaya Bahasa Nilam Membaca dan memahami surat PLBS CT1 Jelaskan kepentingan mempelajari cara-cara membina laman sesawang (web). CT2 Ibu bapa yang mendidik anak dengan sempurna akan melahirkan ahli masyarakat yang berguna. CITRA Mencintai kawasan tempat BAHASA tinggal(PEMULIHAN)

29-31

25

21 24-25

27

26

Bahasa

MORFOLOGI 1. Kata Kerja Tak Transitif

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA UNIT 4 : MAKANAN DAN KESIHATAN Tajuk Buku Teks: Makanan dan Kesihatan Tajuk Iringan:

MUKA SURAT 32-52

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat FOKUS SAMPINGAN: 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. 3.2 berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca, didengar dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN: 7.5 memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN: 10.5 Mengulas karya sastera dari aspek Tema, watak dan perwatakan, latar. Plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Murid dapat berbincang dengan menggunakan ragam bahasa yang betul. 2. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka. 3. Menggunakan kata kerja yang tepat dalam ayat Aras 2. i, Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topic yang dibincangkan dengan cara bersahaja. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Murid dapat mengenalpasti 3 isi tersurat dan 2 isi tersirat dalam petikan. 2. Menulis rumusan daripada isi tersurat dan tersirat Aras 1. 1 vi, Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek latar tempat, masa, dan masyarakat. Aras 1. vii. Menyatakan tema sesebuah karya

TARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU: 5 TARIKH: 31.1.2011 4.2.2011

Ringkasan Pemahaman

32-34 34

Kelompok Makanan Karangan (B) Huraikan pendapat anda tentang keperluan asas manusia untuk terus hidup. Komsas Nilam PLBS CITRA BAHASA(PEMULIHAN)

34-35

Latar masa, tempat, masyarakat Membaca Rencana (A) CT1 Memilih Hidangan (H) CT2 Memproses Makanan (I) Memberikan pendapat (D) MORFOLOGI Kata Kerja Tak Transitif 1. KKTT Tanpa pelengkap 2. KKTT Berpelengkap 1 Lain lubuk lain ikannya 2 Pecah perang

32 36 36 34

Bahasa

38-39

Peribahasa

3.2.2011 4.2.2011

CUTI

PERAYAAN TAHUN BARU CINA

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA UNIT 5 : NIKMAT KEMERDEKAAN Tajuk Buku Teks: FORUM: Nikmat Kemerdekaan

MUKA SURAT 41-52

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 1.0 berinteraksi untuk menjalinkan dan mempereratkan hubungan mesra. FOKUS SAMPINGAN: 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, interaksi dan nada yang sesuai. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN: 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca, didengar dan ditonton. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastea.. FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek Tema, watak dan perwatakan, latar. Plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengenalpasti 5 ayat topik yang terdapat dalam petikan. 2. Mengenalpasti ayat huraian dalam petikan. Aras 1. v. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan secara bertatasusila.

TARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU: 6 TARIKH: 7.2.2011 11.2.2011

Ringkasan Pemahaman

41-52

Tajuk Iringan: Patriotisme Karangan (C) PIDATO: Rakyat Bersatu Negara Maju Komsas Nilai dan Pengajaran Nilam Rakyat bersatu negara maju PLBS CT1 Menulis Dialog (B) CT2 Menentukan Maklumat CITRA Nikmat kemerdekaan BAHASA(PEMULIHAN)

41 45-47

45 43 45 41

Bahasa

MORFOLOGI: Kata Adjektif 1. Sifat atau keadaan 2. Bentuk 3. Waktu 4. Jarak 5. Pancaindera 1 2 Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah Muafakat membawa berkat

51

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1 Menyatakan tajuk dan mengemukakan pendapat tentang tajuk.. 2. Mengemukakan alas an untuk mempertahankan pendapat. Aras I i. Mendengar dan memahami pelbagai teks. ii. Mengemukakan soalan bertumpu at\ras rendah yang sesuai untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1 Menyenaraikan nilai dan pengajaran dalam novel yang dikaji Aras 2. i.Membincangkan tema, persoalan nilai dan pengajaran dalam karya

Peribahasa

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA UNIT 5 : NIKMAT KEMERDEKAAN Tajuk Buku Teks: Rakyat Bersatu Negara Maju

MUKA SURAT 41-52

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 1.0 berinteraksi untuk menjalinkan dan mempereratkan hubungan mesra. FOKUS SAMPINGAN: 1.2 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, interaksi dan nada yang sesuai. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN: 7.2 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca, didengar dan ditonton. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastea.. FOKUS SAMPINGAN: 10.7 Mengulas karya sastera dari aspek Tema, watak dan perwatakan, latar. Plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengenalpasti 5 ayat topik yang terdapat dalam petikan. 2. Mengenalpasti ayat huraian dalam petikan. Aras 1. v. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan secara bertatasusila.

TARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU: 7 TARIKH: 14.2.2011 18.2.2011

Ringkasan Pemahaman

45-46

Tajuk Iringan: Kemerdekaan. Karangan (B) Kuih Tepung Beras Komsas Pantun Dua kerat Nilam Membaca Dialog PLBS CT1 Mempertahankan pendapat (C) CT2 Mengemukakan Maksud Syair (G) CITRA Menjelaskan Mesej BAHASA(PEMULIHAN)

43 47 5 41 43 48 50

Bahasa

Peribahasa

MORFOLOGI: Kata Adjektif 1. Perasaan 2. Cara 3. Ukuran 4. Warna 1 Seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing 2 Bersatu teguh,bercerai roboh 3

51

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1 Menyatakan tajuk dan mengemukakan pendapat tentang tajuk.. 2. Mengemukakan alas an untuk mempertahankan pendapat. Aras I i. Mendengar dan memahami pelbagai teks. ii. Mengemukakan soalan bertumpu at\ras rendah yang sesuai untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1 Menyenaraikan 3 watak utama. 2. Menguraikan watak dan perwatakan watak utama. Aras 1. v. Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa .

46

46

15.2.2011

SAMBUTAN

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA UNIT 6 : KASIH SAYANG Tajuk Buku Teks: Antara Kasih Dengan Pengorbanan Tajuk Iringan: Cinta akan haiwan

MUKA SURAT 53-62

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.. FOKUS SAMPINGAN: 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan. 2.2 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh / bukti. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar, dibaca dan ditonton.. FOKUS SAMPINGAN: 7.1 Mengenakpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca, dedengar dan ditonton. 7.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberi respons tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN: Menyatakan jenis, cirri, tema dan persoalan , pemikiran, nilai dan pengajaran..

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Pelajar memberi buah fikiran melalui perbincangan. 2. Pelajar dapat memberi contoh / bukti yang tepat. 3. Memberi rumusan yang lengkap Aras 1 ii, Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat Aras 2 ii, Meneroka pelbagai kemugkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan maklumat-maklumat penting. 2. ,Menyatakan unsure tersurat dan 3 unsur tersirat.. Aras 1 iii, Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatkan penerangan Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran karya. 2. mengemukakan unsure gaya bahasa dalam sajak. Aras 1 i, Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat

TARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU: 8 TARIKH: 21.2.2011 25.2.2011

Ringkasan Pemahaman

53

53-55 58

Karangan (C) KARANGAN CERPEN: Tulis cerpen bertemakan kasih sayang. Contohnya kasih sayang anda terhadap keluarga. Komsas Pantun empat kerat Nilam Antara kasih dengan pengorbanan PLBS CT1 Menyelesaikan Masalah CT2 Memberi contoh CITRA Menyatakan Idea Spontan BAHASA(PEMULIHAN)

6 53 56 58 55

Bahasa

MORFOLOGI: Kata Tugas 1. Kata Penyambung Ayat 1.1 Kata Hubung Gabungan 1.2 Kata Hubung Pancangan 1.2.1 Relatif 1.2.2 Komplemen 1.2.3 Keterangan

59-60

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA UNIT 6 : KASIH SAYANG Tajuk Buku Teks: Bacaan luas Tajuk Iringan: Teknologi maklumat

MUKA SURAT 53-57

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.. FOKUS SAMPINGAN: 2.3 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan. 2.4 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh / bukti. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar, dibaca dan ditonton.. FOKUS SAMPINGAN: 7.3 Mengenakpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca, dedengar dan ditonton. 7.4 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberi respons tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN: Menyatakan jenis, cirri, tema dan persoalan , pemikiran, nilai dan pengajaran..

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Pelajar memberi buah fikiran melalui perbincangan. 2. Pelajar dapat memberi contoh / bukti yang tepat. 3. Memberi rumusan yang lengkap Aras 1 ii, Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat Aras 2 ii, Meneroka pelbagai kemugkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan maklumat-maklumat penting. 2. ,Menyatakan unsure tersurat dan 3 unsur tersirat.. Aras 1 iii, Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatkan penerangan Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran karya. 2. mengemukakan unsure gaya bahasa dalam sajak. Aras 1 i, Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat

TARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU: 9 TARIKH: 28.2.2011 4.3.2011

Ringkasan Pemahaman

61-62

60 55 7 61 58 57 55

Karangan (B) Komsas Nilam PLBS CITRA BAHASA(PEMULIHAN)

Menyatakan idea spontan Pantun Empat kerat Bacaan Luas CT1 Menulis Cerpen CT2 Menjelaskan aspek gaya bahasa Menyusun maklumat MORFOLOGI: Kata Tugas 1. Kata Penyambung Ayat 1.1 Kata Hubung Gabungan 1.2 Kata Hubung Pancangan 1.2.1 Relatif 1.2.2 Komplemen 1.2.3 Keterangan

Bahasa

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA Unit 7 : INDUSTRI SUKAN DI MALAYSIA

MUKA SURAT 63-71

ISI KANDUNGAN BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.. FOKUS SAMPINGAN: 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan.pendapat dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar, dibaca dan ditonton.. FOKUS SAMPINGAN: 7.1 Mengenal idea utama. 9.1 Menggunakan ayat yang tepat serta indah.. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN: 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.

HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKAN Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyenaraikan 5 isi penting daripada teks yang dibaca. 2. Menggunakan 10 kata hubung yang tepat dalam ayat-ayat. Aras 2 i. Menghubungkaitkan idea utama dan idea sokongan untuk menjelaskan pandangan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Pelajr dapat menggariskan 5 ayat perintah daripada bahan petikan.. 2. Menulis sebuah petikan dialog dengan memasukkan 5 contoh ayat perintah. Aras 1 i. Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: i. Menyatakan 3 watak-watak dalam karya. ii. Menyatakan 3 ciri perwatakan watak utama . iii. Menyatakan 3 contoh gaya bahasa dalam cerpen. Aras 1 vii. Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personafikasi dalam karya.

MINGGU: 10 TARIKH: 7.3.2011 11.3.2011

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Grand Prix Motorsikal Malaysia 2001 Tajuk Iringan: Permainan tradisional KARANGAN BERITA: Tulis sebuah berita tentang satu temasya sukan yang anda ketahui. Syair Nasihat ( Penghujung Thamarat al-Muhimmah: - Makna Syair - Gaya Bahasa - Pengajaran Penganjuran sukan bertaraf antarabangsa CT1 Senaraikan cara menghargai jasa pemimpin yang berjasa CT2 Perlumbaan Kereta Formula 1 di Litar Antarabangsa Sepang Permainan tradisional Kata Praklausa

67

Karangan (C) Komsas

72 65 9

Nilam PLBS

66 68 63-64 72 70-71

CITRA BAHASA (PEMULIHAN) Bahasa

MINGGU 11 12.3.2011 20.3.2011

CUTI

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA Unit 8 : TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT

MUKA SURAT 73-83

ISI KANDUNGAN BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.. FOKUS SAMPINGAN: 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan.pendapat dalam perbincangan. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar, dibaca dan ditonton.. FOKUS SAMPINGAN: 7.6 Membezakan fakta dan pandangan dan bahan yang dirujuk. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar dalam petikan. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Membina 5 soalan dialog / wawancara untuk mendapatkan maklumat tentang kesihatan kita. 2. Menyediakan 5 jawapan wawamcara dengan menggunakan ayat yang gramatis. 3. menyenaraikan 4 isi penting karangan dialog. Aras 1 ii. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: i. Membezakan fakta sebenar dengan pendapat / pandangan. ii. Membuat kesimpulan tentang sesuatu maklumat. Aras 1 i. Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: i. Menyatakan 3 watak penting dalam karya ii. Menyatakan 3 ciri perwatakan watak utama. Iii Menyataan 3 contoh gaya bahasa dalam cerpen. Aras 1 v. Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

TARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU: 12 TARIKH: 21.3.2011 25.3.2011

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Strok Tajuk Iringan: Mengawal Lipas, Lalat dan Tikus

78 73-74

Karangan (B) Komsas

Nilam PLBS

Akibat yang mungkin akan berlaku 77 jika kita membeli ubat-ubat yang tidak diluluskan. Syair Perang Saudara di Pahang: 11 - Makna - Persoalan - Nilai Mengawal Lipas, Lalat dan Tikus 73-74 CT1 76 76 81

Cara mengawal diabetis melalui amalan pemakanan. CT2 Langkah mengelakkan diabetes. CITRA Kepentingan penjagaan kesihatan BAHASA diri dan keluarga bagi (PEMULIHAN) mewujudkan kehidupan yang bahagia. Bahasa Kata Prafrasa: Kata bantu Peribahasa 1 Alah membeli menang memakai 2 Alang-alang mandi biar basah 3 Biar titik jangan tumpah 4 Indah khabar daripada rupa 5 Malu bertanya sesat jalan,malu berdayung perahu hanyut 6 Jauhari jua yang mengenal manikam 7 Sudah terhantuk baru terngadah 8 Berjagung-jagung dahulu sementara menunggu padi masak

80-82 83 83 83 83 83 83 83 83

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA Unit 8 : TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT

MUKA SURAT ISI KANDUNGAN BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.. FOKUS SAMPINGAN: 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan.pendapat dalam perbincangan. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar, dibaca dan ditonton.. FOKUS SAMPINGAN: 7.7 Membezakan fakta dan pandangan dan bahan yang dirujuk. 7.3 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar dalam petikan. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN: 10.5 Mengulas karya sastera dari aspek watak perwatakan, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKAN Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mencatat 5 isi penting berdasarkan teks. 2. Menulis 5 ayat penyata yang lengkap bagi sesuatu isi. 3. Menggunakan 4 penanda wacana dalam penulisan. Aras 1 i. Mengenal pasti isu dalam topik perbincangan untuk mencungkil idea. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan maklumat yang didengar melalui perbincangan. 2. Membuat kesimpulan tentang sesuatu maklumat. Aras 1 iv. Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan makna syair secara ringkas. 2. Menyatakan 3 contoh gaya bahasa. 3. Menyataan 3 pengajaran dalam cerpen. Aras 2 i . Membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya.

MINGGU: 13 TARIKH: 28.3.2011 1.4.2011

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Mengawal Lipas, Lalat dan Tikus Tajuk Iringan: e-perubatan Tanda-tanda amaran strok Syair Mendapat Gemala Naga: - Makna - Gaya Bahasa - Pengajaran Menceritakan Riwayat Hidup CT1 Kepentingan penjagaan kesihatan diri dan keluarga bagi mewujudkan kehidupan yang bahagia. CT2 Ramalkan kemudahan perubatan pada masa akan datang. Langkah mengelakkan diabetes. 79 78 13

Karangan (C) Komsas

Nilam PLBS

79-80 81

79 76 82 83 83 83 83

CITRA BAHASA (PEMULIHAN) Bahasa Kata Penguat Peribahasa 1 Malu bertanya sesat jalan,malu berdayung perahu hanyut 2 Jauhari jua yang mengenal manikam 3 Sudah terhantuk baru terngadah 4 Berjagung-jagung dahulu sementara menunggu padi masak

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA Unit 9 : KEUNIKAN SENI WARISAN

MUKA SURAT ISI KANDUNGAN BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.. FOKUS SAMPINGAN: 2.3 memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN: 8.4 Mengolah maklumat secara relevan untuk tujuan tertentu. 8.5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferen. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif. FOKUS SAMPINGAN: 11.1 Mengenalpasti gaya bahasa dalam karya bahasa sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. 11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKAN Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Membina 5 ayat menggunakan kata penguat yang betul. 2. Menulis sebuah petikan ringkasan lengkap dengan memasukkan 4 penanda wacana. Aras 1

MINGGU: 14 TARIKH: 4.4.2011 8.4.2011

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Perbadanan Kemajuan Kraf tangan 89 Malaysia (PKKM) Tajuk Iringan: Seni khat

8990

Karangan (B) Komsas

4. Mempertahankan pendapat dengan alasanyang wajar. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mencari 4 isi penting daripada petikan . 2. Menulis sebuah pendahuluan dan 2 perenggan isi dengan lengkap. Aras 1 v. Menjelaskan maklumat untuk membuat kesimpulan awal. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyenaraikan 3 bentuk gaya bahasa dalam sajak. 2. Menjawab 5 soalan pemahaman menggunakan kata ayat yang tepat. 3. Menyatakan maksud bagi 5 istilah dalam sajak. Aras 1 i. Meneliti dan menjelaskan aspek gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera

Kitar semula

Nilam PLBS

CITRA BAHASA (PEMULIHAN) Bahasa Pembentukan kata kerja Peribahasa 1 Merendah diri 2 Kecil tapak tangan,nyiru kami tadahkan 3 Pandai perak 4 Jauh berjalan luas pandangan 5 Seperti aur dengan tebing 6 Bagai ayam disambar helang

Sajak: Persahabatan: - Tema - Gaya Bahasa - Pengajaran Seramik dan motifnya CT1 Usaha-usaha memupuk semangat cinta akan warisan bangsa dalam kalangan remaja. CT2 Usaha memperkenalkan dan mempopularkan kesenian dan kebudayaan negara kita di luar negara. Lawatan ke taman burung.

20

84 91

88

92 91-92 86 86 86 87 93 93

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA Unit 10 : MENGERATKAN PERSAHABATAN

MUKA SURAT 94-105

ISI KANDUNGAN BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. FOKUS SAMPINGAN: 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dab gaya pengucapan yang betul semasa berunding. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keparluan tertentu. 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. FOKUS SAMPINGAN: 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. 9.2 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat perbentangan. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya n sastera. 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh. FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.

HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKAN Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan 5 isi penting daripada petikan. 2. Menjawab 3 soalan pemahaman dengan baik dan betul. 3. Menulis sebuah ringkasan lengkap tidak melebihi 80 patah perkataan. i. Aras 1 Memberikan komen tentang sesuatu pandangan dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai untuk mengelakkan konflik.

MINGGU: 15 TARIKH: 11.4.2011 15.4.2011

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Kecemerlangan Masyarakat orang 102 asli. Tajuk Iringan: Permohonan Lawatan Ke Perkampungan Orang Asli Menghargai Khazanah Orang Asli Sajak: Hari Guru: - Tema - Persoalan - Nilai Nyatakan cara memelihara khazanah masyarakat orang asli. CT1 Rakyat Malaysia perlu bersatu padu demi kemakmuran negara CT2 Bahasa kebangsaan Rakyat Malaysia perlu bersatu padu demi kemakmuran negara Kata Sendi Nama 1 2 3 4 5 94-95 101 20

Karangan (C) Komsas

Nilam PLBS

101 103 104 103

CITRA BAHASA (PEMULIHAN) Bahasa Peribahasa

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyusun maklumat ,menurut keutamaan . 2. Membuat keputusan melalui perbincangan kumpulan. 3. Menyediakan dan membentang hasil perbincangan kumpulan. Aras 1 ii. Menyusun maklumat mengikut keperluan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menceritakan semula urutan keseluruhan cerita. 2. Memberikan contoh rangkap sajak bagi menyokong sesuatu nilai. Aras 2 i. Membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya.

104104 Menara gading 102 Ambil berat 102 Umpama menatang minyak 102 yang penuh Seperti rusa masuk 103 kampung Seperti lintah menghisap 105 darah

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA Unit 11 : PERISTIWA BERSEJARAH

MUKA SURAT ISI KANDUNGAN BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat ynag bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN: 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber. 8.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu FOKUS SAMPINGAN: 7.1 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan 9.1 Menggunakan kata, istilah, rangkai kata, frasa, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 11.1 Menguasai gaya bahasa dan laras dalam karya penulisan. Kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKAN 107108 106109

MINGGU: 16 TARIKH: 18.4.2011 22.4.2011

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Perjanjian Pangkor Tajuk Iringan: Kepentingan mempelajari ilmu mempertahankan diri

Karangan (B) Komsas

Pasukan sukarela

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan sejarah Tanah air 2. Mendengar dan memberi respons secara lisan tentang perkara yang dibincangka. 3. Mencetuskan 5 idea yang bernas dalam perbincangan. Aras 1 iv. Mempertahankan pendapat dengan alasan yang wajar. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. 2. Menggunakan kata sendi dan ayat yang tepat untuk menyampaikan maklumat . Aras 1 i. Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Pelajar dapat menganalisis 3 gaya bahasa dalam cerpen. 2. Menyatakan tema sajak dengan tepat. Aras 1 ii. Meneliti dan menjelaskan aspek gaya bahasa dan unsure bunyi dalam karya

Sajak: Burung-burung Pagi: - Tema - Gaya Bahasa - Pengajaran Nilam Sejarah tokoh dengan perkataan anda sendiri. PLBS CT1 Pasukan sukarela CT2 Kepentingan mempelajari ilmu mempertahankan diri CITRA Ceritakan pengalaman BAHASA berkhemah di sebuah kawasan (PEMULIHAN) hutan lipur. Bahasa Kata nama Peribahasa 1 Campur tangan 2 Cendawan tumbuh selepas hujan 3 Biar putih tulang,jangan putih mata 4 Mati tidak akan menyesal,luka tidak akan menyiuk 5 Alang-alang mandi biar basah, alang-alang berdakwat biarlah hitam 6 Membaca jambatan ilmu

24

112 109 106 109

107 108 109 109 109 112

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif .

sastera.

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA Unit 12 : YANG INDAH ITU BAHASA

MUKA SURAT ISI KANDUNGAN BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN: 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN: 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi releven tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKAN Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengemukakan 5 idea yang sesuai dalam perbincangan. 2. Memberikan penjelasan sesuatu isu berdasarkan pengalaman sedia ada. Aras 1 i. Mengenal pasti isu dalam topik perbincangan untuk mencungkil idea. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Membina 5 ayat tunggal berdasarkan bahan yang dibaca dan didengar. 2. Menyenaraikan3 idea atau utama. 3. Menulis dua peranggan isi dan perenggan kesimpulan dengan lengkap. Aras 1 i. Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menentukan 3 persoalan penting yang

MINGGU: 17 TARIKH: 25.4.2011 29.4.2011

Ringkasan Pemahaman

Karangan (C) Komsas

Tajuk Buku Teks: Industri Pelancongan Menyumbang 114Ke Arah Pembangunan Negara 115 Tajuk Iringan: Taman Negara Bakun 117118 KARANGAN PIDATO: 116 Tekun Membaca Masyarakat Jaya Sajak: Ketenangan: - Tema - Persoalan - Pengajaran Kepentingan teknologi maklumat CT1 Teknologi Maklumat Tonggak Kemakmuran Negara CT2 Kesan teknologi maklumat kepada masyarakat Menghargai masa remaja Kata Nama Terbitan Kata Nama Majmuk

Nilam PLBS

119 119 119 119 120122

CITRA BAHASA (PEMULIHAN) Bahasa

Peribahasa

1

Hutan batu

113

respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh..

2.

berkaitan dengan bahan sastera. Menyatakan 3 pengajaran yang diperoleh daripada bahan sastera.

Aras 1 v. Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

MINGGU 1819 2.5.201113.5.2011 MINGGU 20 16.5.201120.5.2011

PENILAIAN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011

POSTMORTEM

PERBINCANGAN SKEMA JAWAPAN

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA Unit 13 : Angkatan Tentera Malaysia Di Persada Antarabangsa

MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN124125 127 BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. FOKUS SAMPINGAN 1.4 Bersoaljawab secara bertatasusila dengan menggunakan pelbagai soalan.. 1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. 8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah / menolak pilihan. .. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 11.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN: 10.3. Menyatakan bentuk dan nada puisi 10.5. Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi .

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan isi penting berdasarkan teks. 2. Menyenaraikan kata pinjaman. 3. Mengemukakan maklumat secara sopan Aras 1: i. Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai. iv Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Aras 2. ii . Menyatakan hasrat dan harapan untuk menjelaskan sesuatu perkara. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. 2. Membina aya berdasarkan kata terbitan dan imbuhan yang diberi. 3. Menyusun isi mengikut keutamaan untuk membina ringkasan karangan. Aras 1. ii.Men gemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat. iii.Memberikan pendapat dengan mengemukakan contoh yang sesuai Aras 2. ii Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan bentuk dan nada puisi 2. Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi . Aras 1 : iv Menghuraikan ciri, bentuk dan nada sajak

TARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU: 21 TARIKH: 23.5.2011 27.5.2011

Ringkasan Pemahaman

Karangan (C)

Komsas Nilam PLBS CITRA BAHASA (PEMULIHAN) Bahasa 1. Mengesan Kesilapan Ejaan dan Tanda Baca 2. MORFOLOGI: 2.1 Kata Nama Ganda 2.1.1 Penggandaan penuh 2.1.2 Penggandaan separa 2.1.3 Penggandaan berentak Peribahasa 1 Berat sama dipikul,ringan sama dijinjing 2 Ke bukit sama didaki,ke lurah sama dituruni,ke laut sama direnangi 3 Dapat sama laba,cicir sama rugi 4 Rupa tak dapat diubah,perangai dapat diubah 5 Hidup dikandung badan,mati dikandung tanah 6 Kecil jangan disangka anak,besar jangan disangka bapa 7 Merajuk pada yang kasih,manja pada yang sayang,meminta pada yang ada

Tajuk Buku Teks: Sumbangan Angkatan Tentera Malaysia di peringkat antarabangsa Tajuk Iringan: Keamanan sejagat KARANGAN WAWANCARA: Sebagai wartawan laman web sekolah,anda ditugaskan mewawancara seorang bekas tentera yang pernah menganggotai misi pengaman PBB Sajak Laut Keamanan sejagat CT1 Keamanan sejagat Keamanan sejagat

128129 129130

131 131 131 131 131 131 131

vi mengemukakan maksud puisi Aras 2 : ii. Mengenalpasti penggunaan sinkof dan pengulangan,anafora dan efifora28.5.201112.6.2011 MINGGU & TARIKH

CUTIFOKUS P&P TEMA Unit 14 : INDAHNYA NEGARAKUMUKA SURAT

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

ISI KANDUNGAN132133 BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA 3.0. Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. FOKUS SAMPINGAN 3.1. Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8.0. Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN 8.5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. 8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0. Memahami dan memberikan respon oeribadi tentang karya satsera.

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Membina ayat menggunakan pelbagai ragam bahasa. 2. Menyatakan beberapa isi karangan yang dibincangkan 3. Menghasilkan satu karangan pendapat yang lengkap Aras 1 : ii.Memberikan pandangan dalam perundingan dengan menggunakan sebutan, intonasi, nada dan jeda yang sesuai untuk membina kesefahaman. Aras 2 : ii. Menyatakan persetujuan dan menolak beberapa penyataan yang diberikan oleh pihak lain dalam perundingan. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mentafsir dan merumus idea utama bahan grafik dan bukan grafik 2. Mengenalpasti idea utama dan idea sokongan dalam perengan. 3. Merumus idea dengan alasan yang dapat diiterima. Aras 1: i. Menentukan maklumatyang sesuai untuk sesuatu tugasan. ii. Menyusun maklumat mengikutkeperluan. Aras 2 : ii Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyatakan bentuk dan nada puisi 2. Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi .

TARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU: 22 TARIKH: 13.6.2011 17.6.2011

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Laporan Lawatan Sambil Belajar Ke Kota Kinabalu ~Buat catatan tentang keistimewaan tempat-tempat yang dilawati. Tajuk iringan : Internet

Karangan (C)

KARANGAN PENDAPAT: 133 Persatuan Alam Sekitar sekolah anda akan menganjurkan program lawatan sambil belajar. Rakan anda berpendapat bahawa program seumpama itu hanya membuang masa dan wang. Anda tidak bersetuju dengan pendapat rakan anda itu.Kemukakanlah hujah anda berserta alasan bagi menyedarkan rakan anda bahawa aktiviti lawatan banyak memberikan manfaat kepada pelajar.

Komsas Nilam PLBS

CITRA BAHASA (PEMULIHAN) Bahasa MORFOLOGI: 1. Kata Tugas 1.1 Kata Penegas 1.2 Kata Nafi 1.3 Kata Pemeri 1.4 Kata Arah

Sajak : Warkah kepada generasi Sekolah cantik pengujung tertarik CT1 Internet CT2 Sekolah cantik pengujung tertarik Internet

134 135 134 135

FOKUS SAMPINGAN 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran

Peribahasa

1

10.6..Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan . latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Aras 1 : iv Menghuraikan ciri, bentuk dan nada sajak vi mengemukakan maksud puisi Aras 2 : ii. Mengenalpasti penggunaan sinkof dan pengulangan,anafora dan efifora

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA UNIT 14 : INDAHNYA NEGARAKU

MUKA SURAT

132141 140141136

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. FOKUS SAMPINGAN 3.1.Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8.0. Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN 8.6 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. 8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0. Memahami dan memberikan respon oeribadi tentang karya sasera. FOKUS SAMPINGAN 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.6 Mengulas karya

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pengajaran murid dapat : 1. Membina ayat menggunakan pelbagai ragam bahasa. 2. Memahami karangan format laporan 3. Menyatakan satu karangan laboran yang lengkap Aras 1. : i. Memberikan komen tentang sesuatu pandangan dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai untuk mengelakkan konflik. ii. Memberikan pandangan dalam perundingan dengan menggunakan sebutan, intonasi, nada dan jeda yang sesuai untuk membina kesefahaman. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mentafsir dan merumus idea utama bahan grafik dan bukan grafik. 2. Mengenalpasti idea utama dan idea sokongan dalam perengan. 3. Merumus idea dengan alasan yang dapat diiterima. Aras 1 : iii. Mengenalpasti idea utama dan idea sokongan dalam perengan. Aras 3.: iii. Merumus idea dengan alasan yang dapat diiterima. Pada akhir pengajaran murid dapat :

TARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU: 23 TARIKH: 20.6.2011 24.6.2011

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks:Keistimewaan yang terdapat di Pulau Tiga.

Tajuk Iringan: Faktor-faktor yang mendorong pelancong luar datang ke Malaysia. Karangan (c) KARANGAN LAPORAN: Anda telah mengikuti program lawatan yang dianjurkan oleh sekolah anda. Tulislah laporan tentang program lawatan yang pernah anda sertai itu. Komsas Prosa tradisional : Raja Muda Nilam Keistemewaan Pulau Tiga PLBS CT1 Faktor-faktor yang mendorong pelancong luar datang ke Malaysia. CT2 Cui-cuti Malaysia Usaha menjaga keselamatan negara merupakan tanggung jawab setiap rakyat negara ini kerana keamanan negara pemangkin pembangunan industri pelancongan.Nyatakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keselamatan negara. MORFOLOGI: 1. Kata Tugas 1.3 Kata Pemeri 1.4 Kata Arah 1 2 3

136

140141 136

CITRA BAHASA(PEMULIHAN)

138 137

Bahasa

1. Menceritakan semula sesebuah karya2. Mengulas karya sastera dari aspek watak danperwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 : i.Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan secara keseluruhan.

Peribahasa

.

sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa

konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. ii. Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA UNIT 15: SARAWAK BUMI KENYALANG

MUKA SURAT

142151 143144 147

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA 2.0. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 2.1. mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan 2.5. Memberikan penjelasan secara spotas tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.FOKUS SAMPINGAN

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan pendapat mengenai sesuatu isu yang dikemukakan. 2. Menggunakan kata ganda yang sesuai dalam ayat yang gramatis. 3. Menjawab soalan-soalan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. Aras 1. (v) Membalas hujah dalam suasana perbincangan secara harmoni. Aras 2 (ii) : Menyatakan hasrat dan harapan untuk menjelaskan sesuatu perkara Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyusun maklumat penting berdasarkan teks yang dibaca. 2. Menuliskan rencana dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis dan format yang betul. Aras 1 i. Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. iii. Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

TARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU: 24 TARIKH: 27.6.2011 1.7.2011

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Kemakmuran Sarawak

Tajuk Iringan: Alam sekitar Karangan (C) KARANGAN RENCANA: Pilih satu daripada bidang ekonomi Sarawak dan tulis rencana tentang bidang itu yang panjangnya tidak kurang daripada 150 patah perkataan. Komsas Prosa Tradisional: Hikayat Opu Daeng Menambun Nilam Alam sekitar PLBS CT1 Kebudayaan kaum peribumi CT2 Taman negara CITRA Alam sekitarBAHASA Bahasa(PEMULIHAN)

145

147 145 146 147 148151

MORFOLOGI: Pembentukan Kata Adjektif 1. Kata Adjektif Tunggal 2. Kata Adjektif Terbitan 2.1 Awalan 2.2 Apitan 2.3 Sisipan 3. Kata Adjektif Ganda 3.1 Penggandaan penuh 3.2 Penggandaan separa 3.3 Penggandaan berentak 4. Kata Adjektif Majmuk

8.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting releven tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. 8.2 Mengemukakan solaan untuk mendapatkan penjelasan.

Peribahasa

1 2

Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0.Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya. FOKUS SAMPINGAN 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa,

Pada akhir pengajaran murid dapat :

1..Menceritakan semula sesebuahkarya secara keseluruhan. 2. Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 : i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. ii. Men gesan urutan peristiwa untuk men ggambarkan keseluruhan cerita.

.

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA UNIT 16 : TEKNOLOGI BINAAN

MUKA SURAT 152160

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan makna kata dan rangkai kata berdasarkan petikan yang didengar atau dibaca. 2. Mengemukakan idea atau hasrat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. Aras 1. ii. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat. iii.Memberikan pendapat dengan mengemukakan contoh yang sesuai. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mencatatkan isi-isi penting berdasarkan petikan. 2. Menyusun maklumat mengikut keutamaan, menggunakan ayat-ayat yang gramatis. Aras 1 : ii Menyusun maklumat mengikut keperluan. Aras 2: iv, Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu

TARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU: 25 TARIKH: 4.7.2011 8.7.2011

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks:Mengembalikan Keseimbangan 157Ekosistem di Kuala Lumpur. 158 153 152 157 153

Tajuk Iringan: Perpustakaan keluarga Karangan (B) Kediaman idaman Komsas Prosa tradisional : Hikayat Inderaputera Nilam Perpustakaan keluarga PLBS CT1 Kediaman idaman CT2 Perpustakaan keluarga CITRA Kediaman idaman BAHASA(PEMULIHAN)

FOKUS SAMPINGAN 2.1 Mencetuskan idea yang bernas senasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8.0.Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN. 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0.Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya. .

Bahasa

. Mengenal pasti kesalahan pemilihan kata: Ukiran dan Kaligrafi Masjid Wilayah Persekutuan. 2. Pembentukan Perkataan Baharu 2.2 Imbuhan Yunani-LatinInggeris 2.2.1 Awalan proantipoliauto-

subkilomilitelefoto2.2.2 Akhiran -isme -ik -is -al -si Peribahasa 1 2

FOKUS SAMPINGAN 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa,

Aras 3: i. Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima. Pada akhir pengajaran murid dapat :

.

1..Menceritakan semula sesebuah karyasecara keseluruhan. 2. Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 : i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. ii. Mengesan urutan peristiwa untuk men ggambarkan keseluruhan cerita.

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA UNIT 16 : TEKNOLOGI BINAAN

MUKA SURAT 152160

ISI KANDUNGANFOKUS UTAMA1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan.

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan makna kata dan rangkai kata berdasarkan petikan yang didengar atau dibaca. 2. Mengemukakan idea atau hasrat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. Aras 1: i.. Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai. ii. Membenarkan pendapat rakan untuk men eruskan perbualan. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mencatatkan isi-isi penting berdasarkan petikan. 2. Menyusun maklumat mengikut keutamaan, menggunakan ayat-ayat

TARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU: 26 TARIKH: 11.7.2011 15.7.2011

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks:Kesan rumah hijau 157 154

Karangan (C) KARANGAN RENCANA: Anda bercita-cita menjadi seorang arkitek. Berpandukan gambar dan foto,grafik dan spesifikasi pada halaman 152 dan 153, tulis sebuah karangan bertajuk Cara-cara Membuat Taman Mini Burung. Bagi mengetahui format menulis karangan rencana, rujuklah halaman 35. Komsas Prosa tradisional : Anggun Cik Tunggal Nilam Kesan rumah hijau PLBS CT1 Kesan rumah hijau CT2 Program Penghijauan Bandar CITRA Kesan rumah hijau BAHASA(PEMULIHAN)

FOKUS SAMPINGAN 1.1. Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga dan masyarakat dengan menggunaka kata intonasi dan nada yang sesuai. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA 8.0. Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan

157 157

157157

Bahasa

2.2 Imbuhan Yunani-LatinInggeris 2.2.1 Awalan

proantipoliautosubkilomilitelefoto2.2.2 Akhiran -isme -ik -is -al -si Peribahasa 1 2 3

Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0.Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya. . FOKUS SAMPINGAN 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa,

yang gramatis. Aras 1 : ii Menyusun maklumat mengikut keperluan. Aras 2 :iv. Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu Pada akhir pengajaran murid dapat :

.

1. .Menceritakan semula sesebuah2. Mengulas karya sastera dariaspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 : i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. karya secara keseluruhan.

iii. Men gesan urutanperistiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA UNIT 17 : ZAMAN KEGEMILANGAN

MUKA SURAT 161170 161164 169170 164

ISI KANDUNGAN BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. FOKUS SAMPINGAN 1.2. Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentangs esuatu yang diperoleh oleh orang lain. Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA

HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKAN Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Membaca teks pilihan menggunakan sebutan nada dan intonasi yang betul. 2. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk mendapat penjelasan lanjut. Aras 1. : vi Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. v.Membalas hujah dalam suasana perbincangan secara harmoni. Pada akhir pengajaran murid dapat :

MINGGU: 27 TARIKH: 18.7.2011 22.7.2011

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Pelabuhan Melaka Hikayat Patani

Karangan (B)

Hidup Secara Aman: Hidup dalam suasana yang aman damai menjadi idaman setiap individu. Sikap positif pula perlu untuk mengekalkan kehidupan dalam suasana aman damai. Carta di bawah menunjukkan sikap yang dapat menyumbangkan kehidupan

yang aman damai. Berdasarkan carta,tulis sikap yang dapat memelihara kerukunan hidup sesame manusia. Komsas cerpen : Anak Penggunting Rambut Nilam Amalan membaca dapat meluaskan pengetahuan seseorang PLBS CT1 Amalan membaca CT2 Iklan CITRA Amalan membaca dapat BAHASA meluaskan pengetahuan (PEMULIHAN) seseorang Bahasa FRASA: 1. Frasa Nama 2. Frasa Kerja 3. Frasa Adjektif 4. Frasa Sendi Nama Peribahasa 1 2

7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. 7.2 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberi respon peribadi tentang karya sastera.

169 169 165 169 167168

Menyatakan ideautama yang dapat Mengul;as 4 isi tersurat yang terdapat dalam petikan / graf / carta. Aras 1 : iii. Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatkan penerangan. iv. Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat Pada akhir pengajaran murid dapat : 1...Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 2.Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 : i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. ii. Men gesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

1. 2.

FOKUS SAMPINGAN 10.1.Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.6.Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa,

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA UNIT 18: HERBA MALAYSIA

MUKA SURAT 171180 179180 172 173 171 171

ISI KANDUNGAN BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA 1.0.Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra FOKUS SAMPINGAN 1.2.Mendengar dan memberikan respond secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain. Bidang : Maklumat

HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKAN Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyenaraikan isi penting berdasarkan teks yang dibaca. 2. Menyatakan kepentingan herba Aras 1: vi Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Pada akhir pengajaran murid dapat :

MINGGU: 28 TARIKH: 25.7.2011 29.7.2011

Ringkasan Pemahaman

Karangan (C) Komsas Nilam PLBS

Tajuk Buku Teks: Pokok Jalanan Bukan Sekadar Penyeri Alam Tajuk Iringan: Perubatan tradisional KARANGAN RENCANA: Kepentingan herba Cerpen : Capa Rengat Cerpen : Bagaimana acuan begitulah kuihnya CT1 Kepentingan herba CT2 Mengusahakan tanah

kosong ( tanah terbiar ) CITRA Perubatan tradisional BAHASA (PEMULIHAN) Bahasa WACANA: Penanda Wacana ~Tautan & Runtutan ( Kohesi & Koherensi ) SINTAKSIS: Pola Ayat Dasar 1. FN + FN 2. FN + FK 3. FN + FA 4. FN + FSN 1 Bagaimana acuan begitulah kuihnya 2 Buah mulut 3 Durian runtuh 4 Jinak-jinak merpati 5 Lintah darat 6 Pening-pening lalat 7 Tangkai jering 8 Bau-bau bacang 9 Bunga dedap 10 Tidur-tidur ayam 11 Diam-diam ubi

FOKUS UTAMA . 7.0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. 177 FOKUS SAMPINGAN 7.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan . Bidang : Estetik FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberi respond peribadi tentang karya sastera

178

Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan. Menulis ayat-ayat yang gramatis untuk tujuan merumuskan karanganAras 1:i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. ii. Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1..Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 2. Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 : i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. ii. Men gesan urutan peristiwa untuk men ggambarkan keseluruhan cerita

1.

Peribahasa

171 172 173 173 173 173 173 173 173 173 173

FOKUS SAMPINGAN

10.1 Menceritakan semulasesebuah karya secara keseluruhan. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, Menyatakan jenis, ciri, tema

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA UNIT 18: HERBA MALAYSIA

MUKA SURAT 171180

ISI KANDUNGAN BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA 1.0.Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra FOKUS SAMPINGAN 1.2.Mendengar dan memberikan respond secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain.

HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKAN Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyenaraikan lima kata kerja berdasarkan teks yang dibaca. 2. Menyatakan kepentingan herba Aras 1: iv: Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Pada akhir pengajaran murid dapat :

MINGGU: 29 TARIKH: 1.8.2011 5.8.2011

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Iringan: Kepentingan herba Kepentingan herba Cerpen : Dendam CERPEN: Sekapur Sirih Segeluk Air 174175

Karangan (B) Komsas Nilam

PLBS

CITRA BAHASA (PEMULIHAN) Bahasa SINTAKSIS: Pola Ayat Dasar 1. FN + FN 2. FN + FK 3. FN + FA 4. FN + FSN Peribahasa 1 2 3

DRAMA: Angin ~Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa CT1 Perubatan tradisional CT2 Perubatan moden tidak dapat menandingi perubatan tradisional. CERPEN: Sekapur Sirih Segeluk Air

176 172 174 174175

Bidang : Maklumat FOKUS UTAMA . 8.0. Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN 8.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Bidang : Estetik FOKUS UTAMA

Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan. 2. Menulis ayat-ayat yang gramatis untuk tujuan merumuskan karangan Aras 1: Menentukan maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan. ii. Menyusun maklumat mengikut keperluan. Pada akhir pengajaran murid dapat :

1.

1. Menceritakan semula sesebuah karya2. Mengulas karya sastera dariaspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 : i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. ii. Men gesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita secara keseluruhan.

Kecil hati Cakap besar Masuk campur

178 175 176 176

10.0 Memahami dan memberi respond peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN 10.1.Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, . AWAL RAMADHANTEMAMUKA SURAT

1.8.2011MINGGU & TARIKH

CUTIFOKUS P&P

UNIT 19 : SUNGAI KHAZANAH BERHARGA MINGGU: 30 TARIKH: 8.8.2011 12.8.2011 Ringkasan Tajuk Buku Teks: Sungai Sumber Rezeki Dalam Kehidupan Kita Tajuk Iringan: Tindakan-tindakan bagi mengatasi masalah pencemaran sungai. Kepentingan sungai kepada manusia

181191

ISI KANDUNGANBIDANG: INTERPERSONAL

HASIL PEMBELAJARANPada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Murid dapat berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan laras bahasa yang betul. 2. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka. Aras 1 i. Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan

TARIKH DISEMPURNAKAN

181

FOKUS UTAMA:

187 184

3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata

Karangan (B)

Komsas Nilam PLBS

CITRA 186 BAHASA (PEMULIHAN) Bahasa 1. Kenal pasti kesalahan ejaan dan 187 tanda baca.

CERPEN : Maaf Kupinta Kawasan rehat dan rekreasi CT1 Langkah-langkah mengatasi masalah banjir kilat CT2 Kesan negatif yang akan berlaku sekiranya hutan ditebang secara berleluasa. Aktiviti-akiviti manusia di kawasan tasik

182 185 188

sepakat.FOKUS SAMPINGAN:3.1

sebutan, nada dan intonasi yang sesuai. Aras 2 ii. Menyatakan hasrat dan harapan untuk menjelaskan sesuatu perkara. Pada akhir pengajaran pelajar dapat : 1. Murid dapat mengenal pasti 3 isi tersebut dan 2 isi tersirat dalam petikan. 2. Menulis rumusan daripada isi tersurat dan tersirat. Aras 1 iv. Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.. Aras 2 i . Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai. Pada akhir pengajaran pelajar dapat : 1. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek gaya bahasa dan unsur bunyi. Aras 1 Men gesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding.menolak pendangan orang lain.

3.2 Berbincang untuk menerima dan

BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca, didengar dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN: 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA:

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif.FOKUS SAMPINGAN: 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA UNIT 19 : SUNGAI KHAZANAH BERHARGA

MUKA SURAT ISI KANDUNGAN 181191 BIDANG: INTERPERSONAL 181 FOKUS UTAMA: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Murid dapat berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan laras bahasa yang betul. 2. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka. Aras 1 i. Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai. Aras 2 ii. Menyatakan hasrat dan harapan untuk menjelaskan sesuatu perkara. Pada akhir pengajaran pelajar dapat : 1. Pelajar dapat mengenal pasti 3 isi tersebut dan 2 isi tersirat dalam petikan. 2. Menulis rumusan daripada isi tersurat dan tersirat. Aras 1 iv. Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.. Aras 2 i . Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai. Pada akhir pengajaran pelajar dapat : 1. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek gaya bahasa dan unsur bunyi. Aras 1 ii. Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita. HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU: 31 TARIKH: 15.8.2011 19.8.2011

Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Sungai Sumber Rezeki Dalam Kehidupan Kita Tajuk Iringan: Kesan negatif yang akan berlaku sekiranya hutan ditebang secara berleluasa. Langkah-langkah mengatasi masalah banjir kilat CERPEN : Gema Sepi Gadis Genius Hutan perlu dipelihara. CT1 Memajukan kawasan sekitar sungai sebagai tempat rekreasi CT2 Usaha-usaha menjaga kebersihan sungai. Aktiviti-akiviti manusia di kawasan tasik

188 185

3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat.

Karangan (B) Komsas Nilam PLBS

188 185 183 186

FOKUS SAMPINGAN:3.3

CITRA BAHASA (PEMULIHAN) Bahasa 1. SINTAKSIS: 1.1 Ayat Tunggal 1.2 Perbezaan antara ayat dasar dengan ayat tunggal

Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding.menolak pendangan orang lain.

3.4 Berbincang untuk menerima dan

191

BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca, didengar dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN: 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA:

11.0 Menguasai gaya bahasa dan

laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif.FOKUS SAMPINGAN: 11.3 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. MINGGU & TARIKH FOKUS P&P TEMA UNIT 20 : INDUSTRI PEMBUATAN BOT DAN PERAHU Tajuk Buku Teks: Perkembangan Pembuatan Bot dan Perahu di Malaysia Tajuk Iringan: Kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi. MUKA SURAT 192202 192 194 197

ISI KANDUNGAN BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA

HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKAN Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Memberikan komen yang munasabah terhadap sesuatu tajuk yang dikemukakan. 2. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk memperoleh maklumat daripada bahan / teks yang didengar atau dibaca Aras 1 iii. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan idea utama yang dapat. 2. Mengulas 4 isi tersurat yang terdapat dalam petikan Aras 1 iv. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai gambar dan bahan grafik. iv. Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik.

MINGGU: 32 TARIKH: 21.8.2011 26.8.2011

Ringkasan Pemahaman

Karangan (C)

KARANGAN PENDAPAT: 197 Slogan Malaysia Boleh memainkan peranan penting bagi membakar semangat rakyat Malaysia untuk mencipta pelbagai kejayaan. Setelah berjaya mengeksport kereta nasional, Malaysia juga mampu menghasilkan bot berkuasa tinggi dan mengeksportnya. Berbincanglah dalam kumpulan tentang tajuk Masa depan Industri Bot di Malaysia dengan mengemukakan hujah yang rasional. Tulislah karangan berpandukan isi-isi yang diberikan.

1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. FOKUS SAMPINGAN1.2 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. BIDANG : MAKLUMAT FOKUS UTAMA . 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

Komsas Nilam PLBS

CERPEN : Warkah daripada Ibu Kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi. CT1 Program Celik Komputer wajar diperkenalkan kepada penduduk kampung tanpa mengira

197 197

CITRA BAHASA (PEMULIHAN) Bahasa SINTAKSIS: 1. Ayat Aktif Transitif 2. Ayat Pasif Penjodoh bilangan

usia.Berikan komen anda. Dengan kemajuan sains dan teknologi dan telekomunikasi, pelbagai barang bermutu dapat dihasilkan demi mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia. Cara hidup yang sederhana. ( Berjimat cermat ) CT2

198

FOKUS SAMPINGAN7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambarab keseluruhan, idea utama, isis penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. 7.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. BIDANG : ESTETIK

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menuliskan beberapa rangkap pantun ciptaan sendiri berdasarkan tema yang diberi. Aras 1 iii. Memilih diksi yang sesuai untuk membina puisi.

199 199201

FOKUS UTAMA

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.

FOKUS SAMPINGAN12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. 27.8.20114.9.2011 CUTI MUKA SURAT 203212 203204 205 209 FOKUS UTAMA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKAN BIDANG: INTERPERSONAL Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan lima kata kerja berdasarkan petikan rencana yang dibaca. Aras 1 iv. Menyatakan maksud atau penyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan. 2. Menyatakan hujah untuk menerima atau menolak pendapat dalam perbincangan.

UNIT 21 : BINTANG DI LAUTAN MINGGU: 33 TARIKH: 5.9.2011 9.9.2011 Ringkasan Pemahaman Tajuk Buku Teks: Pelabuhan Bebas Cukai Tajuk Iringan: Pelabuhan bebas cukai menguntungkan pedagang. Cara-cara menangani masalah mendapatkan pekerja di luar negara DRAMA : HemodialisisKuala Lumpur dan Labuan merupakan Wilayah Persekutuan.

Karangan (B) Komsas Nilam

212

1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra.

Namun, terdapat juga perbezaan antara kedua-duanya dari pelbagai aspek. Berdasarkan gambar dan pengetahuan sedia ada anda, senaraikan perbezaan antara Kuala Lumpur dengan Labuan dalam aspek lokasi, kegiatan ekonomi dan prasarana.

FOKUS SAMPINGAN1.2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain. BIDANG : MAKLUMAT FOKUS UTAMA . 8.0 Memproses maklumat u ntuk keperluan tertentu 9.0 Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan 2. Menulis format surat kiriman tidak rasmi. 3. Menulis surat kiriman tidak rasmi dengan format yang betul. Aras 1 Ii Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. Iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan. Aras 2 ii. Mengecam format penulisan surat, kad ucapan/ pesanan dan cereka. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menulis aspek yang menarik dalam genre sastera yang dikaji. Aras 2 iii. Mehuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat

PLBS

CT1

CITRA BAHASA (PEMULIHAN) Bahasa SINTAKSIS: 1. Ayat Seruan 2. Ayat Perintah Peribahasa 1 Kecil hati

Berbelanja dengan kad kredit lebih menguntungkan. Nyatakan sama ada anda bersetuju atau tidak dengan pendapat tersebut dengan mengemukakan alasan yang munasabah. CT2 Membayar cukai ialah tanggung jawab kita kepada negara. Pendapatan daripada cukai digunakan untuk membiayai pelbagai perkhidmatan yang disediakan untuk rakyat. Pelabuhan bebas cukai menguntungkan pedagang.

212

208

FOKUS SAMPINGAN205 210211 211 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. BiDANG : ESTETIK FOKUS UTAMA

10.0 Memahami dan memberi respon peribadi tentang karya.

FOKUS SAMPINGAN10.4 Menyatakan jenis , ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA UNIT 22 : MENITI ALAF SIBER

MUKA SURAT ISI KANDUNGAN 216 BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKAN Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Murid dapat berbincang dengan menggunakan bahasa yang betul dan bertatasusila. 2. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan ornag lain secara terbuka. Aras 1 i. Berbual tentang penglaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada

MINGGU: 34 TARIKH: 12.9.2011 16.9.2011

Ringkasan/ Pemahaman

Tajuk Buku Teks: E-Buku Tajuk Iringan: Angkasa lepas KARANGAN RENCANA: Bidang teknologi maklumat dan komunikasi berkembang pesat.Pelbagai ciptaan baharu dihasilkan. Dapatkan maklumat tentang satu ciptaan dalam

217

Karangan (C)

FOKUS SAMPINGAN3.1 Berbincang dengan menggunakan

Komsas Nilam PLBS

CITRA BAHASA (PEMULIHAN) Bahasa MORFOLOGI: 1. Kata Penegas 2. Ayat Nafi

bidang teknologi maklumat dan komunikasi daripada internet,akhbar,buku rujukan atau majalah. Dengan ayat sendiri,tulislah sebuah rencana tentang penemuan tersebut. DRAMA : Inflakasta Angkasa lepas CT1 E-buku : Jelaskan pendapat anda sekiranya semua pelajar diwajibkan menggunakan e-buku. CT2 Cetak rompak Cetak rompak

ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain BIDANG : MAKLUMAT 217 215 FOKUS UTAMA . 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

dan intonasi yang sesuai. Aras 2 ii. Menyatakan hasrat dan harapan untuk menjelaskan sesuatu perkara Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Murid dapat mengenalpasti 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat dalam petikan. 2. Menulis rumusan daripada isi tersebut dan tersirat. Aras 1 v. Membalas hujah dalam suasana perbincangan secara harmoni Aras 2 Ii Menyatakan hasrat dan harapan untuk menjelaskan sesuatu Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Murid dapat mengulas karya sastera dar aspek latar tempat, masa dan masyarakat. Aras 1 vii. Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya

218 218

FOKUS SAMPINGAN7.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. BIDANG : ESTETIK FOKUS UTAMA

10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.

FOKUS SAMPINGAN10.4 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA UNIT 23 : ANGKASA RAYA

MUKA SURAT ISI KANDUNGAN BIDANG: INTERPERSONAL 228230 222224 227 223 FOKUS UTAMA HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKAN Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Murid dapat menyatakan idea utama daripada bahan yang didengar atau dibaca. 2. Berbincang untuk menyediakan jawapan kepada soalan-soalan yang diberi berdasarkan teks pilihan. Aras 1 i. Berbual tentang penglaman diri dan kegiatan

MINGGU: 35 TARIKH: 19.9.2011 23.9.2011

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Peningkatan Suhu Dunia Tajuk Iringan: Sains Angkasa Patut Dipelajari Di Peringkat Sekolah Persediaan bagi melahirkan angkasawan pertama negara DRAMA : Di Sini Bakti Bersemadi Era globalisasi menuntut

Karangan (B) Komsas Nilam

3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan

PLBS

CITRA BAHASA (PEMULIHAN) Bahasa SINTAKSIS: 1. Ayat Majmuk Gabungan

kepakaran dalam bidang teknologi maklumat. CT1 Melaka Bandaraya Bersejarah CT2 Planetarium Negara Melaka Bandaraya Bersejarah

226 226 226

dan kata sepakat. FOKUS SAMPINGAN3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. BIDANG : MAKLUMAT FOKUS UTAMA . 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mentafsir dan merumus bahan grafik dan bukan grafik. Aras 1 i. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan. ii Merumus idea dengan alasan yang dapat diterima. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek gaya bahasa / diksi / keindahan bahasa Aras 1 vii. Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya

FOKUS SAMPINGAN7.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat darip[ada sesuatu bahan. BIDANG : ESTETIK FOKUS UTAMA

10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.

FOKUS SAMPINGAN10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA UNIT 23 : ANGKASA RAYA

MUKA SURAT ISI KANDUNGAN BIDANG: INTERPERSONAL 222224 FOKUS UTAMA HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKAN Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Murid dapat menyatakan idea utama daripada bahan yang didengar atau dibaca. 2. Berbincang untuk menyediakan jawapan kepada soalan-soalan yang diberi berdasarkan teks pilihan. Aras 1 i. Berbual tentang penglaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada

MINGGU: 36 TARIKH: 26.9.2011 30.9.2011

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Sains Angkasa Patut Dipelajari Di Peringkat Sekolah Tajuk Iringan: Peningkatan Suhu Dunia

Karangan (C)

KARANGAN PERBAHASAN: Penerokaan Ilmu Angkasa Raya Membawa Banyak Kebaikan

228230 224

3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan

Komsas Nilam

PLBS

CITRA BAHASA (PEMULIHAN) Bahasa SINTAKSIS: 1. Ayat Majmuk Gabungan

ULANG KAJI Peningkatan suhu dunia: 1. Faktor 2. Kesan 3. Langkah-langkah mengatasi CT1 Melaka Bandaraya Bersejarah CT2 Planetarium Negara Planetarium Negara

228230 226 226 226

dan kata sepakat. FOKUS SAMPINGAN3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. BIDANG : MAKLUMAT FOKUS UTAMA . 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

dan intonasi yang sesuai.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mentafsir dan merumus bahan grafik dan bukan grafik. Aras 1 i. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan. ii Merumus idea dengan alasan yang dapat diterima. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek gaya bahasa / diksi / keindahan bahasa Aras 1 vii. Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya

FOKUS SAMPINGAN7.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat darip[ada sesuatu bahan. BIDANG : ESTETIK FOKUS UTAMA

10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.

FOKUS SAMPINGAN10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA UNIT 24 : SALAM PERPISAHAN

MUKA SURAT ISI KANDUNGAN BIDANG: INTERPERSONAL 231232 234 234 FOKUS UTAMA 1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKAN Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Membaca teks pilihan menggunakan sebutan nada dan intonasi yang betul. 2. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk mendapat penjelasan lanjut. Aras 1 v. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila.

MINGGU: 37 TARIKH: 03.10.2011 07.10.2011

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Teks Ucapan Majlis Perpisahan Guru Tajuk Iringan: Kepentingan Organisasi Kelas KARANGAN UCAPAN : Guru kelas anda akan berpindah ke sekolah lain. Sebagai ketua kelas, anda diminta menyampaikan ucapan dalam

Karangan (C)

FOKUS SAMPINGAN1.2 Mendengar dan memberi respon

Komsas Nilam PLBS

satu majlis jamuan perpisahan. ULANG KAJI Drama Adik Berjasa CT1 Kelebihan Tarian Tradisional CT2 Kelebihan Tarian Moden Pantun Perpisahan

237238 239 239 238

secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. BIDANG : MAKLUMAT FOKUS UTAMA . 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyatakan idea utama yang dapat. 2. Mengulas 4 isi tersurat yang terdapat petikan / graf / carta. Aras 1 Iii vi Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik..

CITRA BAHASA (PEMULIHAN) Bahasa SINTAKSIS : Ayat Majmuk Pancangan Peribahasa 1 Umpama orang mengantuk disorongkan bantal 2 Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai

FOKUS SAMPINGAN7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhanidea utama, isi penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. BIDANG : ESTETIK FOKUS UTAMA

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mengulas tema dan 3 persoalan puisi yang dikaji. Aras 3 ii. Mengenal pasti binaan plot dan penggunaan imbas kembali dalam teks.

10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN10.4 Menyatakan jenis, tema, ciri dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.MINGGU 3739 10.10.201128.10.2011 MINGGU 4041 31.10.201112.11.2011 MINGGU 42 14.11.201118.11.2011 19.11.201131.12.2011 ULANG KAJI MINGGU ULANG KAJI DAN LATIH TUBI

PENILAIAN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 2

POSTMORTEM CUTI

PERBINCANGAN SKEMA JAWAPAN CUTI AKHIR TAHUN 2011