rpt tingkatan 2 2012

Upload: zairulsyazeri

Post on 14-Jul-2015

486 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 2012

PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT BANDARAYA 59000 BANGSAR, KUALA LUMPUR RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 2012BULAN MINGGU TAJUK UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN (OBJEKTIF & ARAS) CADANGAN AKTIVITI BBM/NILAI/PEDAGOGI

JAN

1 04/1/2012 hingga 06/1/2012

Orientasi Pengenalan kepada tajuk pembelajaran

PENGGAL

2 9/1/2012 hingga 13/1/2012

1

Aras I 1. Mengenalpasti tajuk-tajuk yang akan di ajar dan keperluan yang perlu disediakan semasa mengikuti pembelajaran ASAS SENI REKA Aras I 1. Mengenalpasti Unsur-unsur seni bahawa olahan garisan dapat GARISAN menimbulkan jalinan, ton dan bentuk Olahan garisan untuk menimbulkan 1. Jalinan 2. Ton 3. Bentuk Dengan menggunakan pelbagai media dan teknik

Aktiviti 1. Menyenaraikan topik-topik dalam pembelajaran PSV tingkatan 2 Aktiviti 1 1. Mengkaji nilainilai garisan (teori) 2. Menghasilkan jalinan yang mempunyai garisan dengan menampakkan kesan seperti kasar, licin dan lain-lain 3. Mengunakan pelbagai garisan bagi mewujudkan bentuk pada gubahan rupa ayam

Alat/Bahan Pensel, Pen dan Buku nota dan buku latihan

Pembelajaran Kontekstual Alat/Bahan Pen,pensel,pensel warna/krayon dan buku nota juga buku latihan Aktiviti muka surat 1 Buku Latihan PSV Ting. 2

1

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 2012

ASAS SENI REKA Aras II 3 16/1/2012 hingga 20/1/2012 Unsur seni GARISAN Olahan garisan untuk menimbulkan Pergerakan Menghasilka n rupa Menampaka n ruang Bentuk ilusi 1. Mengenali jenisjenis garisan dan perbezaannya 2. Mengenalpasti bahawa garisan yang disusun boleh menimbulkan bentuk 3. Mengenalpasti garisan menampakkan ruang 4. Mengenalpasti garisan menghasilkan rupa 5. Mengenalpasti garisan menghasilkan pergerakan 6. Menggunakan garisan dalam menghasilkan kerja seni visual melalui aktiviti mudah

Aktiviti II 1. Menghasilkan lakaran pada ruang yang disediakan dengan mengikut arahan yang diberi menggunakan pelbagai teknik garisan 2. Guru membimbing murid di dalam penghasilan lukisan 3. Pelajar dikehendaki menampalkan hasil kerja seni yang menggunakan pelbagai jenis garisan dan menyatakan jenis garisan tersebut Pembelajaran konstruktivisme Alat/Bahan Buku latihan, pensel,pelbagai media seperti pensel warna,pen basah,karyon dan lain-lain Masukkan pelbagai jenis garisan bagi Aktiviti muka surat 2 Buku Latihan PSV Ting. 2 ( Kerja rumah modul cuti sekolah Tahun Baru Cina m/s 3 dan 4 ) Nota :Penerangan diberikan untuk menyempurnakan tugasan

2

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 2012

4 23/1/2012 hingga 27/1/2012 Unsur-unsur seni 5 30/1/2012 hingga 3/2/2012 RUPA Jenis-jenis dan olahan rupa Kajian perkaitan rupa muka taip, lambang, dan corak

CUTI TAHUN BARU CINA 23/1/2012 SEHINGGA 29/1/2012 Aras I 1. Mengenalpasti jenis-jenis rupa 2. Mengenalpasti perbezaan di antara rupa dengan muka taip, lambang dan corak Aktiviti I 1. Mengkaji perbezaan jenisjenis rupa 2. Mengenalpasti contoh-contoh rupa pada benda buatan manusia 3. Mengumpul gambar dari keratan majalah / suratkhabar sebagai sumber idea olahan rupa kepada lambang 4. Mengolah gambar menjadi rupa dan lambang yang menarik Pembelajaran Kontekstual Alat / Bahan Contoh gambar, lambang dari keratan suratkhabar, gunting, gam dan pensel Buku Latihan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 m/s 5 dan 6

3

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 2012

Unsur-unsur seni 6 6/2/2012 hingga 10/2/2012 RUPA Rupa dan muka taip Serif Sans serif hiasan

Aras II 1. Mengenalpasti perkaitan rupa dengan mukataip 2. Mengenalpasti

Aktiviti II 1. Menghasilkan rupa dan mukataip berpandukan lukisan petak berukuran 3 x 5 2. Menulis perkataan SENI ITU INDAH

Pembelajaran masteri Alat/Bahan Pembaris,pen marker,pensel,gunting,kad manila dan Buku Latihan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 m/s 7 dan 8

4

BULAN

MINGGU

TAJUK UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN (OBJEKTIF & ARAS)

CADANGAN AKTIVITI

BBM/NILAI/PEDAGOGI

FEB

7 13/2/2012 hingga 17/2/2012

Unsur-unsur seni RUPA 1. Rupa dan corak 2. Teknik olahan rupa Penindihan Penambaha n Pengurang an

PENGGAL

18 21/2/2012 hingga 24/2/2012

Aras II 1. Mengenalpasti perkaitan rupa dengan corak 2. Mengenalpasti garisan grid membantu dalam penyusunan rupa dalam menimbulkan corak

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 2012 Aktiviti III Pembelajaran masteri

1. Mengunting pelbagai jenis rupa dan menyusun rupa tersebut berpandukan garisan grid bagi menimbulkan corak 2. Mengaplikasikan teknik tekapan bagi memudahkan menghasilkan corak secara berulang kepada cawan

Alat/Bahan Pembaris,kertas warna,pensel,gunting, dan Buku Latihan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 m/s 9 dan 10

Unsur unsur seni BENTUK Kajian jenis-jenis bentuk dan maksudnya 1. Bentuk konkrit 2. Bentuk Ilusi Kajian bentuk manusia secara 2 dimensi Unsur-unsur seni BENTUK Bentuk konkrit Origami

Aras I Aktiviti I 1. Mengenalpasti 1. Penerangan jenisjenis-jenis bentuk dan jenis bentuk di perbezaan di antaranya samping 2. Mengenalpasti perbezaannya (teori) kadar banding manusia 2. Mengenalpasti kadar 3. Menggambarkan banding manusia bentuk melalui kegiatan dalam bentuk 2 2 dimensi dimensi (teori) 3. Membuat latihan pengukuhan untuk pemahaman 4. Meminta pelajar membawa contoh gambar manusia dalam pelbagai aksi sebagai bahan Aras I 1. Mengenalpasti lipatan kertas akan menghasilkan bentuk konkrit 2. Mengenalpasti ciriciri bentuk konkrit Aktiviti I 1. Menghasilkan lipatan kertas origami berbentuk kepala kucing

Pembelajaran masteri Alat / Bahan Pensel,pen,pemadam, pensil warna, buku nota dan Buku Latihan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 m/s 11 ( kerja rumah m/s 12 )

9 27/2/2012 hingga 02/3/2012

Pembelajaran masteri Alat / Bahan 5 Kertas warna,gam, gunting dan Buku Latihan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 2012

BULAN

MINGGU

TAJUK UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN (OBJEKTIF & ARAS)

CADANGAN AKTIVITI

BBM/NILAI/PEDAGOGI

6

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 2012

Pembelajaran masteri APRIL 14 02/4/2012 hingga 06/4/2012 Unsur unsur seni RUANG Ruang ilusi Ruang fizikal Aras I 1. Mengenalpasti ruang ilusi dan ruang fizikal 2. Membandingbeza ruang fizikal Aktiviti I 1. Membuat penerangan ringkas tentang ruang, contoh ruang serta nota 2. Menghasilkan lakaran satu ruang bilik pada ruang yang disediakan Alat / Bahan Pensil,pemadam,pembaris dan Buku Latihan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 m/s 17

PENGGAL

1BULAN MINGGU TAJUK UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN (OBJEKTIF & ARAS)

CADANGAN AKTIVITI

BBM/NILAI/PEDAGOGI

7

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 2012

15 APRIL 09/4/2012 hingga 14/4/2012

Unsur unsur seni RUANG Ruang dan Perspektif Perspektif satu titik lenyap Fungsi-fungsi ruang Teknik menimbulkan ruang Unsur-unsur Seni Jenis-jenis warna 1. Warna penggenap

Aras I 1. Mengenalpasti konsep ruang dengan lebih jelas 2. Mengenalpasti fungsi penggunaan titik lenyap dalam menimbulkan ruang 3. Mengenalpasti cara penghasilan perspektif dua titik lenyap

Aktiviti I 1. Menghasilkan ruang ilusi menggunakan dua titik lenyap 2. Lukiskan ruang bertemakan ruang tamu atau ruang bilik tidur

Pembelajaran masteri Alat / Bahan Pembaris,pensel, pemadam dan Buku Latihan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 m/s 18

16 16/4/2012 hingga 20/4/2012

Aras I 1. Mengenalpasti gubahan warna penggenap 2. Mengenalpasti kombinasi warna panas dan sejuk akan menimbulkan warna penggenap

Aktiviti I 1. Membuat penerangan ringkas tentang warna pengenap, contoh warna pengenap serta nota 2. Mewarnakan poster dan menambah ilustrasi dengan gubahan warna penggenap 3. Tampalkan gubahan menunjukkan warna penggenap Aktiviti I

Pembelajaran masteri Alat / Bahan Berus, cat poster, palet dan Buku Latihan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 m/s 19 dan 20

17 Unsur-unsur seni Aras I Pembelajaran masteri

8

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 2012

23/4/2012 hingga 27/4/2012

WARNA Jenis-jenis warna 1. Warna Harmoni

1. Mengenalpasti jenisjenis warna harmoni atau warna keluarga 2. Mengenalpasti warna harmoni terdiri daripada warna-warna yang bersebelahan dengan roda warna Aras I

1. Membuat penerangan ringkas tentang warna harmoni, contoh warna harmoni serta nota 2. Mewarnakan pakaian di sebelah dengan gubahan warna harmoni Aktiviti I 1. Membuat penerangan ringkas tentang prinsip rekaan harmoni, contoh harmoni melalui unsur seni serta nota 2. Mewarnakan setiap corak supaya menimbulkan gubahan yang harmoni 3. Tampalkan beberapa gambar yang menunjukkan keadaan yang harmoni Aktiviti 1

Alat / Bahan Berus, cat poster, palet dan Buku Latihan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 m/s 21 dan 22

18 MEIPENGGAL

Prinsip rekaan HARMONI Cara menimbulkan harmoni melalui a. Rupa b. Warna c. Jalinan d. Garisan yang teratur dan berulang 1. Mengenalpasti konsep harmoni yang wujud dalam alam sekeliling dan benda buatan manusia 2. Mengenalpasti cara menimbulkan harmoni melalui penggunaan unsur seni yang teratur dan berulang

Pembelajaran masteri Alat / Bahan Berus, cat poster, palet dan Buku Latihan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 m/s 23 ( Kerja rumah m/s 24 )

30/4/2012 hingga 04/5/2012

119

Prinsip rekaan

Aras I 1. Mengenalpasti

Pembelajaran masteri

9

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 2012

07/5/2012 hingga 15/5/2012

PENEGASAN Definisi Penegasan Prinsip rekaan penegasan pada : 1. Alam sekeliling 2. Benda buatan manusia Fungsi penegasan dan cara menimbulkan penegasan

bagaimana wujudnya penegasan pada benda buatan manusia dan alam sekeliling 2. Mengenalpasti maksud penegasan di dalam konteks seni 3. Mengenalpasti fungsi penegasan dan penggunaannya dalam aktiviti seni

1. Membuat penerangan berkaitan tajuk (teori) 2. Mengamati dan mencari kawasan penegasan 3. Memberikan latihan pengukuhan untuk pemahaman dengan mewarnakan lakaran pinggan untuk menghasilkan penegasan

Alat / Bahan Berus, cat poster, palet,pensel warna,krayon dan Buku Latihan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 m/s 25 ( Kerja rumah m/s 26 )

20 21

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 2 16/5/2012 hingga 24/5/2012CERAMAH ISRAK MIKRAJ DAN AKTIVITI PENDIDIKAN MORAL

22 23

25/5/2012 CUTI PENGGAL 1 Bermula dari 26/5/2012, 03/6/2012 CUTI PENGGAL 1 Berterusan dari 04/6/2012 sehingga 10/6/2012

10

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 2012

JUN PENGGAL

2

24 Prinsip Rekaan 11/6/2012 hingga 15/6/2012 IMBANGAN Definisi Imbangan Prinsip rekaan imbangan pada : 1. Alam sekeliling 2. Benda buatan manusia Fungsi imbangan dan cara menimbulkan imbangan Teknik tekapan dan teknik lipatan bagi mewujudkan imbangan simetri Aras I 1. Memahami konsep imbangan simetri dan tidak simetri pada benda alam dan buatan manusia dari aspek unsur-unsur seni 2. Mengenalpasti penggunaan imbangan simetri dan tidak simetri dalam aktiviti seni Aktiviti I 1. Membuat nota di dalam buku mengenai imbangan 2. Memerhatikan dan mengkaji benda-benda alam dan buatan manusia 3. Melengkapkan lukisan wau dengan menggunakan teknik tekapan / lipatan dan warnakan supaya mewujudkan gubahan imbangan

Pembelajaran masteri Alat / Bahan Berus, cat poster, palet,pensel warna,krayon,pensel, gunting,pemadam,kad manila / kertas minyak dan Buku Latihan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 m/s 27 ( Kerja rumah m/s 28 )

11

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 2012

25 18/6/2012 hingga 22/6/2012

Prinsip rekaan KONTRA 1. 2. Definisi kontra Kontra pada Alam semulajadi Benda buatan manusia Cara menghasilkan kontra a. Warna penggenap

Aras 1 Aktiviti I 1. Mengenalpasti maksud kontra 1. Membuat 2. Mengenalpasti penerangan berkaitan kewujudan prinsip tajuk rekaan kontra di alam 2. Memberikan latihan sekeliling dan benda pengukuhan dengan buatan manusia menambahkan motif 3. Mengenalpasti disamping perbezaan 3 mewarnakan lukisan daripada 8 cara untuk mewujudkan menimbulkan kontra gubahan kontra 4. Mewujudkan kontra dengan penggunaan warna yang berbeza

Pembelajaran masteri Alat / Bahan Berus, cat poster, palet,pensel warna,krayon,pensel, ,pemadam, kertas minyak dan Buku Latihan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 m/s 29 ( Kerja rumah m/s 30 )

26 Prinsip rekaanJUN

Pembelajaran masteri PERGERAKAN Definisi pergerakan Cara Aras I 1. Menyatakan wujudnya pergerakan dan fungsinya dalam alam dan objek buatan manusia 2. Mengenalpasti jenisjenis pergerakan Aktiviti I 1. Menkaji pergerakan pada benda alam atau benda buatan manusia kibaran bendera dan lain-lain 2. Membuat penerangan berkaitan Alat / Bahan Pensel warna,krayon,pensel, ,pemadam,pembaris dan Buku Latihan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 12

26/6/2012 hingga 29/6/2012

PENGGAL

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 2012

227 JULAI 02/7/2012 hingga 06/7/2012

menimbulkan pergerakan

melalui unsur seni 3. Mengaplikasikan pergerakan dalam seni visual menggunakan unsur-unsur seni

28 09/7/2012 hingga 13/7/2012

Aras II 1. Mengenalpasti unsur PERGERAKAN seni garisan dapat menimbulkan prinsip rekaan pergerakan Pergerakan 2. Mengenalpasti jenisboleh wujud melalui jenis garisan yang olahan pelbagai menimbulkan garisan pergerakan 3. Mengenalpasti penggunaan pergerakan dalam aktiviti seni Prinsip rekaan Aras I KEPELBAGAIAN Definisi kepelbagaian Fungsi kepelbagaian Kaedah menimbulkan kepelbagaian 1. Mengenalpasti penggunaan unsur seni, prinsip rekaan dan idea menghasilkan kepelbagaian 2. Mengenalpasti kepelbagaian dari segi jalinan,bentuk,warna

Prinsip rekaan

tajuk 3. Membuat latihan pengukuhan dengan mengaplikasikan pergerakan dalam lukisan Aktiviti II 1. Membuat beberapa garisan yang dapat menimbulkan pergerakan 2. Menghasilkan lukisan yang menunjukkan pergerakan melalui olahan pelbagai jenis garisan Aktiviti I 1. Membuat nota di dalam buku mengenai kepelbagaian 2. Menghasilkan gubahan berdasarkan prinsip kepelbagaian

m/s 31

Pembelajaran kontekstual Alat / Bahan Pensel warna,krayon,pensel, ,pemadam,pembaris dan Buku Latihan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 m/s 32 dan 33 ( kerja rumah m/s 34 ) Pembelajaran kontekstual Alat / Bahan Pensel warna,krayon,pensel, ,pemadam,pembaris dan Buku Latihan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 m/s 35

13

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 2012

dan rupa

29 16/7/2012 hingga 20/7/2012

Prinsip rekaan KEPELBAGAIAN

Aras II 1. Mengenalpasti kepelbagaian wujud melalui unsur-unsur seni yang berbeza yang disatukan menjadi satu gubahan 2. Melengkapkan ilustrasi dengan elemen-elemen yang dapat mewujudkan kepelbagaian

Aktiviti II 1. Menghasilkan satu gubahan kepelbagaian sama ada bermotifkan flora, fauna atau geometri 2. Menghasilkan gubahan berdasarkan prinsip kepelbagaian dengan kepelbagaian dari segi warna,bentuk, rupa, garisan dan ruang Aktiviti I 1. Membuat penerangan ringkas di samping nota sebagai pengukuhan pemahaman 2. Menghasilkan lukisan dengan

Pembelajaran kontekstual Alat / Bahan Pensel warna,krayon,pensel, ,pemadam,pembaris dan Buku Latihan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 m/s 36 ( kerja rumah m/s 37 dan 38 ) Pembelajaran masteri Alat / Bahan Pensel warna,krayon,pensel, ,pemadam,pembaris dan Buku Latihan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 14

30 23/7/2012 hingga 27/7/2012

Prinsip rekaan KESATUAN Unsur seni + Prinsip Rekaan = Kesatuan

Aras I 1. Mengenalpasti bahawa prinsip rekaan dan unsur seni saling mempunyai hubung kait di antara satu sama lain untuk menghasilkan rekaan

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 2012

yang baik

menambahkan motif mengaplikasikan teknik tekapan dan diwarnakan dengan warna sewarna Aktiviti I 1. Membuat penerangan ringkas mengenai tajuk pengajaran dan pembelajaran serta pemberian nota bagi memperkukuhkan kefahaman pelajar 2. Menunjukka n teknik melukis dengan menggunakan variasi garisan melalui contoh-contoh gambar teknik garisan Aktiviti I

m/s 39 ( kerja rumah m/s 40 )

31 Seni Halus 01/8/2011 hingga 05/8/2011 LUKISAN Alatan dan bahan Teknik melukis a. Olahan garisan b. Kesan media Asas sebelum melukis

Aras I 1. Mengenalpasti konsep dan asas lukisan serta ton 2. Mengenalpasti kesan pencahayaan dalam menimbulkan bentuk 3. Mengenalpasti teknik melukis untuk penyertaan hasrat diri dan masyarakat

Pembelajaran masteri Alat / Bahan Pensel warna,krayon,pensel, ,pemadam,pembaris,pen marker,arang,pen fel dan Buku Latihan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 m/s 41

PENGGAL

2OGOS

32 Seni Halus 06/8/2012 hingga 10/8/2012 LUKISAN

Aras I 1. Mengenalpasti kepelbagaian media / bahan akan menghasilkan kesan yang berbeza

Pembelajaran kontekstual

1. Menghasilkan beberapa lukisan alam Alat / Bahan sekeliling dan benda Pensel buatan manusia warna,krayon,pensel, 15

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 2012

2. Mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan yang terdapat pada alam sekeliling dan benda buatan manusia 3. Mengaplikasikan teknik garisan dalam penghasilan lukisan 33 Seni Halus 13/8/2012 hingga 17/8/2012 LUKISAN 1. Mengaplikasikan prinsip rekaan dan unsur seni dalam lukisan 2. Mengenalpasti perbezaan lukisan dan lakaran Aras II

dengan menggunakan pelbagai bahan dan teknik

,pemadam,pembaris,pen marker,arang,pen fel dan Buku Latihan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 m/s 42

Aktiviti II 1. Menghasilkan lukisan bertemakan buah-buahan 2. Mengumpul gambar-gambar pelbagai jenis lukisan dan tampalkan di ruan yang disediakan

Pembelajaran kontekstual Alat / Bahan Pensel warna,krayon,pensel, ,pemadam,pembaris,pen marker,arang,pen fel dan Buku Latihan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 m/s 43 ( kerja rumah m/s 44 )

34 35 27/8/2012 hingga 31/8/2012

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 bermula dari 18/8/2012 sehingga 26/8/2012 Seni Halus CATAN Definisi catan Aras I 1. Mengenalpasti tentang pecahan ruang dan kedudukan subjek Aktiviti 1 1. Membuat penerangan ringkas mengenai tajuk Pembelajaran kontekstual Alat / Bahan Berus, pallet, cat 16

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 2012

Pecahan ruang Alat dan Media Teknik cat air Tatacara catan cat air

dalam ruang 2. Mengenalpasti tatacara penghasilan catan 3. Mengenalpasti alat dan media yang digunakan dalam catan 4. Mengenalpasti teknik-teknik cat air Aras I 1. Mengaplikasikan teknik legap 2. Mengenalpasti perbezaan penggunaan media cat air dan cat poster

pengajaran dan pembelajaran serta pemberian nota bagi memperkukuhkan kefahaman pelajar 2. Membuat latihan pengukuhan berdasarkan lembaran kerja yang diberi Aktiviti I 1. Mewarnakan lukisan yang disediakan dengan menggunakan cat poster 2. Mengumpul gambar-gambar contoh catan yang menggunakan cat poster Aktiviti 1 1. Membuat penerangan mengenai berkaitan tajuk dan memberikan nota bagi memperkukuhkan

air,bekas air,tuala dan Buku Latihan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 m/s 45 ( kerja rumah m/s 46 )

36 SEPTPENGGAL

Seni Halus CATAN Tatacara penggunaan cat poster

Pembelajaran kontekstual Alat / Bahan Berus, pallet, cat poster,bekas air,tuala dan Buku Latihan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2 m/s 47 ( kerja rumah m/s 48 ) Pembelajaran masteri Alat/Bahan Pen,pensel,pemadam, contoh motif ukiran kayu, kertas bersaiz A4 dan buku nota

03/9/2012 hingga 06/9/2012

237 10/9/2012 hingga 14/9/2012

Aras I Kraf Tradisional dan Dimensi Baru UKIRAN KAYU Definisi ukiran kayu 1. Merangsang kepekaan pelajar mengenai sejarah,bahan,alatan, teknik,motif ukiran dan jenis ukiran 2. Memahami nilai-nilai

17

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 2012

Jenis-jenis ukiran Motif ukiran kayu

yang terkandung dalam reka corak ukiran yang berasaskan alam

kefahaman 2. Menghasilk an lakaran corak ukiran yang berasaskan motif flora Contoh motif: Sulur Kacang 3. Lakaran motif ditampal di dalam buku nota sebagai rujukan Pembelajaran masteri Aktiviti 1 1. Membuat penerangan mengenai berkaitan tajuk dan memberikan nota bagi memperkukuhkan kefahaman 2. Menghiaskan rupa bentuk tembikar berdasarkan motif sebenar tembikar mengikut daya kreativiti 3. Hiasan motif yang telah siap ditampal di dalam buku nota sebagai rujukan Alat/Bahan Pensel,pensel warna/karyon, lembaran kerja, contoh motif tembikar dan buku nota

38 17/9/2012 hingga 20/9/2012

Kraf Tradisional dan Dimensi Baru TEMBIKAR Definisi tembikar Jenis-jenis tembikar Motif tembikar

Aras I 1. Merangsang kepekaan pelajar mengenai sejarah,bahan,alatan teknik,motif tembikar dan jenis tembikar 2. Mengenalpasti perbezaan motif tembikar mengikut jenisnya

18

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 2012

39PENGGAL

Aras I Komunikasi Visual ILUSTRASI Jenis-jenis ilustrasi Teknik dan proses Fungsi 1. Mengenalpasti prinsip-prinsip membuat ilustrasi serta tatacara gubahannya 2. Mengenalpasti alatan dan bahan serta beberapa teknik menghasilkan ilustrasi

Aktiviti I 1. Membuat penerangan mengenai berkaitan tajuk dan memberikan nota bagi memperkukuhkan kefahaman

Pembelajaran masteri Alat/Bahan Pensel,pensel warna/karyon, lembaran kerja, contoh ilustrasi kad ucapan, dan buku nota

2OKT

24/9/2012 hingga 28/9/2012

40 Komunikasi Visual01/10/2012 hingga 05/10/2012

Aras I MULTIMEDIA Animasi dan jenisnya Penjanaan animasi Proses penghasilan animasi 1. Mengaplikasikan asas seni reka dalam aktiviti 2. Membuat reka bentuk grafik mudah 3. Menghasilkan kerja grafik secara manual atau menggunakan komputer

Aktiviti I 1. Membuat penerangan mengenai berkaitan tajuk dan memberikan nota bagi memperkukuhkan kefahaman 2. Secara berkumpulan, hasilkan animasi dengan menggunakan teknik selak (flip) yang menggunakan kertas

Pembelajaran masteri Alat/Bahan Buku nota, lembaran kerja,pensel, pemadam,beberapa helaian kertas lukisan dan pen marker

19

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 2012

4108/10/2012 hingga 10/10/2012

ULANGKAJI

41 42 43 4429/10/2012 hingga 02/11/2012

Aras I Aktiviti I 1. Mengenalpasti kefahaman pelajar 1. Membuat soalanterhadap topik-topik soalan latihan melalui lepas lembaran kerja 2. Mengenalpasti berdasarkan topikkelemahan pelajar topik yang telah terhadap sesuatu topik dipelajari lepas 3. Menambahbaik kefahaman pelajar PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 2 11/10/2012 hingga 12/10/2012 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 2 15/10/2012 hingga 19/10/2012 CUTI HARI RAYA HAJI 24/10/2012 hingga 26/10/2012 PERBINCANGAN DAN PEMBETULAN Peperiksaan Akhir Tahun PERBINCANGAN DAN PEMBETULAN Peperiksaan Akhir Tahun CUTI AKHIR TAHUN 10/11/2012 hingga 2/1/2013

Pembelajaran masteri Alat/Bahan Buku nota, lembaran kerja,pensel dan pemadam

NOV 45

20

Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3 2012

21