rpt tingkatan 1 2016

Author: shmy-munn

Post on 04-Mar-2016

72 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

k

TRANSCRIPT

CONTOH MENULIS RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Subjek:Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1Masa:7.30 8.50 pagi

Bahagian A: Asas Seni Reka : Unsur SeniBab 1:GarisanObjektif Pembelajaran:1)Memahami maksud garisan

2)Memahami jenis garisan

3)Memahami fungsi garisanAktiviti:1)Mengenalpasti jenis-jenis garisan

2)Mengenalpasti fungsi garisanKemahiran Belajar:1)KBKK : klasifikasi, banding beza, menjana ideaABM:1)Peralatan melukis dan mewarna

2)Contoh gambar eksperimen garisan pelbagai media dan teknikNilai:Kerjasama, yakin, beraniRefleksi:

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNANTINGKATAN 1MINGGU /

PENGGALBAHAGIAN / BABOBJEKTIF PEMBELAJARANARASAKTIVITIABM / NILAIKEMAHIRAN BELAJAR

1,2 & 3(3/1 21/1)

Bahagian A :

Asas Seni Reka : Unsur SeniBab 1 : Garisan

Jenis-jenis garisan

Sifat garisan

Fungsi garisan1) Memahami maksud garisan

2) Memahami jenis garisan

3) Memahami fungsi garisanAras 1 :

1) Berkomunikasi melalui penghasilan karya

Aras 2 :

1) Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3 :

1) Mengaplikasi asas seni reka

& mendokumentasikan proses pembelajaranAktiviti 1 :

1) Mengenalpasti jenis-jenis garisan

dan fungsinya

Aktiviti 2 :

1) Melakar garisan melalui pengamatan objek benda alam spt pelepah kelapa, urat kayu dll

Aktiviti 3 :

1. Membuat pelbagai garisan ke

atas objek

gambar yang

disediakanABM :

1) Peralatan menulis dan mewarna

2) Contoh gambar eksperimen garisan pelbagai media dan teknik

Nilai :

Kerjasama, yakin, beraniKBKK :

Klasifikasi, banding beza, menjana idea

TKP :

Kinestetik

Interpersonal

naturalis

MASTERI :

Pemulihan

Pengayaan

4 & 5(23/1 11/2)6

(14/2 18/2)Bab 2 :

Rupa1) jenis Rupa2) Nilai Rupa

- Rupa dan lambang

- Rupa dan Corak

- Rupa dan muka taip

Rupa

organik

Rupa geometri

Rupa positif

Rupa negatif1) Memahami konsep rupa

2) Mengenali rupa positif dan negatif

3) Mengenalpasti jenis-jenis warna

4) Mengetahui bagaimana warna-warna terhasilAras 1 :

1) Berkomunikasi melalui penghasilan karya

Aras 2 :

1) Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3 :

1) Mengaplikasi asas seni reka

& mendokumentasikan proses pembelajaran pembelajaran

Aktiviti 1 :

1) Menghasilkan gubahan rupa positif dan negatif dengan menggunakan rupa organik dan geometri benda alam / buatan manusia

Aktiviti 2 :

1) Membuat

olahan rupa menghasilkan muka taip

Aktiviti 3 :

1) Membina perkataan mudah dengan pelbagai jenis muka taip menggunakan perisian komputer

ABM :

1) Contoh rupa organik dan rupa geometri

2) Contoh rupa muka taip

3) Komputer

Nilai :

Kesabaran, kesungguhan,

keyakinanKBKK :

Membanding, membeza

TKP :

Naturalis

Verbal linguistik

Interpersonal

Logik matematik

Konstruktivisme :

Pengetahuan sedia ada

7

(21/2 25/2)9

(6/3 10/3)Bab 3 : Bentuk- Jenis Bentuk

- Garisan dan Bentuk

- Garisan dan Rupa- Membina Bentuk

- Bentuk Manusia

Bentuk konkrit

Bentuk ilusi1) Memahami konsep bentuk

2) Memahami penghasilan bentuk konkrit dan ilusi

3) Mengenali jenis-jenis bentukAras 1 :

1) Berkomunikasi melalui penghasilan karya

Aras 2 :

1) Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3 :

1) Mengaplikasi asas seni reka

& mendokumentasikan proses pembelajaran pembelajaran

Aktiviti 1 :

1) Menanda arah cahaya menggunakan teknik garisan pada gambar bentuk yang diberi

Aktiviti 2 :

1) Menghasilkan bentuk ilusi dengan

menggunakan teknik kolaj

Aktiviti 3 :

1) Menghasilkan bentuk konkrit dengan menggunakan teknik origamiABM :

1) Contoh corak pelbagai bentuk

2) Contoh kolaj yang menunjukkan bentuk

Nilai :

Kasih sayang

Berani

TekunKBKK :

Membanding, menyelesaikan masalah

TKP :

Kinestetik

Logik matematik

Konstruktivisme :

Pengetahuan sedia ada

10 &11

(20/3 31/3)Bab 4 : Jalinan

Jalinan tampak

Jalinan sentuh1) Memahami maksud jalinan

Mengenalpasti jenis jalinan sentuh dan tampak manusia dan hidupan lain

2) Menunjukkan

jalinan dalam

kerja-kerja

melukis dan

menggambar

Aras 1 :

1) Berkomunikasi melalui penghasilan karya

Aras 2 :

1) Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3 :

1) Mengaplikasi asas seni reka

& mendokumentasikan proses pembelajaran pembelajaran

Aktiviti 1 :

1) Menekap dan menggosok kesan jalinan pada objek alam

Aktiviti 2 :

1) Menghasilkan jalinan sentuh melalui taknik garisan dan tekapan pada objek alam

dan objek

buatan

manusia

Aktiviti 3 :

1) Melukis objek benda alam dan menggunakan pelbagai jenis jalinan yang sesuai untuk menghasilkan lukisan yang menarik

ABM :

1) Benda alam spt kulit kerang, kulit kayu, tapak kasut dll

2) Contoh gambar jalinan dan objek berjalinan

NILAI :

Kasih sayang, kesungguhan,

kesabaranKBKK :

Membanding dan membeza

TKP :

Naturalis

Verbal linguistik

Interpersonal

Logik

Matematik

Masteri :

Pengayaan dan pemulihan

Konstraktivisme :

Pengetahuan sedia ada

12 & 13(3/4 14/4)

Bab 5 : Ruang

Ruang dalam

Ruang cetek 1) Memahami konsep ruang

2) Mengenal pasti jenis-jenis ruangAras 1 :

1) Berkomunikasi melalui penghasilan karya

Aras 2 :

1) Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3 :

1) Mengaplikasi asas seni reka

& mendokumentasikan proses pembelajaran pembelajaran

Aktiviti 1 :

1) Mengumpul koleksi gambar yang menunjukkan ruang dan perspektif

Aktiviti 2 :

1) Menghasilkan lukisan perspektif satu titik lenyap dalam bilik darjah yang menunjukkan ruang terhad

Aktiviti 3 :

1) Menghasilkan lukisan perspektif 2 titik lenyap yang menunjukkan ruangABM :

1) Lukisan dan catan yang menunjukkan pelbagai

ruang

2) Contoh lukisan perspektif dan seni bina perspektif

Nilai :

Kesungguhan

Kekemasan

KesabaranKBKK :

Kritis

Membanding Membeza

TKP :

Naturalis

Verbal linguistik

Logik matematik

Interpersonal

Konstruktivisme :

Pengetahuan sedia ada

14 & 15

(17/4 28/4)19(22/5 26/5)

20 & 21(12/6 23/6)Bab 6 :

Warna

Warna asas

Warna sekunder

Warna tertier

Nilai warna1) Mengenalpasti jenis-jenis warna

2) Mengetahui bagaimana warna-warna terhasilAras 1 :

1) Berkomunikasi melalui penghasilan karya

Aras 2 :

1) Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3 :

1) Mengaplikasi asas seni reka

& mendokumentasikan proses pembelajaran pembelajaran

Aktiviti 1 :

1) Mewarna gambar dengan warna asas serta kesan ton terang dan gelap

Aktiviti 2 :

1) Mewarnakan gambar dengan warna sekunder serta kesan ton terang dan gelap

Aktiviti 3 :

1) Mewarna rupa geometri dengan warna tertierABM :

1) Contoh carta warna yang lengkap2) Lakaran gambar3) Peralatan melukis dan mewarnaNilai :

Kesabaran, kerjasama, yakinKBKK :

Membanding dan membeza

TKP :

Naturalis

Verbal

Interpersonal

Logik matematik

Konstruktivisme :

Pengetahuan sedia ada

Masteri :

Pengayaan dan pemulihan

22

(26/6 30/6)Bahagian B :

Asas Seni Reka : Prinsip Rekaan

Bab 7 : Harmoni

1) Memahami maksud harmoni

2) Memahami unsur-unsur

harmoni

dalam alam

sekelilingAras 1 :

1) Berkomunikasi melalui penghasilan karya

Aras 2 :

1) Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3 :

1) Mengaplikasi asas seni reka

& mendokumentasikan proses pembelajaran pembelajaran

Aktiviti 1 :

1) Menghasilkan reka corak kertas pembalut

hadiah dalam grid ulangan

Aktiviti 2 :

1) Menghasilkan

reka corak kertas pembalut hadiah dalam grid turun separa

Aras 3 :

1) Melukis pemandangan lanskap dan mewarnakan dengan gubahan warna harmoni

ABM :

1) Lukisan, catan, kertas hadiah

dan corak yang menunjukkan harmoni

2) Contoh gambar

dan corak yang menunjukkan harmoni

3) Contoh gambar yang harmoni

Nilai :

Kesungguhan

Kekemasan

kesabaran

KBKK :

Kreatif

Membanding

Menyelesaikan masalah

TKP :

Kinestetik Logik matematik InterpersonalKonstruktivisme :

Pengetahuan sedia ada

23(10/7 14/7)Bab 8 : Kontra

1) Memahami konsep kontra

2) Memahami konsep kontra dalam unsur seniAras 1 :

1) Berkomunikasi melalui penghasilan karya

Aras 2 :

1) Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3 :

1) Mengaplikasi asas seni reka

& mendokumentasikan proses pembelajaran pembelajaranAktiviti 1 :

1) Mengkaji dan menerokai prinsip kontra pada objek alam

Aktiviti 2 :

1) Mengumpul koleksi gambar objek alam / buatan manusia yang menunjukkan kontra

Aktiviti 3 :

1) Menghasilkan motif reka corak yang dapat menimbulkan gubahan kontra warna

ABM :

1) Contoh pelbagai jenis gambar yang menunjukkan kontra pada rupadan bentuk

Nilai :

Kesungguhan ketepatan

tanggungjawab

KBKK :

Membanding beza

Menjana idea

TKP :

Naturalis Verbal linguistik InterpersonalKonstruktivisme :

Pengetahuan sedia ada

24

(17/7 21/7)Bab 9 : Penegasan

1) Memahami maksud penegasan

2) Mengenalpasti penegasan dilakukan di dalam sesuatu Aras 1 :

1) Berkomunikasi melalui penghasilan karya

Aras 2 :

1) Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3 :

1) Mengaplikasi asas seni reka

& mendokumentasikan proses pembelajaran pembelajaran

Aktiviti 1 :

1) Melukis gubahan objek alam yang menunjukkan penegasan. Cth : sejambak bunga kertasyang dikelilingi daun dsb

Aktiviti 2 :

1) Mengkaji unsur-unsur seni yang menunjukkan penegasan pada koleksi gambar objek alam / buatan manusia

Aktiviti 3 :

1) Mewarna kad hari lahir dengan warna yang mempunyai gubahan penegasan

ABM :

1) Objek alam / buatan manusia

2) Peralatan melukisdan mewarna

Nilai :

Keselamatan

Kekemasan

Kerjasama

KBKK :

Membanding beza

Menjana idea

TKP :

Naturalis Verballinguistik InterpersonalKonstruktivisme :

Pengetahuan sedia ada

25

(24/7 28/7)Bab 10 : Imbangan

1) Memahami konsep imbangan

2) Mengenalpasti adanyaAras 1 :

1) Berkomunikasi melalui penghasilan karya

Aras 2 :

1) Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3 :

2) Mengaplikasi asas seni reka

& mendokumentasikan proses pembelajaran pembelajaran

Aktiviti 1 :

1) Menghasilkan imej objek alam dengan menggunakanjalinan dan warna untuk menunjukkan gubahan imbangan

Aktiviti 2 :

1) Mengumpul koleksi gambar yang menunjukkan imbangan simetri

Aktiviti 3 :

Melakar objek yang menunjukkan gubahan tidak simetriABM :

1) Contoh gambar / foto konsep

imbangan

1) Bahan buangan seperti kulit kerang, biji getah dll

Nilai :

Kesungguhan ketepatan

tanggungjawab

KBKK :

Membanding beza

Menjana idea

TKP :

Naturalis Kinestetik Verbal linguistik InterpersonalKonstruktivisme :

Pengetahuan sedia ada

26

(31/7 4/8)Bab 11 : Pergerakan Dan Irama

1) Menggunakan konsep irama dan pergerakan dalam menghasilkan seni visual

2) Memahami cara-cara menimbulkan pergerakan dalam karya seni

3) Menggunakan teknik garisan untuk menimbulkan pergerakan

4) Menggunakan warna untuk menunjukkan pergerakanAras 1 :

1) Berkomunikasi melalui penghasilan karya

Aras 2 :

1) Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3 :

1) Mengaplikasi asas seni reka

& mendokumentasikan proses pembelajaran pembelajaranAktiviti 1 :

1) Menghasilkan gubahan pergerakan melalui olahan unsur-unsur seni

Aktiviti 2 :

1) Menghasilkan gubahan pergerakan pada lakaran objek alam

Aktiviti 3 :

1) Menghasilkan gubahan pergerakan irama selang-seli yang menghasilkan reka corak motif objek alam

ABM :

1) Contoh gambar pergerakan alam persekitaran dan objek buatan manusia

Nilai :

Kerjasama

Bertanggungjawab

Sabar

KBKK :

Kreatif

Menjana idea

TKP :

Naturalis Visual ruang InterpersonalKonstruktivisme :

Pengetahuan sedia ada

27

(7/8 11 /7)Bab 12 : Kepelbagaian

1) Memahami bahawa kepelbagaian diwujudkan apabila pelbagai unsur seni, prinsip rekaan dan idea digunakan dengan banyak

Aras 1 :

1) Berkomunikasi melalui penghasilan karya

Aras 2 :

1) Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3 :

1) Mengaplikasi asas seni reka

& mendokumentasikan proses pembelajaran pembelajaranAktiviti 1 :

1) Mengumpul koleksi gambar yang menunjukkan kepelbagaian unsur seni dan prinsip rekaan

Aktiviti 2 :

1) Membuat lakaran reka corak dan mewarnakannya supaya menunjukkan gubahan kepelbagaian kesatuan

Aktiviti 3 :

1) Menghasilkan kolaj melalui kepelbagaian teknik (bakar, koyak, potong, gunting dsb) dengan menggunakan media (kertas, kain, kadbod dsb) ABM :

1) Contoh catan / lukisan konsep kepelbagaian

2) Jenis dan contoh logo

3) Contoh kolaj pelbagai media

Nilai :

Kebersihan

Keselamatan

Kesabaran

KBKK :

Kreatif

Menjana idea

TKP :

Kinestetik Visual ruang InterpersonalKonstruktivisme :

Pengetahuan sedia ada

27

(7/8 11 /7)Bab 13 : Kesatuan

1) Memahami adanya hubung kait antara prinsip, rekaan dan unsur seni dalam penghasilan seni visualAras 1 :

1) Berkomunikasi melalui penghasilan karya

Aras 2 :

1) Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3 :

1) Mengaplikasi asas seni reka

&

mendokumentasikan proses pembelajaran pembelajaran

Aktiviti 1 :

1) Mengumpul koleksi gambar kraftangan tempatan, catan dan arca yang menunjukkan kesatuan

Aktiviti 2 :

1) Menghasilkan Lukisan kraftangan tradisional yang menggambarkan gubahan kesatuan

Aktiviti 3 :

1) Mereka corak motif ulangan objek alam yang menunjukkan kesatuanABM :

1) Contoh catan dan kraf lengkap yang menunjukkan konsep kesatuan

2) Pen / dakwat

Nilai :

Kesempurnaan

Berani

Kesungguhan

KBKK :

Pemikiran kreatif dan kritis

TKP :

Kinestetik Visual ruang InterpersonalKonstruktivisme :

Pengetahuan sedia ada

28

(14/8 18/8)

Bahagian C : Seni Halus

Bab 14 : Lukisan

1) Mengetahui sejarah seni halus di Malaysia

2) Memahami maksud lukisan

3) Memahami lukisan dihasilkan melalui pengolahan unsur-unsur seni spt garisan, rupa, bentuk, ruang dllAras 1 :

1) Berkomunikasi melalui penghasilan karya

Aras 2 :

1) Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3 :

1) Mengaplikasi asas seni reka

&

mendokumentasikan proses pembelajaran pembelajaranAktiviti 1 :

1) Membuat kajian sejarah & tokoh seni halus tempatan

2) Mengumpul koleksi gambar majalah dan suratkhabar. Membuat catatan teknik garisan pada gambar tersebut

Aktiviti 2 :

1) Mengumpul koleksi gambar yang menunjukkan grid perspektif 1 titik lenyap

Aktiviti 3 :

1) Menghasilkan lukisan grid perspektif 2 titik lenyap

ABM :

1) Contoh gambar yang bersesuaian

2) Contoh lukisan perspektif 1 dan 2 titik lenyap

Nilai :

Ketekunan

Kesungguhan

Kasih sayang

KBKK :

Membanding beza

Menjana idea

TKP :

Naturalis Verbal linguistik InterpersonalKonstruktivisme :

Pengetahuan sedia ada

28

(14/8 18/8)

Bab 15 : Catan

1) Memahami teknik-teknik menghasilkan catan

2) Menghasilkan catan dengan penggunaan teknik-teknik yang betulAras 1 :

1) Berkomunikasi melalui penghasilan karya

Aras 2 :

1) Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3 :

1) Mengaplikasi asas seni reka

&

mendokumentasikan proses pembelajaran pembelajaran

Aktiviti 1 :

1) Pelajar didedahkan jenis dan teknik serta alat / bahan dalam menghasilkan catan

Aktiviti 2 :

1) Menghasilkan catan objek alam yang mudah

Aktiviti 3 :

1) Menghasilkan catan pemandangan dengan teknik basah atas keringABM :

1) Contoh gambar catan objek alam

2) Peralatan dan media catan

Nilai :

Ketekunan

Kesungguhan

Kasih sayang

KBKK :

Membanding beza

TKP :

Naturalis Verbal linguistik Interpersonal Logik matematikKonstruktivisme :

Pengetahuan sedia ada

30

(28/8 1/9)Bab 16 : Arca

Arca mobail

Arca stabil

Arca berfungsi

Arca estetika

1) Mengetahui dan memahami proses penghasilan arca

2) Mengenali jenis-jenis arca serta bahan dan peralatan yang digunakanAras 1 :

1) Berkomunikasi melalui penghasilan karya

Aras 2 :

1) Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3 :

1) Mengaplikasi asas seni reka

&

mendokumentasikan proses pembelajaran pembelajaran

Aktiviti 1 :

1) Mengkaji dan menilai contoh arca berfungsi dan estetik di sekeliling sekolah

Aktiviti 2 :

1) Menghasilkan arca binaan daripada sabun mandi

Aktiviti 3 :

1) Membuat arca menggunakan kad tebal, kertas origami dan dijadikan gantunganABM :

1) Contoh arca luakan, binaan, mobail / stabil

2) Kad origami, kertas manila, pisau, dawai, tali dan benang

3) Pisau, gunting

Nilai :

Ketelitian

Keselamatan

Kreatif

KBKK :

Membanding beza

Kreatif

TKP :

Kinestetik Logik matematik InterpersonalKonstruktivisme :

Pengetahuan sedia ada

30

(28/8 1/9)Bab 17: Cetakan

Cetakan lino

Cetakan stensil

Cetakan sutera saring

Cetakan timbul

Cetakan benam

1) Menggunakan asas seni reka dalam menghasilkan cetakan

2) Mengenali jenis-jenis cetakan serta bahan-bahan yang digunakanAras 1 :

1) Berkomunikasi melalui penghasilan karya

Aras 2 :

1) Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3 :

1) Mengaplikasi asas seni reka

&

mendokumentasikan proses pembelajaran pembelajaran

Aktiviti 1 :

1) Menghasilkan cetakan timbul menggunakan tumbuh-tumbuhan spt : kentang, bawang, bendi dll

Aktiviti 2 :

1) Membuat cetakan monoprint yang mudah berdasarkan objek alam

Aktiviti 3 :

1) Membuat cetakan sutera saring satu warna pada gubahan objek buatan manusiaABM :

1) Pelbagai jenis objek alam spt : bawang, bendi, kentang dll

2) Kertas, gam, pisau dan bahan buangan / bahan semula jadi

3) Blok, dye, sekuji dan stensil kertas

Nilai :

Kebersihan / ketelitian, kreatif

KBKK :

Pemikiran kreatif

TKP :

Naturalis Kinestetik Visual ruang InterpersonalKonstruktivisme :

Pengetahuan sedia ada

31

(4/9 8/9)Bahagian D :

Komunikasi Visual

Bab 18 : Reka bentuk grafik persekitaran

Papan iklan

Poster

Tipografi

1) Memahami jenis-jenis reka bentuk grafik persekitaran spt papan iklan, poster & tipografi

2) Menghasilkan reka bentuk grafik persekitaran

3) Memahami pelbagai komponen reka bentuk grafik & ciri-cirinyaAras 1 :

1) Berkomunikasi melalui penghasilan karya

Aras 2 :

1) Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3 :

1) Mengaplikasi asas seni reka

&

mendokumentasikan proses pembelajaran pembelajaran

Aktiviti 1 :

1) Mengkaji konsep papan peraga, poster & tipografiAktiviti 2 :

1) Mengkaji ciri-ciri papan iklan, poster & tipografi berdasarkan pengamatanAktiviti 3 :

1) Menghasilkan sebuah papan peraga yg menarikABM :

1) Contoh pelbagai jenis poster

2) Contoh pelbagai jenis muka taip

3) Peralatan melukis dan mewarna

Nilai :

Ketepatan

Kebersihan

Kreatif

KBKK :

Kreatif

Menjana idea

TKP :

Kinestetik Logik matematik InterpersonalKonstruktivisme :

Pengetahuan sedia ada

32

(18/9 22/9)Bahagian E :

Kraf Tradisional

Bab 19 : Tembikar

1) Mengenalpasti alat, bahan dan teknik dalam proses menghasilkan tembikar1) Mengenali tokoh seni kraf tembikar2) Merekacipta kraf (2D) dan konkrit (3D)Aras 1 :

1) Berkomunikasi melalui penghasilan karya

Aras 2 :

1) Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3 :

1) Mengaplikasi asas seni reka

&

mendokumentasikan proses pembelajaran pembelajaran

Aktiviti 1 :

1) Mengumpul maklumat sumbangan tokoh pd budaya2) Membuat lakaran alatan dan motif yang digunakan dalam menghasilkan tembikar

Aktiviti 2 :

1) Melakar bentuk tembikar dan menghiaskannya dengan motif tembikar tradisional

Aktiviti 3 :

1) Merekabentuk tembikar moden dengan menggunakan tanah liat (plastecine)

ABM :

1) Gambar contoh peralatan dan media menghasilkan tembikar

2) Contoh gambar jenis-jenis tembikar tradisional

3) Plastecine

Nilai :

Ketekunan

Keselamatan

Kreatif

KBKK :

Kreatif

Menjana minda

Menyelesaikan masalah

TKP :

Kinestetik Interpersonal Logik matematikKonstruktivisme :

Pengetahuan sedia ada

32(18/9 22/9)33

(25/9 29/9)Bab 20 : Anyaman

1) Mengenali tokoh seni tekat tempatan

2) Mengenalpasti alat, bahan, teknik dan proses penghasilan anyaman3) Menghasilkan kraf anyamanAras 1 :

1) Berkomunikasi melalui penghasilan karya

Aras 2 :

1) Membanding beza jenis komunikasi visual

Aras 3 :

1) Mengaplikasi asas seni reka

&

mendokumentasikan proses pembelajaran pembelajaran

Aktiviti 1 :

1) Mengumpul maklumat sumbangan tokoh pd budaya2) Mengumpul koleksi gambar-gambar kraf anyaman

Aktiviti 2 :

1) Menyusun semula gubahan anyaman motif kelarai dan warnakan

Aktiviti 3 :

1) Menghasilkan anyaman bekas serba guna daripada anyaman kertas warna

ABM :

1) Contoh pelbagai jenis kraf anyaman

2) Contoh pelbagai jenis motif-motif anyaman tradisi

3) Kertas warna

Nilai :

Ketepatan

Kebersihan

Kreatif

KBKK :

Kreatif

Menjana idea

TKP :

Kinestetik Logik matematik InterpersonalKonstruktivisme :

Pengetahuan sedia ada

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21