rpt pjpk tingkatan-4

of 23 /23
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN 0BJEKTIF CADANGAN AKTIVITI 1 PENDIDIKAN KESIHATAN 1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1.1- Kesihatan Diri. a - Kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur, i. Konsep, - kesenggangan - rehat - istirehat - tidur 1. Menyatakan konsep kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur. 2. Menyedari / menginsafi tanggungjawab seorang pelajar 1. Perbincangan dalam kumpulan 2. Kuiz PENDIDIKAN JASMANI 1. Kecergasan. 1.1- Kecergasan Fizikal. a- Daya Tahan Kardiovaskular. i. Cadangan Aktiviti, - Merentas Desa. 1. Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. 2. Melakukan aktiviti merentas desa dengan berkesan. 3. Menyatakan faedah latihan daya tahan 1. Merentas desa 2 PENDIDIKAN JASMANI 2. Kemahiran 2.2 - Olahraga a - Balapan. i. Kemahiran - Acara Lari Berpagar. - Langkah keselamatan - Fasa berlepas - Fasa lonjakan ii. Aspek-aspek keselamatan. 1. Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil. 2. Melakukan ansur maju lari berpagar. 3. Mengenal pasti fasa-fasa dalam acara lari berpagar. 1. Perbincangan aspek- aspek keselamatan yang perlu diambil. 2. Melakukan ansur maju lari berpagar. 3. Menyatakan fasa-fasa dalam acara lari berpagar. PENDIDIKAN JASMANI 2. Kemahiran 2.2 - Olahraga a - Balapan. i. Kemahiran - Acara Lari Berpagar. - Fasa penerbangan - Fasa mendarat - Fasa penamat ii. Aspek-aspek keselamatan. 1. Melakukan ansur maju semua fasa dalam acara lari berpagar 2. Mengenal pasti teknik perlakuan yang diperlukan dalam acara lari berpagar. 3. Menyedari / menginsafi mengenai semangat kerjasama di kalangan pelajar-pelajar. 1. Melakukan ansur maju lari berpagar. 2. Menyediakan folio.

Author: leekokfoong

Post on 05-Nov-2015

148 views

Category:

Documents


13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sukan

TRANSCRIPT

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

1PENDIDIKAN KESIHATAN1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.1.1- Kesihatan Diri.a - Kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur,i.Konsep,- kesenggangan- rehat- istirehat- tidur1. Menyatakan konsep kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur.2. Menyedari / menginsafi tanggungjawab seorang pelajar1. Perbincangan dalam kumpulan2. Kuiz

PENDIDIKAN JASMANI1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.a- Daya Tahan Kardiovaskular.i. Cadangan Aktiviti, - Merentas Desa.ii. Aspek-aspek keselamatan1. Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular.2. Melakukan aktiviti merentas desa dengan berkesan.3. Menyatakan faedah latihan daya tahan kardiovaskular.1. Merentas desa

2PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran 2.2 - Olahraga a - Balapan.i. Kemahiran - Acara LariBerpagar.- Langkah keselamatan- Fasa berlepas- Fasa lonjakanii. Aspek-aspek keselamatan.1. Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil.2. Melakukan ansur maju lari berpagar.3. Mengenal pasti fasa-fasa dalam acara lari berpagar.1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil.2. Melakukan ansur maju lari berpagar.3. Menyatakan fasa-fasa dalam acara lari berpagar.

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran 2.2 - Olahraga a - Balapan.i. Kemahiran - Acara Lari Berpagar.- Fasa penerbangan- Fasa mendarat- Fasa penamatii. Aspek-aspek keselamatan.1. Melakukan ansur maju semua fasa dalam acara lari berpagar2. Mengenal pasti teknik perlakuan yang diperlukan dalam acara lari berpagar.3. Menyedari / menginsafi mengenai semangat kerjasama di kalangan pelajar-pelajar.1. Melakukan ansur maju lari berpagar.2. Menyediakan folio.

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

3PENDIDIKAN KESIHATAN1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.1.1- Kesihatan Diri.a- Kesenggangan, rehat, istirehat dantidur,i. Konsep,- kesenggangan- rehat- istirehat- tidur1. Memahami konsep kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur.2. Membanding dan membezakan konsep kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur.1. Sumbangsaran2. Perbincangan

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran 2.2- Olahraga a - Balapan.i. Kemahiran - Acara Lari Berpagar. - Undang-undang dan Peraturan.1. Menyatakan otot-otot utama yang digunakan.2. Membincangkan undang- undang dan peraturan asas acara lari berpagar.3. Menganalisis setiap fasa pergerakan.1. Menamakan otot-otot yang terlibat.2. Membincangkan kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lari berpagar.

4PENDIDIKAN JASMANI1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.b- Daya Tahan Otot.i. Aktiviti - Isometrik,- tolak dinding- bergayut siku bengkok- cekak cangkuk- lawan runtun sikuii. Definisi dan fungsi Isometrikiii. Kaedah latihaniv. Aspek-aspek keselamatan1. Menyatakan konsep daya tahan otot dan definisi isometrik.2. Menyatakan aktiviti penguncupan Isometrik.3. Melakukan sekurang- kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan.4. Membincangkan kaedah latihan.1. Tolak dinding2. Bergayut siku bengkok3. Cekak cangkuk4. Lawan runtun siku5. Perbincangan

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran 2.2 - Olahraga b- Padang.i. Kemahiran - Acara Lompat Jauh.- Langkah keselamatan- Fasa larian landas- Fasa lonjakan- Fasa layangan- Fasa mendaratii. Aspek-aspek keselamatan.1. Menyatakan langkah keselamatan yang perlu di ambil.2. Melakukan ansur maju lompat jauh.3. Mengenal pasti fasa-fasa dalam lompat jauh.4. Mengenal pasti teknik lakuan acara lompat jauh.1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil2. Melakukan ansur maju lompat jauh.3. Menyatakan fasa-fasa dalam lompat jauh.

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

5PENDIDIKAN KESIHATAN1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.1.1- Kesihatan Diri.a - Kesenggangan, rehat,istirehat dan tidur,ii. Faedah,- kesenggangan- rehat- istirehat- tidur1. Membincangkan masalah akibat kekurangan tidur.2. Menyenaraikan faedah-faedah kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur1. Sumbang saran2. Perbincangan

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran 2.2 - Olahraga B - Padang.i. Kemahiran - Acara Lompat Jauh.ii. Aspek-aspek keselamatan.1. Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lompat jauh.2. Membincangkan undang- undang dan peraturan asas dalam acara lompat jauh.3. Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lompat jauh.1. Menamakan otot-otot yang terlibat.2. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lompat jauh.3. Membincangkan undang-undang dan peraturan.4. Menyediakan folio.

6PENDIDIKAN JASMANIUJIAN PRA UDTA (Ujian Daya Tenaga Asas)i. Tekan tubi ii Bangkit tubiiii. Duduk jangkauiv. Larian 1500 m1. Melakukan aktiviti UDTA dengan teknik yang betul.2. Menyenaraikan aktiviti-aktiviti UDTA.3. Bekerjasama dengan kawan.1. UDTA (berpasangan)i. Tekan tubiii. Bangkit tubiiii. Duduk jangkauiv. Larian 1500 m

PENDIDIKAN JASMANIUJIAN PRA UDTA (Ujian Daya Tenaga Asas)i. Tekan tubi ii Bangkit tubiiii. Duduk jangkauiv. Larian 1500 m1. Melakukan aktiviti UDTA dengan teknik yang betul.2. Menyenaraikan aktiviti-aktiviti UDTA.3. Bekerjasama dengan kawan.1. UDTA (berpasangan)i. Tekan tubiii Bangkit tubiiii. Duduk jangkau iv . Larian 1500 m

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

7PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran 2.2- Olahraga b- Padang.i. Kemahiran - Acara Lompat Kijang- Langkah keselamatan- Fasa larian landas- Fasa lonjakan- Fasa melangkah- Fasa lonjakan kaki bebas- Fasa layangan- Fasa mendaratii. Aspek-aspek keselamatan.1. Menyatakan langkah keselamatan yang perlu di ambil.2. Melakukan ansur maju lompat kijang.3. Mengenal pasti fasa-fasa dalam lompat kijang.4. Mengenal pasti teknik lakuan dalam acara lompat kijang.1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil.2. Melakukan ansur maju lompat kijang.3. Menyatakan fasa-fasa dalam lompat kijang.

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran 2.2- Olahragab- Padang.i. Kemahiran - Acara Lompat Kijang.ii. Aspek-aspek keselamatan.iii. Undang-undang dan peraturan1. Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lompat kijang.2. Membincangkan undang- undang dan peraturan asas acara lompat kijang.3. Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lompat kijang.1. Menamakan otot-otot terlibat.2. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan acara lompat kijang.3. Membincangkan undang-undang dan peraturan.

8PENDIDIKAN KESIHATAN1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.1.1- Kesihatan Diri.a- Kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur,ii.Faedah,- kesenggangan- rehat- istirehat- tidur1. Memilih dan merancang aktiviti kesenggangan, rehat , istirehat dan tidur yang sesuai untuk memenuhi keperluan diri sendiri.1. Perbincangan dalam kumpulan.2. Merancang aktiviti kesenggangan untuk kelas.

PENDIDIKAN JASMANI1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.c- Kekuatan Otot.i. Definisi kekuatan otot,ii. Aktiviti ,- Memanjat tali-Tekan tubi sambil menepuk tangan- Bench Pressiii. Kaedah latihan- prinsip dan prosedur latihaniv. Aspek-aspek keselamatan.1. Menyatakan maksud kekuatan otot.2. Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan teknik yang betul.3. Membincangkan prinsip dan prosedur latihan.4. Membincangkan aspek- aspek keselamatan.1. Memanjat tali2. Tekan tubi sambil menepuk tangan3. Bench Press.4. Perbincangan.

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

9PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran 2.1- Permainan a Hokii. Kemahiran- menolak- menahan- memukul- menampan(berpasangan / kumpulan)ii. Aspek-aspek keselamatan1. Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki.2. Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat.1. Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki.2. Membincangkan aspek-aspek keselamatan dalam permainan hoki.

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran2.2 - Olahragab- Padang.i. Kemahiran - Acara Lompat Kijang- Fasa larian landas- Fasa lonjakan- Fasa melangkah- Fasa lonjakan kaki bebas- Fasa layangan- Fasa mendarat1. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik acara lompat kijang.2. Menyediakan folio individu tentang acara lompat kijang.1. Aktiviti perbincangan di dalam kumpulan2. Menyediakan folio

10PENDIDIKAN KESIHATAN1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.1.1- Kesihatan Diri.a - Kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur.iii. Merancang aktiviti sebagai pengisian- kesenggangan- rehat- istirehat- tidur1. Memilih dan merancang aktiviti kesenggangan, rehat , istirehat dan tidur yang sesuai untuk memenuhi keperluan diri sendiri.1. Perbincangan dalam kumpulan.2. Merancang aktiviti kesenggangan untuk kelas.

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran2.1- Permainan.a - Hoki.i. Kemahiran- Menguis- Mencedok- Mengelecek- Menjaga gol (berpasangan atau berkumpulan)ii. Aspek-aspek keselamatan.1. Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki2. Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat.1. Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki.2. Membincangkan aspek- aspek keselamatan permainan hoki.

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

11PENDIDIKAN JASMANI1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.a- Daya Tahan Kardiovaskular.i. Cadangan Aktiviti, - Senamrobik.ii. Aspek-aspek keselamatan.1. Melakukan senamrobik dengan berkesan2. Menyatakan faedah latihan daya tahan kardiovaskular.3. Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti ini.1. Senamrobik

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran2.1- Permainan.a - Hoki.i.Undang-undang dan peraturan1. Menyatakan undang-undang dan peraturan2. Menyatakan otot-otot utama yang terlibat.3. Menghasilkan padang permainan hoki.1. Membincangkan tentang undang-undang danperaturan dalam permainan.2. Melukis dan melabel otot-otot utama3. Melakar padang permainan hoki.

12PENDIDIKAN KESIHATAN1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.1.2 - Perasaan.a - Emosi Remaja.- Emosi remaja bolehberubah mengikut situasi,i. Faktor dari segi- fizikal- sosial- mental- persekitaran1. Menyatakan definisi emosi dan remaja.2. Menyenaraikan isu-isu remaja.3. Menyatakan fakor perubahan emosi remaja.1. Perbincangan dalam kumpulan.2. Simulasi

PENDIDIKAN KESIHATAN1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.1.2 - Perasaan.a - Emosi Remaja.- Emosi remaja boleh berubah mengikut situasi,ii. Kesan emosi- rendah diri- malu- memberontak- cemburu- menyendiri1. Membincangkan kesan perubahan emosi remaja.2. Menghuraikan kesan perubahan emosi remaja dalam kehidupan seharian.3. Menyatakan langkah-langkah untuk menangani masalah emosi.1. Perbincangan cara mengatasi perubahan emosi remaja.2. Sumbang saran.3. Menyediakan folio.

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

13PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran2.1- Permainan.a- Hoki.i. Undang-undang dan peraturan1. Merancang perlawananan antara kumpulan.2. Membincangkan undang-undang dan peraturan.1. Melakar padang permainan hoki.2. Membincangkan tentang undang-undang dan peraturan dalam permainan hoki secara kumpulan.

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran2.1- Permainan.a - Hoki.i. Undang-undang dan peraturanii. Situasi permainaniii Aspek-aspek keselamatan.1. Merancang dan melaksanakan perlawananan antara kumpulan.2. Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan.1. Perlawanan antara kumpulan.2. Membincangkan tentang undang-undang dan peraturan dalam permainan hoki secara kumpulan.3. Membincangkan kesalahan-kesalahan utama permainan hoki.

14PENDIDIKAN KESIHATAN1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1.3 - Kekeluargaan.a - Fungsi keluarga,i. menghasilkan zuriatii. menyambung generasib - Aspek-aspek kehidupan berkeluargai. keharmonianii. hormat-menghormatiiii. kasih sayangiv. penghargaanv. tanggungjawab1. Menyatakan fungsi keluarga dan aspek kehidupan berkeluarga.2. Menjelaskan kepentingan institusi Keluarga.1. Perbincangan dalam kumpulan.2. Main peranan.3. Ceramah keluarga bahagia

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran2.1 - Permainan.b - Tenis.i. Kemahiran- Grip/Cara Pegangan- Pukulan hadapan/pepat(secara single atau double)ii. Aspek-aspek keselamatan.1. Grip atau cekak reket dengan teknik yang betul.2. Melakukan pukulan dengan teknik yangbetul.-pukulan hadapan/pepat1. Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan tenis.2. Grip / cekak:- cekak timuran- cekak barat- cekak continental3. Pukulan hadapan/pepat4. Membincangkan aspek-aspek keselamatan permainan tenis.

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

15PENDIDIKAN JASMANI1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.b - Daya Tahan Otot.i. Cadangan Aktiviti - Isotonik- bicep curl- bench pressii. Definisi dan fungsi Isotonikiii. Kaedah Latihaniv. Aspek-aspek keselamatan1. Menyatakan definisi isotonik.2. Menamakan aktiviti isotonik.3. Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan.4. Membincangkan kaedah latihan.5. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira.1. Bicep curl 2.Bench press 3.Perbincangan

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran2.1 - Permainan.b - Tenis.i. Kemahiran- Pukulan kilas- Voli(secara single atau double )ii. Aspek-aspek keselamatan.1. Melakukan kemahiran asas permainantenis.- Pukulan kilas- Voli2. Memahami konsep pukulan kilas dan voli serta aspek keselamatannya.3. Toleransi dalam melakukan aktiviti1. Melakukan kemahiran asasdalam permainan tenis.- Pukulan kilas- Voli2. Membincangkan aspek-aspek keselamatan.

16PENDIDIKAN KESIHATAN1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 1.3 - Kekeluargaan.c - Kebajikan anggota keluargai. mengambil tahuii. tolong menolongiii. kesulitan keluargaiv. pendidikanv. penjagaan warga tuad - Akibat seks sebelum kahwini. Sosial dan moralii. Fizikaliii. Mental1. Menjelaskan kepentingan menjaga kebajikan anggota keluarga.2. Membincangkan peranan dan tanggung jawab setiap ahli keluarga dalam memelihara kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga bahagia.3. Menilai akibat seks sebelum kahwin.4. Membanding beza kelarga bahagia dan keluarga bermasalah.1. Kajian kes berkaitan isu kekeluargaan, seperti pembuangan bayi2. Forum3. Perbahasan4. Main peranan

PENDIDIKAN JASMANI1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.c - Kekuatan Otot.i. Aktiviti ,- Half squat bersama beban- Leg Curl- Baring, angkat kaki, lutut bengkokii. Kaedah latihan- prinsip dan prosedur latihaniii. Aspek-aspek keselamatan.1 Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan teknik yang betul.2. Membincangkan prinsip dan prosedur latihan.3. Membincangkan aspek- aspek keselamatan.4. Membincangkan kaedah dan faedah latihan.1. Half squat (bersama beban)2. Baring ,angkat kaki, lutut bengkok3. Leg Curl

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

17PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran2.1- Permainan.b -Tenis.i. Kemahiran- Servis(secara single atau double )1. Melakukan kemahiran asas permainantenis- servis- smesy2. Memahami konsep dan perlakuan semasa melakukan servis.3. Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan tenis4. Semangat bekerjasama.1. Melakukan kemahiran asasdalam permainan tenis.- servis- smesy2. Melukis dan melabel otot utama yang digunakan dalam permainan tenis

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran2.1- Permainan.b -Tenis.i. Kemahiran - Lobii. Aspek-aspek keselamatan.1. Melakukan kemahiran tenis denganteknik yang betul.- Lob2. Memahami konsep perlakuan kemahiran lob serta aspek-aspek keselamatan.3. Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan.4. Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan.1. Melakukan kemahiran tenis dengan teknik yang betul. - Lob2. Perlawanan antara kumpulan.3. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan.4. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran tenis.

18PENDIDIKAN KESIHATAN2. Gaya Hidup Sihat. 2.1- Pemakanan.a - Penyakit yang berkaitan dengan tabiat pemakanan,i Obesitiii Diabetes melitusiii.Darah tinggi (Hipertensi)1. Menyenaraikan kesan-kesan yang berkaitan dengan tabiat pemakanan.2. Mengenalpasti tanda dan simptom obesiti, diabetes dan darah tinggi.3. Sayang pada diri.1. Merujuk pelbagai media masalah kesihatan berkaitan tabiat pemakanan.2. Kajian kes.

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran2.1 - Permainan.b -Tenis.i. Undang-undang dan peraturan.1. Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam permainan tenis.2. Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan.3. Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan.1. Perbincangan- undang-undang dan peraturanasas- Kesalahan-kesalahan tekniklakuan dalam permainan2. Melakar padang permainan tenis.

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

19PENDIDIKAN JASMANI1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.a - Daya Tahan Kardiovaskular.i. Latihan litarii. Sistem pengaliran darah.iii. Kepentingan daya tahan kardiovaskular.1. Melakukan latihan litar dengan teknik perlakuan yang betul.2. Menyatakan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem jantung.3. Membincangkan kepentingan daya tahan kardiovaskular.1. Latihan litar2. Bangkit tubi3. Tekan tubi4. Kilas pinggang5. Lentik belakang6. Jack Knife7. Alternate leg split8. Lompat bintang9. Lari ulang alik10. Burpee

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran2.1 - Permainan.c - Sepak Takraw.i. Kemahiran- Mengawal- Menimbang( secara berpasangan atau berkumpulan)ii. Aspek-aspek keselamatan.* Permainan yang bersesuaian bagi pelajar perempuan.1. Melakukan kemahiran asas permainantakraw- Mengawal- Menimbang2. Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu kemahiran dalam permainan sepak takraw.3. Ketabahan dalam melakukan sebarang kegiatan1. Menamakan beberapa kemahiran asas permainan sepak takraw.2. Menguasai kemahiran asassepak takraw- mengawal- menimbang3. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira.

20PENDIDIKAN KESIHATAN2. Gaya Hidup Sihat.2.1- Pemakanan.a - Penyakit yang berkaitandengan tabiat pemakanan,i. Penyakit jantungii. Ulser peptik1. Mengenal pasti tanda dan simptom penyakit yang berkaitan dengan tabiat pemakanan.1. Merujuk pelbagai media masalah kesihatan berkaitan tabiat pemakanan.2. Kajian kes.

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran2.1 - Permainan.C - Sepak Takraw.i. Kemahiran- Servis- mengumpanii. Aspek-aspek keselamatan. * Permainan yang bersesuaian bagi pelajar perempuan.1. Melakukan kemahiran asas dalampermaian sepak takraw- servis- menumpan2. Menyatakan otot-otot utama yang terlibat.1. Melakukan kemahiran asas dalam permaian sepak takraw - servis- mengumpan2. Perbincangan.

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

21PENDIDIKAN JASMANI1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.c- Kekuatan Otot.i.Aktiviti ,- Bicep Curl- Bench Press- Half Squat- Leg Curl1. Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot.2. Membandingkan latihan kekuatan otot bahagian atas dan bawah badan.3. Menamakan otot-otot yang terlibat1. Bicep Curl2. Bench Press3. Half squat4. Leg Curl 5.Melabel otot

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran2.1 - Permainan.C - Sepak Takraw.i. Kemahiran- Menanduk- merejam- menghadang( secara berpasangan atau berkumpulan)ii. Aspek-aspek keselamatan.* Permainan yang bersesuaian bagi pelajar perempuan.1. Melakukan kemahiran asas permainantakraw.- menanduk- merejam- menghadang2. Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu kemahiran dalam permainan sepak takraw.1. Melakukan kemahiran asaspermainan takraw.- menanduk- merejam- menghadang2. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran sepak takraw.

22PENDIDIKAN KESIHATAN2. Gaya Hidup Sihat.2.1 - Pemakanan.b - Kekurangan zat makanan mikro.i. Kesan kekurangan vitamin A- rabun malam- masalah penglihatanii. Kesan kekurangan iodin - goiter1. Menerangkan kesan kekurangan nutrien mikro.2. Mengenal pasti tanda dan simptom penyakit yang berkaitan dengan kekurangan vitamin A dan iodin.1. Kajian kes.2. Menyediakan folio.

PENDIDIKAN KESIHATAN2. Gaya Hidup Sihat.2.1 - Pemakanan.b - Kekurangan zat makanan mikro.iii. Kesan kekurangan zat besi - anemiaiv. Kesan kekurangan kalsium - tulang rapuh (osteoporosis) - kekejangan otot- riket1. Menerangkan kesan kekurangan zat besi dan juga kesan kekurangan kalsium terhadap tubuh2. Mengenal pasti tanda dan simptom penyakit yang berkaitan dengan kekurangan zat besi dan kalsium.1. Menyediakan folio murid berkaitan pemakanan.2. Perbincangan tentang masalah kesihatan berkaitan tabiat pemakanan.

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

23PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran2.1 - Permainan.c - Sepak Takraw.i. Kemahiran- Undang-undang dan peraturan.* Permainan yang bersesuaian bagi pelajar perempuan.1. Membincangkan undang-undang danperaturan permainan sepak takraw. 2 .Merancang dan melaksanakanperlawanan antara kumpulan.1. Perbincangan- undang-undang dan peraturanasas- Kesalahan-kesalahan tekniklakuan permainan sepak takraw.2. Melakar padang permainan sepak takraw.

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran2.1 - Permainan.c - Sepak Takraw.i. Kemahiran- Undang-undang dan peraturan.ii. Aspek-aspek keselamatan.* Permainan yang bersesuaian bagi pelajar perempuan.1. Menggabungkan kemahiran asas dalam situasi permainan.2. Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan sepak takraw.1. Perlawanan antara kumpulan.2. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan

24PENDIDIKAN KESIHATAN2. Gaya Hidup Sihat.2.2 - Pengurusan Konflik dan Stres.1. Menyatakan definisi stres dan konflik.2. Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan diri remaja.3. Menyenarikan faktor penyebab stres dan konflik.1. Perbincangan dalam kumpulan.2. Merujuk pelbagai media tentang cara mengatasi konflik dan stres.

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran2.3 - Pendidikan Pergerakan. a - Gimnastik Artisitik. pola pergerakan,i. Pola 5 - Hamburan / Imbangan - lombol tegak laluii. Aspek-aspek keselamatan- atau -b - Gimnastik Irama.Jenis pergerakan;i. Pergerakan 5. - Pusingan Badan. - dua kaki- sebelah kakiii. Aspek-aspek keselamatan1. Melakukan kemahiran hamburan/ imbangan dengan teknik yang betul danselamat.- lombol tegak lalu2. Mengaplikasikan langkah-langkahkeselamatan dalam aktivitiAtauMelakukan kemahiran gimnastik iramadengan teknik yang betul- pusingan badan.- dua kaki- sebelah kaki2. Menyatakan aspek-aspekkeselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan gimnastik irama.1. Melakukan kemahiran hamburan / imbangan dengan teknik yang betul dan selamat.- lombol tegak lalu2. Perbincangan- aspek-aspek keselamatan- kesalahan-kesalahanteknik lakuan.Atau1. Ansur maju kemahiran gimnastikirama kumpulan dan individu- pusingan Badan.- dua kaki- sebelah kaki2. Membincangkan langkah-langkah keselamatan.

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

25PENDIDIKAN JASMANI1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.a - Daya Tahan Kardiovaskular.i. Cadangan Aktiviti, - Berjalan pantas 2-3 km.ii. Aspek-aspek keselamatan1. Melakukan aktiviti dalam tempoh yang ditetapkan.2. Membincangkan kaedah dan faedah latihan.3. Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti ini.4. Kesedaran terhadap keupayaan diri.1. Berjalan pantas 2-3 km.

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran2.3 - Pendidikan Pergerakan.a - Gimnastik Artisitik. Pola pergerakan,i. Pola 5- Hamburan / imbangan - lombol kangkangii. Aspek-aspek keselamatan. - atau -b - Gimnastik Irama. Jenis pergerakan;i. Pergerakan 5.- Pusingan Badan.- dua kaki- sebelah kaki dengan meggunakan alatanii. Aspek-aspek keselamatan1. Melakukan kemahiran hamburan/ imbangan dengan teknik yang betul danselamat.- lombol kangkang2. Mengaplikasikan langkah-langkahkeselamatan dalam aktiviti.Atau1. Melakukan kemahiran gimnastik iramadengan teknik yang betul.- Pusingan Badan.- dua kaki- sebelah kaki- dengan menggunakan alatan2. Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan gimnastik irama.1. Melakukan kemahiran hamburan / imbangan dengan teknik yang betul dan selamat.- lombol kangkang2. Perbincangan- aspek-aspek keselamatan - kesalahan teknik lakuan.Atau1. Melakukan ansur maju kemahirangimnastik irama secara kumpulandan individu- Pusingan Badan.- dua kaki- sebelah kaki- dengan menggunakan alatan2. Membincangkan langkah-langkah keselamatan.

26PENDIDIKAN KESIHATAN2. Gaya Hidup Sihat.2.2 - Pengurusan Konflik dan Stres.a - Cara-cara mengatasi konflik dan stres,i. Kenalpasti puncaii. Rujuk kepada kaunseloriii. Bersenam dan bersukaniv. Tingkatkan keimanan1. Menyenaraikan strategi menangani konflik dan stres.2. Menyusun strategi bagi menghadapi konflik dan stres.1. Perbincangan dalam kumpulan2. Sesi buzz

PENDIDIKAN JASMANI1. Kecergasan.1.1 - Kecergasan Fizikal.b - Daya Tahan Otot.i. Aktiviti - Isokinetik,ii. Faedah latihaniii. Aspek-aspek keselamatan1. Menyatakan definisi isokinetik.2. Menamakan aktiviti isokinetik.3. Membincangkan faedah latihan.4 .Membincangkan aspek-aspekkeselamatan yang perlu diambil kira.1.Meyediakan folio individu berkaitan aktiviti daya tahan otot. 2.Perbincangan.

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran2.3 - Pendidikan Pergerakan.a - Gimnastik Artisitik. Pola pergerakan,i. Pola 5- Hamburan / imbangan1. Melakukan kemahiran hamburan/ imbangan dengan teknik yang betul danselamat.- hambur kepala2. Mengaplikasikan langkah-langkah1. Melakukan kemahiran hamburan / imbangan dengan teknik yang betul dan selamat.- hambur kepala2. Perbincangan

- Hambur kepala,ii. Aspek-aspek keselamatan.keselamatan dalam aktiviti.3. Mengenal pasti otot-otot utama yang- aspek-aspek keselamatan- kesalahan-kesalahan teknik

- atau -digunakan semasa hambur kepalalakuan.

b - Gimnastik Irama.Atau3. Menyediakan folio.

Jenis pergerakan;1. Melakukan kemahiran gimnastik iramaAtau

i. Pergerakan 6.dengan teknik yang betul1. Melakukan ansur maju kemahiran

- Lompatan- Lompatangimnastik irama secara kumpulan

- lompat kucing- lompat kucingdan individu.

- lompat gunting- lompat gunting- Lompatan

- lompat cabriole- lompat cabriole- lompat kucing

ii. Variasi pergerakan2. Melakukan variasi pergerakan- lompat gunting

- menggunakan alatanmenggunakan alatan.- lompat cabriole

iii. Aspek-aspek keselamatan3. Mengenal pasti otot-otot yang terlibat.4. Menyatakan aspek-aspek keselamatan2. Melakukan variasi pergerakan menggunakan alatan.

27 yang perlu diambil kira dalam melakukan gimnastik irama.3. Menyatakan otot-otot yang terlibat.4. Membincangkan langkah-langkah keselamatan.

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran2.3 - Pendidikan Pergerakan.a - Gimnastik Artisitik.1. Melakukan kemahiran hamburan/ imbangan dengan teknik yang betuldan selamat.1. Melakukan kemahiran hamburan / imbangan dengan teknik yang betul dan selamat.

Pola pergerakan,i. Pola 5- Hamburan / imbangan- hambur tangan2. Mengaplikasikan langkah-langkah- hambur tangan2. Perbincangan

- Hambur tangankeselamatan dalam aktiviti- aspek-aspek keselamatan

ii. Aspek-aspek keselamatan.3. Menyatakan komponen kecergasan yang- kesalahan-kesalahan teknik

- atau -diaplikasikan dalam kemahiran hamburanlakuan.

b - Gimnastik Irama./ imbangan.- bentuk perlakuan yang sempurna

Jenis pergerakan,i. Pergerakan 6,- Lompatan,- lompat langkah (strideleap)- lompat laying (split leap)Atau1. Melakukan kemahiran gimnastik iramadengan teknik yang betul- Lompatan,- lompat langkah (stride leap)- lompat layang (split leap)Atau1. Melakukan ansur maju kemahirangimnastik irama secara kumpulandan individu.- Lompatan,- lompat langkah (stride

- lompat rusa (stag leap)- lompat rusa (stag leap)leap)

ii. Variasi pergerakan2. Melakukan variasi pergerakan- lompat laying (split leap)

27 menggunakan alatanmenggunakan alatan.- lompat rusa (stag leap)

iii.Aspek-aspek keselamatan3. Mengenal pasti otot-otot yang terlibat.4. Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan gimnastik irama.2. Melakukan variasipergerakan menggunakan alatan.3. Mengenal pasti otot-otot yang terlibat.4. Membincangkan langkah- langkah keselamatan.

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

28PENDIDIKAN KESIHATAN2. Gaya Hidup Sihat.2.3 - Penyalah Gunaan Bahan.a - Dasar Dadah Negara,i. Pencegahanii. Penguatkuasaaniii. Pemilikaniv. Kerjasama antarabangsab - Agensi Pelaksana Anti Dadah,i. Agensi Dadah Kebangsaanii. PEMADAMiii. Pusat SERENTIiv. Polisv. Kastam1. Menyatakan maksud penyalah gunaan bahan2. Menyatakan dan menyenaraikan dasar Dadah Negara dan agensi-agensi yang terlibat dengannya.3. Menghubung kait peranan setiap agensi dalam pencegahan dadah.1. Merujuk pelbagai media berkaitan dadah2. Perbincangan dalam kumpulan3. Melayari laman web SERENTI

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran2.3 - Pendidikan Pergerakan. a - Gimnastik Artisitik. Pola pergerakan,i. Pola 5- Hamburan /Imbangan- lombol tegak lalu- lombol kangkang- hambur kepala- hambur tanganii. Aspek-aspek keselamatan. - atau - b - Gimnastik Irama.Jenis pergerakan,i. Pergerakan 6,- Kombinasi lompatan- Variasi pergerakan menggunakan alatanii. Aspek-aspek keselamatan1. Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran hamburan / imbangan dengan teknik yang betul dan selamat.2. Mengaplikasikan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti.3. Menjelaskan sekurang-kurangnya tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran hamburan / imbangan.4. Menganalisis bentuk perlakuan Atau1. Melakukan kombinasi dua jenis lompatan2. Melakukan variasi pergerakan menggunakan alatan.3. Menyatakan kesalahan-kesalahan utama dalam gimnastik irama.4. Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan gimnastik irama.1. Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran hamburan / imbangan dengan teknik yang betul dan selamat.2. Perbincangan- aspek-aspek keselamatan- kesalahan-kesalahan tekniklakuan.- bentuk perlakuan yang sempurnaAtau1. Melakukan kombinasi dua jenis lompatan.2. Melakukan variasi pergerakan menggunakan alatan.3. Membincangkan kesalahan utama dalam gimnastik irama4. Membincangkan langkah-langkah keselamatan.

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

29PENDIDIKAN KESIHATAN2. Gaya Hidup Sihat.2.3 - Penyalah Gunaan Bahan.c - Langkah pengawalan dan pencegahan,i. Hukuman mandatoriii. Kawalan pintu masuk ke Malaysiaiii. Pendidikaniv. Kempen1. Menerangkan langkah pengawalan dan pencegahan2. Membincang peranan murid dalam membantu pengawalan dan pencegahan penyalah gunaan dadah.1. Menyediakan folio berkaitan dadah.2. Pameran anti dadah.

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran.2.3 - Pendidikan Pergerakan.c - Gimnastik Pendidikan Tema gimnastik pendidikan,i. Tema 6 - Kesedaran Aliran,- Merangkaikan pergerakan secara aliran bebasii. Aspek-aspek keselamatan.1. Melakukan aktiviti kesedaran aliran bebas dengan lancar, berterusan dan selamat.2. Merancang jenis pergerakan yang bersesuaian dengan tema.3. Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira.1. Melakukan aktiviti mengikut arahan berdasarkan kesedaran aliran bebas dengan lancar, berterusan dan selamat.2. Perbincangan berhubung aspek keselamatan yang perlu diambil kira.

30PENDIDIKAN JASMANI1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.a- Daya Tahan Kardiovaskular.i. Cadangan Aktiviti, - Latihan Fartlek,ii. Aspek-aspek keselamatan1. Melakukan latihan fartlek dengan teknik perlakuan yang betul.2. Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular.3. Membincangkan kepentingan daya tahan kardiovaskular.1. Latihan Fartlek

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran.2.3 - Pendidikan Pergerakan.c - Gimnastik Pendidikan Tema gimnastik pendidikan,i. Tema 6- Kesedaran Aliran,- Merangkaikan pergerakan secara aliranterikat,ii. Aspek-aspek keselamatan.1. Melakukan aktiviti kesedaran aliran terikat dengan lancar, berterusan dan selamat.2. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan.3. Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira.1. Melakukan aktiviti mengikut arahan berdasarkan kesedaran aliran terikat dengan lancar, berterusan dan selamat.2. Perbincangan- komponen kecergasan- aspek keselamatan- jenis pergerakan mengikut tema.

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

31PENDIDIKAN KESIHATAN3. Kebersihan Dan KeselamatanPersekitaran.3.1- Keselamatan.a - Akta dan Undang-Undang.i. Akta Wanita dan Gadis1. Menyatakan peruntukan bagi melindungi wanita dan gadis yang terdapat dalam Akta Perlindungan Wanita dan Gadis.1. Merujuk risalah Akta Perlindungan Wanita dan Gadis.2. Kajian kes.

PENDIDIKAN KESIHATAN3. Kebersihan Dan KesihatanPersekitaran.3.1- Keselamatan.a - Akta dan Undang-Undang.i. Akta Wanita dan Gadis.ii. Agensi yang terlibat.1. Menyatakan hukuman yang boleh dikenakan di bawah Akta Perlindungan Wanita dan Gadis2. Menamakan agensi-agensi yang terlibat dalam Akta Perlindungan Wanita dan Gadis1. Ceramah2. Perbincangan dalam kumpulan

32PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran.2.3 - Pendidikan Pergerakan.c - Gimnastik Pendidikan Tema gimnastik pendidikan,i. Tema 6 - Kesedaran Aliran,- Merangkaikan pergerakan secara aliranbebas dan terikat,ii. Aspek-aspek keselamatan.1. Melakukan aktiviti kesedaran aliran bebas dan terikat dengan lancar, berterusan dan selamat.2. Menceritakan pengalaman yang dialami semasa melakukan aktiviti.3. Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira.1. Melakukan aktiviti mengikut arahan berdasarkan kesedaran aliran bebas dan terikat dengan lancar, berterusan dan selamat.2. Perbincangan- aspek keselamatan- jenis pergerakan mengikut tema.

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran.2.3 - Pendidikan Pergerakan.c - Gimnastik Pendidikan Tema gimnastik pendidikan,i. Tema 7- Kesedaran Perkaitan dengan Orang Lain.- Bergerak pelbagai cara- Aspek-aspek keselamatan.1. Melakukan aktiviti kesedaran perkaitan dengan orang lain lancar, berterusan dan selamat.2. Melakukan aktiviti dalam bentuk meniru, memadan dan lakuan cermin.3. Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dengan arahan dan situasi aktiviti.4. Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira.1. Bergerak pelbagai cara- dengan pasangan- dalam kumpulan- dengan rakan secara sentuhanbadan.2. Perbincangan aspek keselamatan.

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

33PENDIDIKAN KESIHATAN3. Kebersihan Dan KeselamatanPersekitaran.3.1- Keselamatan.a - Akta dan Undang-Undang.i. Akta Perlindungan Wanita dan Gadisii. Agensi yang terlibat - fungsi dan peranan1. Menjelaskan fungsi dan peranan agensi-agensi terlibat dalam Akta Perlindungan Wanita dan Gadis.1. Perbincangan2. Sumbangsaran3. Melawat agensi terlibat

PENDIDIKAN JASMANI1. Kecergasan1.1 Kecergasan fizikalc. Kekuatan ototi.Aktiviti- menghubungkaitkan dengan aktiviti sukan(olahraga,bola sepak dll)1.Menghuraikan kepentingan latihan kekuatan otot dalam permainan dan menghuraikan kesan latihan.1.Perbincangan kaedah latihan dan kesan latihan kekuatan otot secara berkumpulan.

34PENDIDIKAN JASMANI1. Kecergasan.1.1 - Kecergasan Fizikal.b - Daya Tahan Otot.i. Cadangan Aktiviti - Isometrik,ii. Faedah Latihan1 .Melakukan sekurang-kurang nya dua aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan.2. Menyatakan otot-otot utama yang terlibat daya tahan otot.3. Menyenaraikan dua faedah latihan daya tahan otot.4. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira.1. Bicep curl2. Bench press3. Perbincangan4. Melakar dan melabelkan otot-otot utama yang terlibat.

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran.2.3 - Pendidikan Pergerakan.d - Pergerakan Kreatif. Tema pergerakan,i. Tema 12- Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan.ii. Aspek-aspek keselamatan1. Melakukan kemahiran dengan kepelbagaian pergerakan mengikut intepretasi tema.2. Mengenal pasti peranan tubuh badan dalam penghasilan daya dan corak yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.3. Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan.1. Pergerakan daya mengikut corak.2. Rekaan daya mengikut corak dan menyerapkan masa, beban dan aliran.

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

35PENDIDIKAN KESIHATAN3. Kebersihan Dan KeselamatanPersekitaran.3.1 - Keselamatan.a - Akta dan Undang-Undang.i. Akta Perlindungan Wanita dan Gadisii. Agensi yang terlibat - fungsi dan peranan1. Membuat inferens tentang keberkesanan Akta Perlindungan Wanita dan Gadis.1. Ceramah2. Menyediakan folio

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran.2.3 - Pendidikan Pergerakan.d - Pergerakan Kreatif. Tema pergerakan,i. Tema 11- Orientasi ruangii. Aspek-aspek keselamatan1. Melakukan dengan teknik yang betul pergerakan kreatif yang bertemakan bentuk dan daya.Kognitif:- memahami konsep rangkaian daya mengikut corak di ruang, lantai dan diawanganAfektif:- menyedari / menginsafi semangat setiakawan- Orientasi ruang - Dimensi ruang.a. atas - bawahb. kiri - kananc. hadapan- belakangd. Orientasi berpasangan dan berkumpulan.

36PENDIDIKAN JASMANIUJIAN PASCA UDTA (Ujian Daya Tenaga Asas)i. Tekan tubi ii Bangkit tubiiii. Duduk jangkauiv. Larian 1500 m1. Melakukan aktiviti UDTA dengan teknik yang betul.2. Menyenaraikan aktiviti-aktiviti UDTA.3. Bekerjasama dengan kawan.1. UDTA (berpasangan)i. Tekan tubi ii Bangkit tubiiii. Duduk jangkauiv. Larian 1500 m

PENDIDIKAN JASMANIUJIAN PASCA UDTA (Ujian Daya Tenaga Asas)i. Tekan tubi ii Bangkit tubiiii. Duduk jangkauiv. Larian 1500 m1. Melakukan aktiviti UDTA dengan teknik yang betul.2. Menyenaraikan aktiviti-aktiviti UDTA.3. Bekerjasama dengan kawan.1. UDTA (berpasangan)i. Tekan tubiii Bangkit tubiiii. Duduk jangkauiv. Larian 1500 m

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

37PENDIDIKAN KESIHATAN3. Kebersihan Dan KeselamatanPersekitaran.3.2 - Pertolongan Cemas.a - Kecederaan Bantu Mula,i. Pengenalan Prinsip R.I.C.Eii. Pengenalan Prinsip E.A.R1. Menyatakan maksud pertolongan cemas.2. Menerangkan kecederaan yang boleh di rawat dengan menggunakan prinsip dan prosedur R.I.C.E.3. Menyatakan maksud RICE dan EAR dalam pertolongan cemas.1.Menonton video 2.Perbincangan

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran.2.3 - Pendidikan Pergerakan.d - Pergerakan Kreatif. Tema pergerakan,i. Tema 13- Penaikan Dari Lantai.ii. Aspek-aspek keselamatan1. Melakukan kemahiran dengan kepelbagaian pergerakan mengikut intepretasi tema.2. Mengenal pasti peranan tubuh badan dalam penghasilan daya dan corak yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.3. Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan4. Mereka cipta rangkaian pergerakan berdasarkan intepretasi tema.1. Penaikan dari lantai.2. Lepas dari lantai ke ruang udara.3. Membina pelbagai bentuk di ruang.4. Melakukan pelbagai lakuan daya asas di ruang5. Mereka corak rangkaian pergerakan yang memenuhi keperluan tema.

38PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran2.4 - Rekreasi Dan Kesengangana - Konsep Perkhemahan.i. Maksud perkhemahanii. Perlaksanaan- Persediaan (sebelum, semasa dan selepasperkhemahan)iii. Aspek-aspek keselamatan.1. Menyatakan konsep rekreasi dan perkhemahan.2. Menyatakan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti perkhemahan.3. Menyenaraikan faedah-faedah perkhemahan.4. Menyatakan pelaksanaan / persediaan sebelum perkhemahan.1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan semasa aktiviti perkhemahan.2. Melaporkan pengalaman aktiviti perkhemahan.

PENDIDIKAN JASMANI2. Kemahiran2.4 - Rekreasi Dan Kesenggangana - Konsep Perkhemahan.i. Maksud perkhemahanii. Perlaksanaan- Persediaan (sebelum, semasa dan selepasperkhemahan)iii. Aspek-aspek keselamatan.1. Mendirikan khemah.2. Menyatakan pelaksanaan / persediaan semasa dan selepas perkhemahan.3. Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti perkhemahan.4. Merancang program perkhemahan.1. Mendirikan khemah secara berkumpulan.2. Menyediakan folio individu berkaitan dengan pelaksanaan sebelum, semasa dan selepas perkhemahan.3. Merancang satu aktiviti perkhemahan.

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

39PENDIDIKAN KESIHATAN3. Kebersihan Dan KeselamatanPersekitaran.3.2 - Pertolongan Cemas.a - Kecederaan Bantu Mula,i. Prinsip dan prosedur R.I.C.E1. Menunjuk cara prosedur Bantu mula R.I.C.E2. Tolong-menolong.1.Tunjuk cara prosedur pertolongan cemas R.I.C.E 2. Membuat praktikal R.I.C.E

PENDIDIKAN JASMANI3. Kesukanan.3.1 - Pengurusan.Sukan Dan Permainan,i. Dasar Sukan Negara:- Sukan untuk semua- Sukan massa- Sukan untuk kecemerlanganii. Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia.- Struktur Organisasi- Peranan1. Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara.2. Menghuraikan maksud sukan untuk kecemerlangan.3. Menghuraikan tentang kepentingan Sukan Untuk Semua.4. Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara.1. Perbincangan- peranan Dasar Sukan Negara- sumbangan MSSM kearahmencapai Dasar Sukan Negara.2. Membahaskan sukan untuk Kecemerlangan.

40PENDIDIKAN JASMANI3. Kesukanan.3.1 - Pengurusan.Sukan Dan Permainan,i -Teknologi maklumat dalam sukan:- Penggunaan multimedia dalam sukan.1. Membincangkan penggunaan multi media dalam sukan1. Perbincangan mengenai kepentingan penggunaan multimedia dalam sukan.2. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang sukan.3. Mengendalikan forum tentang Sukan Untuk Semua.

PENDIDIKAN JASMANI3. Kesukanan.3.2 - Kerjaya Dalam Sukan.Status pemain ;- Amatur- Semi Profesional- Profesional1. Menyatakan maksud kerjaya dalam sukan.2.Menyatakan nama-nama pemainprofessional di Malaysia. 3.Membezakan status amatur ,semiprofesional dan professional. 4.Menghuraikan prospek kerjaya sebagaiahli sukan amatur dan professional.1. Perbincangan-maksud amatur, semi professional dan profesioanal-kerjaya sebagai ahli sukan, amatur dan professional. -menyediakan folio individu berkaitan dengan pemain-pemain profesioanal di Malaysia.2.Menyediakan folio individu berkaitan dengan pemain-pemain professional di Malaysia.

MINGGUWAKTUTUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN0BJEKTIFCADANGAN AKTIVITI

41PENDIDIKAN KESIHATAN3. Kebersihan Dan Keselamatan Persekitaran.3.2- Pertolongan Cemas.a- Kecederaan Bantu Mula,i. Prinsip dan prosedur E.A.R- E = Expired (Hembusan)- A = Air (Udara)- R =Resuscitation(Pemulihan)1.Menunjuk cara prosedur Bantumula E.A.R2.Tolong menolong1. Tunjuk cara prosedur pertolongan cemas E.A.R2. Membuat praktikal E.A.R

PENDIDIKAN JASMANI3. Kesukanan.3.3 - Isu-Isu Dalam Sukan.a- Isu Politik Dalam sukan Dan Permainan;- Maksud politik dalam sukan dan permainan- Peranan dan sumbangan- Kesan dan akibat politik dalam sukan.1. Menyatakan maksud politik dalam sukan dan permainan2. Mengenalpasti isu-isu politik dalam sukan dan permainan3. Menghuraikan kesan dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan1.Perbincangan- isu-isu politik-. Pengaruh politik2. Membahaskan kesan dan akibatwujudnya politik dalam sukan danpermainan secara berkumpulan.

42PENDIDIKAN JASMANI3. Kesukanan.3.3 - Isu-Isu Dalam Sukan.b - Patriotisme,1.Menyatakan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan2. Merancang aktiviti untuk mewujudkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan1. Membincangkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan secara kumpulan.2. Merancang aktiviti.

PENDIDIKAN JASMANI3. Kesukanan.3.4 - Etika.a - Personaliti,i. Disiplin diriii. Disiplin dalam sukan.1. Menyatakan maksud etika dan personaliti ahli sukan2. Menyatakan personaliti diri yang perlu ada dalam sukan.3. Menjelaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam sukan.4. Menghuraikan cirri-ciri personaliti ahli sukan yang baik; penonton yang baik1. Perbincangan- personaliti diri ahli sukan- disiplin diri dalam membentukpersonaliti ahli sukan- ciri-ciri personaliti penonton yangberetika2. Menyediakan folio individu