rpt tingkatan 1 2015

of 15 /15
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2015 TINGKATAN 1 MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP EKONOMI RUMAH TANGGA NAMA GURU : LOLITA BINTI MOHD YUSOF 1 MINGGU TAJUK DAN HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PBS BBM 1 11/1~15/1 1. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 1.1 Organisasi bengkel dan keselamatan (2 minggu) a. Pengurusan Organisasi bengkel dan keselamatan Aras 1 Menyedia dan mempraktikkan struktur organisasi bengkel (Mengamalkan langkah keselamatan 1.2 Organisasi bengkel dan keselamatan b. Pengurusan Organisasi bengkel dan keselamatan Aras 1 Mengamalkanlangkahkeselamatan B1 Menyatakan tentang organisasi bengkel dan keselamatan dengan memberikan empat amalan 4M. B2 Menerangkan tentang organisasi dan keselamatan dengan menjelaskanamalan 4M LCD Lembaran bercetak Perisian ms ppt 2 18/1-22/1 1.11 Tanaman Hiasan (2 minggu) a. Pembiakan secara keratan Aras 1 Menyediakan medium semaian Menerangkan jenis keratan batang Menyediakan keratan batang Menyemai keratan dalam medium semaian Memilih jenis pokok hiasan yang boleh dibiak melaui keratan batang B1 Menyatakan tentang tanaman hiasan dengan memberikan dua jenis keratan batang LCD Lembaran bercetak Perisian ms ppt 3 25/1-30/1 b. Penanaman Aras 1 Menyediakan medium penanaman Mengubah keratan berakar ke beg politena c. Penjagaan anak pokok Aras 1 Menjaga anak pokok B2 Menerangkan tentang tanaman hiasan dengan menjelaskan nisbah campuran medium semaian B3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang tanaman hiasan dengan menyemai keratan dalam medium semaian B4 .....secara sistematik...mengikut prosedur². Alatan tangan Medium semaian Keratan batang

Upload: cikgu-ert

Post on 15-Jul-2015

2.112 views

Category:

Education


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: Rpt tingkatan 1 2015

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2015 TINGKATAN 1 MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP EKONOMI RUMAH TANGGA NAMA GURU : LOLITA BINTI MOHD YUSOF

1

MINGGU TAJUK DAN HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PBS BBM 1

11/1~15/1 1. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 1.1 Organisasi bengkel dan keselamatan (2 minggu)

a. Pengurusan Organisasi bengkel dan keselamatan Aras 1

Menyedia dan mempraktikkan struktur organisasi bengkel (Mengamalkan langkah keselamatan

1.2 Organisasi bengkel dan keselamatan b. Pengurusan Organisasi bengkel dan keselamatan

Aras 1

Mengamalkanlangkahkeselamatan

B1 Menyatakan tentang organisasi bengkel dan

keselamatan dengan memberikan empat amalan 4M. B2 Menerangkan tentang organisasi dan

keselamatan dengan menjelaskanamalan 4M

LCD

Lembaran bercetak

Perisian ms ppt

2 18/1-22/1

1.11 Tanaman Hiasan (2 minggu) a. Pembiakan secara keratan Aras 1

Menyediakan medium semaian

Menerangkan jenis keratan batang

Menyediakan keratan batang Menyemai keratan dalam medium semaian

Memilih jenis pokok hiasan yang boleh dibiak melaui keratan batang

B1 Menyatakan tentang tanaman hiasan dengan memberikan dua jenis keratan batang

LCD

Lembaran

bercetak

Perisian ms ppt

3 25/1-30/1

b. Penanaman Aras 1

Menyediakan medium penanaman

Mengubah keratan berakar ke beg politena

c. Penjagaan anak pokok Aras 1

Menjaga anak pokok

B2 Menerangkan tentang tanaman hiasan dengan menjelaskan nisbah campuran medium semaian B3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang tanaman hiasan dengan menyemai keratan dalam medium semaian B4 .....secara sistematik...mengikut prosedur².

Alatan tangan

Medium semaian

Keratan batang

Page 2: Rpt tingkatan 1 2015

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2015 TINGKATAN 1 MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP EKONOMI RUMAH TANGGA NAMA GURU : LOLITA BINTI MOHD YUSOF

2

(Mengikut urutan langkah kerja yang betul.) B5 ....dengan daya usaha.²

i. Hasil kerja yang kemas dan betul ii. Mengamalkan peraturan

keselamatan diri dan alatan B6 ....dan membimbing¹

i. Menjadi contoh dari segi tingkah laku dan hasil kerja

ii. Boleh meberi tunjuk ajar kepada murid yang lain

4 01/2-05/2

1.8 Jahitan (2 minggu) a. Mesin jahit

Aras 1

Mengenalpastijenismesinjahit

Menerangkanfungsibahagianmesinjahit Memasangbenangatasdanbenangbawah

Menggunakanmesinjahit

Menjahitkertastanpabenang Aras 2

Menjahit fabrik menggunakan benang

Membaiki kesilapan memesin

Menyenggara mesin jahit

B1 Menyatakan tentang asas jahitan dengan memberikan enam bahagian mesin jahit B2 Menerangkankan tentang asas jahitan dengan memberikan enam bahagian mesin jahit dari segi fungsinya B3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas jahitan dengan menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung B4 .....secara sistematik...mengikut prosedur². (Mengikut urutan langkah kerja yang betul.)

LCD

Lembaran bercetak

Perisian ms ppt

Mesin jahit

Page 3: Rpt tingkatan 1 2015

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2015 TINGKATAN 1 MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP EKONOMI RUMAH TANGGA NAMA GURU : LOLITA BINTI MOHD YUSOF

3

B5 ....dengan daya usaha.²

i. Hasil kerja yang kemas dan betul ii. Mengamalkan peraturan

keselamatan diri dan alatan B6 ....dan membimbing¹

i. Menjadi contoh dari segi tingkah laku dan hasil kerja

ii. Boleh memberi tunjuk ajar kepada murid yang lain

5 08/2-12/2

b. Penghasilan artikel Aras 1

Menjahit artikel mudah dengan menggunakan mesin jahit

Menghias artikel dengan jahitan insang pari, suji bilang, silang pangkah dan renda

Menetapkan bahan hiasan pada artikel dengan menggunakan mesin jahit

Aras 2

Mereka bentuk dan menghasilkan artikel dengan mesin jahit

Menghias artikel dengan kun

Menilai hasil kerja

Alatan tangan Mesin jahit Contoh artikel

6 15/2-16/2

1.3 Elektrik (2 minggu) a. Sumber dan kegunaan elektrik

Aras 1

Mengenalpasti sumber elektrik

Mengenalpasti kegunaan elektrik .

b. Jenis wayar dan kerja pendawaian Aras 1

B1 Menyatakan tentang asas elektrik dengan memberikan tiga jenis wayar. B2 Menerangkan tentang asas elektrik dengan menjelaskan tiga alatan tangan dari segi fungsinya.

LCD

Lembaran

bercetak

Perisian ms ppt

Bahan maujud

Page 4: Rpt tingkatan 1 2015

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2015 TINGKATAN 1 MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP EKONOMI RUMAH TANGGA NAMA GURU : LOLITA BINTI MOHD YUSOF

4

Mengenalpasti alatan tangan dan fungsinya

Mengenalpasti wayar dan kegunaannya Mengenalpasti jenis plag dan kegunaannya

CUTI BERGANTI 17/2,CUTI PERISTIWA 18/2 CUTI TAHUN BARU CINA 19/2 – 22/2

7 23/02-26/02

Jenis wayar dan kerja pendawaian (sambungan) Aras 1

Membuat pendawaian plag 3 pin 13 A Menyatakan fungsi fius

Mengenalpasti bahagian lampu pendarflour Aras 2

Mengganti tiub dan suis penghidup Aras 3

Membaca dan menterjemah litar pendawaian lampu pendarflour

B3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektrik dengan membuat pendawaian plag 3 pin 13A B4 .....secara sistematik...mengikut prosedur². (Mengikut urutan langkah kerja yang betul.) B5 ....dengan daya usaha.²

i. Hasil kerja yang kemas dan betul ii. Mengamalkan peraturan

keselamatan diri dan alatan B6 ....dan membimbing¹

i. Menjadi contoh dari segi tingkah laku dan hasil kerja

ii. Boleh meberi tunjuk ajar kepada murid yang lain

LCD

Lembaran

bercetak

Perisian ms ppt

Bahan maujud

Alatan tangan

8 01/03-05/03

UJIAN 1

9 08/03-12/03

1.6 Kerja Paip a. Pengenalan kepada sistem bekalan air di rumah

Aras 1

Mengenal pasti sistem bekalan air di rumah Mengenal pasti nama dan fungsi paip yang

B1 Menyatakan tentang kerja paip dengan memberikan tiga jenis perangkap B2

LCD

Lembaran

bercetak

Perisian ms ppt

Page 5: Rpt tingkatan 1 2015

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2015 TINGKATAN 1 MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP EKONOMI RUMAH TANGGA NAMA GURU : LOLITA BINTI MOHD YUSOF

5

disambungkan ketangki simpanan air

b. Jenispaip, penyambungan paip dan bahan penyambungan paip Aras 1

Mengenalpastijenispaip - PVC, paipbesiberglvanidanpaippoli

Mengenalpastijenisdanpenyambungpaip - Soket sama - Penyuai soket PT - Soket pengecil - Penyuai soket injap - Siku 90 sama - soket penjodoh

- Sku 90 pengecil - Palam - Tee sama - Nat pengunci - Tee pengecil - Putting heksagon

Mengenalpastibahanpemasanganpaip - Pita PTFE (Poly Terra FluroEttelena) - Glu PVC (PVC Cement Solvent)

Mengenalpastibahanpemasanganpaip - Pita PTFE (Poly Terra FluroEttelena) - Glu PVC (PVC Cement Solvent)

c. Kerja penyelenggaraan

Aras 1

Mengenal pasti jenis dan fungsi perangkap

Memilih dan menggunakan alat tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan perangkap

Menerangkan tentang kerja paipp dengan menjelaskan perangkap dari segi fungsinya B3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kerja paip dengan membuat penyenggaraan perangkap B4 .....secara sistematik...mengikut prosedur². (Mengikut urutan langkah kerja yang betul.) B5 ....dengan daya usaha.²

iii. Hasil kerja yang kemas dan betul

iv. Mengamalkan peraturan

keselamatan diri dan alatan

B6 ....dan membimbing¹

i. Menjadi contoh dari segi tingkah laku dan hasil kerja

ii. Boleh memberi tunjuk ajar kepada murid yang lain

Alatan sebenar perpaipan

Penyambung paip

Alatan tangan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (13 MAC-21 MAC)

10 22/03-26/03

2.5 Pakaian (1 minggu) a. Fabrik

Aras 1

Menerangkan fabrik asli seperti kapas, linen, benang sayat dan sutera

Menerangkan jenis fabrik buatan manusia iaitu

B1 Menyatakan tentang pakaian dengan menyatakan prinsip pemilihan pakaian B2 Menerangkan tentang pakaian dengan

LCD

Lembaran

bercetak

Perisian ms ppt

Page 6: Rpt tingkatan 1 2015

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2015 TINGKATAN 1 MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP EKONOMI RUMAH TANGGA NAMA GURU : LOLITA BINTI MOHD YUSOF

6

poliester dan nilon

Menyatakan ciri fabrik kapas, linen, benang sayat dan sutera

Menyatakan ciri fabrik poliester dan nilon

menjelaskankan pemilihan stail dan corak pakaian yang sesuai dengan bentuk badan.

11 29/03-02/04

b. Pemilihan Pakaian Aras 1

Menyatakan prinsip pemilihan pakaian

Mengenalpasti faktor yang mempengaruhi pemilihan pakaian

Memilih stail dan corak pakaian yang sesuai dengan bentuk badan

LCD

Lembaran

bercetak

Perisian ms ppt

Contoh pakaian

12 05/04-09/04

c. Penjagaan Pakaian Aras 1

Menerangkan pengertian Label Jagaan Tekstil Antarabangsa

Menterjemah symbol Label Jagaan Tekstil Antarabangsa

Mengenal pasti alatan mendobi dan agen pencuci

Mendobi pakaian

LCD

Lembaran

bercetak

Perisian ms ppt

Carta

13 12/04-16/04

2.6 Jahitan (6 minggu) a. Proses Jahitan

Aras 1

Menerangkan pengertian kelim, penghilangan gelembung dan penyudah tepi

Menyenaraikan jenis kelim, penghilang gelembung danpenyudah tepi

Menerangkan ciri, kegunaandan proses menjahit kelim belah kangkung dan kelim betawi

Lembaran bercetak

Buku teks

Contoh artikel

14 19/04-23/04

Menerangkan ciri, kegunaan dan proses menjahit kelepet dan lapik

Menerangkan ciri, kegunaan dan proses menjahit

Contoh artikel

Lembaran

Page 7: Rpt tingkatan 1 2015

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2015 TINGKATAN 1 MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP EKONOMI RUMAH TANGGA NAMA GURU : LOLITA BINTI MOHD YUSOF

7

kedut dan lisu pemadan

Menjahit contoh jahitan

bercetak

15 26/04-30/04

b. Penghasilan Projek Jahitan Aras 1

Mengenal pasti tanda pola Memanjang dan memendekkan pola skirt

berkasing

B3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang jahitan dengan menjahit contoh jahitan lisu pemadan dan memanjang

atau memendek pola skirt berkasing

Pola skirt

Alatan jahitan

16 03/05-07/05

Penghasilan Projek Jahitan (sambungan) Aras 1 Menyedia dan membentang fabrik

Menyusun atur pola dan menggunting fabrik

Menjahit skirt berkasing

B4 .....secara sistematik...mengikut prosedur². (Mengikut urutan langkah kerja yang betul.) B5 ....dengan daya usaha.²

i. Hasil kerja yang kemas dan betul ii. Mengamalkan peraturan

keselamatan diri dan alatan B6 ....dan membimbing¹

i. Menjadi contoh dari segi tingkah laku dan hasil kerja

ii. Boleh memberi tunjuk ajar kepada murid yang lain

17 10/05-14/05

Penghasilan Projek Jahitan (sambungan) Aras 1

Menjahit skirt berkasing

Artikel contoh

Skirt Alatan

jahitan 18

17/05-21/05 Penghasilan Projek Jahitan Aras 1

Menjahit skirt berkasing

19 24/05-28/05

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Page 8: Rpt tingkatan 1 2015

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2015 TINGKATAN 1 MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP EKONOMI RUMAH TANGGA NAMA GURU : LOLITA BINTI MOHD YUSOF

8

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 29/05-13/06 20

14/05-28/05 2.1 Pemakanan dan Pengurusan Sajian (4 minggu)

a. Diet seimbang Aras 1

Menerangkan erti diet seimbang

Menerangkan faktor utama dalam diet seimbang

Menyenaraikan prinsip asas diet seimbang Mengenalpasti tabiat makan yang sihat

B1 Menyatakan tentang pemakanan dan

pengurusan sajian dengan memberikan dua prinsip memasak B2 Menerangkan tentang pemakanan dan pengurusan sajian dengan menjelaskan

pengertian memasak dengan haba lembap atau haba kering

LCD

Lembaran

bercetak

Perisian ms ppt

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 29/05-13/6 21

14/06-24/06 b. Perancangan menu

Aras 1

Menerangkan pengertian menu

Menerangkan tujuan merancang menu

Menerangkan faktor yang mempengaruhi perancangan menu

LCD

Lembaran

bercetak

Perisian ms ppt

22 28/06-02/07

c. Prinsip memasak Aras 1

Menerangkan pengertian prinsip memasak Menerangkan pengertian memasak dengan

haba kering

Menerangkan pengertian memasak dengan haba lembab

d. Kaedah memasak Aras 1

Menerangkan kaedah memasak dengan haba kering

Menerangkan kaedah memasak dengan haba lembab

LCD

Lembaran

bercetak

Perisian ms ppt

Peralatan memasak

23 e. Penyediaan dan penyajian makanan B3

Page 9: Rpt tingkatan 1 2015

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2015 TINGKATAN 1 MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP EKONOMI RUMAH TANGGA NAMA GURU : LOLITA BINTI MOHD YUSOF

9

05/07-09/07 Aras 1

Mengenal pasti faktor penting dalam merancang menu untuk sarapan pagi

Menyediakan rancangan kerja untuk sarapan, minum pagi dan minum petang

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang pemakanan dan pengurusan sajian dengan memasak dengan

haba lembap atau haba kering B4 .....secara sistematik...mengikut prosedur². (Mengikut urutan langkah kerja yang betul.) B5 ....dengan daya usaha.²

i. Hasil kerja yang kemas dan betul

ii. Mengamalkan peraturan keselamatan diri dan alatan

B6 ....dan membimbing¹

i. Menjadi contoh dari segi tingkah laku dan hasil kerja

ii. Boleh memberi tunjuk ajar kepada

murid yang lain 24

12/07-16/07 f. Penyediaan dan penyajian makanan (sambungan)

Aras 1

Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos sarapan

Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos minum pagi dan minum petang

LCD

Lembaran

bercetak

Perisian ms ppt

25 19/07-23/07

g. Reka cipta resepi Aras 2

Mereka cipta resepi untuk hidangan minum petang daripada hasil beras pulut

Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos untuk minum petang

26 26/07-30/07

2.2 Bater (2 minggu) a. Jenis bater

Aras 1

B1 Menyatakan tentang bater dengan memberikan dua jenis bater

LCD

Lembaran

bercetak

Page 10: Rpt tingkatan 1 2015

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2015 TINGKATAN 1 MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP EKONOMI RUMAH TANGGA NAMA GURU : LOLITA BINTI MOHD YUSOF

10

Menerangkan pengertian bater

Mengenal pasti jenis bater Menyenaraikan makanan daripada bater cair

dan bater pekat

B2 Menerangkan tentang bater dengan menjelaskan pengertian bater

Perisian ms ppt

27 02-08-06-08

b. Penyediaan makanan

Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos makanan daripada bater

28 09/08-13/08

2.3 Kuih Tempatan (2 minggu) a. Sumber Kuih Tempatan

Aras 1

Menerangkan pengertian kuih tempatan

Menerangkan sumber kuih tempatan

Memilih kuih tempatan dan sumber

LCD

Lembaran

bercetak

Perisian ms ppt

29 16/08-20/08

b. Penyediaan makanan Aras 1

Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos kuih tempatan

B3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kuih tempatan dengan memasak satu jenis kuih tempatan dengan

memasak satu jenis kuih tempatan menggunakan kaedah mengukus B4 .....secara sistematik...mengikut prosedur². (Mengikut urutan langkah kerja yang betul.) B5 ....dengan daya usaha.²

i. Rasa, tekstur dan warna yang betul

ii. Mengamalkan peraturan keselamatan diri dan alatan

B6 ....dan membimbing¹

i. Menjadi contoh dari segi tingkah laku

Page 11: Rpt tingkatan 1 2015

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2015 TINGKATAN 1 MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP EKONOMI RUMAH TANGGA NAMA GURU : LOLITA BINTI MOHD YUSOF

11

dan hasil kerja

ii. Boleh memberi tunjuk ajar kepada

murid yang lain 30

23/08-27/08 1.4 Reka bentuk dan Penghasilan Projek ( 9 minggu)

a. Pengenalan reka bentuk dan teknologi Aras 1

Menyatakan definisi reka bentuk dan teknolog

b. Faktor reka bentuk Aras 1

Menyatakan faktor utama reka bentuk

c. Jenis bahan dan pengikat Aras 1

Mengenalpasti saiz dan sifat bahan

Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan bahan

Mengenalpasti jenis dan saiz pengikat a. Paku kepala rata b. Paku panel c. Skru kepala benam d. Skru kepala bulat e. Glu PVA f. Glu sentuh

Mengenalpasti cara penggunaan pengikat

LCD

Lembaran

bercetak

Perisian ms ppt

Alatan tangan

Bahan-bahan sebenar

31 30/08-03/09

d. Alat tangan dan mesin Aras 1

Mengenalpasti nama dan fungsi alatan tangan* Mengenal pasti nama dan fungsi mesin

- mesin gerudi mudah alih - mesin gerudi lantai

Mengenal pasti bahagian utama mesin - Bindu - Rahang - Suis penghidup

- Pita pengukur - Pembaris keluli - Sesiku L

- Tolok penanda - Tolok serong - Gergaji tangan - Gergaji puting

- Gergaji lengkong halus - Tukul kuku kambing - Tukul w arrington - Pahat tepi serong

- Kikir parut - Gandin kayu

Page 12: Rpt tingkatan 1 2015

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2015 TINGKATAN 1 MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP EKONOMI RUMAH TANGGA NAMA GURU : LOLITA BINTI MOHD YUSOF

12

- Motor

Mengguna dan menyelenggara mesin

31 30/08-03/09

e. Proses i. Lukisan projek

Aras 1

Membuat lakaran reka bentuk

Memilih lakaran yang paling sesuai

ii. Pembinaan Aras 1

Mengenal pasti proses mengukur, menanda dan memotong

Mengenalpasti cara membentuk dan mencantum

Menyatakan kaedah membina dan mencantum bahagian projek

iii. Kemasan Aras 1

Mengenalpasti alat dan bahan kemasan yang sesuai

Membuat kemasan

B3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan

penghasilan projek dengan membuat lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah B4 .....secara sistematik...mengikut prosedur¹. (Lakaran mesti menggunakan pensel tanpa

menggunakan pembaris. Lakaran mesti dalam bentk oblik atau isometrik) B5 ....secara inisiatif....dengan daya usaha.¹

i. Kemas (boleh menggambarkan idea yang dihasratkan)

ii. Bersih

B6 ....secara kreatif dan inovatif...dengan nilai tambah¹ dan membimbing¹ ...Nilai tambah: Penambahan bahan atau idea

yang berfungsi dan mampu menggambarkan idea tersendiri murid. ....membimbing

i. Menjadi contoh dari segi tingkah

laku dan hasil kerja ii. Boleh memberi tunjuk ajar kepada

murid yang lain

32 06/09-10/09

UJIAN 2

33 14/09-17/09

f. Proses

Page 13: Rpt tingkatan 1 2015

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2015 TINGKATAN 1 MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP EKONOMI RUMAH TANGGA NAMA GURU : LOLITA BINTI MOHD YUSOF

13

iv. Lukisan projek Aras 1

Membuat lakaran reka bentuk Memilih lakaran yang paling sesuai

v. Pembinaan

Aras 1

Mengenal pasti proses mengukur, menanda dan memotong

Mengenalpasti cara membentuk dan mencantum

Menyatakan kaedah membina dan mencantum bahagian projek

vi. Kemasan Aras 1

Mengenalpasti alat dan bahan kemasan yang sesuai

Membuat kemasan

g. Reka bentuk projek i. Pernyataan masalah atau keperluan

Aras 1

Mengenalpasti masalah atau keperluan yang hendak diselesaikan

Mengumpul maklumat dan data Menyenaraikan pebagai alternatif penyelesaian

masalah dalam bentuk lakaran bebas

34 28/09-01/10

ii. Perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian projek (sambungan) Aras 1

Menyediakan jadual kerja

Membina projek berdasarkan lukisan kerja yang dipilih

LCD

Lembaran

bercetak

Perisian ms ppt

Page 14: Rpt tingkatan 1 2015

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2015 TINGKATAN 1 MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP EKONOMI RUMAH TANGGA NAMA GURU : LOLITA BINTI MOHD YUSOF

14

Menguji dan menilai projek

Mengubahsuai projek untuk mendapatkan hasil yang lebih berkualiti

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (18/9-26/09 HARI RAYA QURBAN (24/09) 35

04/10-08/10 ii. Perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian projek (sambungan) Aras 1

Membina projek berdasarkan lukisan kerja yang dipilih

Menguji dan menilai projek Mengubahsuai projek untuk

mendapatkan hasil yang lebih berkualiti iii. Pendokumentasian Aras 1

Mengumpulkan dan merekodkan maklumat projek

Mengira kos pengeluaran

Membuat persembahan projek

Contoh projek reka bentuk

36 11/10-15/10

1.6 PerniagaandanKeusahawanan (2 minggu)

a. Pengenalan kepada perniagaan i. Pengertian dan kepentingan perniagaan

Aras 1

Menerangkan maksud keperluan dan kehendak

Menerangkan pengertian perniagaan Mengenal pasti kepentingan perniagaan kepada

individu, masyarakat dan negara

B1 Menyatakan tentang pengenalan kepada

perniagaan dengan memberikan jenis perniagaan B2 Menerangkan tentang pengenalan kepada perniagaan dengan menjelaskan perniagaan

runcit, borong dan antarabangsa B3 Menerangkan tentang perniagaan dengan mengenalpasti kepentingan perniagaan kepada individu, masyarakat dan negara

LCD

Lembaran

bercetak

Perisian ms ppt

Page 15: Rpt tingkatan 1 2015

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2015 TINGKATAN 1 MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP EKONOMI RUMAH TANGGA NAMA GURU : LOLITA BINTI MOHD YUSOF

15

37 18/10-22/10

ii. Perkembangan perniagaan dan masa depannya Aras 1

Mengenal pasti perubahan-perubahan dalam aktiviti perniagaan

Aras 2

Membandingkan perniagaan masa dahulu dengan sekarang

Aras 3

Meramalkan perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang di Malaysia

B4 Menghuraikan tentang perniagaan dengan mengenal pasti perubahan dalam aktiviti perniagaan dahulu dan masa kini.

B5 Menghuraikan tentang perniagaan dengan membanding beza perniagaan dahulu dan masa kini.

B6 Menghuraikan tentang perniagaan dengan meramalkan perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang.

LCD

Lembaran

bercetak

Perisian ms

ppt

38 25/10-29/10

ULANGKAJI / MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PPPM

39 1/11-5/11

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

40 08/11-12/11

MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PPPM

41 15/11-19/11

MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PPPM

CUTI AKHIR TAHUN Disediakan oleh:

..................................................

(LOLITA BINTI MOHD YUSOF)