rpt tingkatan 1.doc

22
CONTOH RANCANGAN HARIAN. SUBJEK: PEND. SENI VISUAL TINGKATAN:1 MASA: 7.30 8.50 ( 2 MASA: 80 MINIT). TAJUK: GARISAN DAN MEDIA SERTA TEKNIK PENGHASILANNYA. (Rujuk akii!ii 1 Ra"#a"$a" %&'aja a" Ti"$kaa" 1) BJEKTI*: I. M&"$&a+ui j&"i,-j&"i, $a i,a" a" &k"ik %&"$+a,i'a""/a. (k $"ii ) II. M&"$+a,i'ka" %&' a$ai j&"i, $a i,a" &"$a" &"$$u"aka" & a$ai & ia a" &k"ik. (4, III. M& a+a i %&' a$ai j&"i, $a i,a" ,&%& i $a i,a" & u'u &$ak 'u u, & a' ku u, &'a'ui & a$ai &k"ik a" & ia ,&%& i %&" %&",i' %&",i' 6a "a k a/ " 6a "a (A &ki ) AKTI ITI: I. 4&'aja &"$+a,i'ka" %&' a$ai $a i,a" &"$a" &"$$u"aka" & a$ai & ia a" &k"ik /a"$ & &9a. II. (K&a a+ %&'ak,a"aa" a'a k&'a, iku M u' Ga i,a"(,&ki a"/a a a)) KEMA IRAN I. KBKK:K'a,i ika,i a" a" i"$ &9a. BE;AJAR II. TK4: Ki"&,aik I"& %& , "a' a" "au ai',. ABM: < " + 'uki,a" a" #aa" %&' a$ai $a i,a" /a"$ i+a,i'ka" %&' a$ai & ia a" &k"ik NI;AI MURNI: =aki" %a a u,a+a ,&" i i. Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Negeri Johor. 1

Upload: wanjoe

Post on 06-Oct-2015

263 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

RPT PSV TINGKATAN 1

TRANSCRIPT

CONTOH RANCANGAN HARIAN

CONTOH RANCANGAN HARIAN.

SUBJEK:

PEND. SENI VISUAL

TINGKATAN:1

MASA:

7.30 8.50 ( 2 MASA: 80 MINIT).

TAJUK:

GARISAN DAN MEDIA SERTA TEKNIK PENGHASILANNYA.

(Rujuk akitiviti 1 Rancangan pelajaran Tingkatan 1)

OBJEKTIF:

I.Mengetahui jenis-jenis garisan dan teknik penghasilannya. (kognitif)

II. Menghasilkan pelbagai jenis garisan dengan menggunakan berbagai media dan teknik. (Psikomotor)

III. Memahami pelbagai jenis garisan seperti garisan berbulu, tegak, lurus, tebal, kurus, bengkang-bengkok melalui berbagai teknik dan media seperti pen, pensil, pensil warna, krayon, warna & berus dsb. (Afektif)

AKTIVITI:I.Pelajar menghasilkan pelbagai garisan dengan menggunakan berbagai

media dan teknik yang berbeza.

II. (Keadah pelaksanaan dalam kelas ikut Modul Garisan(sekiranya ada))

KEMAHIRANI.KBKK:Klasifikasi dan banding beza.

BELAJAR

II.TKP: Kinestatik, Interpersonal dan naturails.

ABM:Contoh lukisan dan catan pelbagai garisan yang dihasilkan pelbagai media dan teknik

NILAI MURNI:Yakin pada usaha sendiri.RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSM

TINGKATAN SATU

SEKOLAH MENENGAH NEGERI JOHOR

MINGGU

PENGGALBIDANG

TAJUKHASIL PEMBELAJARANARASAKTIVITIABM

NILAI MURNIKEMAHIRAN

BELAJAR

PENGHASILAN SENI VISUAL

Pengajaran bagi

setiap satu aktiviti

diantara 1- 3 minggu ikut tahap pelajar.1. ASAS SENI

REKA

1.1 UNSUR SENI.1.1.1 GARISAN

- Jenis-jenis

garisan

-Garisan dan rupa

-Garisan dan

jalinan.

-Garisan dan

ruang.

1. Mengetahui dan memahami jenis-jenis garisan.

2. Menghasilkan Pelbagai jenis garisan melalui pelbagai media dan teknik.

3. Mengaplikasikan dan memahami fungsi

garisan dalam aktiviti penghasilam seni visual

ARAS 1

1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia.

ARAS 2

1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia.

2.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual.

ARAS 3

1.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah.

2.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual.

3.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual.

4.Menyediakan portfolio.

AKTIVITI 1

Pelajar menghasilkan pelbagai jenis eksperimen garisan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik yang berbeza.

AKTIVITI 2Pelajar melakar dan melukis pelbagai garisan dan jalinan pada alam semulajadi. Menggunakan olahan garisan

AKTIVITI 3Menghasilkan lukisan objek geometrik. pelbagi bentuk dan tona menggunakan garisan.

ABM

Pensil, pensil warna, krayon, pen,berus, warna poster

Contoh gambar eksperimen garisan pelbagi media dan teknik

NILAI

Kerjasama,Yakin, Berani

KBKK Klasifikasi

Banding beza

Menjana idea

TKP

- Kinestatik

- Interpersonal

- Naturalis

MASTERI

Pengayaan

Pemulihan.

1.1.2 JALINAN

- Jalinan tampak

- Jalinan sentukMemahami konsep / maksud dan jenis jalinan

Mengetahui cara untuk menghasilkan jalinan dalam bentuk 2D.

Memahami jalinan dan aplikasi dalam penghasilan seni visual.AKTIVITI 1Pelajar menghasilkan melakar dan melukis jalinan tampak dan sentuh yang terdapat pada alam

semulajadi dan buatan manusia

AKTIVITI 2Menghasilkan kolaj yang menunjukkan jalinan dari bahan semulajadi/ buangan. Mengamati jalinan yang terdapat pada permukaan sesuatu benda.

AKTIVITI 3Menghasilkan corak berwarna berdasarkan jalinan buatan manusia.

ABM

Kertas lukisan, objek persekitaran, bahan semulajadi & buatan manusia.

Contoh gambar jalinan dan objek berjalinan.

NILAI

Kasih sayang

Kesungguhan

Sabar

KBKK

Mencirikan

Menjana idea.

TKP

Naturalis

Kinestatik

Intrapersonal

1.1.3 WARNA

-Warna utama,

skunder, tertier

-Warna sejuk,

panas.

-Ton warna

-Warna

penggenap.

1. Mengetahui dan memahami jenis warna.

2. Menghasilkan pelbagai jenis warna dengan pelbagai teknik.

3. Memahami dan mengaplikasi warna dalan penghasilan seni visual.

ARAS 1

1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia.

ARAS 2

1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia.

2.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual.

ARAS 3

1.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah.

2.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual.

3.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual.

4.Menyediakan portfolio.

AKTIVITI 1Pelajar menghasilkan roda warna iaitu warna utama, skunder dan tertier serta memahami warna pada di sekeliling kita (alam semulajadi dan buatan manusia).

AKTIVITI 2Pelajar menghasilkan jadual warna panas dan sejuk serta memahami atau mengaplikasi dalam poster/logo.

AKTIVITI 3Pelajar membuat tona warna dan mengaplikasinya dalam catan yang mudah

AKTIVITI 4Aktiviti aplikasi warna pada corak, kad ucapan, rekabentuk dan sebagainya.

ABM

Contoh carta warna yang lengkap.

Contoh lanskap warna panas dan sejuk

Contoh kad ucapan pelbagai perayaan.

Kertas lukisan, jangka lukis,warna, berus.

NILAI

Kesabaran.

Kerjasama

Yakin

TKP

- Naturalis

- Verbal linguistik

- Interpersonal

- Logik matematik

KBKK

Membanding dan membeza

MASTERI

Pengayaan

Pemulihan.

KONSTRUKTIVISME

Pengetahuan sedia ada

1.1.4. RUPA

-Rupa Organik

-Rupa Geometrik

-Rupa Positif

-Rupa Negatif.

1. Mengetahui dan memahami jenis-jenis dan sifat rupa.

2. Menghasilkan rupa dalam bentuk penghasilan seni visual..

3. Memahami aplikasi rupa dengan unsur seni yang lain.

AKTIVITI 1Pelajar membuat lakaran dan lukisan rupa organik dan geometrik corak berulang.

AKTIVITI 2Pelajar menghasilkan corak komposisi yang menunjukkan perbezaan rupa positif dan negatif.

AKTIVITI 3Menghasilkan rupa mukataip yang bergaya. dan bersifat /berwatak spt JATUH, TINGGI, RENDAH, GEMOK dll.

AKTIVITI 4Pelajar membuat aplikasi rupa dalam reka bentuk logo/lambang.

ABM

Contoh logo dan corak rupa.

Contoh corak rupa positif/negatif.

Jenama hurf bergaya

NILAI

Kesabaran

Kesungguhan

Keyakinan.

TKP

Naturalis

Verbal linguistik

Interpersonal

Logik matematik

KBKK

Membanding Membeza

KONSTRUKTIVISME

Pengetahuan sedia ada

1.1.5 BENTUK

-Bentuk geometrik

-Bentuk organik.

-Bentuk konkrit

-Bentuk ilusi

1. Mengetahui dan memahami konsep dan jenis bentuk.

2. Menghasilkan kepelbagaian bentuk melalui teknik tertentu.

3. Memahami dan mengaplikasi bentuk dalam penghasilan seni visual.ARAS 1

1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia.

ARAS 2

1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia.

2.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual.

ARAS 3

1.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah.

2.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual.

3.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual.

4.Menyediakan portfolio.

AKTIVITI 1Pelajar menghasilkan aktiviti bentuk iaitu melukis bentuk geometrik dan organik untuk membuat corak selang-seli.

AKTIVITI 2Pelajar membuat kolaj timbul berasaskan bentuk organik pada alam semulajadi.

AKTIVITI 3Pelajar menghasilkan origami yang berbentuk 3D untuk menunjukkan bentuk konkrit.

ABM

Contoh corak pelbagai bentuk.

Contoh kolaj yang menunjukkan bentuk.

NILAI

Kasih sayang

Berani

TekunTKP

Kinestatik

Logik matematik

KBKK

Membanding

Menyelesaikan

masalah

KONSTRUKTIVISME

Pengetahuan sedia ada

1.1.6 RUANG.

-Ruang dekat

-Ruang jauh.

-Ruang terhad

-Ruang bebas.

-Ruang dan persepektif.

1. Mengetahui dan memahami jenis dan sifat ruang.

2. Menghasilkan ruang melalui aktiviti penghasilan seni visual.

3. Memahami aplikasi ruang dalam lukisan/catan/

Rekabentuk.AKTIVITI 1Pelajar menghasilkan lukisan/catan yang menunjukkan ruang dekat dan jauh.

AKTIVITI 2Pelajar menghasilkan lukisan perspektif 1 titik lenyap di luar bilik darjah yang menunjukkan ruang depan tengah dan belakang.

AKTIVITI 3Pelajar membuat lukisan lanskap yang membezakan ruang depan, tengah dan belakang.

ABM

Lukisan & Catan yang menunjukkan pelbagai ruang.

Contoh lukisan perspektif alam sekitar dan seni bina berperspektif.

NILAI

Kesungguhan

Kekemasan.

Kesabaran.TKP

- Naturalis

- Verbal linguistik

- Interpersonal

- Logik matematik

KBKK

Kritis

Membanding Membeza

KONSTRUKTIVISME

Pengetahuan sedia ada

1.1.2. PRINSIP

REKAAN

1.2.1

HARMONI

1. Mengetahui dan memahami konsep harmoni.

2. Menghasilkan konsep harmoni dalam aktiviti seni halus atau rekabentuk grafik.ARAS 1

1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia.

ARAS 2

1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia.

2.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual.

ARAS 3

1.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah.

2.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual.

3.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual.

4.Menyediakan portfolio.

AKTIVITI 1Pelajar menghasilkan konsep harmoni melalui susunan atau ulangan unsur seni yang seimbang.

AKTIVITI 2Pelajar membuat kajian dan menghasilkan kesan harmoni pada unsur seni seperti garisan, warna, bentuk dan rupa.

AKTIVITI 3Pelajar mengaplikasi konsep harmoni dalam gubahan corak kertas pembalut hadiah.

ABM

Lukisan, catan kertas hadiah dan corak yang menunjukkan harmoni.

Contoh gambar yang harmoni.

NILAI

Kesungguhan

Kekemasan.

KesabaranTKP

Kinestatik

Logik matematik

Intrapersonal

KBKK

Kreatif

Membanding

Menyelesaikan

Masalah

KONSTRUKTIVISME

Pengetahuan sedia ada

1.2.2.

PENEGASAN

1. Memahami konsep penegasan.

2. Mengetahui beberapa cara untuk mendapat dan menghasilkan penegasan

3. Menghasilkan sebuah corak berasaskan penegasanAKTIVITI 1Mengkaji konsep penegasan pada alam semulajadi dan buatan manusia

AKTIVITI 2Pelajar menghasilkan poster yang dapat menunjukkan penegasan.dari segi warna /tipogfari/ visual.

AKTIVITI 3Pelajar menghasilkan corak kertas pembalut hadiah (perkahwinan) dengan menekankan prinsip penegasan pada coraknya.

ABM

Catan/lukisan/kraf yang menunjukkan penegasan, warna, motif dan rekabentuk.

Contoh poster

Contoh kotak

NILAI

Keselamatan

Kekemasan.

KerjasamaKBKK

Membanding Membeza

Menjana idea

TKP

Naturalis

Verbal Linguistik

InterpersonalKONSTRUKTIVISME

Pengetahuan sedia ada

1.2.3

IMBANGAN.

1. Mengetahui dan memahami konsep dan jenis imbangan.

2. Menghasilkan karya berprinsip imbangan

3. Mengaplikasi prinsip imbangan dalam penghasilan seni visual.

ARAS 1

1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia.

ARAS 2

1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia.

2.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual.

ARAS 3

1.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah.

2.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual.

3.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual.

4.Menyediakan portfolio.

AKTIVITI 1Mengkaji dan menerokai konsep imbangan dalam alam semulajadi dan buatan manusia.

AKTIVITI 2Menghasilkan arca mobail dari bahan buangan bagi menjelaskan konsep imbangan.

AKTIVITI 3Membuat corak atau logo kolai yang bercirikan imbangan simetri dan non-simetri.

ABM

Contoh gambar/foto konsep imbangan.

Bahan buangan spt. kulit kerang, biji getah dll

Contoh logo & corak bersimetri.

NILAI

Kesungguhan

Ketepatan

Tanggungjawab.TKP

Naturalis

Kinestatik

Logik matematik

KBKK

Kreatif

Kritis

KONSTRUKTIVISME

Pengetahuan sedia ada

1.2.4

KONTRA

1. Mengetahui memahami konsep kontra.

2. Mengetahui prinsip kontra dlm seni dan kehidupan seharian

3. Menghasiklan satu hasil karya kontra dalam rupa yang menarik

AKTIVITI 1Mengkaji dan menerokai prinsip kontra pada alam sekeliling.

AKTIVITI 2Menghasilkan karya berkonsep kontra pada

garisan, warna, rupa, jalinan, bentuk dan ruang.

AKTIVITI 3Menghasilkan logo yang bermotif objek alam semulajadi / buatan manusia dengan penekanan prinsip kontra warna.

ABM

Gambar/Poster/ Logo/Corak/Motif kraf yang berkonsepkan kontra.

NILAI

Kerjasama

Disiplin

Kebersihan

TKP

Naturalis

kinestetik

Verbal Linguistik

Interpersonal

KBKK

Membanding

Menjana idea

1.2.5

PERGERAKAN

1. Memahami konsep pergerakan

2. Menghasilkan kesan pergerakan

3. Mengaplikasi pergerakan dalam penghasilan seni visual.

ARAS 1

1.Menyatakan wujudnya pelbagai Unsur Seni dalam alam dan objek buatan manusia.

ARAS 2

1.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam alam dan objek buatan manusia.

2.Menyatakan wujudnya Prinsip Rekaan dalam aktiviti Seni Visual.

ARAS 3

1.Menggunakan Asas Seni Reka dalam menghasilkan kerja Seni Visual melalui aktiviti mudah.

2.Menggambarkan jenis dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Visual.

3.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni Visual.

4.Menyediakan portfolio.

AKTIVITI 1Pelajar menghasilkan lukisan kesan pergerakan melalui membuat garisan, rupa dan bentuk.

AKTIVITI 2Pelajar membuat kesan pergerakan dengan menggunakan teknik kolaj

AKTIVITI 3Pelajar membuat arca mobail daripada kertas untuk menunjukkan pergerakan.3 Dimensi.

ABM

Contoh gambar pergerakan

Alam persekitaran dan

Objek buatan manusia

Contoh arca mobail yang kinestatik.

NILAI

Kerjasama

Tanggungjawab

Sabar

KBKK

Kreatif

Menjana idea

TKP

kinestetik

Naturalis

Visual ruang

Interpersonal

KONSTRUKTIVISME

Pengetahuan sedia ada

1.2.6

KEPELBAGAI-AN1. Mengetahui dan memahami konsep kepelbagaian.

2. Menghasilkan konsep kepelbagaian dalam penghasilan seni visual.

3. Memahami konsep kepelbagaian dan aplikasi dalam seni halus, rekabentuk dan kraf.

AKTIVITI 1Pelajar menghasilkan lukisan/catan yang berkonsep kepelbagaian melalui gabungan unsur seni seperti garisan, rupa, bentuk dan warna.

AKTIVITI 2Pelajar mencipta logo/lambang berdasarkan kepelbagaian rupa dan mukataip.

AKTIVITI 3Menghasilkan kolaj melalui kepelbagaian teknik (bakar,koyak,potong, gunting, gurisan dsb) dan media.(kertas, kain, plastik, kad board dsb)

ABM

Catan dan lukisan konsep kepelbagaian Unsur Seni Rekaan.

Jenis dan contoh logo

Contoh kolaj pelbagai media.

NILAI

Kebersihan

Keselamatan

Kesabaran.KBKK

Pemikiran kreatif

Menjana idea

TKP

kinestetik

Visual ruang

Interpersonal

KONSTRUKTIVISME

Pengetahuan sedia ada

1.2.7

KESATUAN

1. Mengetahui dan memahami konsep kesatuan.

2. Menghasilkan penghasilan seni visual yang menjelaskan konsep kesatuan.

3. Memahami konsep kesatuan dalam aplikasi seni visual.

AKTIVITI 1Pelajar mengkaji konsep kesatuan dalam karya seni visual.

AKTIVITI 2Pelajar mengabungkan unsur-unsur seni seperti garisan, jalinan, rupa, bnetuk, warna dan ruang bagi menunjukkan elemen kesatuan.

AKTIVITI 3Pelajar menghasilkan satu karya lukisan pensil bertemakan lanskap yang dapat menjelaskan konsep kesatuan.

ABM

Contoh catan dan kraf lengkap yang menunjukkan konsep kesatuan.

Contoh catan lanskap.

NILAI

Kesempurnaan

Berani

Kesungguhan.KBKK

Pemikiran kreatif

Kritis

TKP

kinestetik

Visual ruang

Interpersonal

KONSTRUKTIVISME

Pengetahuan sedia ada

Pengajaran bagi

setiap satu aktiviti

diantara 2- 4 minggu ikut tahap pelajar.1.3 SENI

HALUS

1.3.1.LUKISAN1. Mengetahui dan memahami jenis dan asas lukisan .

2. Menghasilkan dan mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam menggambar secara lukisan

3. Memahami peranan lukisan dalam seni visual.

ARAS 1

1.Menghasilkan lakaran dalam proses penghasilan karya Seni Halus.

ARAS 2

1.Memahami perspektif dan kadar banding dalam membuat lakaran.

2.Membuat kemasan hasil kerja.

ARAS 3

1.Melukis dan mengaplikasikan teknik pelukisan (rendering).

2.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada:

Kadar banding

Hubungkaitan kedudukan objek

Prespektif

Satah

Imbangan

3.Mengaplikasi perisian komputer yang sesuai dalam kerja Seni Halus.

4.Proses penyediaan portfolio.

AKTIVITI 1Membuat kajian garisan, jalinan yang terdapat di tumbuh-tumbuhan.dan

alam semulajadi. dan buatan manusia dengan dakwat/arang

AKTIVITI 2Pelajar menghasilkan lukisan persepktif 1 titik lenyap dengan menggunakan ruang dalam kelas sebagai rujukan.

AKTIVITI 3Pelajar membuat lukisan secara pointistik bertemakan suatu bahan semulajadi bagi menghasilkan sebuah

karya seni.

ABM

Contoh lukisan menekankan jalinan dan garisan

dengan pelbagai media.

Pensil/pen/arang/ dakwat

Lukisan perspektif 1 dan 2 titik lenyap.

NILAI

Ketekunan / kesungguhan / kasih sayang

TKP

Naturalis

Verbal linguistik

Interpersonal

Logik matematik

KBKK

Membanding Membeza

MASTERI

Pemulihan

Pengayaan.

1.3.2.CATAN

- Cat Poster

- Catan cat air

- Cat Minyak.

1. Mengetahui dan memahami jenis dan teknik catan.

2. Menghasilkan catan-catan mengikut teknik yang tertentu.

3. Mengaplikasikan dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam catan

AKTIVITI 1Pelajar didedahkan jenis dan teknik serta alat/bahan dalam menghasilkan catan.

AKTIVITI 2Pelajar menghasilkan poster mudah dengan menggunakan cat poster.

AKTIVITI 3Pelajar menghasilkan ujikaji teknik dan jenis catan cat air seperti basah atas basah,

basah atas kering dan kering atas basah.

AKTIVITI 4Pelajar menghasilkan catan yang tertentu dengan penekanan unsur tona, cahaya dan teknik

ABM

Contoh catan tempatan pelbagi teknik dan aliran.

Catan pelbagai media sebagai perbandingan.

NILAI

Ketekunan.

Ketelitian.

Kebersihan.KBKK

Pemikiran kreatif

TKP

kinestetik

Visual ruang

Interpersonal

KONSTRUKTIVISME

Pengetahuan sedia ada

1.3.3 ARCA

- Arca Mobil

- Arca Stabail

- Arca Berfungsi

- Arca Estatika1. Memahami konsep, jenis dan teknik penghasilan arca

2. Memahami dan menghasilkan arca berfungsi dan estatika.

3. Mengetahui teknik dan proses untuk menghasil-kan arca stabail.atau mobail

ARAS 1

1.Menghasilkan lakaran dalam proses penghasilan karya Seni Halus.

ARAS 2

1.Memahami perspektif dan kadar banding dalam membuat lakaran.

2.Membuat kemasan hasil kerja.

ARAS 3

1.Melukis dan mengaplikasikan teknik pelukisan (rendering).

2.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada:

Kadar banding

Hubungkaitan kedudukan objek

Prespektif

Satah

Imbangan

3.Mengaplikasi perisian komputer yang sesuai dalam kerja Seni Halus.

4.Proses penyediaan portfolio.

AKTIVITI 1Pelajar mengkaji dan menilai contoh arca berfungsi dan estatika di sekeliling sekolah dan sekitarnya.

AKTIVITI 2Pelajar menghasilkan arca mobail statik berdasarkan teknik origami.

AKTIVITI 3Pelajar membuat arca luakan dengan menggunakan sepotong sabun dengan menggunakan pisau.

ABM

Contoh Arca luakan, binaan, mobail/ stabail

Kad origami, kertas manila, pisau, dawai, tali/benang.

Pisau , sabun

NILAI

Ketelitian

Keselamatan

Kreatif

KBKK

Pemikiran kreatif

Banding beza

TKP

kinestetik

logik matematik

Interpersonal

KONSTRUKTIVISME

Pengetahuan sedia ada

1.3.4 CETAKAN

-Cetakan lino.

-Cetakan stensil.

-Cetakan sutera

saring.

-Cetakan timbul.

-Cetakan benam.1. Mengetahui dan memahami pelbagai jenis, media dan teknik cetakan

2. Menghasilkan cetakan yang tertentu sebagai penghasilan seni visual.

3. Memahami cetakan dan aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan.

AKTIVITI 1Pelajar menghasilkan cetakan melalui bahan buangan yang berjalinan seperti tali, benang, daun, kulit kayu dan sebagainya.

AKTIVITI 2Membuat cetakan kolaj assemblaj bertemakan bahan alam semulajadi seperti rumput, akar, bunga, lalang dan kulit kayu.

AKTIVITI 3Membuat cetakan sutera saring sewarna bermotifkan flora atau fauna dengan teknik stensil kertas.

ABM

Bahan buangan spt benang, tali, daun, bulu ayam dll.

Kertas, gam, pisau dan bahan buangan/bahan semulajadi.

Blok, dye,skuji dan stensil kertas.

NILAI

Kebersihan/ Ketelitian

Kreatif.

KBKK

Pemikiran kreatif

TKP

Kinestetik

Naturalis

Visual ruang

Interpersonal

KONSTRUKTIVISME

Pengetahuan sedia ada

Pengajaran bagi

setiap satu aktiviti

diantara 2- 4 minggu ikut tahap pelajar.1.4

KOMUNIKASI VISUAL

1.4.1

REKA BENTUK GRAFIK.

Tipografi

logo

Poster

Pembungkusan

Papan Tanda.

1. Mengetahui dan memahami reka bentuk grafik spt. Tipografi, logo, poster, papantanda dsb.

2. Menghasilkan logo, tipografi, logo, poster, papantanda dsb.

3. Memahami pelbagai kompenan reka benetuk grafik dan ciri-cirinya yang baik.ARAS 1

1.Menyatakan perasaan diri terhadap kerja grafik.

2.Menghasilkan kerja grafik 2D yang mudah dengan menggunakan alat, media dan teknik yang sesuai.

ARAS 2

1.Membuat kajian mudah berkaitan:

Idea

Cara penyelesaian masalah.

2.Menerangkan kerja proses Reka Bentuk Grafik.

3.Menghasilkan kerja grafik yang mudah secara manual dan berbantukan komputer.

ARAS 3

1.Menghasilkan kerja grafik berasaskan tema yang diberi.

2.Menyatakan hasrat diri dan masyarakat melalui hasil kerja serta memperkembangkan daya imginasi.

AKTIVITI 1Pelajar menghasilkan pelbagai reka bentuk tipografi sistem 3 x 5 dengan pelbagai nisbah.

AKTIVITI 2Pelajar diminta menghasilkan satu reka bentuk logo huruf yang bertemakan nama/ nama singkatan.

AKTIVITI 3Pelajar menghasilkan sebuah poster mudah bertemakan ..........* dengan menitikberatkan tipografi dan imej.

* tema isu semasaABM

Contoh huruf blok pelbagai nisbah.

Logo-logo huruf spt TV3, RTM, PEPSI, F1 dsb.

Contoh poster yang berkaitan.

NILAI

Ketepatan/ kebersihan

KreatifKBKK

Pemikiran kreatif

TKP

kinestetik

logik matematik

Interpersonal

KMD

Membuat ramalan

Proses inovasi

KONSTRUKTIVISME

Pengetahuan sedia ada

1.5 KRAF TRADISONAL

1.5.1

KRAF

TEMBIKAR1. Mengetahui dan memahami asas kraf tembikar.

2. Menghasilkan kraf tembikar yang ringkas dengan menggunakan tanah liat atau plastersin.

3. Memahami kraf tembikar tradisional dan dimensi baru.ARAS 1

1.Menyenaraikan fungsi tembikar dan anyaman.

2.Membuat tembikar dan anyaman menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai.

ARAS 2

1.Menyatakan sejarah tembikar dan anyamantempatan.

2.Mengenal beberapa orang tokoh kraf.

3.Menentukan teknik, motif, bentuk dan ragam hias berdasarkan kawasan, daerah atau negeri tertentu.

4.Merekabentuk kraf tradisional dalam bentuk 2D.

ARAS 3

1.Merekacipta/merekabentuk kraf tembikar dan anyaman dengan menggunakan teknologi bahan, alat dan teknik berkaitan.

2.Menghasilkan ragam hias yang sesuai dengan hasil kerja/mata barang.

3.Membakar tembikar dan kemasan hasil anyaman.

4.Membuat apresiasi reka bentuk kraf tembikar dan anyaman dengan memberi perhatian kepada fungsi nilai budaya, kemasan dan pemeliharaan.

AKTIVITI 1Pelajar didedahkan dengan kerja orentasi tembikar spt mengguli doh tanah liat, meleperkannya, memotong dll bagi memberi kemahiran mengolah bahan.

AKTIVITI 2Pelajar diminta menghasilkan model kecil spt. burung, ular, itik, ikan dsb dengan menggunkan tanah liat /plastersin/ paperclay dll.

AKTIVITI 3Pelajar diminta mengumpul gambar kraf tembikar tradisional dan dimensi baru.

ABM

Tanahliat/plastersin

Paperclay/dsb

Model/replika yang telah dibentuk.

Tanah liat

Contoh gambar kraf

NILAI

Penghargaan

Kebersihan

keselematanKBKK

Kreatif

Menjana idea

TKP

kinestetik

Naturalis

Visual ruang

Interpersonal

KONSTRUKTIVISME

Pengetahuan sedia ada

1.5.2

KRAF ANYAMAN1. Mengetahui dan memahami asas kraf anyaman .

2. Menghasilkan kraf anyaman dengan menggunakan pandan/bahan dimensi baru.

3. Memahami kraf anyaman tradisional dan dimensi baru.AKTIVITI 1Pelajar dikehendaki menghasilkan anyaman bercorak tapak catur dengan menggunakan bahan dimensi baru spt pelbagai kertas, reben,.plastik dsb.

AKTIVITI 2Pelajar didedah dengan motif-motif tradisional yang mudah dan diminta

menghasilkannya dengan pelbagai baru

AKTIVITI 3Pelajar diminta mengumpul reka bentuk kraf anyaman tradisional dan dimensi baru.

ABM

Contoh anyaman pelbagai bahan dimensi baru spt reben, palstik, tekstil tebal dsb.

Contoh kelarai spt. siku keluang, beras patah, mata bilis, kisi-kisi, bunga tanjung dsb.

Contoh kraf anyaman dimensi tradisional dan baru

NILAI

Ketekunan/ Keselamatan

KreatifKBKK

pemikiran kritis

Menjana idea

Menyelesaikan masalah

KONSTRUKTIVISMEpengalaman

sedia ada

TKP

- kinestetik

- logik matematik

- Interpersonal

B. SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL

MINGGU

PENGGALBIDANG

TAJUKHASIL PEMBELAJARANARASAKTIVITIABM

NILAI MURNIKEMAHIRAN

BELAJAR

1.

PERKEMBANGAN SENI VISUAL DI MALAYSIA

1.1:

SENI HALUS

1. Mengetahui dan memahami warisan budaya Seni Halus Malaysia.

2. Mengetahui dan menghargai tokoh dan warisan budaya Seni Halus Tempatan

ARAS 1

1.Menyatakan sejarah Seni Halus di Malaysia sebelum merdeka dari aspek tokoh dan karya.

ARAS 2

1.Mendokumentasi sejarah Seni Halus di Malaysia sebelum merdeka dari aspek pengenalan, tokoh dan sumbangan mereka.

2.Perbincangan tentang kepentingan Seni Visual dalam bidang kehidupan dan budaya.

ARAS 3

1.Menjelaskan perkembangan kraf tembikar dan anyaman dari aspek:

Pengenalan

Tokoh dan sumbangan

2.Membuat perbandingan perkembangan SeniVisual dalam kehidupan, budaya sendiri dan budaya lain.

3.Menyenaraikan pengaruh Seni Islam,seni barat dan serantau.

4.Menyediakan portfolio.AKTIVITI 1

Pelajar membuat dokumentasi dengan menyenaraikan beberapa tokoh pelukis tanah air serta karyanya yang popular.

AKTIVITI 2

Pelajar membuat portfolio berkumpulan (2 atau 3 orang sekumpulan) tentang Sejarah dan sumbangan Tokoh Seni Visual terkenal di Malaysia

AKTIVITI 3

Pelajar didedahkan dengan Kritikan Mudah karya catan/ arca tempatan yang popular.

ABM

Contoh gambar dan karya popular tempatan spt.

Syed Ahmad Jamal,

Latif Mohiden, Abdullah Arif, Yun Mun Seng dll.

NILAI

Kebersihan

Ketelitian

kesabaran

KBKK

pemikiran kritis

BCB

Mencatat

Membaca

Menulis laporan

KONSTRUKTIVISME

-pengalaman

sedia ada

1.2

KRAF

TRADISIONAL Tembikar

Anyaman.1. Mengtahui dan memahami kraf tradisional tempatan.

2.Mengetahui dan menghargai tokoh dan pandai seni kraf tanah air.AKTIVITI 1Pelajar menghasilkan buku skrap dengan mengumpul gambar dan motif kraf tradisional spt. Motif yang terdapat pada batik, ukiran, anyaman, tenunan dan tembikar.

AKTIVITI 2Pelajar menghasilkan folio ringkas tentang reka bentuk kraf-kraf tempatan semakin pupus dan perlu diselamatkanABM

Contoh Buku skrap tentang motif seperti pucuk rebung, siku keluang, sisik naga, ayam berlaga, susur kelapa dll

Contoh kraf senjata, pakaian lama, perhiasan tradisional, kenderaan, permainan dll.

NILAI

Penghargaan

Kreatif

Kesungguhan

KBKK

pemikiran kritis

BCB

Mencatat

Membaca

Menulis laporan

KONSTRUKTIVISME

-pengalaman

sedia ada

PAGE 11Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Negeri Johor.