rpt tingkatan 4 2011

25
PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT BANDARAYA 59000 BANGSAR, KUALA LUMPUR RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 4 2011 BULAN MINGGU TAJUK UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN (OBJEKTIF & ARAS) CADANGAN AKTIVITI BBM/NILAI/ PEDAGOGI JAN PENGGAL 1 1 03/1/201 1 hingga 07/1/201 1 Orientasi Pengenalan kepada tajuk pembelajaran Aras I 1. Mengenalpasti tajuk-tajuk yang akan di ajar dan keperluan yang perlu disediakan semasa mengikuti pembelajaran Aktiviti I 1. Menyenaraikan topik- topik dalam pembelajaran PSV tingkatan 4 Alat/Bahan Pensel, Pen dan Buku nota, Fail Peribadi 2 10/1/201 1 hingga 14/1/201 1 Seni Halus LUKISAN Alatan dan bahan Teknik melukis Aras I 1. Mengenalpast i konsep dan asas lukisan serta ton 2. Mengenalpast i kesan pencahayaan Aktiviti I 1. Membuat penerangan ringkas mengenai tajuk pengajaran dan pembelajaran serta pemberian nota bagi memperkukuhkan kefahaman pelajar Pembelajaran Kontekstual Alat/Bahan Pen,pensel,ke ratan beberapa imej untuk dilukis pada minggu 1

Upload: zairulsyazeri

Post on 29-Jun-2015

1.405 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: rpt TINGKATAN 4 2011

PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT BANDARAYA 59000 BANGSAR, KUALA LUMPUR

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 4 2011

BULAN MINGGUTAJUKUNIT

PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN (OBJEKTIF & ARAS)

CADANGAN AKTIVITIBBM/NILAI/PEDAGOGI

JAN

PENGGAL

1

1

03/1/2011hingga

07/1/2011

OrientasiPengenalan kepada tajuk pembelajaran

Aras I

1. Mengenalpasti tajuk-tajuk yang akan di ajar dan keperluan yang perlu disediakan semasa mengikuti pembelajaran

Aktiviti I

1. Menyenaraikan topik-topik dalam pembelajaran PSV tingkatan 4

Alat/BahanPensel, Pen dan Buku nota, Fail Peribadi

2

10/1/2011hingga

14/1/2011

Seni Halus

LUKISAN

Alatan dan bahan

Teknik melukis Asas sebelum

melukis

Aras I1. Mengenalpasti

konsep dan asas lukisan serta ton

2. Mengenalpasti kesan pencahayaan dalam menimbulkan bentuk

3. Mengenalpasti teknik melukis untuk penyertaan hasrat diri dan masyarakat

Aktiviti I1. Membuat penerangan ringkas

mengenai tajuk pengajaran dan pembelajaran serta pemberian nota bagi memperkukuhkan kefahaman pelajar

2. Menunjukkan teknik melukis dengan menggunakan variasi garisan melalui contoh-contoh gambar teknik garisan

Pembelajaran Kontekstual

Alat/BahanPen,pensel,keratan beberapa imej untuk dilukis pada minggu berikutnya,gam,buku nota dan lembaran kerja

Seni Halus

1

Page 2: rpt TINGKATAN 4 2011

3

17/1/2011hingga

21/1/2011

LUKISAN

Lukisan alam benda

Aras IMelakar rupa dan struktur objek dan mementingkan kadar banding yang betul

Aras IIPenggunaan ton untuk menimbulkan bentuk(kesan bayang dan cahaya)

Aras IIIMempertingkatkan daya pemerhatian dan konsepsi pelajar serta kemahiran melukis

Aktiviti 1Lukisan alam bendaContoh : Set barangan kaca dan buah-buahan tempatan(subjek mengikut kesesuaian tahap pelajar)

Membuat visual secara mental /warna

Alat / BahanKertas lukisan,pensel pelbagai gred,pemadam dan contoh gambar

4

25/1/2011hingga

28/1/2011

Seni Halus

LUKISAN

Lukisan Alam Fantasi

Aras IMengaplikasikan asas senireka dalam menghasilkan lukisan

Aras IIMenghasilan rekaan berdasarkan imaginasi membolehkan pelajar mentafsir dalam perwujudan idea

Aktiviti 1Lukisan bertemakan alam fantasiContoh : Di Alam Fantasi

Membuat visual secara mental /warna

Alat / BahanKertas lukisan,pensel pelbagai gred,pemadam dan contoh gambar

FEB

5

02/2/2011hingga

04/2/2011

CUTI TAHUN BARU CINA03/2/2011 sehingga 06/2/2011

2

Page 3: rpt TINGKATAN 4 2011

PENGGAL

1

6

07/2/2011hingga

11/2/2011

Seni Halus

CATAN

Definisi catan Pecahan ruang Alat dan Media Teknik cat air Tatacara catan

cat air

Aras I

1. Mengenalpasti tentang pecahan ruang dan kedudukan subjek dalam ruang

2. Mengenalpasti tatacara penghasilan catan

3. Mengenalpasti alat dan media yang digunakan dalam catan

4. Mengenalpasti teknik-teknik cat air

Aktiviti 1

1. Membuat penerangan ringkas mengenai tajuk pengajaran dan pembelajaran serta pemberian nota bagi memperkukuhkan kefahaman pelajar

2. Membuat latihan pengukuhan berdasarkan lembaran kerja yang diberi

Pembelajaran masteri

Alat/BahanPen,pensel,buku nota dan lembaran kerja

7

14/2/2011hingga

18/2/2011

Seni Halus

CATAN

Aras IMemperkembangkan kefahaman dan kemahiran mengenai asas seni reka seperti warna, ruang harmoni dan kepelbagaian

Aras IIMelalui penerokaan dalam perwujudan idea melalui contoh gambar dari buku-buku sains dan perbincangan

Aras IIIMembuat kajian warna berdasarkan suasana di

Aktiviti 1Menghasilkan sebuah catan dengan menggunakan teknik legapTema : Alam FantasiTajuk : Kehidupan di Planet

Membuat visual secara mental

Alat / Bahan

Kertas lukisan, Pensel, Berus lukisan, contoh gambar daripada buku sains dan warna poster

3

Page 4: rpt TINGKATAN 4 2011

angkasa lepas

BULAN MINGGUTAJUKUNIT

PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN (OBJEKTIF & ARAS)

CADANGAN AKTIVITIBBM/NILAI/PEDAGOGI

PENGGAL

18

21/2/2011hingga

28/2/2011

Seni Halus

CATAN

Aras II

1. Memilih satu daripada beberapa teknik cat air untuk di aplikasikan dalam aktiviti yang dijalankan

2. Mengenalpasti proses dalam penghasilan catan

Aktiviti II

1. Guru menunjukkan demonstrasi langkah-langkah penghasilan catan Tema: Alam sekitar Tajuk: Lanskap Gubahan: pecahan ruang

- ruang depan- ruang tengah- ruang belakang

Alat/Bahan

Berus,bekas air,cat air,’watercolour paper’,contoh gambar lanskap dan pensel

9

01/3/2011hingga

Seni Halus

ARCA

Sejarah arca

Aras I1. Mengenalpasti

jenis-jenis arca di samping perbandingan di

Aktiviti I1. Membuat penerangan ringkas

mengenai tajuk pengajaran dan pembelajaran serta pemberian nota bagi memperkukuhkan

Menjana ideaMerekaciptaSintesis idea

Alat / BahanPen,pensel,buku nota

4

Page 5: rpt TINGKATAN 4 2011

04/3/2011 Jenis-jenis arca

Alat dan Bahan

antaranya2. Mengenalpasti

teknik penghasilan arca

3. Mengenalpasti alat dan bahan dalam menghasilkan arca

kefahaman pelajar2. Membuat latihan pengukuhan

berdasarkan lembaran kerja yang diberi

dan lembaran kerja

MAC

PENGGAL

110

UJIAN BULANAN 107/3/2011 hingga 11/3/2011

11

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL12/3/2011 hingga 20/3/2011

12

21/3/2011hingga

25/3/2011

Seni Halus

ARCA

Arca Tambahan Teknik Cantuman

Aras I1. Mengenalpasti

bentuk pembinaan arca jenis tambahan

2. Mengenalpasti alat dan bahan dalam

Aktiviti I1. Membuat penerangan

ringkas dan pebincangan berdasarkan topik

2. Menghasilkan arca tambahan berdasarkan

Menjana ideaMerekaciptaSintesis idea

Alat / BahanKadbod keras bersaiz A4, Pisau lipat/gunting,cat poster,berus,pembaris,pensil dan kertas lukisan

13

28/3/2011

5

Page 6: rpt TINGKATAN 4 2011

hingga31/3/2011

dan01/4/2011

penghasilan arca tambahan

Aras II1. Menghasilkan

lakaran idea awal sebelum menghasilkan arca

Aras III1. Menghasilkan

arca tambahan mengikut langkah-langkah yang betul

subjek rupa geometri3. Menghasilkan dua

lakaran idea awal sebelum membina model arca

4. Menggunakan teknik cantuman dengan menggunakan kadbod keras bagi membina model arca tambahan

5. Membuat kekemasan dengan mewarna model arca tersebut

BULAN MINGGUTAJUK

UNIT PEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARAN

(OBJEKTIF & ARAS)CADANGAN AKTIVITI BBM/NILAI/PEDAGOGI

APRIL 14

04/4/2011hingga

08/4/2011

Seni Halus

CETAKAN

Definisi cetakan

Aras I

1. Mengenalpasti perbezaan cetakan dengan seni halus lain

Aktiviti 1

1. Membuat penerangan ringkas mengenai tajuk pengajaran dan

Pembelajaran masteri

Alat / BahanPensel, pen , buku nota dan lembaran kerja

6

Page 7: rpt TINGKATAN 4 2011

PENGGAL

1

Jenis-jenis cetakan

Alat dan Bahan

2. Mengenalpasti jenis-jenis cetakan

3. Mengenalpasti penggunaan alat dan bahan cetakan

pembelajaran serta pemberian nota bagi memperkukuhkan kefahaman pelajar

2. Membuat latihan pengukuhan berdasarkan lembaran kerja yang diberi

15

11/4/2011hingga

15/4/2011

dan

16

18/4/2011hingga

22/4/2011

Seni Halus

CETAKAN

Aras II

1. Mengenalpasti proses penghasilan cetakan lino

2. Mengenalpasti alat dan bahan yang digunakan di dalam cetakan lino

Aras III

Menghasilkan cetakan lino

Aktiviti 2

Menghasilkan cetakan lino bertemakan Alam Sekitar

Pembelajaran Konstruktivis

Alat / BahanLino, Pengelek, Dakwat, Pengukir,Cermin dan Kertas Lukisan

17

25/4/2011hingga

29/4/2011

Komunikasi Visual

RISALAH

Fungsi,ciri dan reka letak

Alat, bahan dan proses reka letak

Aras I

1. Mengenal fungsi, ciri, dan reka letak risalah

2. Mengenalpasti alat, bahan, dan proses reka letak risalah

3. Meneliti pelbagai corak reka letak

Aktiviti I

1. Menghasilkan risalah lipatan segi empat

Tema : Kraf tangan tradisionalTajuk : Batik ContengBentuk : Risalah

Pembelajaran Kontekstual

Alat / BahanPembaris, Pensel, Kertas Lukisan, Gam , Gunting dan Gambar Batik Conteng

7

Page 8: rpt TINGKATAN 4 2011

gubahan grafik gubahan lipatan segi empat

MEI

PENGGAL

1

18

03/5/2011hingga

07/5/2011

Komunikasi Visual

LOGO

Jenis-jenis logo Alat, Bahan,proses

dan teknik penciptaan logo

Ciri-ciri gubahan logo

Aras I1. Mengenalpasti ciri dan

fungsi logo2. Mengkaji jenis-jenis

logo3. Mengenalpasti

alat,bahan,proses dan teknik mencipta logo

Aras II1. Memahami makna dan

motif logo yang dipilih

2. Melakar imej dan memastikan imej yang dilukis bersesuaian dengan tajuk

Aras III

Memilih warna yang sesuai untuk mewarna logo

Aktiviti I1. Membuat penerangan

mengenai tajuk serta pemberian nota di samping membuat latihan pengukuhan

1. Menghasilkan logo syarikat komunikasi

Pembelajaran Kontekstual

Alat / BahanPembaris, Pensel, Kertas Lukisan, Cat Poster dan lembaran kerja19

09/5/2011hingga

13/5/2011

20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 2

18/4/2011 hingga 25/4/201121

22CUTI PENGGAL 1

Bermula dari 30/5/2011, 31.5.2011

8

Page 9: rpt TINGKATAN 4 2011

JUN

PENGGAL

222 CUTI PENGGAL 1

Berterusan dari 01/6/2011 sehingga 05/6/2011

23

06/6/2011hingga

10/6/2011

Komunikasi Visual

PEMBUNGKUSAN

Jenis-jenis pembungkusan dan fungsinya

Ciri-ciri pembungkusan

Alat, Bahan dan proses dalam pembungkusan

Aras I1. Mengenalpasti konsep

reka bentuk pembungkusan

2. Mengenalpasti jenis-jenis pembungkusan dan fungsinya

Aras II1. Menghasilkan rekaan

pembungkusan kotak2. Mengaplikasikan teknik

campuran dalam rekaan pembungkusan kotak

3. Menerapkan oganisasi rekaan di dalam pembungkusan

Aktiviti I1. Membuat penerangan

mengenai tajuk serta pemberian nota di samping membuat latihan pengukuhan

Aktiviti II1. Menghasilkan

rekaan kotak tisu

Pembelajaran Kontekstual

Alat / BahanKertas tebal, pelekat pendua,alat pemotong,alat tulis,alat lukis,potongan gambar dan warna

24

13/6/2011hingga

17/6/2011

25

20/6/2011hingga

24/6/2011

Rekabentuk

REKABENTUK INDUSTRI

Istilah reka bentuk Proses reka bentuk Aspek reka bentuk 3

dimensi Proses lukisan reka

bentuk

Aras I

1. Mengenalpasti pengertian dan konsep reka bentuk industri

2. Mengenalpasti ciri-ciri reka bentuk industri

3. Mengenalpasti proses reka bentuk industri

Aktiviti I

1. Membuat penerangan mengenai tajuk serta pemberian nota di samping membuat latihan pengukuhan

Pembelajaran masteri

Alat / BahanFoam bunga, multifilla, kertas pasir, alat pemotong,gam uhu,alat lukis, dan kertas lukisan

9

Page 10: rpt TINGKATAN 4 2011

Tema : Kereta Masa Hadapan

26

27/6/2011hingga

30/6/2011

Aras II

1. Mengaplikasikan lukisan 2 dimensi kepada bentuk 3 dimensi dalam penciptaan model produk industri

2. Mereka bentuk produk industri yang belum pernah dicipta

Aktiviti II

1. Menghasilkan lukisan 4 sudut pandangan bagi model yang ingin dibuat

2. Memindahkan lukisan tersebut kepada bentuk 3 dimensi melalui penciptaan model produk industri yang dicipta

JULAI

PENGGAL

201/7/2011

27

04/7/2011hingga

08/7/2011

Reka bentuk

REKA BENTUK HIASAN DALAMAN

Konsep reka bentuk hiasan dalaman

Elemen-elemen dalam reka bentuk hiasan dalaman

Prinsip reka bentuk hiasan dalaman

Aras I1. Mengenalpasti dan

konsep reka bentuk hiasan dalaman

2. Mengenalpasti elemen penting dalam hiasan dalaman seperti ruang,peredaran angin,pencahayaan, warna serta susunan juga saiz perabot

3. Mengenalpasti ciri-ciri

Aktiviti I1. Membuat penerangan

mengenai tajuk serta pemberian nota di samping membuat latihan pengukuhan

2. Meminta pelajar membawa contoh gambar reka bentuk hiasan dalaman bagi ruang persendirian untuk aktiviti

Pembelajaran Kontekstual

Alat / BahanAlat lukis, Kertas lukisan,Pembaris , gambar contoh bagi reka bentuk hiasan dalaman, dan lembaran kerja

28

12/7/2011hingga

15/7/2011

10

Page 11: rpt TINGKATAN 4 2011

Tema : Ruang PersendirianTajuk : Ruang bilikBentuk Gubahan : Lukisan Perspektif

reka bentuk hiasan dalaman serta fungsinya

Aras II

1. Mengaplikasikan lukisan perspektif dua titik lenyap dalam menggambarkan ruang bagi reka bentuk hiasan dalaman

seterusnya

Aktiviti II

1. Menghasilkan lukisan ruang bilik dengan menekankan perspektif sebagai panduan mewujudkan ruang dalam reka bentuk hiasan dalaman

PENGGAL

229 UJIAN BULANAN 2

TINGKATAN 218/7/2011 hingga 22/7/20

3025/7/2011

hingga29/7/2011

Reka bentuk

REKA BENTUK LANDSKAP

Peranan dan fungsi landskap

Mengenal ciri-ciri landskap

Jenis tumbuhan dan fungsi

Aras I1. Mengenalpasti fungsi

dan elemen-elemen yang terkandung dalam seni reka landskap

2. Mengenalpasti faktor-faktor penting dalam seni reka landskap dan persekitaran

3. Mengenalpasti fungsi tumbuhan dalam

Aktiviti I1. Membuat penerangan

mengenai tajuk serta pemberian nota di samping membuat latihan pengukuhan

2. Melukis simbol-simbol dalam pelan seni reka landskap

Pembelajaran Kontekstual

Alat / BahanAlat tulis,Alat lukis,contoh gambar simbol pelan seni reka landskap,kertas lukisan dan lembaran kerja

11

Page 12: rpt TINGKATAN 4 2011

landskapOGOS

PENGGAL

2

31

01/8/2011hingga

05/8/2011

Komunikasi Visual

POSTER

Tema :

SELAMAT MENYAMBUT HARI KEMERDEKAAN

Aras I1. Memahami fungsi

poster2. Mempertingkatkan

daya konsepsi visual dan kreativiti melalui proses dan teknik mengubah poster

3. Memperlihatkan keberkesanan penggunaan unsur seni dan prinsip rekaan pada hasil seni tampak dengan sempurna

4. Penghasilan poster menunjukkan penghargaan terhadap kemerdekaan negara

Aras II1. Menghasilkan poster

Aktiviti I1. Perbincangan

berkaitan dengan poster dan fungsinya

2. Menunjukkan contoh-contoh poster

3. Menentukan penggunaan alat dan bahan

4. Menghasilkan poster yang bersesuaian mengikut tema dengan mengaplikasikan bentuk,warna dan ruang dalam gubahan

5. Menyemarakkan sambutan hari kemerdekaan dengan menghias poster di setiap kelas

Konstruktivisme

Alat/BahanKertas lukisan,pensel,pensel warna/karyon/cat poster, contoh imej yang melambangkan kemerdekaan dan pembaris

32

08/8/2011hingga

12/8/2011

dan

33

Kraf Tradisional Dimensi Baru

UKIRAN KAYU

Definisi ukiran kayu Jenis-jenis ukiran Motif ukiran kayu

Aras I

1. Merangsang kepekaan pelajar mengenai sejarah,bahan,alatan,teknik,motif ukiran dan jenis ukiran

Aktiviti 1

1. Membuat penerangan mengenai berkaitan tajuk dan memberikan nota bagi

Pembelajaran Kontektual

Alat / BahanKayu jelutong,alat lukis,alat ukiran,kertas minyak dan kertas pasir

12

Page 13: rpt TINGKATAN 4 2011

15/8/2011hingga

19/8/2011

Silat dalam ukiran Teknik ukiran kayu

2. Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam reka corak ukiran yang berasaskan alam

Aras II

1. Mengenalpasti jenis silat dalam ukiran kayu

2. Mengenalpasti 1 daripada 4 teknik ukiran kayu

3. Memindahkan lukisan motif 2 dimensi kepada bentuk 3 dimensi dalam bentuk ukiran kayu

memperkukuhkan kefahaman

2. Menghasilkan lakaran corak ukiran yang berasaskan motif flora Contoh motif:Sulur Kacang

3. Lakaran motif ditampal di dalam buku nota sebagai rujukan

4. Memindahkan lukisan motif yang dipilih untuk menghasilkan ukiran kayu

5. Menghasilkan ukiran kayu teknik bunga timbul

34

22/8/2011hingga

26/8/2011

Kraf Tradisional Dimensi Baru

BATIK Jenis batik dan

teknik penghasilannya

Motif batik

Aras I1. Mengenalpasti jenis-

jenis batik2. Mengenalpasti motif

flora,fauna dan geometri dalam batik

3. Mengenalpasti teknik penghasilan batik

Aktiviti I1. Membuat penerangan

mengenai berkaitan tajuk dan memberikan nota bagi memperkukuhkan kefahaman

Pembelajaran Masteri

Alat / BahanBuku nota, lembaran kerja dan alat tulis

3529/8/2011

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

13

Page 14: rpt TINGKATAN 4 2011

CUTI HARI KEBANGSAAN (MERDEKA)

SEPT

PENGGAL

2

04/9/2011 29/8/2011 hingga 04/9/2011

36

05/9/2011hingga

09/9/2011

Kraf Tradisional Dimensi Baru

BATIK

Alat dan Bahan Proses Penghasilan

Aras I1. Mengenalpasti

kaedah penghasilan batik pelangi

2. Mengenalpasti alat dan bahan yang digunakan di dalam penghasilan batik pelangi

Aktiviti I1. Menghasilkan batik

pelangi dengan kaedah ikat dan celup dengan menekankan kepada cara ikatan yang pelbagai untuk melihat kesan coraknya

Pembelajaran Kontekstual

Alat / BahanKain putih, tali rafia,pencelup warna dan baldi

37

12/9/2011hingga

15/9/2011

Kraf Tradisional Dimensi Baru

TEMBIKAR Sejarah ringkas

tembikar Jenis-jenis tembikar

dan ciri-cirinya Alat dan Bahan

dalam penghasilan tembikar

Aras I1. Mengenalpasti secara

ringkas sejarah seni tembikar di Malaysia

2. Mengenalpasti perbezaan dari segi ciri-cirinya di antara tembikar-tembikar yang lain

3. Mengenalpasti alat dan bahan dalam

Aktiviti I1. Membuat penerangan

mengenai berkaitan tajuk dan memberikan nota bagi memperkukuhkan kefahaman di samping memberikan latihan melalui lembaran kerja yang mengandungi soalan pengukuhan

Pembelajaran Masteri

Alat / BahanBuku nota, lembaran kerja dan alat tulis

14

Page 15: rpt TINGKATAN 4 2011

pemghasilan sesebuah tembikar

38

19/9/2011hingga

23/9/2011

Kraf Tradisional Dimensi Baru

TEMBIKAR Motif-motif

tembikar mengikut jenisnya

Teknik membentuk tembikar

Kaedah pembakaran

Aras II1. Mengenalpasti motif-

motif tembikar berdasarkan jenis tembikar

2. Menghasilkan lukisan tembikar jenis sayong dan menhiaskan dengan motif dipilih

3. Mengenalpasti 4 teknik membentuk tembikar

Aktiviti II1. Menghasilkan lukisan

tembikar dan menghiasnya dengan motif yang bersesuaian dengan motifnya

Pembelajaran Konstruktivisme

Alat / BahanAlat tulis,Alat lukis, contoh motif-motif tembikar dan kertas lukisan

39

26/9/2011hingga

30/9/2011

Kraf Tradisional Dimensi Baru

TENUNAN Jenis tenunan Motif tenunan Fungsi tenunan

Aras I1. Mengenalpasti jenis-

jenis tenunan2. Mengenalpasti motif-

motif tenunan3. Mengenalpasti fungsi

tenunan

Aktiviti I1. Membuat penerangan

mengenai berkaitan tajuk dan memberikan nota bagi memperkukuhkan kefahaman di samping memberikan latihan melalui lembaran kerja yang mengandungi soalan pengukuhan

Pembelajaran masteri

Alat /BahanBuku nota, lembaran kerja dan alat tulis

OKT

PENGGAL

40

3/10/2011hingga

7/10/2011

Kraf Tradisional Dimensi Baru

TENUNAN Alat dan Bahan

dalam tenunan

Aras I1. Mengenalpasti alat

dan bahan dalam tenunan songket

2. Mengenalpasti urutan

Aktiviti I

1. Membuat perbandingan tenunan songket dan tenunan

Pembelajaran Konstruktivisme

Alat / BahanBuku nota, lembaran kerja dan alat tulis

15

Page 16: rpt TINGKATAN 4 2011

2songket

Teknik dan Proses tenunan songket

proses dalam penghasilan tenunan songket di samping teknik yang digunakan

pua dari segi motif,teknik penghasilan,bahan dan alat yang digunakan juga fungsinya sebagai latihan pengukuhan di dalam bentuk jadual

41

10/10/2011hingga

14/10/2011

Sejarah dan Apresiasi Seni Visual

PELUKIS MODEN MALAYSIA

Aras I1. Mengenalpasti

perkembangan seni lukis moden tanahair

2. Mengenalpasti pelukis moden Malaysia dari segi tema,gaya dan nilai catan

Aktiviti I1. Menghasilkan catan

mengikut tema,gaya dan nilai catan pelukis moden Malaysia yang dipilih

Pembelajaran Kontekstual

Alat / BahanAlat tulis,Alat lukis,kanvas / kertas lukisan,cat poster/cat minyak, dan berus

42 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4

17/10/2011 hingga 23/10/201143 24/10/2011

CUTI DEEPAVALI25/10/2011 hingga 28/10/2011

4431/10/201101/11/2011

hingga

PERBINCANGAN DAN PEMBETULAN Peperiksaan Akhir Tahun

NOV PERBINCANGAN DAN PEMBETULANPeperiksaan Akhir Tahun

16

Page 17: rpt TINGKATAN 4 2011

04/11/201145 CUTI HARI RAYA QURBAN

07/11/2011 hingga 08/11/2011

10/11/2011hingga

11/11/2011

AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAANMelukis mural

46

14/11/2011hingga

18/11/2011

AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAANMelukis mural

CUTI AKHIR TAHUN21/11/2011 hingga 02/1/2012

17