rpt tingkatan 4 2011

of 25/25
PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT BANDARAYA 59000 BANGSAR, KUALA LUMPUR RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 4 2011 BULAN MINGGU TAJUK UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN (OBJEKTIF & ARAS) CADANGAN AKTIVITI BBM/NILAI/ PEDAGOGI JAN PENGGAL 1 1 03/1/201 1 hingga 07/1/201 1 Orientasi Pengenalan kepada tajuk pembelajaran Aras I 1. Mengenalpasti tajuk-tajuk yang akan di ajar dan keperluan yang perlu disediakan semasa mengikuti pembelajaran Aktiviti I 1. Menyenaraikan topik- topik dalam pembelajaran PSV tingkatan 4 Alat/Bahan Pensel, Pen dan Buku nota, Fail Peribadi 2 10/1/201 1 hingga 14/1/201 1 Seni Halus LUKISAN Alatan dan bahan Teknik melukis Aras I 1. Mengenalpast i konsep dan asas lukisan serta ton 2. Mengenalpast i kesan pencahayaan Aktiviti I 1. Membuat penerangan ringkas mengenai tajuk pengajaran dan pembelajaran serta pemberian nota bagi memperkukuhkan kefahaman pelajar Pembelajaran Kontekstual Alat/Bahan Pen,pensel,ke ratan beberapa imej untuk dilukis pada minggu 1

Post on 29-Jun-2015

1.361 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT BANDARAYA 59000 BANGSAR, KUALA LUMPUR RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 4 2011 TAJUK HASIL UNIT PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN (OBJEKTIF & ARAS) Orientasi Aras I Pengenalan kepada 1. Mengenalpasti tajuktajuk tajuk yang akan di pembelajaran ajar dan keperluan yang perlu disediakan semasa mengikuti pembelajaran Seni Halus Aras I 1. Mengenalpasti konsep dan asas LUKISAN lukisan serta ton 2. Mengenalpasti y Alatan dan kesan bahan pencahayaan y Teknik melukis dalam y Asas sebelum menimbulkan melukis bentuk 3. Mengenalpasti teknik melukis untuk penyertaan hasrat diri dan masyarakat BBM/NILAI/ PEDAGOGI Alat/Bahan Pensel, Pen dan Buku nota, Fail Peribadi

BULAN

MINGGU

CADANGAN AKTIVITI Aktiviti I 1. Menyenaraikan topik-topik dalam pembelajaran PSV tingkatan 4

JAN

1 03/1/2011 hingga 07/1/2011

PENGGAL

2 10/1/2011 hingga 14/1/2011

1

Aktiviti I 1. Membuat penerangan ringkas mengenai tajuk pengajaran dan pembelajaran serta pemberian nota bagi memperkukuhkan kefahaman pelajar 2. Menunjukkan teknik melukis dengan menggunakan variasi garisan melalui contoh-contoh gambar teknik garisan

Pembelajaran Kontekstual Alat/Bahan Pen,pensel,kerat an beberapa imej untuk dilukis pada minggu berikutnya,gam, buku nota dan lembaran kerja

1

Seni Halus 3 LUKISAN 17/1/2011 hingga y Lukisan alam 21/1/2011 benda Aras I Melakar rupa dan struktur objek dan mementingkan kadar banding yang betul Aras II Penggunaan ton untuk menimbulkan bentuk (kesan bayang dan cahaya) Aras III Mempertingkatkan daya pemerhatian dan konsepsi pelajar serta kemahiran melukis Aktiviti 1 Lukisan alam benda Contoh : Set barangan kaca dan buah-buahan tempatan (subjek mengikut kesesuaian tahap pelajar) Membuat visual secara mental /warna Alat / Bahan Kertas lukisan,pensel pelbagai gred,pemadam dan contoh gambar

4 25/1/2011 hingga 28/1/2011

Seni Halus LUKISAN

Aras I Mengaplikasikan asas senireka dalam menghasilkan lukisan Aras II Menghasilan rekaan berdasarkan imaginasi membolehkan pelajar mentafsir dalam perwujudan idea

Aktiviti 1 Lukisan bertemakan alam fantasi Contoh : Di Alam Fantasi

Membuat visual secara mental /warna Alat / Bahan Kertas lukisan,pensel pelbagai gred,pemadam dan contoh gambar

y

Lukisan Alam Fantasi

2

5 FEB 02/2/2011 hingga 04/2/2011 Seni Halus 6 CATAN 07/2/2011 hingga 11/2/2011 y y y y y Definisi catan Pecahan ruang Alat dan Media Teknik cat air Tatacara catan cat air 1. Mengenalpasti 1. Membuat penerangan tentang pecahan ringkas mengenai ruang dan tajuk pengajaran dan kedudukan subjek pembelajaran serta dalam ruang pemberian nota bagi 2. Mengenalpasti memperkukuhkan tatacara penghasilan kefahaman pelajar catan 2. Membuat latihan 3. Mengenalpasti alat pengukuhan dan media yang berdasarkan lembaran digunakan dalam kerja yang diberi catan 4. Mengenalpasti teknik-teknik cat air Alat/Bahan Pen,pensel,buku nota dan lembaran kerja Aras I CUTI TAHUN BARU CINA 03/2/2011 sehingga 06/2/2011

Aktiviti 1

Pembelajaran masteri

PENGGAL

1Seni Halus 7 CATAN 14/2/2011 hingga 18/2/2011

Aras I Memperkembangkan kefahaman dan kemahiran mengenai asas seni reka seperti warna, ruang harmoni dan kepelbagaian

Aktiviti 1 Menghasilkan sebuah catan dengan menggunakan teknik legap Tema : Alam Fantasi Tajuk : Kehidupan di

Membuat visual secara mental

3

Planet Aras II Melalui penerokaan dalam perwujudan idea melalui contoh gambar dari buku-buku sains dan perbincangan Aras III Membuat kajian warna berdasarkan suasana di angkasa lepas Alat / Bahan Kertas lukisan, Pensel, Berus lukisan, contoh gambar daripada buku sains dan warna poster

BULAN

MINGGU

TAJUK UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN (OBJEKTIF & ARAS)

CADANGAN AKTIVITI

BBM/NILAI/ PEDAGOGI

Seni Halus 8 PENGGAL CATAN 21/2/2011 hingga 28/2/2011

Aras II

Aktiviti II

Alat/Bahan Berus,bekas air,cat air,watercolour paper,contoh gambar lanskap dan pensel

1

1. Memilih satu 1. Guru menunjukkan demonstrasi daripada beberapa langkah-langkah penghasilan teknik cat air untuk catan di aplikasikan y Tema: Alam sekitar dalam aktiviti yang y Tajuk: Lanskap dijalankan y Gubahan: pecahan ruang 2. Mengenalpasti - ruang depan proses dalam - ruang tengah penghasilan catan - ruang belakang

4

Seni Halus 9 01/3/2011 hingga 04/3/2011 ARCA y y y Sejarah arca Jenis-jenis arca Alat dan Bahan

Aras I Aktiviti I 1. Mengenalpasti 1. Membuat penerangan ringkas jenis-jenis arca di mengenai tajuk pengajaran dan samping pembelajaran serta pemberian perbandingan di nota bagi memperkukuhkan antaranya kefahaman pelajar 2. Mengenalpasti 2. Membuat latihan pengukuhan teknik berdasarkan lembaran kerja penghasilan arca yang diberi 3. Mengenalpasti alat dan bahan dalam menghasilkan arca

Menjana idea Merekacipta Sintesis idea Alat / Bahan Pen,pensel,buku nota dan lembaran kerja

MAC PENGGAL 10 UJIAN BULANAN 1 07/3/2011 hingga 11/3/2011

111

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 12/3/2011 hingga 20/3/2011

5

12 21/3/2011 hingga 25/3/2011 13 28/3/2011 hingga 31/3/2011 dan 01/4/2011

Seni Halus

Aras I Aktiviti I 1. Mengenalpasti 1. Membuat penerangan bentuk pembinaan ringkas dan ARCA arca jenis pebincangan tambahan berdasarkan topik y Arca Tambahan 2. Mengenalpasti alat 2. Menghasilkan arca y Teknik Cantuman dan bahan dalam tambahan berdasarkan penghasilan arca subjek rupa geometri tambahan 3. Menghasilkan dua lakaran idea awal Aras II sebelum membina 1. Menghasilkan model arca lakaran idea awal 4. Menggunakan teknik sebelum cantuman dengan menghasilkan arca menggunakan kadbod keras bagi membina Aras III model arca tambahan 1. Menghasilkan 5. Membuat kekemasan arca tambahan dengan mewarna model mengikut arca tersebut langkahlangkah yang betul

Menjana idea Merekacipta Sintesis idea Alat / Bahan Kadbod keras bersaiz A4, Pisau lipat/gunting,cat poster,berus,pembaris ,pensil dan kertas lukisan

6

BULAN

MINGGU

TAJUK UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN (OBJEKTIF & ARAS)

CADANGAN AKTIVITI

BBM/NILAI/PEDAGOGI

Pembelajaran masteri APRIL 14 04/4/2011 hingga 08/4/2011 Seni Halus CETAKAN y y yPENGGAL

Aras I 1. Mengenalpasti perbezaan cetakan dengan seni halus lain 2. Mengenalpasti jenisjenis cetakan 3. Mengenalpasti penggunaan alat dan bahan cetakan

Aktiviti 1 Alat / Bahan 1. Membuat penerangan Pensel, pen , buku nota ringkas mengenai dan lembaran kerja tajuk pengajaran dan pembelajaran serta pemberian nota bagi memperkukuhkan kefahaman pelajar 2. Membuat latihan pengukuhan berdasarkan lembaran kerja yang diberi Aktiviti 2 Menghasilkan cetakan lino bertemakan Alam Sekitar Alat / Bahan Lino, Pengelek, Dakwat, Pengukir,Cermin dan Kertas Lukisan Pembelajaran Konstruktivis

Definisi cetakan Jenis-jenis cetakan Alat dan Bahan

1

15 Seni Halus 11/4/2011 hingga 15/4/2011 dan 16 18/4/2011 hingga 22/4/2011 CETAKAN

Aras II 1. Mengenalpasti proses penghasilan cetakan lino 2. Mengenalpasti alat dan bahan yang digunakan di dalam cetakan lino Aras III Menghasilkan cetakan lino

7

17 25/4/2011 hingga 29/4/2011

Komunikasi Visual RISALAH y y Fungsi,ciri dan reka letak Alat, bahan dan proses reka letak

Aras I 1. Mengenal fungsi, ciri, dan reka letak risalah 2. Mengenalpasti alat, bahan, dan proses reka letak risalah 3. Meneliti pelbagai corak reka letak gubahan grafik

Aktiviti I 1. Menghasilkan risalah lipatan segi empat Tema : Kraf tangan tradisional Tajuk : Batik Conteng Bentuk : Risalah gubahan lipatan segi empat

Pembelajaran Kontekstual Alat / Bahan Pembaris, Pensel, Kertas Lukisan, Gam , Gunting dan Gambar Batik Conteng

MEI

18 03/5/2011 hingga 07/5/2011

Komunikasi Visual LOGO y y Jenis-jenis logo Alat, Bahan,proses dan teknik penciptaan logo Ciri-ciri gubahan logo

PENGGAL

19 09/5/2011 hingga 13/5/2011 y

Aras I Aktiviti I 1. Mengenalpasti ciri dan 1. Membuat penerangan fungsi logo mengenai tajuk serta 2. Mengkaji jenis-jenis pemberian nota di logo samping membuat 3. Mengenalpasti latihan pengukuhan alat,bahan,proses dan teknik mencipta logo Aras II 1. Memahami makna dan motif logo yang dipilih 2. Melakar imej dan memastikan imej yang dilukis bersesuaian dengan tajuk

Pembelajaran Kontekstual

Alat / Bahan Pembaris, Pensel, Kertas Lukisan, Cat Poster dan lembaran kerja

1

1. Menghasilkan logo syarikat komunikasi

8

Aras III Memilih warna yang sesuai untuk mewarna logo 20 21 22 22 23 06/6/2011 hingga 10/6/2011 Komunikasi Visual PEMBUNGKUSAN y Jenis-jenis pembungkusan dan fungsinya Ciri-ciri pembungkusan Alat, Bahan dan proses dalam pembungkusan PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 2 18/4/2011 hingga 25/4/2011 CUTI PENGGAL 1 Bermula dari 30/5/2011, 31.5.2011 CUTI PENGGAL 1 Berterusan dari 01/6/2011 sehingga 05/6/2011 Aras I Aktiviti I 1. Mengenalpasti konsep 1. Membuat penerangan reka bentuk mengenai tajuk serta pembungkusan pemberian nota di 2. Mengenalpasti jenissamping membuat jenis pembungkusan latihan pengukuhan dan fungsinya Aras II Aktiviti II 1. Menghasilkan rekaan 1. Menghasilkan pembungkusan kotak rekaan kotak tisu 2. Mengaplikasikan teknik campuran dalam rekaan pembungkusan kotak 3. Menerapkan oganisasi rekaan di dalam pembungkusan

JUNPENGGAL

2

Pembelajaran Kontekstual Alat / Bahan Kertas tebal, pelekat pendua,alat pemotong,alat tulis,alat lukis,potongan gambar dan warna

y 24 13/6/2011 hingga 17/6/2011 y

9

25 20/6/2011 hingga 24/6/2011

Rekabentuk REKABENTUK INDUSTRI y y y y

Aras I

Aktiviti I

Pembelajaran masteri Alat / Bahan Foam bunga, multifilla, kertas pasir, alat pemotong,gam uhu,alat lukis, dan kertas lukisan

26 27/6/2011 hingga 30/6/2011 01/7/2011

1. Mengenalpasti 1. Membuat penerangan pengertian dan mengenai tajuk serta konsep reka bentuk pemberian nota di industri samping membuat Istilah reka bentuk 2. Mengenalpasti cirilatihan pengukuhan Proses reka bentuk ciri reka bentuk Aspek reka bentuk 3 industri dimensi 3. Mengenalpasti proses Proses lukisan reka reka bentuk industri bentuk Aras II Aktiviti II 1. Mengaplikasikan lukisan 2 dimensi kepada bentuk 3 dimensi dalam penciptaan model produk industri 2. Mereka bentuk produk industri yang belum pernah dicipta 1. Menghasilkan lukisan 4 sudut pandangan bagi model yang ingin dibuat 2. Memindahkan lukisan tersebut kepada bentuk 3 dimensi melalui penciptaan model produk industri yang dicipta

Tema : Kereta Masa Hadapan

JULAIPENGGAL

2

10

27 04/7/2011 hingga 08/7/2011 28 12/7/2011 hingga 15/7/2011

Reka bentuk REKA BENTUK HIASAN DALAMAN y y Konsep reka bentuk hiasan dalaman Elemen-elemen dalam reka bentuk hiasan dalaman Prinsip reka bentuk hiasan dalaman

y

Aras I 1. Mengenalpasti dan konsep reka bentuk hiasan dalaman 2. Mengenalpasti elemen penting dalam hiasan dalaman seperti ruang,peredaran angin,pencahayaan, warna serta susunan juga saiz perabot 3. Mengenalpasti ciri-ciri reka bentuk hiasan dalaman serta fungsinya Aras II 1. Mengaplikasikan lukisan perspektif dua titik lenyap dalam menggambarkan ruang bagi reka bentuk hiasan dalaman

Aktiviti I 1. Membuat penerangan mengenai tajuk serta pemberian nota di samping membuat latihan pengukuhan 2. Meminta pelajar membawa contoh gambar reka bentuk hiasan dalaman bagi ruang persendirian untuk aktiviti seterusnya

Pembelajaran Kontekstual Alat / Bahan Alat lukis, Kertas lukisan,Pembaris , gambar contoh bagi reka bentuk hiasan dalaman, dan lembaran kerja

Aktiviti II 1. Menghasilkan lukisan ruang bilik dengan menekankan perspektif sebagai panduan mewujudkan ruang dalam reka bentuk hiasan dalaman

Tema : Ruang Persendirian Tajuk : Ruang bilik Bentuk Gubahan : Lukisan Perspektif

PENGGAL

29

UJIAN BULANAN 2 TINGKATAN 2 18/7/2011 hingga 22/7/20

11

2OGOS

30 25/7/2011 hingga 29/7/2011

Reka bentuk

31 01/8/2011 hingga 05/8/2011

PENGGAL

Aras I 1. Mengenalpasti fungsi REKA BENTUK dan elemen-elemen LANDSKAP yang terkandung dalam seni reka y Peranan dan fungsi landskap landskap 2. Mengenalpasti y Mengenal ciri-ciri faktor-faktor penting landskap dalam seni reka y Jenis tumbuhan landskap dan dan fungsi persekitaran 3. Mengenalpasti fungsi tumbuhan dalam landskap Komunikasi Visual Aras I 1. Memahami fungsi POSTER poster Tema : 2. Mempertingkatkan daya konsepsi visual SELAMAT dan kreativiti melalui MENYAMBUT HARI proses dan teknik KEMERDEKAAN mengubah poster 3. Memperlihatkan keberkesanan penggunaan unsur seni dan prinsip rekaan pada hasil seni tampak dengan sempurna 4. Penghasilan poster

Aktiviti I 1. Membuat penerangan mengenai tajuk serta pemberian nota di samping membuat latihan pengukuhan 2. Melukis simbol-simbol dalam pelan seni reka landskap

Pembelajaran Kontekstual Alat / Bahan Alat tulis,Alat lukis,contoh gambar simbol pelan seni reka landskap,kertas lukisan dan lembaran kerja

Aktiviti I 1. Perbincangan berkaitan dengan poster dan fungsinya 2. Menunjukkan contohcontoh poster 3. Menentukan penggunaan alat dan bahan 4. Menghasilkan poster yang bersesuaian mengikut tema dengan mengaplikasikan bentuk,warna dan ruang dalam gubahan 5. Menyemarakkan

Konstruktivisme Alat/Bahan Kertas lukisan,pensel, pensel warna/karyon/cat poster, contoh imej yang melambangkan kemerdekaan dan pembaris

12

232 08/8/2011 hingga 12/8/2011 dan 33 15/8/2011 hingga 19/8/2011 y y Silat dalam ukiran Teknik ukiran kayu Kraf Tradisional Dimensi Baru UKIRAN KAYU y y y Definisi ukiran kayu Jenis-jenis ukiran Motif ukiran kayu

menunjukkan penghargaan terhadap kemerdekaan negara Aras II 1. Menghasilkan poster

sambutan hari kemerdekaan dengan menghias poster di setiap kelas

Aras I 1. Merangsang kepekaan pelajar mengenai sejarah,bahan,alatan, teknik,motif ukiran dan jenis ukiran 2. Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam reka corak ukiran yang berasaskan alam Aras II 1. Mengenalpasti jenis silat dalam ukiran kayu 2. Mengenalpasti 1 daripada 4 teknik

Aktiviti 1 1. Membuat penerangan mengenai berkaitan tajuk dan memberikan nota bagi memperkukuhkan kefahaman 2. Menghasilkan lakaran corak ukiran yang berasaskan motif flora Contoh motif: Sulur Kacang 3. Lakaran motif ditampal di dalam buku nota sebagai rujukan

Pembelajaran Kontektual Alat / Bahan Kayu jelutong,alat lukis,alat ukiran,kertas minyak dan kertas pasir

13

ukiran kayu 3. Memindahkan lukisan motif 2 dimensi kepada bentuk 3 dimensi dalam bentuk ukiran kayu 34 22/8/2011 hingga 26/8/2011 Kraf Tradisional Dimensi Baru BATIK y Jenis batik dan teknik penghasilannya y Motif batik Aras I 1. Mengenalpasti jenisjenis batik 2. Mengenalpasti motif flora,fauna dan geometri dalam batik 3. Mengenalpasti teknik penghasilan batik

4. Memindahkan lukisan motif yang dipilih untuk menghasilkan ukiran kayu 5. Menghasilkan ukiran kayu teknik bunga timbul Aktiviti I 1. Membuat penerangan mengenai berkaitan tajuk dan memberikan nota bagi memperkukuhkan kefahaman

Pembelajaran Masteri Alat / Bahan Buku nota, lembaran kerja dan alat tulis

35 29/8/2011

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL CUTI HARI RAYA AIDILFITRI CUTI HARI KEBANGSAAN (MERDEKA)

04/9/2011 SEPT

29/8/2011 hingga 04/9/2011

PENGGAL

14

36

2

Kraf Tradisional Dimensi Baru BATIK y y Alat dan Bahan Proses Penghasilan

05/9/2011 hingga 09/9/2011

Aras I 1. Mengenalpasti kaedah penghasilan batik pelangi 2. Mengenalpasti alat dan bahan yang digunakan di dalam penghasilan batik pelangi Aras I 1. Mengenalpasti secara ringkas sejarah seni tembikar di Malaysia 2. Mengenalpasti perbezaan dari segi ciri-cirinya di antara tembikar-tembikar yang lain 3. Mengenalpasti alat dan bahan dalam pemghasilan sesebuah tembikar Aras II 1. Mengenalpasti motifmotif tembikar berdasarkan jenis tembikar 2. Menghasilkan lukisan tembikar jenis sayong dan

37 12/9/2011 hingga 15/9/2011

Kraf Tradisional Dimensi Baru TEMBIKAR y Sejarah ringkas tembikar y Jenis-jenis tembikar dan ciri-cirinya y Alat dan Bahan dalam penghasilan tembikar Kraf Tradisional Dimensi Baru TEMBIKAR y Motif-motif tembikar mengikut jenisnya y Teknik membentuk

Aktiviti I 1. Menghasilkan batik pelangi dengan kaedah ikat dan celup dengan menekankan kepada cara ikatan yang pelbagai untuk melihat kesan coraknya Aktiviti I 1. Membuat penerangan mengenai berkaitan tajuk dan memberikan nota bagi memperkukuhkan kefahaman di samping memberikan latihan melalui lembaran kerja yang mengandungi soalan pengukuhan

Pembelajaran Kontekstual Alat / Bahan Kain putih, tali rafia,pencelup warna dan baldi

Pembelajaran Masteri Alat / Bahan Buku nota, lembaran kerja dan alat tulis

38 19/9/2011 hingga 23/9/2011

Aktiviti II 1. Menghasilkan lukisan tembikar dan menghiasnya dengan motif yang bersesuaian dengan motifnya

Pembelajaran Konstruktivisme Alat / Bahan Alat tulis,Alat lukis, contoh motif-motif tembikar dan kertas lukisan

15

y

tembikar Kaedah pembakaran

39 26/9/2011 hingga 30/9/2011

Kraf Tradisional Dimensi Baru TENUNAN y Jenis tenunan y Motif tenunan y Fungsi tenunan

menhiaskan dengan motif dipilih 3. Mengenalpasti 4 teknik membentuk tembikar Aras I 1. Mengenalpasti jenisjenis tenunan 2. Mengenalpasti motifmotif tenunan 3. Mengenalpasti fungsi tenunan

OKTPENGGAL

40 3/10/2011 hingga 7/10/2011

Kraf Tradisional Dimensi Baru TENUNAN y Alat dan Bahan dalam tenunan songket y Teknik dan Proses tenunan songket

2

Aras I 1. Mengenalpasti alat dan bahan dalam tenunan songket 2. Mengenalpasti urutan proses dalam penghasilan tenunan songket di samping teknik yang digunakan

Aktiviti I 1. Membuat penerangan mengenai berkaitan tajuk dan memberikan nota bagi memperkukuhkan kefahaman di samping memberikan latihan melalui lembaran kerja yang mengandungi soalan pengukuhan Aktiviti I 1. Membuat perbandingan tenunan songket dan tenunan pua dari segi motif,teknik penghasilan,bahan dan alat yang digunakan juga fungsinya sebagai latihan pengukuhan di dalam bentuk jadual

Pembelajaran masteri Alat /Bahan Buku nota, lembaran kerja dan alat tulis

Pembelajaran Konstruktivisme Alat / Bahan Buku nota, lembaran kerja dan alat tulis

16

4110/10/2011 hingga 14/10/2011

Sejarah dan Apresiasi Seni Visual PELUKIS MODEN MALAYSIA

Aras I 1. Mengenalpasti perkembangan seni lukis moden tanahair 2. Mengenalpasti pelukis moden Malaysia dari segi tema,gaya dan nilai catan

Aktiviti I 1. Menghasilkan catan mengikut tema,gaya dan nilai catan pelukis moden Malaysia yang dipilih

Pembelajaran Kontekstual Alat / Bahan Alat tulis,Alat lukis,kanvas / kertas lukisan,cat poster/cat minyak, dan berus

42

43

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4 17/10/2011 hingga 23/10/2011 24/10/2011 CUTI DEEPAVALI 25/10/2011 hingga 28/10/2011

44 NOV31/10/2011 01/11/2011 hingga 04/11/2011

PERBINCANGAN DAN PEMBETULAN Peperiksaan Akhir Tahun PERBINCANGAN DAN PEMBETULAN Peperiksaan Akhir Tahun CUTI HARI RAYA QURBAN 07/11/2011 hingga 08/11/2011 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN Melukis mural AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN

45

10/11/2011 hingga 11/11/2011

46

17

Melukis mural14/11/2011 hingga 18/11/2011

CUTI AKHIR TAHUN 21/11/2011 hingga 02/1/2012

18