rpt bm tingkatan 2 2015.doc

of 49/49
STANDARD RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PANITIA BAHASA MELAYU BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 TAHUN 2014 MINGGU & TARIKH FOKUS P&P TEMA MUKA SURAT ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISEMPURNAKAN UNIT 1 : PELAJAR CEMERLANG 1-11 MINGGU: 1 TARIKH: 2.1.2014 - 7.1.2014 Ringkasan Pemahaman Tajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumber dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN: 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.. FOKUS SAMPINGAN: 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran. 7.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut BIDANG: ESTETIK Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengemukakan soalan dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan. 2. Menggunakan kata Nama dan kata Ganti Nama dalam ayat-ayat. 3. Menyenaraikan 10 kosa kata yang sukar berdasarkan petikan. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengenalpasti isi-isi penting. 2. Membina soalan yang berkaitan dengan petikan. 4. Menuliskan karangan gambaran dengan ayat yang gramatis. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan Bertandang ke rumah Sabrina 3-4 Tajuk Iringan: Menghormati rakan 5 Karangan (B) Mencapai Kecemerlangan (F) 6 Komsas Sinopsis / Tema / Persoalan Nilam Kraf tangan 3 PLBS CT1 Hobi pada masa lapang 4 CT2 Cara-cara meningkatkan keceriaan kawasan sekolah. 3 CITRA BAHASA (PEMULIHAN) Keceriaan kawasan sekolah mewujudkan iklim pembelajaran yang berkesan. 3 Bahasa MORFOLOGI: 1. Kata Nama 1.1 Kata Nama Am 1.2 Kata Nama Khas 1.3 Kata Ganti Nama 10-11 Peribahasa 1 Sepoi-sepoi bahasa 3 2 Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain 4 3 Ringan tulang berat perut 9 4 Ada udang di 9

Post on 28-Sep-2015

72 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rpt rujukan

TRANSCRIPT

STANDARD RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN JOHOR 2011

STANDARD RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PANITIA BAHASA MELAYUBAHASA MELAYU TINGKATAN 2 TAHUN 2014MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

UNIT 1 : PELAJAR CEMERLANG1-11

MINGGU:

1

TARIKH:

2.1.2014-

7.1.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA:

1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra.

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumber dalam perbincangan.

FOKUS SAMPINGAN:

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.

BIDANG: MAKLUMAT

FOKUS UTAMA:

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar..

FOKUS SAMPINGAN:

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran.

7.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjutBIDANG: ESTETIK

FOKUS UTAMA:

10.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera.

FOKUS SAMPINGAN:

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

10.6Mengulas karya sastera dari aspek

watak, perwatakan, latar, plot,

gaya bahasa, dan sudut pandangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Mengemukakan soalan dan memberikan

jawapan yang sesuai dalam perbincangan.

2. Menggunakan kata Nama dan kata Ganti

Nama dalam ayat-ayat.

3. Menyenaraikan 10 kosa kata yang sukar

berdasarkan petikan.

Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Mengenalpasti isi-isi penting.

2. Membina soalan yang berkaitan dengan petikan.

4. Menuliskan karangan gambaran dengan

ayat yang gramatis.

Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Mengulas tema dan 3 persoalan novel yang

dikaji.

Aras 2, (ii) Mengemukan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya saster.

Bertandang ke rumah Sabrina

3-4

Tajuk Iringan:

Menghormati rakan

5

Karangan (B)Mencapai Kecemerlangan (F)6

KomsasSinopsis / Tema / Persoalan

NilamKraf tangan3

PLBSCT1Hobi pada masa lapang4

CT2Cara-cara meningkatkan keceriaan kawasan sekolah.3

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Keceriaan kawasan sekolah mewujudkan iklim pembelajaran yang berkesan.3

BahasaMORFOLOGI:

1. Kata Nama

1.1 Kata Nama Am

1.2 Kata Nama Khas

1.3 Kata Ganti Nama10-11

Peribahasa1Sepoi-sepoi bahasa3

2Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain4

3Ringan tulang berat perut9

4Ada udang di sebalik batu9

5Besar hati9

6Orang berbudi kita berbahasa9

7Buah hati9

8Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya9

9Genggam bara api biar sampai jadi arang9

10Alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan9

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

UNIT 2 : MERENTAS DESA12-19

MINGGU:

2

TARIKH:

10.1.204-

14.1.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA:

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

FOKUS SAMPINGAN:

2.1 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain.

BIDANG: MAKLUMAT

FOKUS UTAMA:

7 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.FOKUS SAMPINGAN:

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran.keseluruhan, idea utama, isi penting dan releven tentang bahan yang didengar dan ditonton.

7.2 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat.BIDANG: ESTETIK

FOKUS UTAMA:

10 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera.

FOKUS SAMPINGAN:

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran , nilai dan pengajaran.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Bertutur dengan cara yang bertatasusila

2. Mengemukakan 3 soalan mudah berkenaan

kata ganti nama.

Aras 1v. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila.Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyatakan idea utama yang dapat.

2..Mengulas 5 isi tersurat yang terdapat dalam carta.

Aras 1

ii . mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan.

iv. menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Mengulas watak dan perwatakan novel yang

dikaji.

Aras 2,

iii. Menghuraikan wtak dan perwatakan dan latar masyarakatr.

SEMANTIK:

1. Mencari makna rangkai kata15

Tajuk Iringan:

Membidas hujah

14

Karangan (C)KARANGAN GAMBARAN (H)

17

KomsasWatak dan Perwatakan

NilamBerbincang tentang tugas (A 2)13

PLBSCT1Mengemukakan pendapat18

CT2Otak yang cerdas datang daripada badan yang sihat.16

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Cerita16

BahasaKATA GANTI NAMA

1. Kata Ganti Nama Tunjuk

2. Kata Ganti Nama Diri

2.1 Kata Ganti Nama Diri

Orang

2.2 Kata Ganti Nama Diri

Tanya19-20

Peribahasa1Bawa alamat17

2Singkat akal17

3Perang dingin17

4Baik sangka17

5Langkah bendul17

6Mencolok mata17

7Berbalik hati17

8Membanting tulang17

9Batu loncatan17

10Bidang terjun17

11

12

13

14

15

16

17Tangkap muat

Lapang dada

Mati kutu

Tangkai jering

Salah adat

Jantung hati

Tumbuk rusuk17

17

17

17

17

17

17

17

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

UNIT 3 : SAHABAT REMAJA21-28

MINGGU:

3

TARIKH:

17.1.2014-

21.1.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA:

1.0 Berinteraksi menjalin dan

mempererat hubungan mesra.

FOKUS SAMPINGAN:

1.2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihal oleh orang lain.

BIDANG: MAKLUMAT

FOKUS UTAMA:

8.0 Memproses maklumat untuk

keperluan tertentu.

9.0 Menyampaikan maklumat untuk

keperluan tertentu.

FOKUS SAMPINGAN:

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan .

9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.BIDANG: ESTETIK

FOKUS UTAMA:

10.0 Memahami dan memberi respons

peribadi tentang karya sastera.

FOKUS SAMPINGAN:

10.4 Menyatakan jenis, cirri, tema dan

persoalan, pemikiran, nilai dan

pengajaran.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyenaraikan lima kerja berdasarkan

perbualan rakan-rakan..

Aras 1 (iv) menyatakan maksud atau kenyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan.Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyusun isi-isi penting mengikut

keutamaan

2. Menulis format surat kiriman tidak rasmi.

3. Menulis surat kiriman tidak rasmi dengan format yang betul.

Aras 1 (ii) menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.

iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan.

Aras 2 (ii) mengecam format penulisan surat, kad ucapan / pesanan dan cereka.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menulis binaan plot dalam novel yang dikaji

Aras 3 ii. Mengenalpasti binaan plot dan penggunaan imbas kembali dalam teks.

SURAT: Aktiviti Kelab Sahabat Remaja

21-23

Tajuk Iringan:

Menghormati ibu bapa.

26

Karangan (C)KARANGAN SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI

Rakan akrab anda yang tinggal di luar negara telah mengutus surat kepada anda untuk mengetahui maklumat tentang pelancongan akua di negara anda. Balaslah surat tersebut berdasarkan panduan menulis surat pada halaman 21.23

KomsasBinaan Plot

NilamKepentingan MyKad29-31

PLBSCT1Koridor Raya Multimedia30

CT2Anak-anak yang menghormati ibu bapa akan melahirkan keluarga yang bahagia, masyarakat yang harmoni, dan negara yang aman. Bincangkan.26

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Langkah-langkah untuk memupuk sikap cinta akan tempat tinggal sendiri dalam kalangan penduduk.26

BahasaMORFOLOGI:

Kata kerja

1. Kata Kerja Transitif

~ Kata Kerja Transitif Aktif

~ Kata Kerja Transitif Pasif

28-29

CUTIPERAYAAN THAIPUSAM

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

UNIT 3 : SAHABAT REMAJA21-28

MINGGU:

4

TARIKH:

24.1.2014-

28.1.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA:

1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra.

FOKUS SAMPINGAN:

1.2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihal oleh orang lain.

BIDANG: MAKLUMAT

FOKUS UTAMA:

8.0 memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

9.0 menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu.

FOKUS SAMPINGAN:

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan .

9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.BIDANG: ESTETIK

FOKUS UTAMA:

10.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya

sastera.

FOKUS SAMPINGAN:

10.4 Menyatakan jenis, cirri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyenaraikan lima isi berdasarkan surat

kiriman tersebut.

2. Menjawab soalan pemahaman dengan ayat

yang gramatis.

Aras 1

iv . Menyatakan maksud atau kenyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan

2. Menulis format dialog.

3. Menulis dialog dengan format yang betul.

Aras 1

ii. menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.

iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menulis gaya bahasa dalam novel

yang dikaji

Aras 2

ii. Mengenalpasti penggunaan sinkof, dan perulangan, anafora dan epifora

Berpandukan isi penting pada halaman 21, tuliskan ringkasan surat tersebut.21

Tajuk Iringan:

Kepentingan MyKad

29-31

Karangan (C)DIALOGAnda mengajak rakan anda belajar membina laman web. Rakan anda tidak mahu turut serta kerana dia beranggapan aktiviti itu membuang masanya. Jelaskan kepentingan mempelajari cara-cara pembinaan laman web bagi mengelakkan salah faham rakan anda itu. Berbuallah dengan rakan anda tentang hal ini.25

KomsasGaya Bahasa

NilamMembaca dan memahami surat21

PLBSCT1Jelaskan kepentingan mempelajari cara-cara membina laman sesawang (web).24-25

CT2Ibu bapa yang mendidik anak dengan sempurna akan melahirkan ahli masyarakat yang berguna.27

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Mencintai kawasan tempat tinggal26

BahasaMORFOLOGI

1. Kata Kerja Tak Transitif

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

UNIT 4 : MAKANAN DAN KESIHATAN32-52

MINGGU:

5

TARIKH:

31.1.2014-

4.2.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA:

3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat

FOKUS SAMPINGAN:

3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding.

3.2 berbincang untuk menerima dan

menolak pandangan orang lain.

BIDANG: MAKLUMAT

FOKUS UTAMA:

7.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca, didengar dan ditonton.FOKUS SAMPINGAN:

7.5 memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan..BIDANG: ESTETIK

FOKUS UTAMA:

10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.

FOKUS SAMPINGAN:

10.5 Mengulas karya sastera dari aspek Tema, watak dan perwatakan, latar. Plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Murid dapat berbincang dengan

menggunakan ragam bahasa yang betul.

2. Berbincang untuk menerima dan menolak

pandangan orang lain secara terbuka.

3. Menggunakan kata kerja yang tepat dalam ayat Aras 2. i, Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topic yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Murid dapat mengenalpasti 3 isi tersurat dan 2 isi tersirat dalam petikan.

2. Menulis rumusan daripada isi tersurat dan tersirat

Aras 1. 1

vi, Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek latar tempat, masa, dan masyarakat.

Aras 1.

vii. Menyatakan tema sesebuah karya

Makanan dan Kesihatan32-34

Tajuk Iringan:

Kelompok Makanan34

Karangan (B)Huraikan pendapat anda tentang keperluan asas manusia untuk terus hidup.

34-35

KomsasLatar masa, tempat, masyarakat

NilamMembaca Rencana (A)32

PLBSCT1Memilih Hidangan (H)36

CT2Memproses Makanan (I)36

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Memberikan pendapat (D)34

BahasaMORFOLOGIKata Kerja Tak Transitif

1. KKTT Tanpa pelengkap

2. KKTT Berpelengkap38-39

Peribahasa1Lain lubuk lain ikannya

2Pecah perang

CUTIPERAYAAN TAHUN BARU CINA

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

UNIT 5 : NIKMAT KEMERDEKAAN41-52

MINGGU:

6TARIKH:

7.2.2014-

11.2.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA:

1.0 berinteraksi untuk menjalinkan dan mempereratkan hubungan

mesra.FOKUS SAMPINGAN:

1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, interaksi dan nada yang sesuai.

BIDANG: MAKLUMAT

FOKUS UTAMA:

7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.FOKUS SAMPINGAN:

7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca, didengar dan ditonton.BIDANG: ESTETIK

FOKUS UTAMA:

10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastea..

FOKUS SAMPINGAN:

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek Tema, watak dan perwatakan latar. Plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Mengenalpasti 5 ayat topik yang terdapat dalam

petikan.

2. Mengenalpasti ayat huraian dalam petikan.

Aras 1.

v. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan secara bertatasusila.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1 Menyatakan tajuk dan mengemukakan pendapat tentang tajuk..

2. Mengemukakan alas an untuk mempertahankan pendapat.

Aras I

i. Mendengar dan memahami pelbagai teks.

ii. Mengemukakan soalan bertumpu at\ras rendah yang sesuai untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1 Menyenaraikan nilai dan pengajaran dalam novel yang dikaji Aras 2.

i. Membincangkan tema, persoalan nilai dan pengajaran dalam karya

FORUM: Nikmat Kemerdekaan

41-52

Tajuk Iringan:

Patriotisme41

Karangan (C)PIDATO: Rakyat Bersatu Negara Maju45-47

KomsasNilai dan Pengajaran

NilamRakyat bersatu negara maju45

PLBSCT1Menulis Dialog (B)43

CT2Menentukan Maklumat45

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Nikmat kemerdekaan41

BahasaMORFOLOGI: Kata Adjektif

1. Sifat atau keadaan

2. Bentuk

3. Waktu

4. Jarak

5. Pancaindera

51

Peribahasa1Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah

2Muafakat membawa berkat

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

UNIT 5 : NIKMAT KEMERDEKAAN41-52

MINGGU:

7

TARIKH:

14.2.2014-

18.2.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA:

1.0 berinteraksi untuk menjalinkan dan mempereratkan hubungan mesra.FOKUS SAMPINGAN:

1.2 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, interaksi dan nada yang sesuai.

BIDANG: MAKLUMAT

FOKUS UTAMA:

7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.FOKUS SAMPINGAN:

7.2 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca, didengar dan ditonton.BIDANG: ESTETIK

FOKUS UTAMA:

10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya

sastea..

FOKUS SAMPINGAN:

10.7 Mengulas karya sastera dari aspek Tema, watak dan perwatakan,

latar. Plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Mengenalpasti 5 ayat topik yang terdapat dalam

petikan.

2. Mengenalpasti ayat huraian dalam petikan.

Aras 1.

v. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan secara bertatasusila.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1 Menyatakan tajuk dan mengemukakan pendapat tentang tajuk..

2. Mengemukakan alas an untuk mempertahankan pendapat.

Aras I

i. Mendengar dan memahami pelbagai teks.

ii. Mengemukakan soalan bertumpu at\ras rendah yang sesuai untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1 Menyenaraikan 3 watak utama.

2. Menguraikan watak dan perwatakan watak utama.

Aras 1.

v. Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa .

Rakyat Bersatu Negara Maju

45-46

Tajuk Iringan:

Kemerdekaan.43

Karangan (B)Kuih Tepung Beras47

KomsasPantun Dua kerat5

NilamMembaca Dialog41

PLBSCT1Mempertahankan pendapat (C)43

CT2Mengemukakan Maksud Syair (G)48

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Menjelaskan Mesej 50

BahasaMORFOLOGI: Kata Adjektif

1. Perasaan

2. Cara

3. Ukuran

4. Warna51

Peribahasa1Seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing46

2Bersatu teguh,bercerai roboh46

3

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

UNIT 6 : KASIH SAYANG53-62

MINGGU:

8

TARIKH:

21.2.2014-

25.2.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA:

2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam

perbincangan..

FOKUS SAMPINGAN:

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan.

2.2 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh / bukti.

BIDANG: MAKLUMAT

FOKUS UTAMA:

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar, dibaca dan ditonton..FOKUS SAMPINGAN:

7.1 Mengenakpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca, dedengar dan ditonton.

7.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan.

BIDANG: ESTETIK

FOKUS UTAMA:

10.0 Memahami dan memberi respons tentang karya sastera.

FOKUS SAMPINGAN:

Menyatakan jenis, cirri, tema dan persoalan , pemikiran, nilai dan pengajaran..

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Pelajar memberi buah fikiran melalui perbincangan.

2. Pelajar dapat memberi contoh / bukti yang tepat.

3. Memberi rumusan yang lengkap

Aras 1

ii, Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat

Aras 2

ii, Meneroka pelbagai kemugkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyatakan maklumat-maklumat penting.

2. ,Menyatakan unsure tersurat dan 3 unsur tersirat..

Aras 1

iii, Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatkan penerangan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Mengemukakan tema, persoalan dan

pemikiran karya.

2. mengemukakan unsure gaya bahasa dalam sajak.

Aras 1

i, Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat

Antara Kasih Dengan Pengorbanan53

Tajuk Iringan:

Cinta akan haiwan

53-55

Karangan (C)KARANGAN CERPEN:

Tulis cerpen bertemakan kasih sayang. Contohnya kasih sayang anda terhadap keluarga.58

KomsasPantun empat kerat6

NilamAntara kasih dengan pengorbanan53

PLBSCT1Menyelesaikan Masalah 56

CT2Memberi contoh58

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Menyatakan Idea Spontan55

BahasaMORFOLOGI: Kata Tugas

1. Kata Penyambung Ayat

1.1 Kata Hubung Gabungan

1.2 Kata Hubung Pancangan

1.2.1 Relatif

1.2.2 Komplemen

1.2.3 Keterangan

59-60

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

UNIT 6 : KASIH SAYANG53-57

MINGGU:

9

TARIKH:

28.2.2014-

4.3.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA:

2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam

perbincangan..

FOKUS SAMPINGAN:

2.3 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan.

2.4 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh / bukti.

BIDANG: MAKLUMAT

FOKUS UTAMA:

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar, dibaca dan ditonton..FOKUS SAMPINGAN:

7.3 Mengenakpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca, dedengar dan ditonton.

7.4 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan.

BIDANG: ESTETIK

FOKUS UTAMA:

10.0 Memahami dan memberi respons tentang karya sastera.

FOKUS SAMPINGAN:

Menyatakan jenis, cirri, tema dan persoalan , pemikiran, nilai dan pengajaran..

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Pelajar memberi buah fikiran melalui perbincangan.

2. Pelajar dapat memberi contoh / bukti yang tepat.

3. Memberi rumusan yang lengkap

Aras 1

ii, Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat

Aras 2

ii, Meneroka pelbagai kemugkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyatakan maklumat-maklumat penting.

2. ,Menyatakan unsure tersurat dan 3 unsur tersirat..

Aras 1

iii, Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatkan penerangan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Mengemukakan tema, persoalan dan

pemikiran karya.

2. mengemukakan unsure gaya bahasa dalam sajak.

Aras 1

i, Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat

Bacaan luas

61-62

Tajuk Iringan:

Teknologi maklumat

60

Karangan (B)Menyatakan idea spontan55

KomsasPantun Empat kerat7

NilamBacaan Luas61

PLBSCT1Menulis Cerpen58

CT2Menjelaskan aspek gaya bahasa57

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Menyusun maklumat55

BahasaMORFOLOGI: Kata Tugas

1. Kata Penyambung Ayat

1.1 Kata Hubung Gabungan

1.2 Kata Hubung Pancangan

1.2.1 Relatif

1.2.2 Komplemen

1.2.3 Keterangan

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

Unit 7 : INDUSTRI SUKAN DI MALAYSIA

63-71

MINGGU:

10

TARIKH:

7.3.2014-

11.3.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA:

2.0 Memberi pendapat yang bernas

sebagai sumbangan dalam

perbincangan..

FOKUS SAMPINGAN:

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan.pendapat dalam perbincangan.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi..

BIDANG: MAKLUMAT

FOKUS UTAMA:

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar, dibaca dan ditonton..FOKUS SAMPINGAN:

7.1 Mengenal idea utama.

9.1 Menggunakan ayat yang tepat serta indah..

BIDANG: ESTETIK

FOKUS UTAMA:

10.0 Memahami dan memberikan

respons peribadi tentang karya

sastera.

FOKUS SAMPINGAN:

10.5Menghuraikan maksud, gaya bahasadan unsur bunyi dalam puisi.Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyenaraikan 5 isi penting daripada teks yang dibaca.

2. Menggunakan 10 kata hubung yang tepat

dalam ayat-ayat.

Aras 2

i.Menghubungkaitkan idea utama danidea sokongan untuk menjelaskanpandangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Pelajr dapat menggariskan 5 ayat perintah daripada bahan petikan..

2. Menulis sebuah petikan dialog dengan memasukkan 5 contoh ayat perintah.Aras 1

i.Mengenal pasti dan mengutarakangambaran umum dan isi-isi pentingdaripada pelbagai bahan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

i. Menyatakan 3 watak-watak dalam karya.

ii. Menyatakan 3 ciri perwatakan watak utama .iii. Menyatakan 3 contoh gaya bahasa dalam

cerpen.Aras 1

vii.Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personafikasi dalam karya.

Grand Prix Motorsikal Malaysia 2001

67

Tajuk Iringan:

Permainan tradisional72

Karangan (C)KARANGAN BERITA:

Tulis sebuah berita tentang satu temasya sukan yang anda ketahui.65

KomsasSyair Nasihat ( Penghujung Thamarat al-Muhimmah:

Makna Syair

Gaya Bahasa

Pengajaran9

NilamPenganjuran sukan bertaraf antarabangsa66

PLBSCT1Senaraikan cara menghargai jasa pemimpin yang berjasa68

CT2Perlumbaan Kereta Formula 1 di Litar Antarabangsa Sepang63-64

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Permainan tradisional72

BahasaKata Praklausa70-71

MINGGU 11

CUTICUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

Unit 8 : TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT73-83

MINGGU:

12TARIKH:

21.3.2014-

25.3.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA:

2.0 Memberi pendapat yang bernas

sebagai sumbangan dalam

perbincangan..

FOKUS SAMPINGAN:

2.1 Mencetuskan idea yang bernas

semasa memberikan.pendapat dalam

perbincangan.

BIDANG: MAKLUMAT

FOKUS UTAMA:

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar, dibaca dan ditonton..FOKUS SAMPINGAN:

7.6 Membezakan fakta dan pandangan dan bahan yang dirujuk.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar dalam petikan.

BIDANG: ESTETIK

FOKUS UTAMA:

10.0 Memahami dan memberikan

respons peribadi tentang karya

sastera.

FOKUS SAMPINGAN:

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan

persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Membina 5 soalan dialog / wawancara untuk mendapatkan maklumat tentang kesihatan kita.

2. Menyediakan 5 jawapan wawamcara dengan menggunakan ayat yang gramatis.

3. menyenaraikan 4 isi penting karangan dialog.

Aras 1

ii.Mengemukakan idea utama dan ideasokongan untuk menghuraikanpendapat.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

i. Membezakan fakta sebenar dengan pendapat / pandangan.

ii. Membuat kesimpulan tentang sesuatu maklumat.

Aras 1

i.Mengenal pasti dan mengutarakangambaran umum dan isi-isi pentingdaripada pelbagai bahan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

i. Menyatakan 3 watak penting dalam karya

ii. Menyatakan 3 ciri perwatakan watak utama.

Iii Menyataan 3 contoh gaya bahasa dalam cerpen.Aras 1

v. Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

Strok

78

Tajuk Iringan:

Mengawal Lipas, Lalat dan Tikus

73-74

Karangan (B)Akibat yang mungkin akan berlaku jika kita membeli ubat-ubat yang tidak diluluskan.77

KomsasSyair Perang Saudara di Pahang:

Makna, Persoalan, Nilai11

NilamMengawal Lipas, Lalat dan Tikus

73-74

PLBSCT1Cara mengawal diabetis melalui amalan pemakanan.76

CT2Langkah mengelakkan diabetes.76

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Kepentingan penjagaan kesihatan diri dan keluarga bagi mewujudkan kehidupan yang bahagia.81

BahasaKata Prafrasa: Kata bantu80-82

Peribahasa1Alah membeli menang memakai83

2Alang-alang mandi biar basah83

3Biar titik jangan tumpah83

4Indah khabar daripada rupa83

5Malu bertanya sesat jalan,malu berdayung perahu hanyut83

6Jauhari jua yang mengenal manikam83

7Sudah terhantuk baru terngadah83

8Berjagung-jagung dahulu sementara menunggu padi masak

83

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

Unit 8 : TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT

MINGGU:

13TARIKH:

28.3.2014-

1.4.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA:

2.0 Memberi pendapat yang bernas

sebagai sumbangan dalam

perbincangan..

FOKUS SAMPINGAN:

2.1 Mencetuskan idea yang bernas

semasa memberikan.pendapat dalam

perbincangan.

BIDANG: MAKLUMAT

FOKUS UTAMA:

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar, dibaca dan ditonton..FOKUS SAMPINGAN:

7.7 Membezakan fakta dan pandangan dan bahan yang dirujuk.

7.3 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar dalam petikan.

BIDANG: ESTETIK

FOKUS UTAMA:

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya

sastera.

FOKUS SAMPINGAN:

10.5 Mengulas karya sastera dari aspek watak perwatakan, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Mencatat 5 isi penting berdasarkan teks.

2. Menulis 5 ayat penyata yang lengkap bagi sesuatu isi.

3. Menggunakan 4 penanda wacana dalam penulisan.

Aras 1

i.Mengenal pasti isu dalam topikperbincangan untuk mencungkil idea.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyatakan maklumat yang didengar melalui perbincangan.2. Membuat kesimpulan tentang sesuatu maklumat.

Aras 1

iv. Membaca pantas secara imbasan dan

luncuran untuk mengenal pasti maklumat.Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyatakan makna syair secara ringkas.

2. Menyatakan 3 contoh gaya bahasa.

3. Menyataan 3 pengajaran dalam cerpen.Aras 2

i . Membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya.

Mengawal Lipas, Lalat dan Tikus

Tajuk Iringan:

e-perubatan79

Karangan (C)Tanda-tanda amaran strok78

KomsasSyair Mendapat Gemala Naga:

Makna

Gaya Bahasa

Pengajaran13

NilamMenceritakan Riwayat Hidup79-80

PLBSCT1Kepentingan penjagaan kesihatan diri dan keluarga bagi mewujudkan kehidupan yang bahagia.81

CT2Ramalkan kemudahan perubatan pada masa akan datang.79

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Langkah mengelakkan diabetes.76

BahasaKata Penguat82

Peribahasa1Malu bertanya sesat jalan,malu berdayung perahu hanyut83

2Jauhari jua yang mengenal manikam83

3Sudah terhantuk baru terngadah83

4Berjagung-jagung dahulu sementara menunggu padi masak83

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

Unit 9 : KEUNIKAN SENI WARISAN

MINGGU:

14TARIKH:

4.4.2014-

8.4.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA:

2.0 Memberikan pendapat yang bernas

sebagai sumbangan dalam

perbincangan..

FOKUS SAMPINGAN:

2.3 memperkuat hujah dengan

menggunakan contoh dan bukti.

BIDANG: MAKLUMAT

FOKUS UTAMA:

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.FOKUS SAMPINGAN:

8.4 Mengolah maklumat secara relevan

untuk tujuan tertentu.

8.5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih

secara rasional untuk membuat inferen.

BIDANG: ESTETIK

FOKUS UTAMA:

11.0 Menguasai gaya bahasa dan

laras bahasa dalam karya

penulisan kreatif dan bukan

kreatif.

FOKUS SAMPINGAN:

11.1 Mengenalpasti gaya bahasa

dalam karya bahasa sastera serta

menggunakannya dalam

penulisan bukan kreatif. 11.3 Membandingkan penggunaan

laras bahasa dalam pelbagai

genre.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Membina 5 ayat menggunakan kata penguat yang betul.

2. Menulis sebuah petikan ringkasan lengkap dengan memasukkan 4 penanda wacana. Aras 1

4. Mempertahankan pendapat dengan alasan yang wajar.Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Mencari 4 isi penting daripada petikan .

2. Menulis sebuah pendahuluan dan 2 perenggan isi dengan lengkap.

Aras 1

v.Menjelaskan maklumat untukmembuat kesimpulan awal.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyenaraikan 3 bentuk gaya bahasa dalam sajak.

2. Menjawab 5 soalan pemahaman menggunakan kata ayat yang tepat.

3. Menyatakan maksud bagi 5 istilah dalam sajak.

Aras 1

i. Meneliti dan menjelaskan aspek gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera

Perbadanan Kemajuan Kraf tangan Malaysia (PKKM)

89

Tajuk Iringan:

Seni khat

89

Karangan (B)Kitar semula90

KomsasSajak: Persahabatan:

Tema

Gaya Bahasa

Pengajaran20

NilamSeramik dan motifnya84

PLBSCT1Usaha-usaha memupuk semangat cinta akan warisan bangsa dalam kalangan remaja.91

CT2Usaha memperkenalkan dan mempopularkan kesenian dan kebudayaan negara kita di luar negara.88

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Lawatan ke taman burung.92

BahasaPembentukan kata kerja91-92

Peribahasa1Merendah diri86

2Kecil tapak tangan,nyiru kami tadahkan86

3Pandai perak86

4Jauh berjalan luas pandangan87

5Seperti aur dengan tebing93

6Bagai ayam disambar helang93

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

Unit 10 : MENGERATKAN PERSAHABATAN

94-105

MINGGU:

15TARIKH:

11.4.2014-

15.4.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA:

3.0 Berunding secara santun untuk

mendapat persetujuan dan kata

sepakat.

FOKUS SAMPINGAN:

3.1 Berbincang dengan menggunakan

ragam bahasa dab gaya pengucapan

yang betul semasa berunding.

BIDANG: MAKLUMAT

FOKUS UTAMA:

8.0 Memproses maklumat untuk keparluan tertentu.

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. FOKUS SAMPINGAN:

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

9.2 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat

perbentangan.BIDANG: ESTETIK

FOKUS UTAMA:

10.0 Memahami dan memberikan

respon peribadi tentang karya n

sastera.

10.1 Menceritakan semula sesebuah

karya secara menyeluruh.

FOKUS SAMPINGAN:

10.6 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalampuisi.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyatakan 5 isi penting daripada petikan.2. Menjawab 3 soalan pemahaman dengan baik dan betul.

3. Menulis sebuah ringkasan lengkap tidak melebihi 80 patah perkataan.

Aras 1

i.Memberikan komen tentang sesuatupandangan dengan menggunakankata, ungkapan dan ayat yang sesuaiuntuk mengelakkan konflik.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyusun maklumat ,menurut keutamaan .

2. Membuat keputusan melalui perbincangan kumpulan.

3. Menyediakan dan membentang hasil perbincangan kumpulan.

Aras 1

ii.Menyusun maklumat mengikutkeperluan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menceritakan semula urutan keseluruhan cerita.

2. Memberikan contoh rangkap sajak bagi menyokong sesuatu nilai.Aras 2

i. Membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya.

Kecemerlangan Masyarakat orang asli.

102

Tajuk Iringan:

Permohonan Lawatan Ke Perkampungan Orang Asli94-95

Karangan (C)Menghargai Khazanah Orang Asli101

KomsasSajak: Hari Guru:

Tema

Persoalan

Nilai20

NilamNyatakan cara memelihara khazanah masyarakat orang asli.101

PLBSCT1Rakyat Malaysia perlu bersatu padu demi kemakmuran negara103

CT2Bahasa kebangsaan104

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Rakyat Malaysia perlu bersatu padu demi kemakmuran negara103

BahasaKata Sendi Nama104-104

Peribahasa1Menara gading102

2Ambil berat102

3Umpama menatang minyak yang penuh102

4Seperti rusa masuk kampung103

5Seperti lintah menghisap darah105

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

Unit 11 : PERISTIWA BERSEJARAH

MINGGU:

16TARIKH:

18.4.2014-

22.4.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA:

2.0 Memberikan pendapat ynag bernas

sebagai sumbangan dalam perbincanganFOKUS SAMPINGAN:

2.4 Mengemukakan cadangan yang

membina

BIDANG: MAKLUMAT

FOKUS UTAMA:

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber. 8.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentuFOKUS SAMPINGAN:

7.1 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan

9.1 Menggunakan kata, istilah, rangkai

kata, frasa, peribahasa dan ayat yang

tepat serta indah untuk menyampaikan maklumatBIDANG: ESTETIK

FOKUS UTAMA:

11.1 Menguasai gaya bahasa dan laras

dalam karya penulisan. Kreatif dan bukan kreatif

FOKUS SAMPINGAN:

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Berbual dan berbicara tentang perkara yang

berkaitan dengan sejarah Tanah air

2. Mendengar dan memberi respons secara lisan tentang perkara yang dibincangka.

3. Mencetuskan 5 idea yang bernas dalam perbincangan.

Aras 1

iv. Mempertahankan pendapat dengan alasan

yang wajar.Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.

2. Menggunakan kata sendi dan ayat yang tepat untuk menyampaikan maklumat .

Aras 1

i.Mengenal pasti dan mengutarakangambaran umum dan isi-isi pentingdaripada pelbagai bahan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Pelajar dapat menganalisis 3 gaya bahasa dalam cerpen.2. Menyatakan tema sajak dengan tepat.

Aras 1

ii. Meneliti dan menjelaskan aspek gaya bahasa dan unsure bunyi dalam karya sastera.

Perjanjian Pangkor

107-108

Tajuk Iringan:

Kepentingan mempelajari ilmu mempertahankan diri106

Karangan (B)Pasukan sukarela109

KomsasSajak: Burung-burung Pagi:

Tema

Gaya Bahasa

Pengajaran24

NilamSejarah tokoh dengan perkataan anda sendiri.112

PLBSCT1Pasukan sukarela109

CT2Kepentingan mempelajari ilmu mempertahankan diri106

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Ceritakan pengalaman berkhemah di sebuah kawasan hutan lipur. 109

BahasaKata nama

Peribahasa1Campur tangan107

2Cendawan tumbuh selepas hujan108

3Biar putih tulang,jangan putih mata109

4Mati tidak akan menyesal,luka tidak akan menyiuk109

5Alang-alang mandi biar basah, alang-alang berdakwat biarlah hitam109

6Membaca jambatan ilmu112

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

Unit 12 : YANG INDAH ITU BAHASA

MINGGU:

17TARIKH:

25.4.2014-

29.4.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA:

2.0. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

FOKUS SAMPINGAN:

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.

BIDANG: MAKLUMAT

FOKUS UTAMA:

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

FOKUS SAMPINGAN:

7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea

utama, isi releven tentang bahan

yang didengar, dibaca dan

ditonton.

BIDANG: ESTETIK

FOKUS UTAMA:

10.0 Memahami dan memberikan

respons peribadi tentang karya sastera

FOKUS SAMPINGAN:

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh..

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Mengemukakan 5 idea yang sesuai dalam perbincangan.

2. Memberikan penjelasan sesuatu isu berdasarkan pengalaman sedia ada.

Aras 1

i.Mengenal pasti isu dalam topikperbincangan untuk mencungkil idea.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Membina 5 ayat tunggal berdasarkan bahan yang dibaca dan didengar.

2. Menyenaraikan3 idea atau utama.

3. Menulis dua peranggan isi dan perenggan kesimpulan dengan lengkap.

Aras 1

i.Mengenal pasti dan mengutarakangambaran umum dan isi-isi pentingdaripada pelbagai bahan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menentukan 3 persoalan penting yang berkaitan dengan bahan sastera.

2. Menyatakan 3 pengajaran yang diperoleh daripada bahan sastera.

Aras 1

v. Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan

persoalan, pemikiran serta nilai dan

pengajaran karya puisi dan prosa.

Industri Pelancongan Menyumbang Ke Arah Pembangunan Negara114-115

Tajuk Iringan:

Taman Negara Bakun117-118

Karangan (C)KARANGAN PIDATO:

Tekun Membaca Masyarakat Jaya

116

KomsasSajak: Ketenangan:

Tema

Persoalan

Pengajaran

NilamKepentingan teknologi maklumat119

PLBSCT1Teknologi Maklumat Tonggak Kemakmuran Negara119

CT2Kesan teknologi maklumat kepada masyarakat119

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Menghargai masa remaja119

Bahasa Kata Nama Terbitan

Kata Nama Majmuk

120-122

Peribahasa1Hutan batu113

MINGGU 18-19

PENILAIANPEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014

MINGGU 20

POSTMORTEMPERBINCANGAN SKEMA JAWAPAN

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

Unit 13 : Angkatan Tentera Malaysia Di Persada Antarabangsa

MINGGU:

21

TARIKH:

23.5.2014-

27.5.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA:

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.FOKUS SAMPINGAN

1.4 Bersoaljawab secara bertatasusila dengan menggunakan pelbagai soalan..

1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan.BIDANG: MAKLUMAT

FOKUS UTAMA:

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.FOKUS SAMPINGAN

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah / menolak pilihan. ..BIDANG: ESTETIK

FOKUS UTAMA:

11.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera.

FOKUS SAMPINGAN:

10.3. Menyatakan bentuk dan nada puisi

10.5. Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi .Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyatakan isi penting berdasarkan teks.

2. Menyenaraikan kata pinjaman.

3. Mengemukakan maklumat secara sopan Aras 1: i. Berbual tentang pengalaman diri dan

kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

iv Mengajukan soalan bercapah aras

rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Aras 2. ii . Menyatakan hasrat dan harapan

untuk menjelaskan sesuatu perkara.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.

2. Membina aya berdasarkan kata terbitan dan imbuhan yang diberi.

3. Menyusun isi mengikut keutamaan untuk membina ringkasan karangan.

Aras 1. ii.Men gemukakan idea utama dan idea

sokongan untuk menghuraikan pendapat.

iii.Memberikan pendapat dengan

mengemukakan contoh yang sesuai

Aras 2. ii Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaianmasalah.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyatakan bentuk dan nada puisi

2. Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi .Aras 1 : iv Menghuraikan ciri, bentuk dan nada

sajak

vi mengemukakan maksud puisi

Aras 2 : ii. Mengenalpasti penggunaan sinkof

dan pengulangan,anafora dan efifora

Sumbangan Angkatan Tentera Malaysia di peringkat antarabangsa124-125

Tajuk Iringan:

Keamanan sejagat

Karangan (C)KARANGAN WAWANCARA:

Sebagai wartawan laman web sekolah,anda ditugaskan mewawancara seorang bekas tentera yang pernah menganggotai misi pengaman PBB 127

KomsasSajak Laut

NilamKeamanan sejagat

PLBSCT1Keamanan sejagat

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Keamanan sejagat

Bahasa1. Mengesan Kesilapan Ejaan dan Tanda Baca

2. MORFOLOGI:

2.1 Kata Nama Ganda

2.1.1 Penggandaan penuh

2.1.2 Penggandaan separa

2.1.3 Penggandaan

berentak128-129

129-130

Peribahasa1Berat sama dipikul,ringan sama dijinjing131

2Ke bukit sama didaki,ke lurah sama dituruni,ke laut sama direnangi131

3Dapat sama laba,cicir sama rugi131

4Rupa tak dapat diubah,perangai dapat diubah131

5Hidup dikandung badan,mati dikandung tanah131

6Kecil jangan disangka anak,besar jangan disangka bapa131

7Merajuk pada yang kasih,manja pada yang sayang,meminta pada yang ada131

CUTICUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

Unit 14 : INDAHNYA NEGARAKU

MINGGU:

22

TARIKH:

13.6.2014-

17.6.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA

3.0. Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat.FOKUS SAMPINGAN

3.1. Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding.

Bidang : Maklumat

FOKUS UTAMA

8.0. Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN

8.5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabahBidang : Estetik

FOKUS UTAMA

10.0. Memahami dan memberikan respon oeribadi tentang karya satsera.FOKUS SAMPINGAN

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran

10.6..Mengulas karya sastera dari aspek

watak dan perwatakan . latar, plot, gaya

bahasa dan sudut pandangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Membina ayat menggunakan pelbagai ragam bahasa.

2. Menyatakan beberapa isi karangan yang dibincangkan

3. Menghasilkan satu karangan pendapat yang lengkap

Aras 1 : ii.Memberikan pandangan dalamperundingan dengan menggunakansebutan, intonasi, nada dan jeda yangsesuai untuk membina kesefahaman.

Aras 2 : ii. Menyatakan persetujuan dan menolak

beberapa penyataan yang diberikan oleh

pihak lain dalam perundingan.Pada akhir pengajaran murid dapat :

1. Mentafsir dan merumus idea utama bahan grafik dan bukan grafik

2. Mengenalpasti idea utama dan idea

sokongan dalam perengan.

3. Merumus idea dengan alasan yang dapat diiterima.

Aras 1: i.Menentukan maklumatyang sesuai untuk

sesuatu tugasan.

ii.Menyusun maklumat mengikutkeperluan.

Aras 2 : ii Meneliti semula maklumat dan membuat

pindaan berdasarkan keperluan tertentuPada akhir pengajaran murid dapat :

1. Menyatakan bentuk dan nada puisi

2. Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi .Aras 1 : iv Menghuraikan ciri, bentuk dan nada

sajak

vi mengemukakan maksud puisi

Aras 2 : ii. Mengenalpasti penggunaan sinkof

dan pengulangan,anafora dan efifora

Laporan Lawatan Sambil Belajar Ke Kota Kinabalu

~Buat catatan tentang keistimewaan tempat-tempat yang dilawati.132-133

Tajuk iringan :

Internet

Karangan (C)KARANGAN PENDAPAT: Persatuan Alam Sekitar sekolah anda akan menganjurkan program lawatan sambil belajar. Rakan anda berpendapat bahawa program seumpama itu hanya membuang masa dan wang. Anda tidak bersetuju dengan pendapat rakan anda itu.Kemukakanlah hujah anda berserta alasan bagi menyedarkan rakan anda bahawa aktiviti lawatan banyak memberikan manfaat kepada pelajar.

133

KomsasSajak : Warkah kepada generasi

NilamSekolah cantik pengujung tertarik134

PLBSCT1Internet 135

CT2Sekolah cantik pengujung tertarik134

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Internet

135

BahasaMORFOLOGI:

1. Kata Tugas

1.1 Kata Penegas

1.2 Kata Nafi

1.3 Kata Pemeri

1.4 Kata Arah

Peribahasa1

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

UNIT 14 : INDAHNYA NEGARAKU 132-141

MINGGU:

23

TARIKH:

20.6.2014-

24.6.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks: BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA

3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat.FOKUS SAMPINGAN

3.1.Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding.

Bidang : Maklumat

FOKUS UTAMA

8.0. Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN

8.6 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah

Bidang : Estetik

FOKUS UTAMA

10.0. Memahami dan memberikan respon oeribadi tentang karya sasera.

FOKUS SAMPINGAN

10.1.Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

10.6Mengulas karyasastera dari aspekwatak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa

Pada akhir pengajaran murid dapat :

1. Membina ayat menggunakan pelbagai ragam bahasa.

2. Memahami karangan format laporan

3. Menyatakan satu karangan laboran yang lengkap

Aras 1. : i. Memberikan komen tentang sesuatu pandangan dengan menggunakankata, ungkapan dan ayat yang sesuaiuntuk mengelakkan konflik.

ii.Memberikan pandangan dalamperundingan dengan menggunakansebutan, intonasi, nada dan jeda yangsesuai untuk membina kesefahaman.

Pada akhir pengajaran murid dapat :

1. Mentafsir dan merumus idea utama bahan grafik dan bukan grafik.

2. Mengenalpasti idea utama dan idea

sokongan dalam perengan.

3. Merumus idea dengan alasan yang dapat diiterima.

Aras 1 : iii. Mengenalpasti idea utama dan idea

sokongan dalam perengan.

Aras 3.: iii. Merumus idea dengan alasan yang

dapat diiterima.

Pada akhir pengajaran murid dapat :1. Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.2. Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.

Aras 1 : i.Menyatakan makna kata dan

ungkapan berdasarkan konteks untuk

memahami maksud tersurat dan

tersirat.

ii. Mengesan urutan peristiwa untuk

menggambarkan keseluruhan cerita.

Keistimewaan yang terdapat di Pulau Tiga.

140-141

Tajuk Iringan:

Faktor-faktor yang mendorong pelancong luar datang ke Malaysia.136

Karangan (c)KARANGAN LAPORAN:

Anda telah mengikuti program lawatan yang dianjurkan oleh sekolah anda. Tulislah laporan tentang program lawatan yang pernah anda sertai itu.136

KomsasProsa tradisional : Raja Muda

NilamKeistemewaan Pulau Tiga 140-141

PLBSCT1Faktor-faktor yang mendorong pelancong luar datang ke Malaysia.136

CT2Cui-cuti Malaysia138

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Usaha menjaga keselamatan negara merupakan tanggung jawab setiap rakyat negara ini kerana keamanan negara pemangkin pembangunan industri pelancongan.Nyatakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keselamatan negara.137

BahasaMORFOLOGI:

1. Kata Tugas

1.3 Kata Pemeri

1.4 Kata Arah

Peribahasa1

2

3

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

UNIT 15: SARAWAK BUMI KENYALANG142-151

MINGGU:

24

TARIKH:

27.6.2014-

1.7.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA

2.0. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.FOKUS SAMPINGAN

2.1. mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan

2.5. Memberikan penjelasan secara spotas tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan.Bidang : Maklumat

FOKUS UTAMA

7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.FOKUS SAMPINGAN

8.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting releven tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.

8.2 Mengemukakan solaan untuk mendapatkan penjelasan.

Bidang : Estetik

FOKUS UTAMA

10.0.Memahami atau memberi respon

peribadi tentang karya.

FOKUS SAMPINGAN10.1.Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

10.6Mengulas karyasastera dari aspekwatak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa,Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyatakan pendapat mengenai sesuatu isu yang dikemukakan.

2. Menggunakan kata ganda yang sesuai

dalam ayat yang gramatis.

3. Menjawab soalan-soalan menggunakan

ayat-ayat yang gramatis.

Aras 1. (v) Membalas hujah dalam suasana perbincangan secara harmoni.

Aras 2 (ii) : Menyatakan hasrat dan harapan

untuk menjelaskan sesuatu perkaraPada akhir pengajaran murid dapat :

1. Menyusun maklumat penting berdasarkan teks yang dibaca.

2. Menuliskan rencana dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis dan format yang betul.Aras 1 i.Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

iii.Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.Pada akhir pengajaran murid dapat :

1..Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

2. Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.Aras 1 : i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat.

ii. Men gesan urutan peristiwa untuk men ggambarkan keseluruhan cerita.

Kemakmuran Sarawak143-144

Tajuk Iringan:

Alam sekitar147

Karangan (C)KARANGAN RENCANA:

Pilih satu daripada bidang ekonomi Sarawak dan tulis rencana tentang bidang itu yang panjangnya tidak kurang daripada 150 patah perkataan.145

KomsasProsa Tradisional: Hikayat Opu Daeng Menambun

NilamAlam sekitar147

PLBSCT1Kebudayaan kaum peribumi145

CT2Taman negara146

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Alam sekitar147

BahasaMORFOLOGI:

Pembentukan Kata Adjektif

1. Kata Adjektif Tunggal

2. Kata Adjektif Terbitan

2.1 Awalan

2.2 Apitan

2.3 Sisipan

3. Kata Adjektif Ganda

3.1 Penggandaan penuh

3.2 Penggandaan separa

3.3 Penggandaan berentak

4. Kata Adjektif Majmuk148-151

Peribahasa1

2

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

UNIT 16 : TEKNOLOGI BINAAN152-160

MINGGU:

25

TARIKH:

4.7.2014-

8.7.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

FOKUS SAMPINGAN

2.1 Mencetuskan idea yang bernas senasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

Bidang : Maklumat

FOKUS UTAMA

8.0.Memperoses maklumat untuk

keperluan tertentu.

FOKUS SAMPINGAN.8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan

Bidang : Estetik

FOKUS UTAMA

10.0.Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya.

.

FOKUS SAMPINGAN

10.1.Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

10.6Mengulas karyasastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa,

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyatakan makna kata dan rangkai kata berdasarkan

petikan yang didengar atau dibaca.

2. Mengemukakan idea atau hasrat tentang

sesuatu perkara dengan menggunakan

ayat-ayat yang gramatis.

Aras 1. ii. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

iii.Memberikan pendapat dengan

mengemukakan contoh yang sesuai.

Pada akhir pengajaran murid dapat :

1. Mencatatkan isi-isi penting berdasarkan petikan.

2. Menyusun maklumat mengikut keutamaan, menggunakan ayat-ayat yang gramatis.

Aras 1 : ii Menyusun maklumat mengikut keperluan.

Aras 2: iv, Meneliti semula maklumat dan

membuat pindaan berdasarkan keperluan

tertentu

Aras 3: i. Merumuskan maklumat dengan

memberikan alasan yang dapat diterima.Pada akhir pengajaran murid dapat :

1..Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

2. Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.

Aras 1 : i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat.

ii. Mengesan urutan peristiwa untuk men ggambarkan keseluruhan cerita.

Mengembalikan Keseimbangan Ekosistem di Kuala Lumpur.157-158

Tajuk Iringan:

Perpustakaan keluarga153

Karangan (B)Kediaman idaman152

KomsasProsa tradisional : Hikayat Inderaputera

NilamPerpustakaan keluarga157

PLBSCT1Kediaman idaman

CT2Perpustakaan keluarga153

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Kediaman idaman

Bahasa. Mengenal pasti kesalahan pemilihan kata:

Ukiran dan Kaligrafi Masjid Wilayah Persekutuan.

2. Pembentukan Perkataan Baharu

2.2 Imbuhan Yunani-Latin-

Inggeris

2.2.1 Awalan

pro-

anti-

poli-

auto-

sub-

kilo-

mili-

tele-

foto-

2.2.2 Akhiran

-isme

-ik

-is

-al

-si

Peribahasa1

2

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

UNIT 16 : TEKNOLOGI BINAAN152-160

MINGGU:

26

TARIKH:

11.7.2014-

15.7.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:FOKUS UTAMA

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan.

FOKUS SAMPINGAN

1.1. Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga dan masyarakat dengan menggunaka kata intonasi dan nada yang sesuai.

Bidang : Maklumat

FOKUS UTAMA

8.0. Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu.

FOKUS SAMPINGAN

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan

Bidang : Estetik

FOKUS UTAMA

10.0.Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya.

.

FOKUS SAMPINGAN

10.1.Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

10.6Mengulas karyasastera dari aspekwatak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa,

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyatakan makna kata dan rangkai kata berdasarkan petikan yang didengar atau dibaca.2. Mengemukakan idea atau hasrat tentang

sesuatu perkara dengan menggunakan

ayat-ayat yang gramatis.

Aras 1: i.. Berbual tentang pengalaman diri dankegiatan harian dengan menggunakansebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

ii.Membenarkan pendapat rakan untukmen eruskan perbualan.

Pada akhir pengajaran murid dapat :

1. Mencatatkan isi-isi penting berdasarkan petikan.

2. Menyusun maklumat mengikut keutamaan, menggunakan ayat-ayat yang gramatis.

Aras 1 : ii Menyusun maklumat mengikut

keperluan.

Aras 2 :iv. Meneliti semula maklumat dan

membuat pindaan berdasarkan keperluan

tertentu

Pada akhir pengajaran murid dapat :

1. .Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

2. Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.Aras 1 : i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. i. Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

Kesan rumah hijau

157

Karangan (C)KARANGAN RENCANA:

Anda bercita-cita menjadi seorang arkitek. Berpandukan gambar dan foto,grafik dan spesifikasi pada halaman 152 dan 153, tulis sebuah karangan bertajuk Cara-cara Membuat Taman Mini Burung. Bagi mengetahui format menulis karangan rencana, rujuklah halaman 35.154

KomsasProsa tradisional : Anggun Cik Tunggal

NilamKesan rumah hijau157

PLBSCT1Kesan rumah hijau157

CT2Program Penghijauan Bandar157

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Kesan rumah hijau157

Bahasa 2.2 Imbuhan Yunani-Latin-

Inggeris

2.2.1 Awalan

pro-

anti-

poli-

auto-

sub-

kilo-

mili-

tele-

foto-

2.2.2 Akhiran

-isme

-ik

-is

-al

-si

Peribahasa1

2

3

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

UNIT 17 : ZAMAN KEGEMILANGAN161-170

MINGGU:

27

TARIKH:

18.7.2014-

22.7.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan.

FOKUS SAMPINGAN

1.2. Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentangs esuatu yang diperoleh oleh orang lain.

Bidang : Maklumat

FOKUS UTAMA

7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

FOKUS SAMPINGAN

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton.

7.2 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat.

Bidang : Estetik

FOKUS UTAMA

10.0 Memahami dan memberi respon peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN

10.1.Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

10.6.Mengulas karya sastera dari aspekwatak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa,

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Membaca teks pilihan menggunakan sebutan nada dan intonasi yang betul.

2. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk mendapat penjelasan lanjut. Aras 1. : vi Mengajukan soalan bercapah aras

rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. v.Membalas hujah dalam suasana

perbincangan secara harmoni.Pada akhir pengajaran murid dapat :

1. Menyatakan ideautama yang dapat

2. Mengul;as 4 isi tersurat yang terdapat dalam petikan / graf / carta.

Aras 1 : iii.Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatkan penerangan.

iv. Membaca pantas secara

imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat

Pada akhir pengajaran murid dapat :

1...Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

2.Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.Aras 1 : i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat.ii. Men gesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

Pelabuhan Melaka

Hikayat Patani161-164

169-170

Karangan (B)Hidup Secara Aman:

Hidup dalam suasana yang aman damai menjadi idaman setiap individu. Sikap positif pula perlu untuk mengekalkan kehidupan dalam suasana aman damai. Carta di bawah menunjukkan sikap yang dapat menyumbangkan kehidupan yang aman damai. Berdasarkan carta,tulis sikap yang dapat memelihara kerukunan hidup sesame manusia.164

Komsascerpen : Anak Penggunting Rambut

NilamAmalan membaca dapat meluaskan pengetahuan seseorang169

PLBSCT1Amalan membaca169

CT2Iklan165

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Amalan membaca dapat meluaskan pengetahuan seseorang169

BahasaFRASA:

1. Frasa Nama

2. Frasa Kerja

3. Frasa Adjektif

4. Frasa Sendi Nama167-168

Peribahasa1

2

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

UNIT 18: HERBA MALAYSIA171-180

MINGGU:

28

TARIKH:

25.7.2014-

29.7.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA

1.0.Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesraFOKUS SAMPINGAN

1.2.Mendengar dan memberikan respond secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain.

Bidang : Maklumat

FOKUS UTAMA .

7.0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu.

FOKUS SAMPINGAN7.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan

.

Bidang : Estetik

FOKUS UTAMA

10.0 Memahami dan memberi respond peribadi tentang karya sasteraFOKUS SAMPINGAN

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

10.6Mengulas karyasastera dari aspekwatak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa,Menyatakan jenis, ciri, tema Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyenaraikan isi penting berdasarkan teks yang dibaca.

2. Menyatakan kepentingan herba

Aras 1: vi Mengajukan soalan bercapah aras

rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.Pada akhir pengajaran murid dapat :

1. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan.

2. Menulis ayat-ayat yang gramatis untuk tujuan merumuskan karangan

Aras 1:i) Mengenal pasti dan mengutarakangambaran umum dan isi-isi pentingdaripada pelbagai bahan.

ii.Memberikan makna kata dan rangkaikata yang sukar difahami termasuksinonim, antonim dan homonimberdasarkan konteks.

Pada akhir pengajaran murid dapat :

1..Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

2. Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.Aras 1 : i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat.

ii. Men gesan urutan peristiwa untuk men ggambarkan keseluruhan cerita

Pokok Jalanan Bukan Sekadar Penyeri Alam179-180

Tajuk Iringan:

Perubatan tradisional172

Karangan (C)KARANGAN RENCANA:

Kepentingan herba173

KomsasCerpen : Capa Rengat

NilamCerpen : Bagaimana acuan begitulah kuihnya171

PLBSCT1Kepentingan herba

CT2Mengusahakan tanah kosong ( tanah terbiar )171

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Perubatan tradisional

BahasaWACANA:

Penanda Wacana

~Tautan & Runtutan ( Kohesi & Koherensi )

SINTAKSIS:

Pola Ayat Dasar

1. FN + FN

2. FN + FK

3. FN + FA

4. FN + FSN177

178

Peribahasa1Bagaimana acuan begitulah kuihnya171

2Buah mulut172

3Durian runtuh173

4Jinak-jinak merpati173

5Lintah darat173

6Pening-pening lalat173

7Tangkai jering173

8Bau-bau bacang173

9Bunga dedap173

10Tidur-tidur ayam173

11Diam-diam ubi173

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

UNIT 18: HERBA MALAYSIA171-180

MINGGU:

29

TARIKH:

1.8.2014-

5.8.2014Ringkasan

PemahamanBIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA

1.0.Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra

FOKUS SAMPINGAN

1.2.Mendengar dan memberikan respond secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain.Bidang : Maklumat

FOKUS UTAMA .

8.0. Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu.

FOKUS SAMPINGAN8.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

Bidang : Estetik

FOKUS UTAMA

10.0 Memahami dan memberi respond peribadi tentang karya sasteraFOKUS SAMPINGAN

10.1.Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

10.6 Mengulas karya sastera dari aspekwatak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa,.Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyenaraikan lima kata kerja berdasarkan teks yang dibaca.

2. Menyatakan kepentingan herba

Aras 1: iv: Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.Pada akhir pengajaran murid dapat :

1. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan.

2. Menulis ayat-ayat yang gramatis untuk tujuan merumuskan karangan

Aras 1: Menentukan maklumat yang sesuai

untuk sesuatu tugasan.

ii.Menyusun maklumat mengikutkeperluan.

Pada akhir pengajaran murid dapat :

1. Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

2. Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.Aras 1 : i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat.

ii. Men gesan urutan peristiwa untuk

menggambarkan keseluruhan cerita

Tajuk Iringan:

Kepentingan herba

Karangan (B)Kepentingan herba

KomsasCerpen : Dendam

NilamCERPEN:

Sekapur Sirih Segeluk Air

DRAMA: Angin

~Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa174-175

176

PLBSCT1Perubatan tradisional172

CT2Perubatan moden tidak dapat menandingi perubatan tradisional.174

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)CERPEN:

Sekapur Sirih Segeluk Air

174-175

BahasaSINTAKSIS:

Pola Ayat Dasar

1. FN + FN

2. FN + FK

3. FN + FA

4. FN + FSN178

Peribahasa1Kecil hati175

2Cakap besar176

3Masuk campur176

CUTIAWAL RAMADHAN

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

UNIT 19 : SUNGAI KHAZANAH BERHARGA181-191

MINGGU:

30TARIKH:

8.8.2014-

12.8.2014Ringkasan

Tajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA:

3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat.

FOKUS SAMPINGAN:

3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding.

3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pendangan orang lain.

BIDANG: MAKLUMAT

FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada

pelbagai sumber yang dibaca, didengar dan ditonton.

FOKUS SAMPINGAN:

7.5 Memahami dan meneliti maksud

tersurat dan tersirat daripada

sesuatu bahan.

BIDANG: ESTETIK

FOKUS UTAMA:

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif.FOKUS SAMPINGAN:

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Murid dapat berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan laras bahasa yang betul.

2. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka.

Aras 1

i.Berbual tentang pengalaman diri dankegiatan harian dengan menggunakansebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

Aras 2

ii. Menyatakan hasrat dan harapan untuk

menjelaskan sesuatu perkara.

Pada akhir pengajaran pelajar dapat :

1. Murid dapat mengenal pasti 3 isi tersebut dan 2 isi tersirat dalam petikan.

2. Menulis rumusan daripada isi tersurat dan tersirat.

Aras 1

iv. Membaca pantas secara imbasan dan

luncuran untuk mengenal pasti

maklumat..

Aras 2

i . Meneliti dan mengutarakan fakta dan

pendapat dalam bahan dengan

memberikan alasan yang sesuai.

Pada akhir pengajaran pelajar dapat :

1. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek gaya bahasa dan unsur bunyi.

Aras 1

Men gesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

Sungai Sumber Rezeki Dalam Kehidupan Kita

181

Tajuk Iringan:

Tindakan-tindakan bagi mengatasi masalah pencemaran sungai. 187

Karangan (B)Kepentingan sungai kepada manusia

184

KomsasCERPEN : Maaf Kupinta

NilamKawasan rehat dan rekreasi182

PLBSCT1Langkah-langkah mengatasi masalah banjir kilat185

CT2Kesan negatif yang akan berlaku sekiranya hutan ditebang secara berleluasa.188

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Aktiviti-akiviti manusia di kawasan tasik186

Bahasa1. Kenal pasti kesalahan ejaan dan tanda baca.

187

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

UNIT 19 : SUNGAI KHAZANAH BERHARGA

181-191

MINGGU:

31TARIKH:

15.8.2014-

19.8.2014PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA:

3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat.

FOKUS SAMPINGAN:

3.3 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding.

3.4 Berbincang untuk menerima dan menolak pendangan orang lain.

BIDANG: MAKLUMAT

FOKUS UTAMA:

7.0 Mendapat maklumat daripada

pelbagai sumber yang dibaca, didengar dan ditonton.

FOKUS SAMPINGAN:

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

BIDANG: ESTETIK

FOKUS UTAMA:

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif.

FOKUS SAMPINGAN:

11.3 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Murid dapat berbincang dengan

menggunakan ragam bahasa dan

laras bahasa yang betul.

2. Berbincang untuk menerima dan

menolak pandangan orang lain

secara terbuka.

Aras 1

i.Berbual tentang pengalaman diri dankegiatan harian dengan menggunakansebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

Aras 2

ii. Menyatakan hasrat dan harapan untuk

menjelaskan sesuatu perkara.

Pada akhir pengajaran pelajar dapat :

1. Pelajar dapat mengenal pasti 3 isi

tersebut dan 2 isi tersirat dalam

petikan.

2. Menulis rumusan daripada isi

tersurat dan tersirat.

Aras 1

iv. Membaca pantas secara imbasan dan

luncuran untuk mengenal pasti

maklumat..

Aras 2

i . Meneliti dan mengutarakan fakta dan

pendapat dalam bahan dengan

memberikan alasan yang sesuai.

Pada akhir pengajaran pelajar dapat :

1. Murid dapat mengulas karya sastera

dari aspek gaya bahasa dan unsur

bunyi.

Aras 1

ii. Mengesan urutan peristiwa untuk

menggambarkan keseluruhan cerita.

Sungai Sumber Rezeki Dalam Kehidupan Kita

181

Tajuk Iringan:

Kesan negatif yang akan berlaku sekiranya hutan ditebang secara berleluasa.188

Karangan (B)Langkah-langkah mengatasi masalah banjir kilat

185

KomsasCERPEN : Gema Sepi Gadis Genius

NilamHutan perlu dipelihara.188

PLBSCT1Memajukan kawasan sekitar sungai sebagai tempat rekreasi185

CT2Usaha-usaha menjaga kebersihan sungai.183

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Aktiviti-akiviti manusia di kawasan tasik186

Bahasa1. SINTAKSIS:

1.1 Ayat Tunggal

1.2 Perbezaan antara ayat

dasar dengan ayat tunggal

191

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

UNIT 20 : INDUSTRI PEMBUATAN BOT DAN PERAHU192-202

MINGGU:

32TARIKH:

21.8.2014-

26.8.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONALFOKUS UTAMA

1.0 Berinteraksi menjalin dan

mempererat hubungan mesra.

FOKUS SAMPINGAN

1.2 Mendengar dan memberi respon

secara lisan dan bertulis tentang

sesuatu yang diperoleh oleh orang

lain.

BIDANG : MAKLUMAT

FOKUS UTAMA .

7.0 Mendapat maklumat daripada

pelbagai sumber yang didengar,

dibaca dan ditonton.

FOKUS SAMPINGAN7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambarab keseluruhan, idea utama, isis penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton.

7.5 Memahami dan meniliti maksud

tersurat dan tersirat.

BIDANG : ESTETIK

FOKUS UTAMA

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.

FOKUS SAMPINGAN

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Memberikan komen yang munasabah terhadap sesuatu tajuk yang dikemukakan.

2. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk memperoleh maklumat daripada bahan / teks yang didengar atau dibaca

Aras 1

iii. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan

jawapan yang sesuai dalam perbualan

tatasusila.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyatakan idea utama yang dapat.

2. Mengulas 4 isi tersurat yang terdapat dalam petikan

Aras 1

iii. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai gambar dan bahan grafik.

iv. Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menuliskan beberapa rangkap pantun

ciptaan sendiri berdasarkan tema yang

diberi.

Aras 1

iii. Memilih diksi yang sesuai untuk membina

puisi.

Perkembangan Pembuatan Bot dan Perahu di Malaysia192 - 194

Tajuk Iringan:

Kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi.197

Karangan (C)KARANGAN PENDAPAT:

Slogan Malaysia Boleh memainkan peranan penting bagi membakar semangat rakyat Malaysia untuk mencipta pelbagai kejayaan. Setelah berjaya mengeksport kereta nasional, Malaysia juga mampu menghasilkan bot berkuasa tinggi dan mengeksportnya. Berbincanglah dalam kumpulan tentang tajuk Masa depan Industri Bot di Malaysia dengan mengemukakan hujah yang rasional. Tulislah karangan berpandukan isi-isi yang diberikan.197

KomsasCERPEN : Warkah daripada Ibu

NilamKepentingan teknologi maklumat dan komunikasi.197

PLBSCT1Program Celik Komputer wajar diperkenalkan kepada penduduk kampung tanpa mengira usia.Berikan komen anda.197

CT2Dengan kemajuan sains dan teknologi dan telekomunikasi, pelbagai barang bermutu dapat dihasilkan demi mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia.198

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Cara hidup yang sederhana.

( Berjimat cermat )199

BahasaSINTAKSIS:

1. Ayat Aktif Transitif

2. Ayat Pasif

Penjodoh bilangan199-201

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

UNIT 21 : BINTANG DI LAUTAN203-212

MINGGU:

33TARIKH:

5.9.2014-

9.9.2014Ringkasan

PemahamanTajuk Buku Teks:BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA

1.0 Berinteraksi menjalin dan

mempererat hubungan mesra.

FOKUS SAMPINGAN

1.2 Mendengar dan memberikan respon

secara lisan dan bertulis tentang

sesuatu yang perihal oleh orang

lain.

BIDANG : MAKLUMAT

FOKUS UTAMA .

8.0 Memproses maklumat u ntuk

keperluan tertentu

9.0 Menyampaikan maklumat untuk

keperluan tertentu.

FOKUS SAMPINGAN8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

9.2 Menentukan format penyampaian

dan jenis penulisan yang

sesuai untuk menyampaikan

maklumat.

BiDANG : ESTETIK

FOKUS UTAMA

10.0 Memahami dan memberi respon

peribadi tentang karya.

FOKUS SAMPINGAN

10.4 Menyatakan jenis , ciri, tema dan

persoalan, pemikiran, nilai dan

pengajaran.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyatakan lima kata kerja berdasarkan

petikan rencana yang dibaca.

Aras 1

iv. Menyatakan maksud atau penyataan secara lisan ketika

berbual dengan rakan.

2. Menyatakan hujah untuk menerima atau menolak pendapat dalam perbincangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menyusun isi-isi penting mengikut

keutamaan

2. Menulis format surat kiriman tidak rasmi.

3. Menulis surat kiriman tidak rasmi dengan

format yang betul. Aras 1

Ii Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu.

Iii Menyatakan dan mengilustrasikan format

pelbagai format lisan dan penulisan.

Aras 2

ii. Mengecam format penulisan surat, kad

ucapan/ pesanan dan cereka.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Menulis aspek yang menarik dalam genre

sastera yang dikaji.

Aras 2

iii. Mehuraikan watak dan perwatakan dan latar

masyarakat

Pelabuhan Bebas Cukai203-204

Tajuk Iringan:

Pelabuhan bebas cukai menguntungkan pedagang.205

Karangan (B)Cara-cara menangani masalah mendapatkan pekerja di luar negara209

KomsasDRAMA : Hemodialisis

NilamKuala Lumpur dan Labuan merupakan Wilayah Persekutuan. Namun, terdapat juga perbezaan antara kedua-duanya dari pelbagai aspek. Berdasarkan gambar dan pengetahuan sedia ada anda, senaraikan perbezaan antara Kuala Lumpur dengan Labuan dalam aspek lokasi, kegiatan ekonomi dan prasarana.212

PLBSCT1Berbelanja dengan kad kredit lebih menguntungkan. Nyatakan sama ada anda bersetuju atau tidak dengan pendapat tersebut dengan mengemukakan alasan yang munasabah.212

CT2Membayar cukai ialah tanggung jawab kita kepada negara. Pendapatan daripada cukai digunakan untuk membiayai pelbagai perkhidmatan yang disediakan untuk rakyat.208

CITRA BAHASA (PEMULIHAN)Pelabuhan bebas cukai menguntungkan pedagang.205

BahasaSINTAKSIS:

1. Ayat Seruan

2. Ayat Perintah210-211

Peribahasa1Kecil hati211

MINGGU & TARIKHFOKUS P&PTEMAMUKA SURATISI KANDUNGANHASIL PEMBELAJARANTARIKH DISEMPURNAKAN

UNIT 22 : MENITI ALAF SIBER

MINGGU:

34TARIKH:

12.9.2014-

16.9.2014Ringkasan/

PemahamanTajuk Buku Teks:216BIDANG: INTERPERSONAL

FOKUS UTAMA

3.0 Berunding secara santun untuk

mendapat persetujuan dan kata

sepakat.

FOKUS SAMPINGAN

3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding.

3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain

BIDANG : MAKLUMAT

FOKUS UTAMA .

7.0 Mendapat maklumat daripada

pelbagai sumber yang didengar,

dibaca dan ditonton.

FOKUS SAMPINGAN7.5 Memahami dan meniliti maksud

tersurat dan tersirat daripada

sesuatu bahan.

BIDANG : ESTETIK

FOKUS UTAMA

10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera.

FOKUS SAMPINGAN

10.4 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Murid dapat berbincang dengan

menggunakan bahasa

yang betul dan bertatasusila.

2. Berbincang untuk menerima dan

menolak pandangan ornag lain secara

terbuka.

Aras 1

i. Berbual tentang penglaman diri dan kegiatan

harian dengan menggunakan sebutan, nada

dan intonasi yang sesuai.

Aras 2

ii. Menyatakan hasrat dan harapan untuk

menjelaskan sesuatu perkara

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Murid dapat mengenalpasti 3 isi tersurat

dan 3 isi tersirat dalam petikan.

2. Menulis rumusan daripada isi tersebut dan

tersirat.

Aras 1

v. Membalas hujah dalam suasana

perbincangan secara harmoni

Aras 2

Ii Menyatakan hasrat dan harapan untuk

menjelaskan sesuatu

Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

1. Murid dapat mengulas karya sastera dar

aspek latar tempat, masa dan masyarakat.

Aras 1 vii. Menjelaskan penggunaan inversi, metafora,

simile, dan personifikasi dalam karya

E-Buku

Tajuk Iringan:

Angkasa lepas217