rpt tingkatan 3 kbat

of 27/27
7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat http://slidepdf.com/reader/full/rpt-tingkatan-3-kbat 1/27 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2016 MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PdP CATATAN/ KBAT/ ITHINK PBS (BAND/ DISKRIPTOR)  BAB 1 : SUDUT DAN GARIS II MINGGU 1 04.01.01! " 0#.01.01! M$%&d '' d&'*'% $+$: 1.1 M,-''-& d' -,$'' &%&"&%& $d$+ 2' 3,%'&+' d,' '%& %,+' &+' d' '%& ,'%&. M$%&d '' d'5'+: (i) Mengenal pasti:  a) garis rentas lintang.  b) sudut sepadan.  c) sudut berselang-seli.  d) sudut pedalaman. (ii) Menentukan bahawa bagi garis selari  a) sudut sepadan adalah sama.  b) sudut berselang-seli adalah sama.  c) hasil tambah sudut pedalaman ialah 1800 (iii) Menentukan nilai  a) sudut sepadan  b) sudut berselang-seli  c) sudut pedalaman yang berkaitan dengan garis selari. (iv) Menentukan sama ada dua garis yang diberi adalah selari berdasarkan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang.  Menerka ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas  lintang menggunakan perisian  gemetri dinamik! set gemetri! transparensi atau kertas surih. Membincangkan kes apabila sudut berselang-seli dan sudut sepadan tidak sama.  Membincangkan kes apabila semua sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang adalah sama dan implikasi terhadap akasnya. "udut pedalaman pada sebelah yang sama bagi garis rentas lintang adalah sudut penggenap. KBAT: M,''&&  B6 Menentukan dengan betul nilai sudut pada garis selari  BAB : POLIGON II

Post on 17-Feb-2018

236 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  1/27

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  MATEMATIK TINGKATAN 3 2016

  MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PdP

  CATATAN/ KBAT/ ITHINK

  PBS

  (BAND/

  DISKRIPTOR)

  BAB 1 : SUDUT DAN GARIS II

  MINGGU 1

  04.01.01!

  "

  0#.01.01!

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  1.1

  M,-''-& d' -,$'' &%&"&%&

  $d$+ 2' 3,%'&+' d,' '%&

  %,+' &+' d' '%& ,'%&.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Mengenal pasti:

  a) garis rentas lintang.

  b) sudut sepadan.

  c) sudut berselang-seli.

  d) sudut pedalaman.

  (ii) Menentukan bahawa bagi garis selari

  a) sudut sepadan adalah sama.

  b) sudut berselang-seli adalah sama.

  c) hasil tambah sudut pedalaman ialah 1800

  (iii) Menentukan nilai

  a) sudut sepadan

  b) sudut berselang-seli

  c) sudut pedalaman yang berkaitan dengan

  garis selari.

  (iv) Menentukan sama ada dua garis yang

  diberi adalah selari berdasarkan ciri-ciri

  sudut yang berkaitan dengan garis rentas

  lintang.

  (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan

  ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis

  rentas lintang.

  Menerka ciri-ciri sudut yang

  berkaitan dengan garis rentas

  lintang menggunakan perisian

  gemetri dinamik! set

  gemetri! transparensi atau

  kertas surih.

  Membincangkan kes apabila

  sudut berselang-seli dan

  sudut

  sepadan tidak sama.

  Membincangkan kes apabila

  semua sudut yang berkaitan

  dengan garis rentas lintang

  adalah sama dan implikasi

  terhadap akasnya.

  "udut pedalaman pada

  sebelah yang sama bagi

  garis rentas lintang adalah

  sudut penggenap.

  KBAT: M,''&&

  B6

  Menentukan

  dengan betul nilai

  sudut pada garis

  selari

  BAB : POLIGON II

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  2/27

  MINGGU

  "4

  11.01.01!

  "

  7.01.01!

  Murid akan diajar untuk:

  .1

  M,-''-& 8,5 58&8 ,'+'.

  .

  M,-''-& d' -,$''

  5,,+'$' +,+' $d$+ 5,$'%'

  d' $d$+ 5,d''-' 58&8.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Menentukan sama ada plign yang diberi

  adalah plign sekata.

  (ii) Menentukan :

  a) paksi simetri

  b) bilangan paksi simetri

  bagi suatu plign.

  (iii) Melakar plign sekata.

  (iv) Melukis plign sekata dengan

  membahagi sama sudut pada pusat.

  (v) Membina segitiga sama sisi! segiempat

  sama dan heksagn sekata.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Mengenal pasti sudut pedalaman dan sudut

  peluaran plign.

  (ii) Menentukan nilai sudut peluaran apabila

  nilai sudut pedalaman plign diberi danbegitu #uga sebaliknya.

  (iii) Menentukan hasil tambah sudut

  pedalaman plign.

  Menggunakan mdel

  plign dan persekitaran

  untuk mengenal pasti

  plign sekata.

  Menerka ciri-ciri plygn

  menggunakan pembaris!

  #angka lukis! prtraktr!

  kertas grid! templat!

  gebd! kad imbas dan

  perisian gemetri dinamik.

  $ermasuk cnth plign

  tak sekata yang diperleh

  melalui aktiviti seperti

  melipat kertas yang

  berbentuk plign.

  %aitkan dengan

  penggunaan dalam

  bidang seni bina.

  Menerka sudut pelbagai

  plign melalui aktiviti

  seperti melukis!

  menggunting dan

  menampal! mengukur

  sudut dan menggunakan

  perisian gemetri dinamik.

  Mengka#i bilangan segitiga

  yang terbentuk dalam

  &adkan sehingga plign

  dengan 10 sisi

  Membina dengan alat tepi

  lurus dan #angka lukis.

  $egaskan ke#ituan lukisan.

  I"THINK: P,+' B$&

  KBAT: P,&'&'

  B1

  Mengenal pasti

  bentuk dan ruang

  yang betul

  B4

  Mengira dengan

  tepat nilai sudut

  pedalaman dannilai sudut

  peluaran plign

  sekata

  B4

  Melukis dengan

  tepat plign

  sekata

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  3/27

  (iv) Menentukan hasil tambah sudut peluaran

  plign.

  (v) Menentukan:

  a) nilai sudut pedalaman plign sekata

  apabila bilangan sisi diberi.

  b) nilai sudut peluaran plygn sekata

  apabila bilangan sisi diberi. c) bilangan sisi plign sekata apabila nilai

  sudut pedalaman atau sudut peluaran

  diberi.

  (vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan

  sudut dan sisi plign.

  suatu plign apabila

  menyambung suatu bucu

  plygn tersebut dengan

  bucu-bucu lain.

  $ermasuk cnth situasi

  harian.

  BAB 6 : BULATAN IIMINGGU

  7"9

  01.0.01!

  "

  17.0.01!

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  6.1

  M,-''-& d' -,$'' &%&"&%&3$'+' 2' -,&3'+' &-,+%&

  5,%,+' d' ,8.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Mengenal pasti diameter bulatan sebagaipaksi

  simetri.

  (ii) Menentukan bahawa

  a) #e#ari yang berseren#ang dengan perentas

  membahagi dua sama perentas tersebut

  dan begitu #uga sebaliknya.

  b) pembahagi dua sama seren#ang bagi dua

  perentas bersilang pada pusat bulatan.

  c) dua perentas yang sama pan#ang adalah

  sama #arak dari pusat bulatan dan begitu #uga

  sebaliknya.

  ; Menerka melalui aktivitiseperti menyurih! melipat!

  melukis dan mengukurdengan #angka lukis!

  pembaris! benang! prtraktr!

  kertas turas dan perisian

  gemetri dinamik.

  'ibatkan sudut releks

  pada pusat bulatan.

  B

  Menentukan ciri-

  ciri simetribulatan yang

  melibatkan

  perentas dan

  lengkk dengan

  betul

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  4/27

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  6.

  M,-''-& d' -,$'' &%&"&%&

  $d$+ d''- 3$'+'.

  d) perentas yang sama pan#ang apabila

  memtng suatu bulatan menghasilkan

  lengkk yang sama pan#ang.

  (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan

  simetri! perentas dan lengkk bulatan.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Mengenal pasti sudut pada pusat dan lilitan

  bulatan yang dicangkum leh suatu lengkk.

  (ii) Menentukan bahawa sudut pada lilitan yang

  dicangkum leh lengkk yang sama adalah

  sama besar.

  (iii) Menentukan bahawa sudut pada:

  a) lilitan

  b) pusatyang dicangkum leh lengkk yang sama

  pan#ang adalah sama besar.

  (iv) Menentukan hubungan antara sudut pada

  pusat dengan sudut pada lilitan yang

  dicangkum leh suatu lengkk

  yang sama pan#ang.

  (v) Menentukan nilai sudut pada lilitan yang

  dicangkum leh semibulatan.

  (vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan

  sudut pada pusat bulatan dan sudut pada

  lilitan bulatan.

  ; Menerka ciri-ciri sudut dalam

  bulatan melalui aktiviti sepertimelukis! menggunting dan

  menampal!serta

  menggunakan

  perisian gemetri dinamik.

  "udut yang dicangkum

  leh suatu lengkk adalah

  sama dengan sudut yang

  dicangkum

  leh perentas yang

  sepadan.

  B6

  Menentukan

  dengan betul nilai

  sudut dalam

  bulatan

  B7

  Menyelesaikan

  masalah yang

  sistematik yang

  melibatkan

  bulatan

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  5/27

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  6.6

  M,-''-& d' -,$'' 8,5

  && ,-5'+ &+'%'.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Mengenal pasti sisi empat kitaran.

  (ii) Mengenal pasti sudut pedalaman bertentangsisi empat kitaran.

  (iii) Menentukan hubungan antara sudutpedalaman bertentang sisi empat kitaran.

  (iv) Mengenal pasti sudut peluaran dan sudutpedalaman bertentang yang sepadan bagi

  sisiempat kitaran.

  (v) Menentukan hubungan antara sudut peluarandan sudut pedalaman bertentang yangsepadan bagi sisi empat kitaran.

  (vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkansudut sisi empat kitaran.

  (vii) Menyelesaikan masalah yang melibatkanbulatan.

  Menerka ciri-ciri sisi empat

  kitaran melalui aktiviti seperti

  melukis!menggunting dan

  menampal! serta menggunakan

  perisian gemetri dinamik.

  BAB 4: STATISTIK IIMINGGU

  #".

  (i) Menentusahkan

  mnm aan

  =)(

  (ii) Mempermudahkan a) nmbr b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks

  yang dikuasakan.

  (iii) Mempermudahkan pendaraban dan

  pembahagian bagi a) nmbr b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks

  yang dikuasakan dengan asas berlainan.

  (iv) Melakukan gabungan perasi yangMelibatkan pendaraban! pembahagian danyang dikuasakan bagi :

  a) nmbr

  b) sebutan algebra

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Menentusahkan

  n

  n

  aa

  1=

  (ii) Menyatakan

  na

  sebagai

  na

  1

  dan begitu #uga sebaliknya.

  (iii) Melakukan gabungan perasi darab! bahagi

  ; Menerka menggunakan

  pendaraban berulang dan

  hukum indeks

  $egaskan bahawa:npmppnm baba = )(

  =

  np

  mpp

  n

  m

  b

  a

  b

  a

  n ialah integer psiti.

  Mulakan dengan n,1

  KBAT: P,&'&'

  a dan n ialah integer

  psiti.

  B6

  Mempermudah

  pendaraban dan

  pembahagianindeks dengan

  betul

  B4

  Membuat

  pengiraan yang

  melibatkan

  hkum indeks

  dengan tepat

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  9/27

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  7.!M,'$' 5,&%'' 2' -,&3'+'&d, 5,''.

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  7.9M,'$' 5,&%'' 2' -,&3'+'$$- &d,.

  dan yang dikuasakan yang melibatkan indeksnegati bagi nmbr dan sebutan algebra

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Menentusahkan

  nn aa =1

  (ii) Menyatakan

  na1

  sebagai

  n a

  dan begitu #uga sebaliknya.

  (iii) Menentukan nilai

  na

  1

  (iv) Menyatakan

  n

  m

  a sebagai:

  ( ) nma1

  r

  m

  na

  1

  n ma

  r

  ( )mn a

  (v) Melakukan gabungan perasi darab! bahagidan yang dikuasakan yang melibatkan indekspecahan bagi:

  a) nmbr b) sebutan algebra

  (vi) Menentukan nilai

  n

  m

  a

  M$%&d '' d'5'+:

  Mulakan dengan n , .

  &adkan kepada punca

  integer psiti.

  KBAT: M,''&&

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  10/27

  (i) Melakukan pendaraban! pembahagian! yangdikuasakan atau gabungan perasi tersebut ke

  atas beberapa nmbr yang diungkapkandalam tatatanda indeks.

  (ii) Melakukan gabungan perasi darab! bahagidan yang dikuasakan yang melibatkan indekspsiti! negati dan pecahan.

  BAB ! : UNGKAPAN ALGEBRA IIIMINGGU

  16 ? 17

  04.04.01!

  "

  1#.04.01!

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  !.1

  M,-''-& d' -,$''

  8,5 ,-3''.

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  !.

  M,-''-& d' -,$'' 8,5

  5,->'+8%' $'5' ',3%' $+$-,2,,'&' -'''.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Menentukan kembangan yang melibatkan

  ungkapan algebra dalam satu tanda kurung.

  (ii) Menentukan kembangan yang melibatkan

  ungkapan algebra dalam dua tanda kurung.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Menyatakan aktr bagi suatu sebutan

  algebra.

  (ii) Menyatakan aktr sepunya dan "$+ bagi

  beberapa sebutan algebra.

  (iii) Memaktrkan ungkapan algebra

  menggunakan

  a) aktr sepunya.

  %aitkan dengan cnth

  knkrit.

  Menerka menggunakan

  perisian kmputer.

  Menerka menggunakan

  bahan knkrit dan perisiankmputer

  Mulakan dengan sebutan

  algebra linear.

  &adkan kepada ungkapan

  linear.

  $egaskan:

  ( )( ) ( ) 2bababa =

  $ermasuk:

  (a / b)(a / b)(a b)(a b)

  (a / b)(a b)

  (a b)(a / b)

  $egaskan hubungan antara

  kembangan dan

  pemaktran.

  mbil perhatian bahawa

  213 adalah aktr bagi

  semua sebutan algebra.

  +e*a antara dua sebutan

  kuasa dua bermakna:

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  11/27

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  !.6

  M,'$' 5,'-3'' d' 5,8''

  b) be*a antara dua sebutan kuasa dua.

  (iv) Memaktr dan mempermudahkan pecahan

  algebra.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Menambah atau menlak dua pecahan

  algebra yang mempunyai penyebut yang sama.

  Menerka menggunakan

  perisian kmputer.

  Mengaitkan dengan situasi

  22 ba , (a / b)(a 4 b)

  atau

  (a 4 b)(a / b)

  &adkan kepada empat

  sebutan algebra.

  ab ac , a(b c)22 fe

  , (e / )(e )

  x2

  +2xy+y2

  (x+y )2

  hadkan #awapan kepada2)( byax+

  ab / ac / bd / cd

  , (b / c)(a / d)

  Mulakan dengan ungkapan

  satu sebutan untuk

  pengangka dan penyebut.

  &adkan kepada

  pemaktran

  yang melibatkan aktr

  sepunya dan be*a antara

  dua sebutan kuasa dua.B4

  Melakukan

  perasi terhadap

  dua pecahan

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  12/27

  , '+' 5,'' ',3%'.

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  !.4

  M,'$' 5,d'%'3' d'

  5,-3''&' , '+' 5,'' ',3%'.

  (ii) Menambah atau menlak dua pecahan

  algebra yang penyebut satu pecahan adalah

  gandaan bagi penyebut pecahan yang lain.

  (iii) Menambah atau menlak dua pecahanalgebra yang penyebut pecahan tersebut

  a) tidak mempunyai aktr sepunya.

  b) mempunyai aktr sepunya.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Mendarab dua pecahan algebra yang

  melibatkan penyebut dengan:

  a) satu sebutan.

  b) dua sebutan.

  (ii) Membahagi dua pecahan algebra yang

  melibatkan penyebut dengan

  a) satu sebutan.

  b) dua sebutan.

  (iii) Melakukan pendaraban dan pembahagian

  bagi dua pecahan algebra menggunakan

  pemaktran yang melibatkan aktr sepunya

  dan be*a antara dua sebutan kuasa dua.

  kehidupan sebenar.

  Menerka menggunakan

  perisian kmputer.

  .

  %nsep 5"$% mungkin

  digunakan.

  &adkan penyebut kepada

  satu

  sebutan algebra.

  Mulakan dengan

  pendaraban dan

  pembahagian yang tanpa

  pemudahan diikuti dengan

  pendaraban dan

  pembahagian

  yang ada pemudahan.

  KBAT: M,''&&

  algebra dengan

  tepat

  B7

  Menyelesaikan

  masalah dengan

  sistematik yang

  melibatkan

  ungkapan algebra

  BAB 9 : RUMUS ALGEBRA

  MINGGU

  1! ? 19

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  9.1

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Menentukan sama ada suatu kuantiti dalam

  Menggunakan cnth situasi

  harian untuk menerangkan

  pemblehubah dan pemalar.

  6emblehubah termasuk

  integer! pecahan dan

  perpuluhan.

  B1

  Mengenal pasti

  rumus algebra

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  13/27

  7.04.01!

  "

  0.07.01!

  M,-''-& 8,5 5,-38,$3' d'

  5,-''%.

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  9.

  M,-''-& 8,5 %$-$ $+$

  -,2,,'&' -'''.

  situasi yang diberi ialah pemblehubah atau

  pemalar.

  (ii) Menentukan pemblehubah dalam situasi

  yang diberi dan mewakilkan pemblehubah

  tersebut dengan simbl huru.

  (iii) Menentukan nilai yang mungkin bagi suatu

  pemblehubah dalam situasi yang diberi.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Menulis rumus berdasarkan

  a) pernyataan

  b) situasi

  yang diberi.

  (ii) Mengenal pasti perkara rumus.

  (iii) Mengungkapkan pemblehubah tertentu

  sebagai perkara rumus dengan melibatkan

  a) satu daripada perasi asas: /! -!7!

  b) kuasa atau punca kuasa.

  c) gabungan perasi asas dan kuasa atau

  punca kuasa.

  (iv) Menentukan nilai suatu pemblehubah

  apabila pemblehubah tersebut:

  a) ialah perkara rumus

  b) bukan perkara rumus

  (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan

  rumus.

  "imbl yang mewakili

  suatu kuantiti dalam rumus

  mesti dinyatakan dengan

  #elas.

  KBAT: M,''&&

  'ibatkan rumus saintiik.

  dengan betul

  B4

  Mengungkapkan

  pemblehubah

  tertentu sebagai

  perkara rumus

  dengan tepat

  B7

  Menyelesaikan

  masalah dengan

  sistematik yangmelibatkan rumus

  algebra

  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  14/27

  0

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  15/27

  1 ?

  16.0!.01!

  "

  0.0!.01!

  M,-''-& d' -,$'' 8,5

  ,,%$5''.

  10.

  M,-''-& d' -,$''8,5 5,-3,'%'.

  (i) Mengenal pasti sama ada bentuk yang diberi

  adalah serupa .

  (ii) Mengira pan#ang sisi yang tidak diketahui bagi

  dua bentuk yang serupa.

  (i) Mengenal pasti suatu pembesaran.

  (ii) Menentukan aktr skala! diberi b#ek dan

  ime# pembesaran apabila

  a) aktr skala 9 0.

  b) aktr skala 0.

  (iii) Menentukan pusat pembesaran apabila b#ek

  dan ime# diberi.

  (iv) Menentukan ime# b#ek apabila pusat

  pembesaran dan aktr skala diberi.

  (v) Menentukan ciri-ciri suatu pembesaran

  (vi) Mengira :

  a) aktr skala

  b) pan#ang sisi ime#

  c) pan#ang sisi b#ek suatu pembesaran.

  (vii) Menentukan hubungan antara luas ime# dan

  luas b#ek.

  (viii) Mengira

  a) luas ime#

  b) luas b#ek

  c) aktr skala

  di bawah suatu pembesaran.

  Melibatkan cnth situasi

  harian.

  Menerka knsep pembesaran menggunakan kertas grid!

  bahan knkrit! lukisan! gebd

  dan perisian gemetri dinamik.

  Mengaitkan pembesaran

  dengan keserupaan bentuk.

  Menggunakan kertas grid dan

  perisian gemetri dinamik

  untuk menerka hubunganantara luas ime# dan luas

  b#ek.

  $egaskan bahawa apabila

  sudut sepadan segitiga

  adalah sama maka sisi

  sepadan adalah

  berkadaran .

  'ibatkan aktr skala

  negati.

  KBAT: M,'5&'&

  B6

  Menentukan

  dengan betul

  aktr skala dan

  pusat

  pembesaran

  B4

  Mengira dengan

  tepat luas ime#!

  luas b#ek danaktr skala

  pembesaran

  Melukis dengan

  tepat ime# bagi

  suatu

  pembesaran

  B7

  Menyelesaikan

  masalah dengansistematik yang

  melibatkan

  pembesaran

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  16/27

  (i;) Menyelesaikan masalah yang melibatkan

  pembesaran

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT6

  9.0!.01! ? 01.09.01!

  BAB 11: PERSAMAAN LINEAR II

  MINGGU

  4 " 7

  04.09.01!

  "

  11.09.01!

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  11.1

  M,-''-& d' -,$'' 8,5

  5,%'-'' &,'% d''- d$'

  5,-38,$3'.

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  11.

  M,-''-& d' -,$'' 8,5

  5,%'-'' &,'% ,%,+' d''- d$'

  5,-38,$3' $+$ -,2,,'&'

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Menentukan sama ada suatu persamaan

  adalah persamaan linear dalam dua

  pemblehubah.

  (ii) Menulis persamaan linear dalam dua

  pemblehubah daripada maklumat yang

  diberi.

  (iii) Menentukan nilai satu pemblehubah apabila

  diberi nilai pemblehubah yang lain.

  (iv) Menentukan penyelesaian yang mungkin

  bagi persamaan linear dalam dua

  pemblehubah.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Menentukan sama ada dua persamaan yang

  diberi adalah persamaan linear serentak.

  (ii) Menyelesaikan dua persamaan linear

  Menerbitkan persamaan lineardalam dua pemblehubah yang

  berkaitan dengan situasi

  kehidupan sebenar.

  Menerka menggunakan

  kalkulatr graik! perisian

  gemetri dinamik dan

  hamparan elektrnik untuk

  menyelesaikan persamaan

  linear dan persamaan linear

  serentak.

  Menggunakan kaedah cuba-#aya.

  Menggunakan cnth

  daripada situasi kehidupan

  sebenar.

  'ibatkan simbl huruselain daripada ; dan y

  untuk mewakili

  pemblehubah.

  KBAT: M,''&&

  B7Menyelesaikan

  dengan tepat dua

  persamaan linear

  serentak

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  17/27

  -''' serentak dalam dua pemblehubah dengan

  a) kaedah penggantian.

  b) kaedah penghapusan.

  (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan dua

  persamaan linear serentak dalam dua

  pemblehubah.

  BAB 1: KETAKSAMAAN LINEAR

  MINGGU

  ! ? 9

  1#.09.01!

  "

  7.09.01!

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  1.1

  M,-''-& d' -,$'' 8,5

  ,+''-''.

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  1.

  M,-''-& d' -,$'' 8,5

  ,+''-'' &,'% d''- '+$

  5,-38,$3'.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Mengenal pasti hubungan

  a) lebih besar daripada

  b) kurang daripada

  berdasarkan situasi yang diberi.

  (ii) Menulis hubungan antara dua nmbr yang

  diberi menggunakan simbl 2 9 3 atau 2 3.

  (iii) Mengenal pasti hubungan a) lebih besar daripada atau sama dengan

  b) kurang daripada atau sama dengan

  berdasarkan situasi yang diberi.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Menentukan sama ada hubungan yang diberi

  adalah suatu ketaksamaan linear.

  (ii) Menentukan penyelesaian yang mungkin bagi

  ketaksamaan linear dalam satu pemblehubah

  Menggunakan situasi harian

  untuk menggambarkan

  hubungan ketaksamaan dan

  seterusnya penggunaan

  simbl 2 9 3! 2 3! 2 < 3 dan

  2 = 3.

  Melibatkan cnth situasi

  harian

  $egaskan bahawa a 9 b

  adalah setara dengan

  b a.

  2 93 disebut sebagai 2lebih

  besar daripada3.

  2 3 disebut sebagai

  2kurang daripada3.

  2

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  18/27

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  1.6

  M,'''' 5,&%'' 2'

  -,&3'+' 5,'-3'' 5,8''

  5,d'%'3' d' 5,-3''&' , '+'

  ,+''-'' &,'%.

  yang diberi:

  a) ; 9 h>

  b) ; h>

  c) ; < h>

  d) ; = h.

  (iii) Mewakilkan ketaksamaan linear:

  a) ; 9 h>

  b) ; h> c) ; < h>

  d) ; = h.

  pada garis nmbr dan begitu #uga sebaliknya.

  (iv) Membina ketaksamaan linear menggunakan

  simbl:

  a) 2 9 3 atau 2 3

  b) 2 < 3 atau 2 = 3

  daripada maklumat yang diberi.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Menyatakan ketaksamaan yang terhasil

  apabila suatu nmbr

  a) ditambah kepada

  b) ditlak daripada

  kedua-dua belah ketaksamaan yang diberi.

  (ii) Menyatakan ketaksamaan yang terhasil

  apabila kedua-dua belah ketaksamaan yang

  diberi a) didarab dengan satu nmbr.

  b) dibahagi dengan satu nmbr.

  (iii) Membina ketaksamaan

  $egaskan bahawa keadaan

  ketaksamaan tidak

  berubah.

  $egaskan bahawa apabila

  pendaraban ataupembahagian dilakukan

  pada kedua-dua belah

  ketaksamaan dengan

  nmbr negati yang

  sama! keadaan

  ketaksamaan dibalikkan.

  B6

  Mewakilkan

  ketaksamaanlinear pada garis

  nmbr dengan

  betul

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  19/27

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  1.4

  M,'''' 5,&%'' $+$

  -,2,,'&' ,+''-'' d''- '+$

  5,-38,$3'.

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  1.7M,-''-& 8,5 ,+''-'' &,'%

  ,%,+' d''- '+$ 5,-38,$3'.

  k

  m

  k

  xd

  kmkxc

  kmkxb

  kmkxa

  >

  >>+>+

  )(

  )(

  )(

  )(

  daripada maklumat yang diberi.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Menyelesaikan ketaksamaan linear dengan:

  a) menambah satu nmbr kepada

  b) menlak satu nmbr daripada

  kedua-dua belah ketaksamaan.

  (ii) Menyelesaikan ketaksamaan linear dengan:

  a) mendarab

  b) membahagi satu nmbr pada kedua-dua belah

  ketaksamaan.

  (iii) Menyelesaikan ketaksamaan linear dalam

  satu pemblehubah menggunakan gabungan

  perasi.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Mewakilkan nilai sepunya bagi dua

  ketaksamaan linear serentak pada garis

  nmbr.

  (ii) Menentukan ketaksamaan setara bagi dua

  ketaksamaan linear yang diberi.

  Menerka menggunakan

  perisian gemetri dinamik dan

  kalkulatr graik.

  Maklumat diberi daripada

  situasi kehidupan sebenar.

  'ibatkan 23!2

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  20/27

  (iii) Menyelesaikan dua ketaksamaan linear

  serentak.

  a ; < b

  a ; 9 b

  tidak diterima.

  linear serentak

  BAB 16 : GRAF FUNGSI

  MINGGU

  #

  01.0#.01!

  "

  07.0#.01!

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  16.1

  M,-''-& d' -,$'' 8,5>$&.

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  16.

  M,$& d' -,$'' %'> >$&.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Menyatakan hubungan antara dua

  pemblehubah berdasarkan maklumat yangdiberi.

  (ii) Mengenal pasti pemblehubah bersandar dan

  pemblehubah tidak bersandar dalam satu

  hubungan yang melibatkan dua

  pemblehubah.

  (iii) Mengira nilai pemblehubah bersandar!

  apabila nilai pemblehubah tidak bersandar

  diberi.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Membina #adual nilai bagi ungsi yang diberi.

  (ii) Melukis gra ungsi dengan skala yang diberi.

  (iii) Menentukan nilai y daripada gra apabila nilai

  xdiberi dan begitu #uga sebaliknya.

  (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan gra

  ungsi.

  Menerka dengan 2mesin

  ungsi3.

  'ibatkan ungsi seperti:

  y , ; / ?

  p , [email protected] / [email protected] B , +?

  &adkan kepada ungsi

  linear! kuadratik dan kubik.

  'ibatkan kes-kes apabila

  skala tidak diberi.

  KBAT: S&+,&

  B4

  Melukis gra

  ungsi dengan

  tepat

  BAB 14 : NISBAH KADAR @ KADARAN IIM$%&d '' d&'*'% $+$: M$%&d '' d'5'+: Menggunakan situasi $egaskan penggunaan unit

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  21/27

  MINGGU

  < ? 60

  0#.0#.01!

  "

  17.0#.01!

  14.1

  M,-''-& 8,5 'd'% d'

  -,'''' 5,&%'' 2'

  -,&3'+' 'd'%.

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  14.M,-''-& d' -,$'' 8,5

  '*$.

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  14.6

  (i) Menentukan kadar dalam situasi yang diberi

  dan mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat.

  (ii) Mengira kadar apabila nilai dua kuantiti yang

  berbe*a diberi.

  (iii) Mengira nilai kuantiti tertentu apabila kadar

  dan nilai kuantiti yang lain diberi.

  (iv) Menukar kadar daripada satu unit ukuran

  kepada unit ukuran yang lain.

  (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan

  kadar.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Mengenal pasti dua kuantiti yang terlibatdalam la#u.

  (ii) Mengira dan mentasirkan la#u.

  (iii) Mengira

  a) #arak! apabila la#u dan masa diberi.

  b) masa! apabila la#u dan #arak diberi.

  (iv) Menukar daripada satu unit la#u kepada unit

  la#u yang lain.

  (v) Membe*akan antara la#u seragam dan la#u

  tidak seragam.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Mengira la#u purata dalam pelbagai situasi.

  kehidupan sebenar yang

  melibatkan kadar.

  Menggunakan cnth situasi

  harian.

  Menggunakan cnth situasi

  harian.

  Membincangkan perbe*aan

  dalam pengiraan.

  Cilai murni yang berkaitan

  dengan peraturan lalu

  lintas perlu dibincangkan.'ibatkan penggunaan gra.

  B6

  Menentukandengan betul la#u!

  #arak dan masa

  B7

  Menyelesaikan

  masalah dengan

  sistematik yang

  melibatkan la#u

  dan purata la#u

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  22/27

  M,-''-& d' -,$'' 8,5

  '*$ 5$%'+'.

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  14.4

  M,-''-& d' -,$'' 8,5

  5,$+'.

  (ii) Mengira

  a) #arak! apabila la#u purata dan masa diberi.

  b) masa! apabila la#u purata dan #arak diberi.

  (iii) Menyelesaikam masalah yang melibatkan

  la#u

  dan la#u purata.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat

  dalam pecutan.

  (ii) Mengira dan mentasirkan pecutan.

  antara la#u purata dan kela#uan

  min.

  'ibatkan kes nyah-

  pecutan.

  KBAT: M,'5&'& @

  M,''&&

  BAB 17 : TRIGONOMETRI

  MINGGU61 ? 6

  .0#.01!

  "

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  23/27

  17.

  M,-''-& d' -,$'' &$ 3'&

  $d$+ +&%$ d''- ,&+&' 3,%$d$+

  +,'.

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  17.6

  M,-''-& d' -,$'' 8&$

  3'& $d$+ +&%$ d''- ,&+&' 3,%$d$+

  +,'.

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  17.4

  M,$'' &'& +', &$ d'

  8&$ $+$ -,2,,'&' -'''.

  (i) Menentukan sinus bagi suatu segitiga.

  (ii) Mengira sinus bagi suatu sudut apabila

  pan#ang sisi segitiga diberi.

  (iii) Mengira pan#ang sisi pada suatu segitiga

  apabila nilai sinus dan pan#ang sisi yang lain

  diberi.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Menentukan ksinus bagi suatu sudut.

  (ii) Mengira ksinus bagi sudut apabila pan#ang

  sisi segitiga diberi.

  (iii) Mengira pan#ang sisi bagi segitiga apabila

  nilai ksinus dan pan#ang sisi yang lain diberi.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Mengira nilai nisbah trignmetri yang lain

  apabila nilai suatu nisbah trignmetri diberi.

  (ii) Menukar unit sudut daripada:

  a) dar#ah kepada dar#ah dan minit.

  b) dar#ah dan minit kepada dar#ah.

  (iii) Menentukan nilai:

  a) tangen b) sinus

  c) ksinus

  bagi

  030!

  045dan

  060tanpa

  menggunakan kalkulatr saintiik.

  Menerka sinus bagi sudut

  yang diberi apabila:

  (a) "ai* segitiga berubah

  secara berkadaran.

  (b) "ai* sudut berubah.

  Menerka ksinus bagi sudut

  yang diberi apabila:

  (a) "ai* segitiga berubah

  secara berkadaran.

  (b) "ai* sudut berubah.

  "inus bleh ditulis

  sebagai sin .

  'ibatkan kes yang

  memerlukan penggunaan

  $erem 6ythagras

  .%sinus bleh ditulis

  sebagai ks .

  'ibatkan kes yang

  memerlukan penggunaan

  $erem 6ythagras.

  'ibatkan sudut yang

  dinyatakan dalam:

  i) dar#ah

  ii) dar#ah dan minit.

  KBAT: M,'5&'& @

  M,''&&

  I"THINK: P,+' 588

  B7

  Menyelesaikan

  masalah dengan

  sistematik yang

  melibatkan

  trignmetri

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  24/27

  (iv) Menentukan nilai:

  a) tangen

  b) sinus

  c) ksinus

  menggunakan kalkulatr saintiik.

  (v) Menentukan sai* sudut apabila diberi nilai:

  a) tangen b) sinus

  c) ksinus

  menggunakan kalkulatr saintiik.

  (vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan

  nisbah trignmetri.

  BAB # : PEPEJAL GEOMETRI III

  MINGGU66

  07.0

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  25/27

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  #.

  M,-''-& d' -,$'' 8,5

  &&5'd$ 5&%'-&d +,' d' 8 -,-3$'+

  +,' $+$ -,2,,'&' -'''.

  apabila diberi:

  a) luas tapak dan tinggi.

  b) #e#ari tapak dan tinggi.

  (vi) Mengira tinggi silinder apabila isipadu dan

  #e#ari tapak diberi.

  (vii) Mengira #e#ari tapak silinder apabila isipadu

  dan tinggi diberi.

  (viii) Menukarkan isipadu dalam satu unit metrik

  kepada unit yang lain:

  a)

  333,, mcmmm

  b)

  lmlcm ,,3

  (i;) Mengira isipadu cecair dalam suatu bekas.

  (;) Menyelesaikan masalah yang melibatkan

  isipadu prisma dan silinder.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Menerbitkan rumus isipadu bagi

  a) piramid.

  b) kn.

  (ii) Mengira isipadu piramid dalam unit333

  ,, mcmmm

  apabila diberi tinggi dan

  a) luas tapak.

  b) dimensi tapak.

  Menggunakan mdel knkrituntuk menerbitkan rumus.

  Membuat perkaitan antara

  sipadu piramid dengan

  isipadu prisma serta isipadu

  kn dengan isipadu silinder.

  'ibatkan tapak plign

  yang berlainan #enis.

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  26/27

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  #.6

  M,-''-& d' -,$'' 8,5

  &&5'd$ >,%' $+$ -,2,,'&'

  -'''.

  M$%&d '' d&'*'% $+$:

  #.4M,'5&'&' 8,5 &&5'd$ $+$

  -,2,,'&' -''' 2' -,&3'+'

  5,5,*' $3''.

  (iii) Mengira tinggi piramid apabila isipadu dan

  dimensi tapak diberi.

  (iv) Mengira luas tapak piramid apabila isipadu

  dan tinggi diberi.

  (v) Mengira isipadu kn dalam unit333

  ,, mcmmmapabila tinggi dan #e#ari tapak

  diberi.

  (vi) Mengira tinggi kn apabila isipadu dan #e#ari

  tapak diberi.

  (vii) Mengira #e#ari tapak kn apabila isipadu dan

  tinggi diberi.

  (viii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan

  isipadu piramid dan kn.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Mengira isipadu sera apabila #e#ari diberi.

  (ii) Mengira #e#ari sera apabila isipadu diberi.

  (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan

  isipadu sera.

  M$%&d '' d'5'+:

  (i) Mengira isipadu pepe#al gubahan.

  Menggunakan mdel knkrituntuk membentukkan pepe#al

  gubahan.

  Menggunakan cnth situasi

  kehidupan sebenar.

  .

  $ermasuk hemisera.

  6epe#al gubahan adalahgabungan pepe#al

  gemetri.

  KBAT: M,'5&'&

  B4Mengira dengan

  tepat isipadu

  pepe#al gubahan

 • 7/23/2019 Rpt Tingkatan 3 Kbat

  27/27

  (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan

  isipadu pepe#al gubahan.

  B! : M,$'' &d,' %,'+&> d' &8'+&> $+$ -,2,,'&' -''' -'+,-'+& 3,%'&+' d,' 3,+$ d' %$' d''- $'+$ &+$'& '%&' 2' -,&3'+'

  '3$' 5,,+'$' d' ,-'&%' -'+,-'+& ,'%' &+,-'+&

  ATAU

  M,-3$'+ 5,-3,+'' d''- 5,3''& 3,+$ 5,%,-3'' 5,$&' 5%8*, '+'$ 5,%-'&' 2' -,$'' 5,,+'$' d' ,-'&%' -'+,-'+& 3,%'&+'

  d,' 3,+$ d' %$' ,'%' 3,%,'.

  CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

  10.0