rpt matematik tingkatan 2

of 25/25
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 2 (2013) MINGGU/ TARIKH BIDA NG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN 1 2-4 JAN NOMBOR BERARAH 1.1 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian integer untuk menyelesaikan masalah. (i) Mendarab integer. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban integer. (iii) Membahagi integer. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian integer. B3D1E1 a) mendarab integer b) membahagi integer B4D1E1 a) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban dan pembahagian integer. 2 7-11 JAN 1.2 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan operasi bergabung bagi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian integer untuk menyelesaikan masalah. (i) Melaksanakan pengiraan yang melibatkan operasi bergabung bagi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian integer. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung bagi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian integer termasuk penggunaan tanda kurung. B4D1E2 a) Melaksanakan pengiraan yang melibatkan operasi bergabung bagi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian integer. B5D1E1 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung bagi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian integer termasuk penggunaan tanda kurung. 3 14-18 JAN 1.3 Melanjutkan konsep integer kepada pecahan untuk menyelesaikan masalah (i) Membanding dan menyusun pecahan. (ii) Melaksanakan penambahan, penolakan, pendaraban atau pembahagian terhadap pecahan B3D1E2 a) Membanding dan menyusun pecahan B3D1E3 a) Melaksanakan penambahan, penolakan, pendaraban atau pembahagian terhadap pecahan 4 21-25 JAN KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA, PUNCA KUASA TIGA 2.1 Memahami dan menggunakan konsep kuasa dua suatu nombor. (i) Menyatakan suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama sebagai kuasa dua nombor tersebut dan begitu juga sebaliknya. B1D1E1 Menyatakan suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama sebagai kuasa dua nombor tersebut dan begitu juga sebaliknya. B3D2E1 a. Menentukan kuasa dua suatu nombor 1

Post on 21-Nov-2015

33 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNANMATEMATIK TINGKATAN 2 (2013)MINGGU/TARIKH BIDANG

PEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARANPENTAKSIRAN

12-4 JANNOMBOR BERARAH1.1 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian integer untuk menyelesaikan masalah. (i) Mendarab integer.

(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban integer.

(iii) Membahagi integer.

(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian integer.B3D1E1

a) mendarab integer

b) membahagi integer

B4D1E1

a) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban dan pembahagian integer.

27-11 JAN1.2 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan operasi bergabung bagi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian integer untuk menyelesaikan masalah.

(i) Melaksanakan pengiraan yang melibatkan

operasi bergabung bagi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian integer.

(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung bagi penambahan, penolakan,

pendaraban dan pembahagian integer termasuk penggunaan tanda kurung.

B4D1E2

a) Melaksanakan pengiraan yang melibatkan operasi bergabung bagi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian integer.

B5D1E1

a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung bagi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian integer termasuk penggunaan tanda kurung.

314-18 JAN1.3 Melanjutkan konsep integer kepada pecahan untuk menyelesaikan masalah

(i) Membanding dan menyusun pecahan.

(ii) Melaksanakan penambahan, penolakan, pendaraban atau pembahagian terhadap pecahan B3D1E2

a) Membanding dan menyusun pecahan

B3D1E3

a) Melaksanakan penambahan, penolakan, pendaraban atau pembahagian terhadap pecahan

421-25 JAN KUASA DUA, PUNCA

KUASA DUA, KUASA

TIGA, PUNCA KUASA TIGA2.1 Memahami dan

menggunakan konsep kuasa

dua suatu nombor.

(i) Menyatakan suatu nombor yang didarab

dengan nombor yang sama sebagai kuasa

dua nombor tersebut dan begitu juga

sebaliknya.

(ii) Menentukan kuasa dua suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator.

(iii) Menganggar kuasa dua suatu nombor.

(iv) Menentukan kuasa dua suatu nombor menggunakan kalkulator.

(V) Menyenaraikan kuasa dua sempurna.

(vi) Menentukan sama ada suatu nombor

adalah kuasa dua sempurna.

(vii) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa dua nombor.

B1D1E1

Menyatakan suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama sebagai kuasa dua nombor tersebut dan begitu juga sebaliknya.

B3D2E1

a. Menentukan kuasa dua suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator.b. Menganggar kuasa dua suatu nombor.B2D2E1

Menentukan kuasa dua suatu nombor menggunakan kalkulator.

B3D2E2

a. Menyenaraikan kuasa dua

sempurna.

b. Menentukan sama ada suatu

nombor adalah kuasa dua

sempurna.

B4D2E1 *

Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa dua nombor dan punca kuasa dua nombor.

528-1 FEB2.2 Memahami dan menggunakan konsep punca kuasa dua nombor positif.

(i) Menyatakan punca kuasa dua suatu nombor positif sebagai suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama menghasilkan nombor positif tersebut.

(ii) Menentukan punca kuasa dua kuasa dua sempurna tanpa menggunakan kalkulator.

(iii) Menentukan punca kuasa dua nombor tanpa menggunakan kalkulator.

(iv) Mendarab dua punca kuasa dua.

(v) Menggangar punca kuasa dua nombor.

(vi) Menentukan punca kuasa dua nombor menggunakan kalkulator.

(vii) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa dua dan punca kuasa dua. B2D2E2

Menyatakan punca kuasa dua suatu nombor positif sebagai suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama menghasilkan nombor positif tersebut.

B3D2E3

a. Menentukan punca kuasa dua kuasa dua sempurna tanpa menggunakan kalkulator.

b. Menentukan punca kuasa dua nombor tanpa menggunakan kalkulator.

c. Menggangar punca kuasa dua nombor.

B3D2E4

Mendarab dua punca kuasa B2D2E3

Menentukan punca kuasa dua nombor menggunakan kalkulator.

B4D2E1 *

Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa dua dan punca kuasa dua.dua.

64-8 FEB2.3 Memahami dan menggunakan konsep kuasa tiga nombor.

(i) Menyatakan suatu nombor yang didarab dua kali dengan nombor yang sama sebagai kuasa tiga nombor tersebut dan begitu juga sebaliknya.

(ii) Menentukan kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator. (iii) Menganggar kuasa tiga suatu nombor. (iv) Menentukan kuasa tiga suatu nombor menggunakan kalkulator. (v) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa tiga nombor.

B1D1E2

Menyatakan suatu nombor yang didarab dua kali dengan nombor yang sama sebagai kuasa tiga nombor tersebut dan begitu juga sebaliknya.

B3D3E1

a. Menentukan kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator.

b. Menganggar kuasa tiga suatu nombor.

B2D3E1

Menentukan kuasa tiga suatu nombor menggunakan kalkulator.

B4D2E2

Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa tiga nombor.

7

11-15 FEBCUTI TAHUN BARU CINA

818-22 FEB2.4 Memahami dan menggunakan konsep punca kuasa tiga nombor.

(i) Menyatakan punca kuasa tiga suatu nombor sebagai suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama dua kali menghasilkan nombor tersebut.

(ii) Menentukan punca kuasa tiga suatu integer tanpa menggunakan kalkulator.

(iii) Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator.

(iv) Menganggar punca kuasa tiga suatu nombor.

(v) Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor menggunakan kalkulator.

(vi) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa tiga dan punca kuasa tiga.

(vii) Melaksanakan pengiraan yang melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian dan operasi bercampur terhadap kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga.

B2D3E2

Menyatakan punca kuasa tiga suatu nombor sebagai suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama dua kali menghasilkan nombor tersebut.

B3D3E2

a. Menentukan punca kuasa tiga suatu integer tanpa menggunakan kalkulator.

b. Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator.

c. Menganggar punca kuasa tiga suatu nombor.

B2D3E3

Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor menggunakan kalkulator

B4D2E2

Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa tiga dan punca kuasa tiga.

B5D2E1

Melaksanakan pengiraan yang melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian dan operasi bercampur terhadap kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga.

925- 1 MACUNGKAPAN

ALGEBRA3.1 Memahami konsep sebutan

algebra dalam dua atau lebih

pembolehubah.(i) Mengenal pasti pembolehubah dalam sebutan algebra.(ii) Mengenal pasti sebutan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah sebagai hasil darab pembolehubah tersebut dengan suatu nombor.

(iii) Mengenal pasti pekali dalam sebutan algebra yang diberi.

(iv) Mengenal pasti sebutan algebra serupa dan sebutan algebra tak serupa. (v) Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan algebra yang diberi.

BID2E1

Mengenal pasti pembolehubah dalam sebutan algebra.

B2D4E1

a. Mengenal pasti:

i. sebutan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah sebagai hasil darab pembolehubah tersebut dengan suatu nombor.

ii. pekali dalam sebutan algebra yang diberi.

iii. sebutan algebra serupa dan sebutan algebra tak serupa.

b. Menyatakan sebutan

serupa bagi suatu sebutan

algebra yang diberi.

104-8 MAC3.2 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian dua atau lebih sebutan.(i) Menentukan hasil darab dua sebutan algebra.

(ii) Menentukan hasil bahagi dua sebutan algebra.(iii) Melaksanakan pendaraban dan pembahagian yang melibatkan sebutan algebra.B3D4E1

Menentukan:

a. hasil darab dua sebutan

algebra.

b. hasil bahagi dua sebutan

algebra.

B4D3E1

Melaksanakan pendaraban dan pembahagian yang melibatkan sebutan algebra.

1111-15 MAC3.3 Memahami konsep ungkapan algebra.(i) Menulis ungkapan algebra

bagi situasi yang diberi menggunakan simbol huruf(ii) Mengenal ungkapan algebra dalam dua atau lebih

pembolehubah.

(iii) Menentukan bilangan sebutan bagi ungkapan

algebra dalam dua atau lebih pembolehubah yang diberi.

(iv) Mempermudahkan ungkapan algebra dengan mengumpulkan

sebutan serupa.

(v) Menentukan nilai ungkapan dengan menggantikan huruf dengan nombor.B2D4E2

Menulis ungkapan algebra bagi

situasi yang diberi menggunakan

simbol huruf.

B1D2E2

a. Mengenal ungkapan algebra

dalam dua atau lebih pembolehubah.

b. Menentukan bilangan sebutan bagiungkapan algebra dalam dua ataulebih pembolehubah yang diberi.

B3D4E2

Mempermudahkan ungkapan

algebra dengan mengumpulkan

sebutan serupa.

B3D4E3

Menentukan nilai ungkapan dengan menggantikan huruf dengan nombor.

1218-22 MAC3.4 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan ungkapan algebra.(i) Mendarab dan membahagi

ungkapan algebra dengan suatu nombor.

(ii) Melaksanakan:

a) penambahan

b) penolakan

yang melibatkan dua ungkapan algebra.

(iii) Mempermudahkan ungkapan algebra.B3D4E4

a. Mendarab dan membahagi

ungkapan algebra dengan suatu nombor.

b. Melaksanakan:

i. penambahan

ii. penolakan

yang melibatkan dua ungkapan algebra.

B4D3E2

Mempermudahkan ungkapan

algebra.

13

23-31 MACCUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

14

1-5 APRILPERSAMAAN LINEAR4.1 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan

pendaraban dan pembahagian integer untuk menyelesaikan masalah. (i) Menyatakan hubungan antara dua kuantiti menggunakan simbol = atau .

B2D5E1

Menyatakan hubungan antara dua kuantiti menggunakan symbol = atau .

4.2 Memahami dan menggunakan konsep persamaan linear dalam satu pembolehubah. (i) Mengenal sebutan algebra linear.

(ii) Mengenal ungkapan algebra linear.

(iii) Menentukan sama ada persamaan yang diberi adalah:

(a) persamaan linear.

(b) persamaan linear dalam satu pembolehubah.

(iv) Menulis persamaan linear dalam satu pembolehubah bagi pernyataan yang diberi dan begitu juga sebaliknya.

B1D3E1

Mengenalpasti :

a. Sebutan algebra linear

b. Ungkapan algebra linear

B2D5E2

Menentukan samada persamaan yang diberi adalah:

a. Persamaan linear

b. Persamaan linear dalam satu pembolehubah.

B3D5E1

Menulis persamaan linear dalam satu pembolehubah bagi pernyataan yang diberi dan sebaliknya

158-12 APRIL 4.3 Memahami konsep penyelesaian persamaan linear dalam satu pembolehubah.

(i) Menentukan sama ada suatu nilai berangka adalah penyelesaian bagi persamaan linear dalam satu pembolehubah yang diberi.

(ii) Menentukan penyelesaian persamaan linear dalam satu pembolehubah menggunakan kaedah cuba-jaya.

(iii) Menyelesaikan persamaan dalam bentuk:

(a) x + a = b (b) x - a = b

(c) ax = b (d) a/x = b

apabila a, b, c ialah integer dan x ialah pembolehubah.

(iv) Menyelesaikan persamaan dalam bentuk ax + b = c, apabila a, b, c ialah integer dan x ialah pembolehubah.

(v) Menyelesaikan persamaan linear dalam satu pembolehubah.

(vi) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pembolehubah

B3D5E2

a.Menentukan samada suatu nilai berangka adalah penyelesaian bagi persamaan linear dalam satu pembolehubah yang diberi.

b.Penyelesaian persamaan linear dalam satu pembolehubah menggunakan kaedah cuba jaya.

B3D5E3

Menyelesaikan persamaan dalam bentuk:

a. x + a = b

b. x a = b

c. ax = b

d. x/a = b

apabila a, b, c ialah integer dan x ialah pemboleh ubah.

B4D4E1

Menyelessaikan persamaan dalam bentuk ax + b = c, apabila a, b, c ialah integer dan x ialah pembolehubah.

B4D4E2

Menyelesaikan persamaan linear dalam satu pembolehubah.

B5D3E1

Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pembolehubah.

1615-19 APRILNISBAH5.1 Memahami konsep nisbah dua kuantiti.(i) Membandingkan dua kuantiti dalam bentuk a : b atau . ba

(ii) Menentukan sama ada nisbah yang diberi adalah nisbah setara.

(iii) Mempermudahkan suatu nisbah kepada sebutan terendah.

(iv) Menyatakan nisbah yang berkaitan dengan suatu nisbah yang beri.

B2D6E1

Membandingkan :

a. dua kuantiti dalam bentuk a : b atau ba.

b. tiga kuantiti dalam bentuk a : b : c.

B3D6E1 Menentukan sama ada nisbah yang diberi adalah nisbah setara.

B3D6E2 Mempermudahkan suatu nisbah kepada sebutan terendah.

B3D6E3 Menyatakan nisbah yang berkaitan dengan suatu nisbah yang diberi.

1722-26 APRIL5.2 Memahami konsep kadaran untuk

menyelesaikan masalah.

(i) Menyatakan sama ada dua pasangan kuantiti ialah suatu kadaran.

(ii) Menentukan sama ada suatu kuantiti berkadar dengan kuantiti yang lain apabila diberi dua nilai bagi setiap kuantiti tersebut.(iii) Menentukan nilai satu daripada dua kuantiti apabila nisbah dua kuantiti tersebut dan nilai kuantiti yang satu lagi diberi. (iv) Menentukan nilai satu daripada dua kuantiti apabila nisbah dan hasil tambah dua kuantiti tersebut diberi.

(v) Menentukan hasil tambah dua kuantiti apabila nisbah dan beza antara dua kuantiti tersebut diberi.(vi) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah dan kadaran

B3D6E4

Menyatakan sama ada dua pasangan kuantiti ialah suatu kadaran.

B3D6E5 Menentukan sama ada suatu kuantiti berkadar dengan kuantiti yang lain apabila diberi dua nilai bagi setiap kuantiti tersebut.

B4D5E1 Menentukan nilai satu daripada dua kuantiti apabila nisbah :

a. dua kuantiti tersebut dan nilai kuantiti yang satu lagi diberi.

b. hasil tambah dua kuantiti tersebut diberi.

B4D5E2 Menentukan hasil tambah dua kuantiti apabila nisbah dan beza antara dua kuantiti tersebut diberi.

1829 APRIL-3 MEI5.3 Memahami dan menggunakan konsep nisbah tiga kuantiti untuk menyelesaikan masalah.

(i) Membandingkan tiga kuantiti dalam bentuk a : b : c.

(ii) Menentukan sama ada nisbah yang diberi adalah nisbah setara.

(iii) Mempermudahkan nisbah tiga kuantiti kepada sebutan terendah.

(iv) Menyatakan nisbah bagi mana-mana dua kuantiti apabila nisbah tiga kuantiti diberi.

(v) Menentukan nisbah a : b : c apabila nisbah a : b dan b : c diberi.

(vi) Menentukan nilai dua daripada tiga kuantiti apabila diberi nisbah tiga kuantiti tersebut dan nilai kuantiti yang satu lagi.

(vii) Menentukan nilai bagi setiap daripada tiga kuantiti apabila diberi:

(a) nisbah dan hasil tambah tiga kuantiti tersebut.

(b) nisbah dan beza antara dua daripada tiga kuantiti tersebut.

(viii) Menentukan hasil tambah tiga kuantiti apabila nisbah dan beza antara dua daripada tiga kuantiti tersebut diberi.

(ix) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah tiga kuantiti.B3D6E6 Menentukan sama ada tiga nisbah yang diberi adalah nisbah setara.

B3D6E7 Mempermudahkan nisbah tiga kuantiti kepada sebutan terendah.

B3D6E8 Menyatakan nisbah bagi mana-mana dua

kuantiti apabila nisbah tiga kuantiti diberi.

B4D5E3 Menentukan nisbah bagi a : b : c apabila nisbah a : b dan b : c diberi.

B4D5E4 Menentukan nilai dua daripada tiga kuantiti apabila diberi nisbah tiga kuantiti tersebut dan nilai kuantiti yang satu lagi.

B5D4E1 Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah dan kadaran.

B5D4E2 a. Menentukan nilai bagi setiap daripada tiga

kuantiti apabila diberi :

i. nisbah dan hasil tambah tiga kuantiti

tersebut.

ii. nisbah dan beza antara dua daripada tiga

kuantiti tersebut.

b. Menentukan hasil tambah tiga kuantiti apabila nisbah dan beza antara dua daripada tiga kuantiti tersebut diberi.

c. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah tiga kuantiti.

196-10 MEIPYTHAGORAS THEOREM6.1 Memahami hubungan antara sisi

segitiga bersudut tegak(i) Mengenal pasti hipotenus segitiga bersudut tegak(ii) Menentukan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak(iii) Menentukan panjang sisi segitiga bersudut tegak menggunakan Teorem Pythagoras(iv) Menentukan panjang sisi bentuk geometri menggunakan Teorem Pythagoras(v) Menyelesaikan masalah menggunakan Teorem PythagorasB1D4E1

Mengenal pasti hipotenus segitiga bersudut tegak.

B2D7E1

Menentukan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak.

B4D6E1

Menghitung panjang sisi segitiga bersudut tegak menggunakan Teorem Pythagoras.

B5D5E1

Menentukan panjang sisi bentuk geometri menggunakan Teorem Pythagoras.

B5D5E2

Menyelesaikan masalah menggunakan Teorem Pythagoras

2013-17 mei6.2 Memahami dan menggunakan akas Teorem

Pythagoras(i) Menentukan sama ada suatu segitiga ialah segitiga bersudut tegak

(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan akas Teorem PythagorasB3D7E1

Menentukan sama ada suatu segitiga ialah segitiga bersudut tegak.

B5D5E2

Menyelesaikan masalah yang melibatkan akas Teorem Pythagoras.

2120-24 mei

PEMBINAAN GEOMETRI7.1 Melaksanakan pembinaan menggunakan alat tepi lurus (pembaris dan sesiku) dan jangka lukis.(i) Membina suatu tembereng garis apabila panjang diberi.

(ii) Membina suatu segitiga apabila panjang setiap sisi diberi

(iii) Membina

(a) pembahagi dua sama serenjang bagi suatu tembereng garis yang diberi.

(b) garis yang berserenjang dengan suatu garis dan melalui suatu titik pada garis tersebut

(c) garis yang berserenjang dengan suatu garis dan melalui suatu titik yang bukan pada garis tersebut.

B3D8E1

Membina suatu tembereng garis apabila panjang diberi.

B4D7E1

Membina suatu segitiga apabila panjang setiap sisi diberi.

B4D7E2

Membina:

a) Pembahagi dua sama serenjang bagi suatu tembereng garis yang diberi

b) Garis yang berserenjang dengan suatu garis dan melalui suatu titik pada garis tersebut.

c) Garis yang berserenjang dengan suatu garis dan melalui suatu titik yang bukan pada garis tersebut.

22-23

25 MEI-9 JUNCUTI PERTENGAHAN TAHUN

2410 JUN-14 JUN(iv) Membina

(a) sudut 60 dan 120

(b) pembahagi dua sama sudut

(v) Membina segitiga apabila diberi

(a) panjang satu sisi dan saiz dua sudut

(b) panjang dua sisi dan saiz satu sudut

(vi) membina

(a) garis selari

Segiempat selari apabila panjang setiap sisi dan saiz satu sudut diberiB4D7E3

Membina:

a) Sudut 60

b) Sudut 120

c) Pembahagi dua sama sudut.

B5D6E1

Membina segitiga apabila diberi:

a) Panjang satu sisi dan saiz dua sudut.

b) Panjang dua sisi dan saiz satu sudut.

B5D6E2

Membina:

a) Garis selari

b) Segiempat selari apabila panjang setiap sisi dan saiz satu sudut diberi

25

17-21 JUNKOORDINAT8.1 Memahami dan menggunakan konsep koordinat. (i) Mengenal pasti paksi-x, paksi-y dan asalan pada satah Cartes.

(ii) Memplot dan menyatakan koordinat titik apabila jarak dari paksi x dan paksi y diberi.

(iii Memplot dan menyatakan jarak titik dari paksi x dan paksi y apabila koordinat diberi.

(iv) Menyatakan koordinat titik pada satah Cartes.

B1D5E1

Mengenal pasti paksi x, paksi y dan asalan pada satah Cartes.

B3D9E1 Memplot dan menyatakan :

a. koordinat titik apabila jarak dari paksi-x dan paksi-y diberi.

b. jarak titik dari paksi-x dan paksi-y, apabila koordinat diberi.

B3D9E2 Menyatakan koordinat titik pada satah Cartes.

8.2 Memahami dan menggunakan konsep skala pada

paksi koordinat. (i) Menanda nilai pada kedua-dua paksi dengan

melanjutkan urutan nilai yang diberi.

(ii) Menyatakan skala yang digunakan pada kedua-dua paksi koordinat yang diberi apabila :

a) skala adalah sama

b) skala adalah berbeza

(iii Menanda nilai pada kedua-dua paksi dengan merujuk kepada skala yang diberi.

(iv) Menyatakan koordinat suatu titik dengan merujuk kepada skala yang diberi.

(v) Memplot titik dengan merujuk kepada koordinat dan skala yang diberi.

(vi) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan koordinat.

B2D8E1Menanda nilai pada kedua-dua paksi dengan melanjutkan urutan nilai yang diberi.

B3D9E3 Menyatakan skala yang digunakan pada kedua-dua paksi koordinat yang diberi apabila :

a. skala adalah sama.

b. skala adalah berbeza.

B3D9E4 Menanda nilai pada kedua-dua paksi dengan merujuk kepada skala yang diberi.

B3D9E5 Menyatakan koordinat suatu titik dengan merujuk kepada skala yang diberi.

B4D8E1 Memplot titik dengan merujuk kepada koordinat dan skala yang diberi

B5D7EI

Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan a)koordinat.

b)jarak antara dua titik

c) titik tengah

26

24-28 JUN8.3 Memahami dan menggunakan konsep jarak di

antara dua titik pada satah Cartes.

(i) Menentukan jarak di antara dua titik yang

mempunyai :

a) koordinat y

b) koordinat x

yang sama.

(ii) Menentukan jarak di antara dua titik menggunakan

teorem Pythagoras.

(iii) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang

melibatkan jarak di antara dua titik.

B3D9E6 Menentukan jarak di antara dua titik yang mempunyai :

a. koordinat-y yang sama.

b. koordinat-x yang sama.

B4D8E2

Menentukan jarak di antara dua titik menggunakan teorem PythagorasB5D7E1

Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan

a) koordinat

b) jarak antara dua titik

c) titik tengah

8.4 Memahami dan menggunakan konsep titik tengah.

(i) Mengenal pasti titik tengah suatu garis lurus yang

menyambung dua titik.

(ii) Menentukan koordinat titik tengah suatu garis lurus

yang menyambung dua titik pada :

a) koordinat x

b) koordinat y

yang sama.

(iii) Menentukan koordinat titik tengah suatu garisan

yang menyambung dua titik.

(iv) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan titik tengah.B2D8E2

Mengenal pasti titik tengah suatu garis lurus yang menyambung dua titik.

B3D9E7

Menentukan koordinat titik tengah suatu garis lurus yang menyambung dua titik pada :

a) koordinat x

b) koordinat y

yang sama.

B4D8E3 Menentukan koordinat titik tengah suatu garisan yang menyambung dua titik.

B5D7E1

Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan

a) koordinat

b) jarak antara dua titik

c) titik tengah

271-5 JULAILOKUS DALAM DUA DIMENSI9.1 Memahami konsep dua dimensi. (i) Menerangkan dan melakar lokus bagi suatu objek yang bergerak.

(ii) Menentukan lokus bagi suatu titik yang :

a) berjarak tetap dari satu titik tetap.

b) berjarak sama dari dua titik tetap.

c) berjarak tetap dari satu garis lurus.

d) berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang

(iii) Membina lokus bagi suatu titik yang memenuhi syarat berikut :

a) berjarak tetap dari satu titik tetap.

b) berjarak sama dari dua titik tetap.

c) berjarak tetap dari satu garis lurus.

d) berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang.

B3D10E1 Menerangkan dan melakar lokus bagi suatu objek yang bergerak.

B3D10E2 Menentukan lokus bagi suatu titik yang :

a. berjarak tetap dari satu titik tetap.

b. berjarak sama dari dua titik tetap.

c. berjarak tetap dari satu garis lurus.

d. berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang.

B4D9E1 Membina lokus bagi suatu titik yang memenuhi syarat berikut :

a. berjarak tetap dari suatu titik tetap.

b. berjarak sama dari dua titik tetap.

c. berjarak tetap dari satu garis lurus.

d. berjarak sama dari dua garis bersilang

288-12JULAI9.2 Memahami konsep persilangan dua lokus. (i) Menentukan persilangan dua lokus dengan melukis lokus yang memenuhi syarat kedua-dua lokus.

B5D8E1

Menentukan persilangan dua lokus dengan melukis lokus yang memenuhi syarat kedua-dua lokus.

2915-19 JULAIBULATAN10.1 Mengenal dan melukis bahagian bulatan.

(i) Mengenal pasti bulatan sebagai satu set titik yang sama jarak dari satu titik tetap. (ii) Mengenal pasti bahagian bulatan:

(a) pusat

(b) lilitan

(c) jejari

(d) diameter

(e) perentas

(f) lengkok

(g) sektor

(h) tembereng

(iii) Melukis:

(a) bulatan apabila jejari dan pusat bulatan diberi.

(b) diameter yang melalui suatu titik tertentu dalam satu bulatan dengan pusat bulatan diberi.

(c) perentas yang melalui satu titik pada lilitan apabila ukuran panjang diberi.

(d) sektor apabila saiz sudut pada pusat dan jejari bulatan diberi.

(iv) Menentukan :

(a) pusat

(b) jejari

bagi bulatan yang diberi menggunakan pembinaan. B1D6E1

Mengenal pasti bulatan sebagai satu set titik yang sama jarak dari satu titik tetap.

B2D9E1

Mengenal pasti bahagian bulatan:

a. pusat

b. lilitan

c. jejari

d. diameter

e. perentas

f. lengkok

g. sektor

h. tembereng

B3D11E1

Melukis:

a. bulatan apabila jejari dan pusat bulatan diberi.

b. diameter yang melalui suatu titik tertentu dalam satu bulatan dengan pusat bulatan diberi.

c. perentas yang melalui satu titik pada lilitan apabila ukuran panjang diberi.

d. sektor apabila saiz sudut pada pusat dan jejari bulatan diberi.

B4D10E1

Menentukan pusat dan jejari bagi bulatan yang diberi menggunakan pembinaan.

3022-26 JULAI

10.2 Memahami dan menggunakan konsep lilitan untuk menyelesaikan masalah.

(i) Menganggarkan nilai .

(ii) Menerbitkan rumus lilitan bulatan.

(iii) Menentukan lilitan bulatan apabila diberi:

a. diameter.

b. jejari.

(iv) Menentukan:

a. diameter

b. jejari

apabila lilitan bulatan diberi.

(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan lilitan bulatan.

B3D11E2

Menganggarkan nilai .

B3D11E3

a. Menerbitkan rumus lilitan bulatan.

b. Menentukan lilitan bulatan apabila diberi:

(a) diameter.

(b) jejari.

B4D10E2

Menentukan diameter dan jejari apabila lilitan bulatan diberi.

B5D9E1

Menyelesaikan masalah yang melibatkan lilitan bulatan.

10.3 Memahami dan menggunakan konsep lengkok

bulatan untuk menyelesaikan masalah.

(i) Menerbitkan rumus panjang lengkok. (ii) Menentukan panjang lengkok apabila sudut pada

pusat dan jejari diberi.

(iii) Menentukan sudut pada pusat apabila panjang lengkok dan jejari diberi.

(iv) Menentukan jejari apabila panjang lengkok dan sudut pada pusat diberi.

(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan lengkok bulatan. B3D11E4

a. Menerbitkan rumus panjang lengkok.

b. Menentukan panjang lengkok apabila sudut pada pusat dan jejari diberi.

B4D10E2

a. Menentukan sudut pada pusat apabila panjang lengkok dan jejari diberi.

b. Menentukan jejari apabila panjang lengkok dan sudut pada pusat diberi.

B5D9E1

Menyelesaikan masalah yang melibatkan lengkok bulatan.

3129 JULAI-2 OGOS10.4 Memahami dan menggunakan konsep luas

bulatan untuk menyelesaikan masalah.

(i) Menerbitkan rumus luas bulatan.

(ii) Menentukan luas bulatan apabila diberi:

a. jejari

b. diameter

( i) Menentukan:

a. jejari

b. diameter

apabila diberi luas bulatan. (ii) Menentukan luas bulatan apabila diberi lilitan dan begitu juga sebaliknya.

(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas bulatan.

B3D11E5

a. Menerbitkan rumus luas bulatan.

b. Menentukan luas bulatan apabila diberi:

(a) jejari

(b) diameter

B4D10E2

Menentukan:

(a) jejari

(b) diameter

apabila diberi luas bulatan.

B5D9E2

Menentukan luas bulatan apabila diberi lilitan dan begitu juga sebaliknya.

B5D9E1

Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas bulatan.

325 OGOS-6 OGOS10.5 Memahami dan menggunakan konsep luas sektor bulatan untuk menyelesaikan masalah.

(i) Menerbitkan rumus luas sektor.

(ii) Menentukan luas sektor apabila jejari dan sudut

pada pusat bulatan diberi.

(iii) Menentukan sudut pada pusat bulatan apabila jejari dan luas sektor diberi.

(iv) Menentukan jejari apabila luas sektor dan sudut

pada pusat bulatan diberi.

(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas sektor

dan luas bulatanB3D11E6

a. Menerbitkan rumus luas sektor.

b. Menentukan luas sektor apabila jejari dan sudut pada pusat bulatan diberi.

B4D10E2

a. Menentukan sudut pada pusat bulatan apabila jejari dan luas sektor diberi.

b. Menentukan jejari apabila luas sektor dan sudut pada pusat bulatan diberi.

B5D9E1Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas sektor dan luas bulat

33

7 -18 OGOSCUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2/CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

3419-23 OGOSPENJELMAAN11.1 Memahami konsep

penjelmaaan.

(i) Mengenal pasti penjelmaan sebagai padanan satu-dengan-satu antara titik pada satah.

(ii) Mengenal pasti objek dan imej bagi suatu penjelmaan.B1D7E1 Mengenal pasti penjelmaan sebagai padanan satu-dengan-satu antara titik pada satah. B2D10E1 Mengenal pasti objek dan imej bagi suatu penjelmaan. B2D10E2 Mengenal pasti :

a. translasi.

b. pantulan.

c. putaran.

3526-30 OGOS11.2 Memahami dan menggunakan

konsep translasi.(i) Mengenal pasti suatu translasi.

(ii) Menentukan imej suatu objek di bawah translasi yang diberi.

(iii) Menghuraikan translasi :

(a) dengan menyatakan arah dan jarak pergerakan

dalam bentuk .(iv) Menentukan ciri suatu translasi.

(v) Menentukan koordinat bagi:

a. imej apabila koordinat objek diberi.

b. objek apabila koordinat imej di bawah suatu translasi diberi.

(vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan translasi.B2D10E2 Mengenal pasti :

a. translasi.

b. pantulan.

c. putaran. B3D12E1

Menentukan :

a. imej suatu objek di bawah translasi yang diberi.

b. ciri suatu translasi.

372-6 SEPT11.3 Memahami dan menggunakan konsep pantulan.(i) Mengenal pasti suatu pantulan. (ii) Menentukan imej suatu objek di bawah

suatu pantulan pada garis yang diberi. (iii) Menentukan ciri pantulan. (iv) Menentukan:

(a) imej objek apabila paksi pantulan

diberi.

(b) paksi pantulan apabila objek dan

imej diberi.(v) Menentukan koordinat bagi:

(a) imej apabila koordinat objek

diberi

(b) objek apabila koordinat imej

diberi di bawah suatu pantulan. (vi) Menghuraikan pantulan apabila objek dan imej diberi.(vii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pantulan.B3D12E2

a. Menentukan :

i. imej suatu objek di bawah

suatu pantulan pada garis yang

diberi.

ii. ciri suatu pantulan.

b. Menentukan :

i. imej suatu objek apabila paksi

pantulan diberi.

ii. paksi pantulan apabila objek

dan imej diberi.

389-13 SEPT11.4 Memahami dan menggunakan konsep putaran.(i) Mengenal pasti suatu putaran. (ii) Menentukan imej suatu objek di bawah suatu putaran apabila pusat, sudut dan arah putaran diberi. (iii) Menentukan ciri suatu putaran.(iv) Menentukan:

(a)imej objek apabila pusat, sudut

dan arah putaran diberi.

(b) pusat, sudut dan arah putaran,

apabila objek dan imej diberi. (v) Menentukan koordinat bagi:

(a) imej apabila koordinat objek

diberi

(b) objek apabila koordinat imej

diberi di bawah suatu putaran.(vi) Menerangkan suatu putaran apabila objek dan

imej diberi.(vii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan putaran.B3D12E3

Menentukan :

a. imej suatu objek di bawah suatu putaran apabila pusat, sudut dan arah putaran diberi.

b. ciri suatu putaran.

c. i. imej suatu objek apabila pusat,

sudut dan arah putaran diberi.

ii. pusat, sudut dan arah putaran,

apabila objek dan imej diberi.

3917-20 SEPT11.5 Memahami dan menggunakan konsep isometri.(i) Mengenal pasti suatu isometri.(ii) Menentukan sama ada penjelmaan yang diberi adalah isometri.(iii) Membina pola menggunakan isometri.B2D10E3

a. Mengenal pasti suatu isometri.

b. Menentukan sama ada penjelmaan yang diberi adalah isometri. B3D12E4

Membina pola menggunakan isometri

11.6 Memahami dan menggunakan konsep kekongruenan(i) Mengenal pasti sama ada dua rajah adalah kongruen. (ii) Mengenal pasti kekongruenan antara dua rajah sebagai satu ciri isometri. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kekongruenan.B2D10E4 Mengenal pasti sama ada dua rajah adalah kongruen. B3D12E5

Mengenal pasti kekongruenan antara dua rajah sebagai satu ciri isometri.

11.7 Memahami dan menggunakan ciri sisi empat melalui konsep penjelmaan.(i) Menentukan ciri sisi empat menggunakan pantulan dan putaranB3D12E6

Menentukan ciri sisi empat menggunakan pantulan dan putaran.

4023-27 SEPTPEPEJAL GEOMETRI12.1 Memahami ciri geometri bagi prisma,

piramid, silinder, kon dan sfera.

(i) Menyatakan ciri geometri bagi prisma,

piramid, silinder, kon dan sfera.

B2D11E1

Menyatakan ciri geometri bagi prisma, pyramid , silinder, kon dan sfera.

12.2 Memahami konsep bentangan

(i) Melukis bentangan bagi prisma, piramid, silinder

dan kon.

(ii) Menyatakan jenis pepejal apabila suatu bentangan diberi.

(iii) Membina model pepejal apabila suatu bentangan diberi.

B4D12E1

Melukis bentangan bagi prisma, pyramid, silinder dank on.

B3D13E1

Menyatakan jenis pepejal apabila suatu bentangan diberi

B4D12E2

Membina model pepejal apabila suatu bentangan diberi.

41

23-27 SEPT

4230 SEPT-4 OKT12.3 Memahami konsep luas permukaan.

(i) Menyatakan luas permukaan bagi prisma, piramid ,

silinder dan kon.

(ii) Menentukan luas permukaan bagi prisma, piramid, silinder dan kon.

(iii) Menyatakan luas permukaan bagi prisma, piramid , silinder dan kon.

(iv) Menentukan luas permukaan bagi prisma, piramid, silinder dan kon.

(v) Menentukan luas permukaan bagi sfera menggunakan rumus piawai

(vi) Menentukan:

(a) panjang sisi

(b) tinggi

(c) tinggi sendeng

(d) jejari

(e) diameter

bagi suatu pepejal apabila luas permukaan dan maklumat lain yang berkaitan diberi.

(vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas permukaan

B2D11E2

Menyatakan luas permukaan bagi prisma, pyramid, silnder dan kon.

B3D13E2

Menentukan luas permukaan prisma,pyramid , silinder dan kon.

B3D13E3

Menentukan luas permukaan bagi sfera menggunakan rumus piawai

B5D11E1

(i) Menentukan:

(a) panjang sisi

(b) tinggi

(c) tinggi sendeng

(d) jejari

(e) diameter

bagi suatu pepejal apabila luas permukaan dan maklumat lain yang berkaitan diberi.

(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas permukaan

43

7OKT-25OKTULANGKAJI

44

28 OKT-15 NOVPEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN 16/11/2013 01/01/2014

RANCANGAN

PELAJARAN TAHUNAN

MATEMATIK

TINGKATAN 2

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

..

.

(KARMINA ABD RAHMAN)

(Pn. Patmah bt. Abd Arif)

(En. Hasssan Abrar Hj Halidi) GURU MATEMATIK

Ketua Bidang Sains dan Matematik

Pengetua

SMK Saujana Utama

SMK Saujana Utama

SMK Saujana Utama

RANCANGAN

PELAJARAN TAHUNAN

SEJARAH

TINGKATAN 2

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

..

.

(KARMINA ABD RAHMAN)

(Pn. Faridah bt. Abdullah)

(En. Hasssan Abrar Hj Halidi) GURU SEJARAH

KETUA BIDANG KEMANUSIAAN

PENGETUA

SMK Saujana Utama

SMK Saujana Utama

SMK Saujana Utama

RANCANGAN

PELAJARAN TAHUNAN

MATEMATIK

TINGKATAN 2

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

..

.

(KARMINA ABD RAHMAN)

(Pn. Patmah bt. Abd Arif)

(En. Hasssan Abrar Hj Halidi) GURU MATEMATIK

Ketua Bidang Sains dan Matematik

Pengetua

SMK Saujana Utama

SMK Saujana Utama

SMK Saujana Utama1

_1411967459.unknown