tema 1.- l'europa de l'antic règim

Download Tema 1.- L'Europa de l'Antic Règim

Post on 29-Jun-2015

4.126 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. TEMA 1.- LEUROPA DE LANTIC RGIM. Salvador Vila Esteve Histria del Mn Contemporani 1r de Batxillerat

2. 0.- INTRODUCCI

 • Qu s? Un sistema econmic, social i poltic.
 • On es va produir? A Europa.
 • Quan? Entre els segles XVI i XIX.
 • Caracterstiques:
   • Economia: rgim senyorial (feudalisme tard).
   • Societat: estamental.
   • Demografia: poblaci estancada.
   • Poltica: absolutisme monrquic.

3. 1.- UNA ECONOMIA DE BASE SENYORIAL.

 • 1.0.- Introducci.
 • 1.1.- La propietat de la terra.
 • 1.2.- Els drets senyorials.
 • 1.3.- Una producci insuficient.
 • 1.4.- Una poblaci estancada.
 • 1.5.- Indstria tradicional i manufactures.
 • 1.6.- La insuficincia dels transports.
 • 1.7.- Comer interior i comer colonial.

4. 1.0.-Introducci .

 • Economia rural: 80 % de la poblaci al camp.
 • Economia dautoconsum (comer escs).
 • Els privilegiats (noblesa i clergat) posseixen quasi tota la terra.
 • Des del segle XVI: desenvolupament del comer -> creixement de lartesania.

5. 1.1.-La propietat de la terra .

 • Era la principal font de riquesa.
 • Pertanyia majoritriament als senyors.
 • No la podien vendre ni perdre mai (propietat vinculada).
 • Divisi de la senyoria territorial en:
   • Reserva senyorial.
   • Masos.

6. 1.2.-Els drets senyorials .

 • Definici.
 • Procedncia:
   • Drets territorials (derivats de la terra i monopolis).
   • Drets jurisdiccionals: ban, justcia, immunitat,
 • Lesglsia, a ms, rebia el delme.

7. 1.3.-Una producci insuficient .

 • Agricultura endarrerida, de subsistncia i policonreu-> escs comer.
 • Tipus dexplotacions:
   • Camps oberts oopenfields : rotaci triennal.
   • Terres comunals.
 • Insuficient producci ramadera.
 • Conseqncies: crisis de subsistncia -> fam -> desnutrici -> mortalitat alta i menor natalitat i revoltes (revoltes del pa).

8. 1.4.-Una poblaci estancada .

 • Escs creixement demogrfic.
 • Causes: pssimes condicions alimentries, sanitries, higiniques i de vida de la major part de la poblaci.
 • Provoca: mortalitat i natalitat altes, baixa esperana de vida i alta mortalitat infantil.

9. 1.5.-Indstria tradicional i manufactures .

 • Autosuficincia econmica al camp.
 • Els gremis a les ciutats:
   • Associacions dartesans del mateix ofici.
   • Controlen la producci i venda dels productes.
   • Eviten la competncia.
   • Assistncia mtua dels seus associats.
 • Per a evitar el control dels gremis:
   • Domestic systemo treball a domicili.
   • Manufactures reials o privades.

10. 1.6.-La insuficincia dels transports .

 • Mitjans de transport rudimentaris-> dificulten el creixement del comer.
 • Transport terrestre molt deficient -> desplaaments llargs i costosos.
 • Navegaci martima lenta i limitada (crrega) -> dependncia dels vents.
 • Navegaci fluvial ms fcil i barata -> dependncia de la hidrografia i els canals.

11. 1.7.-Comer interior i comer colonial .

 • Comer interior limitat a les fires i mercats.
 • Noves rutes martimes (segle XVI)-> creixement del comer colonial -> acumulaci de capital, nous mercats i matries primeres.
 • Enriquiment de la burgesia comercial i financera (creixement de les finances).
 • El mercantilisme (segles XVII i XVIII): protegir leconomia nacional per acumular metalls preciosos (proteccionisme i riquesa fixa). COLBERT.

12. 2.- LA SOCIETAT ESTAMENTAL.

 • 2.1.- Els estaments.
 • 2.2.- Els privilegiats.
 • 2.3.- Els no privilegiats.

13. 2.1.-Els estaments .

 • Divisi terica en tres ordres o estaments:
  • Clergat.
  • Noblesa.
  • Tercer Estat.
 • Divisi real en dos classes socials:
  • Privilegiats.
  • No privilegiats.

Pg. 10 Pirmide 14. 2.2.-Elsprivilegiats.

 • Gaudien de drets i privilegis.
 • Composici: noblesa i clergat.
 • La noblesa:
  • Eren el 2-3% de la poblaci.
  • Riquesa procedent de les seues propietats territorials i els seus privilegis.
  • Diferncies internes segons ttol i procedncia.
 • El clergat:
  • Eren menys de l1% de la poblaci.
  • Es dividia en:
   • Alt clergat: fills de nobles que ocupaven els alts crrecs.
   • Baix clergat: origen modest i vida ms senzilla.

Imatges pgs. 5 i 11 dalt 15. 2.3.-Els no privilegiats .

 • Grup heterogeni sense drets ni privilegis que suposa ms del 90% de la poblaci.
 • Composici: burgesia, classes populars urbanes i camperolat.
 • La burgesia:
  • Classe minoritria que senriqueix i aconsegueix ms poder (ennobliment).
  • Divisi interna segons la riquesa i ocupaci.
 • Classes populars urbanes: treballadors urbans que vivien en males condicions (artesans,).
 • El camperolat:
  • Ms del 80% de la poblaci, vivint en pssimes condicions.
  • Diferncies internes segons la riquesa i si sn lliures o serfs.

Imatge p.11 baix 16. 3.- LABSOLUTISME MONRQUIC.

 • 3.1.- La monarquia absoluta de dret div.
 • 3.2.- Els inicis del parlamentarisme.

17. 3.1.-Lamonarquia absoluta de dret div.

 • El rei tenia el poder absolut, provinent directament de Du i sense control. Llus XIV.
 • Lajuden en el govern els Consells i secretaris dEstat (nomenats pel rei), funcionaris i burcrates.
 • Administraci provincial i local: governadors i intendents, tamb nomenats pel rei.
 • Lmits terics del poder reial:
  • La llei divina.
  • El dret natural i lleis fonamentals (les pot canviar).
  • Les Corts o Parlaments (perden competncies i no les convoca).

18. 3.2.-Els inicis del parlamentarisme .

 • Llocs sense monarquia absoluta: Anglaterra, Pasos Baixos i repbliques italianes.
 • El model angls:
  • Revoluci de 1649: Repblica fins 1660.
  • Es tracta duna monarquia parlamentria.
  • L Habeas Corpus(1679).
  • La Revoluci de 1689:
   • Destronament de Jacob II (Guillem dOrange).
   • Declaraci de Drets ( Bill of Rights ): limits al poder reial.
   • Separaci de poders.
  • Lmits del model angls: el rei t el poder executiu sense control i s un pacte entre noblesa i burgesia (sols vota el 15%).
  • Influncia en el pensament illustrat.

19. 4.- LA CRISI DE LANTIC RGIM.

 • 4.0.- Introducci.
 • 4.1.- Lesperit de la Illustraci.
 • 4.2.- La crtica a lAntic Rgim.
 • 4.3.- El despotisme illustrat.

20. 4.0.-Introducci .

 • Causes de la crisi de lAntic Rgim:
  • Expansi del comer.
  • Noves formes de producci:domestic systemi manufactures.
  • Poder econmic de la burgesia-> demanar tindre privilegis i poder poltic.
  • Construcci duna ideologia burgesa: la Illustraci, base la independncia dels EUA i de la Revoluci Francesa.

21. 4.1.-Lesperit de la Illustraci .

 • Ideologia al servei de la burgesia.
 • Precedents:
  • Newton: mtode cientfic.
  • Locke: crtica a lAntic Rgim, divisi de poders, igualt