la crisi de l'antic rÈgim (espanya)

Download LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM (ESPANYA)

Post on 29-Jun-2015

620 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Elements bàsics sobre la crisi de l'Antic Règim per a un nivell de 2n batxillerat

TRANSCRIPT

  • 1. LA CRISI DE LANTIC RGIM (1788/1808-1833)

2. LA CRISI DE LANTIC RGIM QUIN S EL PUNT DE PARTIDA?EL MN I LA SOCIETAT DE LANTIC RGIM: SOCIETAT ESTAMENTAL ABSOLUTISME MONRQUIC ECONOMIA DE SUBSISTNCIAPREINDUSTRIAL QUIN S EL PUNT DARRIBADAUNA NOVA SOCIETAT, UN NOU RGIMbasat en ELS PRINCIPIS DEL LIBERALISMEECONMIC (CAPITALISME) I ELS PRINCIPIS DEL LIBERALISMEPOLTICENTRADA EN LEDAT CONTEMPORNIA 3. Qu entenem per crisi de lAntic Rgim?SegleXVIIISegonameitatsegleXVIIIFinalsdel s.XVIII iprimeresdcadessegleXIXPROCSla fi delAnticRgimpocacontempornia 4. LA CRISI DE L'ANTIC RGIMCONCEPTE: mot que designa el procs histricque possa fi a lAntic Rgim i als seus fonamentsmitjanant les anomenades REVOLUCIONSBURGESES. Tracta del procs dedesmantellament de l aparell jurdico poltic(ordenament legal, privilegis estamentals,hegemonia nobiliaria, absolutisme) propi delEuropa Moderna i el trnsit a una nova societatde base burgesa i capitalista.CRONOLOGIA: 1788 1808. REGNAT DE CARLES IV 1808 1814. GUERRA DEL FRANCS 5. LES ETAPES DE LA CRISI DE LANTIC RGIM (1788 1833)1. Malestar pre-revolucionari (1789 1808)2. Guerra i revoluci (1808 1813)3. Sexenni absolutista (1814 1820)4. Trienni Liberal (1820 1823)5. Dcada Ominosa o Absolutista(1823 1833) 6. CARLES IV (1788 1808)OPOSICIPOLTICA:Conjura de ELESCORIAL iMOTDARANJUEZPROBLEMESECONMICS ICRISI SOCIALABDICACIONS DEBAIONA Sequeres, gelades,tempestes Males collites i mortalitatcatastrfica Hambrunes (1803-04) Guerres: contra laConvenci i contra Ang. Jacquerie de 1801 7. LA GUERRA DEL FRANCS ODINDEPENDNCIA 8. Idea fonamentalGUERRA I REVOLUCIUna invasi estrangera i la guerra que sen derivaprovoquen lenderrocament de lestat borbnic i linicide la revoluci, amb unes condicions prvies.Revoluci social? 9. OCUPACI FRANCESANova dinastiaDesaparici de lestat borbnicAFRANCESATSFRONT PATRITICabsolutistesliberals 10. 1. Grup heterogeni2. Els seus principis doctrinals:a) Monarquismeb) Oposici a la via revolucionriac) Partidaris de la via reformista illustrada 11. 1. Grup homogeni2. Els seus principis doctrinals:a) Borbnicsb) Oposici a qualsevol tipus detransformacic) Partidaris de la defensa del Altar y elTrono 12. 1. Grup heterogeni2. Els seus principis doctrinals:a) Monrquicsb) Partidaris de la via revolucionriac) Liberalisme 13. LA GUERRAestratgia de NapoleMilitar: ocupaci del territori Poltica: canvi de dinastiaguerraAccelera el procs de crisi poltica i institucionalFracs de la trilogiainstitucional de legitimacinapolenica: Josep I,Assemblea de Notables,Estatut de Baiona 14. MAIG DE 1808Inici de la guerra dIndependnciabuit de poderi desaparicide lestatborbnicformaci deJuntes locals iprovincialsOrganitzacide guerrillesJUNTASUPREMACENTRAL 15. LES JUNTES COM A PODER REVOLUCIONARILas Juntas Supremas constituyen la negacin del AntiguoRgimen. Frente al poder delegado de un rey que a su vezlo recibe directamente de Dios, aparece un poder deorigen popularARTOLA, M.supremas soberanasPrincipi de la SOBIRANIANACIONALsupremas 16. CONSULTA AL PAS = cahiers de dolances1809a)Qestions poltiquesi. Lmits al poder absolut del reiii. Rebuig dels privilegis estamentals i a la diversitat dejurisdiccionsiii. Composici de les Corts i sistema electoralb)Problemes socialsi. Igualtat civilii. Igualtat jurdicaiii. Contribuci nicaiv. Concepte de propietat: individual, lliure i plena 17. JUNTA SUPREMA CENTRALconvocatria de Corts direcci de la guerraCORTS DE CADIS (1810 1812)Principis doctrinals: Cambra nica no estamental Sobirania nacional Igualtat jurdica Monarquia constitucionalActuacions: Tasca legislativa Constituci 1812 18. LA CONSTITUCI DE 1812 Via de comproms Extensi: 384 articles Vigncia: 1812 a 1814; de 1820 a 1823; 1836 Valoraci: referent liberalisme del segle XIX Contingut:a) Principi de la sobirania nacionalb) Divisi de podersc) Unicamerald) Igualtat jurdica de tots els ciutadanse) Declaraci ampla de drets fonamentals individualsf) Estat confesionalg) Sufragi universal mascul i indirecte 19. LA CRISI DE LANTIC RGIM(1808 1833)Ferran VII va nixer el 1784 i vacomenar a regnar el 1808, per ambles abdicacions de Baiona va sersubstitut per Josep I Bonapart.Retorn a Espanya en 1814 i va regnarfins la seua mort en 1833.De formaci i carcter absolutista, esva casar quatre vegades, i del seultim matrimoni amb Maria Cristinade Borb va nixer a lany 1830 lafutura reina Isabel II 20. FERRAN VII jura la Constituci 21. EL RETORN ALABSOLUTISME(1814 1820)SexenniabsolutistaOposici denoblesa iclergat.Manifest delsPersesLoposici deFerran VII alrgim liberalSistema de laRestauraciAllament ifeblesa de laburgesia liberali illustratsreformistesExcepcionalitatde la Guerra delFrancs 22. TRIENNILIBERAL (1820 1823)Les basesReforma agrria iliquidaci delfeudalismeLiberalitzaciindstria i comerSociabilitat de lapolticaEls problemesLactitud del reiLactitud del bloctradicionalistaDivisi de liberals:moderats iprogressistesOposici delcamperolatEscassa basesocial 23. LA DCADA OMINOSA (1823 1833)LES CAUSES1) Intervenci estrangera.Cien Mil Hijos de San Lus2) Problemes interns delrgim liberal: divisimoderats i progressistes3) Malestar camperol +insurreccions i partidesabsolutistes 24. LES TENDNCIES (a partir de 1826)(A) Absolutisme:carlisme(RF) Reformismeadminitrativista o tcnic(M) Moderats(IB) Isabelins ocristins(P) Progressistes 25. LA DCADA OMINOSA: ETAPES1. 1823 1825. Reacci i repressi. Juntas de Purificacin2. 1825 1830. Reformisme administrativista o tcnic sense aperturespoltiques (Lpez Ballesteros, Cea Bermdez, Javier de Burgos).3. 1830 1831 . Cap al model de transici pactada.4. 1832 1833. Tercera via o model de transici pactada:Martnez de la RosaSegons JOSEP FONTANA, la fallida tcnica i financera de lEstat +lamenaa carlina TRANSFORMACI DE LABSOLUTISME ENUN RGIM REFORMISTA O PSEUDOLIBERAL 26. LA QESTI SUCCESRIALA LLEI SLICADesembre 1829. Matrimoni de F. VII amb M Cristina deBorbMar de 1830. Pragmtica SanciOctubre 1830. Naixement dIsabelSeptembre de 1832. Successos de La Granja. 27. TRETS DE LAREVOLUCILIBERAL AESPANYACronologia: 1788 -1833Carcter de revoluciliberal i antifeudalPeculiaritats1: esclat revolucionarideterminat per unainvasi estrangera iguerra2: procs llarg idiscontinu3: model liberal burgs oligrquic 28. ELS FACTORS DE LACRISI DE LA.R.CRISI DEL REGNATDE CARLES IVGUERRA DELFRANCSCADISEMANCIPACIAMRICA