l'antic règim

Download L'antic règim

Post on 06-Aug-2015

580 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RGIM0. LA PERVIVNCIA DE LANTIC RGIMLLEGEIX atentament:A Europa durant el segle XVIII (18), la societat i leconomia havien canviat poc, per algunes coses si queestaven canviant.LAntic R gim s el nom que donem al tipus de societat, economia i poltica dEuropa entre els segles XVI(16) i XVIII (18). LAntic Rgim t 3 caracterstiques fonamentals:1. La societat estamental.2. Leconomia rural: agricultura i ramaderia.3. Labsolutisme poltic. 1. LA SOCIETAT ESTAMENTALEn la socie tat e stame ntal la gent estava classificada en 3 grups (o estaments): 1) els clergues, que eren les persones que es dedicaven a la religi (bisbes, monjos, ...) 2) els nobles, que eren els que tenien ttols com prncep, comte, duc, ... 3) el poble (tamb anomenat tercer estat), que era la majoria de la gent (pagesos, artesans,comerciants, banquers, pobres, ...)En aquesta societat estamental, els dos primers grups (els clergues i els nobles) tenien uns privile gis, s a dir,uns avantatges: eren rics i no havien de treballar, governaven els pasos, no pagaven impostos...En canvi, el poble o tercer estat no tenia privilegis: havia de treballar molt, mai podien governar els seus pasos,pagaven impostos i les lleis els castigaven amb duresa. Al llarg dels segles, alguns banquers, comerciants i gentde negocis, que formaven part del poble o tercer estat, es van fer molt rics i els anomenem burge sos.Durant el segle XVIII (18), el poble -sobretot, els burgesos- va comenar a lluitar per posar fi als privilegis delsclergues i nobles. Cincies Socials - Maria Jess Monter Domec
  2. 2. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RGIMVOCABULARIClergues NoblesSegle : un segle sn cent (100) anys.Segle XVIII (18): Els cent anys entre 1700 i 1799. Segle XVI (16): 1500 al 1599. Segle XXI: 2000 al 2099... Cincies Socials - Maria Jess Monter Domec
  3. 3. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RGIMEXERCICI 1. De les paraules en negreta, tatxa les incorrectes:LAntic Rgim s el nom que donem al tipus de societat / pintura / economia / aliments / religi ipoltica dAmrica / Europa / frica entre els anys / segles XVI (16) i XVIII (18). LAntic Rgim t 5 / 4 / 3caracterstiques fonamentals: 1. La societat estatal / estamental. 2. Leconomia rural: indstria / agricultura / aviaci i ramaderia. 3. Labsolutisme poltic / militar / cultural.EXERCICI 2. Omple els buits del text amb les paraules de sota:En la societat estamental la gent estava classificada en3grups (o .......................................): 1) els clergues, que eren les persones que es dedicaven a la ............................. 2) els ..................................., que eren els que tenien ttols com prncep, comte, etc. 3) el poble (tamb anomenat ............................................................), que era lamajoria de la gent (........................................, artesans, ..................................., banquers, etc.)En aquest tipus de societat, els .................................... i els nobles tenien uns privilegis, s a dir,uns ........................................... ; per exemple, eren ................ i no pagaven ...............................En canvi, el .............................. no tenia ....................................... : havia de treballar molt, pagavenimpostos, les lleis eren molt ............................ Al llarg dels segles, alguns ............................. i comerciants(que formaven part del poble o tercer ............................., es van fer molt rics i els anomenem .....................Durant el segle .............(18), el poble va comenar a lluitar per posar fi als privilegis dels clergues i nobles. estaments3pagesosavantatges religi clergues nobles poble tercer estatestatimpostos comerciants ricsbanquers XVIII privilegis burgesosdures Cincies Socials - Maria Jess Monter Domec
  4. 4. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RGIMEXERCICI 3. Completa la pirmide social de lAntic Rgim:Cincies Socials - Maria Jess Monter Domec
  5. 5. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RGIMEXERCICI 4. Soluciona aquests mots encreuats: 12 67 34 5 1. Banquers, comerciants i gent de negocis que al segle XVIII shavien fet molt rics.2. Eren els que tenien avantatges o privilegis: eren rics, no pagaven impostos, impartien justcia, governaven i NO TREBALLAVEN.3. Els 3 grups socials en que es classificava la gent i als que es pertanyia per naixement.4. La majoria de la gent pertanyia a aquest estament i havia de treballar, pagar impostos, etc. 5 7 6EXERCICI 5. Contesta breument: 1. Qu s lAntic Rgim? 2. Qu va fer el poble o tercer estat al llarg del segle XVIII?Cincies Socials - Maria Jess Monter Domec
  6. 6. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RGIM 2. UNA ECONOMIA RURALLLEGEIX atentament:La caracterstica principal de leconomia de lAntic Rgim era que la majoria de la poblaci es dedicava alagricultura i la ramaderia i que el comer i les manufactures anaven creixent.Lagricultura del segle XVIII (18) era una agricultura de subsistncia, s a dir, que produa poc. El conreums important eren els cereals (blat, civada, ordi) amb els que es feia pa i altres aliments. Els propietaris de lesterres eren els nobles i els clergues (els privilegiats). Els pagesos que treballaven aquestes terres havien depagar un lloguer als propietaris.Al llarg del segle XVIII es van estendre les manufactures: grans tallers on sense maquinria es produen teixits,calat, eines, armes, etc.Tamb el comer va crixer grcies als intercanvis entre Europa, Amrica i sia. Amb el comer i lesmanufactures, els burgesos es van enriquir molt.VOCABULARI:Agricultura de subsistncia: agricultura que produeix noms aliments per menjar, no produeix per alcomer.Manufactura (taller txtil) Cincies Socials - Maria Jess Monter Domec
  7. 7. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RGIMEXERCICI 1. Marca lopci ms correcta:La activitat econmica de lAntic Rgim era ... X ... lagricultura ...el comer... la indstriaLagricultura del segle XVIII era ... ... comercial ... de subsistncia ... de regadiuEl conreu ms important eren ... ... les fruites ... el ram ... els cerealsLes terres eren propietat dels ... ... pagesos ... obrers... privilegiatsEls pagesos que treballaven les terres havien de pagar ... ... als burgesos... als propietaris ... als comerciantsLes manufactures al llarg del segle XVIII... ... van crixer ... van desaparixer... no existienEn les manufactures es produen teixits, calat, eines, armes, etc. ... ... sense maquinria... amb maquinriaDurant el segle XVIII, van crixer els intercanvis entre... ... Europa i Austrlia... Europa, Amrica i sia... Europa i AmricaEls burgesos es van enriquir amb ... ... el comer ... lagricultura i el comer ... el comer i la manufacturaEXERCICI 2. Contesta les qestions: 1. Qu vol dir agricultura de subsistncia? 2. Qui eren els propietaris de les terres als segle XVIII? 3. Qu s una manufactura? 4. Com va crixer el comer europeu al segle XVIII? Cincies Socials - Maria Jess Monter Domec
  8. 8. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RGIM3. SISTEMA POLTIC ABSOLUTISTALLEGEIX atentament:Durant el segle XVIII (18), els reis europeus eren absolutistes. En poltica, labsolutisme significa que el rei ttot el poder, s a dir que el rei decidia les lleis, governava el seu regne i nomenava el jutges. Els reis escomportaven com si els regnes -els territoris i la gent que hi vivia- fossin de la seva propietat.Els reis europeus del segle XVIII utilitzaven unes mesures econmiques que anomenem me rcantilisme . Elmercantilisme defensava tres idees: - Un pas era ms ric com ms or i plata tingus (= acumulaci de metalls preciosos). - Calia fer pagar impostos als productes estrangers per protegir els productes propis del pas(=proteccionisme). - El rei havia de fer lleis per controlar leconomia: deicidia els preus del productes, organitzava els oficis,etc. (=intervencionisme).VOCABULARI:Metalls preciosos: els metalls preciosos sn lor i la plata.Impostos: els impostos sn els diners que els ciutadans han de pagar a lestat.Cincies Socials - Maria Jess Monter Domec
  9. 9. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RGIMEXERCICI 1. Completa les definicions dels conceptes segents:ABSOLUTISME: labsolutisme s un sistema poltic on el rei decidia les .................................., governava.............................................................................. i nomenava els ........................................MERCANTILISME: el mercantilisme s la poltica econmica que defensa .............. idees: que un pasera ms ric .......................................................................... tingus, que calia fer ..........................................................................................estrangers, i que el rei ....................................................................................per ................................................. leconomia.EXERCICI 2. Relaciona amb fletxes [] les dues columnes:Segle XVIIIMesures econmiques del segle XVIIIMercantilismeFer lleis per controlar leconomiaMetalls preciososSegle 18Proteccionisme Fer pagar impostos als productes estrangersIntervencionisme Lor i la plataEXERCICI 3. Digues si es Veritat o Mentida:V MDurant el segle XVIII (18), els reis europeus eren democrtics.Els reis europeus del segle XVIII (18) eren absolutistes.Labsolutisme significa que el rei t tot el poder.En un sistema absolutista, el poble decidia les lleis, governava el pas i nomenava el jutges.Els reis es comportaven com si els regnes fossin de la seva propietat.Les mesures econmiques del segle XVIII les anomenem mercantilisme.El mercantilisme defensava que un pas era ms ric com aigua tingus.Segons el mercantilisme un pas era ms ric com ms or i plata tingus.El mercantilisme defensava que calia fer pagar impostos als productes estrangers.El mercantilisme deia que no calia fer pagar impostosDacord amb el mercantilisme el rei havia de fer lleis per controlar leconomia.Cincies Socials - Maria Jess Monter Domec
  10. 10. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: L