la crisi de l'antic règim. 4t eso

Download La crisi de l'Antic Règim. 4t ESO

Post on 29-Jun-2015

2.239 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. El S. XVIII:La crisi de lAnticRgim.Aquest fou el terme que moltshistoriadors van anomenar al perodeque caracteritz bona part dEuropadurant el segle XVII i bona part delsegle XVIII. El terme fou encunyatdurant la Revoluci Francesa, per tal dediferenciar lAntic Rgim del NouRgim.

2. El S. XVIII: La crisi de lAntic Rgim.Quines sn les principals caracterstiques delAntic Rgim?Unmodeleconmicruralisenyorial.Un model social organitzat per estaments(privilegiatsnoprivilegiats)Unmodelpolticabsolutista. 3. El S. XVIII:La crisi de lAntic Rgim. 4. El S. XVIII: La crisi de lAntic Rgim.Qu s la societat estamental?Es aquella societat dividida per estaments.Les persones neixen dins dun estament idifcilment en poden sortir. Les societatsestamentals es dividien entre privilegiats(noblesa i clergat) i no privilegiats (pagesia,burgesia i classes populars). 5. El S. XVIII:La crisi de lAntic Rgim. 6. El S. XVIII: La crisi de lAntic Rgim.La Monarquia absolutista:En la societat estamental, el rei teniael poder absolut. El rei ostentava elpoder executiu, legislatiu i judicial.Estava per damunt de tots elshabitants del regne, i tots els seussbdits li estaven sotmesos. Lamonarquia era hereditria i de dretdiv. 7. El S. XVIII:La crisi de lAntic Rgim.Periodes. Espanya-Europa:Catalunya: 1700-1715: Antic Rgim1715-1776: Expansi de la 1700-1746. Regnat de IllustraciFelip V 1776-1800: Liberalisme.1746-1758: Regnat deFerran II1758-1788: Regnat deCarles III 1788-1808 8. El S. XVIII:La crisi de lAntic Rgim. Dates importants Europa: Espanya- 1715: Mort de Llus XIV.1748: Montesquieu escriuCatalunya:Lesperit de les lleis. 1776: Declaraci de 1701-1714: Guerra deindependncia dels EEUU.succesi.1786: Constituci1716: Decret de Novaamericana.Planta.1789: Revoluci Francesa. 1778: Llibertat dels portsper comerciar ambAmrica. 9. El S. XVIII: La crisi de lAntic Rgim.La Illustraci.s un moviment de carcter intellectual,desenvolupat a lEuropa del segle XVIII, queva posar en qesti tots els principis delAntic Rgim. Les idees de la Illustraci vanser propagades per un grup de pensadorsfrancesos que rpidament es van estendreper Espanya i Catalunya. 10. El S. XVIII:La crisi de lAntic Rgim.Els illustrats defensaven la fe absoluta enla ra (intelligncia humana). Defensavenla tolerncia com la base de les relacionshumanes. I el coneixement com a baseper assolir la felicitat. 11. El S. XVIII: La crisi de lAntic Rgim.Quin era lideari de la Illustraci?Estaven en contra de lAntic Rgim. Soposavena una societat estamental. Soposaven al poderabsolutista. Soposaven a una economia desubsistncia.En els seus escrits van defensar els principis dellibertat i digualtat per tots els ciutadans. Elsillustrats van defensar la fisiocrcia i elliberalisme econmic i poltic. 12. El S. XVIII:La crisi de lAntic Rgim El Bar de MontsequieuLesperit de les lleis (1748) Idea: separaci dels tres poders. 13. El S. XVIII:La crisi de lAntic Rgim Jean-Jacques Rousseau.Contracte Social (1762)Idea: La facultat de legislar ha de recaure en el conceptede voluntat general. 14. El S. XVIII:La crisi de lAntic Rgim Franois-Marie Arouet.VoltaireCndid, o loptimisme (1759) Idea: prossegueix la lnia decrtica a la creena en la providncia divina. 15. El S. XVIII:La crisi de lAntic Rgim Dennis Diderot (codirector). Lencyclopdie, ou Dictionnaire raisonn des sciences, des arts et des mtiers 1751 -28 volums, 71.818 articles, 2.885 illustracions- 16. El S. XVIII:La crisi de lAntic Rgim Quins tres tipus de poders hi ha? Quina ha de ser la funci de cadascun segons els illustrats? Per qu la concentraci de poders en una mateixa persona s una tirania? Justifica la frase de Montsesquieu: s necessari que el poder reprimeixi el poder. 17. El S. XVIII: La crisi de lAntic Rgim Mirar el vdeo a Quina va ser la importncia del www.tiching.com54688 regnat de Llus XIV? Quinescaracterstiques va tenir lestatO absolut establert pel monarca? http://es.tiching.com/link/54668 Quines potncies europees vanO http:// imposar el seu domini colonial www.youtube.com/watch?v=ogIvQxAFt18durant el segle XVIII?I contestar a les segents Quin grup social va ser protagonista preguntes: dels canvis econmics? Amb quin altre grup social es va enfrontar? Quines noves idees van sorgir al segle XVIII? Quines mesures van adoptar els monarques illustrats? 18. El S. XVIII:La crisi de lAntic Rgim Quina va ser la importncia del regnat de LlusXIV? Quines caracterstiques va tenir lestatabsolut establert pel monarca?El regnat de Llus XIV represent lpoca del absolutisme i del poder poltic de lAntic Rgim.Lestat absolut centralitza el poder en la seva persona. Disposa duna mplia burocrcia, un exercit important i una diplomcia complexa. El poble ha de contribuir a sostenir el sistema a travs dels impostos i del treball. La noblesa es converteix en aristocrcia cortesana. 19. El S. XVIII: La crisi de lAntic Rgim Quines potncies europees van imposar elseu domini colonial durant el segle XVIII?Les potncies europees que van imposar el seudomini van ser Espanya, Portugal, Anglaterra,Frana i Holanda. Tamb van sobreviure tresformacions tradicionals: lImperi turc, lImperixins i lImperi rus. 20. El S. XVIII:La crisi de lAntic RgimQuin grup social va ser protagonista dels canviseconmics? Amb quin altre grup social es vaenfrontar?La burgesia mercantil fou la gran protagonistadels canvis econmics. Senfronten amb lanoblesa, ja qu els senyors van posar novescrregues fiscals. 21. El S. XVIII:La crisi de lAntic RgimQuines noves idees van sorgir al segle XVIII?Quines mesures van adoptar els monarquesillustrats?La Illustraci, lhumanisme i el racionalismeimpregnen les mentalitats ms avanades delsegle XVIII. Els monarques illustrats adopten eldespotisme illustrat. 22. El S. XVIII:La crisi de lAntic Rgim La Revoluci americana foula primera insurrecci colonial contra la metrpoli. Els colons americans no estaven dacord amb les taxes i els impostos ni ambel monopoli comercial de la Gran Bretanya. 23. El S. XVIII:La crisi de lAntic RgimEl 4 de juliol de 1776, els delegats de lestretze colnies, reunits a Filadlfia, vanredactar la Declaraci dIndependnciadels Estats Units dAmrica.La declaraci va expressar els principis quevan impulsar la revolta: el dret de totes lespersones a la llibertat i a la recerca de lafelicitat. 24. El S. XVIII:La crisi de lAntic Rgim 25. El S. XVIII:La crisi de lAntic Rgim La Gran Bretanya va reconixer laindependncia del territori americ lany1783. George Washington, un general delexrcit insurgent, en va ser proclamatprimer president. El nou estat americ va redactar laprimera constituci lany 1787. 26. El S. XVIII: La crisi de lAntic Rgim. La monarquia borbnica a Espanya.Guerra de Successi.1700:morCarlesIIlEncantat(casadelsAustries)sensedescendncia.Dos candidatsaltroespanyol a)Felip V dAnjou,ntdeLlusXIVFamliaBorb.b)Carles dustria:filldelemperadoraustracLeopold.FamliaHabsburg 27. El S. XVIII: La crisi de lAntic Rgim.La monarquia borbnica a Espanya. 28. El S. XVIII: La crisi de lAntic Rgim.La monarquia borbnica a Espanya.Gran aliana de la Haia (1701). Pasos. ustria, Anglaterra, Pasos Baixos,Dinamarca i posteriorment Portugal,Prssia i Saboia. +lacoronadArag,elPasBasciNavarra. La gran aliana declara la guerra (1702) a Frana i a la corona deCastella. Frana i la Corona de Castella. 29. El S. XVIII: La crisi de lAntic Rgim. La monarquia borbnica a Espanya. Mort de lemperador dustria Josep I (1711).Carles dustria hereta limperi austracperd el suport de la gran Alemanya, que temun regnat com el de Felip II la GranAliana voldr acabar la guerra. 30. El S. XVIII: La crisi de lAntic Rgim.La monarquia borbnica a Espanya. Pau dUtrecht i de Rastad (1713-1714).La gran aliana reconeix Felip V com amonarca espanyol. Nou repartimentterritorial.ustria Gran BretanyaMil,Flandes,GibraltariMenorca Luxemburg,Npolsi (possibilitatdecomerciaramb Sardenya. Amrica). 31. El S. XVIII: La crisi de lAntic Rgim.La monarquia borbnica a Espanya.La resistncia catalana es va allargar fins a l11 desetembre del 1714, en qu Felip V va ocuparBarcelona i, poc desprs, tota Catalunya va quedarsotmesa a la seva autoritat.Locupaci del territori catal va tenir conseqnciesimmediates. Com a cstig per haver-se revoltat,Catalunya va ser ocupada militarment, diversesfortaleses van ser enderrocades i molts austriacistesvan haver dexiliar-se.www.tiching.com/73036 32. El S. XVIII: La crisi de lAntic Rgim. La monarquia borbnica a Espanya.A ms, lany 1716 es va publicar el Decret de Nova Planta, quesuprimia les constitucions de Catalunya, hi imposava les lleis i elsistema administratiu de Castella i fixava el castell com a idiomaoficial. Les Corts, la Generalitat, el Consell de Cent i totes lesinstitucions municipals van ser abolides mentre simposava aCatalunya una nova estructura de govern formada per: El CapitGeneral i la Superintendncia de Catalunya. 33. El S. XVIII: La crisi de lAntic Rgim. La monarquia borbnica a Espanya.La Guerra de Successi: causes i conseqncies.Mort de Carles II (lencantat)Suports internacionals i CAUSES sense descendncia. Casa suports interns dins dels ustria.dEspanya. Felip dAnjou. Frana i la AspirantsCasa dels Borb.Corona deNt de Llus XIV. Frana. Castella.Enfrontament militar.Arxiduc CarlesGran Aliana de la Haia 1701 ustria 1700-1714dHabsburg. Fill de lemperador dustria. Holanda -Reconeixement de la dinastia Gran BretanyaConseqnciesBorb al tro espanyol. Portugal -Prdua de lImperi espanyol aPrssiaPau dUtrecht i de Europa. Corona dAragRastadt 1713-1714-Cessi de Gibraltar i Menorca a la Gran Bretanya.Decret de Nova Planta. 1707 (V). 1711 Abolici o supressi prerrogativa de celebrar corts, supressi (Ar). 1716 (Cat).dels braos i dissoluci de les Constitucions prpies.