tema 1. la crisi de l'antic règim (segle xviii)

Download Tema 1.  La crisi de l'Antic Règim (segle XVIII)

If you can't read please download the document

Post on 21-Jun-2015

788 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Primer tema d'Història de 4t d'ESO dedicat a l'Antic Règim.

TRANSCRIPT

  • 1. TEMA 1LA CRISI DE LANTICRGIM (SEGLE XVIII)Salvador Vila EsteveHistria4t dESO

2. TEMA 1. LA CRISI DE LANTIC RGIM (segle XVIII).0. Introducci.1. Creixement i canvis econmics i demogrfics.2. Societat estamental i absolutisme.3. La Illustraci.4. La revoluci anglesa i el despotisme illustrat.5. La revoluci americana.6. El segle XVIII a Espanya i el Regne de Valncia. 3. 0. Introducci.El concepte Antic Rgim: sistema econmic, social i poltic present a Europa entre els seglesXVI i XIX (etapa final del feudalisme) i que es caracteritza pel rgim econmic senyorialamb una agricultura de subsistncia, una societat estamental i labsolutisme monrquicCaracterstiquesRgim econmic senyorial (naixent ja el capitalisme comercial)Societat estamentalPoblaci estancada: natalitat i mortalitat altesMonarquia absoluta 4. 1. Creixement i canvis econmics i demogrfics.Lagricultura era lactivitat principal: una agricultura de subsistncia (autoconsum)basada en la rotaci triennal (guaret) i amb rendiments baixos (escs comer)La terra era la principal font de riquesa i els privilegiats (noblesa i clero) selhavien apropiada: la cedien als camperols per a que la treballaren a canviduna renda (normalment ja en diners), a ms dhaver de pagar-los impostos 5. 1. Creixement i canvis econmics i demogrfics.Sovint es produen males collites que provocaven fam i misria entreel camperolat i eren la causa de les revoltes populars (revoltes del pa)Entre 1650 i 1800 la poblaci europea es va duplicar per la disminuci de la mortalitatcatastrfica provocada per guerres i epidmies i la introducci de nous cultius (crella, dacsa) 6. 1. Creixement i canvis econmics i demogrfics.Laugment de la poblaci va incrementar la demanda de productes, que va fer pujarels preus i que augmentara la inversi i la producci: millora lagricultura, es creenles manufactures i el putting out system (indstria a domicili) i creix el comerEl comer amb les colnies creix espectacularment i deixa molts guanys,especialment el comer triangular entre Europa (ixen manufactures),frica (ixen esclaus) i Amrica (ixen matries primeres) 7. Exercicis punt 1. Creixement i canvis econmics i demogrfics.1.- Qu s lAntic Rgim? Quines sn les seues caracterstiques principals?2.- A partir de la imatge i amb les teues paraules, explica el funcionament de la rotacitriennal. 8. Exercicis punt 1. Creixement i canvis econmics i demogrfics.3.- A partir dels documents, respon:a) Tipus de cada document.b) Tema de cada document.c) Quina va ser levoluci general de la poblaci europea al segle XVIII? Posa exemples concrets.d) Quins productes exportava Europa al segle XVIII? Cap a on?e) Qu sexportava des dfrica a Amrica? Per a qu sutilitzaria aquest producte en Amrica?f) Qu sexportava dAmrica a Europa?g) Per qu sanomena triangular a aquest comer?h) Explica, en forma de redacci, tot el que spigues sobre leconomia i la demografia al segleXVIII. 9. 2. Societat estamental i absolutisme.La societat de lAntic Rgim s una societat estamental tancada dividida enprivilegiats (noblesa i clero) i no privilegiats segons naixement (excepte el clero) 10. 2. Societat estamental i absolutisme.Els privilegiatsEren la noblesa i el clergat, no arribaven al 5% de la poblaci i gaudiende drets i privilegis com no pagar impostos, lleis prpies,...La noblesa es dedicava tericament a les armes i la seuariquesa procedia de les terres que possea i dels seusprivilegis fiscals, jurdics, econmics i honorficsEl clero es dedicava tericament a loraci i predicaci, la seuariquesa procedia de les seues terres i patrimoni i del cobramentdel delme i es dividia entre alt clero (procedent de la noblesa)i baix clero (procedent dels no privilegiats) 11. 2. Societat estamental i absolutisme.Els noprivilegiatsEren ms del 90% de la poblaci i un grup amb persones molt diferents(camperols, classes populars urbanes, burgesia), unides per ser els quetreballaven i pagaven impostos (no tenien cap privilegi)Els camperols eren la majoria (80%), es dedicaven a treballar la terra iestaven sotmesos a dures condicions de vida (impostos, males collites,...)Les classes populars urbanes eren artesans, obrers, servents ipidolaires que vivien a les ciutats, normalment en males condicionsLa burgesia era minoritria, per estava creixent en nombre i, sobretot,en riquesa, grcies al comer, les finances i lartesania, i volia tindrepoder poltic i deixar de ser no privilegiada 12. 2. Societat estamental i absolutisme.Labsolutisme o monarquia absoluta s el sistema poltic propi de lAntic Rgimen qu el rei tenia tot el poder dins duna monarquia hereditria de dret div(el seu poder venia directament de Du) i governava ajudat per institucionsque lassessoraven (parlaments o corts) i funcionaris 13. Exercicis punt 2. Societat estamental i absolutisme.1.- A partir del document, respon:a) Tipus, autor, data i lloc don sha tret el document.b) Tema.c) Quins tres ordres hi havia a Frana segons lautor? A qu es dedicava cadascun dells?d) Explica, amb les teues paraules, els motius que dna lautor per a justificar les desigualtats.e) Explica, en forma de redacci, tot el que spigues sobre la societat estamental. 14. Exercicis punt 2. Societat estamental i absolutisme.2.- A partir dels documents, respon:a) Tipus, autor i data de cada document i llibre don sha tret el primer.b) Tema conjunt als dos documents.c) Quin argument utilitza Bossuet per a defensar la monarquia absoluta? Qu sha de fer a totaquell que lataque? Per qu?d) Qui era Llus XV? Quins poders diu que t en el text? Quin tipus de monarquia seria? 15. 3. La Illustraci.La Illustraci s un pensament al servei de la burgesia que es basa en el racionalisme (la racom a nic mitj dentendre el mn), el coneixement (educaci) i la recerca de la felicitatAtaquen les bases de lAntic Rgim: absolutisme, desigualtat legal, teocentrisme i religi 16. 3. La Illustraci.PrecedentsNewton (mtode cientfic)Locke (crtica a lAntic Rgim i demanda de diviside poders, igualtat legal i drets bsics de lindividu) 17. 3. La Illustraci.Econmicament afirmen que lagricultura (fisicrates francesos) i les activitatsproductives (liberals anglesos) sn les principals fonts de riquesa i cal deixarllibertat econmica basada en la propietat privada (fi dels comunals i terresamortitzades) i la lliure iniciativa dels propietarisPolticament proposen un nou model poltic i social basat en la llibertati la igualtat legal: crtica a labsolutisme i la societat estamental,posant les bases del liberalisme (igualtat legal i doportunitats) 18. 3. La Illustraci.PrincipalspensadorsillustratsMontesquieu demanda la divisi de poders front al poder absolut del monarcaRousseau reclama llibertat, igualtat i sobirania nacionalVoltaire propugna la tolerncia i la llibertatde conscincia i que tots paguen impostosDiderot i DAlembert publiquen LEnciclopdia, gran obraque pretenia reunir tots els coneixements de lpoca basatsen la ra i lobservaci de la naturalesaEn un Estat en qu un home sols o una sola corporaci de prcers, de nobles, o de poble, administrara els tres poders itinguera la facultat de fer les lleis, dexecutar les resolucions pbliques i de jutjar els crims i les disputes dels particulars,tot es perdria completament. (...) Els prnceps que volen ser dspotes sempre comencen reunint totes les magistratures enells mateixos: alguns reis dEuropa acaparen tots els grans crrecs de lEstat.MONTESQUIEU: Lesperit de les lleis, 1748. 19. Exercicis punt 3. La Illustraci.1.- Qu s la Illustraci? Quins es consideren els seus precedents? Per qu?2.- Quins tres poders hi ha? Com han destar i quina ha de ser la funci de cadascun dellssegons els illustrats? En qui recau cada poder?3.- A partir del document, respon:a) Tipus, autor, informaci de lautor, data i lloc don sha tret el document.b) Tema.c) Quines dues coses sn les ms importants per a un home segons lautor? Quina relaciguarden entre elles?d) Qu s per a lautor la veritable igualtat? Com es pot aconseguir?e) Explica, en forma de redacci, quins van ser els principals illustrats i les seues idees. 20. 4. La revoluci anglesa i el despotisme illustrat:la revoluci anglesa.A Anglaterra el poder del rei estava limitat pel Parlament, per en el segle XVIIels reis van intentat imposar labsolutisme, provocant una guerra civilEn 1649, els defensors del parlament, amb Cromwell al cap, simposaren,ajusticiaren Carles I i proclamaren una Repblica 21. 4. La revoluci anglesa i el despotisme illustrat:la revoluci anglesa.Per Cromwell es va comportar com un dictador i, desprs de la seua mort,el parlament va restaurar la monarquia (Carles II) controlada pel parlament(habeas corpus: llibertats individuals i garanties legals per als detinguts)Jacob II va intentar novament instaurar labsolutisme i una nova revoluci (1689)el va deposar i buscaren un nou rei (Guillem dOrange) que va jurar el Bill ofRights i va acceptar una monarquia parlamentria amb separaci de poders 22. 4. La revoluci anglesa i el despotisme illustrat:el despotisme illustrat.Davant laugment de les protestes i lexpansi de les idees illustrades, algunsmonarques absoluts europeus van introduir algunes idees de la Illustracigovernant amb un nou lema: Tot per al poble, per sense el pobleExemples: Frederic II de Prssia, Caterina de Rssia,Maria Teresa dustria, Carles III dEspanyaActuacions: absolutisme centralitzador; millores administratives; foment de leducaci,lagricultura i la indstria i modernitzaci econmica (llibertat comercial)Lmits: sols accepten algunes reformes econmiques, per sense canvis socialsi poltics de fons fracs: el canvi econmic far caure tot lAntic Rgim 23. Exercicis punt 4. La revoluci anglesai el despotisme illustrat.1.- A partir del document, respon:a) Explica, en forma de redacci, lesquema de funcionament de la monarquia parlamentriaanglesa desprs de les revolucions.b) Com es va arribar a aquest sistema?c) Creus que s un sistema democrtic? Justifica la resposta. 24. Exercicis punt 4. La revoluci anglesai el despotisme illustrat.2.- A pa