tupperware analīze

of 20/20

Post on 20-Jun-2015

808 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Laipni ldzam Tupperware - vien no pasaul lielkajiem plastmasas sadzves priekmetu un virtuves piederumu raotjiem. Savas vairk k 50 gadus ilgs pastvanas laikkorporcija Tupperwareir gan prdevusi visaugstks kvalittes izstrdjumus, gan veiksmgi devusiiespju papildus nopelnt saviem demonstrtjiem un izplattjiem.

2. Stratija uz 60 gadiem 1951. gad par Tupperware Drzum Mjasizstrdjumu izplatanas prezentcijaspamatprincipu kuva Mjas prdoanas apjomiprezentcijas metodevairkkrt prsniedzamazumtirdzniecbasprdoanasapjomus, tpc tikapieemts lmums Tupperwareizstrdjumus izplatttikai ar neatkargoKonsultantu paldzbu 3. Firmas mri Piesaistt patrtjus iespjami daudzs valsts unvisos kontinentos Iemantot pircju uzticanos Sasniegt atztu augstu kvalitti un teicamo klientuapkalpoanas servisu Veikt izdevgus ieguldjumus, attstot jau esoo tirguun paplainot darbbu, ieguldotldzekusrpncs, jauns tehnoloijs, dizaina un produkcijasizveid, un, pastiprinot ties prdoanas sistmu 4. Veiksmes recepteDarbiniekiInformtba KvalitteSadales Produkcijakanls 5. Kvalitte Tupperware izstrdjumu kvalitti garant artas, ka traukiem tiek sniegta 30 gadu garantija garantija pieauj ar to, ka atsaucoties uz pamatotmsdzbm, nepiecieam bas gadjum bojtaisizstrdjums tiekiemaints pret jaunu 6. DarbiniekiTupperwarepankumi nav tikaifirmas novatoriskoproduktu nopelns, betar kompnijas labimotivtodarbiniekuieguldjums, jo tie ticiem produktiem un ldzar to iedvesmo ar savuspircjus 7. Sadales kanls FirmaTupperwareprdod savu produkcijutiei patrtjiem pcrealizcija veida nodurvm ldz durvm.No t izriet, ka firmaTupperware savdarbb izmanto nulleslmea sadales kanlu 8. InformtbaInformcijas przinana gan par preu klstu, ganpar pircju vlmm, jo galvenais, lai prece pilngiatbilstu pircju vlmm un vajadzbm. Tpiemram Tupperware sagatavo virkni materilusun broras, rokasgrmatas kuras izskaidro kpreczk noteikt klientu vlmes 9. ProdukcijaFirma Tupperware vienmr ir spjusi raot dadusizstrdjumus, kas atbilstu katra gaumei un prasbm.Firmas Tupperware izstrdjumiatbilstvisprpieemtiem standartiem, tie ir glti, izturgi un plaipielietojami, pc k btu jtiecas katrai konkurjoaifirmai 10. TIES PRDOANAS ETAPI(Personisks apkalpoanas etapi)Darjumu rezulttu kontrole un novrana Darjumu noslgana Iebildumu novrana Preces prezentcija / demostrcijaKontaktans ar pircjiemSagatavoans kontaktiem Klientu meklana un novrtana 11. Kpc tie prdoana?Ieguvumi patrtjiem: iespja aplkot un prbaudt produktus; pai sagatavotu produktu demonstrana un konsultcijas draudzg atmosfr; preu piegde mjs; tiesbas atgriezt iegdts preces noteikt laika period (papildus aizsardzba); ties kontakts ar prdevju; garantija un serviss pc pirkuma veikanas; elastgs pirkuma darjuma laiks 12. Ieguvumi tieajiem prdevjiem: iespja izveidot un veikt savu uzmjdarbbu ar minimlm izmaksm un mazu risku; rtas un elastgas peas iespjas; iespja izvlties darba laikus; dzvesbiedri un imenes loceki var kt par biznesa partneriem (imenes bizness); iespja izvlties nepilna vai pilna laika darbu; nav vajadzga specila izgltba; uzmumu piedvta apmcba un atbalsts; pieejams plas produktu klsts; socilie kontakti un atzinba 13. Veselba. Organizcija. Nauda. Vide.2008. gad firma Tupperware sadarbb ar kompnijuRiedel Marketing Group veica mrketinga ptjumu, laiuzzintu un klasifictu savu patrtju vajadzbas unvlmes. Viss, ko odien piedv Tupperware ir tas, kopatrtji uzskata par svargu sav dzv 14. VeselbaMsu produkti paldzimenmpagatavot, nobaudt unuzglbt veselgu dienumjs un ce. Uzlabotadienu plnoanagarant vairk pavadtlaika kop un mazklietot uztur trspagatavoanasproduktus 15. OrganizcijaPapildus veselgamdzves veidam cilvkiizmantos savu laikulietdergi 16. NaudaKarjera Tupperware irlielisks veids, kpapildint imenesbudetu. IenkumiTupperware sastda nobzes komisijas maksas,k ar ir atkargi nopersong prdoanasapjoma, bonusiem unpabalstiem dibinot savukomandu 17. VideTupperware produktisamazina atkritumuraanos nevienapapra maisia vaiplastmasas gabalamiskast. Patvairk, Tupperwareprodukti kalpo visumu 18. Kur atrast? K sazinties?Pateicoties 50izplattjiem un gandrz14000 konsultantiemSkandinvij un Baltijasvalsts, Tupperwareizstrdjumi ir atrodamipraktiski it visur 19. Paldies par uzmanbu!