politikas analīze: 2. lekcija

Click here to load reader

Post on 18-Mar-2016

65 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Politikas analīze: 2. lekcija. Lēmumu pieņemšanas modeļi. LITERATŪRA. Birkland, T.,A. An introduction to the policy process : theories, concepts, and models of public policy making . Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe, c2005. P. 213-219. Uzdevums. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Politikas analze:2. lekcija Lmumu pieemanas modei

 • LITERATRABirkland, T.,A. An introduction to the policy process : theories, concepts, and models of public policy making. Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe, c2005. P. 213-219

 • UzdevumsAtpazt lmuma pieemanas modeli kd no politikm.

  Diskusija par to nkamaj lekcij

 • Lmumu pieemanas modei RacionlaisInkrementlais (visbiek publiskaj sfr)Modei, kas apvieno R un I. Atkritumu tvertnes modelis (balsts uz rtbm, izdevgumu, gadjumu)

 • Racionlais lmumu pieemanas modelisProblmas risinanai ir izvirzti noteikti mri Tiek aplkotas, izpttas visas alternatvs mra sasnieganas stratijasTiek prognoztas visas nozmgks sekas, ko rada noteikta alternatva, tiek izvrtta seku pardans varbtba Beigs tiek izvlta stratija, kas vissekmgk risina problmas, vai ar ir ltkais risinjums

 • Racionl lmumu pieemanas modea teortisks saknes: Apgaismbas racionlims (Voltrs, Russo) un pozitvims: socils problmas, jrisina racionli, balstoties uz zintniskm metodmtam nepiecieamas zinanas, informcija

 • Racionl lmumu pieemanas modea ierobeojumi Metode dod rezulttu tikai tad, ja visu iespjamo alternatvo modeu izmaksas tiek novrttas pirms tiek pieemts lmums

 • Racionl lmumu pieemanas modea kritikaIerobeots iespjas aplkot visas alternatvasAprint ieguvumus un izmaksasPolitisk un institucionl spriedze, kas ietekm izvlesLabkaj gadjum maldinos, sliktkaj - aunums

 • Herberts Saimons (Simon) 1947., 1960.,1983 Nobea prmijas laurets 1978Racionl lmumu pieemanas modea kritika Lmumu pieemanas kognitv ierobeotba: paredzt visas izvlesparedzt visas sekasKatra izvle satur vlams un nevlams sekas, daas izvles var bt efektgas vienos apstkos un neefektgas citos

 • Herberts Saimons:Ierobeots racionalittes modelisCilvka lmumu pieemanu ietekm:

  RacionalitteKaislbas,instinkti

  Cilvka uzvedbaOrganizcij, ja ierobeots ne pilngi racionla, mums ir intelektsracionalittestomr izprotama un iztlepriekstats

 • Herberts Saimons:Ierobeots racionalittes (inkrementlais) modelisSabiedrisks politikas veidoana k vienoans un kompromiss starp politikas veidotjiem Politiskie lmumi k politiski iespjami ne k politiski vlami

 • arls LindblomsAttsta inkrementlo modeli: ierobeo analzi uz dam politikas alternatvm, kas nedaudz atiras no status quomru izvirzana nav nodalta no emprisks problmas risinanas procesaLielka loma aunuma rstanai ne mru sasnieganai Minjumu un kdu virkneAnalze, kas izskaidro tikai daas, ne visas sekasAnaltisk darba fragmentcija sadalta uz daudziem dalbniekiem pol veidoan

 • arls LindblomsTe science of Muddlig Through Izkulans zintne 1959Lmumu piemji attsta politiku, veicot secgus ierobeotus saldzinjumus ar iepriekjiem, labi zinmiem lmumiem, soli pa solim, pakpeniski. IzkulansLmumi atiras nedaudz, izmaias nelielas:tiek ieguldti mazi ldzeki, kas izdalti starp dalbniekiem, vienojoties (vieglk ir saglabt izdevumu sadaljumu, nek vienam atemt un otram iedot vairk)Birokrtija nav ieinteresta radikls izmais, bet turpint pastvoo praksi

 • arls LindblomsDavids Breibruks (Braybrook)A strategy of Decision (1970) Inkrementlo modeli var attstt un sasniegt racionlkus lmumus.Lmumu pieemanas klasifikcija :Pc zinanu daudzuma, kas ir lmumu piemju roksIzmaiu daudzums, kas tiek sasniegts

 • Lmumu pieemanas klasifikcija:zinanu un izmaiu lmenis

  Zin. lm

  Izmaiu lm.Zin. lmAugtsZin. LmzemsAugstsrevolucVoluntrszemsRacionlsinkrementls

 • Inkrementl lmumu pieemanas modea kritikaNav skaidru mru, izmaia oti konservatvasNedemokrtisks, vienoans starp politikas veidotjiem senioriemJaunu alternatvu viet piedv stermia lmumus, kas ilgtermi var radt negatvas sekasIerobeota analtisk pielietojambaVar izmantot stabilos, bet ne krzes apstkos

 • Amitai Etzioni (1967)Attsta jauktu modeli, kas apvieno racionlo un inkrementlo modeli:Optimls lmumu pieemanas modelis sastv no alternatvu noskananas, detalizti prbaudot daudzsoloks alternatvas, emot vr relos apstkusTas paver lielkas inovcijas iespjas k inkrementlais mod., bet tik neiespj k racionlais modelis.

 • Atkritumu tvertnes modelisMarch & Olsen 1972 Noliedz racionalitti ko pieauj inkrementlais modelis, kritiz citus modeus par piemumiem, kas reli nepastvLmumu pieemana ir ambiciozs un neprognozjams process, oti attli saistts ar mru sasnieganuLmumu iespjas ir atkritumu tvertne, kur dalbnieki samet visas problmas un lmumusJa problmas risinjums, dalbnieki, izvles iespjas sagads vien laik, tad rodas iespju loika, tad notiek izvle, pieemts lmums.

 • Atkritumu tvertnes modelisLmumi neseko noteikt krtb no problmas uz ts risinjumu, bet ir rezultts dadm relatvi neatkargm notikumu straumm organizcijas iekien. (Richard L. Daft, 1982, p.139).

 • Atkritumu tvertnes modelis Problmas Problemas prasa uzmanbu, ts rodas no nespjas prognozt nkotni vai ar neatbilstbm stenoanas kmm. Problmas var izveidoties gan organizcijas iekien gan rpus ts. Parasti uzskata, ka problmas inici lmumu pieemanu. Ja ts ir pietiekami smagas, tad t var notikt. Parasti organizcijas mdz iet cauri miskastei un lkoties pc piemrota atrisinjuma, ko nosauc par lmumu.

 • Atkritumu tvertnes modelis Lmumi Tiem ir paiem sava dzve. Tie ir noirti no problmm, kuras tiem jrisina.

  Lmumi ir atbildes uz jautjumiem.

  Dalbniekiem varbt ir idejas lmumiem; tiem var iepatikties kds specifisks lmums, kuru vii cenas aizstvt.

 • Atkritumu tvertnes modelis Dalbnieki Tie nk un iet. Tie mains starp problmu un lmumu. Tie var mainties neatkargi no konkrt lmuma situcijas . Tiem var bt savas mks problmas vai ar mkie lmumi, kurus parasti piedv. Tie nsjas ar savm idejm, kamr kds ts pieem vai pat atbalsta.

 • Atkritumu tvertnes modelisMarch & OlsenModelis k iespju loikaKritika: Nav pctecbasNav iespjams paredzt procesu attstbu,Nav zinmi dalbnieki Kritiz Bendor, Moe, and Shotts 2001 American Political Science Review article

 • UzdevumsAtpazt lmuma pieemanas modeli kd no politikm.

  Diskusija par to nkamaj lekcij

  H. Simon. Administrative Behavior. The task of rational decision making is to select the alternative that results in the more preferred set of all the possible consequences. This task can be divided into three required steps: (1) the identification and listing of all the alternatives; (2) the determination of all the consequences resulting from each of the alternatives; and (3) the comparison of the accuracy and efficiency of each of these sets of consequences. Any given individual or organization attempting to implement this model in a real situation would be unable to comply with the three requirements. It is highly improbable that one could know all the alternatives, or all the consequences that follow each alternative.The question here is: given the inevitable limits on rational decision making, what other techniques or behavioral processes can a person or organization bring to bear to achieve approximately the best result? Simon writes:The human being striving for rationality and restricted within the limits of his knowledge has developed some working procedures that partially overcome these difficulties. These procedures consist in assuming that he can isolate from the rest of the world a closed system containing a limited number of variables and a limited range of consequences.*