banneri reklāmas izplatīšanas līdzekļu analīze

Click here to load reader

Post on 01-Jul-2015

916 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. BaneriReklmas izplatanas ldzeku analze

2. Banner tulkojum noangu valodas nozmekarogs, simbols. Banersizskats, k taisnstraformas attls, kurulietotjs redz savabrouzera lodzi,prskatot Internetalappuses. Baner parastitiek izvietots reklamtuzmuma nosaukumsun reklmas galvnadoma. 3. Baneri ir internetamrketinga pionieri.Pirmais banerispardjswww.hotwired.com(palaikwww.wired.com) 1994.gada 27. oktobr kAT&T reklma. Kop tlaika dadi baneruveidi ir prpludinjuiinternetu. 4. T k banera mris irapturt jeb reliprtraukt internetalietotja domu gjienu,noklikinana uzbanera ir impulsvslmums. Cilvkiemvajadzgs iemesls, laipieemtu impulsvulmumu, un banieram irjdod viiem isiemesls. 5. Lai motivtu cilvkuizdart klikireklmtji izmantodaus gjienus: Mina uzdotjautjumus Pievieno pogu Izraisa zikrbu Lieto vienkru Uzaicina rkotiesanimciju Piemrotu joku Piedv bonusu vaiizmantoanadvanu tam, kas Izmanto spilgtasnoklikins uzpamatkrsas banera 6. Baneris, kas ir novietotszem ekrna augjstredaas, dod par 70%augstku CTR nekbaneris, kas ir novietotspa aug. Nestandartaizmra baneris(125x125 piksei), kas irnovietots ekrnaapakj labaj mal,dod par 228 % augstkuCTR nek standartabaneris, kas novietotslapas augj mal. 7. Banera k reklmaselementa galvenaisuzdevums ir palielintreklmdevja pasaulestmeka lapuapmekltju daudzumu.Banerim ir ar otrafunkcija, kas dakrt varbt pat svargka nekpirm, proti, baneriskalpo ar uzmuma tlareklmai. 8. Baneru veidi JPG baneris viens nopirmajiem baneruveidiem, kas paradjsinternet ir statisksattls. obrid tiekuzskatts par novecojuubaneru veidu, tau irreklmas vietnes, vietusadaas, kuras pieempublicanai tikai jpgbanerus. 9. GIF baneris nkobaneru evolcijaspakpe. Tas iranimts grafiskaiselements, kasizveidots no statiskuattlu kopuma(kadriem). Parastisastv no 3-5kadriem. 10. Flash baneris patijaunk tehnoloija. Tsniedz iespju veidotefektgus animtusbanerus. ai tehnoloijaipiemt plaas iespjasrealizt dizainera idejas.Profesionli izstrdts,efektvs interneta baneris,kas pau reklmaskampaas pamatideju,paldzs veiksmgipiesaistt mrauditorijasuzmanbu. 11. Efektivitte Palaik oti daudz tiek diskutts par baneru efektivitti. Ir cilvki, kas tos atbalsta, bet citi cilvki noliedz, sakot, ka baneri nekam neder. Lai gan CTR* (click-through-rate) rdtjs ir neprtraukti samazins un palaik vidji tas ir aptuveni 0,01%-0,5%, tomr, izmantojot labu banera* CTR = (click-through-rate). Viensdizainu un izvietojuma vietu,no efektivittes koeficentiem: joprojm ir iespjams iegtkliku skaits attiecb pret kopjoekspozciju skaitu labu vrtbu un sasniegt rezulttus. 12. Mra auditorija Katrs cilvks, kurkdreiz izmantojaInternetu tiek uzskattspar mra auditorijaslocekli. K ar tie, kuriapmekl saitus, kas pcnoteikta principa irsaistti ar baneru (piem.,kopg temtika) 13. Pozitvie aspekti: Cenas baneru tklos ir krietnizemkas, nek to tie ievietoanainterneta mjas laps. Fokusanas iespjas, kas tiekpiedvtas baneru tklos ir prkaspar to, ko piedv konkrta mjaslapa; Tdjdi, ms secinm, kaizmantojot baneru tklus,reklmdevjs palielinamrauditorijas skaitlisko lielumu,k ar reklmdevjam nav saistbuar konkrtu mjas lapu, kassavukrt atvieglo reklmdevjadzvi. 14. Negatvie aspekti: tiek akarta auditorija (baneri nepatk, ir uzmcgi, neatbilst vlmm utt.) reti kur baneris atbilst kopjam lapas dizainam (lieks raibums) atdeve no baneriem ir oti maza, izptts, ka pat mazk par 1% no apmekltjiem uzklikina uz tiem 99.93% no visiem reklmdevjiem nejdz pareizi novirzt/izmantot pat tos apmekltjus, kas ir uzklikinjui uz iem baneriem 15. Analtii no kompnijascomScore secina, kainterneta-reklmaslokomotvs grafiskiebaneri paliek ar vienmazk populri, k arlietotji ar vien mazktiem pievr uzmanbu unjo mazk klikina uztiem. Pdjos ptjumostika konstatts, kainterneta lietotji izdaravidji vienu apzintukliki uz baneri mnes. 16. Kopum analtii saka, kagrafisko attlu popularitteir kritusi pdj gada laikpar 16 %, bet kliku skaitspat divreiz vairk ir kritis 32%. Uz da fona pieaugkrpnieku nedarbi.Speciliste LindaAndersone, paredz, kareklmdevjiem vajagkoncentrt savu uzmanbuuz citiem kontaktu formtaar patrtjiem. K arspeciliste piebilda, pat japatrtji neklikina uzbanera, tas tik un t kopumpozitvi ietekm kompniju. 17. Paldies par uzmanbu!