topoloĢisko matemĀtisko rotaĻlietu analĪze

of 18 /18
Autors: Anna Jansone, 2007 TOPOLOĢISKO MATEMĀTISKO ROTAĻLIETU ANALĪZE Zinātniski pētnieciskais darbs

Author: nathan-mueller

Post on 01-Jan-2016

49 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zinātniski pētnieciskais darbs. TOPOLOĢISKO MATEMĀTISKO ROTAĻLIETU ANALĪZE. Autors: Anna Jansone, 2007. KAS IR TOPOLOĢIJA? - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • TOPOLOISKO MATEMTISKO ROTALIETU ANALZEAutors: Anna Jansone, 2007Zintniski ptnieciskais darbs

 • KAS IR TOPOLOIJA?

  Topoloija ir matemtikas nozare, kas pta eometrisko figru visprgs pabas (tdas pabas, kas nemains nevien figru transformcij, kuru izdara bez prrvuma un salmanas)

 • KAS IR TOPOLOISKS MATEMTISKS ROTALIETAS?A disentanglement puzzle is a type of mechanical puzzle that involves disentangling one piece or set of pieces from another piece or set of pieces.(http://en.wikipedia.org/wiki/Disentanglement_puzzle)TMR sastv no divm vai vairkm savienotm saptm, savrtm dam (detam). Risintja uzdevums ir atdalt vienu no otras prasts detaas, nevienu no tm nesabojjot.

 • TMR PIEMRS

 • DARBA MRI:Galvenais mris - sakrtot latvieu zintnieka Ernesta Fogela TMR kolekciju

  K blakus mris - no gts pieredzes, risinot s TMR, izveidot ar paai savas TMR.

 • ERNESTS FOGELS Dzimis 1910. gada 12. oktobr Ngrandes pagasta Ldzbs Beidzis Latvijas Universittes Matemtikas un dabaszintu fakultti Guvis atsevius jaunus rezulttus Rmaa hipotzes pierdanai Via darbi bija izvirzti Latvijas PSR Valsts prmijai

 • FOGELA KOLEKCIJAIetilpst 33 TMR Fotogrfiju veid izveidotas instrukcijas vism s kolekcijas rotalietm F13

 • F1F26F10F7F22F29F10F17F23F15F26

 • Risinjums:

  F29 RISINJUMS

 • NIEU GREDZENI, MELEDAKda nieu leenda ststa, ka o spli msu ras skum ir izgatavojis kds karavrs, kur to atstjis savai sievai, kad pats devies kar. Pirmo sples aprakstu izveidojis itlieu matemtiis Kardno (Hieronimo Cardano, 1501-1576) 1550. gad. Meledas matemtisko teoriju pirmoreiz esot pamatojis franu matemtiis L.Gro 1872. gad.

  F27F33

 • DAAS SARETAS TMR aj darb aplkotas 2 saretas TMRThe Narrow Escape,IPP 25, Helsinki, 2005Mind Game

 • MANAS IZVEIDOTS TMR

 • obrd ir izveidotas vl 6 TMRTs izveidotas uz Fogela kolekcijas pamata

 • MANAS IZVEIDOTS TMR TMR NO FOGELA KOLEKCIJAS

 • SECINJUMISakrtota Fogela TMR kolekcija, t.i., fotogrfiju veid izveidotas instrukcijas vism kolekcijas rotalietm;Izpttas vl vairkas citas TMR, kas nav Fogela kolekcij;Gta liela pieredze TMR risinan, pateicoties tam jau ir izgatavotas pirms 9 jaunas TMR;Ir iecere jaunu TMR izstrdan.

 • LITERATRARieksti E., Matemtiim Ernestam Fogelam 80, Zvaigot Debess, 1990, Rudens, 42-43.

  Vanags A., Padom izgatavo, atrisini, Zvaigzne ABC, 1994, 168 lpp.

  Svevrdu vrdnca, Liesma, 1978, 771 lpp.

  Slocum J. and Botermans J., Puzzles Old& New: How to Make and Solve Them, University of Washington Press, Seattle, 1994, pp. 160.

  . ., , , 1999, 496 c.

  Zhang W., Exploring Math Through Puzzles, Key Curriculum Press, 1996, 120 pp.

  Thiele R., Die gefesselte Zeit: Spiele, Spa und Strategien, Aufl. Leipzig; Jena; Berlin: Urania- Verlag, 1986, 216 s. http://www.mrpuzzle.com.au/category79_1.htm

 • ATZMJIET AR + TS TMR, KURM VAR NOEMT CILPU

 • PALDIES PAR UZMANBU!