biznesa analīze ventspils03122015

of 30/30
03.12.2014, Ventspils Gundega Lazdāne Biznesa analīze

Post on 11-Jul-2015

265 views

Category:

Business

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Skums

03.12.2014, VentspilsGundega LazdneBiznesa analze

Biznesa analze ir ikvienas izmaias un automatiztu sistmu izstrdes pamat. T nozm izptt organizcijas darbbu, lai preczi nodefintu problmu vai jaunas iespjas un atrastu tam labkos risinjumus. Informciju sistmm kstot arvien saretkm un vajadzbm kstot arvien specifiskkm, strauji pieaug nepiecieamba pc biznesa analzes kompetencm organizcijas iekpus. K saskatt potencilos biznesa analtius sav organizcij, un k vius pareizi virzt?

1

Sku ar to, kas tad ir biznesa analze. Diezgan si. Varbt jautjums zlei.Module 1: Introduction

Kas ir biznesa analze?Biznesa analze ir uzdevumu un tehniku kopums, kas tiek lietots, lai darbotos k starpnieks starp ieinterestajm pusm ar mri saprast struktru, politiku, organizcijas darbbu, un lai rekomendtu risinjumus,kas organizcijai aus sasniegt izvirztos mrus./Business Analysis Body of Knowledge Guide v2.0/BA defincijas.

No vajadzbm un prasbm ldz biznesa vrtbai

3Biznesa analzes paveidiBiznesa analzes veidi, lai katrs saskattu sevi, savus kolus, utt.

Nav svargi kds ir amata nosaukums, svargi ka cilvks apzinti pilda biznesa analzes uzdevumus un apzins biznesa analzes atbildbu atbildbu par organizcijas ieguvumiem un labumiem, kas tiek realizti.4Kpc jrun par biznesa analzi?Tehnoloiju, iespju strauja attstbaArvien saretkas problmas vai vajadzbas?Biznesa pasauleIT pasauleVajag piemru!

Prasbas jeb vlmes kst arvien specifiskkas un saretkas visu vienkro jau sen esam stenojuiRisinjumi kst komplictki, jo tehnoloijas attstsArvien biek tiek realizti projekti bez skaidras sapratnes par projekta mri pie kam izpratne klibo gan izstrdtja pus gan paa pasttja pus.Kpc t notiek? Jo ir divas rkrtgi komplictas puses vajadzba un risinjums.Kur to visu spj savilkt kop vienot bild?

Vajadzbas ir komplictasVide kst arvien saretka (org.struktra, sadarbba ar citm organizcijm, daudz parallu projektu, daudz IS, saretas darba plsmas)Zinanas nepiecieamas arvien specifiskkas (biznesa zinanas, soft skills, procesu domana, risinjumu zinanas uzturanai, utt)5Izmaias uzbve

Darbinieku attstbaTehnoloijuattstbaTehniskais nodroinjumsVadbas lmenis uzmuma stratija, biznesa procesu prvaldba, uttProcesu lmenis procesu uzlaboana, procesu definana vai prdefinana, procesu automatizcija6Izmaias uzbveInformcijas sistmas iegdeInformcijas sistmas izstrdeIntegrcijas, WebServicesBiznesa procesu (pr) definanaProcedru (pr) definanaUzmuma struktras maiaAmata aprakstu maiaJebkas, kas paldz realizt biznesa vajadzbu

Projekta vadtja uzdevumi un atbildbaVsBiznesa analtia uzdevumi un atbildba

Rezum- Katram projektam jizdala ne tikai projekta vadtjs, bet jnozm atbildgais biznesa analtiis ar preczi nodefintu atbildbu piemram, Preczi przint vajadzbu un saistts problmas. Ja vajadzbas ir daudz, tad jsaprot priorittes, sadaljums.Virzt risinjuma izstrdi atbilstoi vajadzbai vai problmaiDefint risinjuma vrtbas mrusPiedalties prasbu prvaldb prioritizan, pareizbas prbaud, noseguma prbaudDefint risinjuma komponentes (risinjums sastv ne tikai no programmas, bet ar iekjo procesu maias, normatvu maias, iespjams nepiecieamas apmcbas vai darbinieku prasmju celana, utt.)Nodroina piedvt risinjuma validciju prbaudi pret biznesa vajadzbu

7

Kad jsk domt par biznesa analzi Biznesa un IT pusm ir dada vajadzbu interpretcijaVajadzbu pardans un izzinanai ir gadjuma rakstursSvargas prasbas tiek aizmirstas Prasbu izmaias regulri ietekm projekta novirzesPrasbas ne vienmr tiek prbaudtasIzskatot un izvloties risinjuma alternatvu, netiek emta vr ietekme uz organizcijas procesiem un mriemNeapmierintba ar risinjuma kvalitti20.11.20148Biznesa analtia atbildbasAtbildba par kontekstuAtbildba par prasbmAtbildba par risinjumuAtbildba par komunikciju20.11.20149Atbildba par kontekstuIzzint un izprast kontekstuBiznesa puseOrganizcijas videIetekmesRisinjuma puseAtbildba redzt lielo bildi

Attla autors: V.Savina20.11.201410Prasbas ir k marruts, bet tas neko nedod, ja nezinm kontekstu

Konteksts ir atslgvrds

10

20.11.201411Vai dvanas noformana. Kleitu darbnca.11Atbildba par prasbmAtbildba par prasbu definanuBiznesa vajadzbasRisinjuma prasbas (Funkcionls/Nefunkcionls)Prejas prasbasAtbildba par prasbu kvalittiPrasbu prvaldbaPrasbu trasana

20.11.201412Prasbu klasifikcija13

20.11.201413Atbildba par risinjumuRisinjuma atbilstba organizcijas vajadzbmRisinjuma pievienot vrtbaIzmaiu identificana, novrtana, prvaldbaRisinjuma dzvotspja, pilnveidoana, atbilstba nkotnes vajadzbm

20.11.201414Atbildba par risinjumu projekta kontekstProjekta vadtjs ir atbildgs par risinjuma realizciju un piegdi laik un budet

Analtiis ir atbildgs par risinjuma atbilstbu prasbm un defintajam mrim

Gan projekta vadtjs gan analtiis ir atbildgi par projekta veiksmi1520.11.201415Atbildba par komunikcijuIesaistto personu identificanaIesaistto personu lomas, atbildbasIesaistto personu vajadzbas un interesesIesaistto personu nepiecieam informcija, spja uztvertIesaistto personu riskiKomunikcija pareizaj laik, apjom

20.11.20141616Apzinta biznesa analze

/Business Analysis Body of Knowledge Guide v3.0/Biznesa analzes aktivittes lielkoties notiek intuitvi. Ldz ar to tik pat intuitvs ir ar gala rezultts, izpratne par gala rezulttu, un atbildbas.Un intucija mums katram ir sava. 17Kompetenu modelisBiznesa analzes aktivittes lielkoties notiek intuitvi. Ldz ar to tik pat intuitvs ir ar gala rezultts, izpratne par gala rezulttu, un atbildbas.Un intucija mums katram ir sava. 18Biznesa analze pasaulIIBA International Institute of Business AnalysisTM www.iiba.org

BABOK Guide A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge

CBAP/CCBASertificti biznesa analzes eksperti

k19Plnoana un prvaldbaVajadzbu izzinanaPrasbu prvaldba un komunikcijaUzmj darbbas analzePrasbu analzeRisinjuma prbaude un novrtjumsNoteikt BA pieejuIesaistto puu analzePlnot BA aktivittesPlnot BA komunikcijuPlnot prasbu prvaldbas procesuPrvaldt BA darba izpildiGatavoties izzinanaiNovadt izzinanas aktivittiDokumentt izzinanas rezulttuSaskaot izzinanas rezulttuPrvaldt analzes apjomuPrvaldt prasbu trasjambuUzturt prasbu atkrtotu lietoanu Sagatavot prasbu pakotniNokomunict prasbasDefint biznesa vajadzbuNovrtt esos iespjasNoteikt risinjuma pieejuDefint risinjuma robeasDefint biznesa gadjumuPrioritizt prasbasOrganizt prasbasSpecifict un modelt prasbasNoteikt piemumus un ierobeojumusVerifict prasbasValidt prasbasNovrtt piedvto risinjumuIzvietot prasbasNovrtt uzmuma gatavbuDefint prejas prasbasPrbaudt jeb validt risinjumuIzvrtt strdjou risinjumu20.11.201420Knowledge Areas4. Enterprise Analysis2.Elicitation5.Requirements Analysis6. Solution Assessment & Validation1.Business Analysis Planning & Monitoring3.Requirements Management & Communication7.Underlying Competencies21Business analysts are likely to perform tasks from all knowledge areas in rapid succession, iteratively, or simultaneously. Tasks may be performed in any order as long as the required inputs are available. In principle, a business analysis effort may start with any task, although the most likely candidates are Define Business Need (Enterprise Analysis) or Evaluate Solution Performance (Solution Assessment&Validation).BABOK v2.0,p.6

Module 1: Introduction22

http://aoteastudios.com/Module 1: IntroductionBiznesa analtiu profesionl sertifikcija (IIBA)CBAP Certified Business Analysis Professional CCBA Certified Competencies in Business AnalysisCBAP/CCBAMinimls prasbasCBAPCCBAPieredze kop7500 stundas pdjo 10 gadu laik3750 stundas pdjo 7 gadu laikPieredze pa zinanu jomm900 stundas 4 joms

900 stundas 2 joms vai500 stundas 4 jomsProfesionl attstba21 stunda 4 gadu laik21 stunda 4 gadu laikIzgltbaVidusskolaVidusskolaAtsauksmes22Sertifikcijas processSertifikcijas eksmensCBT Computer Based TestSatur: 150 jautjumusAtbildes: doti 4 atbilu varianti un tikai viens ir pareizsIlgums: 3.5 stundasValoda: English26Toward The CertificationSertifikcijas izmaksasIIBA biedriemBiedra gada maksa 75 85 USDSertifikcijas pieteikuma izskatana 125 USDEksmena cena 325 USDAtkrtota eksmena cena 250 USDPrjiemBABOK grmata 29.95 USDSertifikcijas pieteikuma izskatana 125 USDEksmena cena 450 USDAtkrtota eksmena cena 375 USD

Sertifikti pasaulCBAP:2005 372008 4822011 13322013 27892014 4573

CCBA:2013 3452014 629

Sertifikti LatvijCBAP:2011 22012 62013 102014 23

CCBA:2013 22014 2

Paldies par uzmanbu!Gundega LazdneIIBA Latvijas nodaas [email protected]: 29411660

30