konkurentu analīze

Click here to load reader

Post on 07-Dec-2014

6.490 views

Category:

Education

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Šīs stundas mācību mērķis ir prast noteikt un analizēt konkurentus uzņēmumam, kas nodarbojas ar sieviešu un modes un stila žurnālu izdošanu. Situācijas analīze šai stundai ir ņemta no sieviešu un modes un stila žurnālu tirgus. Šo prezentāciju var izmantot vidusskolas ekonomikas stundās par konkurenci. Prezentācijā ir sagatavots vizuālais materiāls, kas izmantojams, lai ilustrētu iedomātu tirgus situāciju un audzēkņi izveidotu darba grupas un radītu ideju uzmetumus jaunam sieviešu vai modes un stila žurnālam.

TRANSCRIPT

  • 1. Zinanu sabiedrbas neda12. 16. oktobris, 2009 Stundas tma: Konkurentu analze Priekmets: Modes psiholoija Klase: 41.grupa Autors: Katrna Vtola Rgas Purvciema amatu skolas mrketinga skolotja

2. Anot cija s stundas mcbu mris ir prast noteikt un analizt konkurentus uzmumam, kas nodarbojas ar sievieu un modes un stila urnlu izdoanu. Situcijas analze ai stundai ir emta no sievieu un modes un stila urnlu tirgus. o prezentciju var izmantot vidusskolas ekonomikas stunds par konkurenci. Prezentcij ir sagatavots vizulais materils, kas izmantojams, lai ilustrtu iedomtu tirgus situciju un audzki izveidotu darba grupas un radtu ideju uzmetumus jaunam sievieu vai modes un stila urnlam. 3. Konkurence Sacensba, kur indivds vai grupa tiecas sasniegt savus mrus, prspjot citus indivdus vai grupas, kas tiecas sasniegt tos paus (vai tdus paus) mrus.RU , ENcompetition Autoru kolektvs Valentnas Skujias vadb: Inrs Beickis, Dainuvte Blma, Tatjana Koe, Dace Markus, Arvils alme; Zvaigzne ABC, 2000; Tilde, 2009 4.

  • Mrketinga kontekst,konkurenceir ca starp preu raotjiem par izdevgkajiem preu raoanas un realizanas apstkiem un iespju gt lielku peu.
  • Ekonomika , Dace Vilne, Juta Birzniece, Kamene, 2001, 219. lpp,
  • Konkurence ir ekonomiska sacensba starp diviem vai vairkiem tirgus dalbniekiem, kas sacenas viena veida vai aizstjamu preu raoan vai realizcij.

Konkurence 5. Konkurentu noteikana

  • Uzmuma tuvkos konkurentus var noteikt, emot vr k tiek apmierintas klientu vlmes.
  • Klientu grupanu pc ldzgam vlmm un vajadzbm sauc par segmentanu.

6. Konkurentu noteikana Mrketinga uzdevums ir nodroint, lai uzmums piedv klientiem tdus produktus un pakalpojumus, kas, labk nek konkurentu piedvtie, spj apmierint klientu vlmes. 7. Konkurentu analze Konkurentu analze ir esoo un potencilo konkurentu stipro un vjo puu novrtjums. da analze dod iespju apzinties draudus un iespjas, kdas ir uzmumam. 8. Konkurentu analze. Uzdevums grupu darbam. Mris: Jnosaka tirg esoo urnlu mrauditorija unjizveido jauna sievieu urnla idejas uzmetums, ja tirg ir divi konkurenti (piemri nkoajos slaidos). 9. Konkurentu analze www.zurnalssanta.lv 10. Konkurentu analze www.vogue.com