coca-cola mārketinga komunikāciju analīze

Click here to load reader

Post on 03-Jul-2015

1.621 views

Category:

Business

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Mrketinga komunikciju analze

2. 1886. gads Srups pret galvasspm 1894.gads Pudele izspie glzi 1919.gads Ieeja pasaul 1939. gads Aukstais kar un talk attstba 3. 1939.g. PepsiCo galvenais Coca-Colas sncensis tirg ska izlaist apgrozb lielkas ietilpbas pudeles cens tds k Coca-Colai.Atbildes reakcija sekoja, Coca-Cola tiesas krt apsdzja PepsiCo par izmantoanu dzriena nosaukum vrdu kola. 4. 1958.g. august debitjadzriens Fanta, trsgadus vlk Sprite.1960 gad tirg pardsskrdenes un jau kop1977.g. plastikapudeles 2l tilpuma.1982.g. tirg pardsditisk kola. 1985.g.Coca-cola pardskosmos, t bija paabundia ar salmiu. 5. Mrketinga mri Koncentrties uz msu Product pasaulespartneru, klientu un uzskatu un ietekmt tofranzes vajadzbm Katru dienu tirg Klausties, vrot un fokusties uz uzdevumumcties, bt zikrgam izpildanu Bt atbildgajm Raot dzrienus, kuripasaules pilsonim, kurapmierina un pilnbdod relu ieguldjumuatbilsts cilvku vlmmun padara pasauli Maksimizt peu akcijulabku turtjiem, bet neaizmirst par msu kopjiem pienkumiem 6. Socils akcijas 2004. gad The Coca Cola Company sniedz paldzbucunami upuriem Indonzij, Taizem un Maldvij 2007. gad Meksikpc pldiem sniedzfinansilu atbalstu unmedicnas prepartuscietuajiem 7. 5 gadu laik 9,5miljonu dolrupartnerba radaattstbas iespjasHaiti mangolauksaimniekiem unviu imenm 8. Coca-Cola nomainskrsu, lai glbtu baltoslus. Coca-colakampaa zemnosaukuma Arktiskmja ir orientta uzbalto lu dzvoanasplatbas saglabanu 9. Coca-Cola Prstrde Coca-Cola Prstrde - parads pasaul, kur izlietota iepakojuma materili netiek uzskatti par atkritumiem, bet par vrtgm resursiem turpmkai izmantoanai. Coca-Cola Prstrde uzska savu darbbu 2007. gad 10. Darbba, kas ir orientta uz videsaizsardzbu, resursu taupanu un ekoloiskitru tehnoloiju izmantoanu, ciemijiedarbba ar zao kustbu, k arnopietna darbba labdarbas sfr stimulpieprasjumu pc Coca-Cola produkcijasklsta precm, k ar zveido labvlgosabiedrbas viedokli par uzmumu PR firmu darbba veido stabilas kopjocilvku vrtbas un veicina apzintu darbbu 11. 2007. gad daudzasskolas atskas no Coca Cola produkcijas, tas bijasaistts ar to, ka Veselbasministrijai un veckiemrodas neapmierintba artdu faktu, ka brniem irbrva piekuve im neglui veselgamproduktam 12. Slepenais ingredients kukaii?Coca-Cola dzrien irprtikas piedeva koenile, karmns, kuruiegst no kukaiiemstarpvalstu indekss- E-120 13. Coca-Cola un Sportsdivas nedalmas lietas.Coca-Cola kop 1928.g.ir Olimpisko spusponsors, Pasauleshokeja empiontasponsors, FIFA futbolakausa sponsors, k arpasaules tenisa un citusporta aktivitusponsors 14. Coca-Cola pievr pauuzmanbu tam, ka sports -tas ir jautrs, pozitvs,veselgs laika pavadanasveids, ldz ar ko Coca-Cola Company saemaktvistu atbalstu un vlreiz apliecina savu moto Atver prieku - katrnodarboans bspriecgka ar Colu 15. Coca Cola Olimpiskais salts tautas mkslai1997. gad prmijaSudraba lakta 16. Rezultts prsniedzavisas cerbas, tautasmkslinieki no 54valstm radjuikrsainas, trsdimensijupudeles (no 2 ldz 12metru augstum) kas irizgatavoti noraksturgm ai valstizejvielm 17. Santa Klausa tlunostiprinja Coca Cola, kad 1931. gadvii piedvja zviedrumksliniekamHaddonamSandblomam preciztun pilnveidot SantaKlausa tlu jaunaireklmas un PRkampaai 18. Ar odien Coca Colaizmanto o tlu, laiuzlabotu attiecbas arsaviem vismazkajiempatrtjiem lielveikalosprofesionlie aktieritrpuies Santa Klausatradicionlaj kostmspl ar brniem unpiedv brvus Coca Cola dzrienus 19. The Coca-Cola BottleBlast ceos pa ASV visugadu un piedvspiedzvot pilngubezsvara stvokli pckpanas pa milzgupiepamo Coca Colapudeli, kop ar vasarasmelodijm, dvanm,balvm un stafetm 20. The Shanghai 2010World Expo ir pasauleslielkais notikumsExpo vstur, kaspiesaistja vairk nek73 miljonuapmkltju. TheHappiness Factorynodroinja The Coca Cola Company arnebijusi iespjupiesaistt patrtjus,masu mdijus un citasieinterests personas 21. Masu MdijiCoca-Cola ir vrojamadas films untelevzijas raidjumos.Kop Coca-Colapardijs, t kuva parvienu no svargkajmelementiem tautaskultr 22. Coca Cola Latvij gada 8.maij pasaul slavenkaisdzriens Coca-Cola svinja savu125.dzimanas dienu, un par godu imnotikumam Latvij no Atlantas ieradsiesceojo izstde ar Coca-Cola vsturesekspozciju Izstde tiks izvietota tirdzniecbas centraSpice 2.stv, un ikvienam tirdzniecbascentra apmekltjam bs iespjaapmeklt izstdi no 8.jnija ldz 1.jlijambez maksas. 23. CocaCola ir vispopulrkais Ik dienu pasaul tiekatspirdzinoais dzriens izdzerti aptuveni 240pasaul, un katru dienu to lieto miljonus pudeu. The Coca-simtiem miljoniem cilvku vis Cola Company zmols, kur 2006. gada bija pats drgkaispasaul. zmols pasaul, ir viens no Pazstam pudeles forma un populrkajiem undzriena logo ir kuvui par atpazstamkajiem pasaul,vislabk atpaztajiemturklt kompnija apgalvo, katirdzniecbas simboliemdzriens tiek prdots vairkpasaul. k 200 pasaules valsts. Coca-Cola var nopirkt 135valsts, tostarp vistrcgkajosreionos, kur to uzskata parprogresa un labkljbas simbolu. 24. Paldies par uzmanbu!