rpt ekonomi asas tingkatan 5 2016

Download RPT Ekonomi Asas Tingkatan 5 2016

Post on 14-Jul-2016

49 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN

Rancangan Pengajaran Tahunan 2016 Ekonomi Asas Tingkatan 517

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN EKONOMI ASAS TINGKATAN LIMATAHUN 2016MINGGUBIDANG PEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARANKONSTRUK AKTIVITITHINKING MAPS

M11 JANCUTI TAHUN BARU

M20408 JAN

6.0 Wang dan Institusi kewangan

1.1 Wang a. Pengertian wangMaksud wang

Ciri cirri wang Diterima umum Penawaran terhad Kestabilan nilai Tahan lama Mudah dibawa Boleh dibahagi kepada unit yang lebih kecil Jenis jenis wang Duit syikling Wang kertas Deposit semasaMengetahui maksud dan ciri ciri wang

Aras 1

Menyatakan maksud wang Menyatakan ciri ciri wang Mengenal jenis jenis wang

Aras 2

Menerangkan mengapa sesetengah benda tidak sesuai digunakan sebagai wang

Aras 3

Membuat justifikasi mengapa deposit semasa dianggap sebagai salah satu daripada jenis wang

Nota Deposit semasa bank termasuk dalam jenis wang tetapi bukan sejenis wang sah

Kefahaman

Aplikasi

Perbincangan mengenai kemampuan wang kertas RM2.00 dengan wang fotostat RM 2.00 untuk membeli barang di koperasi sekolah dan memberi maksud serta ciri ciri wang .

Perbincangan tentang ekonomi masyarakat tanpa wang tunai .Contoh Kad pintar dan kad kreditCircle MapBubble Map

MINGGUBIDANG PEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARANKONSTRUK AKTIVITITHINKING MAPS

M311-15 JAN

b. Fungsi wang

Fungsi wang sebgai alat

Perantaraan pertukaran Unit ukuran nilai Simpanan nilai Bayaran tertunda

Memahami fungsi wang

Aras 1 Menyatakan fungsi wang

Aras 2

Menerangkan fungsi wang Menghuraikan kebaikan system wang berbanding dengan system barter

P02

KefahamanKefahaman

Perbincangan tentang bagaimana e dagang boleh membantu memudahkan urusan perniagaan

Tree Map

M418-22 JAN

1.2 Bank

a.Jenis jenis bank

Jenis jenis bank Bank perdagangan Bank simpanan nasional Bank saudagar Bank pusat

Mengetahui jenis jenis bank di negera Malaysia

Aras 1

Menyatakan jenis bank seperti bank perdagangan (termasuk bank islam), bank simpanan Nasional , bank saudagar dan bank pusat.

P06

Mengumpul logo, pamplet , risalah , laporan dab boring berkaitan dengan bank perdagangan untuk perbincangan persamaan dan perbezaan antara bank perdagangan , bank simpanan nasional, bank saudagar dan bank pusat.Tree Map

MINGGUBIDANG PEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARANKONSTRUK AKTIVITITHINKING MAPS

M5-M624 JAN 05 FEB

b. Fungsi bank perdagangan

Fungsi bank perdagangan

Menerima simpanan /deposit Memberi pinjaman Membuat dan menerima bayaran Mengurus pertukaran asing

Konsep skim perbankan islam (SPI)

Al wadiah Al mudharabah Al murabahah Al Musyarakah Al Bai- Bithaman- Ajil Al Takjiri Memahami fungsi bank perdagangan

Aras 1 Menyenaraikan fungsi bank perdagangan

Aras 2 Menerangkan jenis jenis simpanan: simpanan semasa, simpanan tabungan dan simpanan tetap Menerangkan cara bank perdagangan memberi pinjaman Menghurai perkhidmatan lain yang disediakan oleh bank perdagangan Menerangkan konsep konsep skim perbankan islam

P02

KefahamanKefahaman

Kafahaman

Kefahaman

Mengkaji fungsi fungsi bak perdagangan melalui bahan dan maklumat yang diperolehi seperti risalah , brosur dan dokumen

Mengadakan sesi ceramah tentang skim perbankan islamTree Map

MINGGUBIDANG PEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARANKONSTRUKAKTIVITITHINKING MAPS

M708-09 FEBCUTI TAHUN BARU CINA

M710-11 FEBCUTI BERGANTI

M712 FEBCUTI PERISTIWA

M8-M915 FEB-26 FEB

C Fungsi bank pusat

Fungsi bank pusat

Mengeluarkan mata wang Mengawal kestabilan nilai mata wang Jurubank kepada kerajaan Jurubank kepada bank perdagangan

Bank pusat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi melalui Rizab tunai Rizab berkanun Kadar faedah Jual- beli surat jeminan kerajaan Kawalan syarat sewa beli

Memahami fungsi fungsi bank pusat

Aras 1 Menyatakan fungsi bank pusat

Aras 2 Memerangkan fungsi bank pusat Menghuraikan bagaimana bank pusat bertindak sebagai juru bank kepada kerajaan dan juru bank kepada bank perdagangan Menyelaraskan alat alat dasar kewangan

Aras 3 Menerangkan cara bank pusat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi

Nota Penerangan maksud inflasi dan kemelesetan ekonomi secara ringkas

P02

Kefahaman

Kefahaman

Kafahaman

Aplikasi

Lawatan sambil belajar ke bank Negara Malaysia atau melayari laman web Bank Nhegara untuk mendapat maklumat tentang fungsi dan dasar dasar kewangan semasa

Perbincangan secara ringkas tentang inflasi dan kemelesetan ekonomi

Main peranan sebagai Gabenor bank Negara Malaysia untuk mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi Circle MapTree MapFlow Map

MINGGUBIDANG PEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARANKONSTRUK AKTIVITITHINHKING MAP

M1029 FEB 04 MACUJIAN SETARA 1

M1107-11 MAC

1.3 Institusi kewangan bukan bank a.Jenis institusi kewangan bukan bank Syarikat insuran (termasuk takaful) Tabung haji Kumpulan wang simpanan pekerjaMengetahui jenis jenis institusi kewangan bukan bank di Negara Malaysia

Aras 1

Mengenal jenis jenis institusi kewangan bukan bank

P06

Mengumpul bahan daripada pelbnagai sumber tentang institusi kewangan bukan bank serta menyenaraikan fungsinya

Tree Map

M1212-20 MACCUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

M1325 MACCUTI GOOD FRIDAY

M13-M1421 MAC-01APRa. Fungsi institusi kewangan bukan bank

Menerima deposit Menggalakkan tabungan Menggalakkan pelaburan Sumber kewangan kepada pasaran modal negaraMemahami fungsi fungsi institusi kewangan bukan bank di Negara Malaysia

Aras 1 Menyatakan fungsi fungsi institusi kewangan bukan bank

Aras2 Menerangkan fungsi fungsi institusi kewangan bukan bank

Aras3 Mengkaji sumbangan perkhidmatan institusi kewangan bukan bank kepada perkembangan ekonomi negera Malaysia

P02

kefahaman

Analisis

Perbincangan mengenai persamaan dan perbezaan antara perkhidmatan bank perdagangan syarikat kewangan

Lawatan ke institusi kewangan bukan bank berhampiran Tree Map

MINGGUBIDANG PEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARANKONSTRUKAKTIVITITHINGKING MAP

M15-M1604-15 APR

C. Perubahan struktur ekonomi Negara

Perubahan struktur ekonomi Negara

Faktor faktor yang mempengaruhi struktur ekonomi Negara Malaysia

Langkah mempelbagaikan ekonomi Kehausan sumber - sumber asli Negara Galakan industri penggantian import Peningkatan dalam pendapatan dan taraf hidup penduduk

Mamahami perubahan struktur ekonomi Negara Malaysia semenjak merdeka

Aras 1

Mengenal arah aliran perubahan struktur ekonomi Malaysia dari segi keluaran Negara dan guna tenaga

Aras 2

Mengenal corak perubahan struktur ekonomi Negara Malaysia dari segi keluaran Negara dan guna tenaga Membincangkan factor factor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi Negara Malaysia

kefahaman

kefahaman

kefahaman

Mengkaji arah aliran perubahan setiap sector terhadap guna tenaga dan pendapatan Negara serta implikasinya kepada pembangunan ekonomi Negara berdasarkan maklumat yang diperolehi

Membuat ramalan tentang masa depan sector utamaFlow MapMulti Flow Map

MINGGUBIDANG PEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARANKONSTRUK AKTIVITITHINKING MAP

M17-M1818-29 APR

Kesan perubahan struktur ekonomi Negara Malaysia

Pelaburan asing Perkembangan sektor perkilangan Perkembangan sector perkhidmatan Peluang pekerjaan Pendapatan Negara Taraf hidup

Aras 3

Menganalisis kesan perubahan struktur ekonomi terhadap guna tenaga dan pendapatan Negara Malaysia

Analisis

Membentang kajian kemungkinan corak struktur ekonomi Negara Malaysia pada masa depan berasaskan k - ekonomi .Multi Flow Map

M1901-02 MEICUTI HARI BURUH

M2121 MEICUTI HARI WESAK

M20-M2209 -26 MEIPEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

M2330-31 MEICUTI PESTA KAAMATAN

M22-M2428 MEI- 12 JUNCUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGUBIDANG PEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARANKONSTRUK AKTIVITITHINKING MAP

M2513 JUN-17 JUN 7.2 Belanjawan Negara

a. Sumber hasil kerajaan

Maksud belanjawan Negara

Hasil cukai dan hasil bukan cukai

b.Perbelanjaan kerajaan

Komponan perbelanjaan kerajaan

Perbelanjaan mengurus Perbelanjaan pembangunanMemahami belanjawan Negara

Aras 1

Mentakrif belanjawan Negara Mengenal pasti sumber hasil cukai dan hasil bukan cukai kerjaan Menbenal pasti komponan perbelanjaan kerajaan

Aras 2

Menerang maksud sumber hasil kerajaan Menerang maksud perbelanjaan mengurus dan pembangunan kerajaan Menerangkan peruntukan perbelanjaan mengurus dan pembangunan kerajaan Menerangkan belanjawan seimbang , belanjawan lebihan dan belanjawan kurangan .

P01

P02

P02

Kefahaman

Kefahaman

Kefahaman

Aplikasi

Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber mengenai belanjawan negara untuk mengetahui jenis jenis hasil kerajaan

Menganalisis pelbagai carta dan jadual daripada Laporan Ekonomi untuk mengenal pasti jenis jenis perbelanjaan kerajaan Circle MapTree Map

MINGGUBIDANG PEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARANKONSTRUK AKTIVITITHINKING MAP

M2620-24 JUN