ekonomi asas tingkatan 5

Download Ekonomi Asas Tingkatan 5

Post on 22-Jun-2015

1.394 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

EKONOMI ASAS TINGKATAN 5

MINGGU 2

TARIKH/ HARI 11 JANUARI 2010/ ISNIN TINGKATAN/MASA 5IT1 / 0700-0740 ( 40 minit) BIDANG PEMBELAJARAN 6.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

UNIT PEMBELAJARAN

6.1 WANG y Pengertian wang i. Maksud wang ii. Ciri-ciri wang iii. Jenis-jenis wang

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1. Menyatakan maksud wang 2. Menyatakan ciri-ciri wang 3. Mengenal jenis-jenis wang 4. Mengetahui perkembangan wang di Malaysia Perbincangan dan soal-jawab 1. Menerangkan maksud wang 2. Membincangkan kepentigan wang dalam kehidupan seharian dan kepentingannya dalam menjana perkembangan ekonomi 3. Menyatakan bentuk wang yang digunakan sebelum sistem wang 4. Membincangan perkembangan wang di Malaysia.

PENDEKATAN

AKTIVITI

REFLEKSI

EKONOMI ASAS TINGKATAN 5

MINGGU 2 TARIKH/ HARI 12 JANUARI 2010/ SELASA

TINGKATAN/MASA 5IT1 / 0900-1020 ( 80 minit) (SAMBUNGAN) BIDANG PEMBELAJARAN 6.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

UNIT PEMBELAJARAN

6.1 WANG y Pengertian wang i. Maksud wang ii. Ciri-ciri wang iii. Jenis-jenis wang

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1. Menyatakan maksud wang 2. Menyatakan ciri-ciri wang 3. Mengenal jenis-jenis wang 4. Menghuraikan mengapa sesetengah benda tidak sesuai dijadikan wang. Perbincangan dan soal-jawab 1. Menerangkan ciri-ciri benda yang boleh dijadikan wang 2. Membincangkan konsep wang seperti wang tanda, wang biasa, wang fiat dan wang sah 3. Menerangkan jenis-jenis wang iaitu duit syiling wang kertas dan deposit semasa. 4. Menyatakan wang dalam katogeri M1,M2 dan M3. 5. Pelajar membuat latihan berbentuk soalan esei

PENDEKATAN

AKTIVITI

REFLEKSI

EKONOMI ASAS TINGKATAN 5

MINGGU 2 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 14 JANUARI 2010/ KHAMIIS 5IT2 / 0820-0900 ( 40 minit) 6.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

UNIT PEMBELAJARAN

6.1 WANG y Pengertian wang i. Maksud wang ii. Ciri-ciri wang iii. Jenis-jenis wang

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1. Menyatakan maksud wang 2. Menyatakan ciri-ciri wang 3. Mengenal jenis-jenis wang 4. Mengetahui perkembangan wang di Malaysia Perbincangan dan soal-jawab

PENDEKATAN

AKTIVITI

1. Menerangkan maksud wang 2. Membincangkan kepentigan wang dalam kehidupan seharian dan kepentingannya dalam menjana perkembangan ekonomi 3. Menyatakan bentuk wang yang digunakan sebelum sistem wang 4. Membincangan perkembangan wang di Malaysia.

REFLEKSI

EKONOMI ASAS TINGKATAN 5MINGGU 2 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 15 JANUARI 2010/ JUMAAT 5IT2 / 0820-0940 ( 80 minit) (SAMBUNGAN) 6.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

UNIT PEMBELAJARAN

6.1 WANG y Pengertian wang i. Maksud wang ii. Ciri-ciri wang iii. Jenis-jenis wang

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1. Menyatakan maksud wang 2. Menyatakan ciri-ciri wang 3. Mengenal jenis-jenis wang 4. Menghuraikan mengapa sesetengah benda tidak sesuai dijadikan wang. Perbincangan dan soal-jawab 1. Menerangkan ciri-ciri benda yang boleh dijadikan wang 2. Membincangkan konsep wang seperti wang tanda, wang biasa, wang fiat dan wang sah 3. Menerangkan jenis-jenis wang iaitu duit syiling wang kertas dan deposit semasa. 4. Menyatakan wang dalam kategori M1,M2 dan M3. 5. Pelajar membuat latihan dalam bentuk esei.

PENDEKATAN

AKTIVITI

REFLEKSI

EKONOMI ASAS TINGKATAN 5MINGGU 3 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 18 JANUARI 2010/ ISNIN 5IT1/ 0700-0740 ( 40 minit) 6.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

UNIT PEMBELAJARAN

6.1 WANG y Fungsi wang sebagai: i. Alat perantaraan pertukaran ii. Unit ukuran nilai iii. Alat simpanan wang iv. Alat bayaran tertunda

HASIL PEMBELAJARAN

PENDEKATAN

Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1. Memahami empat fungsi wang sebagai alat perantaran pertukaran 2. Mengaplikasikan fungsi wang dengan jelas berdasarkan kehidupan seharian seperti dalam urus niaga, dan tabungan 3. Menghuraikan kebaikan sistem wang berbanding dengan sistem barter Perbincangan dan soal-jawab 1. Guru menerangkan fungsi wang berserta contoh yang sesuai 2. Membincangkan kebaikan sisitem wang dalam urus niaga 3. Mengenal pasti kelemahan sistem barter 4. Membuat perbandingan antara sistem wang dengan sistem barter 5. Pelajar membuat latihan pengukuhan berbentuk soalan struktur 6. Beberapa orang pelajar dipilih untuk menghurai setiap fungsi berserta contoh yang sesuai

AKTIVITI

REFLEKSI

EKONOMI ASAS TINGKATAN 5MINGGU 3 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 20 JANUARI 2010/ RABU 5IT1/ 0900-1020 ( 80 minit) 6.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

UNIT PEMBELAJARAN

6.1 WANG y Fungsi wang sebagai: i. Alat perantaraan pertukaran ii. Unit ukuran nilai iii. Alat simpanan wang iv. Alat bayaran tertunda Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1. Memahami empat fungsi wang sebagai alat perantaran pertukaran 2. Mengaplikasikan fungsi wang dengan jelas berdasarkan kehidupan seharian seperti dalam urus niaga, dan tabungan 3. Menghuraikan kebaikan sistem wang berbanding dengan sistem barter Perbincangan dan kajian kes 1. Guru menerangkan fungsi wang berserta contoh yang sesuai 2. Membincangkan kebaikan sisitem wang dalam urus niaga 3. Mengenal pasti kelemahan sistem barter 4. Membuat perbandingan antara sistem wang dengan sistem barter 5. Pelajar membuat latihan pengukuhan berbentuk soalan esei 6. Pelajar membuat kajian kes secara berkumpulan

HASIL PEMBELAJARAN

PENDEKATAN

AKTIVITI

REFLEKSI

EKONOMI ASAS TINGKATAN 5MINGGU 3 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 22 JANUARI 2010/ JUMAAT 5IT2/ 0820-0940 ( 80 minit) 6.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

UNIT PEMBELAJARAN

6.1 WANG y Fungsi wang sebagai: i. Alat perantaraan pertukaran ii. Unit ukuran nilai iii. Alat simpanan wang iv. Alat bayaran tertunda

HASIL PEMBELAJARAN

PENDEKATAN

Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1. Memahami empat fungsi wang sebagai alat perantaran pertukaran 2. Mengaplikasikan fungsi wang dengan jelas berdasarkan kehidupan seharian seperti dalam urus niaga, dan tabungan 3. Menghuraikan kebaikan sistem wang berbanding dengan sistem barter Perbincangan dan kajian kes 1. Guru menerangkan fungsi wang berserta contoh yang sesuai 2. Membincangkan kebaikan sisitem wang dalam urus niaga 3. Mengenal pasti kelemahan sistem barter 4. Membuat perbandingan antara sistem wang dengan sistem barter 5. Pelajar membuat latihan pengukuhan berbentuk soalan esei 6. Pelajar membuat kajian kes secara berkumpulan

AKTIVITI

REFLEKSI

EKONOMI ASAS TINGKATAN 5MINGGU 3 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 21 JANUARI 2010/KHAMIS 5IT2/ 0820-0900 ( 40 minit) 6.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

UNIT PEMBELAJARAN

6.1 WANG y Fungsi wang sebagai: i. Alat perantaraan pertukaran ii. Unit ukuran nilai iii. Alat simpanan wang iv. Alat bayaran tertunda

HASIL PEMBELAJARAN

PENDEKATAN

Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1. Memahami empat fungsi wang sebagai alat perantaran pertukaran 2. Mengaplikasikan fungsi wang dengan jelas berdasarkan kehidupan seharian seperti dalam urus niaga, dan tabungan 3. Menghuraikan kebaikan sistem wang berbanding dengan sistem barter Perbincangan dan soal-jawab 1. Guru menerangkan fungsi wang berserta contoh yang sesuai 2. Membincangkan kebaikan sisitem wang dalam urus niaga 3. Mengenal pasti kelemahan sistem barter 4. Membuat perbandingan antara sistem wang dengan sistem barter 5. Pelajar membuat latihan pengukuhan berbentuk soalan struktur 6. Beberapa orang pelajar dipilih untuk menghurai setiap fungsi berserta contoh yang sesuai

AKTIVITI

REFLEKSI

EKONOMI ASAS TINGKATAN 5MINGGU 4 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 25 JANUARI 2010/ ISNIN 5IT1/ 0700-0740 ( 40 minit) 6.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

UNIT PEMBELAJARAN

6.2 BANK y Jenis-jenis bank i. Bank perdagangan ii. Syarikat kewangan iii. Bank saudagar iv. Bank pusat Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1. Menyatakan jenis-jenis bank yang terdapat di Malaysia 2. Menyenaraikan contoh bank bagi setiap jenis bank 3. Mengetahui sejarah penubuhan bank dan jenis perkhidmatan yang disediakan Perbincangan dan soal-jawab 1. Guru menerangkan jenis-jenis bank 2. Membincangkan Akta institusi perbankan dan kewangan 3. Menjelaskan tujuan utama penubuhan setiap bank 4. Beberapa orang pelajar diminta menyenaraikan contoh bank bagi setiap jenis bank yang terdapat di Malaysia.

HASIL PEMBELAJARAN

PENDEKATAN

AKTIVITI

REFLEKSI

EKONOMI ASAS TINGKATAN 5MINGGU 4 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 28 JANUARI 2010/ KHAMIS 5IT2/ 0820-0900 ( 40 minit) 6.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

UNIT PEMBELAJARAN

6.2 BANK y Jenis-jenis bank v. Bank perdagangan vi. Syarikat kewangan vii. Bank saudagar viii. Bank pusat Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 4. Menyatakan jenis-jenis bank yang terdapat di Malaysia 5. Menyenaraikan contoh bank bagi setiap jenis bank 6. Mengetahui sejarah penubuhan bank dan jenis perkhidmatan yang disediakan Perbincangan dan soal-jawab 5. Guru menerangkan jenis-jenis bank 6. Membincangkan Akta institusi perbankan dan kewangan 7. Menjelaskan milikan serta tujuan utama penubuhan setiap bank 8. Beberapa orang pelajar diminta menyenaraikan contoh bank bagi setiap jenis bank yang terdapat di Malaysia.

HASIL PEMBELAJARAN

PENDEKATAN

AKTIVITI

REFLEKSI

EKONOMI ASAS TINGKATAN 5MINGGU 4 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 27 JANUARI 2010/ RABU 5IT1/ 0920-1020 ( 80 minit) 6.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

UNIT PEMBELAJARAN

6.2 BANK 6.2.1 Fungsi bank perdag