rpt tingkatan 5 2014 subjek kimia

Download RPT Tingkatan 5 2014 Subjek Kimia

Post on 07-Aug-2018

264 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/20/2019 RPT Tingkatan 5 2014 Subjek Kimia

  1/17

  SMK PANCHOR, SEREMBAN

  RANCANGAN PENGAJARAN

   TAHUNAN 2014

  KIMIA  TINGKATAN 5

 • 8/20/2019 RPT Tingkatan 5 2014 Subjek Kimia

  2/17

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014

  SMK PANCHOR, SEREMBAN PANITIA KIMIA

  TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA BIDANGPEMBELAJARAN : 1. KADAR TINDAK BALAS

  MINGGU

  TARIKH

  OBJEKTIF

  PEMBELAJARAN

  HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

  PEMBELAJARAN

  REFLE

  12/1/ - 3/1 PENGENALAN

  2

  6/1 –10/1

  1.1 Menganalisis

  kadar tindak balas

  Murid boleh:

  * menyatakan maksud kadar

  tindak balas,

  * mengenal pasti perubahan yang

  dapat diperhatikan pada bahan

  atau hasil tindak balas untuk

  menentukan kadar tindak balas,

  * menentukan kadar tindak balas

  purata,

  * menentukan kadar tindak balas

  pada masa tertentu daripada graf,

  *menyelesaikan masalah

  penghitungan berkaitan dengan

  kadar tindak balas purata, *

  menyelesaikan masalah

  penghitungan berkaitandengan

  kadar tindak balas pada masa

  tertentu.

  Membincangkan:

  (a) maksud kadar tindak balas,

  (b) contoh tindak balas yang

  berlaku dengan cepat,

  (c) contoh tindak balas yang

  berlaku dengan perlahan.

  Menjalankan perbincangan untuk

  mengenalpasti perubahan yang

  dapat diperhatikan pada bahan

  tindak balas atau hasil tindak

  balas dan menentukan kadar

  tindak balas serta kaedah

  pengukurannya.

  Menjalankan aktiviti tindak balas

  antara ink dengan asid,

  seterusnya melukis graf untuk

  menghitung kadar tindak balas

  purata dan kadar tindak balas

  pada masa tertentu.

  Mengadakan aktiviti

  menyelesaikan masalah

  penghitungan berkaitan dengan

  kadar tindak balas.

  3

  13/1-17/1

  1.! Mensintesis

  faktor"faktor yang

  mempengaruhi

  kadar tindak balas

  Murid boleh:

  * merekabentuk eksperimen"

  eksperimen untuk mengkaji faktor"

  faktor yang mempengaruhi kadar

  tindak balas,

  * memberi contoh"contoh tindak

  balas yang dipengaruhi oleh sai bahan tindak balas, kepekatan,

  * suhu dan mangkin,

  menerangkan bagaimana setiap

  faktor mempengaruhi kadar tindak

  balas,

  * menjelaskan bagaimana faktor"

  faktor yang mempengaruhi kadar

  tindak balas diaplikasikan dalam

  kehidupan harian dan dalam

  proses industri,

  * menyelesaikan masalah yang

  melibatkan faktor"faktor yang

  mempengaruhi kadar tindak balas.

  Membincangkan faktor"faktor

  yang mungkin mempengaruhi

  kadar tindak balas.

  Merekabentuk dan menjalankan

  aktiviti untuk mengkaji faktor yang

  mempengaruhi kadar tindak

  balas, seperti sai bahan tindak balas, kepekatan, suhu dan

  mangkin.

  #indak balas yang dicadangkan:

  (a) #indak balas antara kalsium

  karbonat , $a$%& dengan asid

  hidroklorik, '$l,

  (b) #indak balas antara natrium

  tiosulfat, a!!%& dengan asid

  sulfurik, '!%,

  (c) +enguraian hidrogen

  peroksida, '!%!  dengan

  kehadiran mangkin.

  Melihat simulasi komputer untuk

  1

 • 8/20/2019 RPT Tingkatan 5 2014 Subjek Kimia

  3/17

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014

  SMK PANCHOR, SEREMBAN PANITIA KIMIA

  mengkaji bagaimana pergerakan

  dan pelanggaran arah"arah

  dalam sesuatu tindak balas

  dipengaruhi oleh suhu, sai

  bahan tindak balas, tekanan, kepekatan dan mangkin.

  Mengumpul dan mentafsir data

  untuk menerangkan faktor"faktor

  yang mempengaruhi kadar

  tindak balas seperti:

  (a) pembakaran arang

  (b) penyimpanan makanan dalam

  peti sejuk.

  (c) memasak makanan dalam

  periuk tekanan

  (d) penghasilan ammonia,

  asidsulfurik dan asid nitrik dalam

  industri.

  Menyelesaikan masalah yang

  melibatkan kadar tindak balas.

  20/1-2/1

  1.&

  Mensintesiskan

  idea tentang teori

  perlanggaran

  Murid boleh:

  * menghubungkaitkan tindak balas

  dengan tenaga yang terhasil

  daripada pergerakan dan

  perlanggaran berkesan,

  menerangkan tenaga pengaktifan,

  * melakar dan menerangkan

  gambar rajah profil tenaga,

  menghubungkaitkan frekuensi

  perlanggaran berkesan dengan

  kadar tindak balas,

  * menghubungkaitkan frekuensi

  perlanggaranberkesan dengan

  faktor" faktor yang mempengaruhi

  kadar tindak balas,

  * menerangkan bagaimana faktor

  tertentu mempengaruhi

  perlanggaran arah"arah dalam

  sesuatu tindak balas.

  Menjalankan simulasi berikut: (a)

  pergerakan dan perlanggaran

  arah"arah dalam tindak balas

  kimia

  (b) pergerakan dan perlanggaran

  arah"arah dalam tindak balas

  yang dipengaruhi oleh suhu, sai

  bahan tindak balas, tekanan,

  kepekatan dan mangkin.

  Mengumpulkan , mentafsirkan

  data dan membincangkan

  perkara berikut:

  (a) perlanggaran

  (b) perlanggaran berkesan

  (c) tenaga pengaktifan

  (d) frekuensi perlanggaran

  Menjalankan simulasi berikut: (a)

  pergerakan dan perlanggaran arah"arah dalam tindak balas

  kimia

  (b) pergerakan dan perlanggaran

  arah"arah dalam tindak balas

  yang dipengaruhi oleh suhu, sai

  bahan tindak balas, tekanan,

  kepekatan dan mangkin.

  Mengumpulkan , mentafsirkan

  data dan membincangkan

  perkara berikut:

  (a) perlanggaran (b) perlanggaran berkesan

  2

 • 8/20/2019 RPT Tingkatan 5 2014 Subjek Kimia

  4/17

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014

  SMK PANCHOR, SEREMBAN PANITIA KIMIA

  (c) tenaga pengaktifan

  (d) frekuensi perlanggaran

  20/1-2/1

  1.

  Mempraktikkan

  pengetahuan saintifik untuk

  meningkatkan

  kualiti kehidupan

  Murid boleh:

  * mengaplikasikan pengetahuan

  tentang faktor" faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas

  dalam aktiviti kehidupan harian,

  * mengambil pendekatan

  penyelesaian masalah dan

  membuat keputusan rasional

  berdasarkan penyelidikan

  Menjalankan beberapa aktiviti

  kehidupan harian yang berkaitan

  dengan faktor"faktor yang mempengaruhi kadar tindak

  balas.

  Mengumpul dan mentafsirkan

  data tentang sumbangan ahli

  sains dalam meningkatkan kualiti

  kehidupan.

  Menjalankan aktiviti penyelesaian

  masalah yang melibatkan kadar

  tindak balas dalam bidang

  teknologi sainsmelalui

  eksperimen dan penyelidikan.

  TEMA ! INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA

  BIDANG PEMBELAJARAN ! 2" SEBATIAN KARBON

  #

  27/1-31/1

  EKSPERIMEN PEKA

  6

  3/2 – 7/2

  2"1 M$%&'&%(

  )$*&+(&, &.*,

  Murid boleh :

  * menyatakan maksud sebatian

  karbon,

  * menyatakan sebatian karbon

  boleh dikelaskan kepada dua

  kumpulan, iaitu, sebatian organik

  dan sebatian tak organik,

  * menyatakan maksud sebatian organik,

  * memberikan contoh sebatian

  karbon organik dan sebatian

  karbon tak organik,

  * menyatakan maksud

  hidrokarbon,

  * menyenaraikan sumber" sumber

  hidrokarbon, mengenalpasti hasil

  pembakaran sebatian karbon

  organik.

  Mengumpul dan mentafsir data

  tentang berikut:

  (a) maksud sebatian karbon,

  (b) maksud sebatian organik dari

  segi sumber, kandungan dan

  hasil pembakarannya,

  (c) maksud hidrokarbon,

  termasuk hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu,

  (d) sumber"sumber hidrokarbon,

  (e) contoh"contoh sebatian

  organik dan sebatian tak organik.

  Menjalankan aktiviti untuk

  mengenalpasti hasil pembakaran

  sebatian organik, iaitu, karbon

  dioksida dan air.

  7

  10/2-1/2

  2"2 M$,&,&()()

  &&,&

  Murid boleh:

  * menyatakan maksud alkana,

  menyatakan maksud formula

  struktur,

  * mendeduksikan formula molekul

  sepuluh ahli pertama alkana,

  * melukis formula struktur bagi

  sepuluh ahli pertama alkana rantai

  lurus,

  * mendeduksikan formula am

  alkana,

  * menamakan sepuluh ahli

  pertama alkana,

  * menghubungkaitkan perubahan

  Mengumpul dan mentafsir data

  tentang berikut:

  (a) maksud alkana.

  (b) maksud formula struktur.

  Menjalankan aktiviti membina

  model molekul dan melukis

  formula struktur sepuluh ahli

  pertama alkana rantai lurus.

  Membina jadual untuk

  menunjukkan nama, formula

  molekul, formula struktur dan sifat

  fiik sepuluh ahlli pertama alkana

  rantai lurus.

  Mengumpul dan mentafsir data

  3

 • 8/20/2019 RPT Tingkatan 5 2014 Subjek Kimia

  5/17

  RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014

  SMK PANCHOR, SEREMBAN PANITIA KIMIA

  sifat fiik alkana dengan

  pertambahan bilang