Edukacijski bilten SFDH br. 1 / 2015

Download Edukacijski bilten SFDH br. 1 / 2015

Post on 24-Jul-2016

223 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zanimljive injenice o makama, Ocjenjivanje i tijek suenja na izlobama maaka, Thai maka.

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Potovani posjetitelji,</p><p>neizmjerno nam je drago zbog vae posjete i zanimanja za Meunarodne izlobe maaka. Pretpostavljamo kako ste vi, ba kao i mi iz Saveza felinolokih drutava Hrvatske prije svega ljubitelji maaka te imate ili elite maku kao kunog ljubimca. Meunarodne izlobe maaka su pravo mjesto za nabavu make bez obzira da li se radi o pasminskoj ili o domaoj maki. SFDH ne promovira samo pasminske make ve je u kontaktu i surauje s mnogim udrugama za zbrinjavanje ivotinja poglavito maaka.</p><p>Savez felinolokih drutava Hrvatske (SFDH) osnovan je 1992. g. registriran kao savez udruga kojeg ine vie felinolokih drutava. Primljen je 1994. u Federation Internationale Feline (FIFe) meunarodnu asocijaciju. Od primanja pa nadalje, sve to Savez radi je upravo prema pravilima FIFe (uzgojna, izlobena, registracijska i dr. pravila). SFDH vodi Rodovnu knjigu i izdaje Rodovnice za pasminske make za to ima suglasnot Ministarstva poljoprivrede, umarstva i ruralnog razvoja. etiri puta godinje SFDH ili njegova drutva organiziraju vikendima Meunarodne izlobe maaka na kojima izlagai mogu dobiti po jedan certifikat za svaki dan uestvovanja.</p><p>Svjetskom izlobom maaka 2012. u organizaciji SFDH odranoj u Areni Zagreb na kojoj je prisustvovalo preko 1.000 maaka iz 34 zemlje dokazali smo se kao izvrstan organizator kako izlobi, tako i popratnih dogaanja za to jo uvijek dobivamo pohvale iz cijelog svijeta. SFDH osim svoga rada potie i odgovorno dranje maaka to je prepoznato od dravnih institucija te u suradnji s Gradom Zagrebom uskoro planira veliku manifestaciju pod nazivom PEOPLE FOR CATS prilikom koje e se prikupljati sredstva za izgradnju prvog multifunkcionalnog sklonita za make u Hrvatskoj, upravo u gradu Zagrebu.</p><p>Ukoliko se elite ulaniti u jedno od naih drutava, imate pitanja ili vas zanima neto u vezi maaka slobodno nam se obratite, a mi emo rado odgovoriti na ista.</p><p>ZANIMLJIVE INJENICE O MAKAMA Make ne predu samo kad su sretne ve i kad su uplaene ili ih neto boli. to vie komunicirate s makom to e i ona biti komunikativnija. Maka koja pokuava </p><p>komunicirati s vlasnikom, a on joj ne odgovara s vremenom e izgubiti interes i potrebu za istim. Maka se trlja uz ljude iz dva razloga: kako bi pokazala privrenost te kako bi ih oznaila kao svoj </p><p>teritorij pomou mirisnih lijezdi na glavi. Maka u prosjeku prospava dvije treine dana. Dok su budne make troe gotovo treinu vremena na svoje ienje.</p><p>SAVEZ FELINOLOKIH DRUTAVA HRVATSKEEdukacijski bilten SFDH br. 1 / 2015.</p></li><li><p> Veina enki su denjakinje dok su mujaci veinom ljevaci. Maka se moe popeti ili spustiti jedino glavom prema gore to je zbog smjera u kojem su joj </p><p>zakrivljene kande. Make mogu proizvesti stotinjak razliitih zvukova dok ih psi proizvode samo desetak. Maka ima bolji sluh od psa. Bioloki gledano maji mozak sliniji je ljudskom nego pseem. Dio mozga odgovoran za emocije </p><p>jednak je kod ljudi i maaka. Prema Hebrejskoj legendi Noa je molio Boga da mu pomogne sauvati hranu u arci od takora. Bog </p><p>je zato natjerao lava da kihne, a i iz njega je ispala maka. Maka moe na kratke staze postii brzinu od gotovo 50 km/h. Maka moe skoiti otprilike 5 puta vie od svoje visine. Kad je u Egiptu obiteljska maka uginula, alost se iskazivala brijanjem obrva. Balzamirala se i </p><p>pokapala u obiteljsku grobnicu ili na groblje ljubimaca, zajedno s mumijama mieva. Najvee zabiljeeno leglo ikada je ono od 19 maia, od ega ih je 15 preivjelo. Iako se u veini Europe i Amerike smatra kako crna maka donosi nesreu, u Velikoj Britaniji i </p><p>Australiji smatraju da donosi sreu. Newton je izmislio maja vrataca kako ga maka ne bi stalno prekidala u eksperimentima. Maja eljust ne moe se pomicati u stranu pa maka ne moe savakati velike komade mesa. Make uglavnom ne mijauu u meusobnoj komunikaciji ve samo kad komuniciraju s ljudima. Make su izrazito fl eksibilne jer imaju do 53 kraljeka. Make mogu okretati ui za 180 stupnjeva pomou 32 miia kojim upravljaju vanjskim uhom. Kako maka nema kljunu kost moe se provui onuda kuda joj glava moe proi. Make odlino osjete vibracije pa se pretpostavlja da mogu predosjetiti potres 10 15 minuta prije </p><p>pojave. Make se znoje kao i psi iskljuivo kroz jastuie na apama. Ljudi alergini na make u zabludi su </p><p>kad misle da su alergini na njihovu dlaku: Zapravo su alergini na njihovu slinu na dlaci ili perut.</p><p> Veina maaka nema enzim koji razgrauje laktozu pa mogu zbog konzumiranja mlijeka imati probavne smetnje i proljev.</p><p> Maji jezik ima na sebi mnogo malih kukica.</p><p> Prva maja izloba odrana je 1857. godine u Londonu.</p><p>OCJENJIVANJE I TIJEK SUENJA NA IZLOBAMA MAAKAS obzirom na pasminu, boju, spol i eventualnu titulu, make se na FIFe izlobama ocjenjuju u jednom od 17 razreda. Za razliku od izlobi pasa, jedan sudac na izlobi maaka ne mora i najee ne sudi sve jedinke odreene pasmine ukoliko ih ima u vie varijateta, odnosno boja. Na izlobama maaka one se osim po pasminama dijele i po bojama. Unutar boje, make se dijele ponajprije po spolu, a zatim prema starosti i tituli koju su do tada osvojile, odnosno prema razredu u koji pripadaju. Jedna od najveih razlika u odnosu na izlobe pasa jest da na izlobama maaka mogu sudjelovati i kastrirani primjerci svojih pasmina koji se meusobno natjeu u razredu kastrata.</p><p>Mai mora biti star najmanje 4 mjeseca kako bi mogao sudjelovati na izlobi, a ocjenjuju se ovisno o dobi u razredu 12 (4 7 mjeseci starosti) ili u rezredu 11 (7 10 mjeseci starosti). Kada maka napuni </p></li><li><p>Titula Supreme ampion i Supreme premior koristi se za make koje su uvjete za nju stekle nakon 1.1.2009. Do tada se za istu titulu koristio termin Europski amopion odnosno Europski premior. Kako sam termin vie nije bio prikladan zbog mnogih novih lanica FIFe s drugih kontinenata, on se nakon tog datuma vie ne koristi. Stoga titula Europski ampion / premior ima isto znaenje kao Supreme ampion / premior, a razlikuje se samo po tome kojeg je datuma maka stekla potrebne uvjete za stjecanje ampionata.</p><p>Make sa osvojenim titulama Supreme ampion / premior, ukoliko nastave sa natjecanjem, na daljnjim izlobama osvajaju poasne nagrade.</p><p>Da bi maka osvojila jedan od certifi kata mora osvojiti odlinu ocjenu i biti prvoplasirana u razredu u kojem se natjee. Za svaku pasminu predvien je standard koji opisuje idealnu maku te propisuje koliko se bodova odnosi na oblik glave, tijela, boju, kondiciju itd. kod te pasmine. Idealna maka imala bi tako 100 bodova. Za svaku greku na maki, oduzimaju joj se bodovi, ovisno o jaini te greke. Za dobru ocjenu maka mora osvojiti najmanje 61 bod, za vrlo dobru najmanje 76 bodova, a za odlinu najmanje 88 bodova. Kako bi certifi kat CAC (ili CAP) bio osvojen, prvoplasirana maka u razredu mora imati barem 93 boda (navedeno u tablici kao i potreban broj bodova u ostalim razredima).</p><p>Ako su na izlobi prisutne barem 3 make iste pasmine i boje (takoer vrijedi posebno za razrede kastrata), dodijeljuje se titula BIV (Best in variety) maki koja je prema standardu osvojila najvie bodova. Ukoliko je na izlobi prisutno dovoljno maaka iste pasmine i varijateta, BIV moe osvojiti najbolja odrasla maka i najbolji mai (ukoliko je dovoljno maia BIV se moe dodijeliti u razredu 12 (4 7 mjeseci) i u razredu 11 (7 10 mjeseci). BIV dodijeljuje svaki sudac ponaosob meu makama koje ocjenjuje.</p><p>RAZRED IME RAZREDA TITULA CERTIFIKATBROJ </p><p>BODOVA ZA CERTIFIKAT</p><p>BROJ CERTIFIKATA ZA PRELAZAK U </p><p>VII RAZRED</p><p>BROJ RAZLIITIH </p><p>SUDACA</p><p>BROJ ZEMALJA</p><p>1 SUPREME AMPION SC</p><p>2 SUPREME PREMIOR PC</p><p>3 VELIKI INTERNACIONALNI AMPION GIC CACS 9 3 3</p><p>4 VELIKI INTERNACIONALNI PREMIOR GIP CAPS 11 6 2</p><p>5 INTERNACIONALNI AMPION IC CAGCIB 6 3 3</p><p>6 INTERNACIONALNI PREMIOR IP CAGCIP 8 4 2</p><p>7 AMPION CH CACIB</p><p>8 PREMIOR PR CAPIB</p><p>9 OTVORENI RAZRED - ODRASLI - CAC</p><p>10 OTVORENI RAZRED - KASTRATI - CAP</p><p>11 MAII 7 - 10 MJESECI</p><p>12 MAII 4 - 7 MJESECI</p><p>13 KONTROLNI RAZRED</p><p>14 DOMAA MAKA</p><p>15 IZVAN KONKURENCIJE</p><p>16 LEGLO</p><p>17 VETERANI</p><p>POASNA NAGRADA</p><p>-</p><p>3</p><p>3</p><p>3</p><p>1</p><p>2</p><p>2</p><p>95</p><p>93</p><p>96</p><p>97 ili</p><p>ili</p><p>10 mjeseci, ulazi u otvoreni razred u kojem se sa drugim makama iste pasmine, boje i spola natjee za certifi kat CAC. Nakon to na 3 izlobe osvoji CAC, maka dobiva titulu CH (ampion). Nakon toga slijedi natjecanje u viem razredu kako bi osvojila titulu IC (Internacionalni ampion) te tako sve do SC (Supreme ampion). Isto vrijedi i za parne razrede, odnosno razrede kastrata. Dolje je navedena tablica s razredima i imenima razreda, titulama, nazivom certifi kata, minimalnim brojem bodova za osvajanje certifi kata, minimalnim brojem osvojenih certifi kata za prelazak u vii razred te minimalni broj razliitih sudaca koji su ocjenili maku i broj zemalja u kojima certifi kati moraju biti prikupljeni.</p></li><li><p>Od maaka odreene kategorije (I. dugodlake make, II. poludugodlake make, III. kratkodlake make, IV. make sijamskog i orijentalnog tipa) sudac nakon pojedinanog ocjenjivanja svih maaka, za taj dan nominira za BIS (Best in show) program po jednog najboljeg maia od 4 7 mjeseci i najboljeg maia od 7 10 mjeseci (bez obzira na spol), najbolju odraslu enku i najboljeg odraslog mujaka, najbolju kastriranu enku i najboljeg kastriranog mujaka iz svake kategorije koju sudi bez obzira na pasminu. Te se make zatim natjeu u Best in show programu gdje suci glasaju za maku koja je po njima najbolja (samo oni suci koji imaju poloen ispit za odreenu kategoriju), a ona koja dobije najvie glasova odnosi titulu BIS (Best in show). Na kraju izlobe(ovisi o organizatoru) moe se dodjeliti titula BOB (Best of Best) izmeu maaka koje su osvojile BIS. BOB dodjeljuju suci koji sude sve kategorije, a rangiraju ih od zadnjeg mjesta prema prvom.</p><p>Na izlobama takoer mogu sudjelovati i kastrirane domae make koje se meusobno natjeu. Takoer se mogu natjecati veterani i legla, te mogu sudjelovati i make koje su prisutne na izlobi ali ih se ne ocjenjuju jer su prijavljene u razred 15 (izvan konkurencije).</p><p>THAI MAKANakon gotovo 30 godina na izlobama e ponovno moi sudjelovati tajlandske make! Thai maka je zapravo novi naziv jako stare prirodne pasmine maaka koja je na zapad stigla iz Tajlanda (tada Sijama) krajem 19. stoljea. Prethodnih 50-ak godina uzgajivai i suci mijenjali su originalan izgled pasmine te je Sijamska maka postala izrazito duguljastog tijela i glave s ogromnim uima dok je izvorna gotovo nestala jer nije odgovarala standardu. Zbog ouvanja genetike stari tip sijamske make klasifi ciran je kao Thai maka te je Svjetska felinoloka organizacija FIFe preliminarno priznala pasminu od 1. sijenja 2015. i omoguila joj natjecanje.</p><p>Tijelo Thai make je srednje veliine, miiavo i elegantno. Glava je klinastoga oblika s intenzivnim plavim oima. Dlaka je kratka i svilenkasta krem boje, s tamnim podrujem na uima, njuci, nogama i repu. Veoma su inteligentne i razigrane te jasno pokazuju elje i sklonosti.</p><p>Kako je u Hrvatskoj znatan broj uzgajivaa ove pasmine koja prije priznavanja nije mogla biti registrirana, Thai make moraju dobiti odlinu ocjenu od najmanje 2 suca kako bi dobile inicijalni rodovnik. Njihovi potomci e moi dobivati rodovnice po roditeljima i biti e registrirane u RIEX Rodovnu knjigu SFDH. </p><p>Tekstovi Petra Dimi, Amelija Leopoldovi i Danijel IvetaBilten pripremili i uredili Amelija Leopoldovi i Danijel IvetaSva prava pridrana / All Right reserved Savez felinolikih drutava Hrvatske, veljaa 2015.</p><p>FELINOLOKO DRUTVO KRIEVCIIVE VOJNOVIA 12, KRIEVCI 48260T-F +385 (0)48 68 19 77 info@fd-krizevci.hr | www.fd-krizevci.hr</p><p>FELINOLOKO DRUTVO SPLITVRZOV DOLAC 18, SPLIT 21000T +385 (0)21 48 22 55 | M +385 (0)98 172 47 52ackittens@yahoo.it</p><p>FELINOLOKO DRUTVO ZAGREBVINOGRADSKA 2a, ZAGREB 10000T +385 (0)1 37 76 221 | M +385 (0)91 19 33 000fd-zagreb@gmail.com | www.fd-zagreb.hr</p><p>SAVEZ FELINOLOKIH DRUTAVA HRVATSKEVINOGRADSKA 2a, ZAGREB 10000T +385 (0)1 37 76 221 | F +385 (0)1 88 94 259 | M +385 (0)91 19 33 000sfdh.cats@gmail.com | www.sfdh.hr</p><p> /ColorImageDict &gt; /JPEG2000ColorACSImageDict &gt; /JPEG2000ColorImageDict &gt; /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict &gt; /GrayImageDict &gt; /JPEG2000GrayACSImageDict &gt; /JPEG2000GrayImageDict &gt; /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict &gt; /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False</p><p> /CreateJDFFile false /Description &gt; /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ &gt; /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false &gt;&gt; ]&gt;&gt; setdistillerparams&gt; setpagedevice</p></li></ul>