tesanjski bilten br 62

Download Tesanjski bilten br 62

Post on 06-Apr-2016

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tesanjski bilten br 60

TRANSCRIPT

 • Redni

  GRUPA PRIHODA I PRIMITAKA

  Budet za

  Procent

  Izmjene i

  dopune za

  2014. godinu

  Procent

  broj 2014. godinu 3/suma 5/suma

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  Direktni porezi

  1.566.000,00

  12,73%

  1.656.000,00

  12,88%

  2.

  Indirektni porezi

  4.210.000,00

  34,23%

  4.210.000,00

  32,75%

  3.

  Neporezni prihodi

  2.420.000,00

  19,68%

  2.352.000,00 18,30%

  4. Tekui grantovi 1.520.000,00 12,36% 1.749.000,00 13,61%

  5. Kapitalni grantovi i primici 1.353.000,00 11,00% 1.580.000,00 12,29%

  6. Prenesena sredstva 930.000,00 7,56% 1.006.000,00 7,83%

  7. Kreditna sredstva 300.000,00 2,44% 300.000,00 2,33%

  SVEGA PRIHODI I PRIMICI 12.299.000,00

  100,00%

  12.853.000,00

  100,00%

  Redni

  GRUPA RASHODA I IZDATAKA

  Budet za

  Procent

  Izmjene i

  dopune za

  Procent

  broj

  2014. godinu

  3/suma

  2014. godinu

  5/suma

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  Sredstva za plate i naknade

  2.285.000,00

  18,58%

  2.285.000,00

  18,58%

  2.a

  Direktni materijalni rashodi Organa

  uprave

  805.800,00

  6,55%

  820.800,00

  6,67%

  2.b

  Ostale usluge za optedrutvene potrebe

  2.073.000,00

  16,85%

  2.353.000,00

  19,13%

  3.

  Tekui grantovi, kamate i sredstva

  rezervi

  3.468.200,00

  28,20%

  3.765.200,00

  30,61%

  4.

  Kapitalni grantovi (transferi)

  i izdaci

  3.389.000,00

  27,56%

  3.404.000,00

  27,68%

  5.

  Povrat sredstava finansiranja

  278.000,00

  2,26%

  225.000,00

  1,83%

  SVEGA RASHODI I IZDACI

  12.299.000,00

  100,00%

  12.299.000,00

  100,00%