e bilten br 7

Download E bilten br 7

Post on 30-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

268 DANA OPSADE 24.06.1993. 18.03.1994.

TRANSCRIPT

 • Glasovi su kao i iva voda; nau svoj put i probiju se.

  Ilhamijin put u smrtRead Kadi Teanj, 1912. - Sarajevo , 1988.

  OPINA TEANJ | eBilten str. 1

  ... svi odve boluju od gubitka osjeanja vremena

  ostalo nam je samo mjesto

  vezanost za mjesto

  jo drimo ruevine hramova

  privienja vrtova i kua

  ako izgubimo ruevine nee

  preostati nita ...

  Zbigniew Herbert

  OPINA TEANJ

  juni 2013.

  T: +387 32 650 547, +387 32 650 220; F: +387 32 650 547

  www.opcina-tesanj.ba, e-mail: optesanj@bih.net.ba

  eBiltenOpina Teanj

  Opinski naelnik

  E-BILTEN BROJ 7

  268 DANA OPSADE

  24.06.1993.18.03.1994.

 • zbunjenosti i podlonosti onih koji sude. Gledajui nau stvarnost zadnjih mjeseci, izgleda da su svi u pravu, a malo ih je ili su pogreni u zatvoru!? Svi su u pravu, ali pravda stanuje na nekom drugom mjestu, drugoj dravi ili kontinentu, na drugoj planeti, u drugom svijetu. Biti vjernik u ovakvim trenutcima mnogo olakava, jer vjerovati da postoji Dan susreta, u kojem e svima biti pravedno sueno, nada je. Doekat emo to, ali elimo i vie ovodunjaluke pravde i pravednosti.

  Gdje je pravda?!

  Gdje je pravda? U Hagu, u Strazburu, kod Ustavnog ili drugog suda u Bosni i Hercegovini?

  ini mi se da smo u zadnje vrijeme sve vie iznenaeni, zbunjeni, razoarani i ljuti nainom donoenja presuda. Tue i sude mnoge. Predsjednika Federacije, pa osim to ne znamo je li kriv, skoro da ne znamo ni treba li biti u pritvoru ili na slobodi. Jedan dan ovako, drugi onako. Tue i sude optuenike u Hagu, pa nakon svega, izriu se presude koje su nam esto iznenaenje ili razoarenje. Kod najvanijih sluajeva optueni umru, a da ne doekaju kraj suenja. Unutranji osjeaj za pravdu i pravednost koji nosi veina Bosanaca i Hercegovaca uglavnom je u zadnje vrijeme doveden u konfuziju. Ko je agresor? Ko je zloinac? Ko je kriminalac? Prodeverali smo svata na svojim leima, i vidjeli i uli mnogo. Mnogo za jednu generaciju i jedan ivot. Imamo svoj sud utemeljen na patnji i bolu, na progonu i muenju, na agresiji i genocidu. Oekujemo da to neko vidi i zna, da to neko dokae i prizna.

  Sve ee se sjetim prie o Nasrudinu koji je presuivao u jednom sporu, u kojem su dva ovjeka bila potpuno suprotnih stavova. Pa je rekao prvom da je u pravu, a onda se i drugom okrenuo i rekao da je i on u pravu. Na to je trei prisutni rekao da ne mogu obojica biti u pravu. Nasrudin je imao odgovor i za njega. I ti si u pravu!! E i ja elim biti u pravu, pa u rei da oekujem vie pravde od pravosua svih nivoa. Oekujem i traim da vodilja Sudu bude ideal pravde, a ne politika. Nadam se veoj profesionalnosti, a manjoj

  OPINA TEANJ | eBilten str. 2

 • Putem Pravobranilatva upuena je krivina prijava protiv odgovornih osoba, a u pripremi je Tuba za priinjenu tetu.

  Ekoloki incident ili katastrofaNalazi vode potvrdili poetnu sumnju. Zagaenje Usore nije uticalo na kvalitet vode u vodovodnom sistemu.

  Sredinom maja, tanije 18. i 20. maja, desila se strana stvar. Iz Teslia nam je stiglo strano zagaenje koje je prouzrokovalo pomor ribe (i svega ivog, aba, zmija...biljaka) i vrlo teke posljedice po biljni i i ivotinjski svijet u Usori. U tim trenutcima mogli smo se baviti samo posljedicama isprijeiti dalje ugroavanje ivota ljudi i ivotinja. Brzo smo poduzeli potrebne mjere:

  naterensu izaliopinskiinspektori Pozvano je Komunalnopreduzee Rad (radi uzimanja uzorka vode za analizu i otkrivanje uzroka trovanja ribe), Pozvani su Kantonalnii Federalni inspektor. Kantonalni inspektor je u toku dana izaao na lice mjesta PozvanajeAgencijaslivovirijeke Save, koja ima i direktne nadlenosti nad upravljanjem rijekom Usorom. Usaglaene aktivnosti oko analize

  zagaenja Civilna zatita jesagledala trenutne okolnosti, uputila javno saopenje za graanstvo da ne koristi vodu iz Usore, za pranje, te usmjerila Komunalno preduzee na pojaanu kontrolu kvaliteta vode sa izvorita u blizini Usore.

  Putem civilne zatite, a uz angaman ribarskih udruenja prikupljena je uginula riba uz obale Usore (vie od 2,5 tona) i uz pomo HES-a izvrena dezinfekcija priobalja Usore. Pojaana je kontrola kvaliteta vode u vodoizvoritima (bunarima), a i u rijeci Usori.

  U srijedu, 29. maja, dobili smo konane nalaze uzorka zagaene vode. Uzrok pomora ribe bila je 809 puta vea koncentracija fenola i vie od 40 puta vea koncentracija mangana. Nakon sagledavanja raspoloivih dokaza i injenica potvrdila se poetna sumnja da odgovornost za incident ima Destilacija Tesli. Putem Pravobranilatva upuena je krivina prijava protiv odgovornih osoba, a u pripremi je Tuba za priinjenu tetu. Dobra strana prie je to da zagaenje nije uticalo na kvalitet vode u vodovodima. Sve analize su pokazale da je voda ispravna za pie.

  Opina Teanj je u sistemu vodosnabdijevanja snano oslonjena na ire korito rijeke Usore. Ne moemo ekati da samo inspekcijski organi zatite tok rijeke Usore, moramo poduzeti sve to se moe da rijeku i vodoizvorita ouvamo za budunost. Osim svega onoga

  OPINA TEANJ | eBilten str. 3

  to moe i moraju raditi opina i sve druge institucije na zatiti Usore, ostaje i naa pojedinana odgovornost i obaveza. Popijmo kahvu sa sobom i razmislimo ta jo moemo uraditi za prirodu oko sebe.

 • BLIC VIJESTI - MAJ Delegacija turske regije Kutahya na elu sa Muftijom Mustafa sklpl, povodom 7. maja - Dana damija, posjetila je opinu Teanj. Goste su u Eminagia kona-ku primili Predsjedavajui Opinskog vijea Fuad ii i Opinski naelnik Suad Huski. Inae, Opina Teanj i turska regija Kutahya sarauju jo od od 1996. godi-ne kada je poela gradnja damije Kutahya u Tenju. Domain ove posjete je Medlis Islamske zajednice Teanj.

  U etvrtak, 16. maja u Uredu Opine Teanj u Jelahu potpisana su dva ugovora u vezi rekonstrukcije i se-moforizacije raskrsnice (R474 i M4) u Jelahu. Ugovor o izgradnji prikljuka na magistralnu cestu sa regional-ne ceste i djelominu rekonstrukciju postojee raskr-snice u Jelahu su potpisali Ministarstvo za prostorno ureenje, promet i komunikacije i zatitu okolia, JP CesteFederacijeBiH,OpinaTeanjiizvoaradova,Privredno drutvo GTPD Porobi d.o.o. Zavidovii. Vri-jednost Ugovora je 302.941,97 KM sa PDV-om, od toga ueeJPCesteFBiHje34,66%,OpineTeanj16,50%iKantonalnedirekcijecesta48,84%.DrugiUgovorjeosemaforizaciji dvije raskrsnice cesta M4 i R474 u Jela-hu Izvoa radova je Privredno drutvo STEP d.d. Sa-rajevo. Vrijednost ovog ugovora je 111.329,13 KM sa PDV-om.

  Opina Teanj je i ove godine nastavila projekat podrke mladima za realizaciju vlastitih poslovnih ideja. Do sada je na ovaj nain u prethodnim godinama regostrova-no 9 poslovnih subjekata i zaposleno 12 mladih osoba. Javn poziv za podnoenje aplikacija na javni po-ziv za Najbolje poslovne ideje za mlade je otvo-ren. Svi zainteresovani, aplikaciju na Javni po-ziv mogu podnijeti do 29. juna 2013. godine.Javni poziv moete pogledati na web stranici opine:

  www.opcina-tesanj.ba

  Osim toga, otvoren je i Poziv za izbor najljepe ure-enog dvorita i poslovnog okruenja u 2013. godini.

  I o tome vie informacija na opinkoj web stranici.

  OPINA TEANJ | eBilten str. 4

 • BLIC VIJESTI - MAJ Radovi na ureenju infrastrukture se nastavljaju. U toku je sanacija velikog broja sportskih terena na prostoru opine, sanacija makadamskih puteva, po-stavljanje horizontalne signalizacije. Postupak javne nabavke za gadnju djeijih igralita, autobuskih nad-strenica, zamjenu zatitnih ograda je u toku.

  Na 8. sjednici Opinskog vijea Teanj, razmatrana je Informacija o radu preduzea kojima je opina osniva (KP Rad, Toplana, Teanjska razvojna agencija). Donesena je odluka o podrci projektu grad-nje toplovoda u dijelu Stare arije Teanj. Osim toga razmatrane su Informacije o zatiti od poara u 2012. godini, o realizaciji projekta WATSAN (gradnja kanalizionog sistema).

  U petak 31. maja u sjeditu delegacije Evropske unije u Sarajevu, potpisan je Memorandum o saradnji, ko-jim je potvren odabir opine Teanj za projekat LOD 3. U konkurenciji 29 opina Teanj je izborio mjesto meu etiri najuspjenije. Projektom se iz sredstava EU u iznosu od 100.000 KM omoguuje realizacija pro-jekata udruenja graana primjenom LOD metodolo-gije. Veliko priznanje i velika prilika za opinu Teanj!

  NAJAVE 4. juna, sveano e biti obiljeeno ulanjenje Udruenja privrednika Teanj-Jelah u Asocija-ciju poslodavaca FBiH.

  7.junabiteodranasjednicaDjeijegparlamenta.Bitepredstavljeniprojektikojiebitirealizirani u 2013. godini.

  Do15.junaseoekujepotpisivanjeUgovoraoutrokusredstavavodnihnaknada,izmeuopine Teanj i MInistarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i umarstvo ZDK.

  Otvoren je Javni poziv za stipendiranje studenata odMinistarstva obrazovanja Zeni-ko-dobojskog kantona. Vie informacija na opinskoj web stranici.

  UgovorizaizvoenjeradovapoListikapitalnihulaganjaza2013.godinusuuvelikomdi-jelu pred potpisivanje.

  OPINA TEANJ | eBilten str. 5

 • POVODOM268DANANAEOPSADE

  24.junaovegodinetanoje20godinaodpoetkavojneopsadeopinaTeanjiMaglaj.Najteevrijemenaebliehistorije.UpripremijeProgramobiljea-

  vanjaovegodinjice/opineTeanjiMaglajiborakeorganizacije/.

  Izvjetajizopsjednutoggrada/ZbigniewHerbert/

  Previesamstardabihnosioorujekaodrugiodreenamijemilostposljednjaulogahroniarazapisujemneznasezakogahistorijuopsadetrebadabudemtaanalineznamkadjepoelanajezdaprijedvjestagodinaudecembruseptembrumodajueruosvitsviodvebolujuodgubitkaosjeanjavremenaostalonamjesamomjestovezanostzamjestojodrimoruevinehramovaprivienjavrtovaikuaakoizgubimoruevineneepreostatinita

  piemonakokakomoguuritmubeskrajnihsedmicaponedjeljak:prodavniceprazneprometnajedinicapostaojepacovutorak:gradonaelnikaubilineznaniizazivaisrijeda:razgovorioprimirjuneprijateljinterniraoposlanikeneznamonjihovamjestaboravkatoznaimjestapogubljenjaetvrtak:poslijeburnogsastankaodbaenveinomglasovaprijedlogtrgovacazainimazabez