Bilten Podravke, br. 1944

Download Bilten Podravke, br.  1944

Post on 03-Jul-2015

3.786 views

Category:

Documents

7 download

TRANSCRIPT

  • 1. GODINA XLIX, Broj 1944, Petak 30. srpnja 2010. L I S T D I O N I K O G D R U T VA P O D R AV K A K O P R I V N I C A Studena i Podravka dio su UmagaOptimalizacija organizacijske strukture Podravke (5) Sjeanje na prof. Zlatu Bartl (11)

2. PODRAVKA03IMPRESSUMPie: Ines Banjanin, glavna urednicaNOVINE DIONIKOG UvodnikDRUTVA PODRAVKAPODRAVKA, prehrambenaindustrija, d.d. KoprivnicaZa izdavaa: Dijana JendrainkinDUrednica: Ines Banjaninrage Podravkaice i Podravkai,kako tee proces od otkupa penice do kona-Redakcija lista: Ines Banjanin,pred vama je zadnji broj listaPodravka nog mlinskog proizvoda, od kojih su ak tri takvaBoris Fabijanec, Berislavkoji izlazi prije kolektivnog godinjegproizvoda nagraena priznanjem Superior TasteGodek, Vjekoslav Indir, Dijana odmora, ali ne i posljednji ovoga ljeta. A kako bi Award, to ih je svrstalo u sam vrh prepoznatihJendrainkin, Mladen Pavkoviproveli to ugodniji i oputeniji odmor, Podrav- visokokvalitetnih prehrambenih proizvoda. Re-Lektura: Ivana Koroec Vujicaka je i ove godine omoguila isplatu regresa.portau o Podravkinom mlinu kroz stoljea doGrafika priprema i dizajn:Bez obzira jeste li ga planirali za svoje ljetovanje danas moete proitati na 6. i 7. stranici.www.borisbenko.com ili koju drugu namjenu i ove nam je godine naVe se neko vrijeme u kompaniji sve vie govoriNaklada: 8.000 primjerakaplai isplaen iznos od 100 kuna bruto po danu o pokretanju vlastite poljoprivredne proizvod-Adresa: Ante Starevia 32,godinjeg. Ne mogu a da ne napomenem kakonje, a trenutno je u tijeku stvaranje preduvjeta za48000 Koprivnica u vrijeme kada sve vie sluamo o dodatnim za- to. Vie o temi razvoja vlastite proizvodnje sirovi-Telefoni: 048/651-220 (urednik)duenjima na razini drave, ali i ostalih poslovnihna za postojee tvornice, kao i o predstojeem048/651-505 (novinari) subjekata, ovo je jedna iznimno pozitivna vijest Danu rajica u Umagu, doznajte u razgovoruFaks: 048/621-061za sve nas Podravkine zaposlenike. I ovoga jes project managerom iz Podravkine Nabave puta vodstvo nae kompanije opravdalo slogan Zdravkom Matotanom.MList Podravka itajte i na www.www.podravka.com koji nas prati, a to je kompanija sa srcem. oda vam je jo uvijek svjee sjeanje Sljedei broj novina izlazi ve s prvim danimana kolske klupe, naroito ako ste oveTisak: Kersch Offset rujna, do kada e kompanija ve funkcionirati godine proslavili neku od obljetnica u skladu s organizacijskim promjenama, koje su mature. U Podravki ste tijekom ovog mjeseca trenutno u tijeku. Naime, u kompaniji se provo-mogli sresti neka nova lica ako ste zakoraili u Po- Cjenik oglasnog de organizacijske promjene iji je cilj racionaliza- dravkinu Informatiku ili ste se nali u krugu neke prostora u listu Podravka cija trokova i optimalizacija pojedinih procesa.od tvornica. Rije je o uenicima koji obavljaju Tako promjene koje se odnose na Podravku strunu praksu u naoj kompaniji. U razgovoru d.d. podrazumijevanju umjesto dosadanja 23s tim mladim ljudima uli smo samo pozitivna (1/1) sektora smanjenje na 16 sektora, a vie o tome iskustva, a neki od njih moda e po zavretku oglasni prostor cijele stranice moete proitati na 5. stranici. kolovanja ba tu pronai i svoje radno mjesto, 200 x 275 (+3) mm Budui da je pred nama dva tjedna odmora,jer mnogima od njih upravo je to i elja. Podrav- 2.000,00 kn donosimo vam i dogaanja koja e u nared-kine praktikante moete upoznati na 12. i 13. nom razdoblju obiljeiti ljeto u Umagu, gdje jestranici. Od ostalih novosti koje vam donosimo (1/2) zapoelo 21. izdanje ATP Studena Croatia Openu ovom broju novina izdvojila bih jo i izgradnju oglasni prostor polovice stranice Umag. Zateknete li se u blizini, vjerujem da etelogistikog centra u irokom Brijegu kojega je 80 x 231 mm ili 165 x 115 mm iz bogatog zabavnog sportskog, turistikog i posjetio i predsjednik Uprave Podravke Miroslav 1.000,00 kn naravno, kulinarskog programa pronai netoVitkovi. Tamo se, kako doznajemo, sve radnje (1/3) za sebe. odvijaju prema predvienim planovima, a po oglasni prostor na zadnjoj stranici Ako ste u vrijeme najveih vruina tijekom srp-zavretku projekta poslovni e se procesi odvijati 108 x 150 mmnja prolazili ulicom Ivana esmikog u Koprivni- u adekvatnim prostorima, a uz znaajnije utede 700,00 kn ci, niste mogli ne primijeniti kolone traktora kojiu trokovima. su natovareni penicom ekali na otkup ovogo-Podsjeam vas jo samo da provjerite da li se (1/4) dinjeg roda. Sezona u toj Podravkinoj tvornici uvae ime nalazi meu dobitnicima u nagradnoj oglasni prostor etvrtine stranicepunom je jeku, ali ne samo u otkupu itarica, veigri Podravkine mesne industrije Danica, a odlu- 80 x 110 mm i u samoj mlinskoj proizvodnji. Stoga su nai no-ite li se ipak okuati u rotiljanju, pronaite savjet 500,00 kn vinari posjetili tvornicu Mlina, gdje se trenutnona stranicama Coolinarike i ne zaboravite za bolji radi u smjenama bez prestanka.Takoer su otkrili okus jela dodati ilicu Vegete. 3. 04 TEMA BROJA> Podravka e i ove godine na sebisvojstven nain obogatiti umakiturnir ATP Studena Croatia OpenStudena i Podravka dio su UmagaT urnir ATP Studena Croatia OpenSuradnja koja traje godinama prerasla je sinonim je za jedno od najzanimljivijih Umag koji ve peti put za redom poslovne okvire i izrasla u prijateljski od- profesionalnih mukih turnira u Europi u u svom naslovu nosi ime Studene,nos, a tome svakako pridonosi i injenicaklasi International series organizacije ATP.zapoeo je 26. srpnja ove godine. Kon- da je Podravka u Umagu gotovo doma-Osnovni cilj organizatora ove je godinecert Tonyja Cetinskog i najboljih izvoaa a kompanija, koja ima svoju tvornicu za bio osigurati prisutnost hrvatskih igraashowa Hrvatska trai zvijezdu odran preradu rajice. i igraa visoko pozicioniranih na ATP lje-uoi otvorenja proteklog vikenda, bio je Suradnjom na ATP Studena Croatia Openstvici. Stoga i ove godine okuplja najpo-svojevrsni uvod u ovu sportsko-turistikuUmag Podravka i Istraturist nastavljajuznatija imena svjetskog tenisa poput bra-manifestaciju. svoje dugorono i sve kvalitetnije par-nitelja prologodinjeg naslova i 5. igraaDvadesetprvo izdanje umakog turni-tnerstvo koje iz godine u godinu jo vr-svijeta Nikolaya Davidenka, zatim Jurgenara traje do 1. kolovoza 2010. godine, a ie povezuje ove dvije poznate hrvatskeMelzera, Juan Carlosa Ferrera, Alexanderaovoga puta objedinjuje vrhunski sportkompanije. Podravku i Istraturist vee i Dologopova, Philippa Petzschnera, Juani turistiku ponudu pa s pravom slovi za komercijalno partnerstvo pa se Podrav- Ignacia Chela i domaih igraa Ivana Lju-najvaniji drutveni dogaaj ovog ljeta. kini proizvodi nalaze u svakodnevnoj biia, Ive Karlovia i Maria Ania.OLjubiteljima tenisa ove je godine ponu-ponudi njihovih ugostiteljskih i smjetaj-vogodinji ljetni zabavni programena mogunost kupnje on-line ulaznica nih objekata. Osim toga, partneri su i unije stao u samo sedam dana odr-na redizajniranoj internetskoj stranici, a projektu izgradnje imida grada Umaga avanja ATP turnira, nego se pro-oni koji ne uspiju doi do umakih terena, kao poeljnog i prepoznatljivog mjesta irio na mjesec dana kontinuirane zabavemoi e pratiti izravno emitiranje 13 me-za odmor, rekreaciju i zabavu. Stoga je ikoja traje od 17. srpnja do 14. kolovoza.eva na tri kontinenta.oekivano da je Umag prerastao epitetLjetni zabavni dio ukupno traje pet tjeda-Podravka se u organizaciju turnira nijesamo turistike destinacije te svake go- na, poevi od 17. srpnja kada je na ATPukljuila samo financijskim sredstvima,dine posjetiteljima tijekom odravanja stadionu odravan Istrian Gourmet&Jazzve i svojim proizvodima i raznovrsnim turnira nudi sve vie sadraja i sve bolji i Festival, a od 25. srpnja do sredine kolo-programima kako bi predstavila naukvalitetniji program.voza redaju se najbolji DJ-i te e se odratikompaniju i na sebi svojstven nain obo- Tako e u jo vie dana odravanja ove jo pet mega koncerata. Tako e 4. kolo-gatila ovaj turnir. Studena i Podravka go- manifestacije biti organiziran veliki broj voza posjetitelje razonoditi Parni valjak, 5.dinama su dio umakog turnira, iju je po- evenata, a sam dogaaj izvrsna je prilika za kolovoza Kiril Dzajkovski, 7. kolovoza Te-sebnost Podravka prepoznala na samom promociju turizma, kao i nae kompanije. resa Garsia i Cubismo, 11. kolovoza Vayapoetku odravanja ove manifestacije.Inae, ATP Studena Croatia Open Umag Con Dios i 14. kolovoza Gipsy Kings. 4. PODRAVKA 05 Broj sektora s 23 smanjen na 16 > Organizacijske promjene u cilju racionalizacije trokova i optimalizacije pojedinih procesa provode se kroz objedinjavanje u snanije organizacijske cjelinePodravkina Uprava nastavlja s pro- plaama i beneficijama koje proizlaze izproizvodnji pripojen je cijelom sektoru Pro-voenjem aktivnosti zapoetih u menaderskih ugovora. Najznaajnije pro-izvodnja. Osim spajanja na razini sektora,svibnju ove godine, usmjerenih una- mjene dogodile su se u korporativnim funk-provedene su i promjene na mikrorazina- preenju procesa i organizacijske strukturecijama, sektorima internacionalne prodaje,ma unutar novih sektora, ime je znaajno te ostvarivanju uteda na svim razinama uproizvodnji te komunikaciji s tritem i po-smanjen i broj upravljakih pozicija 2. razine svim poslovnim funkcijama. troaima. Tako su financijski sektori Riznica razine direktora slubi. Time se eli postii Restrukturiranje Grupe Podravka u ovoj fazii Raunovodstvo spojeni u sektor Financije, optimalizacija procesa, odnosno eliminira- usmjereno je na formiranje makro i mikro ime je smanjen i broj slubi unutar mikro- nje dupliranja procesa te postizanje uteda organizacijske strukture koja odgovara po- organizacije novog sektora. Sektor Stratekina svim razinama. trebama poslovnih procesa te zahtjevimarazvoj sputen je na razinu upravljake Osim uteda koje e se postii smanjiva- i promjenama trita. Intenzivne organi- slube pod nazivom Razvoj poslovanja, a njem broja upravljakih pozicija, dodatne zacijske promjene s ciljem racionalizacije sektor Podrka poslovnim programima u utede postignute su i smanjivanjem pla- trokova i optimalizacije pojedinih procesasvojem veem dijelu spojen je sa sektorom a i ukidanjem beneficija izvrnim direk- provode se kroz objedinjavanje u snanijeKorporativne komunikacije te je i unutar no-torima. Uz to, smanjuje se i broj slubenih organizacijske cjeline. Promjene koje se od- vog sektora znaajno smanjen broj slubi. vozila koja su dana na koritenje pojedinim nose na matino poduzee Podravku d.d. Jo u travnju 2010. godine sektor Uslugedirektorima. Tako e uz Upravu, samo iz- podrazumijevaju umjesto dosadanja 23i korporativna administracija pripojen je vrni direktori imati na raspolaganju auto- sektora i isto toliko izvrnih direktora, sma- sektoru Ljudski potencijali ime je takoer mobile kao beneficiju. Koritenje slubenih njenje na 16, ime je smanjen i broj izvrnihsmanjen broj slubi unutar novoformira- automobila za sve ostale korisnike kojima jedirektora nog sektora, ali i ukinuta samostalnost stra- do sada slubeni automobil bio na raspo- Uprava Podravke d.d.s pri- tekom poslovnom podruju Usluge. Odlaganju u obliku beneficije, bit e ureeno Predsjednik uprave: pada-pet sektora internacionalne prodaje ostalanovim sustavom upravljanja vozilima. OMiroslav Vitkovijuimsu tri Trite Jugoistone Europe kao sa-sim makroorganizacije, prve faze mostalan sektor, sektorireorganizacije na mikrorazinama Ured UpraveUredi predsjednika Centralna i Istona Europai ostvarivanja uteda na plaamaJoko irii lanova Upravespojeni su u jedan sek-i beneficijama, Podravku oekuje dodat- tor, kao i sektori Zapadna na optimalizacija procesa i organizacije Razvoj poslovanja Interna revizijaEuropa i Prekooceanske na mikrorazinama, a posebno u podrujuNenad Maeri Davorka Maerizemlje. Sektor Podrka administracije te prodajno-distributivnih i logistikih procesa. U skladu s iz- mjenama procesa, ta- SPPKORPORATIVNE koer e se provesti i SPP PiP FARMACEUTIKA FUNKCIJE restrukturiranje radne snage na nain da od- govara strukturi i veliiniProizvodnja NabavaBelupo d.d. Koprivnica poslovne aktivnosti. UBranka Ruec-Sobota Branko VuljakStanislav Biondi fokusu restrukturiranjaTrite RH Trite jugoistone EuropeLjudski potencijali i kor- bit e poveanje efi- Ivan iko Robert Fodor porativna administracijakasnosti i efektivnosti,Marko Ranilovimaksimalno koritenje Trite Centralne iTrite ZE i prekooce- internih resursa gdjeIstone Europeanskih zemaljaPripremio: Korporativne komunikacije god je to mogue te Dalibor ijak Davor varc Vedran imunovidaljnji izlazak iz nema-Sektor Ljudskipotencijali itinih djelatnosti. Zbog PP Jela i dodaci jelimaPP Podravka hranaFinancije jaanja i irenja matinihkorporativna Dino BijaMelita BuniDraga Celiakadministracija djelatnosti ljudski e se resursi, kao i materijalni,PP PiaPP meso i mesniKontroling Zvonimir imunoviproizvodi Danica d.o.o.Dubravka Rehorovi usmjeravati u produk-eljko Tonklin tivne, profitabilne i du- Logistika Informatika gorono odrive aktiv- Velimir VrhovskiDario Galinec nosti Grupe Podravka. 5. 06 REPORTAAPria o mlinukroz stoljea do danasTeko je tijekom srpanjskih vruina ne uoiti guve koje nasta- mati i mljeti ito. Naravno, sezona je u tvornici u punom jeku, neju uz nae silose i mlin. Zato smo i odluili krenuti u Podravkinsamo u otkupu itarica, ve i u samoj mlinskoj proizvodnji.mlin i nau tvornicu za koju nam s ponosom tehniki direktor Na samoj istovarnoj rampi, iako je otkup ve pri kraju, doekala naspripreme i finalizacije Mlina Stjepan Lalek istie da ima tradiciju me-je uobiajena guva traktora s prikolicama iz kojih su se istovarivaleljave ita i vie od stotinjak godina. posljednje koliine ovogodinjeg uroda. Praina je tu neminovnostPoznato je da je na lokaciji dananjeg Podravkinog mlina izgraenu zraku kud god da se okrenete i zbog toga, kako nam je pojasnilapotkraj 19. stoljea paromlin, tonije 1894., a ve 1900. pao je pod direktorica Mlina i Pekare Vesna koda, radnici koji tu rade primajusteaj, no meljava nije stala. Prije njega postojao je i gradski mlin na dodatak na svoju plau za vrijeme koje provedu u tako oteanimpotoku Koprivnica. U povijesnim dokumentima prvi puta se jedan uvjetima rada. Umlin u Koprivnici spominje 1414. godine i bio je takoer smjeten z vruinu i prainu uvjeti su uistinu teki, no uavi u silosna potoku Koprivnica. A od 17. stoljea, dakle od prestanka turskesituacija se mijenja i nije nam vie bilo toliko vrue. Razlogopasnosti do danas, mlinarstvo je izrazito bilo prisutno u naemje betonska graevina koja ipak titi od vanjskih uvjeta i dajekraju kao znaajna gospodarska djelatnost. Neumornost te ne- ugodniji ambijent. Tehniki direktor Lalek s dosadanjim tijekom ot-ophodne meljave ita ija brana i njihove mjeavine zavravaju ukupa, a posebice zbog uvjeta koji su prethodili etvi izrazio je svojemnogim delicijama, vidljiva je i danas u tradiciji i kvaliteti proizvoda zadovoljstvo. U silose Mlina pristiglo je dvije tisue i petstotina tonakoje stvaraju ovi vrijedni i marljivi Podravkai.uljane repice. Penice je otkupljeno preko dvadeset tisua tona iNi u vrijeme velikih vruina, kada je i jedan dio zaposlenika zbog sva e zavriti u preradi Mlina. Ove koliine rezultat su kontinuira-toga mogao ranije otii s posla, radnici u Mlinu nisu prestajali spre- nog prijema kojeg je Mlin organizirao i proveo u suradnji sa slu-Pie: Vjekoslav Indir, Snimio: Berislav Godek> Podravkin mlin ima tradiciju meljaveita koja traje ve vie od sto godina 6. REPORTAA07> Marljivi mlinari Podravkai, njihstotinjak u Mlinu, nastavljaju prekrasnupriu o meljavi najvrednijih zrnaubranih s podravskih polja i branukroz stoljea sve do danasbama Nabava primarnih sirovina i Prodaja nicu koja su uinjena unatrag proteklihAward u iji proces ocjenjivanja mogu mlinsko-pekarskih proizvoda. Uz mlin u vremena daju vidljive rezultate u kvalitet-ui samo proizvodi onih kompanija koje Koprivnici, Podravka ima i mlin u Novigradunijim uvjetima rada, ali i kvaliteti finalnihposjeduju i rigorozno potuju certifikate Podravskom u kojem je takoer organiziranproizvoda koje plasira ova tvornica. Poet-kontrole kvalitete. A upravo su takvi uvjeti prihvat penice, ali iskljuivo na polog. Tamo kom ove godine zavrena je i posljednja uuz potivanje svih certifikata za proizvod- je nalo smjetaj tisuu i tristo tona penice nizu takvih investicija s kojom su elni ljudi nju hrane u toj novoj mjeaonici. Vanost s tog kraja. Kako je dovoz penice pri kraju,tvornice itekako zadovoljni, a to je novanagrade za ove mjeavine je da ih znak pomislili smo da e sad radnici moi pre-mijealica za specijalne smjese koje se tu kvalitete Superior Taste Award 2010, eta- dahnuti, ali ne u Mlinu nee stati ni kadapripremaju.blira meu visokokvalitetne prehrambeneU e veina nas na kolektivni godinji odmor. I avi u novu mjeaonicu koja je proizvode. Iz nove mjeaonice mjeavine dalje e se ovdje raditi u etverosmjenskom ureena u prostorima stare pivo-dolaze u pakirnicu u kojoj se u uurbanoj rasporedu i otkupljivati ra iz ovogodinje vare doekali su nas gotovo ideal-atmosferi pakiraju u prepoznatljivu amba- etve (oko 900 tona). Dakle, svih stotinjakni temperaturni uvjeti za ove vrue dane.lau. Tu se proizvodnja odvija u tri smjene. radnika ove tvornice nastavit e svoj posaoNekadanja pivovara danas prua idealnoI tako i po vruini i praini, dan i no, marlji- gotovo u istom tempu.mjesto za skladitenje brana i rad tog no-vi mlinari Podravkai, njih stotinjak u Mlinu, D irektorica je naglasila kako se proi-vog postrojenja za pripremu specijalnihnastavljaju prekrasnu priu o meljavi naj- zvodnja u Mlinu zaustavlja samo usmjesa. Izmeu njih posebno treba izdvoji- vrednijih zrna ubranih s podravskih polja i proljee kada se provodi neophod-ti tri mjeavine: Mjeavina za krafne, Mjea-branu kroz stoljea sve do danas. Kvalite- ni remont. U samoj preradi ve postoje kli-vina za kukuruzni kruh i Mjeavina za kruh tom svojih proizvoda ne samo da su uspjeli matizirani uvjeti proizvodnje koji su nunisa sjemenkama. Upravo e one sljedee triosvojiti domae kupce, ve su dobivenim zbog elektronike koja upravlja veinom godine na svojoj ambalai nositi internaci-priznanjima pokazali da su sposobni osvo- proizvodnih procesa. Ulaganja u ovu tvor-onalno prepoznatljiv znak Superior Taste jiti i najprobranija nepca i u Europi. 7. 08 RAZGOVOR Razgovor: prof. dr. sc.ZdravkoMatotanRazgovarao: Vjekoslav Indir, Snimio: Berislav GodekVizualni identitetPodravke esto jevezan ba uz povre> U planu je rjeavanje zakupa dravnog poljoprivrednog zemljitana podrujima jedinica lokalne samouprave koprivnikog podruja 8. RAZGOVOR09O vih dana svjedoci smo kako se u na koritenje smo ga dobili tek krajem travnjaprinosi su znatno smanjeni, a kvaliteta za- kompaniji ponovo sve vie govoripa jedino to se moglo ove godine posijatiprimljene penice loija je nego prethodnih i razmilja o pokretanju vlastite po- na tim povrinama je kukuruz. I s drugim je-godina. Na smanjenje prinosa i kvalitete ljoprivredne proizvodnje. Dan povra, kao i dinicama lokalne samouprave koprivnikogznaajan utjecaj imala je razina primijenjene predstojei Dan rajice te ovogodinji otkuppodruja smo u kontaktu vezano za izradutehnologije. Zbog intenzivnih oborina dio penice bila su neka od pitanja na koja smo programa gospodarenja dravnim poljopri-biljnih hranjiva primijenjenih gnojidbom je potraili odgovore od Zdravka Matotana, vrednim zemljitem i vjerujem da emo veiispran i postao nedostupan korijenu, zako- project managera iz sektora Nabave. dio zemljita predvienog za dugogodinji rovljenost usjeva zbog zakanjele etve bila Zavreni su Dani povra, kratak osvrt nazakup moi koristiti ve od proljetne sjetve. je vea nego prethodnih godina, a zbog dogaanja na njima te to oni znae zaZnai li sve to da se Podravka ponovnovisoke vlage intenzitet bolesti klasa na vei- Podravku? vraa poljoprivrednoj proizvodnji za vla- ni usjeva veoma jak. Na tlima prirodno nie - Kao promotivno-edukativna manifestacija,stite potrebe?plodnosti uz reduciranu gnojidbu i uz neko- Dan povra Koprivniko-krievake upanije- Za sada radimo na stvaranju preduvjetaritenje pravilne zatite od korova, tetnika i kontinuirano se odvija ve est godina i od za pokretanje vlastite poljoprivredne pro-bolesti prinosi i kvaliteta proizvedene peni- samog pokretanja u sve aspekte manifesta- izvodnje, a to je rjeavanje pitanja kori-ce bili su znatno nii nego na onima gdje je cije organizacijske, edukativne i promotiv- tenja dravnog poljoprivrednog zemlji- tehnoloka razina proizvodnje bila via. ne, Podravka je znaajno ukljuena. Vizualnita. Nadam se da emo taj dio aktivnostiPredstoje nam i Dani rajice u Umagu identitet Podravke esto je vezan ba uzuspjeno dovriti do kraja godine do kad- Dan rajice ove e se godine 5. kolovoza po povre, prirodne i zdrave namirnice koje su bismo morali imati i jasnu viziju i razraen13. put za redom odrati u Umagu. Slino kao sastavni dio mnogih Podravkinih proizvoda program koritenja zemljita te nain nai Dan povra u Koprivnici i ova manifestacija i ovakve manifestacije koje promoviraju do- koji e se zemljite obraivati, da li akvizi-ima edukativni i promotivni karakter. U prije- mae, prirodno i zdravo, Podravka bi moglacijama odreenih postojeih resursa, ko-podnevnim satima o Gradskoj e se vijenici promotivno i bolje iskoristiti. Nastojat emo ritenjem vanjskih usluga ili ulaganjima uodrati struni skup na kojem e se analizira- do godine osmisliti kreativniju prezentacijuvlastitu mehanizaciju. U svakom sluaju,ti stanje ovogodinje proizvodnje rajice te Podravke da na sljedeim Danima povrarazvijat e se vlastita proizvodnja sirovinae domai strunjaci i gosti iz Italije nastojati Podravka bude opet centar dogaanja naza postojee tvornice.svoja znanja i iskustva iz proizvodnje rajice Z glavnom koprivnikom trgu. Ovakve ma-a potrebe sirovina Podravka je i za preradu prenijeti proizvoaima. Nakon nifestacije, a posebice struni skup imaju do sada imala kooperativne od- strunog skupa obii e se proizvodne i po- znaajan utjecaj na razvoj proizvodnje po- nose sa poljoprivrednim proizvo- kusne povrine pod rajicom u okolici Uma- vra naeg kraja, kako povra namijenjenogaima. Hoe li se ta suradnja nastavitiga gdje e se proizvoai upoznati s novim za svjeu potronju, tako i onog za preradu i na koji nain?sortimentom i suvremenim tehnologijama to je za Podravku od izuzetnog znaenja. - Uz razvoj vlastite poljoprivredne proi- proizvodnje te izmijeniti svoja iskustva iz U ostalom i struni dio prvog Dana povra zvodnje nastojat e se podii razina i obim proizvodnje. Veer je rezervirana za Fetu od 2005. godine koji je organiziran zajedno ssuradnje s lokalnim poljoprivrednim proi- rajice, svojevrstan unikatni, prepoznatljivi Hrvatskom akademijom znanosti i umjet-zvoaima. Na neki nain gaenjem vlastiteturistiki proizvod grada Umaga i Podravke nosti bio je posveen proizvodnji povra za kooperacije lokalni su poljoprivrednici ostalina kojem se dosadanjih godina okupljalo preradu.bez ozbiljnih partnera u plasmanu svojih po-vie tisua gostiju. Uz zabavni program i tra- Podravka je zakupila poljoprivredno ze- ljoprivrednih proizvoda. Do ukidanja vlastite dicionalno kuhanje jela na bazi rajice u veli- mljite u nekadanjoj vojarni. to se na- kooperativne proizvodnje glavnina poljopri- kim posudama na glavnom umakom trgu i mjerava uzgajati i namjerava li se nasta- vrednih proizvoda podravskog sela plasirala njihova promotivna prodaja u humanitarne viti koritenje i drugog poljoprivrednogse preko Podravke, a isto tako kooperanti susvrhe, odrat e se izbor najvee i najbolje zemljita u okolici?snabdijevani potrebnim repromaterijalom istarske rajice te niz zabavnih igara vezanih - Prole smo godine na neki nain zapoelito je za njih ekonomski bilo znatno prihvat- uz rajicu i Podravkine proizvode od rajice s revitalizacijom vlastite poljoprivredne pro-ljivije nego danas kad veinu moraju kupo-za sve kategorije posjetitelja. izvodnje i na dijelu dravnog poljoprivred- vati gotovinom. Kvalitetnim kooperativnim Koje jo aktivnosti planirate do kraja ove nog zemljita kojim sada upravljaju jediniceodnosima bri je bio prijenos novih znanjagodine? lokalne samouprave imali zasnovanu proi-i tehnologija u proizvodnju to je utjecalo - Od predstojeih aktivnosti do kraja godi- zvodnju graka i graha mahunara. Ove smona razvoj sela. Stagnacija poljoprivredne ne na prvom je mjestu svakako rjeavanje godine u jednogodinji zakup dobili drav-proizvodnje na naem selu uvjetovana je zakupa dravnog poljoprivrednog zemljita no poljoprivredno zemljite na podruju nestankom tih kooperativnih odnosa pa ako na podrujima jedinica lokalne samouprave opina elekovec i Hlebine koje je inaese eli sauvati selo od daljnje stagnacije, te koprivnikog podruja gdje su do sada te programom gospodarenja dravnim poljo-bi kooperativne odnose trebalo ponovo us- aktivnosti bile usporene i izrada programa privrednim zemljitem predvieno za dugo- postaviti na jednoj jo vioj razini. njihova koritenja. Nadalje u planu je izrada godinji zakup. Uz te povrine sporazumom U tijeku je otkup ita u nae silose, va ko- studije i operacionalizacija programa vlastite na koritenje od MORH-a smo dobili i poljo- mentar na kvalitetu ovogodinje penice.voarske proizvodnje na buduoj plantai privredno zemljite biveg vojnog gospo-- Ovogodinja proizvodna godina izuzetno je Farkai i povrarske proizvodnje kod Sigeca darstva uz vojarnu u Koprivnici te na njima bila loa za proizvoae penice. Prvenstve-te pokretanje proizvodnje rajice za prera- kao i vlastitom poljoprivrednom zemljitu nano pod utjecajem nepovoljnih klimatskih du na podruju june Istre gdje je u tijeku Danici zasnovali proizvodnju povra i itari- prilika, prije svega velikih koliina oborina u postupak dobivanja na koritenje poljopri- ca. Zemljite biveg vojnog gospodarstvakratkom periodu i relativno malo sunanih vrednog zemljita u sklopu vojnog poligona Koprivnica nekoliko godina nije obraivano, dana tijekom vegetacije etva je kasnila, Marlera kod Linjana. 9. 10 NOVOSTIGradnja Podravkinog LC-a u irokomBrijegu napreduje prema planu PredsjednikUprave PodravkeGradnja Podravkinog logistikog cen- Miroslav Vitkovitra u irokom Brijegu u Bosni i Her-obiao gradilitecegovini, bez obzira na vremenskeLogistikog centrai ekonomske okolnosti napreduje prema u irokom brijegupredvienom planu. U to su se uvjerili pred-sjednik Uprave Podravke Miroslav Vitkovi idirektor Logistike Velimir Vrhovski prilikomsvojeg boravka 15. srpnja u irokom Brijegu.Zavretkom izgradnje ovog centra veliine1500m2 s 2100 paletnih mjesta, prostoromza pakirnicu i 500m2 uredskog i ostalogfunkcionalnog prostora, a koji se gradi usuradnji s tvrtkom PODIN d.o.o. iroki Brijeg,do kraja ove godine Podravka d.o.o. Sarajevokonano e poslovati u adekvatnim prosto-rima, a uz znaajnije utede u trokovima.Ovom se gradnjom zatvaraju sva otvorenapotraivanja iz prolosti, a aktivira se pravona dodijeljeno zemljite od opine irokiBrijeg jo 1996. godine kada je i krenula logistiki vri podrku iz tri logistika centra i raunovodstva te prodajne regije III Her-ideja o gradnji logistikog centra. Naalost, to Sarajevo, Banja Luka i iroki Brijeg. U Sara- cegovina. Ukupno je danas u tom profit-mnoge su okolnosti utjecale na to da se s jevu se u novim prostorima posluje od 1. srp-nom centru 41 zaposlenik od 99 stalnogradnjom ne krene i ranije pa je Podravka nja 2005. godine, a u Banja Luci od 1. lipnjazaposlena djelatnika. Ouz nekoliko selidbi na razne lokacije u po- 2007. godine. Iz irokog Brijega logistiki segradnji centra, aktualnostima u poslo-sljednjih desetak godina koristila neodgo-pokriva podruje itave Hercegovine i dijelavanju kao i o kretanjima na tritu iscr-varajue prostore bive robne kue, zatva-srednje Bosne to je u ukupnom poslo- pno su goste izvijestili direktor podu-rajui svoja potraivanja iz ranijih razdoblja. vanju 31% prihoda. Na ovoj lokaciji nalazi zea Josip Canjar, zamjenik direktora SlobodanPodravka d.o.o. Sarajevo u opskrbi trita BiHse sjedite sektora Logistike, Marketinga iBoi i direktor logistike Mario Hrka. (J. C.)Prijem za delegaciju RK Podravka VegetaUprostorijama Koprivniko-krievake upanije upan Darko proelnik slube ureda upana. Nakon osvajanja Hrvatskog prvenstva iKoren organizirao je prijem za delegaciju vodstva Rukomet- kupa, nastavljen je kontinuitet uspjeha u konkurenciji hrvatskih ekipa, anog kluba Podravka Vegeta, na elu s predsjednikom Uprav-u jeku su i pripreme Rukometnog kluba Podravka Vegeta za novu sezo-nog odbora Krunoslavom Bevirom. nu. Prijem je ujedno iskoriten i za razgovor o daljnjim planovima i osvrtU delegaciji RK Podravka Vegeta jo su bili lanovi Uprave kluba Ivo iin na nedavne uspjehe kluba. U svom uvodu upan Darko Koren istaknuoMaansker, Jasmina Strievi i Dragan Habdija, direktorica RK Boica Pal-je kako mu je posebno drago to je dolo do ovog susreta te je estitaoi i novoizabrani trener Neven Hrupec. Uz upana, susretu su prisustvo- na uspjesima koje klub postie. Naglasio je injenicu kako sve ono tovali i njegova dva zamjenika Darko Sobota i Ivan Pal te Vladimir adek,Podravka ini na razvoju ovog sporta ne ini ni jedna kompanija u Hr- vatskoj, a ulogu RK Podravka Vegeta vidi kao nositelja razvoja rukometa u naem kraju. Predsjednik Uprave RK Podravka Vegeta Krunoslav Bevir Pie: Vjekoslav Indir zahvalio je na pozivu i podrci koju klubu sve vie daje i grad i upanija. Snimio: Berislav GodekZatim se osvrnuo na trenutno stanje u klubu, na netom odrani drijeb za Ligu prvaka, novog trenera te je istaknuo ciljeve kluba: - Odluili smo da ne smanjujemo sportske ambicije i da zadrimo dominaciju u enskom rukometu. Uz to, namjera nam je pribliiti RK Podravka Vegeta graanima Koprivnice tako da se ljudi vrate u dvorane i bodre igraice u naim nastojanjima za to bolji plasman i u domaem prvenstvu, ali i u predstojeoj Ligi prvaka. Bio je ovo jedan srdaan i hvalevrijedan susret na kojemu su do- govorene i daljnje meusobne suradnje na rjeavanju postojeih problema te je utvreno zajedniko nastojanje na promociji RK Po- dravka Vegeta i popularizaciji rukometa. 10. PODRAVKA11> Mali ljudi velikih ideja, kao to jeprofesorica Zlata Bartl, zauvijek e bitiprimjer divljenja i znanstvenog, tepovrh svega, ljudskog potovanjaProle su dvije godine od kada nas je napustila omiljena Podravkina profesorica Na dananji dan prije dvije godinevati neke stvari koje nisu bile u mom fahu nain popularnost smeta. Vegeta je osvoji-nakon duge i teke bolesti premi-pa i po cijenu nespavanja. la svijet, a mali ljudi velikih ideja kao to jenula je profesorica Zlata Bartl, poa- A nakon to je 2006. godine proglaena profesorica Zlata Bartl koju ivot nije mazio i sna graanka Koprivnice, Podravkina znan- poasnom graankom Koprivnice, pro-pazio primjer su samoprijegornog kreatora, stvenica strunjakinja, koja je krajem 50-ih s fesorica Bartl je u svom poznatom skro-uvijek vrijednoga divljenja i znanstvenog te ekipom Podravkinih djelatnika kreirala prve mnom stilu izjavila: povrh svega, ljudskog potovanja.O dehidrirane juhe te svjetski poznati proi-- Zahvaljujem gradu Koprivnici to sam tila je najvea meu nama, pro- zvod Vegetu. Nemjerljive su zasluge samo- proglaena poasnom graankom i to jefesorica Zlata Bartl. Skromna, tiha, zatajne i inovativne profesorice Bartl koja za mene veliko priznanje, ali ujedno to je samozatajna, inovativna, osoba je sa svojim timom strunjaka zasluna za priznanje svim mojim suradnicima i svimkoja je u najteim trenucima iskoristila stvaranje najpoznatijeg i najprodavanijeg Podravkaima koji su, a i danas stvaraju tepriliku koja joj je pruena u Podravki i Ko- Podravkinog proizvoda. Rezimirajui sve razvijaju ovu veliku hrvatsku tvrtku. Iako privnici da znanjem i inovativnou stvori to je prola u ivotu, simpatina profeso- sam roena u Sarajevu, od 1955. godine i- pretpostavke i temelje za dananji rast i rica je svojedobno rekla: vim u Koprivnici i smatram se Koprivnian- razvoj tvrtke, grada i upanije. Za ivota je - Cijeli ivot sanjala sam da stvorim neto kom. Dolazak u Koprivnicu doivjela samuinila djela koja nam moraju i trebaju biti to e biti korisno. Ne mislim tu samo na kao dolazak na dugo eljeni planet i to ne smjer i putokaz kako u budunosti graditi Vegetu jer sam esto puta razmiljala o samo zbog toga to sam dobila posao, ve i Podravku i Koprivnicu pa i Hrvatsku, a to mineralima i da se vie posvetim tom se-taj grad i ti ljudi koji su me od srca prihvatilije, dakle, samo utemeljeno na znanju, samo gmentu znanstvenog prouavanja. No bezoduvijek su bili prijateljski raspoloeni i vo-podreeno timu i uvijek u interesu ope obzira na sve, normalno da sam zadovoljna ljela sam raditi i ivjeti s njima. U Podravki svi dobrobiti i razvoja, a ne na vlastitu korist. onim to sam postigla i to su se ljudi u Po- smo ivjeli kao jedna velika obitelj, a drue- Za mene kao novinara bila je velika ast po- dravini prema meni tako lijepo ophodili, anje i suradnju s posla nastavljali smo i nakon znavati profesoricu i u brojnim druenjima s onim zloestima neka sudi Bog. Ne bih mi- njega. Oduvijek sam utjehu nalazila u radu,njom osjetiti dobrotu kojom je zraila. Zlata jenjala svoj ivot jer sam uvijek bila sretna ne da bi me netko poslije toga rada glori- je definitivno pokazala da ljudi velikih ideja kada sam neto stvarala. Bila sam nemirnogficirao, ve da stvarno neto napravim. Po ive skromno, ne zamaraju se materijalnim duha, voljela sam puno uiti, itati, proua- prirodi sam skroman ovjek kojemu na nekidobrima jer ipak ima neto i u dui. (B. F.) 11. 12 PODRAVKAOve godine u Podravki epraksu obaviti 327 uenikaU Podravki praksu svake godine puka obveza nego je i usavravanje, a s mogu, mnogi dolaze i odlaze iznimno obavlja relativno veliki broj ue- obzirom na to da naa kompanija raspo-zadovoljni. nika i studenata. Nije to samo lae i uvjetima kakvi se samo poeljeti - Oduevljen sam Podravkom. Zahvaljuju-i praksi koju obavljam u ovoj kompanijistekao sam gotovo oaravajui uvid u dioPodravkina poslovanja. Meni se sve to ini Struna praksa obavlja se i ukao san. Volio bih, kao moj tata, koji je tre- Podravkinoj Informatici Snimio: Berislav GodekPie: Mladen Pavkovi,nutano zaposlen na Mesnoj industriji, jed-nog dana biti i zaposlenik Podravke. Istina,na usavravanju sam bio kratko, ali uvidiosam da Podravka raspolae s iznimno kva-litetnim strunjacima, od kojih smo, istinau relativno kratkom vremenu i te kakomnogo nauili rekao nam je Boris Ba-hi, koji se koluje za zanimanje tehniaraza elektroniku, u Srednjoj strukovnoj koliu urevcu, a kojeg su pohvalili i njegovimentori u Informatici.S truna praksa, odnosno praktina nastava sastavni je dio obrazovnog programa. Vrijeme obavljanja prak-tine nastave i fond sati ovisi o zanimanjuza koje se uenik koluje. Najvei broj satistrune prakse imaju strukovna zanima-nja, a temelje se na odredbama Zakonao srednjem kolstvu, pojasnila nam je vo-diteljica Podravkinog odjela Edukacije irazvoj Tatjana Juki te nadodala da smo iovog ljeta prihvaali i prihvaamo praksuu naoj kompaniji za zanimanja: elektro-mehaniar, strojobravar, slastiar i pekar,elektroniar-mehaniar, elektroinstalateri mesar. Tijekom protekle kolske godineimali smo i minimalan broj zanimanjainstalater grijanja i klimatizacije te tokar,ali praktikante za ta zanimanja PodravkaPraktina vie nee moi prihvaati.- ini se da bi svi eljeli provesti prakti- nastavanu nastavu u Podravki, a to je nemogue,rekli su nam u Kadrovskoj slubi. No, ovesastavni je dio godine kod nas e praksu obaviti 327uenika. Jednog dana kad e moebitno obrazovnog traiti zaposlenje u Podravki i ta e impreporuka dobro doi.programaPraktikanti su smjeteni u organizacijskecjeline koje odgovaraju njihovu zvanju.Dobivaju i mentore koji su odgovorni zanjih. U naoj se kompaniji praksa odvijau Proizvodnji, Informatici, tvornicama, Pie: Mladen Pavkovi, Snimio: Berislav GodekPodravskoj kleti, Pivnici, Cateringu, PPHrani, PP Piima, Dodacima jelima i kon-troli kvalitete, Mesnoj industriji Danica te 12. PODRAVKA 13Tvornici Studenac u Lipiku. Nije samo Boris Bahi priao lijepo o danima koje je proveo na praksi u Podravki. To smo uli i od mno- gih drugih, prije svega od Mateja Lonara, Ivane Polak, Monike i Andreje Vagaj, Karla Paveia, Dragutina Kutera, Ivana Hrena... U Mesnoj industriji Danica tijekom pro- tekle kolske godine na naukovanju za mesara bilo je devetnaest uenika, dok je praksu obavljalo i 20 uenika za ru- kovatelja prehrambenim strojevima, a nekoliko i za druga zanimanja, kao to su prehrambeni tehniar, prodava, upravni tehniar i drugo. - U usporedbi s prijanjim vremenom moemo rei da se broj uenika obrtni-Tijekom godine kroz Belupo kih zanimanja smanjio i do etrdeset po- proe 60-ak praktikanata sto, kazala je Tatjana Juki. Razlog sma- njenju pojedinih obrtnikih zanimanja, kao to su stolar, soboslikar, tokar i slino, prije svega lei u injenici to je dolo do - Farmaceutski tehniari, njih dvadesetak, reorganizacijskih promjena u kompaniji provedu kod nas oko tjedan dana. Tije- te gaenja odreenih dijelova Odra- kom ljetnih praznika na praksi e biti oko vanja. Broj uenika ostalih zanimanja u25 uenika i studenata u trajanju od 40 prosjeku je ostao isti. Pojedina zanimanja do 160 sati, objasnila je Maltari-Dujni. biljee i poveanje, to je posljedica po- Svi oni koji obavljaju praksu imaju pravo veanog broja upisa uenika u srednjena topli obrok te na nagradu za obav- kole (npr. kuhara i konobara).ljanje strune prakse, to je definirano i to se tie Belupa, direktorica Ljudskih re- Kolektivnim ugovorom. sursa Jasenka Maltari-Dujni rekla namU razgovoru s nekima od praktikanata na Belupova direktorica Ljudskih po- je da tijekom godine kroz Belupo proe Belupu, meu ostalim smo saznali da imtencijala Jasenka Maltari-Dujni: 50 do 60 praktikanata, uenika i studena-svaki dolazak u kompaniju mnogo znai,Tijekom ljetnih praznika na praksi ta razliitih kola i fakulteta. Dolazi im i te gotovo svi ponavljaju joj, da nam je i e biti oko 25 uenika nekoliko polaznika Obrtnike kole.zaposliti se u jednoj ovakvoj kompaniji!Podravka svojim zaposlenicima isplatila regresS lijedei slogan koji prati nau kompaniju, njezinoskoj krizi koja nas okruuje, omoguila zaposlenicima je vodstvo potvrdilo zato smo kompanija sa sr- Grupe Podravka koji imaju pravo na godinji odmor cem. Podravka je jedna od rijetkih domaih kom- isplatu regresa. Njima pripada jednokratni dodatak napanija koja je i ove godine unato globalnoj gospodar- plau od 100 kn bruto po danu godinjeg odmora na koji radnik ima pravo u kalendarskoj godini. Prema odluci Uprave pravo na isplatu ostvarili su rad- nici koji su u radnom odnosu na dan 1. svibnja 2010. godine, te im je isplaen neoporeziv dio regresa u iznosu od 1.000,00 kn u lipnju (14. lipnja.), dok je pre- ostali oporeziv dio isplaen u srpnju (14. srpnja.). Radnici drutava Grupe Podravka koja su potpisni- ci Kolektivnog ugovora ostvaruju pravo na regres prema l. 64. stavku 1. Kolektivnog ugovora Grupe Podravka. Za drutva koja nisu potpisnici Kolektivnog ugovora isplata neoporezivog regresa je s plaom za lipanj u srpnju. Troak regresa za 5.368 radnika Grupe Podravka Hr- vatska iznosi ukupno 16,5 milijuna kuna. 13. 14 NAGRADNE IGRE Nagraeni potroaiDobitnici u nagradnoj igriEva ribljih konzervi S.O.S. kuharica - Neka ljeto traje due uz PodravkuPoznata su imena dobitnika u nagradnoj igri Upecaj-te EVA nagrade u prodavaonicama Konzuma koja seodvijala u Konzumovim trgovinama diljem Hrvatske Ime i prezimeOrganizacijska cjelinaod 4. lipnja do 18. srpnja.1. Vesna Bai Trite RH, Zagreb, PodravkaU Podravki je 20. srpnja uprilieno izvlaenje dobitnika koje 2. Predrag MihajloviLogistika, Belupoje pratila komisija koju su inili javni biljenik Nikola Bakra,Brankica Basta iz agencije Hi-tech te Mirjana Perlok i Marti-3.Jela LjevarTvornica Studenac, Lipikna Fereni iz Podravke. 4. Jasna Kova Logistika,BelupoDobitnici glavnih nagrada, Konzumovog poklon bona u vri- 5. Davor Popija Ljudski potencijali i korporativnajednosti od 2.000 kuna su Jadranka Stipevi iz Splita, Andrejadministracija, PodravkaRendi iz Zadra, Duko Nikoli iz Pakraca, Zdravko Fazon iz Belice6. Milica Sinkovi Studio za dizajn, Podravkai Tanja Oto iz Preloga. Po 15.000 kuna na Diners Club kartici do- 7. Nataa Piska Nabava, Danicabili su Denis Vrhovski iz Zagreba i Sonja Ognjaevi iz Zagreba,a po 50.000 osvojili su Ivan Vincelj iz Pregrade i Danijel Dreven8. Maja VeenajRazvoj proizvoda, djejaiz Varadina. Od ranije su poznata imena dobitnika tjednihhrana, Podravkanagrada koji su osvojili poklon bonove u vrijednosti od 2.0009. Ivanica KuandaFinancije, Danicakuna. Tjedne nagrade od 10. lipnja i 17. lipnja osvojile su Marija 10. Maja GanuliNabava, DanicaMaek Muli iz Krapine i Mirta Del Fabro iz Zagreba, a dobitnice 11. Ivan MandiInformatika, Podravkaod 1. srpnja, 8. srpnja i 15. srpnja su Ana Plic Cazin iz Zagreba, 12. Biljana Matkovi Razvoj proizvoda, DanicaMila Raff iz Osijeka i Davorka Sever iz Vukovine. 13. Ruica ajnRaunovodstvo, PodravkaU telefonskom razgovoru s dobitnicama doznajemo da su na-grade zavrile kod vjernih potroaica, jer kako i same kau, Eva14. Igor Ceilinger Kontrola kvalitete, Belupoje prilikom kupnje ribljih konzervi njihov prvi odabir.15. Zvonko Sigeti Korporativni i opi poslovi, PodravkaZa sudjelovanje u nagradnoj igri bilo je potrebno kupiti bilo16. Kristina BrglesRaunovodstvo, Podravkakoja tri proizvoda iz asortimana Eva ribljih konzervi u trgovina-17. Danijel Bazdan Trite RH, Podravkama Konzuma i poslati SMS s brojem rauna i osobnim podaci- 18. Vladimir TkalecOdjel zatite i korporativnema. Prema rijeima voditeljice grupe proizvoda Tanje paniek,sigurnosti, Podravkaovo je prvi puta da se takva nagradna igra odvija slanjem SMSporuka, a pristiglo je gotovo 6.000 poruka.19. Snjeana VlahoviNabava, DanicaNa licu mjesta provjereni su rauni poiljatelja u Konzumu,20. Marija TrepotecPodravka inenjering d.o.o.a sretnim dobitnicima preostaje samo zaeljeti ugodno tro- 21. Mirjana Maltari Non-stop, Danicaenje osvojenih iznosa.22. Jasna VurovecRaunovodstvo, PodravkaImena svih dobitnika glavnih i tjednih nagrada objavljena23. Jelena SmetikoRazvoj, Beluposu i na www.podravka.hr. 24. Katica Juranek Razvoj proizvoda, Danica 25. Irena BalakoProizvodnja, Danica 26. Milan StojeviProdaja i distribucija Pia, Podravka > 50.000 kuna u zajednikoj 27. Jadranka Tudi Tvornica Juha, Podravka nagradnoj igri Podravke i Konzuma 28. Jelena SkupnjakRazvoj proizvoda, Danicapotroaima iz Pregrade i Varadina 29. Bernardica Sigeti 30. Mario VrhociRiznica, PodravkaInformatika, Podravka 31. Barbara Petras Kontroling, Podravka 32. Vesna PopijaKontrola kvalitete, Podravka 33. Blaenka KotroiRaunovodstvo i Riznica, Belupo 34. Oliver Drvosek Kihas Nabava, Podravka 35. Davor Frol Trite RH, Podravka 36. Lidija Votuc Logistika, Podravka 37. Ivana Koroec Vujica Korporativne komunikacije, Podravka 38. Lidija Balako Trike RH, Podravka 39. Bosiljka Bagari Trite RH, Podravka 40. Josip Petras Korporativni i opi poslovi, Podravka 14. SAVJET LIJENIKA15 Pie: Dipl. ing. Sandra Krstev BaraIzvor: www.zdravobudi.hrTrikovimaprotiv mamurluka > Mamurluk se povezuje s gubitkom pamenja, smanjenom sposobnou snalaenja u prostoru te slabijim vidom to vas ini potencijalno opasnim za sebe i okolinu i dan nakon feteSezona godinjih odmora je zapo-mamurluka umjerenosti u piu, po- u i nastanak glavobolje. Vrlo jednosta-ela, a s njome i vrijeme oputanjastoje neki trikovi koji mogu pomoi u van nain borbe protiv mamurluka je imiia i ponajvie uma. No, kako borbi protiv ove neugodne posljedice. obilna hidracija. Slijed koji se sastoji od poslovne brige odlaze u zaborav, vrlo Prije svega alkohol kombinirajte uz jelo. pravilne izmjene ae alkoholnog pia esto proporcionalno raste unos alko- Hrana usporava apsorpciju alkoholai ae mineralne vode nee samo pre- holnih pia pa ljeto postaje sve samo nespreavajui nagli rast alkohola u krvi, apoloviti unos alkohola, ve i umanjiti, odmor za vau jetru. aa vina poslijesamim time i elju za neprestanim toe- ako ne i sprijeiti posljedice diuretikog ruka, jedno pivo na plai ili koktel uznjem ae. Ako niste u situaciji u kojoj se uinka alkohola glavobolju, suha usta zalazak sunca ne predstavlja problem, jede, barem posegnite za grickalicama i vrtoglavicu. tovie ak prua zdravstvene benefitekoje sadre zdrave masnoe poput ora- u vidu smanjenog rizika od kardiovasku- astih plodova i sjemenki. Povoljan ui-Jutro poslije: lijeenje mamurluka larnih bolesti i postizanja dugovjeno- nak e imati i med i sok od rajice boga- Ako se ipak probudite s osjeajem kao sti, no pretjerivanje u alkoholu znaajno ti fruktozom, eerom koji omoguujeda se vozite u zabavnom parku, potreb- smanjuje mentalne i tjelesne sposobno-uinkovitije metaboliziranje alkohola.no je odmah poduzeti mjere spasa. sti, a mamurluk dan poslije dovoljan je Ako na kraju veeri niste nita prizalo- Iako niti jedna randomizirana studija ne da vam uniti i nekoliko dana toliko oe- gajili uz pia, jo uvijek moete ublaiti govori tome u prilog, iskustvo pokazu- kivanog odmora. No, nisu samo glavo-posljedice grickanjem nekoliko krekera ije da je simptome mamurluka mogue bolja, vrtoglavica i bol u elucu pratiteljiunosom vonog soka prije spavanja.ublaiti unosom tekuine i kofeina. M alkoholne nezasitnosti mamurluk se,udar odabir pia jo je jedanNajbolje rezultate pokazuje ispijanje naime, povezuje s gubitkom pamenja, nain kako moete odagnati pia koje sadri minerale i elektrolite smanjenom sposobnou snalaenja u mamurluk. Smatra se da bez-(poput izotoninih napitaka), jer uspje- prostoru te slabijim vidom to vas ini bojna pia poput votke ili dina uzro-no lijei dehidraciju uzrokovanu alko- potencijalno opasnim za sebe i okolinukuju manje mamurluka u usporedbi sholom. Kofein, primjerice iz kave, moe i dan nakon fete.tamnim brendijem, crnim vinom ili ru- takoer obuzdati glavobolju zbog svog mom. Obojena pia, naime, sadre tvariuinka na konstrikciju arterija no pri- Mudrou odagnajte mamurluk koje su zaslune za okus, boju i aromutom je nuno unositi i vie vode jer je i Osim najoitijeg naina spreavanja pia no koja, prema istraivanjima, poti- kofein diuretik. 15. 16 COOLINARIKAJedemo vani -Sezona rotilja i piknikaProljee i ljeto donose veliki ugoaj boravkajedno i drugo, ali ini mi se da su svinjetina, pileti- fiorentina najbolji. Svi su u pravu. Meutim rasena otvorenom - zapoinje sezona rotilja, na, puretina, janjetina, zatim pljeskavice i evap- naih goveda su drukije i nemamo posebnepiknika i iznad svega druenja. Prednosti ii bolji ako se prije zaine. To apsolutno vrijedihladnjake za odleavanje mesa (mada i to po-rotilja i piknika su brojne. Prvo, neformalnost ta-i za ribu. Govedina i teletina (posebno jetrica)lako dolazi). Koliko se radi o prevanim stvarima,kvih susreta, jer sve je prirodno i spontano, nemamnogo su meki ukoliko se sole nakon peenja, vidi se iz postojanja Statuta Akademije za Fioren-kompliciranih jelovnika, viesatnog rada i umorakada ih treba jo malo poduiti (bilo poklopcem tinu, (osnovanog 1991.) odakle citiram:od kuhanja. Oni pametni koriste plastine tanju-ili alu folijom), pustiti na toplom barem desetak Za fiorentinu se uzima lumbalna brola odra-re, oni dobro organizirani (to je inae obiaj kod minuta da omekaju. slog teleta (juneta) rase chianina. Mora odleatiOpozivanja veeg broja ljudi na rotiljadu, svuda d amerikog naina peenja na rotilju,5 - 6 dana. Meso se sijee u lumbalnom dijeluu svijetu) naruuju prijateljima to da sa sobom koji, za moj ukus, previe pliva u umaku,tako da je na jednoj strani file, na drugoj kontrafi-ponesu. To je onda pravi uitak za sve, osobitovrijedi preuzeti zainjanje svinjskih reba-le, a u sredini ostaje kost u obliku slova T. Debljinadomaicu. Stolovi su prepuni razliitih salata i pri- raca, krmenadli, vratine, svjee pancete - flama. mesa mora biti od 2 do 3 cm, teina od 600 dologa i naravno, the last but not the least: divnihTa marinada, prilagoena naim ukusima, na800 g. Pee se na svakoj strani po pet minuta,kolaa (s jednom dozom zdrave konkurencije).moj nain izgleda ovako: nasjeckati i izmijeatibez ikakvog zainjanja, na gradelama poloe-Ima mnotvo prednosti zaista, ali jo je jedna od 2 enja enjaka, ljutu papriicu, granicu ru-nim na jakoj eravici (po mogunosti od hrasto-posebne vanosti - rotilj je apsolutno Njegovo marina, svjeeg maurana, list lovora, sok odvog drveta) na udaljenosti 20-ak cm od vatre.carstvo. enama je dozvoljeno da pripremaju pola limuna, liicu smeeg eera, soli, papra i Brolu treba okrenuti samo jednom i to s kuhinj-meso ili ribu, mogu gledati i komentirati, naslu- 1 dcl maslinovog ulja. S tim dobro istrljati meso,skom paletom, bez probadanja. Izvana moraati se onih brojnih a ja to ovako koje ponekad ostatkom ga preliti, poklopiti i drati nekoliko sati biti smee peena, a iznutra ruiasta. Slui se naprijeu u vrlo ozbiljna razmatranja, ali ljutnja(ak i cijeli dan) prije nego se stavi na rotilj. Kada tanjuru ije dno se namae maslinovim uljem.zbog vlastitog nerazumijevanja ili podcjenjiva- pripremamo rebarca i trbuinu (flam) koje inae Posoli se, popapri svjee samljevenim paprom.nja znanja o peenju na rotilju polako jenjava s treba isjei na lijepe komade, od porcije, zamolimPuno puta smo napravili ovakvu fiorentinu, aliaicama bevande ili piva kao obvezatnim rad- majstora da ih pee na laganoj vatri, odnosno moja iskustva, kod nae govedine su takva danim uvjetima majstora rotilja. malo udaljenije od eravice i obavezno poklopi smeso treba pustiti da malo stoji nakon peenja,Ustvari, uope nije lako ispei i napraviti alu folijom. Za njih nema brzine - moraju se pei,dobro pokriveno. U jednoj gastro emisiji snimlje-meso na aru koje e biti mekano i sono, opet zavisno od veliine, ali najmanje 40 - 50noj u Argentini vidjela sam da preporuuju toali i dobro zainjeno.min. Pri tome se moraju mazati (uzeti granicumirovanje, ime se meso dodatno omekava.Priprema i zainjanje mesa - postoje dvije kole. rumarina ili kist za kuhanje) svojom marinadom E, upravo u ovim bitnim nijansama vidi se maj-Oni koji zainjaju i sole prije peenja i oni kojikojoj se dodaje pivo. storstvo onog koji pee na aru - da zna napra-mau meso ili ribu dok je na gradelama, ali soleArgentinci, Toskanci i Amerikanci mogli bi na-viti pravu jainu i koliinu eravice, da zna posta-i papre tek kada je izvade na tanjur. Probala sam staviti prepirku do besvijesti iji je steak odnosnoviti meso na gradelama, da ga ne mui previenabadanjem, stiskanjem i okretanjem i da znakada ga treba ukloniti s vatre.Pripremai imaju isto tako vanu ulogu - mesotreba znati kupiti, traiti kod svih vrsta brola dasu proarane masnim dijelovima, napraviti pra-ve mjeavine mesa (npr. neto teleih kotletakoji su u naim krajevima vrhunske kvalitete,svinjske vratine, svjee pancete ili rebaraca, ju-nee fiorentine ili steaka, domaih hamburgeranamijenjenih najmlaima koji nee biti puni solii papra, pileih krilaca), treba znati i fino zainiti tomeso, pronai marinade i zaine koji svakom odnjih pau. I nikada zaboraviti da su piknik i roti-ljanje namijenjeni prijatnom druenju, uivanjuu lijepom vremenu i prirodi te neformalnostima.I uvedite praksu (ako kod vas ne postoji) poma- Autor: Damira Skanski - http://damira1.coolinarika.com/ganja u pripremi stvari i donoenja hrane i pia.Bit e svima lake i to je najvanije, ovakvih dru-enja bit e mnogo vie. 16. COOLINARIKA17Savjet: Svinjski fileprije pripremeoistite odilica Ranjii za dobre prijatelje > Specijalne ranjie s palentom pripremite za najdrau ekipu! Po emu su tako posebni? Rolice od mesa lijepo e popuniti rastopljeni sir, a zanimljiv je i prilog: ploke od palente peene na grillu. Posluite uz rikulu i s puno svjeeg povra.Sastojci za 4 osobe:Priprema: 600 g svinjskog filea12 liice Vegete Twist grill Vodu zakipite, posolite i maknite s vatre. Umijeajte kukuruznu krupicu i maslac.200 g malih rajica200 g sira edamera 2 Posudu vratite na vatru i uz stalno mijeanje nastavite kuhati 5-6 minuta. Vruu palentu istresite na nauljeni pleh veliine 2530 cm i ostavite da se ohladi.Za prilog:800 ml vode30 gmaslaca 3 Svinjski file nareite na odreske i malo potucite. Sir nareite na deblje tapie. 200 g Kukuruzne krupicePodravka1 liica soli 4 Na svaki odrezak stavite tapi sira. Odreske savijte i pospite Vegetom Twist grill.Posluivanje:Peene ranjie posluite s 5 Rolice mesa sa sirom i male rajice naizmjence nabodite na drvene tapie. Pecite na zagrijanoj reetki rotilja sa svake strane oko 4 minute.palentom i rikulom. Vrijeme pripreme: 50 min 6 Istovremeno na reetku stavite i palentu narezanu na ploke. Energetska vrijednost po obroku:837 kcal / 3499 kJ 17. 18 MOZAIKPripremio: Marketing voa, povra i kondimenataPodravka kompoti uaicama breskva Otkup svjee i voni koktel industrijske jabukeT ko hoe zdravo voe, moe ga pronai u novom prak- tinom pakiranju Podravka vonih kompota. Praktini i atraktivni kompoti u aicama novi su proizvodi kojima jo Podravka d.d. e za potrebe svoje tvornice Voejednom dokazujemo kvalitetu i inovativnost Podravka kompo- vriti otkup svjee industrijske jabuke.ta. Podravka potroaima nudi dvije vrste kompota u aicama Otkup poinje 16.08.2010. breskvu i voni koktel u duopack pakiranju 2x120 g. Prijem jabuke vri se svakog dana ( osim subote iKompot breskva pripremljen je od kvalitetne, svjee, optimalno zrele nedjelje ) od 07.00 do 14.00 sati.breskve sorte Clingstone, dok je Voni koktel pripremljen od kockica Cijena 0,65 kn/kg dovezeno u krug tvornice Voe.breskve i kruke te polovica trenji. Breskva je bogata beta-karotenom Plodovi moraju biti isti, zdravi i bez stranihi vitaminom C, a obiluje i kalijem i fosforom. Kruka je izvanredan izvor primjesa. Truli i natruli plodovi se nee preuzimati.prehrambenih vlakana, osobito pektina i bioflavonoida. Dobar su izvor Plaanje u roku 30 dana preko tedne knjiice ilivitamina C, bakra, kalija te vitamina B skupine. Trenje sadre sve vitami- tekueg rauna otvorenog u Podravskoj banci.ne i minerale, iako u manjim koliinama. Za sve dodatne informacije obratite se na telefonVoe u kompotima zaliveno je laganim sirupom i pakirano u hermetiki 048 651 332.zatvorene plastine posudice. Na ovaj nain konzervirano voe, koje jesauvalo vrstou te karakteristian okus i miris, predstavlja idealan, brz izdrav voni obrok. Kompoti u aicama idealni su za meuobrok koji semoe ponijeti za konzumaciju u uredima, kolama, vrtiima, na putova-nju ili kao manji obrok koji se moe posluiti kod kue. Otkup svjee ljiveNa ambalai proizvoda istaknut je podatak o GDA vrijednostima, kojipotroaima daje korisnu informaciju o tome koliku e energetsku vri- Podravka e za potrebe svoje tvornice Voe vritijednost unijeti u organizam konzumacijom ovog proizvoda, u odnosu otkup svjee ljive Bistrice i sorte sline Bistrici.na preporuene dnevne koliine. Proizvodi se mogu konzumirati kao Otkup poinje 16.08.2010.samostalan voni obrok ili se kombinirati sa sladoledom, pjenicom, pu- Prijem ljive vri se svakog dana ( osim subote idingom ili drugim slasticama. U dananjem uurbanom tempu ivota nedjelje ) od 07.00 do 14.00 sati. sve vie traimo praktine i zdrave proizvode koji se mogu odmah kon- Cijena 2,30 kn/kg dovezeno u krug tvornice zumirati. Kompoti u aicama dostupni su tijekom cijele godine u svakoj Voe. Razliite sorte moraju biti odvojene.prilici, a proizvedeni su od najkvalitetnijeg voa i najkvalitetnijih sastojaka. Plodovi moraju biti isti, zdravi i bez stranihVoe iz kojeg se proizvode Podravka kompoti ubrano je tono u pra- primjesa. Truli i natruli plodovi se nee preuzimati.vom trenutku, pa je prirodno slatkog okusa. Ono nam daje energiju, veliki Plaanje u roku od 30 dana preko tedne knjiice je izvor ugljikohidrata i vlakana koji su kljuan izvor energije za dnevne ili tekueg rauna otvorenog u Podravskoj banci. aktivnosti te ne sadri masti. S kompotima u aicama na jednostavannain moemo u organizam unijeti pet obroka voa na dan.Iznenadite sebe, obitelj i prijatelje laganim vonim desertom ili prirod-nim meuobrokom na dohvat ruke. Pie: Vjekoslav Indir, Snimio: Berislav Godek U nastojanju da predstave i promoviraju vinara naeg kraja koji su ponudili dvana-proizvoae vina s podruja nae upani-est razliitih vrsta vina. S nekoliko uvodnihVina naeg krajaje, Zajednica vinogradara, vinara i voaraKoprivniko-krievake upanije zajedno srijei, svoja su vina osobno predstavili vi-nari Alen Ban, Marijan Matoec, Petar Cik,Podravskom kleti organizirala je degustaci- Marijan Grudi, Martin Klasan, Zdravkoju vina koprivniko-krievakih vinara. Podolski, Josip Bubalo, Zlatko Soneajn iZajedniki je cilj da se to vie vina nae-Dragutin Kamenjak. Uz vrhunska vina, uga kraja nae na vinskim kartama ugosti-kulinarskoj ponudi Podravske kleti domi-teljskih objekata diljem upanije.nirali su specijaliteti naega kraja. Na ovojIako je tog dana bilo izrazito vrue, hlado-je degustaciji Podravska klet pokazalavina koju je prualo okolno ukrasno rasli-kako se u njezinom prekrasnom ambijen-nje Podravske kleti bilo je dovoljno da setu uiva u spoju vrsnih delicija i vrhunskena terasi Kleti okupi devet najpoznatijih kapljice ovog podneblja. 18. OGLASI 19 19. City After Work Party... piknik u gradu s VegetomCity After Work Party zabav-na je strana posla. Rije jenovom obliku kvalitetnog provoenja slobodnog vremena u gradu, novom trendu i kultu- ri ugodnog druenja. S Vegetom slatka paprika mix pripremljen je u slovenskom poslovnom centru BTC piknik u gradu. Nakon napornog radnog dana pi- knik u gradu bio je pravi dogaaj lipanjskog sunanog popodneva, Podravkin domjenak u povodu gdje su se pripremali ukusni speci- jaliteti na aru, zainjeni s Vegetom otvorenja filmskog festivala u Puli slatka paprika mix. Vegeta slatka paprika mix je do pot- U povodu slubenog otvorenja 57.je gostima dobro dola Studena. Festivalpunosti uravnoteen i zaokruen festivala igranog filma u Puli, Po- igranog filma u Puli najstariji je i najposjee-dodatak jelima, koji uz crvenu pa- dravka je upriliila VIP domjenak niji filmski festival u Hrvatskoj te jedan odpriku sadri i druge zaine, a moe u hotelu Histria na kojemu su se okupilatri najbolja i najspektakularnija festivala nase upotrebljavati prilikom pripreme poznata imena iz svijeta filma. Budui da otvorenom u Europi. Festival je trajao do 24.svih jela kojima bismo obino doda- je Podravka sponzor ovog festivala, Po- srpnja, a tijekom festivalskih dana gledateljili slatku papriku. Ljubiteljima zdrave dravkini su promotori kulinarstva nakon su mogli uivati u projekcijama novih hrvat-hrane puno e znaiti da je Vegeta slubenog otvorenja odranog u Areni, skih i najboljih svjetskih filmova. Takoer seslatka paprika mix proizvod bez ika- pokazali svoja kulinarska umijea ponu- prikazaoi izbor kratkih filmova te najbolje kvih umjetnih sastojaka. divi gostima filmske brane specijaliteteod Dana hrvatskog filma, a dodijeljene su i Za posjetitelje gradskog piknika s Podravkinim proizvodima. Za osvjee-filmske nagrade te predstavljeni svi hrvatski bila je organizirana i nagradna igra nje tijekom tople pulske veeri brojnim igrani filmovi u nastanku.pa su sudionici dobili na dar i pa- kiranje Vegete slatka paprika mix i knjiicu s receptima, kako bi lake ostvarili svoje kulinarske kreacije uCRTA: Ivan Haramija - Hans vlastitoj kuhinji.