bilten br.1

Download Bilten br.1

Post on 18-Jul-2015

121 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI MUFTILUK ZENIKI MEDLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE TEANJ

GODINA VI Broj: 1/26

Januar-mart 2012.g. safer-d.-l-ula 1433.h.g.

Interno informativno glasilo Medlisa IZ-e TeanjPOSJETA REISU-L-ULEMI 21.02. 2012.g. NASTAVLJEN GENERACIJSKI PROJEKAT

Glavni imam mr. Fuad ef. Omerbai i predsjednik IO Zehrudin Kruko slubeno posjetili Reisu-lulemu IZ-e u BiH dr. Mustafu ef. Ceria, informisali ga o aktivnostima u Medlisu IZ-e Teanj i pozvali u zvaninu posjetu Medlisu. Na kraju posjete su mu uruili sliku Hamzibegove-damije u Tenju.

Nastavljeni radovi na obnovi zgrade sjedita Medlisa IZ-e Teanj (ranije medrese). Postavljena fasada i 40 prozora na vanjske zidove objekta. Predstoji unutranje ureenje (izrada ograda i terasa; instalacije voda, struja, telefon, grijanje, klima; nabavka namjetaja i dr.)

OBILJEEN 12. REBIU-L-EVVEL DAN ROENJE MUHAMMEDA a.s. (str.4. i 5.)

ODRANA 3. SJEDNICA SKUPTINE MEDLISA IZ-e TEANJ- 26.03.2012. (str. 6.)

U svim dematima odran prigodan program; Sa dodjele nagrade i priznanja Mirsadu Mehmutoviu iz Fonda Hasan ef. kapur na mevludu u Teanjki.

Sa 3. redovne sjednice Skuptine u IV mandatu i dobitnicima priznanja i nagrada: hadi Osman Jai, hadi Raid Orlovi, Kasim Ali i Vahdet Hrvi.

N A J A V E:

29. 04. 2012.g. - Mevlud za ehide u damiji demata Karadaglije, poslije podne-namaza. 06. 05. 2011.g. - Veer Kur'ana u povodu Dana damija u Novim Miljanovcima.Medlis islamske zajednice Teanj.Gazi Ferhad-bega 1.Tel/fax: (032) 650-087. Predsjednik: 650-470. Glavni imam: 650-386

www.iz-tesanj.ba

2. Rije urednika ...Samo onoga ko obavezu svoju ispuni i grijeha se kloni Allah voli. (Al Imran, 76.) Hvala vam to ste se odazvali pozivu za godinju skuptinu Medlisa IZ-e Teanj. Va odziv pokazuje va interes za Islamsku zajednicu kao glas koji nas podsjea na znaaj vremena, mjesta i na angaman kroz institucionalno jaanje Islamske zajednice te davanje pojedinanog povjerenja ispravnosti misije Islamske zajednice. Praktino to je put na kojem svaki pojedinac nalazi svoje spasenje u zajednici, kao to zajednica treba da nae svoju sigurnost u snazi svojih pojedinaca. Otuda izvjetaj o radu Medlisa, koji je pred vama predstavlja, prije svega, pojedinane odluke muslimana Medlisa Teanj sublimirane u interesu zajednikog dobra kroz pojedinanu ali i zajedniku odgovornost. Izvjetaj predstavlja svojevrsni pogled na godinu iza nas, ali ujedno i novi poetak to se oslikava kroz kontinuitet rada Islamske zajednice kroz nove projekte kojima podiemo nivo rada i ujedno zajedniki pronosimo lijepu rije o muslimanima Tenja. Stoga je i dalje potrebno aktivno sudjelovanje u zajednikom radu u kome nee biti improvizacije i propusta koji katkada mogu imati negativne i neeljene posljedice po nas same i cijelu zajednicu. Stoga kao glavni imam smatram da je neophodno da odgovorno pogledamo nau stvarnost, te da na pricipima erijatskih propisa i pozitivnih akata Islamske zajednice uvamo dostojanstvo muslimana. To dostojanstvo treba da bude misija, vizija i temeljna vrijednost u vremenu koje je pred nama. Ono se nee moi ostvariti bez imama koji s ljubavlju rade svoj posao, bez poveanja onih kojima je potrebno pruiti vjersku uslugu, bez jaanja i saradnje organizacijskog kapaciteta dematskog odbora i izvrnog odbora, bez objektivne percepcije islamskih vrijednosti i njihove afirmacije u dematima. Vrijeme koje je pred nama trai moralne, iskrene, pouzdane, potene, kako ne bi bili u haosu svog vlastitog duha pa da ne moemo u sebi prepoznati jasnou linog uvjerenja i znanja pa tako ni zajednikog pravca. Naalost, svjedoci smo da su neki u haosu svog vlastitog duha izgubili osjeaj za moral, iskrenost, potenje i za sve je neko drugi kriv. Traiti krivca u nekom ili neemu drugom, a ne stati pred vlastito ogledalo i ne sagledati stanje svoga duha zbog svojih linih frustracija niko nema pravo na to. Takoe zbog svojih frustracija niko nema pravo dovoditi u pitanje sudbinu zajednice koja je najvaniji uvjet naeg opstanka kako u sadanjosti tako i u budunosti. Zato vas, kao muslimane pozivam na dostojanstvo nae vjere, na potivanje njenih propisa, nae tradicije, te na odgovorno ponaanje u ovom vremenu velikih iskuenja. Niko nee moi izbjei odgovornost pred pravdom Boijom...

e mail: iztesanj@bih.net.ba

Sjednice IO Medlisa IZ-e :15. redovna - Na sjednici je razmatrano stanje u dematu Piljuii i utvren termin odravanja sjednice Skuptine Medlisa IZ-e Teanj. 16. vanredna Donesena Odluka o raspisivanju Konkursa za prijem imama u demat Hamzibegove damije. 17. redovna - Usvojeni su: Izvodi iz zapisnika sa 14. 15.i 16. sjednice IO, Prijedlog Izvjetaja o radu IO za 2011. godinu sa prijedlogom smjernica za rad u 2012. g. koji su upueni Skuptini Medlisa na razmatranje i usvajanje, Prijedlog Zavrnog rauna za 2011. godinu i Budeta za 2012. godini i upueni Skuptini Medlisa na saglasnostpotvrivanje; Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o jedinstvenoj lanarinu na podruju Medlisa IZ-e u BiH, Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o odreivanju hardi muhasebe za demate koja se izdvaja za potrebe Medlisa, Prijedlog Zakljuka o potrebi izmjene Pravilnika o radu, sistematizaciji radnih mjesta i plaama zaposlenih, i dr.

18. redovna 27.03.2012. Usvojeni: Zapisnik sa 17. redovne sjednice, Plan aktivnosti za takmienje i zavrne ispite polaznika mektebske nastave, Plan aktivnosti za takmienje uenika V, VI, VII i VIII razreda O iz nastavnog predmeta Islamska vjeronauka, Program obiljeavanja 7. maja Dana damija , Informacija o odranoj 3. redovnoj sjednici Skuptine Medlisa IZ-e Teanj, Izvjetaj o realizaciji Programa obiljeavanja 12. rebiu-l-evvela, Informacija o toku radova na administrativnom sjeditu Medlisa IZ-e Teanj, Odluka o prijemu imama u demat Hamzibegove damije u Tenju, Odluka o imenovanju Komisije za izradu Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o radu i plaama, preieni tekstovi doluka o uvoenju jedinstvene lanarine, o odreivanju hardi muhasebe, o materijalnoj podrci zaposlenicima Medlisa po okonanju dodiplomskog i postdiplomskog studija, te Zakljuak po inicijativi grupe dematlija demata Miljanovci Novi za rjeavanje statusa 4. mezarja.

POZIV NA SARADNJU Esselamu alejkum, potovani itatelji!Pred vama je novi broj Biltena Medlisa IZ-e Teanj. Ovo je jo jedan na pokuaj da damo skroman doprinos u prezentaciji naeg rada i aktivnosti i da ga pribliimo vama. Javite nam se sa vaim primjedbama i sugestijama kako bismo zajedniki to bolje prezentovali na Medlis. Posjetite nau web stranicu i dostavite vae ideje na na e-mail

naa web stranica: www.iz-tesanj.ba e-mail: iztesanj@bih.net.ba Bilten Medlisa IZ-e Teanj Izdava: Medlis IZ-e Teanj, za izdavaa predsjednik IO Zehrudin Kruko. Glavni i odgovorni urednik: mr. Fuad ef. Omerbai, tehniki urednik Raid Orlovi Redakcija: Salih ef. Haui, Devad ef. Hasanbai, Enver ef. Kurti, Almir ef. Hadi i Suljo ef. Djedovi, saradnici imami MIZ-e Teanj.Medlis islamske zajednice Teanj.Gazi Ferhad-bega 1.Tel/fax: (032) 650-087. Predsjednik: 650-470. Glavni imam: 650-386

www.iz-tesanj.ba

3.

e mail: iztesanj@bih.net.ba

Hutbe-vazovi-dersovi-predavanjaU Lukavcu je navee, 26. marta 2012.g. u 62. godini preselio na ahiret hafiz dr. Fadil ef. Fazli, ugledni profesor na Fakultetu islamskih nauka i islamski pregalac. Bio je angairan na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu kao vanredni profesor na predmetima Kiraet (Uenje Kur'ana) i Da'va (Islamska misija), ef Katedre kiraeta i imameta i prodekan za finansije FIN-a. Denaza-namaz klanjana je u srijedu (28. marta) poslije podne-namaza ispred Begove damije, a ukop je obavljen u haremu Ferhadije damije u Sarajevu.. Tim povodom, donosimo dio njegove hutbe koju je odrao poetkom marta ove godine u Begovoj damiji u Sarajevu, a u kojoj se osvrnuo na 1. mart - Dan nezavisnosti BiH. On je tada istakao: Kur'an na vie mjesta spominje rije ibret, i naglaava da bi iz prolosti i sadanjosti mogli uiti i pouke uzeti tri kategorije ljudi: razboriti, razumni i mudrou obdareni koji nikad ne zaboravljaju lekcije koje su nauili u prolosti i uzimaju pouke iz Hadisa u kome Allahov Poslanik s.a.v.s. kae Mu'min nee dopustiti da ga zmija ujede iz jedne rupe dva puta , druga grupa koja ima koristi od ibreta tj. od pouke i poruke, to su oni koji svojim znanjem i spoznajom dolaze do pameti te stiu sposobnost da u okviru svojih mogunosti naziru i razumijevaju odvijanje dogaaja u budunosti i trea kategorija koja se koristi ibretom, savjetom i porukom su bogobojazni. Ibret, pouka je za onoga koji se bude Allaha d.. bojao. Dakle, to su oni koji se Stvoritelja svjetova boje i u svemu pronalaze istinu i za nju se bore istrajno i bez straha, kako se to kae u Kur'anu Oni se na Allahovom putu bore i niijeg prijekora se ne boje. Za nas koji ivimo u ovoj zemlji to ovih dana obiljeava svoju nezavisnost, ibret, pouka, poruka i lekcija ima dodatni znaaj i smisao i znaenje. Tokom agresije na nau zemlju ubijeno je na desetine hiljada nedunih ljudi. Stotine hiljada je protjerano iz svojih domova. Hiljade djece ostale su siroad. Porueno je na hiljade damija, mekteba, vakufskih objekata, fakulteta, kola, muzeja, privatnih kua i sve to su stigli poruiti, poruili su oni koje Kur'an ovako opisuje: im se neki od njih dokopa poloaja nastji da na zemlji napravi nered, unitavajui sve mrtvo i ivo, a Allah nered ne voli. Moda bi neki voljeli i eljeli da zaboravimo stradanja nae zemlje i naeg naroda i esto nas na to potiu, a ponekad uslovljavaju i ucjenjuju. Ali, dunost nam je prenijeti sjeanje i iskustva na budue generacije kako ne bi ponovili iste greke i da bi im budunost bila izvjesnija, mirnija i sigurnija. Opominjati, podsjeati i znaenje ibreta naglaavati, islamska je obaveza kao to Kur'an kae: "I opominji, jer opomena koristi mu'minima". U svijetu postoji na milione deklaracija, povelja, konvencija, ustava i drugih dokumenata koji govore o ljudskim pravima i slobodama, o suverenitetu i int