bilten br. 19

Download Bilten br. 19

Post on 22-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Međunarodni omladinski radni kamp

TRANSCRIPT

 • MFS Bilten br. 19 Bulletin No. 19 Meunarodni omladinski radni

  kamp - Franco Bettoli

  Srebrenica, put ka

  novoj Evropi

  2012

  Meunarodni forum solidarnosti - Emmaus International Forum of Solidarity - Emmaus

  International Youth

  Working Camp - Franco Bettoli

  Srebrenica, Road to

  a New Europe

  2012

 • Meunarodni omladinski radni kamp 2012

  2 | Meunarodni forum solidarnosti - Emmaus www.mfs-emmaus.ba

  Konvoj Convoy

  Iz Grenobla, 03. juna 2012. godine na put su krenuli

  uposlenici, prijatelji, kompanjoni i volonteri Emmaus

  zajednica iz Francuske.

  Sa 23 osobe, konvoj humanitarne pomoi koji se

  sastojao od 8 kamiona, stigao je u Meunarodni forum

  solidarnosti - Emmaus, 05. juna 2012. godine u

  veernjim satima.

  Glavni organizatori ovog konvoja bile su zajednice

  Emmaus Elbeuf i Emmaus Bayonne ije voe su Jean

  Jacques LE NAOUR i Joseph RUBIO.

  Cilj ovog konvoja, koji dolazi ve dui niz godina, jeste

  dostaviti humanitarnu pomo u Meunarodni forum

  solidarnosti Emmaus, koja se distribuira za vrijeme

  Meunarodnog omladinskog radnog kampa - Franco

  Bettoli Srebrenica, put ka novoj Evropi 2012

  porodicama socijalno ugroenih kategorija na podruju

  Srebrenice, Bratunca, Zvornika, Vlasenice i ostalih

  okolnih mjesta.

  Uposlenici, prijatelji, kompanjoni i volonteri Emmaus

  zajednica koji su uestvovali u konvoju, napustili su

  Srebrenicu i prostorije Meunarodnog foruma

  solidarnosti Emmaus, 10. juna 2012. godine, te

  krenuli na put za Grenobl.

  On Sunday, 3 June 2012 started a journey of

  employees, friends, companions and volunteers from

  France, Grenoble.

  In the evening hours of 5th June 2012 in the

  International Forum of Solidarity - Emmaus arrived a

  convoy which consisted of 8 trucks carrying

  humanitarian aid and with twenty three passengers on

  it.

  The main organizers of this convoy were communities of

  Emmaus Elbeuf and Emmaus Bayonne whose

  representatives were Jean Jacques LE NAOUR and

  Joseph RUBIO.

  The purpose of this convoy that has been coming for

  years now is to deliver humanitarian aid to IFS-Emmaus

  which will further distribute it during the International

  Youth Camp to the families in the territories of

  Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenica and others who

  are in the state of social need.

  Employees, friends, companions and volunteers of

  Emmaus communities who participated in the convoy

  left Srebrenica and the facilities of IFS-Emmaus and

  headed towards Grenoble on 10th June 2012.

 • International Youth Working Camp 2012

  International Forum of Solidarity - Emmaus | 3 www.mfs-emmaus.ba

 • Meunarodni omladinski radni kamp 2012

  4 | Meunarodni forum solidarnosti - Emmaus www.mfs-emmaus.ba

  Otvoren sedmi Meunarodni omladinski

  radni kamp - Franco Bettoli

  Srebrenica, put ka novoj Evropi

  U Potoarima, opina Srebrenica 10. jula 2012. godine u 16:00 sati poelo je sveano otvaranje sedmog Meunarodnog

  omladinskog radnog kampa Franco Bettoli Srebrenica, put ka novoj Evropi.

  Pored uesnika kampa kojih je ove godine 110 i koji dolaze iz SAD-a, Engleske, Portugala, Francuske, Italije, eke,

  Poljske, Srbije i naravno Bosne i Hercegovine, otvorenju je prisustvovala i prisutnima se obratila g-a Hatida

  Mehmedovi - predsjednica Udruenja Majke Srebrenice, zatim g-din Jean Roussou predsjednik Emmaus

  Internacionala, g-din Paolo E. Cherubini podpredsjednik Svjetske solidarne alijanse Franco Bettoli, g-din Hans Vom

  Beek predstavnik Emmaus Evrope, g-din Shaun Wright predstavnik James Madison Univerziteta, g-din Vicenzo

  Cecareli regija Toskana, Italija, g-din Ramiz Salki podpredsjednik Republike Srpske, te g-din Adil Osmanovi

  federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice, koji je nakon obraanja svim prisutnima zvanino otvorio kamp.

  Ove godine kamp traje od 09. do 26. jula 2012. godine, a u sklopu aktivnosti je nastavak izgradnje Centra Franco Bettoli,

  distribucija namjetaja i ostalih potreptina socijalno ugroenom stanovnitvu na podruiju opine Srebrenica i ire,

  pomaganje u fizikim poslovima starijim osobama, izgradnja farme ovaca te sline aktivnosti.

 • International Youth Working Camp 2012

  International Forum of Solidarity - Emmaus | 5 www.mfs-emmaus.ba

  Opened 7th International Youth

  Working Camp - Franco Bettoli

  "Srebrenica, Road to a New Europe

  On 10th July 2012 at 04.00 p.m. started the ceremonial opening of seventh International Youth Working Camp-

  Franco Bettoli "Srebrenica, Road to a New Europe.

  Apart from the participants whose number is 110 this year and who come from different parts of world: USA,

  England, Portugal, France, Italy, the Czech Republic, Poland, Serbia and Bosnia and Herzegovina, the opening

  was attended by the president of association Mothers of Srebrenica- Hatida Mehmedovi, Mr Jean Roussou -

  president of Emmaus International, Mr Paolo E. Cherubini - vice president of World Solidarity Alliance Franco

  Bettoli, Mr Hans Vom Beek- representative of Emmaus Europe, Mr Shaun Wright - representative of James

  Madison University, Mr Vicenzo Cecareli - region of Toscana -Italy, Mr Ramiz Salki - vice president of Republic

  Serbia and Mr Adil Osmanovi - federal Minister for Refugees and Displaced Persons who after the addressing

  to the audience officially opened the camp.

  This year's camp is going to last from 9th to 26th July. As part of the activities it is planned to continue the

  building of the Centre for Civil Service Franco Bettoli, distribution of furniture and other supplies to persons in

  the state of social need in the territories of Srebrenica municipality and wider, assistance to the old people in

  physical activities, finishing the construction of farm of the sheep and similar activities.

 • Meunarodni omladinski radni kamp 2012

  6 | Meunarodni forum solidarnosti - Emmaus www.mfs-emmaus.ba

  Radne aktivnosti kampa Ove godine u okviru Meunarodnog omladinskog radnog kampa - Franco Bettoli Srebrenica, put ka novoj Evropi

  realizovane su sljedee aktivnosti:

  ienje Memorijalnog centra Potoari, nakon komemoracije;

  Distribucija namjetaja, prehrambenih namirnica i higijenskih potreptina porodicama koje se nalaze u stanju socijalne

  potrebe na podruju Srebrenice, Bratunca, Zvornika, Vlasenice te ostalih okolnih mjesta;

  Rekonstrukcija postojee infrastrukture - u suradnji sa opinskim vlastima, u sklopu aktivnosti kampa realizovati e se

  rekonstrukcija porodine kue za socijalno iskljuenu porodicu;

  Izgradnja i proirenje kapaciteta Centra Franco Bettoli;

  ienje terena za izgradnju i izgradnja farme ovaca;

  Pomo lokalnom stanovnitvu u obavljanju fizikih poslova;

  Odravanje istoe restorana, bungalova i dvorita kampa.

  Camp Working Activities This year, different activities are being done as part of the International Youth Working Camp - Franco Bettoli Srebrenica,

  Road to a New Europe:

  Cleaning of the Memorial Centre of Potoari after the commemoration:

  Distribution of furniture, food packages and hygienic supplies to the families who are in the state of social need in the

  territories of Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenica and other surrounding regions;

  Reconstruction of the existing infrastructure in cooperation with municipality authorities it is planned to renew an old

  house for a socially excluded family;

  Construction and spreading the capacity of Franco Bettoli Centre;

  Cleaning of the grounds for construction and building of sheep farm;

  Assistance to the locals in their daily physical activities;

  Maintenance of the restaurant, bungalows and the yard of the camp.

 • International Youth Working Camp 2012

  International Forum of Solidarity - Emmaus | 7 www.mfs-emmaus.ba

 • Meunarodni omladinski radni kamp 2012

  8 | Meunarodni forum solidarnosti - Emmaus www.mfs-emmaus.ba

 • International Youth Working Camp 2012

  International Forum of Solidarity - Emmaus | 9 www.mfs-emmaus.ba

 • Meunarodni omladinski radni kamp 2012

  10 | Meunarodni forum solidarnosti - Emmaus www.mfs-emmaus.ba

 • International Youth Working Camp 2012

  International Forum of Solidarity - Emmaus | 11 www.mfs-emmaus.ba

  Zabavne i edukativne

  aktivnosti kampa Osim radnih aktivnosti u sklopu kampa odravaju se mnoge zabavne i edukativne aktivnosti za uesnike. Zabavne i

  edukativne aktivnosti koje se odravaju u sklopu kampa su:

  Malonogometni turnir u fudbalu

  Turnir u bilijaru

  as historije o Srebrenici

  Internacionalno vee

  Rotiljada

  Karaoke

  Edukativna radionica na temu Memorije i sjeanja,

  akcija i pomirenje

  Izlet na rijeku Drinu

  Party

  Ekskurzija u Tuzlu i Sarajevo

  Filmsko vee

  Entertaining and Educational

  Camp Activities Apart from the working activities, entertaining and educational activities also belong to the camp program. These activities are for all camp participants

  and they are:

  Street soccer tournament

  Tournament in billiards

  History lecture about Srebrenica

  International night

  Barbecue

  Kara