livno bilten br.5

Download Livno bilten br.5

Post on 02-Apr-2016

233 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Livno bilten br.5

TRANSCRIPT

 • Bilten Opine Livno - lipanj 2014. - Broj 5

  LIVNO

  U Livnu proradila prva solarna elektrana

  Nezapamene poplave u Bosni i Hercegovini

  Prvi broj znanstveno-strunog asopisa Cleuna

  Info Livno Bilten br.5.indd 1Info Livno Bilten br.5.indd 1 30.06.2014 14:46:5730.06.2014 14:46:57

 • Bilten Opine Livno - lipanj 2014.2

  IMPRESSUMBilten Opine LivnoTrg branitelja Livna 1 LivnoTel: 034 201 094, fax 034 200 315info@livno.ba; www.livno.baNakladnik: Opina LivnoZa nakladnika: Luka elan, Opinski naelnikUrednici: Silvija Bri i Pavo DuvnjakNaklada: 1500 primjerakaTisak i grafika priprema: Suton d.o.o.Foto: Andrija Vrdoljak, arhiva

  RIJE NAELNIKA

  Potovani sugraani,

  obraam vam se u jo jednom broju biltena Info Livno. Teko je, u vremenu u ko-jem ivimo, govoriti o zadovoljstvu, optimizmu, nadi Mjesec svibanj 2014. godine ostat e nam dugo u sjeanju zbog katastrofalnih poplava koje su pogodile, ne samo Bosnu i Hercegovinu, nego i itavu regiju. Oko etrdeset tisua ljudi u naoj zemlji izvan je svojih domova. Vie od osamnaest tisua kuanstava je poplavljeno. U opini Livno je tih dana vladala velika humanost. Stanovnici su se u velikom broju odazvali i svojim prilozima pomogli poplavama ugroenim podrujima. Zahvaljujem djelatni-cima Crvenoga kria koji su danonono radili kao i svim institucijama i pojedincima koji su bili dio svih organiziranih akcija. tete su ogromne, i ono to eka u iduem razdoblju ugroene ovom prirodnom nepogodom nije nimalo dobro i pomo e ima trebati i dalje. Ne sumnjam da emo kao stanovnici opine Livno biti na raspolaganju i u budunosti.

  O aktivnostima koje provodi Opina kao institucija detaljnije e te itati u biltenu. Istaknut u samo da smo posao izrade Strategije razvitka opine Livno priveli kraju. Rije je o vanom dokumentu kroz koji emo usmjeriti razvitak lokalne zajednice. Postojeu Strategiju koja je izraena za vremenski period do 2015. godine bilo je potrebno proanalizirati, nadograditi i razraditi nove planove i aktivnosti. Nova Stra-tegija, izraena za period do 2023. godine, naslanja se i na Akcijski plan energetski odrivog razvitka SEAP, dokument Opine Livno, koji na bazi prikupljenih podataka o zateenom stanju identifi cira i daje precizne smjernice za provoenje projekata energetske uinkovitosti i koritenja obnovljivih izvora energije na razini opine.

  Da bismo u konanici bili u prilici i provoditi zacrtane planove i ostvariti ciljeve za bolji i uspjeniji razvitak nae opine potrebno je stvarati povoljnije uvjete. Nadam se da emo zajednikim radom, ureenijim stanjem na viim razinama vlasti, u tome i uspjeti.

  Luka elan Opinski naelnik

  Info Livno Bilten br.5.indd 2Info Livno Bilten br.5.indd 2 30.06.2014 14:47:0330.06.2014 14:47:03

 • Bilten Opine Livno - lipanj 2014. 3

  SADRAJ

  RIJE UREDNITVA

  Cijenjeni itatelji,ovo je peti po redu broj biltena Info Livno. Donosimo vam informacije o dogaajima koji su obiljeili protekli period. Tako moete itati o aktual-nostima s kojima vas upoznajemo u rubrici Info Vijesti. Od idue kolske godine kolarci u koli u Guberu grijat e se centralnim grijanjem, a djeca s potekoama u razvoju dobit e svoje nogometno i koarkako igralite. Pokrenuta je i procedura proglaenja opine Livno gradom o emu donosi-mo detaljnije informacije, a obavjetavamo vas da je usvojena i Strategija razvitka nae opine. Na alost, nau dravu, kao i iru regiju, u mjesecu svibnju pogodile su ne-zapamene poplave. Slika o tome proirila se svijetom, poplavljeno je na stotine imanja, gospodarstava, gotovo milijun ljudi u Bosni i Hercegovini u trenu je ostalo bez krova nad glavom. Donosimo vam i prie s poplavljenih podruja a piemo i o velikoj humanosti koja je tih dana vladala i u opini Livno. Naime, prikupljeno je oko pedeset tona pomoi. Ukljuili su se svi, od najmlaih kolaraca, do raznih udruenja, gospodarstvenika, institucija, pojedinacaTih je dana Livnom vladalo pravo zajednitvo. Dobili smo i prvu solarnu elektranu. O emu je tono rije itajte u ovom broju, kao i o proslavi Dana obrane nae opine. Objavljen je i prvi broj a-sopisa Cleuna, znanstveno struna publikacija u kojoj su obraene teme iz drutveno-humanistikih i prirodoslovnih znanosti. Upisana su i djeca u prvi razred devetogodi-nje kole, maturanti su na sajmu karijera upoznati sa onim to im nude Sveuilita iz Hrvatske, pioniri Troglava osvojili su prvo mjesto na meuupanijskom natjecanju, a u rubrici Livno, Livnjaci, Livanjsko donosimo vam zanimljivu priu o mostovima. Oni nisu samo obine graevine od kamena, betona ili eljeza kojim se premouje neka rijeka. Oni su ruke koje spajaju obale i ljude i predstavljaju simbol ivota, ljubavi i prijatelj-stva Nastavak prie proitajte svakako. I ovaj broj biltena, Info Livno, potovani itatelji, objavljujemo kako bismo vam omogu-ili uvid u sve ono to se radilo u proteklom periodu. Uivajte u ljetu i dogaajima koje pripremamo za ovogodinje Livanjsko kulturno ljeto. O detaljima uskoro Do idueg broja pozdravljamo vas!

  IZGRADNJA SEKUNDARNE VODOVODNE MREE ................. 6SANACIJA CESTA ................................................................... 6USKORO U LIVNU ............................................................... 6DANI UREENJA OPINE LIVNO 2014. ................................ 7USKORO IDEJNO RJEENJE ZELENE TRNICE .................... 7OD IDUE KOLSKE GODINE CENTRALNO GRIJANJE U KOLI U GUBERU ............................................................... 8KROZ OBUKE UNAPRIJEENA ZNANJA O PROIZVODNJI MLIJEKA, MEDA I JAGODIASTOG VOA .............................. 9LIVNO I TRILJ UPUTILI ZAJEDNIKI PRIJEDLOG ZA PROGRAM PREKOGRANINOG POVEZIVANJA .................... 10NOGOMETNI I KOARKAKI TEREN ZA DJECU S POTEKOAMA U RAZVOJU ................................................. 11STAZA GOSPI SINJSKOJ ....................................................... 11 LIVNO DOBILO PRVU SOLARNU ELEKTRANU ..................... 12POKRENUT POSTUPAK PROGLAENJA OPINE LIVNO GRADOM ...................................................... 13USVOJENA STRATEGIJA RAZVITKA OPINE LIVNO ............ 13POPLAVE STOLJEA U BOSNI I HERCEGOVINI .................... 14 LIVNJACI SPREMNO POMAGALI .......................................... 15

  ZBRAJANJE TETE .............................................................. 15POPLAVE (fotogalerija) ......................................................... 16SAJAM KARIJERA HERCEGBOSANSKE UPANIJE .............. 17OPINA STIPENDIRA EZDESET OSAM STUDENATA ........... 17OD VRTIA ZA SVAKO DIJETE DO IDEJA JEDNOG ZA IDEJE DRUGIH ............................................................... 18VRTI OTVOREN ZA SVAKO DIJETE .................................... 18I VI STE NAI SUGRAANI ................................................... 19IDEJA JEDNOG ZA IDEJE DRUGIH ..................................... 19PROSLAVLJENA 22. OBLJETNICA OBRANE LIVNA ............. 20DANI OBRANE (fotogalerija) ................................................. 21LIVNO U CLEUNI (Predstavljen prvi broj asopisa CLEUNA) ..... 22U PRVOM UPISNOM ROKU OKO DVJESTO DVADESET PRVAIA ............................................................................. 23UENICI O IGK SLAVILI DAN KOLE .................................. 23ETRDESET GODINA KOLE FRA LOVRO KARAULA ........... 23PIONIRI NOGOMETNOG KLUBA TROGLAV PRVACI .............. 25NOVI USPJESI LIVANJSKOG MAGONEA ............................... 25LIVANJKE NA TURNIRU U TREBINJU SREBRNE ................ 25NA BISTRICI MOSTOVI .......................................................... 26

  Info Livno Bilten br.5.indd 3Info Livno Bilten br.5.indd 3 30.06.2014 14:47:0330.06.2014 14:47:03

 • Bilten Opine Livno - lipanj 2014.4

  INFOVIJESTI Priznanje Europskog pokreta u BiH naelniku opine Livno

  Naelnik opine Livno Luka elan primio je pri-znanje Europskog pokreta u BiH na ceremoniji proslave Dana Europe odranoj u Sarajevu u op-ini Ilida. Na sveanoj akademiji pod nazivom Vrijeme je za Europu i regionalnu suradnju, pod pokroviteljstvom lana Predsjednitva BiH Baki-ra Izetbegovia, uruena su priznanja zaslunim pojedincima i kolektivima koji su svojim djelova-njem dali doprinos ubrzanju procesa EU integracija u Bosni i Hercego-vini. Priznanja su uruena u nekoliko kategorija a primili su ih istaknuti pojedinci i kolektivi iz sedam drava ire regije. Livanjskom naelniku priznanje je urueno u konkurenciji vie od etrdeset lokanih zajednica na razini Federacije BiH u kategoriji naelnika s najboljom vizijom za ra-zvitak lokalne zajednice za razdoblje 2004. 2014. godina. Isto prizna-nje na dravnoj razini pripalo je naelniku opine epe Mati Zovki, a na razini Republike Srpske naelniku opine Milii ivoradu Juroeviu. Po prvi puta Europski pokret u BiH dodijelio je priznanja veleposlanicima u BiH u kategoriji Europski prijatelji BiH koji uskoro zavravaju svoje man-date u BiH. Rije je o veleposlanicima eke, Turske i Francuske.

  Chuplygin boravio u LivnuAlexander Chuplygin, vii predstavnik efa Misije OESS-a u BiH boravio je u Livnu i u zgradi Opine susreo se s naelnikom Lukom elanom. Teme razgovora bile su trenutana situacija na podruju opine, upa-nije i drave Bosne i Hercegovine. Vii predstavnik efa misije Oess-a informirao je naelnika o aktivnostima vezanim za skoro zatvaranje Ureda OESS-a u Livnu i Bihau, odnosno otvaranju ureda u Drvaru koji e kroz svoj rad pokrivati podruja livanjske i bihake opine. Izrazio je nadu u nastavak dosadanje dobre suradnje Opine Livno i OESS-a. U razgovoru se osvrnuo na aktualna dogaanja u dravi Bosni i Hercego-vini, teku gospodarsku i ekonomsku situaciju. Naelnik elan je infor-mirao vieg predstavnika o situaciji u opini Livno. Na sastanku je bilo rijei i o suradnji Misije Oess-a i Opine Livno na podruju zatite ljud-skih prava.

  Umirovljenici kod naelnikaLivanjski naelnik Luka elan primio je u radni posjet predsjednika Udruge umirovljenika opine Livno Slavka Kontu sa suradnicama