tajuk & perincian pendidikan sivik sekolah rendah · pdf filekepentingan menjaga...

Click here to load reader

Post on 06-Jul-2019

307 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

  1

  NILAI TERAS SIVIK

  PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN SIVIK DALAM

  MATA PELAJARAN

  BM, BI, PI, PM dan SEJ

  TAJUK KONTEKS

  LITERASI SIVIK AMALI SIVIK

  Pengetahuan Kewarganegaraan

  (Pengetahuan)

  Karakter/ Sikap Kewarganegaraan

  (Sosioemosi)

  Keterampilan Kewarganegaraan

  (Tindakan)

  Cadangan Contoh Aktiviti/ Program

  KASIH SAYANG Fizikal Cergas Mental Sihat

  Diri, Keluarga, Sekolah, Masyarakat, Negara dan Global

  Menjelaskan cara menjaga kebersihan diri

  Menghuraikan kepentingan menjaga kecergasan fizikal untuk kesihatan mental dan emosi

  Menghayati amalan sayangi diri dengan mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan semua

  Berkongsi perasaan tentang penjagaan makanan bagi menjaga kecergasan fizikal untuk kesihatan mental dan emosi

  Mengadakan sesi luahan perasaan (Muhasabah diri) untuk kestabilan emosi

  Membasuh tangan dengan cara yang betul sebelum dan selepas makan

  Menguruskan peralatan/ bekas makanan dengan bersih

  Mempraktikkan senaman bagi mengekalkan kecergasan fizikal untuk kesihatan mental dan emosi

  Aktiviti PdP

  Aktiviti PAK21 berkaitan fizikal cergas dan mental sihat.

  Aktiviti Kokurikulum

  Keterampilan diri

  Program Sekolah

  Program pemeriksaan kesihatan sekolah Cth Obesiti, kesihatan gigi, mata, dan kekurangan zat makanan Kerjasama dengan KKM

  PM (Tahun 1)

  SK-2, 3, 6, 7 PI-Tahun 1& 3

  SK 6.1 BI- Year 1

  Unit 4

  SOW Lessons 30-39

  BI- Year 2

  Unit 5 BI- Year 3

  Unit 1, 2,3 BM Tahun 1

 • TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

  2

  NILAI TERAS SIVIK

  PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN SIVIK DALAM

  MATA PELAJARAN

  BM, BI, PI, PM dan SEJ

  TAJUK KONTEKS

  LITERASI SIVIK AMALI SIVIK

  Pengetahuan Kewarganegaraan

  (Pengetahuan)

  Karakter/ Sikap Kewarganegaraan

  (Sosioemosi)

  Keterampilan Kewarganegaraan

  (Tindakan)

  Cadangan Contoh Aktiviti/ Program

  KASIH SAYANG Belas Kasihan Dalam Keluarga

  Diri, Keluarga, Sekolah, Masyarakat, Negara dan Global

  Menjelaskan keperluan menjaga akhlak dan perlakuan yang baik serta sopan dalam keluarga

  Menyatakan cara menjaga adab semasa berkomunikasi dengan ahli keluarga

  Menerangkan kepentingan sikap suka membantu ahli keluarga tanpa diminta

  Mengeksperasi adab berkomunikasi dengan ahli keluarga

  Berkongsi perasaan tentang bantuan dan sokongan dari segi fizikal dan mental dengan ahli keluarga

  Menunjukkan akhlak dan perlakuan yang baik serta sopan dalam keluarga melalui aktiviti lakonan berdasarkan situasi

  Melakukan simulasi adab berkomunikasi dengan ahli keluarga

  Ikhlas membantu ahli keluarga

  Aktiviti PdP

  Mengenal pasti cara membantu keluarga dari aspek fizikal dan mental

  Simulasi dalam aktiviti kekeluargaaan.

  Aktiviti kokurikulum

  Bercerita

  Simulasi

  Progam sekolah

  Program motivasi bersama KPWKM

  PM (Tahun 2)

  SK-2

  SK-7

  SK-5

  SK-7

  SK-11 PI-Tahun 5

  SK 6.3 SEJ- Tahun 4

  SK 1.2

 • TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

  3

  NILAI TERAS SIVIK

  PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN SIVIK DALAM

  MATA PELAJARAN

  BM, BI, PI, PM dan SEJ

  TAJUK KONTEKS

  LITERASI SIVIK AMALI SIVIK

  Pengetahuan Kewarganegaraan

  (Pengetahuan)

  Karakter/ Sikap Kewarganegaraan

  (Sosioemosi)

  Keterampilan Kewarganegaraan

  (Tindakan)

  Cadangan Contoh Aktiviti/ Program

  KASIH SAYANG Sekolah Bebas Buli

  Diri, Keluarga, Sekolah, Masyarakat, Negara dan Global

  Menjelaskan kepentingan menyayangi warga sekolah

  Menerangkan ciri-ciri pembentukan sahsiah yang terpuji

  Menghuraikan kepentingan pematuhan kepada peraturan sekolah

  Menyatakan cara-cara menangani buli

  Menzahirkan perasaan sayang kepada warga sekolah

  Menghargai jalinan persahabatan dan semangat berpasukan antara rakan

  Mengamalkan pertuturan dan perlakuan yang sopan

  Menjalinkan persahabatan yang sihat dan semangat berpasukan

  Melaporkan kes buli

  Aktiviti PdP

  Membuat simulasi tentang kes buli di sekolah

  Mencari maklumat berkaitan kes buli dari pelbagai sumber

  Aktiviti Kokurikulum

  Tayangan multimedia berkaitan disiplin dan kerohanian

  Program sekolah

  Kerjasama dengan SUHAKAM

  PM (Tahun 3)

  SK-2

  SK-7

  SK-3

  SK-5

  SK-7 PI-Tahun 2

  SK 5.2 SEJ- Tahun 4

  SK 1.3

 • TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

  4

  NILAI TERAS SIVIK

  PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN SIVIK DALAM

  MATA PELAJARAN

  BM, BI, PI, PM dan SEJ

  TAJUK KONTEKS

  LITERASI SIVIK AMALI SIVIK

  Pengetahuan Kewarganegaraan

  (Pengetahuan)

  Karakter/ Sikap Kewarganegaraan

  (Sosioemosi)

  Keterampilan Kewarganegaraan

  (Tindakan)

  Cadangan Contoh Aktiviti/ Program

  KASIH SAYANG Masyarakat Penyayang Merentasi Kaum dan Etnik

  Diri, Keluarga, Sekolah, Masyarakat, Negara dan Global

  Mengamalkan sikap mengambil berat tentang orang lain tanpa mengira kaum dan etnik

  Menerangkan unsur-unsur pemupukan semangat kekitaan

  Mengamalkan simpati dan empati terhadap kesusahan orang lain tanpa mengira kaum dan etnik

  Memberi contoh sumbangan secara aktif kepada kemajuan masyarakat

  Melahirkan perasaan simpati terhadap kesusahan orang lain tanpa mengira kaum dan etnik

  Menunjukkan rasa bangga di atas sumbangan secara aktif kepada kemajuan masyarakat

  Menjalin dan menjaga hubungan yang positif tanpa mengira kaum dan etnik

  Memberi bantuan dan sokongan moral kepada orang lain tanpa mengira kaum dan etnik

  Menyertai aktiviti kemasyarakatan dan kebajikan

  Aktiviti PdP

  Aktiviti PAK21 berkaitan Masyarakat Penyayang Merentasi Kaum dan Etnik

  Aktiviti kumpulan tentang pemupukan semangat kekitaan

  Aktiviti Kokurikulum

  Permainan Dinamika

  Gotong royang

  Program sekolah

  program pencegahan denggi

  Program pencegahan penculikan, penderaan kanak-kanak, pengabaian warga tua, anak yatim dan lain-lain.

  PM (Tahun 3-6)

  SK-2, 7

  PI-Tahun 3

  hadis SEJ- Tahun 4

  SK 1.4 SEJ- Tahun 6

  SK 11.1,11.2.11.3

  BI- Year 3

  Unit 2

 • TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

  5

  NILAI TERAS SIVIK

  PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN SIVIK DALAM

  MATA PELAJARAN

  BM, BI, PI, PM dan SEJ

  TAJUK KONTEKS

  LITERASI SIVIK AMALI SIVIK

  Pengetahuan Kewarganegaraan

  (Pengetahuan)

  Karakter/ Sikap Kewarganegaraan

  (Sosioemosi)

  Keterampilan Kewarganegaraan

  (Tindakan)

  Cadangan Contoh Aktiviti/ Program

  KASIH SAYANG Jimat Air dan Elektrik

  Diri, Keluarga, Sekolah, Masyarakat, Negara dan Global

  Menyatakan sumber-sumber air

  Menjelaskan cara penjimatan air dan elektrik

  Menghuraikan cara meningkatkan ekonomi negara melalui penjimatan air dan elektrik

  Mengekspresikan rasa bangga apabila dapat berjimat-cermat dari segi air dan elektrik

  Mengaplikasikan sikap bersederhana dalam kehidupandan berjimat-cermat

  Mengamalkan budaya berjimat-cermat dalam kalangan murid

  Tidak melakukan pembaziran air dan elektrik

  Aktiviti PdP

  Debat mini berkaitan penjimatan air dan elektrik

  Aktiviti Kokurikulum

  Mencipta dan memasang notis peringatan

  Aktiviti 3R

  Program sekolah

  Kempen Lets Save The World

  Menyahut seruan kempen Earth Hour

  PM-Tahun 1-6)

  SK13

  BM- Tahun 4 BI- Year 3

 • TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

  6

  NILAI TERAS SIVIK

  PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN SIVIK DALAM

  MATA PELAJARAN

  BM, BI, PI, PM dan SEJ

  TAJUK KONTEKS

  LITERASI SIVIK AMALI SIVIK

  Pengetahuan Kewarganegaraan

  (Pengetahuan)

  Karakter/ Sikap Kewarganegaraan

  (Sosioemosi)

  Keterampilan Kewarganegaraan

  (Tindakan)

  Cadangan Contoh Aktiviti/ Program

  KASIH SAYANG Sayangi Flora dan Fauna

  Diri, Keluarga, Sekolah, Masyarakat, Negara dan Global

  Menjelaskan kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar

  Menyatakan cara-cara untuk menghargai flora dan fauna

  Melaksanakan tindakan-tindakan yang sesuai untuk mengatasi isu dan masalah flora dan fauna

  Menunjukkan perasaan sayang akan alam sekitar

  Kesedaran menjaga alam sekitar

  Memelihara dan memulihara alam sekitar

  Mengamalkan budaya sayangi alam sekitar

  Aktiviti PdP

  Menghasilkan kraf tangan dari bahan terbuang

  Perbincangan tentang cara menghargai Flora dan Fauna

  Aktiviti Kokurilum

  Aktiviti 3K

  Kebun sekolah

  Sayangi sungai kita

  Program sekolah

  Kempen kelestarian alam

  Melibatkan diri dalam pengekalan Tapak RAMSAR

  PI-Tahun 5

  SK 6.4 BI- Year 1

  Unit 3 BI- Year 3

  Unit 9 SEJ- Tahun 4

  SK 2.0

 • TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

  7

  NILAI TERAS SIVIK

  PENDIDIKAN SIVIK PENDIDIKAN SIVIK DALAM

  MATA PELAJARAN

  BM, BI, PI, PM dan SEJ

  TAJUK

View more