kecergasan fizikal bah_2

of 12 /12
ADAKAH ANDA MERASA CERGAS HARI INI?

Author: suhaiza-shuib

Post on 26-Jun-2015

472 views

Category:

Economy & Finance


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. ADAKAH ANDA MERASAADAKAH ANDA MERASACERGAS HARI INI? CERGAS HARI INI?

2. KUASA / POWERIMBANGAN / BALANCEKETANGKASAN / AGILITYKELAJUAN / KEPANTASAN / SPEEDKOORDINASI / COORDINATIONMASA TINDAKBALAS / REACTION TIME 3. KOMBINASI KEKUATAN OTOT DAN KELAJUAN.KEBOLEHAN INDIVIDU MELAKUKAN SUATUPERGERAKAN (MENGECUT/EXPLOSIVE)YANG KUAT DALAM JANGKA MASA YANGSINGKAT DENGAN KECEKAPAN YANG TINGGI 4. KEBOLEHAN UNTUK MENGEKALKAN KESEIMBANGAN APABILA PUSAT GRAVITI SESEORANG DAN DASAR (TAPAK)MENYOKONGNYA DIUBAHImbangan Statik : Kebolehan mengekalkankeseimbanganketika pusat gravitinya beradasetempat.Imbangan Dinamik : Kebolehan mengekalkan 5. Dirian tangan : memerlukan imbangan + kuasa + kekuatan otot 6. KEBOLEHAN SESEORANG MELAKUKAN PERGERAKAN-PERGERAKANBERTURUTAN KE SUATU ARAH YANG BERBEZA SEBERAPA CEKAP DANPANTAS YANG BOLEH KEBOLEHANMENUKAR ARAH 7. Dalam permainan hoki ketangkasa Dalam permainan hoki ketangkasasangat-sangat diperlukan terutama sangat-sangat diperlukan terutamauntuk mengelecek dan melepasi untuk mengelecek dan melepasilawan atau merebut bola. lawan atau merebut bola. 8. KEBOLEHAN INDIVIDU MELAKUKAN PERGERAKAN BERTURUT-TURUT DENGANPANTAS DALAM MASA YANG SINGKAT MENGIKUT SATU ARAH, BERKAIT RAPAT DENGAN MASA TINDAKBALAS DAN MASABERGERAK. KELAJUAN DITENTUKAN DARIHASIL JARAK LANGKAH DAN KEKERAPANMELANGKAH. 9. KEBERKESANAN DAN KESERAGAMANYANG CEKAP DALAM PERGERAKANTUBUH BADAN SESEORANG INDIVIDU,MELIBATKAN PENYELARASANPERGERAKAN KESEMUA ANGGOTA-ANGGOTA BADAN 10. JANGKAMASA YANG DIAMBILUNTUK BERGERAK ATAU BERTINDAK DALAM SESUATU GERAKAN BAGI MENGHASILKANPERBUATAN (KERJA) YANG MENGUNTUNGKAN