kecergasan fizikal bah_1

Click here to load reader

Download Kecergasan fizikal bah_1

Post on 19-Jun-2015

1.938 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. SUDAH ANDASUDAH ANDAMANDIKAH HARI INI?MANDIKAH HARI INI?

2. DEFINISIKeupayaan tubuh badan untukmelakukan aktiviti harian tanpamerasa penat, jemu atau bosan danmempunyai tenaga lebihan untukdigunakan sewaktu kecemasan danwaktu kesenggangan 3. DEFINISI - Falls (1980)Kecergasan untuk kesihatan merangkumiaspek yang berkaitan dengan fungsifisiologi dan psikologi yang dipercayaimemberi seseorang perlindungan dariancaman penyakit hipokinetik(kekurangan pergerakan) seperti jantung,kegemukan dan penyakit yang berkaitandengan otot dan tulang. 4. DEFINISI -Falls (1980)Kecergasan untuk prestasi merujukkepada fungsi-fungsi dan keupayaanseseorang itu yang membolehkanmereka bertanding dalam aktivitisukan dengan lebih tenaga, dayakuasa, kekuatan, daya tahan dankemahiran. 5. BERASASKAN KESIHATANBERASASKAN PERLAKUANMOTOR 6. KEKUATAN OTOT DAYA TAHAN OTOT KOMPOSISI TUBUH BADAN DAYA TAHANKARDIOVASKULAR 7. KEBOLEHAN SESUATU OTOT ATAU KUMPULAN OTOT-OTOTMENGATASI RINTANGAN UNTUKMENGHASILKAN Manusia hidup bergerak DAYA (KERJA) Pergerakan adalah hasil penguncupanotot. Penguncupan yang kuat mengatasirintangan Mengeluarkan daya maksima dalamkeadaan eksplosif jangkamasa 8. KEBOLEHAN SESUATU OTOT ATAUKUMPULAN OTOT-OTOTMENGHASILKAN DAYA BERULANG-ULANG BAGI SATU JANGKAMASATERTENTU Melakukan kegiatan yang membebankan secara berterusan. cth: berlari / tenis Beban yang ringan Masa yang panjang Berulang-ulang 9. Acara larian jarak jauh seperti marathon memerlukan daya tahan otot 10. PERATUSAN LEMAK BADAN BERBANDING DENGAN ISI KANDUNGANOTOT-OTOT DAN TULANG-TULANG. KELEBIHAN PERATUSAN LEMAK AKAN MENDATANGKAN MASALAH KEGEMUKANLemak pada lelaki: 20% /beratPurata lemak lelaki: 12 15%Lemak pada perempuan : 30% / 11. UNTUK MENGENAL SAMA ADASESEORANG ITU SIHAT ATAU TIDAKADALAH DENGAN MENGESAN KADAR DENYUTAN NADINYA. DI MANAKAHTEMPAT UNTUK MERASA NADI? Leher : Carotid artery Tangan 1:Brachialartery Tangan 2:Radialartery Sisi kepala : Temporal 12. DAYATAHAN OTOT KHAS TERTINGGI YANG MELIBATKANJANTUNG, PARU-PARU DANSALURAN DARAH.KEUPAYAAN SISTEM PERNAFASAN DAN PENGALIRAN DARAHMEMBEKALKAN SEL-SEL BADANDAN ORGAN-ORGAN DI DALAMNYADENGAN KEPERLUAN O2 BAGIMELAKUKAN KERJA UNTUKJANGKAMASA YANG LAMA.Sangat Cergas : < 50 d/mCergas: 51 69 d/mSederhana : 70 80d/mTidak Cergas : > 80 d/m 13. TARGET ZONE AND AVERAGE MAXIMUM HEART RATE Age Target Zone 60-75% Average Maximum (years) (beats/minute) Heart Rate 100% 20 20-150200 25117-146195 30114-142190 35111-138185 40108-135180 45105-131175 50102-127170 5599-123 165 6096-120 160 6593-116 155 7090-113 150 14. Stress Test 15. KEUPAYAAN SESUATU SENDI ATAUSENDI-SENDI UNTUK MEMBENARKAN PERGERAKAN YANG LICIN TANPAMENGHADAPI RINTANGAN. Kelenturan akan meningkatkan suhu Suhu badan turun kehilangan 20% Kelenturan sudut pergerakan Hasil pergerakan panjangnya otot,ligamen, tendon dan struktur sendi.Cth: membuat tendangan tinggi 16. KELENTURANUntuk mendapatkan kelenturanyang baik, aktiviti kereganganperlu dilakukan selain daripadamengelak daripada kecederaan