kecergasan fizikal (t5)

of 30 /30
TOPIK 5 TOPIK 5 MERANCANG DAN MENYEDIAKAN MERANCANG DAN MENYEDIAKAN PROGRAM LATIHAN PROGRAM LATIHAN

Author: cgu-nick

Post on 26-Sep-2015

275 views

Category:

Documents


10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pj

TRANSCRIPT

 • TOPIK 5

  MERANCANG DAN MENYEDIAKAN PROGRAM LATIHAN

 • PETA MINDA

  MERANCANG DAN

  MENYEDIAKAN

  PROGRAM LATIHAN

  PERTIMBANGAN

  MERANCANG PROGRAM

  LATIHAN

  Matlamat Jangkamasa Kumpulan Sasar Kemudahan dan Peralatan Kepakaran Kerangka Program Latihan

  PENILAIAN PROGRAM

  LATIHAN

  Rasional Penilaian

  Program

  Pencapaian matlamat Pencapaian Prestasi
 • 5.1 PERTIMBANGAN MERANCANG
  PROGRAM LATIHAN

  Beberapa keperluan asas dalam proses perancangan:

  Perancangan Jangka Panjang Perlu Berkait dengan Perancangan Semasa

  -Perlu merangkumi kedua-dua aspek iaitu kemahiran

  dan prestasi, yang sepatutnya meningkat dalam setiap latihan.

  -Objektif dalam program latihan jangka masa panjang

  bergantung kepada garis pengukur dan kandungan latihan yang

  terdapat dalam rancangan tahunan, makro dan mikro.

  -Juga perlu mempunyai kesinambungan antara objektif semasa

  dan jangka panjang.

 • 5.1 PERTIMBANGAN MERANCANG
  PROGRAM LATIHAN

  Mengekal dan menekankan Faktor Utama dalam Latihan

  -Perlu selalu menekankan kesederhanaan atau berdasarkan

  keperluan atlet dalam setiap aspek latihan, seperti mana

  pentingnya volum dan intensiti latihan itu sendiri.

  -Semasa dalam pertandingan atau ujian seseorang jurulatih

  perlu dapat menilai pencapaian atlet untuk dibandingkan

  dengan objektif latihan yang telah ditetapkan.

  -Jika terdapat kelemahan prestasi atlet dalam aspek tertentu,

  jurulatih perlu mengubah suai program latihan atau memberi

  tumpuan kepada aspek kelemahan atlet.

 • 5.1 PERTIMBANGAN MERANCANG
  PROGRAM LATIHAN

  3. Merancang Pencapaian Secara Berperingkat

  -Memulakan setiap fasa laitha, jurulatih perlu menetap

  dan mencatatkan objektif yang perlu dicapai oleh

  atletnya pada sesi akhir latihan tersebut.

  -Objektif yang ingin dicapai dalam setiap sesi latihan

  perlu teratur dan berjadual, sebagai pengesan dalam

  peningkatan tahap latihan dan kemampuan prestasi

  atlet.

  -Tindakan atau perancangan yang tidak teratur boleh

  menurunkan prestasi mereka.

 • 5.1.1 Matlamat

  Matlamat mestilah jelas dan tidak spesifik baik pada jurulatih mahupun kepada atlet.Haruslah relevan dan sesuatu yang mampu dicapai.Hendaklah ditentukan terlebih dahulu sebelum sesuatu program latihan dijalankan sama ada latihan jangkamasa pendek atau jangkamasa panjang dan matlamat ini hendaklah dicapai menjelang sesuatu kejohanan atau pertandingan sebenar.Matlamat utama daripada pelaksanaan program latihan yang berkualiti seharusnya ialah tingkat prestasi yang tinggi.
 • 5.1.1 Matlamat

  Antara objektif-objektif:

  Pembentukan atau Peningkatan Pelbagai Aspek Fizik

  Seperti meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelajuan, kelenturan dan tahap kordinasi yang tinggi.

  Pembentukan Keperluan Fizikal yang Khusus untuk Sukan Tertentu

  Hasil dari latihan ini membolehkan atlet melakukan semua jenis pergerakan berdasarkan keperluan sukan tertentu dengan licin dan kemas.

  Faktor Teknikal

  Meliputi; pembentukan untuk melakukan segala aksi teknikal dengan betul, memperbaiki teknik khusus dalam berbagai keadaan, memperbaiki teknik lakuan dalam sukan tertentu.

 • 5.1.1 Matlamat

  Faktor Taktikal

  Mempelajari dan mempertingkatkan strategi dalam sukan dan permainan dengan cara; mengkaji taktik yang digunakan oleh pihak lawan yang akan dihadapi, mempelbagaikan taktik sesuai dengan kemampuan atlet, memperbaiki taktik dan mempelbagaikan taktik yang dipilih, membina strategi baru.

  Aspek Psikologi

  Penting bagi meningkatkan; disiplin, ketabahan, semangat melawan, keyakinan dan kesungguhan.

  Kebolehan atau Kecekapan Pasukan

  Setiap ahli dalam pasukan mesti diterapkan dengan semangat kerjasama dan bergerak dalam satu pasukan yang mantap.

 • 5.1.1 Matlamat

  Faktor Kesihatan

  Pemeriksaan kesihatan bertempoh, korelasi antara intensiti latihan dan kemampuan atlet yang betul, pengubahsuaian kerja yang berat kepada yang lebih ringan, latihan hanya diberikan pada benar-benar sudah sihat dari sakit atau kecederaan dan memastikan perkembangan yang sepatutnya.

  Menggelakkan Kecederaan Berlaku

  Mengambil segala langkah-langkah keselamatan bagi menggelakkan kecederaan dengan cara; meningkatkan kelembutan atau kelenturan yang tinggi dari yang diperlukan semasa melakukan sesuatu pergerakan; regangan otot, tendon dan ligamen terutama pada fasa permulaan bagi atlet baru.

  Pengetahuan Teori

  Perbincangan antara atlet-jurulatih, atlet-pihak lawan, dan atlet-rakan sepasukan harus dijalankan bagi mendapat kefahaman dan persetujuan dalam mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

 • 5.1.2 Jangkamasa

  Jangkamasa bagi setiap latihan ialah 2 jam

  (120 minit). Yang dicadangkan ialah:

  Pengenalan -5 minit

  Persediaan-30 minit

  Fasa utama-75 minit

  Hasil/penutup-10 minit

  -120 minit

 • 5.1.3 Kumpulan Sasar

  Bergantung kepada atlet yang dilatih sama ada atlet berprestasi rendah, pertengahan atau tinggi.Atlet berprestasi rendah biasanya adalah dikalangan pelajar sekolah ataupun yang mewakili peringkat daerah atau negeri.Bagi atlet berprestasi pertengahan, adalah mereka yang di dalam golongan atlet yang mempunyai pencapaian yang cemerlang di peringkat negeri serta mempunyai target untuk memperbaharui rekod.Atlet yang berprestasi tinggi merujuk kepada atlet yang mempunyai rekod yang cemerlang di peringkat antarabangsa sereta mempunyai potensi untuk mencipta rekod baru.Tidak semua atlet mempunyai matlamat yang sama semasa mengikuti program latihan.
 • 5.1.4 Kemudahan dan Peralatan

  Kemudahan dan peralatan bagi tujuan program latihan seharusnya lengkap dan menepati kehendak latihan.Tugas jurulatih untuk memastikan peralatan dalam keadaan baik sebelum aktiviti dijalankan dan memantau keadaan peralatan sewaktu program latihan dijalankan bagi memastikan tiada sebarang bahaya yang boleh membawa kecederaan kepada atlet.Perlu memastikan peralatan mencukupi dan memenuhi kehendak program latihan seperti yang dirancang.
 • 5.1.5 Kepakaran

  Jurulatih perlu mempunyai tahap kepakaran dan pengalaman profesional yang tinggi berkaitan bidang yang diajar.Kepakaran jurulatih akan menentukan sesuatu program latihan diurus dengan baik, terancang dan dengan prosedur yang saintifik boleh membantu seseorang atlet mencapai tahap latihan dan prestasi yang tertinggi.Jurulatih perlulah sekurangnya mempunyai pengalaman profesional yang tinggi selain wajib mempunyai sijil kejurulatihan yang diiktiraf oleh sesuatu badan sukan kerajaan. Contohnya jurulatih bola sepak mempunyai sijil kelas C, B atau A daripada FAM.Jurulatih yang baik juga ialah jurulatih yang boleh merekabentuk sistem latihan dan mempunyai kepakaran tentang teori dan kaedah latihan, membuat penemuan saintifik, berkongsi pengalaman jurulatih lain dan juga menggunakan pendekatan yang digunakan oleh jurulatih di negara lain.
 • 5.1.6 Kerangka Program Latihan

  Dalam kerangka program latihan terdapat periodisasi iaitu tempoh atau jangka masa.Periodisasi adalah proses yang mana pelan tahunan dibahagikan kepada beberapa fasa latihan kecil supaya program laithan yang dirancang dapat dijalankan secara teratur, bertujuan untuk:

  Memudahkan penyediaan program latihan.

  Lebih mudah untuk meramalkan hasil atau pencapaian matalamt

  Dijadikan garis panduan bagi menentukan pencapaian puncak (peaking) yang betul dan tepat semasa fasa pertandingan utama.

 • 5.1.6 Kerangka Program Latihan

  Membantu jurulatih dan atlet menjalani latihan dengan lebih teratur dan bersistematik.

  Memudahkan proses pemantauan dan penilaian

  Periodisasi latihan dibahagikan kepada:

  Fasa-fasa latihan.Latihan mingguan.Latihan harian.Sesi latihan.
 • Fasa-fasa Latihan

  Dibahagikan kepada tiga fasa iaitu fasa persediaan, fasa pertandingan dan fasa transisi.Setiap fasa ini mempunyai ciri-ciri tertentu dan dibahagikan lagi kepada sub-fasa.Setiap fasa adalah terdiri daripada kitar makro (long cycle) dan kitar mikro (short cycle).
 • (a) Fasa Persediaan

  Persediaan Umum

  -Memberi tumpuan kepada pembinaan kecergasan fizikal

  menyeluruh terutamanya dalam aspek daya tahan

  kardiovaskular, daya tahan otot dan kekuatan asas sebelum atlet

  menjalani latihan pembinaan komponen fizikal yang diperlukan

  oleh sesuatu jenis sukan yang diceburi.

  -Isipadu latihan adalah tinggi antara 85% hingga 100% dan

  intensiti latihan adalah sederhana antara 40% hingga 70%.

  -Bergantung kepada masa yang diperuntukkan, jangka masa

  bagi fasa ini adalah antara 6 hingga 14 minggu.

  -Kaedah-kaedah latihan seperti latihan jarak jauh perlahan

  (LSD), latihan Fartlek, latihan jeda jarak jauh dan laithan

  bebanan bagi adaptasi anatomical dan hipertrofi otot

  dicadangkan.

  -ujian pra kecergasan diperlukan.

 • 30%

  70%

 • Persediaan Spesifik

  -Fasa ini memberi penekanan khusus kepada komponen-

  komponen fizikal yang lebih dominan dalam sesuatu sukan.

  -Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan-sukan yang berasaskan

  daya tahan seperti acara 5000 meter dalam olahraga, kayak jarak

  jauh dan renang jarak jauh, sementara intensiti latihan

  ditingkatkan sehingga 90%.

  -Bergantung kepada masa yang diperuntukkan, jangka masa bagi

  fasa ini adalah antara enam hingga 10 minggu.

  -Bagi sukan-sukan yang berasaskan daya tahan, kaedah-kaedah

  latihan seperti latihan LSD, latihan Fartl ek, latihan jeda jarak

  jauh diteruskan, disamping latihan bebanan yang memberi

  tumpuan kepada daya tahan otot perlu diaplikasikan. Bagi

  sukan-sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan, kaedah-

  kaedah latihan seperti latihan jeda jarak sederhana, latihan jeda

  jarak dekat, latihan pecutan berulang, latihan litar, dan latihan

  bebanan bagi meningkatkan kekuatan dicadangkan.

 • Persediaan Spesifik

  25%

  60%

  5%

  10%

 • Fasa Pertandingan

  Dibahagi kepada dua subfasa iaitu:

  Pra-pertandingan

  -Fasa ini memberi penekanan khusus kepada komponen fizikal yang

  bertujuan meningkatkan atau mengekalkan tahap kecergasan.

  -Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan berasaskan daya tahan, sementara

  intensiti bergantung kepada keperluan sebenar sukan. Bagi sukan yang

  berasaskan kelajuan dan kekuatan, isipadu latihan adalah sederhana antara

  60% hingga 70%, sementara intensiti latihan boleh ditingkatkan sehingga 100%.

  -Selain daripada latihan khusus seperti dinyatakan di atas, kaedah-kaedah

  seperti latihan pecutan berulang, latihan jeda jarak dekat, latihan tekanan

  dan latihan pliometrik masih boleh diteruskan bagi sukan yang berasaskan

  kelajuan dan kekuatan. Latihan bebanan ditumpukan bagi meningkatkan

  dan mengekalkan kuasa. Bagi sukan yang berasaskan daya tahan, latihan

  jeda dan latihan jarak jauh laju adalah digalakkan. Latihan bebanan masih

  boleh diteruskan dan tumpuan diberikan kepada peningkatan dan

  pengekalan daya tahan otot.

  -Bergantung kepada masa yang diperuntukkan, jangka masa bagi fasa ini

  adalah antara enam hingga lapan minggu.

  -Ujian pasca kecergasan diperlukan.

 • Pra pertandingan

  25%

  20%

  10%

  45%

 • Pertandingan

  -Fasa ini memberi tumpuankepada pengekalan kecergasan

  optimum yang diperlukan oleh sukan yang diceburi. Tapering

  off ubahsuai isipadu dan intensiti (lazimnya penurunan).

  Isipadu dan intensity amat diperlukan pada fasa ini bagi

  memastikan atlet berada pada prestasi puncak terutamanya pada

  hari pertandingan sebenar. Kecergasan dikekalkan dan dinilai

  melalui permainan sebenar atau melalui ujian masa/jarak/

  ketinggian.

  -Bagi semua sukan, isipadu dan intensiti latihan adalah sekurang-

  kurangnya sama dengan keperluan sebenar sukan tersebut.

  -Kaedah-kaedah laithan seperti latihan bebanan untuk

  pengekalan daya tahan otot bagi sukan berasaskan daya tahan

  dan latihan bebanan untuk pengekalan kuasa bagi sukan

  berasaskan kelajuan dan kekuatan boleh diteruskan. Namun

  demikian, kekerapan latihan perlu dikurangkan. Kaedah-kaedah

  lain yang terdapat dalam fasa pra pertandingan boleh

  diaplikasikan tetapi dengan kekerapan yang berkurangan.

  -Jangka masa fasa ini bergantung kepada format pertandingan.

 • Pertandingan

  40%

  20%

  20%

  20%

 • Fasa Transisi (Peralihan)

  Mengambil masa lebih kurang enam hingga 10 minggu bertujuan untuk pemulihan fisiologi dan psikologi seperti rawatan kecederaan dan mengatasi kebosanan. Namun jangka masa fasa ini masih bergantung kepada format pertandingan.Rehat aktif adalah amat digalakkan dalam fasa ini bagi mengelakkan penurunan kecergasan fizikal yang keterlaluan. Tahap kecergasan fizikal perlu dikekalkan sekurang-kurangnya antara 40% hingga 60% kemampuan maksimum.Bertujuan untuk menilai prestasi diri dan keberkesanan program, seterusnya merancang sesi latihan yang akan datang.
 • Transisi

 • 5.2 PENILAIAN PROGRAM LAITHAN

  5.2.1 Rasional Penilaian Program

  Menilai serta membuat pembaharuan program kecergasan ke tahap yang lebih tinggi.

  Menilai kemajuan dan pencapaian individu.

  Membahagikan atlet mengikut peringkat pencapaian masing-masing.

  Menambah beban kerja/latihan mengikut keupayaan yang telah dicapai.

  Memberikan gred serta merekodkan pencapaian individu.

  Mendapatkan data-data bagi meneruskan latihan berikutnya.

  Meningkatkan motivasi dan memberi kepuasankepada atlet di atas penilaian gred dan mata/markah.

 • 5.2.2 Pencapaian Matlamat

  Bagi mencapai objektif latihan, program latihan perlulah dirancang dengan teratur mengikut prinsip laithan dan bersistematik.Ini adalah untuk mencapai matlamat sedia ada sama ada bagi jangka masa panjang mahupun jangka masa pendek.
 • 5.2.3 Pencapaian Prestasi

  Pencapaian prestasi merujukkepada proses meningkatkan prestasi

  daripada prestasi sedia ada kepada satu tahap yang lebih baik.

  Kerangka Kerja Latihan

  1.Periodisasi adalah satu istilah yang digunakan untuk kerangka kerja apabila ianya diaplikasikan kepada latihan sukan. Program penyesuaian mestilah dirangka supaya dapat mencapai prestasi puncak pada waktu yang sepatutnya.

  2.Dengan meringkaskan dan mengecilkan lagi pelan latihan akan menjadikannya lebih mudah diurus. Walau bagaimanapun, kombinasi pertambahan beban kerja dan masa rehat yang sesuai akan meningkatkan fungsi badan dengan lebih berkesan.

 • 5.2.3 Pencapaian Prestasi

  Program laithan yang baik adalah dibahagikan kepada tiga fasa yang berbeza iaitu fasa persediaan, fasa pertandingan, dan fasa transisi.

  Setiap fasa terdiri dari kitar makro dan kitar mikro dengan memuatkan aktiviti yang berbeza.

  Perlu diingatkan bahawa badan manusia boleh secara fisiologikalnya memuncak sebanyak 2 hingga 4 kali pada setiap takwim tahunan dan bukannya berterusan atau banyak kali.

  fizikal

  teknik

  taktik

  psikologi

  fizikal

  teknik

  taktik

  psikologi

  Persediaan Umum

  fizikal

  teknik

  fizikal

  pemulihan

  fizikal

  teknik

  taktik

  psikologi