studia stacjonarne i niestacjonarne

of 267 /267
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS Z UWZGLĘDNIENIEM KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI (KRK) dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (FiR) STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Pakiet na rok akademicki 2011/2012 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ul. Mickiewicza 64/66 71–101 SZCZECIN Tel. +48 91 444-18-34, centrala +48 91 444-1801 www.wneiz.pl

Author: phamkhuong

Post on 11-Jan-2017

228 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIWERSYTET SZCZECISKI

  WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  PAKIET INFORMACYJNY ECTS

  Z UWZGLDNIENIEM KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI (KRK)

  dla studentw studiw stacjonarnych i niestacjonarnych

  KIERUNEK STUDIW

  FINANSE I RACHUNKOWO (FiR) STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

  Pakiet na rok akademicki 2011/2012

  Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania

  ul. Mickiewicza 64/66

  71101 SZCZECIN

  Tel. +48 91 444-18-34, centrala +48 91 444-1801

  www.wneiz.pl

  http://www.wneiz.pl/

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Europejski System Punktw Kredytowych (ECTS)/ Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK)

  2

  Przygotowanie pakietu: dr Stanisaw Hoko (e-mail: [email protected], tel. (91) 444 1945) - kierunkowy koordynator ds. ECTS i procesu boloskiego. Opisy przedmiotw przygotoway osoby prowadzce poszczeglne zajcia. Koordynator nie ponosi odpowiedzialnoci za ich tre.

  Oglne informacje na temat funkcjonowania systemu ECTS na Uniwersytecie Szczeciskim zawiera strona http://www.us.szc.pl/ECTS/

  mailto:[email protected]://www.us.szc.pl/ECTS/

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Pakiet ECTS/KRK Pakiet na rok akademicki 2011/2012 3

  SPIS TRECI

  INFORMACJE O UNIWERSYTECIE SZCZECISKIM I WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  SPIS PRZEDMIOTW (WG KOLEJNOCI W PAKIECIE) ................................................................ 4

  WPROWADZENIE .................................................................................................................. 6

  1. STUDIA W UNIWERSYTECIE SZCZECISKIM .......................................................................... 9

  2. WARUNKI SOCJALNO BYTOWE ........................................................................................ 10

  3. WPROWADZENIE DO ECTS .................................................................................................. 10

  4. WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA ........................................................... 12

  5. ZAOENIA PROGRAMU STUDIW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWO (SYLWETKA ABSOLWENTAKIERUNKU I SPECJALNOCI) ... 13

  CZ 1 (S.1, N.1) STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

  6. PLAN STUDIW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA ................................................ 20

  7. PLAN STUDIW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA .......................................... 25

  8. TRECI PROGRAMOWE (SYLABUSY) STUDIW PIERWSZEGO STOPNIA ............................. 28

  CZ 2 (S.2, N.2) STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

  9. PLAN STUDIW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA.................................................. 166

  10. PLAN STUDIW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA ............................................ 171

  11. TRECI PROGRAMOWE (SYLABUSY) STUDIW DRUGIEGO STOPNIA .............................. 173

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Pakiet ECTS/KRK Pakiet na rok akademicki 2011/2012 4

  SPIS PRZEDMIOTW (WG KOLEJNOCI W PAKIECIE) 1. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE ......................................................................................................................................36

  2. SOCJOLOGIA .................................................................................................................................................... 38

  3. MATEMATYKA .................................................................................................................................................. 40

  4. MAKROEKONOMIA .......................................................................................................................................... 42

  5. PRAWO ............................................................................................................................................................ 44

  6. PODSTAWY FINANSW ................................................................................................................................... 46

  7. HISTORIA GOSPODARCZA (BRAK SYLABUSA) ................................................................................................... 48

  8. MIKROEKONOMIA ........................................................................................................................................... 50

  9. PODSTAWY RACHUNKOWOCI ........................................................................................................................ 52

  10. BANKOWO ................................................................................................................................................... 55

  11. ZARZDZANIE JAKOCI .................................................................................................................................. 57

  12. SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZDZANIU ................................................................................................. 59

  13. OCHRONA WASNOCI INTELEKTUALNEJ ........................................................................................................ 61

  14. STATYSTYKA ..................................................................................................................................................... 63

  15. FINANSE PUBLICZNE ........................................................................................................................................ 65

  16. RACHUNKOWO FINANSOWA ....................................................................................................................... 68

  17. FINANSE SAMORZDOWE ............................................................................................................................... 70

  18. RACHUNKOWO MAYCH FIRM .................................................................................................................... 72

  19. POLITYKA GOSPODARCZA ................................................................................................................................ 74

  20. ETYKA W BIZNESIE ........................................................................................................................................... 77

  21. E-BIZNES .......................................................................................................................................................... 79

  22. EKONOMETRIA................................................................................................................................................. 81

  23. FINANSE PRZEDSIBIORSTW ............................................................................................................................ 83

  24. ZARZDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM ......................................................................................................... 86

  25. PODSTAWY RACHUNKU KOSZTW .................................................................................................................. 88

  26. RACHUNKOWO JEDNOSTEK SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH ............................................................... 90

  27. RACHUNKOWO BANKOWA .......................................................................................................................... 92

  28. RYNKI FINANSOWE .......................................................................................................................................... 94

  29. UBEZPIECZENIA ................................................................................................................................................ 97

  30. SPRAWOZDAWCZO FINANSOWA ................................................................................................................. 99

  31. ANALIZA EKONOMICZNA ............................................................................................................................... 101

  32. PLANOWANIE FINANSOWE ............................................................................................................................ 103

  33. MIDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE ............................................................................................ 106

  34. ANALIZA FINANSOWA .................................................................................................................................... 108

  35. MATEMATYKA FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA ........................................................................................ 110

  36. NIEMONETARNE INSTYTUCJE FINANSOWE .................................................................................................... 113

  37. MIDZYNARODOWE REGULACJE RACHUNKOWOCI ..................................................................................... 115

  38. HISTORIA RACHUNKOWOCI ......................................................................................................................... 118

  39. ETYKA ZAWODU KSIGOWEGO...................................................................................................................... 120

  40. RACHUNKOWO ORGANIZACJI POZARZDOWYCH ..................................................................................... 122

  41. ORGANIZACJA RACHUNKOWOCI.................................................................................................................. 124

  42. RACHUNKOWO INSTRUMENTW FINANSOWYCH .................................................................................... 126

  43. KONTROLA FINANSOWO KSIGOWA ............................................................................................................. 128

  44. RACHUNKOWO INSTYTUCJI UBEZPIECZENIOWYCH ................................................................................... 130

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Pakiet ECTS/KRK Pakiet na rok akademicki 2011/2012 5

  45. WYCENA W RACHUNKOWOCI ...................................................................................................................... 133

  46. KONTROLA I AUDYT WEWNTRZNY ............................................................................................................... 135

  47. STANDARDY REWIZJI FINANSOWEJ................................................................................................................ 137

  48. METODY REWIZJI FINANSOWEJ ..................................................................................................................... 139

  49. DORADZTWO W MIKROFINANSACH .............................................................................................................. 142

  50. KONTROLA I AUDYT WEWNTRZNY (DFK) ..................................................................................................... 144

  51. DORADZTWO PODATKOWE ........................................................................................................................... 146

  52. PODSTAWY REWIZJI FINANSOWEJ ................................................................................................................. 148

  53. DORADZTWO KSIGOWE ............................................................................................................................... 150

  54. DORADZTWO INWESTYCYJNE ........................................................................................................................ 152

  55. MONITORING FINANSOWY ............................................................................................................................ 154

  56. RACHUNKOWO INSTRUMENTW FINANSOWYCH (DFK) ........................................................................... 156

  57. PROCEDURY I OPERACJE BANKOWE .............................................................................................................. 159

  58. KALKULACJE FINANSOWE .............................................................................................................................. 161

  59. ZASADY ADU KORPORACYJNEGO ................................................................................................................. 163

  60. INSTRUMENTY FINANSOWE .......................................................................................................................... 165

  61. BANKOWO SPDZIELCZA ......................................................................................................................... 167

  62. OBCIENIA FISKALNE W PRZEDSIBIORSTWIE ............................................................................................. 169

  63. WIARYGODNO INFORMACJI FINANSOWEJ ................................................................................................ 171

  64. FINANSE PRZEDSIBIORSTW KOMUNALNYCH ............................................................................................... 173

  65. FINANSE SEKTORA MSP ................................................................................................................................. 175

  66. RESTRUKTURYZACJA FINANSOWA ................................................................................................................. 177

  67. PRAWO FINANSOWE ..................................................................................................................................... 188

  68. ZARZDZANIE INSTYTUCJAMI KREDYTOWYMI .............................................................................................. 228

  69. FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ .......................................................................................................................... 231

  70. SPRAWOZDAWCZO I AUDITING SPEK PUBLICZNYCH ............................................................................. 233

  71. ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO ZARZDCZA ........................................................................................ 236

  72. OPODATKOWANIE TRANSAKCJI INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI ............................................................... 242

  73. STRATEGICZNA RACHUNKOWO ZARZDCZA ................................................................................. 245

  74. WYKORZYSTANIE SPRAWOZDA FINANSOWYCH .......................................................................................... 251

  75. METODY RATINGOWE ................................................................................................................................... 254

  76. FUZJE I PRZEJCIA .......................................................................................................................................... 257

  77. WSPPRACA PRZEDSIBIORSTWA Z INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI ........................................................... 260

  78. OPODATKOWANIE SPEK KAPITAOWYCH.................................................................................................. 262

  79. WYCENA PRZEDSIBIORSTW .......................................................................................................................... 265

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Pakiet ECTS/KRK Pakiet na rok akademicki 2011/2012 6

  WPROWADZENIE

  Uniwersytet Szczeciski jest uczelni pastwow wywodzc si z Akademii Handlowej (zaoonej w 1946 roku), Wydziau Inynieryjno-Ekonomicznego Politechniki Szczeciskiej oraz Wyszej Szkoy Pedagogicznej. Od chwili powstania Uniwersytet ustawicznie zwiksza swj potencja badawczy oraz rozmiary i zakres ksztacenia. W cigu 25 lat istnienia liczba studentw uczelni wzrosa z 5 tysicy do ponad 25 tysicy ksztaconych na:

  1. Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania

  2. Wydziale Humanistycznym

  3. Wydziale Matematyczno-Fizycznym

  4. Wydziale Biologii

  5. Wydziale Prawa i Administracji

  6. Wydziale Zarzdzania i Ekonomiki Usug

  7. Wydziale Teologicznym

  8. Wydziale Filologicznym

  9. Wydziale Nauk o Ziemi

  10. Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

  11. Zamiejscowym Wydziale Administracji w Jarocinie

  12. Zamiejscowym Wydziale Ekonomii w Waczu

  13. Zamiejscowym Wydziale Spoeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim

  Naturalnym (najbliszym) i najwikszym partnerem Uniwersytetu we wsppracy midzynarodowej s uczelnie niemieckie:

  Ernst Moritz Arndt Universitt Greifswald www.uni-greifswald.de

  Europa Universitt Viadrina www.euv-frankfurt-o.de

  Fachhochschule Dortmund www.fh-dortmund.de

  Fachhochschule Osnabrck www.fh-osnabrueck.de/

  Hochschule Fulda www.fh-fulda.de

  Hochschule Wismar www.hs-wismar.de

  Humboldt Universitt zu Berlin www.hu-berlin.de/

  Johannes Gutenberg Universitt Mainz www.uni-mainz.de

  Justus Liebig Universitt Giessen www.uni-giessen.de

  Rheinische Friedrich-Wilhelms Universitt Bonn www.uni-bonn.de

  Technische Universitt Berlin www.tu-berlin.de

  Technische Universitt Dresden www.tu-dresden.de

  Universitt Kassel www.uni-kassel.de

  Universitt Konstanz www.uni-konstanz.de

  Universitt Leipzig www.uni-leipzig.de

  Universitt Rostock www.uni-rostock.de

  Universitt zu Kln www.uni-koeln.de

  Z uczelniami tymi mamy podpisane umowy o wsppracy dwustronnej w roku 2011/2012.

  Partnerami Uniwersytetu Szczeciskiego w ramach programu LLP Erasmus na rok 2011/2012 s te uczelnie w nastpujcych krajach:

  Czechy:

  OSTRAVSKA UNIVERSITA

  UNIVERZITA JANA EVANGELISTY V USTI NAD LABEM

  UNIVERZITA PALACKHO V OLOMOUCI

  UNIVERZITA PARDUBICE

  Dania:

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Pakiet ECTS/KRK Pakiet na rok akademicki 2011/2012 7

  AALBORG UNIVERSITY

  ARHUS UNIVERSITET

  DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

  UNIVERSITY COLLEGE SJELLAND

  UNIVERSITY OF COPENHAGEN

  Estonia:

  TALLIN UNIVERSITY

  Finlandia:

  LAPIN YLIOPISTO/UNIVERSITY OF LAPLAND

  LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO/ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

  Francja:

  INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES D'AQUITAINE

  UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

  UNIVERSIT DE CERGY-PONTOISE

  UNIVERSIT DE NANTES

  UNIVERSIT FRANCOIS RABELAIS (TOURS)

  UNIVERSIT MICHEL DE MONTAIGNE BORDEAUX3

  UNIVERSIT MONTESQUIEU BORDEAUX IV

  UNIVERSITE MONTPELLIER

  UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE - PARIS03

  UNIVERSITEDE HAUTE-ALSACE

  Hiszpania:

  UNIVERSIDAD DE GIRONA

  UNIVERSIDAD DE GRANADA

  UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

  UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELLA

  UNIVERSIDAD DE VALENCIA

  UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

  UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA

  Litwa:

  VILNIAUS UNIVERSITETAS

  otwa:

  SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION TURIBA

  Norwegia:

  NESNA UNIVERSITY COLLEGE

  UNIVERSITY OF OSLO

  Portugalia

  UNIVERSIDADE DO ALGARVE

  UNIVERSIDADE DOS AORES

  Sowacja

  PRESOVSKA UNIVERZITA

  UNIVERZITA MATEJ BELA

  ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINIE

  Szwecja:

  HOGSKOLAN DALARNA

  GTEBORGS UNIVERSITET

  Turcja:

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Pakiet ECTS/KRK Pakiet na rok akademicki 2011/2012 8

  ATATURK UNIVERSITESI

  SAKARYA UNIVERSITESI

  SELCUK UNIVERSITESI

  Wgry:

  KAROLY ROBERT FOISKOLA

  PANNON EGYETEM

  Wielka Brytania:

  GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY

  UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE

  Wochy:

  UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE

  UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCA DI VITERBO

  UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI

  UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE

  UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA

  UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA

  UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

  UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO

  UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE

  UNIVERSITA DELLA CALABRIA

  UNIVERSITA DI MESSINA

  UNIVERSITA DI PISA

  UNIVERSITA DI SIENA

  UNIVERSITY DEGLI STUDI DI PALERMO

  rednio w cigu roku na zagraniczne stae, stypendia naukowe i w celu uczestniczenia w konferencjach midzynarodowych za granic wyjeda 250 pracownikw i 200 studentw, a przyjeda do naszej uczelni ok. 150 naukowcw i studentw zagranicznych. Wyjazdy studenckie to przede wszystkim studia semestralne i roczne oraz praktyki dyplomowe (ok. 50 osb rocznie), ale rwnie organizowane wsplnie z naszymi partnerami zagranicznymi szkoy letnie.

  Wadze Uniwersytetu Szczeciskiego

  Rektor

  Prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyski tel.: (48 91) 444 11 72

  fax: (48 91) 444 11 74

  e-mail: [email protected]

  Prorektor d/s Studenckich

  dr hab. Mirosawa Gaziska tel.: (48 91) 444 11 56

  fax.: (48 91) 444 11 99

  e-mail: [email protected]

  Prorektor ds. Ksztacenia i Wsppracy Midzynarodowej

  Prof. dr hab. Edward Wodarczyk tel.: (48 91) 444 10 10

  fax: (48 91) 444 10 08

  e-mail: [email protected]

  Prorektor ds. Nauki

  prof. zw. dr hab. Andrzej Witkowski tel.: (48 91) 444 11 56

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Pakiet ECTS/KRK Pakiet na rok akademicki 2011/2012 9

  fax: (48 91) 444 11 99

  [email protected]

  Prorektor ds. Finansw i Rozwoju

  prof. zw. dr hab. JzefPerenc tel.: (48 91) 444 10 10

  fax: (48 91) 444 10 08

  e-mail: [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Pakiet ECTS/KRK Pakiet na rok akademicki 2011/2012 10

  1. STUDIA W UNIWERSYTECIE SZCZECISKIM

  1.1 Kalendarz akademicki

  Rok akademicki w Uniwersytecie Szczeciskim skada si z dwch semestrw po 15 tygodni kady. Rozpoczyna si on na pocztku padziernika i trwa do poowy czerwca z dwutygodniow przerw na wita Boego Narodzenia i Nowego Roku, dwutygodniow przerw midzysemestraln i tygodniow przerw wielkanocn. Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym zajmuje dwa tygodnie na przeomie stycznia i lutego, natomiast letnia trwa zazwyczaj dwa tygodnie i przypada w drugiej poowie czerwca. Szczegy dotyczce organizacji roku akademickiego 2011/2012 mona znale pod adresem: http://usfiles.us.szc.pl/pliki/plik_1306302497.pdf

  1.2 Warunki przyjcia na studia

  Warunkiem przyjcia na studia obywateli polskich jest posiadanie wiadectwa dojrzaoci (w przypadku ubiegania si o przyjcie na studia pierwszego stopnia) lub tytuu magistra, licencjata, inyniera lub rwnorzdnego (w przypadku ubiegania si o przyjcie na studia drugiego stopnia). Senat uczelni ustala warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiw na poszczeglnych kierunkach (do dnia 31 maja roku poprzedzajcego dany rok akademicki).

  Podstaw przyjcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie stanowi wyniki egzaminu maturalnego. Senat uczelni ustala jakie wyniki egzaminu maturalnego (rne na poszczeglnych kierunkach studiw) stanowi podstaw przyjcia na studia. Informacje o wymogach rekrutacyjnych kandydaci mog uzyska informacje w poszczeglnych dziekanatach lub instytutach prowadzcych rekrutacj. Corocznie wydawany jest take informator dla kandydatw na studia.

  Kandydaci niebdcy obywatelami polskimi mog podejmowa i odbywa studia na zasadach okrelonych w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z 30 sierpnia 2005, rozdzia 4, ze zm.).

  Polska jest sygnatariuszem Konwencji UNESCO i Konwencji Praskiej o uznawaniu i ekwiwalencji dyplomw i studiw wyszych. Ma take podpisane z wieloma pastwami umowy dwustronne o uznawaniu i rwnowanoci dyplomw.

  1.3 Jzyk wykadowy

  Jzykiem wykadowym w Uniwersytecie Szczeciskim jest jzyk polski. Jednak cz studentw uczelni (na Dwunarodowym Polsko-Niemieckim Kierunku Studiw Informatyki Ekonomicznej oraz potokach niemiecko- i angielskojzycznych) realizuje program studiw w jzyku niemieckim lub angielskim.

  Uniwersytet ksztaci rwnie studentw na specjalnociach filologia germaska i filologia sowiaska, a take przyszych nauczycieli jzykw obcych w Kolegium Jzykw Obcych (gdzie zajcia odbywaj si w jzykach zgodnych z kierunkiem studiw tj. niemieckim, rosyjskim, angielskim i francuskim). Rwnie cz wykadw na specjalnoci integracja europejska na kierunku politologia jest prowadzona w jzykach angielskim, niemieckim i francuskim.

  1.4 System ocen i przyznawane kwalifikacje

  Studenci Uniwersytetu Szczeciskiego po kadym 15-tygodniowym semestrze obowizani s do zaliczenia semestru i zdania przewidzianych w programie egzaminw. Ci studenci, ktrym nie udao si zda wszystkich obowizujcych w danym semestrze egzaminw, mog to zrobi w czasie sesji poprawkowej; oznacza to, e kady student ma prawo zdawa egzamin dwukrotnie. Student moe nie przystpi do egzaminu w pierwszym terminie i zdawa go jedynie w trybie poprawkowym, traci jednak wtedy szans na ponowne zdawanie egzaminu w przypadku niepowodzenia.

  W uczelni stosowana jest skala ocen od 5 do 2, co oznacza:

  5 (bardzo dobry)

  4,5 (dobry plus)

  4 (dobry)

  3,5 (dostateczny plus)

  3 (dostateczny)

  2 (niedostateczny)

  Uczelnia ksztaci na studiach zawodowych i magisterskich. Absolwenci studiw zawodowych otrzymuj licencjat, natomiast absolwenci studiw magisterskich tytu zawodowy magister.

  Uniwersytet Szczeciski posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych (w zakresie dyscyplin ekonomia i ekonomia/ekonomika transportu), doktora w dziedzinie nauk humanistycznych (w zakresie dyscyplin: historia, literaturoznawstwo, pedagogika) i doktora w dziedzinie nauk prawnych (w zakresie dyscypliny prawo) oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych (w zakresie dyscyplin ekonomia i ekonomia/ekonomika transportu).

  http://usfiles.us.szc.pl/pliki/plik_1306302497.pdf

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Pakiet ECTS/KRK Pakiet na rok akademicki 2011/2012 11

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Pakiet ECTS/KRK Pakiet na rok akademicki 2011/2012 12

  2. WARUNKI SOCJALNO-BYTOWE

  2.1. System opat za studia

  Studia stacjonarne dla polskich studentw s w Uniwersytecie Szczeciskim w zasadzie bezpatne. Odstpstwo od tej zasady stosowane jest wobec studentw przeduajcych okres studiw, powtarzajcych przedmioty, lub reaktywowanych po skreleniu z listy studentw, od ktrych pobiera si opaty w wysokoci ustalonej przez wadze uczelni.

  Studenci obcokrajowcy zgodnie z Ustaw z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z 30 sierpnia 2005, rozdzia 4) mog podejmowa i odbywa ksztacenie:

  jako stypendyci strony polskiej (stypendium Rzdu Polskiego przyznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Departament Wsppracy z Zagranic, Al. Szucha 25, 00918 Warszawa, tel. (+ 48 22) 628 04 61 lub (+ 48 22) 629 72 41),

  na zasadach odpatnoci,

  bez odpatnoci i wiadcze stypendialnych,

  jako stypendyci strony wysyajcej, bez ponoszenia opat za nauk,

  jako stypendyci uczelni.

  Z opat za studia zwolnieni s studenci obcokrajowcy odbywajcy studia w ramach Programu LPP/ERASMUS na podstawie umw dwustronnych zawartych przez uczelni lub poszczeglne wydziay. Uniwersytet Szczeciski w Programie LPP/ERASMUS uczestniczy od roku akademickiego 1998/1999.

  2.2. Zakwaterowanie i wyywienie

  Uczelnia posiada pi domw studenckich o cznej liczbie miejsc 1956. Pierwszestwo w korzystaniu z zakwaterowania w domach studenckich przysuguje studentom znajdujcym si w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkaym na stae w miejscowoci, z ktrej codzienny dojazd jest niemoliwy lub w znacznym stopniu utrudniby studiowanie.

  Obcokrajowcy studiujcy w Uniwersytecie Szczeciskim otrzymuj miejsce w domu studenta tylko w przypadku, gdy s stypendystami Rzdu Polskiego. Uczelnia bdzie si staraa zapewni take miejsca studentom obcokrajowcom odbywajcym studia w ramach Programu LPP/ERASMUS.

  Koszty zakwaterowania w domach studenckich wahaj si od 250 do 385 z. miesicznie.

  2.3. Suba zdrowia i ubezpieczenia

  Studenci polscy maj zapewnion bezpatn opiek lekarsk wiadczon przez wyspecjalizowan akademick sub zdrowia. Uniwersytet Szczeciski posiada przychodni zakadow dla pracownikw i studentw (Przychodnia Zakadowa, al. Bohaterw Warszawy 75, 71061 Szczecin). Ponadto w Szczecinie znajduje si Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracownikw i Studentw Szk Wyszych (al. Wojska Polskiego 97, Szczecin). Z niezbdnej bezpatnej opieki lekarskiej mog rwnie korzysta studenci i doktoranci obcokrajowcy bdcy stypendystami Rzdu Polskiego. Pozostali studenci zagraniczni (take odbywajcy studia w ramach Programu LPP ERASMUS) powinni posiada pene ubezpieczenie na wypadek choroby.

  Studenci ubiegajcy si o przyjcie na studia s zobowizani do przedstawienia wiadectwa lekarskiego. Wadze uczelni mog przed rozpoczciem studiw przez studenta obcokrajowca zleci mu wykonanie kompletnych bada lekarskich i w przypadku stwierdzenia powanej choroby rezerwuj sobie prawo do odesania go do kraju (na koszt studenta).

  3. WPROWADZENIE DO ECTS

  3.1. Co to jest system ECTS?

  Wyjazdy polskich studentw do zagranicznych orodkw dydaktyczno-badawczych stay si faktem, a budowanie Europy bez granic umoliwi te studentom zza granicy podjcie studiw w polskich uczelniach wyszych. Istotnym warunkiem dla penego rozwoju tej formy ksztacenia jest pene uznawanie okresu studiw odbywanych za granic i uzyskanych dyplomw. Temu celowi ma suy opracowany jako projekt pilotaowy w ramach Programu Erasmus tzw. Europejski System Transferu (i Akumulacji) Punktw (EuropeanCredit Transfer System) zwany dalej ECTS, majcy si przyczyni do udoskonalenia procedur i penego uznawania okresu studiw odbywanych za granic. Opracowany projekt ma take uatwi polskim studentom studiowanie na tym samym kierunku w uczelniach polskich wprowadzajcych system ECTS.

  Pene uznawanie studiw oznacza, e okres studiw odbyty za granic lub w innej polskiej uczelni zastpuje porwnywalny okres studiw odbyty w uczelni macierzystej niezalenie od rnic w treci programw. Stosowanie ECTS opiera si na wzajemnym zaufaniu pomidzy wsppracujcymi ze sob uczelniami i kada uczelnia sama wybiera sobie partnerw do tej wsppracy.

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Pakiet ECTS/KRK Pakiet na rok akademicki 2011/2012 13

  3.2. Jak dziaa system ECTS?

  Stosowanie systemu ECTS wie si z nastpujcymi dokumentami:

  Pakiet Informacyjny w ktrym zawarte s informacje o kierunkach studiw, programach nauczania, regulaminie studiw, zasadach przyjcia oraz przepisach administracyjnych uczelni. Pakiet bdcy swego rodzaju przewodnikiem adresowany jest do studentw i nauczycieli akademickich w uczelniach partnerskich. Ma pomc im w wyborze odpowiedniego programu zaj i zaplanowaniu studiw a take uzyska praktyczne informacje. Pakiet aktualizowany jest co roku, najczciej dostpny jest w formie publikacji lub w wersji elektronicznej.

  Porozumienie o planach i programach zaj obowizuje zarwno uczelni macierzyst jak i zagraniczn oraz studenta. Student, po wybraniu uczelni, w ktrej zamierza odby pewien okres studiw, wypenia formularz zgoszeniowy. W porozumieniu z koordynatorem ECTS wydziau macierzystego, ustala na podstawie pakietu informacyjnego uczelni przyjmujcej program zaj w teje uczelni. Po przyjciu wniosku studenta przez uczelni przyjmujc, student oraz uczelnia macierzysta i przyjmujca podpisuj porozumienie o programie zaj, w jakich student ma uczestniczy oraz liczb punktw ECTS, jaka ma by przyznana za ich zaliczenie.

  Wykaz zalicze jest podstawowym dokumentem uprawniajcym studenta do ubiegania si o pene zaliczenie okresu studiw za granic. Stanowi take potwierdzenie faktu odbycia studiw za granic dla przyszych pracodawcw. w wykazie odnotowuje si wszystkie przedmioty i zajcia w ktrych student uczestniczy wraz z uzyskan liczb punktw oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skal ocen stosowan w danej uczelni. Poczenie punktw i stopni daje odpowiednio ilociowy i jakociowy opis pracy studenta w okresie studiw za granic. Wykazy zalicze studenta z uczelni macierzystej doczane do formularzy zgoszeniowych s szczeglnie pomocne przy podejmowaniu decyzji przez uczelnie przyjmujc.

  3.3. Punkty ECTS i zasada ich przyznawania

  Punkty ECTS s wartoci liczbow (od 1 do 60) przyporzdkowan poszczeglnym przedmiotom na podstawie pracy, jak musi wykona student, aby je zaliczy. Odzwierciedlaj one prac, jakiej wymaga kady przedmiot w stosunku do cakowitej iloci pracy, jak musi wykona student. Punkty s przyporzdkowywane wykadom, wiczeniom praktycznym, seminariom, konsultacjom, zajciom grupowym i indywidualnym, pracom terenowym, pracy samodzielnej w bibliotece i domu oraz egzaminom. Punkty ECTS s relatywnym, a nie bezwzgldnym, miernikiem pracochonnoci zaj. W ramach ECTS-u ilo pracy wymaganej w caym roku akademickim odpowiada 60 punktom. Punkty przyporzdkowuje si wszystkim nauczanym przedmiotom, jeli stanowi one integraln cz programu studiw i pod warunkiem, e podlegaj one ocenie.

  Punkty ECTS, przyporzdkowywane przedmiotom, s przyznawane studentom dopiero po zaliczeniu przedmiotw zgodnie z wymogami uczelni przyjmujcej. Punkty nie s zalene od otrzymanej oceny.

  Uczelnia wysyajca i przyjmujca przygotowuje, dla kadego studenta biorcego udzia w ECTS, wykaz zalicze przed jego wyjazdem na studia do innej uczelni i po jego powrocie. Uczelnia macierzysta uznaje liczb punktw uzyskanych za konkretne przedmioty w partnerskich uczelniach i wwczas punkty za przedmioty zaliczone w uczelni przyjmujcej zastpuj punkty, ktre normalnie studenci uzyskaliby w uczelni macierzystej. W ten sposb uczelnia macierzysta uznaje okres studiw odbyty przez studenta w uczelni przyjmujcej.

  Koordynatorem uczelnianym systemu ECTS jest dr Tomasz lepowroski, Instytut Historii i Stosunkw Midzynarodowych, ul. Krakowska 71-79, tel. 444 33 12, e-mail: [email protected]

  Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania na rok akademicki 2011/2012 zostali powoani nastpujcy koordynatorzy ECTS-u:

  Koordynator Wydziaowy:

  dr hab. prof. US Stefan Grzesiak, Katedra Ekonometrii i Statystyki, ul. Mickiewicza 64/66, tel. 091 444 18 24, e-mail:[email protected]

  Koordynatorzy Kierunkowi

  Ekonomia

  dr Piotr Szkudlarek, Katedra Makroekonomii, ul. Mickiewicza 64/66, tel. 091 444 20 94, e-mail:[email protected]

  Finanse i Rachunkowo

  dr Stanisaw Hoko, Instytut Rachunkowoci, ul. Mickiewicza 64/66, tel. 091 444 19 45, e-mail:[email protected]

  Zarzdzanie

  dr Krzysztof Boski, Katedra Marketingu, ul. Mickiewicza 64/66, tel. 444 21 02, e-mail: [email protected]

  Informatyka i Ekonometria oraz Zarzdzanie i Inynieria Produkcji

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Pakiet ECTS/KRK Pakiet na rok akademicki 2011/2012 14

  dr Jakub Swacha, Instytut Informatyki w Zarzdzaniu, ul. Mickiewicza 64/66, tel. 091 444 19 95, e-mail: [email protected]

  file:///C:/Users/Staszek/Downloads/[email protected]

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Pakiet ECTS/KRK Pakiet na rok akademicki 2011/2012 15

  4. WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  71101 Szczecin tel. centr. (+48 91) 444 18 01

  ul. Mickiewicza 66 tel. (+48 91) 444 21 20

  fax (+48 91) 444 19 25

  4.1 Wadze Wydziau

  Dziekan Prof. zw. dr hab. Leon Dorozik

  Prodziekan ds. Studiw Dziennych dr hab. prof. US Barbara Kryk

  Prodziekan ds. Studiw Niestacjonarnych dr hab. prof. US Waldemar Gos

  Prodziekan ds. Akredytacji i Wsppracy z Zagranic prof. dr hab. Zygmunt Drek

  Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania jest jednym z najwikszych wydziaw Uniwersytetu Szczeciskiego. W roku akademickim 2011/2012 ksztaci ponad 4 000 studentw na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Informacje na temat kierunkw studiw mona znale na stronie: http://www.wneiz.pl/studiaWNEiZ

  STRUKTURA WYDZIAU

  Wszystkie aktualne informacje s dostpne na www.wneiz.pl

  FORMY KSZTACENIA

  Studia s prowadzone w systemie dwustopniowym (trzyletnie studia pierwszego stopnia oraz dwuletnie studia drugiego stopnia) zgodnie z Konwencj Bolosk. Zagwarantowanie szerokiej oferty studiw ekonomicznych jest moliwe dziki wykwalifikowanej kadrze nauczycieli akademickich. Informacje na temat pracownikw mona uzyska na stronie www.wneiz.pl/pracownicy

  Oferta Wydziau obejmuje studia stacjonarne, niestacjonarne i podyplomowe. Studia pierwszego stopnia 3 letnie kocz si uzyskaniem przez absolwenta stopnia licencjata. Studia drugiego stopnia, trwajce dwa lata (cztery semestry), maj charakter uzupeniajcych studiw magisterskich i umoliwiaj uzyskanie dyplomu magistra nauk ekonomicznych. Studia pierwszego stopnias prowadzone na kierunkach:

  Finanse i Rachunkowo,

  Zarzdzanie,

  Informatyka i Ekonometria,

  Zarzdzanie i Inynieria Produkcji,

  Zarzdzanie,

  Studia drugiego stopnia s kontynuacj studiw pierwszego stopnia i umoliwiaj absolwentom posiadajcym tytu licencjata uzyskanie tytuu magistra ekonomii.

  Z kierunkiem Informatyka i Ekonometria jest zwizany jest Dwunarodowy Potok Studiw Informatyka Ekonomiczna, realizowany wsplnie przez Uniwersytet Szczeciski i Hochschule Wismar. Studia s podzielone s na dwa poziomy: licencjat (3 lata) i magisterium (2 lata), zgodnie z Systemem Boloskim. Studia przebiegaj w jzyku niemieckim, wedug jednolitego planu na jednej z uczelni w formie zaj blokowych i nauczania na odlego ze wsparciem multimedialnym. Na kadym poziomie studiw studenci pobieraj nauk przynajmniej przez jeden semestr na uczelni partnerskiej i zaliczaj z reguy jeden semestr praktyk. Dyplomy kocowe s wydawane przez obie uczelnie.

  Na kierunku Informatyka i Ekonometria s prowadzone studia czciowo w jzyku angielskim. Wszystkie przedmioty ujte w programie studiw i przedmioty specjalizacyjne kocz si ocen. Przedmioty fakultatywne i seminarium magisterskie kocz si uzyskaniem zaliczenia bez oceny. Rozliczenie studentw nastpuje po kadym semestrze.

  Wybr seminarium danego promotora jest tosamy z wyborem specjalizacji. Wyboru specjalizacji dokonuj studenci w ramach limitu miejsc przysugujcych poszczeglnym promotorom (zgodnie z uchwa Rady Wydziau).

  http://www.wneiz.pl/studiaWNEiZhttp://www.wneiz.pl/http://www.wneiz.pl/pracownicy

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne PIERWSZEGO STOPNIA)

  Pakiet ECTS/KRK Pakiet na rok akademicki 2011/2012 16

  5. ZAOENIA PROGRAMU STUDIW NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWO (SYLWETKA ABSOLWENTA)

  Reforma szkolnictwa wyszego w zakresie planw i programw studiw

  Z dniem 1 padziernika 2011 roku wchodz w ycie zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym (ustawa z 27 lipca 2005 r., Dz. U. nr 164, poz. 1365, ze zm.), dotyczce midzy innymi planw i programw ksztacenia. W art. 2, ust. 1, pkt 14b tej ustawy, program ksztacenia zosta zdefiniowany jako: opis okrelonych przez uczelni spjnych efektw ksztacenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK) dla Szkolnictwa Wyszego, oraz opis procesu ksztacenia, prowadzce go do osignicia tych efektw, wraz z przypisanymi do poszczeglnych moduw tego procesu punktami ECTS. KRK s opisem efektw ksztacenia, ktre student osiga w trakcie studiw. Efekty te obejmuj wiedz, umiejtnoci i kompetencje spoeczne. Dlatego niniejszy pakiet zawiera opis wstpnych wymaga stawianych studentom rozpoczynajcym dany przedmiot oraz okrela mierzalne efekty ksztacenia w ramach danego obszaru.

  Wprowadzenie KRK powoduje zwikszenie autonomii uczelni w zakresie tworzenia i zmian kierunkw studiw. Obecnie kierunki studiw s okrelane odgrnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego w formie rozporzdzenia. Rok akademicki 2011/2012 jest okresem przejciowym, w ktrym jednoczenie obowizuje znowelizowana ustawa istandardy ksztacenia zawarte w zacznikach do wspomnianego rozporzdzenia.

  Kwalifikacje absolwentw kierunku Finanse i rachunkowo

  Standard ksztacenia na kierunku Finanse i rachunkowo okrela kwalifikacje absolwentw obu poziomw studiw. Po ukoczeniu pierwszego stopnia absolwenci ocenianego kierunku powinni, midzy innymi:

  a) posiada wiedz z zakresu finansw i rachunkowoci, funkcjonowania instytucji finansowych i bankw oraz umiejtnoci analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.

  b) rozumie przyczyny i skutki wystpowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej.

  c) umie znajdowa materiay rdowe z zakresu finansw i rachunkowoci, rozumie je oraz umie je analizowa.

  d) by przygotowani do podjcia studiw drugiego stopnia,

  Absolwenci studiw drugiego stopnia, poza wyej wymienionymi umiejtnociami, powinni:

  a) rozumie wystpowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz umie nim zarzdza.

  b) umie przeprowadza analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciga z nich waciwe wnioski.

  c) by przygotowani do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia dziaalnoci doradczej oraz do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych.

  d) mie wpojone nawyki ustawicznego ksztacenia i rozwoju zawodowego

  e) by przygotowani do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Program studiw oraz treci i efekty ksztacenia s opracowane zgodnie z wytycznymi Standardu ksztacenia. Cele poszczeglnych przedmiotw s podporzdkowane przedstawionej powyej sylwetce absolwenta. Naley jednak podkreli, e wymagania dotyczce umiejtnoci absolwentw okrelone w standardzie ksztacenia maj charakter oglny. Dlatego przy w ramach kadej specjalnoci zosta okrelony profil absolwenta, uwzgldniajcy zarwno oglne wytyczne, jak rwnie szczeglne umiejtnoci specjalizacyjne.

  W ramach kierunku Finanse i Rachunkowo studenci mog wybra jedn z nastpujcych specjalnoci:

  1) na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia:

  Rachunkowo w zarzdzaniu,

  Rachunkowo finansowa i auditing,

  Rachunkowo i finanse samorzdowe,

  Doradztwo finansowo ksigowe,

  Finanse przedsibiorstw i bankowo,

  2) na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia:

  Rachunkowo w zarzdzaniu,

  Rachunkowo finansowa i auditing,

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne PIERWSZEGO STOPNIA)

  Pakiet ECTS/KRK Pakiet na rok akademicki 2011/2012 17

  Finanse przedsibiorstw i podatki,

  3) na studiach stacjonarnych drugiego stopnia:

  Rachunkowo finansowa i auditing

  Rachunkowo menederska

  Bankowo i usugi finansowe,

  Finanse i rachunkowo w sektorze publicznym,

  Finanse i rachunkowo przedsibiorstw.

  Wybr specjalizacji jest podporzdkowany sylwetce absolwenta i jest zwizany z planowanym przebiegiem kariery zawodowej studentw. Poniej przedstawiono podan sylwetk absolwentw poszczeglnych specjalizacji.

  RACHUNKOWO W ZARZDZANIU (1 STOPIE)

  Specjalno Rachunkowo w zarzdzaniu jest adresowana do osb pragncych zdoby szerok wiedz ekonomiczn ze szczeglnym uwzgldnieniem rachunkowoci i sprawozdawczoci finansowej. Niezwykle istotne s rwnie umiejtnoci interpretacji sprawozda finansowych oraz planowania finansowego, umoliwiajce wiadome zarzdzanie finansami przedsibiorstw.

  Po zdobyciu kwalifikacji z zakresu podstaw rachunkowoci i rachunkowoci finansowej studenci s przygotowywani do samodzielnego sporzdzania sprawozda finansowych przedsibiorstw rnej wielkoci. Rwnolegle nabywaj te umiejtnoci w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowej jednostek wyczonych z obowizku prowadzenia ksig handlowych.

  Studenci zdobywaj nie tylko umiejtnoci prowadzenia ksig handlowych i sporzdzania sprawozda finansowych jednostek produkcyjnych, handlowych i usugowych, ale take w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, w jednostkach sektora finansw publicznych oraz w jednostkach pozarzdowych.

  Ponadto, w ramach przedmiotw specjalizacyjnych, studenci nabywaj niezbdne w praktyce zawodowej umiejtnoci z zakresu:

  - organizacji rachunkowoci i kontroli finansowo ksigowej,

  - rachunkowoci instrumentw finansowych.

  Na podkrelenie zasuguje ksztacenie w dziedzinie rachunkowoci midzynarodowej oraz rachunkowoci instytucji finansowych.

  Dziki zdobytym umiejtnociom absolwenci specjalnoci Rachunkowo w zarzdzaniu s przygotowani do podjcia pracy w subach finansowo ksigowych. Mog rwnie prowadzi dziaalno gospodarcz i samodzielnie prowadzi ksigi rachunkowe oraz ewidencje podatkowe.

  RACHUNKOWO FINANSOWA I AUDITING (1 STOPIE)

  Specjalno Rachunkowo finansowa i auditing jest adresowana do osb zainteresowanych wykonywaniem zawodu ksigowego, dyrektora finansowego oraz biegego rewidenta.

  W procesie nauczania szczeglny nacisk kadzie si praktyczn aplikacj przepisw polskiego prawa bilansowego i podatkowego. Sporzdzanie sprawozda finansowych i umiejtno ich waciwej interpretacji wymaga nie tylko dobrej znajomoci przepisw, ale te gruntownego wyksztacenia ekonomicznego. Niezwykle istotne s rwnie umiejtnoci analizy sprawozda finansowych oraz planowania finansowego, umoliwiajce wiadome zarzdzanie finansami przedsibiorstw.

  W ramach przedmiotw specjalizacyjnych studenci zapoznaj si ze szczegowymi zasadami wyceny w rachunkowoci z uwzgldnieniem retro- i prospektywnych parametrw wyceny. Ponadto, szczeglny nacisk jest kadziony na wyksztacenie umiejtnoci sporzdzania sprawozda statystycznych, sprawozda spek notowanych na giedach papierw wartociowych.

  Drugim blokiem tematycznym s przedmioty przygotowujce do pracy w charakterze biegego rewidenta, jak na przykad: Metody rewizji finansowej czy Standardy rewizji finansowej. Uzupenieniem tych przedmiotw jest: Kontrola i audyt wewntrzny.

  Dziki zdobytym umiejtnociom absolwenci specjalnoci Rachunkowo finansowa i auditing s przygotowani do penienia funkcji we wadzach przedsibiorstw oraz do zdobywania tytuu biegego rewidenta. Mog rwnie we wasnym zakresie prowadzi dziaalno gospodarcz na przykad w zakresie usug doradczych.

  FINANSE PRZEDSIBIORSTW I BANKOWO (1 STOPIE)

  Specjalno Finanse przedsibiorstw i podatki jest adresowana do osb zainteresowanych zdobyciem umiejtnoci podejmowania decyzji finansowych w podmiotach gospodarczych. Znajomo tych zagadnie jest przydatna w pracy

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne PIERWSZEGO STOPNIA)

  Pakiet ECTS/KRK Pakiet na rok akademicki 2011/2012 18

  menederw finansowych, analitykw finansowych, doradcw klienta w instytucjach finansowych (bankach, funduszach inwestycyjnych), doradcw podatkowych. Wykorzystywana jest take przez osoby samodzielnie prowadzce dziaalno gospodarcz.

  W procesie ksztacenia szczeglny nacisk kadzie si na praktyczne aspekty zwizane z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych przedsibiorstw, ze szczeglnym uwzgldnieniem rozwiza podatkowych. Program ksztacenia obejmuje zagadnienia zwizane z finansowaniem dziaalnoci przedsibiorstw oraz podejmowanymi przez nie decyzjami operacyjnymi i inwestycyjnymi. Szczegln uwag zwraca si na kwestie dotyczce obcie podatkowych w przedsibiorstwie i doradztwa podatkowego.

  Studia na tej specjalnoci daj podstaw do zapoznania si z poszczeglnymi elementami gospodarki finansowej przedsibiorstw takimi jak: podatki w przedsibiorstwie i strategie zarzdzania nimi, monitorowanie sytuacji finansowej przedsibiorstwa oraz weryfikacji informacji finansowych o kondycji przedsibiorstwa, wykorzystywanie przez przedsibiorstwa instrumentw finansowych do finansowania dziaalnoci i zarzdzania ryzykiem, korzystanie z usug bankowych przez przedsibiorstwo, utrzymywanie relacji inwestorskich zgodnych z zasadami corporate governance.

  DORADZTWO FINANSOWO KSIGOWE (1 STOPIE)

  Specjalno Doradztwo finansowo - ksigowe jest adresowana do osb zainteresowanych dziaalnoci zawodow w zakresie doradztwa finansowo ksigowego. W szczeglnoci przygotowuje do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, w zakresie finansw i rachunkowoci (np. doradcy podatkowego, biura rachunkowego).

  W procesie ksztacenia na tej specjalnoci podkrela si przede wszystkim znaczenie doradztwa podatkowego, kredytowego, inwestycyjnego, ubezpieczeniowego i ksigowego. Dobr przedmiotw specjalizacyjnych ma na celu kompleksowe przygotowanie do wiadczenia usug doradczych w podziale na zagadnienia zwizane z finansami i rachunkowoci. Pierwszy blok przedmiotw, dotyczcy doradztwa finansowego, obejmuje zagadnienia doradztwa w zakresie mikrofinansw (w szczeglnoci doradztwo osobiste i kredytowe), doradztwa podatkowego, doradztwa w zakresie inwestycji na rynku papierw wartociowych oraz monitoringu finansowego.

  W bloku przedmiotw dotyczcych doradztwa ksigowego znajduj si przedmioty takie jak: audyt i kontrola wewntrzna, doradztwo audytorskie, rachunkowo instrumentw finansowych oraz doradztwo ksigowe. Dobr treci programowych wynika z zapotrzebowania rynku na usugi doradcze zarwno z obszaru finansw i rachunkowoci.

  RACHUNKOWO I FINANSE SAMORZDOWE (1 STOPIE)

  Specjalno Rachunkowo i finanse samorzdowe jest adresowana do osb zainteresowanych zdobyciem umiejtnoci podejmowania decyzji finansowych w jednostkach samorzdu terytorialnego. Znajomo tych zagadnie jest przydatna specjalistom zajmujcym si zawodowo finansami i rachunkowoci w sektorze samorzdowym.

  W procesie nauczania szczeglny nacisk kadzie si na umiejtno stosowania nowoczesnych metod planowania budetowego (ze szczeglnym uwzgldnieniem budetowania zadaniowego), finanse przedsibiorstw komunalnych oraz samorzdowych usug spoecznych. Istot rol odgrywa take zdobycie umiejtnoci analizy ofert instytucji finansowych kierowanych do podmiotw samorzdowych. Ukoczenie specjalnoci pozwala na uzyskanie kwalifikacji z dziedziny rachunkowoci i sprawozdawczoci z wykorzystaniem technik menederskich w samorzdowym sektorze publicznym. Dobr treci programowych umoliwia uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej jednostek samorzdu terytorialnego, uytecznej dla osb penicych funkcje publiczne w sektorze samorzdowym, jak rwnie dla osb zajmujcych si zawodowo finansami i rachunkowoci w tym sektorze (np. skarbnicy, audytorzy wewntrzni, specjalici finansowo - ksigowi).

  RACHUNKOWO FINANSOWA I AUDITING (2 STOPIE)

  Specjalno Rachunkowo finansowa i auditing zapewnia poszerzenie wiedzy z dziedziny rachunkowoci zdobytej na studiach pierwszego stopnia. Zagadnienia ujte w programie specjalnoci pozwalaj na zdobycie umiejtnoci:

  organizowania ewidencji ksigowej i sprawozdawczoci finansowej,

  praktycznej aplikacji przepisw prawa i wytycznych z zakresu rachunkowoci,

  rozumienia zawartoci sprawozda finansowych spek notowanych na giedzie,

  wykorzystania aplikacji informatycznych w auditingu.

  Ukoczenie specjalnoci Rachunkowo finansowa i auditing uprawnia (po spenieniu dodatkowych wymaga zwizanych m. in. z dowiadczeniem zawodowym) do ubiegania si w Ministerstwie Finansw o certyfikat uprawniajcy do samodzielnego prowadzenia biur rachunkowych.

  Zdobyta wiedza, z uwagi na zakres tematyczny, moe by przydatna przy egzaminach dla kandydatw na biegych rewidentw. Poza prowadzeniem biur rachunkowych i wiadczeniem usug zwizanych z rewizj finansow absolwenci specjalnoci Rachunkowo finansowa i auditing mog wykorzysta zdobyt wiedz jako:

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne PIERWSZEGO STOPNIA)

  Pakiet ECTS/KRK Pakiet na rok akademicki 2011/2012 19

  gwni i samodzielni ksigowi w przedsibiorstwach rnej wielkoci,

  dyrektorzy finansowi,

  pracownicy bankw i innych instytucji finansowych.

  RACHUNKOWO MENEDERSKA (2 STOPIE)

  W ramach specjalnoci Rachunkowo menederska studenci przygotowuj si do podejmowania decyzji menederskich na podstawie informacji pochodzcych z rachunkowoci. Zagadnienia ujte w programie specjalnoci pozwalaj na zdobycie umiejtnoci:

  zarzdzania pynnoci finansow jednostek na podstawie informacji o przepywach pieninych,

  korzystania z narzdzi informatycznych w rachunkowoci zarzdczej,

  sterowania kosztami i rentownoci w ujciu procesowym,

  projektowania i wdraania systemw rachunkowoci zarzdczej.

  Ukoczenie specjalnoci Rachunkowo menederska uprawnia (po spenieniu dodatkowych wymaga zwizanych m. in. z dowiadczeniem zawodowym) do ubiegania si w Ministerstwie Finansw o certyfikat uprawniajcy do samodzielnego prowadzenia biur rachunkowych.

  Zdobyta wiedza z uwagi na zakres tematyczny moe by przydatna przy egzaminach dla kandydatw na biegych rewidentw.

  Poza prowadzeniem biur rachunkowych i wiadczeniem usug zwizanych z rewizj finansow absolwenci specjalnoci Rachunkowo finansowa i auditing mog wykorzysta wiedz pracujc jako:

  analitycy finansowi,

  controllerzy,

  dyrektorzy finansowi,

  BANKOWO I USUGI FINANSOWE (2 STOPIE)

  Specjalno skierowana jest do studentw chccych zdoby wiedz z zakresu nowoczesnej bankowoci i funkcjonowania instytucji finansowych. W procesie ksztacenia na tej specjalnoci podkrela si przede wszystkim znaczenie relacji przedsibiorstwo-instytucje finansowe we wspczesnej gospodarce.

  Oferta przedmiotw specjalizacyjnych ma na celu kompleksowe przygotowanie (zarwno teoretyczne jak i praktyczne) w zakresie procesw zachodzcych w bankach i innych instytucjach finansowych. W trakcie pogbiania wiedzy w ramach studiowanej specjalnoci zainteresowanie koncentrowane jest na:

  ofercie produktowej wspczesnych bankw, skierowanej zarwno do przedsibiorstw jak i klientw detalicznych,

  instrumentach finansowych kreowanych przez wspczesne instytucje finansowe,

  procesach ewolucji instytucji finansowych.

  Ukoczenie specjalnoci Bankowo i usugi finansowe daje podstaw zdobycia umiejtnoci pozwalajcych na aktywno zawodow w nastpujcych obszarach:,

  analitycy finansowi,

  pracownicy bankw i innych instytucji finansowych,

  doradcy inwestycyjni,

  doradcy finansowi,

  prowadzenie dziaalnoci gospodarczej

  FINANSE I RACHUNKOWO W SEKTORZE PUBLICZNYM (2 STOPIE)

  Specjalno Finanse i rachunkowo w sektorze publicznym zapewnia pozyskanie wiedzy z zakresu kluczowych zagadnie dotyczcych funkcjonowania sektora publicznego. Specjalno jest adresowana do osb zainteresowanych zdobyciem umiejtnoci podejmowania decyzji finansowych w jednostkach administracji publicznej.

  W procesie ksztacenia szczeglny nacisk kadzie si na umiejtno stosowania nowoczesnych metod planowania budetowego, oraz na uzyskanie kwalifikacji z dziedziny rachunkowoci i sprawozdawczoci z wykorzystaniem technik menederskich w administracji publicznej.

  Dobr treci programowych umoliwia uzyskanie kompleksowej wiedzy z zakresu funkcjonowania sektora finansw publicznych, ze szczeglnym uwzgldnieniem administracji samorzdowej.

  Ukoczenie specjalnoci Finanse i rachunkowo w sektorze publicznym daje podstaw zdobycia umiejtnoci pozwalajcych na aktywno zawodow w nastpujcych obszarach:,

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne PIERWSZEGO STOPNIA)

  Pakiet ECTS/KRK Pakiet na rok akademicki 2011/2012 20

  Pracownicy podsektora rzdowego i samorzdowego,

  Kierownicy komrek finansowo-ksigowych rnych szczebli administracji,

  Skarbnicy jst,

  Audytorzy wewntrzni,

  Specjalici ds. zamwie publicznych,

  FINANSE I RACHUNKOWO PRZEDSIBIORSTW

  Specjalno skierowana jest do studentw pragncych zdoby wiedz z zakresu praktycznych i teoretycznych aspektw prowadzenia rachunkowoci oraz zarzdzania finansami przedsibiorstwa. W procesie dydaktycznym szczegln uwag przypisuje si do rozwijania u studentw umiejtnoci korzystania z nowoczesnych narzdzi sucych do prowadzenia rachunkowoci oraz podejmowania decyzji finansowych zarwno w maych jak i duych podmiotach gospodarczych.

  W trakcie pogbiania wiedzy w ramach studiowanej specjalnoci zainteresowanie koncentrowane jest na:

  problematyce opodatkowania przedsibiorstw,

  sterowaniu efektywnoci firmy,

  finansowaniu potrzeb rozwojowych przedsibiorstw na rynku finansowym.

  Ukoczenie specjalnoci Finanse i rachunkowo przedsibiorstw daje podstaw zdobycia umiejtnoci pozwalajcych na aktywno zawodow w nastpujcych obszarach:,

  samodzielni ksigowi,

  dyrektorzy finansowi,

  pracownicy dziaw finansowo-ksigowych przedsibiorstw,

  prowadzenie dziaalnoci gospodarczej

  Sylwetka absolwenta kierunku FINANSE I RACHUNKOWO

  Absolwent studiw na kierunku Finanse i Rachunkowo powinien umie:

  1. posugiwa si przepisami prawa podatkowego, bilansowego oraz regulacjami midzynarodowymi w podejmowaniu decyzji finansowych,

  2. wykorzystywa zasady ewidencji ksigowej w rozliczeniach podatkowych,

  3. cechowa si znajomoci finansw, wykorzystywa wiedz z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych, w szczeglnoci przedsibiorstw, bankw, instytucji ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, podmiotw sektora finansw publicznych,

  4. podejmowa decyzje przy penym wykorzystaniu i gruntownej analizie informacji finansowo-ksigowych oraz wszechstronnej ocenie ryzyka,

  5. rozumie wystpowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz umie nim zarzdza,

  6. przeprowadza analizy fundamentalne i wyciga z nich waciwe wnioski,

  7. stosowa narzdzia niezbdne do podejmowania decyzji dotyczcych oceny kondycji finansowej jednostek gospodarczych,

  8. formuowa opinie dotyczce problemw makro i mikroekonomicznych,

  9. obsugiwa i uytkowa komputer, wykorzystywa zdobyte w tym zakresie umiejtnoci w pracy zawodowej,

  10. wykorzystywa znajomo jzykw obcych w praktyce finansw, rachunkowoci i bankowoci,

  11. dziaa zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

  Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowo s przygotowani do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych, w tym take na stanowiskach kierowniczych. Zdobyta przez nich wiedza z zakresu finansw, rachunkowoci, finansw publicznych, finansw przedsibiorstw, bankowoci i ubezpiecze daje podstawy do zajmowania samodzielnych stanowisk w instytucjach finansowych, jednostkach sektora finansw publicznych oraz subach finansowo-ksigowych jednostek gospodarczych. Absolwenci posiadaj umiejtnoci niezbdne do wykonywania zawodu ksigowego, doradcy podatkowego, analityka finansowego i analityka rynku papierw wartociowych, a take do prowadzenia wasnej dziaalnoci gospodarczej. Mog by take specjalistami z zakresu zarzdzania rodkami publicznymi i audytu jednostek gospodarczych.

  Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowo posiada umiejtnoci niezbdne do podjcia pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych, a w szczeglnoci do zajmowania samodzielnych stanowisk w instytucjach finansowych, jednostkach sektora finansw publicznych oraz subach finansowo-ksigowych przedsibiorstw. Potrafi podejmowa decyzje przy penym wykorzystaniu i gruntownej analizie informacji finansowo-ksigowych oraz wszechstronnej ocenie ryzyka, stosowa narzdzia

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne PIERWSZEGO STOPNIA)

  Pakiet ECTS/KRK Pakiet na rok akademicki 2011/2012 21

  niezbdne do podejmowania decyzji dotyczcych oceny kondycji finansowej jednostek gospodarczych, formuowa opinie dotyczce problemw makro i mikroekonomicznych, posugiwa si przepisami prawa podatkowego, bilansowego oraz regulacjami midzynarodowymi w podejmowaniu decyzji finansowych. Ma kompetencje do wykonywania zawodu ksigowego, doradcy podatkowego, analityka finansowego i analityka rynku papierw wartociowych, a take do prowadzenia wasnej dziaalnoci gospodarczej. Moe by take specjalist z zakresu zarzdzania rodkami publicznymi i audytu jednostek gospodarczych.

  JAK CZYTA TABELE PROGRAMW?

  W tabelach prezentujcych program studiw, przy realizowanych przedmiotach podano ilo punktw ECTS, moliwych do uzyskania po ich zaliczeniu. Na kadym roku studiw student musi uzyska co najmniej 60 punktw. Ilo punktw dla danego przedmiotu jest uzaleniona od liczby godzin zaj, statusu przedmiotu, koniecznoci zdawania egzaminu i stopnia trudnoci w jego opanowaniu. Punkty za poszczeglne przedmioty odzwierciedlaj w sposb przybliony nakad pracy studenta, mierzony czasem niezbdnym do uzyskania kwalifikacji.

  W programach nie umieszczono studiw zaj z wychowania fizycznego. S one ujte w minimum programowym kierunku, ale odbywaj si wedug oddzielnego programu niezwizanego z normalnym tokiem studiw.

  Wprowadzony ukad zaj z jzykw obcych polega na rezygnacji z uczszczania na dwa jzyki i intensyfikacji nauki jednego jzyka przy zwikszonej liczbie godzin.

  ODPOWIEDZIALNO ZA ZAKRES SYLABUSW

  Treci programowe poszczeglnych przedmiotw (sylabusy) zostay przygotowane przez ich wykadowcw. Za ich tre redaktorzy i autorzy pozostaych czci pakietu informacyjnego nie mog ponosi odpowiedzialnoci. Wszelkie uwagi na temat zawartoci i koniecznoci zmian w pakiecie prosimy zgasza do koordynatora wydziaowego i autorw pakietu.

  Wierzymy, e pakiet przyczyni si do poprawy informacji o moliwociach studiowania na naszym Wydziale i w konsekwencji do sukcesw w nauce.

  dr hab. prof. US Stefan Grzesiak

  dr Stanisaw Hoko

  UWAGA!

  NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIE OBOWIZUJE REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ECTS W UNIWERSYTECIE SZCZECISKIM. PAKIETY INFORMACYJNE ECTS S COROCZNIE PUBLIKOWANE. ROK AKADEMICKI UMIESZCZONY NA STRONIE TYTUOWEJ INFORMUJE, ZE PAKIET OBEJMUJE PROGRAM DLA STUDENTW ROZPOCZYNAJCYCH STUDIA W DANYM ROKU AKADEMICKIM. WCZENIEJSZE WERSJE PAKIETW S DOSTPNE U ODPOWIEDNICH KOORDYNATORW ECTS ORAZ W INTERNECIE.

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Europejski System Punktw Kredytowych 22

  CZ 1 (S.1, N.1) (Studia stacjonarne i

  niestacjonarne pierwszego stopnia)

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Europejski System Punktw Kredytowych 23

  S.1. Plan studiw na kierunku Finanse i Rachunkowo studia stacjonarne pierwszego stopnia

  Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowo, Rok 1, Semestr 1

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS W. w. Lab. Sem.

  1 Jzyk obcy 60 60 ZO 2

  2 Technologie informacyjne 30 15 15 ZO 2

  3 Socjologia 30 30 ZO 3

  4 BHP i PPO 4 4 Z 0

  5 Wychowanie fizyczne 30 30 Z 0

  6 Matematyka 30 15 15 E 5

  7 Makroekonomia 60 30 30 E 6

  8 Prawo 30 30 E 5

  9 Podstawy finansw 45 15 30 E 7

  Razem w semestrze 319 139 165 15 0 30

  Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowo, Rok 1, Semestr 2

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS W. w. Lab. Sem

  1 Jzyki obce 60 60 Z 3

  2 Historia gospodarcza 30 30 E 3

  3 Wychowanie fizyczne 30 30 Z 0

  4 Mikroekonomia 45 15 30 E 6

  5 Podstawy rachunkowoci 60 30 30 E 6

  6 Bankowo 30 15 15 E 5

  7 Zarzdzanie jakoci 30 15 15 ZO 4

  8 Systemy informatyczne w zarzdzaniu 30 15 15 ZO 3

  Razem w semestrze 315 120 180 15 0 30

  Razem w roku akademickim 634 259 345 30 0 60

  Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowo, Rok 2, Semestr 3

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS W. w. Lab. Sem

  1 Ochrona wasnoci intelektualnej 15 15 Z 0

  2 Statystyka 30 15 15 E 4

  3 Finanse publiczne 30 15 15 E 5

  4 Rachunkowo finansowa 75 30 45 E 7

  5 Finanse samorzdowe 30 15 15 ZO 3

  6 Rachunkowo maych firm 30 15 15 ZO 3

  7 Polityka gospodarcza 45 15 30 ZO 3

  8 Etyka w biznesie 30 15 15 ZO 2

  9 E-biznes 30 15 15 ZO 2

  Razem w semestrze 315 150 150 15 0 29

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Europejski System Punktw Kredytowych 24

  Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowo, Rok 2, Semestr 4

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS W. w. Lab. Sem

  1 Ekonometria 30 15 15 E 4

  2 Finanse przedsibiorstw 60 30 30 E 7

  3 Zarzdzanie ryzykiem finansowym 30 15 15 E 3

  4 Podstawy rachunku kosztw 30 15 15 E 3

  5 Rachunkowo sektora finansw publicznych 30 15 15 ZO 2

  6 Rachunkowo bankowa 30 15 15 ZO 2

  7 Przedmioty do wyboru 60 60 ZO 2

  8 Seminarium dyplomowe 15 15 Z 2

  Razem w semestrze (bez przedmiotw specjalizacyjnych) 285 165 105 0 15 25

  Specjalno Rachunkowo w zarzdzaniu Rok 2, Semestr 4

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  W. w. Lab. Sem

  1 Historia rachunkowoci 15 15 ZO

  2 Etyka zawodu ksigowego 15 15 ZO

  3 Rachunkowo organizacji pozarzdowych 30 15 15 ZO

  Razem przedmioty specjalizacyjne 60 45 15 0 0

  Razem w semestrze 345 210 120 0 15

  Razem w roku akademickim 660 360 270 15 15

  Specjalno Rachunkowo finansowa i auditing Rok 2, Semestr 4

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  W. w. Lab. Sem

  1 Wycena w rachunkowoci 30 15 15 ZO

  2 Kontrola i audyt wewntrzny 30 15 15 ZO

  Razem przedmioty specjalizacyjne 60 30 30 0 0 0

  Razem w semestrze 345 195 135 0 15

  Razem w roku akademickim 660 345 285 15 15

  Specjalno Doradztwo finansowo - ksigowe Rok 2, Semestr 4

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  W. w. Lab. Sem

  1 Doradztwo w mikrofinansach 30 15 15 ZO

  2 Kontrola i audyt wewntrzny 30 15 15 ZO

  Razem przedmioty specjalizacyjne 60 30 30 0 0 0

  Razem w semestrze 345 195 135 0 15

  Razem w roku akademickim 660 345 285 15 15

  Specjalno Finanse przedsibiorstw i bankowo Rok 2, Semestr 4

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  W. w. Lab. Sem

  1 Procedury i operacje bankowe 30 15 15 ZO

  2 Kalkulacje finansowe 15 15 ZO

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Europejski System Punktw Kredytowych 25

  3 Zasady adu korporacyjnego 15 15 ZO

  Razem przedmioty specjalizacyjne 60 45 15 0 0 0

  Razem w semestrze 345 210 120 0 15

  Razem w roku akademickim 660 360 270 15 15

  Specjalno Rachunkowo i finanse samorzdowe Rok 2, Semestr 4

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  W. w. Lab. Sem

  1 Planowanie budetowe i ewaluacja w jst 30 15 15 ZO

  2 Finanse przedsibiorstw komunalnych 15 15 ZO

  3 Rachunkowo organizacji pozarzdowych 15 15 ZO

  Razem przedmioty specjalizacyjne 60 45 15 0 0 0

  Razem w semestrze 345 210 120 0 15

  Razem w roku akademickim 660 360 270 15 15

  Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowo, Rok 3, Semestr 5

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS W. w. Lab. Sem

  1 Rynki finansowe 30 15 15 E 4

  2 Ubezpieczenia 30 15 15 E 4

  3 Sprawozdawczo finansowa 30 15 15 ZO 3

  4 Analiza ekonomiczna 30 15 15 E 3

  5 Planowanie finansowe 45 15 30 ZO 3

  6 Midzynarodowe stosunki ekonomiczne 45 15 30 E 3

  7 Przedmioty do wyboru 60 60 ZO 2

  8 Seminarium dyplomowe 15 15 Z 2

  Razem w semestrze (bez przedmiotw specjalizacyjnych) 285 150 120 0 15 24

  Specjalno Rachunkowo w zarzdzaniu Rok 3, Semestr 5

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS W. w. Lab. Sem

  1 Organizacja rachunkowoci 30 15 15 ZO 3

  2 Rachunkowo instrumentw finansowych 30 15 15 ZO 3

  Razem przedmioty specjalizacyjne 60 30 30 0 0 6

  Razem w semestrze 345 180 150 0 15 30

  Specjalno Rachunkowo finansowa i auditing Rok 3, Semestr 5

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS W. w. Lab. Sem

  1 Etyka i normy wykonywania zawodu ksigowego i biegego rewidenta

  15 15 ZO 2

  2 Standardy rewizji finansowej 15 15 ZO 2

  3 Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe spek giedowych

  30 15 15 ZO 2

  Razem przedmioty specjalizacyjne 60 45 15 0 0 0 6

  Razem w semestrze 345 195 135 0 15 30

  Specjalno Doradztwo finansowo - ksigowe Rok 3, Semestr 5

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Europejski System Punktw Kredytowych 26

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS

  W. w. Lab. Sem

  1 Doradztwo podatkowe 15 15 ZO 2

  2 Podstawy rewizji finansowej 15 15 ZO 2

  3 Doradztwo ksigowe 15 15 15 ZO 2

  Razem przedmioty specjalizacyjne 45 45 15 0 0 6

  Razem w semestrze 330 195 135 0 15 30

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Europejski System Punktw Kredytowych 27

  Specjalno Finanse przedsibiorstw i bankowo Rok 3, Semestr 5

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia) Punkty ECTS

  W. w. Lab. Sem

  1 Instrumenty finansowe 15 15 ZO 2

  2 Bankowo spdzielcza 15 15 ZO 1

  3 Obcienia fiskalne w przedsibiorstwie 30 15 15 ZO 3

  Razem przedmioty specjalizacyjne 60 45 15 0 0 0 6

  Razem w semestrze 345 195 135 0 15 30

  Specjalno Rachunkowo i finanse samorzdowe Rok 3, Semestr 5

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS W. w. Lab. Sem

  1 Finanse samorzdowych usug spoecznych 15 15 ZO 1,5

  2 Kontrola i audyt wewntrzny w jednostkach sektora finansw publicznych

  30 15 15 ZO 3

  3 Organizacja rachunkowoci jednostek sektora finansw publicznych

  15 15 ZO 1,5

  Razem przedmioty specjalizacyjne 60 45 15 0 0 0 6

  Razem w semestrze 345 195 135 0 15 30

  Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowo, Rok 3, Semestr 6

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS W. w. Lab. Sem

  1 Analiza finansowa 30 15 15 E 4

  2 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 30 15 15 E 4

  3 Niemonetarne instytucje finansowe 15 15 ZO 1

  4 Midzynarodowe regulacje rachunkowoci 15 15 ZO 1

  5 Przedmioty do wyboru 60 60 ZO 2

  6 Seminarium dyplomowe 15 15 Z 2

  7 Praca dyplomowa 0 10

  Razem w semestrze (bez przedmiotw specjalizacyjnych) 165 120 30 0 15 24

  Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalno Rachunkowo w zarzdzaniu Rok 3, Semestr 6

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS W. w. Lab. Sem

  1 Kontrola finansowo - ksigowa 30 15 15 ZO 3

  2 Rachunkowo instytucji ubezpieczeniowych 30 15 15 ZO 3

  Razem przedmioty specjalizacyjne 60 30 30 0 0 6

  Razem w semestrze 225 150 60 0 15 30

  Razem w roku akademickim 570 330 210 0 30 60

  Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalno Rachunkowo finansowa i auditing Rok 3, Semestr 6

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS W. w. Lab. Sem

  1 Sprawozdawczo statystyczna 30 15 15 ZO 3

  2 Metody rewizji finansowej 30 15 15 ZO 3

  Razem przedmioty specjalizacyjne 60 30 30 0 0 6

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Europejski System Punktw Kredytowych 28

  Razem w semestrze 225 150 60 0 15 30

  Razem w roku akademickim 570 330 210 0 30 60

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Europejski System Punktw Kredytowych 29

  Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalno Doradztwo finansowo - ksigowe Rok 3, Semestr 6

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS W. w. Lab. Sem

  1 Doradztwo inwestycyjne 15 15 ZO 2

  2 Monitoring finansowy 15 15 ZO 2

  3 Rachunkowo instrumentw finansowych 30 15 15 ZO 2

  Razem przedmioty specjalizacyjne 60 45 15 0 0 6

  Razem w semestrze 225 165 45 0 15 30

  Razem w roku akademickim 570 345 195 0 30 60

  Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalno Finanse przedsibiorstw i bankowo Rok 3, Semestr 6

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia) Punkty ECTS

  W. w. Lab. Sem

  1 Wiarygodno informacji finansowej 15 15 ZO 1

  2 Finanse przedsibiorstw komunalnych 15 15 ZO 2

  3 Finanse sektora MSP 15 15 ZO 1

  4 Restrukturyzacja finansowa 15 15 ZO 2

  Razem przedmioty specjalizacyjne 60 60 0 0 0 0 6

  Razem w semestrze 225 180 30 0 15 30

  Razem w roku akademickim 570 360 180 0 30 60

  Studia stacjonarne pierwszego stopnia, Specjalno Rachunkowo i finanse samorzdowe Rok 3, Semestr 6

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS W. w. Lab. Sem

  1 Wsppraca jst z instytucjami finansowymi 15 15 ZO 1,5

  2 Sprawozdawczo jsfp 15 15 ZO 1,5

  3 Rachunkowo w zarzdzaniu jsfp 30 15 15 ZO 3

  Razem przedmioty specjalizacyjne 60 45 15 0 0 0 6

  Razem w semestrze 225 165 45 0 15 30

  Razem w roku akademickim 570 345 195 0 30 60

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Europejski System Punktw Kredytowych 30

  N.1. Plan studiw na kierunku Finanse i Rachunkowo studia niestacjonarne pierwszego stopnia

  Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowo, Rok 1, Semestr 1

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia) Punkty ECTS

  W. w. Lab. Sem

  1 Socjologia 18 18 ZO 3

  2 Historia gospodarcza 18 18 ZO 3

  3 BHP i PPO 4 4 Z 0

  4 Makroekonomia 45 15 30 E 6

  5 Prawo 30 30 E 4

  6 Podstawy rachunkowoci 30 15 15 E 5

  7 Ochrona wasnoci intelektualnej 9 9 Z 0

  8 Podstawy finansw 45 15 30 E 9

  Razem w semestrze 199 124 75 0 0 30

  Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowo, Rok 1, Semestr 2

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia) Punkty ECTS

  W. w. Lab. Sem

  1 Matematyka 30 15 15 E 4

  2 Mikroekonomia 45 15 30 E 6

  3 Podstawy rachunkowoci 30 15 15 E 5

  4 Finanse publiczne 30 15 15 E 5

  5 Finanse przedsibiorstw 60 30 30 E 6

  6 Zarzdzanie jakoci 10 6 4 ZO 2

  7 Etyka w biznesie 12 6 6 ZO 2

  Razem w semestrze 217 102 115 0 0 0 30

  Razem w roku akademickim 416 226 190 0 0 60

  Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowo, Rok 2, Semestr 3

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS W. w. Lab. Sem

  1 Jzyk obcy 24 24 Z 2

  2 Technologie informacyjne 18 9 9 ZO 2

  3 Statystyka 30 15 15 E 5

  4 Bankowo 30 15 15 E 5

  5 Rachunkowo finansowa 45 15 30 ZO 5

  6 Finanse samorzdowe 13 6 7 E 3

  7 Rachunkowo maych firm 18 8 10 ZO 3

  8 Polityka gospodarcza 16 8 8 ZO 3

  Razem w semestrze 194 76 109 9 28

  Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowo, Rok 2, Semestr 4

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS W. w. Lab. Sem

  1 Jzyk obcy 24 24 ZO 2

  2 Ekonometria 30 15 15 E 5

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Europejski System Punktw Kredytowych 31

  3 Rachunkowo finansowa 30 15 15 E 5

  4 Ubezpieczenia 30 15 15 E 5

  5 Midzynarodowe regulacje rachunkowoci 9 9 ZO 2

  6 Podstawy rachunku kosztw 24 12 12 E 3

  7 Midzynarodowe stosunki ekonomiczne 16 8 8 E 2

  10 Seminarium dyplomowe 15 15 Z 2

  Razem w semestrze (bez przedmiotw specjalizacyjnych) 178 74 89 0 15 26

  Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Specjalno Rachunkowo w zarzdzaniu Rok 2, Semestr 4

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia) Punkty ECTS

  W. w. Lab. Sem

  1 Wycena w rachunkowoci 25 15 10 ZO 3

  2 Kontrola i audyt wewntrzny 25 15 10 ZO 3

  Razem przedmioty specjalizacyjne 50 30 20 0 0 0 6

  Razem w semestrze 228 104 109 0 15 32

  Razem w roku akademickim 422 180 218 9 15 60

  Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Specjalno Rachunkowo finansowa i auditing Rok 2, Semestr 4

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia) Punkty ECTS

  W. w. Lab. Sem

  1 Wycena w rachunkowoci 25 15 10 ZO 3

  2 Kontrola i audyt wewntrzny 25 15 10 ZO 3

  Razem przedmioty specjalizacyjne 50 30 20 0 0 0 6

  Razem w semestrze 228 104 109 0 15 32

  Razem w roku akademickim 422 180 218 9 15 60

  Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Specjalno Finanse przedsibiorstw i podatki Rok 2, Semestr 4

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS W. w. Lab. Sem

  1 Obcienia fiskalne w przedsibiorstwie 20 10 10 ZO 2

  2 Zasady adu korporacyjnego w przedsibiorstwie 15 15 ZO 2

  3 Monitoring finansowy w przedsibiorstwie 15 15 ZO 2

  Razem przedmioty specjalizacyjne 50 40 10 0 0 0 6

  Razem w semestrze 228 114 99 0 15 32

  Razem w roku akademickim 422 190 208 9 15 60

  Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowo, Rok 3, Semestr 5

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS W. w. Lab. Sem

  1 Jzyk obcy 24 24 ZO 1

  1 Rynki finansowe 30 15 15 E 4

  2 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 30 15 15 E 4

  3 Zarzdzanie ryzykiem finansowym 15 6 9 E 3

  4 Sprawozdawczo finansowa 22 12 10 ZO 3

  5 Analiza ekonomiczna 14 6 8 ZO 3

  6 Rachunkowo bankowa 18 8 10 E 3

  7 E-biznes 12 6 6 ZO 2

  8 Seminarium dyplomowe 15 15 Z 2

  Razem w semestrze (bez przedmiotw specjalizacyjnych) 180 68 97 0 15 25

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Europejski System Punktw Kredytowych 32

  Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Specjalno Rachunkowo w zarzdzaniu Rok 3, Semestr 5

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS W. w. Lab. Sem

  1 Organizacja rachunkowoci 25 15 10 ZO 3

  2 Rachunkowo instrumentw finansowych 25 15 10 ZO 3

  Razem przedmioty specjalizacyjne 50 30 20 0 0 6

  Razem w semestrze 230 98 117 0 15 31

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Europejski System Punktw Kredytowych 33

  Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Specjalno Rachunkowo finansowa i auditing Rok 3, Semestr 5

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS W. w. Lab. Sem

  1 Etyka i normy wykonywania zawodu ksigowego i biegego rewidenta

  15 15 ZO 2

  2 Standardy rewizji finansowej 10 10 ZO 2

  3 Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe spek giedowych

  25 15 10 ZO 2

  Razem przedmioty specjalizacyjne 50 40 10 0 0 0 6

  Razem w semestrze 230 108 107 0 15 31

  Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Specjalno Finanse przedsibiorstw i podatki Rok 3, Semestr 5

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS

  W. w. Lab. Sem

  1 Wiarygodno informacji finansowej 15 15 ZO 2

  2 Strategie podatkowe przedsibiorstw 20 10 10 ZO 2

  3 Doradztwo podatkowe 15 15 ZO 2

  Razem przedmioty specjalizacyjne 50 40 10 0 0 6

  Razem w semestrze 230 108 107 0 15 31

  Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Finanse i Rachunkowo, Rok 3, Semestr 6

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS W. w. Lab. Sem

  1 Analiza finansowa 30 12 18 E 5

  2 Niemonetarne instytucje finansowe 15 6 9 ZO 2

  3 Rachunkowo sektora finansw publicznych 18 8 10 ZO 2

  4 Planowanie finansowe 14 6 8 ZO 2

  5 Seminarium dyplomowe 15 15 Z 2

  6 Praca dyplomowa 0 10

  Razem w semestrze (bez przedmiotw specjalizacyjnych) 92 32 45 0 15 23

  Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Specjalno Rachunkowo w zarzdzaniu Rok 3, Semestr 6

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS W. w. Lab. Sem

  1 Kontrola finansowo - ksigowa 20 10 10 ZO 3

  2 Rachunkowo instytucji ubezpieczeniowych 20 10 10 ZO 3

  Razem przedmioty specjalizacyjne 40 20 20 0 0 6

  Razem w semestrze 132 52 65 0 15 29

  Razem w roku akademickim 362 150 182 0 30 60

  Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Specjalno Rachunkowo finansowa i auditing Rok 3, Semestr 6

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia) Punkty ECTS

  W. w. Lab. Sem

  1 Sprawozdawczo statystyczna 20 10 10 ZO 3

  2 Metody rewizji finansowej 20 10 10 ZO 3

  Razem przedmioty specjalizacyjne 40 20 20 0 0 6

  Razem w semestrze 132 52 65 0 15 29

  Razem w roku akademickim 362 150 182 0 30 60

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Europejski System Punktw Kredytowych 34

  Studia niestacjonarne pierwszego stopnia, Specjalno Finanse przedsibiorstw i podatki Rok 3, Semestr 6

  Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w Forma egzaminu/ (zaliczenia)

  Punkty ECTS

  W. w. Lab. Sem

  1 Instrumenty finansowe 20 10 10 ZO 3

  2 Bankowa obsuga przedsibiorstwa 20 10 10 ZO 3

  Razem przedmioty specjalizacyjne 40 20 20 0 0 6

  Razem w semestrze 132 52 65 0 15 29

  Razem w roku akademickim 362 150 182 0 30 60

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Europejski System Punktw Kredytowych 35

  Studia pierwszego stopnia (S.1, N.1)

  TRECI PROGRAMOWE (SYLABUSY) STUDIW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Europejski System Punktw Kredytowych 36

  Wydzia: WNEiZ

  Jednostka organizacyjna US:

  Instytut Informatyki w Zarzdzaniu

  Kierunek / Specjalno: Finanse i rachunkowo

  Rodzaj studiw: I stopnia

  KOD Przedmiotu:

  NAZWA PRZEDMIOTU:

  TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

  Tryb studiw Rok Semestr Rodzaj zaj:

  Liczba godzin

  Punkty ECTS:

  Typ przedmiotu Jzyk wykadowy

  Stacjonarne

  I 1 Wykady 15 2 oglny polski

  wiczenia

  Laboratoria 15

  Niestacjonarne

  II 3 Wykady 9 2

  wiczenia

  Laboratoria 9

  Prowadzcy przedmiot: drMarekMazur

  E-mail osoby odpowiedzialnej za sylabus: [email protected]

  Wymagania wstpne:

  Podstawy obsugi komputera na poziomie szkoy redniej.

  Cele przedmiotu:

  Przekazanie podstawowej wiedzy teoreycznej pozwalajcej na wiadome korzystanie z techniki komputerowej.

  CELE W ZAKRESIE WIEDZY

  Zapoznanie studentw z z budow i dziaaniem komputerw, z rodzajami oprogramowania i ich praktycznymi zastosowaniami, z zenttrznymi czynnikami zagraajcymi systemom komputerowym oraz sankcjami grocymi za zaniedbanie obowizkw prawnych zwizanych z uytkowaniem tych systemw.

  CELE W ZAKRESIE UMIEJTNOCI

  Student powinien sprawnie posugiwa si poznanymi na laboratoriach programami komputrowymi.

  CELE W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOECZNYCH

  Student powinien umie dostrzec moliwoci wykorzystania poznanych programw komputerowych w yciu codziennym.

  Metody dydaktyczne:System opracyjny Windows, pakiet MS Office 2007 (lub wyszy)

  Treci merytoryczne przedmiotu

  Wykady/seminaria:

  1. Podstawowe kategorie informatyczne (informatyka, informacja, dana, typy danych, jednostki danych, standardy reprezentacji danych alfanumerycznych, systemy liczbowe, komputer, system komputerowy). 2. Historia informatyki 3. Ukady klasyfikacyjne systemw komputerowych. 4. Architektura komputera osobistego wraz z omwieniem podstawowych komponentw. 5. Podstawy algorytmizacji. 6. Klasyfikacja oprogramowania. 7. Oprogramowanie przynoszce szkody uytkownikowi metody ochrony systemu komputerowego. 8. Aspekty prawne korzystania z oprogramowania (omwienie przepisw Kodeksu Karnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) 9. Systemy operacyjne 10. Sieci komputerowe (ukady klasyfikacyjne, topologie (fizyczne i logiczne), budowa).

  Laboratoria:

  Nauka obsugi systemu operacyjnego Windows oraz wybranych programw z pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

 • WYDZIA NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA

  Kierunek: Finanse i Rachunkowo (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  Europejski System Punktw Kredytowych 37

  Forma i warunki zaliczenia:

  Zaliczenie na ocen

  Literatura podstawowa i uzupeniajca:

  Literatura podstawowa: 1. Wrycza S. (red): Informatyka dla ekonomistw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdaskiego, G 2. Kolbusz E., Nowakowski A. (red.): Informatyka w Zarzdzaniu. Metody i systemy. Wydawn Zachodniopomorskiej Szkoy Biznesu, Szczecin 1999. 3. Nowicki A. (red): Podstawy informatyki dla ekonomistw. Wydawnictwo Naukowe PWN, W 4. Duch Wojciech: Fascynujcy wiat programw komputerowych. Nakom, Pozna 1997.